Sie sind auf Seite 1von 71

Prof.

Arnold Ehret

POSTOM DO
ZDRAVLJA

Đakovo, 2006.
Naziv izvornika
VOM KRANKEN
ZUM GESUNDEN
MENSCHEN
DURCH FASTEN

Njemački izdavač
WALDTHAUSEN VERLAG
IN NATURA VIVA VERLAGS GmbH
71256 WEIL DER STADT Predgovor
6. Auflage 2005.

Prirodan post i ljekovita prehrana bez


sluzi pomažu bolesnim ljudima ozdraviti.
To je jedina metoda liječenja koju je priroda
predvidjela za nas ljude.
Gotovo sve današnje moderne namirnice
stvaraju sluz, tj. one dovode do nakupljanja
otpadnih tvari nastalih procesima metabo­
lizma u tijelu, koje opet dovode do svih
mogućih bolesti, čak raka i side. Samo or­
ganska hrana poput voća, povrća, salata i
oraha ne stvara sluz. Ona također pomaže
bolesnicima ozdraviti izlučivanjem otpad­
nih tvari.
Prirodan post je najbolje sredstvo
za čišćenje organizma iznutra, ali se
mora postiti ispravno, inače post može više
škoditi nego koristiti.
Za bolesnike je potreban prijelazni pe­
riod ishrane kojim se postepeno prelazi u
ljekovitu prehranu bez sluzi.
Kada se razboli svatko želi ponovno oz­
draviti i ostati zdrav. Prirodni post i lje­
kovita prehrana bez sluzi je metoda
liječenja koja Vam pomaže ozdraviti i
očuvati zdravlje svog organizma.

6
PREDGOVOR

Helmuta Wandmakera

Već 40 godina "usputno" se bavim zdra­


vim načinom života.
U ratu sam prebolio mnoge bolesti (3
mjeseca teške žutice, dvaput u rovovima
zarađene groznice kao što su malarija i di-
zenterija), zatim pet teških ranjavanja kao
pješak. K tome svemu sam doživio serum-
ski šok (tetanus od iste životinje).
Zato nakon rata nisam bio potpuno
zdrav, ali nitko nije mogao dijagnosticirati
određenu bolest.
8 9
Nakon prelaska na Waerland prehranu, 1 ni, a to znači vratiti se voću, povrću i sirovoj
za vrijeme jednog mog posjeta Americi biljnoj prehrani".
(moja sestra je bila tamo udana), nećakinja Isto kao i Natural Hygiene, Ehret nagla­
mije dala kao lako štivo prije spavanja jed­ šava važnost prehrane voćem.
nu knjižicu bračnog para Fathmann sa 192 Često slušam kako ljudi ne mogu podni­
recepta sa sirovom hranom.
jeti voće zbog kiseline. Onaj tko ne podnosi
Bračni par Fathmann se sam izliječio od voće već ima oboljeli probavni sustav. Voće,
svojih bolesti i poziva se na svog velikog čak i ono najkiselije ne stvara kiselinu,
učitelja Arnolda Ehreta. nego je ono poput sirovog povrća u svojoj
Sljedećeg dana sam si nabavio Ehretovo biti bazično. Sve ostale namirnice stvaraju
glavno djelo "Ljekovita prehrana bez slu- kiselinu. Kisela hrana je glavni uzrok svih
zi . oboljenja.
Objašnjenja u toj knjizi su me tako odu­ Morate postiti otprilike tjedan dana, a
ševila da sam nakon povratka manje više tek onda prijeći na prehranu voćem,
prešao na takav način života. To se dogodi­ povrćem, orasima i sirovom biljnom hra­
lo 1979. godine. U međuvremenu sam se nom. Tada nećete imati problema s organ­
slučajno upoznao i s društvom "Natural
skim voćnim kiselinama.
Hygiene" koje su već 1822. godine osnovali
2

američki liječnici. Samo se sjetite da svako kuhanje dovodi


čak i voće i povrće u stanje proizvodnje ki­
Svi imaju isti princip kao Arnold Ehret:
seline, odnosno stanje koje prouzrokuje bo­
"Moraš se vratiti izvornoj ljudskoj prehra-
lesti.
Dalje pod utjecajem topline se svi organ­
1 Waerland Are- švedski liječnik - 1876.-1955. - zagovornik je
prehrane koja se bazirala isključivo na svježim biljnim i mliječnim namirnicama. ski minerali koji su nam neophodni vraćaju
2 Natural Hygiene- Naturopatija je grana alternativne medicine. u anorgansko stanje.

10 11
Anorganske minerale naše tijelo ne
može iskoristiti, tako da oni dodatno prido­
nose ovapnjenju našeg tijela.
Samo biljka može procesom fotosinteze
pretvoriti anorganske tvari u organske.
Kuhanje uništava većinu vitamina, a
bjelančevine se zgrušavaju.

