Sie sind auf Seite 1von 9

INDIKATOR MOTIVASI KERJA

Pernyataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4
5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5
5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5
5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5
5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
93 68 81 84 81 84 86 91 91 89 76 82 83
4.65 3.4 4.05 4.2 4.05 4.2 4.3 4.55 4.55 4.45 3.8 4.1 4.15
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
62% 45% 54% 56% 54% 56% 57% 61% 61% 59% 51% 55% 55%
56% = Hasil Akhir
INDIKATOR LINGKUNGAN KERJA
Pernyataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 5 5 5 4 4 5 4 4 5
5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 3 5 4 4 5
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 3 4 3 4 5 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
87 84 82 84 83 85 87 86 85 89
4.35 4.2 4.1 4.2 4.15 4.25 4.35 4.3 4.25 4.45
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
58% 56% 55% 56% 55% 57% 58% 57% 57% 59%
57% = Hasil Akhir
INDIKATOR KINERJA PEGAWAI
Pernyataan JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 167
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 168
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 170
5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 159
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 147
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 148
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145
5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 156
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 155
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 143
4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 156
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142
4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 150
5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 5 150
5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 154
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 148
4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 145
5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 5 142
5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 147
92 87 86 84 82 82 87 79 84 83 78 81 91 3037
4.6 4.35 4.3 4.2 4.1 4.1 4.35 3.95 4.2 4.15 3.9 4.05 4.55 151.85
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
61% 58% 57% 56% 55% 55% 58% 53% 56% 55% 52% 54% 61%
56% = Hasil Akhir
HASIL SURVEY PENGARUH EFEKT
TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWAS

INDIKATOR BUKTI FISIK INDIKATOR KENDALA INDIKATOR DAYA TANGGAP INDIKATOR JAMINAN INDIKATOR EMPATI INDIKATOR FLEKSIBILITAS INDIKATOR KEMUDAHAN PENGGUNAAN
SURVEY Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan
1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
Responden 1 TS S SS N S S S S N SS S S
Skor 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4
Responden 2 S SS SS N S S S S S N S S
Skor 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
Responden 3 SS S S S SS SS SS SS SS SS S N
Skor 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3
Responden 4 S S S S S S S N N N N N
Skor 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
Responden 5 S S S S N N S S N N S S
Skor 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
Responden 6 S S S S SS S SS SS S SS S S
Skor 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4
Responden 7 SS S S S TS S S S S S S S
Skor 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Responden 8 S SS SS S S S SS S SS N S S
Skor 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4
Responden 9 S SS SS S S S SS S SS S S S
Skor 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
Responden 10 S SS SS TS S S SS S S SS S S
Skor 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4
Responden 11 S S SS S S SS SS SS S SS S S
Skor 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4
Responden 12 S S TS S S SS S S SS SS TS S
Skor 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 3 4
Responden 13 S TS TS S S S TS S S S TS S
Skor 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4
Responden 14 S TS TS S S SS SS SS SS SS S TS
Skor 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4
Responden 15 SS TS S S S S S SS SS S TS S
Skor 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4
Responden 16 SS TS S S S S S SS SS SS TS S
Skor 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4
Responden 17 SS S S S S S SS SS SS S TS S
Skor 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4
Responden 18 SS TS S S S S S S S S TS TS
Skor 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Responden 19 SS TS SS S S S S S S S TS SS
Skor 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5
Responden 20 SS TS S S S S S S TS SS TS S
Skor 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4
141 105 11 124 121 124 127 133 132 130 107 120
VEY PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI BRAVO PUPR
NGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA , KEMENTERIAN PUPR

INDIKATOR KEANDALAN SISTEM INDIKATOR AKURAT INDIKATOR TEPAT WAKTU INDIKATOR RELEVAN INDIKATOR KELENGKAPAN ISI INDIKATOR TAMPILAN INDIKATOR KEMUDAHAN INDIKATOR KETEPATAN
Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pernyataan
1 2 1 1 1 1 1 1 1
N S SS S S N S S N
3 4 5 4 4 3 4 4 3
S N S N S N S S N
4 3 4 3 4 3 4 4 3
N N S S S N N N N
3 3 4 4 4 3 3 3 3
S S S S S SS SS S S
4 4 4 4 4 5 5 4 4
N N SS SS N N SS SS N
3 3 5 5 3 3 5 5 3
S S S S S S SS S S
4 4 4 4 4 4 5 4 4
SS S S S S S TS S S
5 4 4 4 4 4 3 4 4
S S S S N SS SS S S
4 4 4 4 3 5 5 4 4
S SS S S S S SS SS S
4 5 4 4 4 4 5 5 4
SS S S S S SS SS S S
5 4 4 4 4 5 5 4 4
S SS SS SS S SS SS S SS
4 5 5 5 4 5 5 4 5
TS SS SS SS SS SS SS S TS
3 5 5 5 5 5 5 4 3
S S S S S S S S S
4 4 4 4 4 4 4 4 4
S S TS TS S SS SS SS SS
3 4 4 3 3 4 5 5 5
S S S S S S S SS SS
4 4 4 4 4 4 4 4 5
S TS TS S S S SS S SS
4 3 4 4 4 4 5 4 5
S S TS S S S SS S S
4 4 3 4 4 4 3 5 4
S S SS S S S SS S S
4 4 5 4 4 4 4 4 4
S S TS TS S TS S SS S
4 4 3 3 4 3 4 5 4
S S S S S TS S S S
4 4 4 4 4 3 4 4 4
121 124 116 117 121 123 125 129 126
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Pernyataan JUMLAH
1 2
S S
4 4 91
S S
4 4 88
N N
3 3 90
SS SS
5 5 91
N N
3 3 85
S S
4 4 97
S S
4 4 92
S S
4 4 96
S SS
4 5 100
S S
4 4 98
SS SS
5 5 105
S S
4 4 96
S S
4 4 88
SS S
5 5 97
S SS
4 5 95
SS SS
5 5 97
S SS
4 5 95
S SS
4 5 92
S S
4 4 91
S S
4 4 90
126 131 4480

Das könnte Ihnen auch gefallen