Sie sind auf Seite 1von 2

RAB PERBAIKAN GEDUNG ADHYAKSA CO-WORKING

NO MATERIAL QTY SAT HARGA

1 Gybsum 2 Lbr Rp 65,000


2 Downligth 3" 1 Bh Rp 25,000
3 Aplus 1 Sak Rp 65,000
4 Lem Fox 600 gr 1 Bks Rp 20,000
5 Kape Besar 2 Bh Rp 3,000
6 Kuas 4" 2 Bh Rp 20,000
7 Sikat + Cairan 1 Bh Rp 325,000
8 Silicon + Alat Tembak 1 Bh Rp 60,000
9 Cornis 2 L Rp 15,000
10 Cat Tembok 2 Gln Rp 150,000
11 No Drop 1 Pail Rp 850,000
12 Soda Api (utk wc buntu lt.3) 1 Bks Rp 50,000
13 Keramik 40x40 (utk Mushollah) 3 Dos Rp 70,000
14 Semen 1 Sak Rp 45,000
15 Kuas Roll Kecil 1 Bh Rp 50,000
16 Tali Safety 2 Bh Rp 50,000
17 Alat Safety 2 Bh Rp 200,000
18 Upah Kerja 2 Org Rp 900,000

SUB TOTAL:
O-WORKING

JML HARGA

Rp 130,000
Rp 25,000
Rp 65,000
Rp 20,000
Rp 6,000
Rp 40,000
Rp 325,000
Rp 60,000
Rp 30,000
Rp 300,000
Rp 850,000
Rp 50,000
Rp 210,000
Rp 45,000
Rp 50,000
Rp 100,000
Rp 400,000
Rp 1,800,000

Rp 4,506,000

Das könnte Ihnen auch gefallen