Ova knjiga Vam može pokazati put k oz­ Arnold Ehret govori o sebi
dravljenju, ali Vam moram dati savjet: Stu­
pite u kontakt s nutricionistima i
liječnicima koji će Vas medicinski nadzira­ S 18 godina sam obolio od teškog bronhi­
ti. jalnog katara (upala sluznice), što je bilo
Liječenje na vlastitu ruku uvijek sa so­ tim više zabrinjavajuće kada je moj otac
bom povlači rizik. Zato uvijek igrajte na si­ umro od tuberkoloze pluća. Moj brat je ka­
gurno! snije u 32. godini života podlegao toj istoj
Naročito bolesnici, primjerice dijabe­ bolesti. Nakon ulaska u vojsku, otpustili su
tičari, čiji život ovisi o redovitom uzimanju me poslije 10 mjeseci zbog srčanih smetnji i
lijekova, ne smiju ih izbaciti ili smanjiti bez rastrojenosti živaca (neurastenije). U 30.
konzultacije s liječnikom. godini zdravlje mije bilo potpuno narušeno
Visoki udio šećera u slatkom voću može pojavom kronične upale bubrega. U
nakon prethodnog povišenja šećera uzroko­ međuvremenu mi je majka umrla od vode­
vati pad šećera (hipoglikemiju). Moguće su ne bolesti. U 9 godina sam obišao 24
ozbiljne posljedice! liječnika, specijalista, profesora, naturopa-

12 13
ta, posjetio toplice, lječilišta i Kneippova nisam odlučio za kuru na Kapriju koja je je­
lječilišta. 3 dina valjala.
Poboljšanja je bilo, ali samo na kratko. Tek nakon što sam riskirao život, spoz­
Upravo zato sam otišao u Berlin studirati nao sam istinu i postao siguran te nadišao
vegetarijanstvo, slušao sam medicinske sve sumnje. Sve se okrenulo na dobro. Od
kolokvije, fiziologiju (znanost o funkcijama bolesnika sam postao novorođeni mladić.
organizma) i slične predmete - i sudjelovao Moje tjelesne snage i duhovne sposobnosti
sam na tečaju za naturopate. Eksperimen­ su nadmašile one najbolje iz mladosti. Pje-
tirao sam s gotovo svim i svačim, čak i s oz­ šačio sam i vozio ture biciklom koje kao 20-
loglašenim metodama liječenja i već sam godišnjak nisam mogao izdržati. Jednom
bio potrošio hrpu novca na svoje zdravlje. sam izdržao 56 sati bez spavanja. Na Ka­
Opet sam doživio slom. Bio sam na rubu priju sam se izlagao najjačem suncu u kolo­
očaja ijednom nogom u grobu. Bio sam sam vozu bez šešira i bez posljedica. Pred
i odlučio sam isprobati hranu za bolesnike otprilike 20 svjedoka sam trčao maraton 2
na smrtnoj postelji, koja se rugala svim h i 15 min bez značajnijeg povišenja pulsa.
uvriježenim mišljenjima. Prvo sam munje­ Podnosio sam najveće temperaturne oscila­
vito napredovao, zatim su nastupile slabo­ cije bez imalo nelagode. Namjerno sam se
sti koje su mi oduzele vjeru i pouzdanje. kretao područjem gdje je vladala malarija,
Sve sam doživljavao kao veliku prepreku iako me je tamošnji liječnik odvraćao od
koju do sada gotovo nitko nije nadišao, a toga, i ništa mi se nije dogodilo. Puis je
pogotovo ne teški bolesnici. Opet sam pao.
ostao ispod 50 unatoč izlaganju bakcilima,
Ta se "drama" odigravala više puta dok se
malariji i tropskoj vrućini, a puis moga pri­
jatelja s kojim sam zajedno bio na kuri čak
ispod 40.
3 Sebastijan Kneipp (1821- 1897) je bio bavarski svećenik i
hidroterapeut. Liječenje vodom nosi njegovo ime.

14 15
samo slijeganje ramenima, oslobodio sam
Prilikom jedne nesreće sam bio ranjen,
patnji u 2 mjeseca. Jedan od moždane pa­
ali gotovo da nisam osjetio nikakvu bol i ralize oboljeli invalid je mogao ustati i ho­
rana je začuđujuće brzo zarasla, bez upale. dati, zahvaljujući meni.
Ozlijedio sam se na neki oštar predmet, ali
Da nisam morao otputovati, taj bi čovjek
krv nije curila. Rana se odmah zatvorila
svakako opet za stalno stao na svoje noge.
grušanjem krvi. Moja sijeda kosa je opet
Paralelno s tim do tada nepoznatim tje­
postala tamna i bujna, a do prije 10 godina
lesnim sposobnostima, prštao sam duhov­
me je mučila "suvremena bolest" - opadanje
nom energijom, životnom hrabrošću,
kose. Moja kosa i moje tijelo su na zapanju­ inteligencijom i idealizmom. Po prvi put
jući i do tada nepoznat način razvili novu sam se uistinu radovao životu, i doživio
elastičnost. Osjećao sam se toliko nad­ sam stvarne, čiste, prirodne životne užitke
moćno nad prehladama, bolestima, zaraza­ dok su mi se nekadašnje čari moderne
ma, tropskim groznicama da sam se prehrane gadile, i nije mi bilo teško odreći
izlagao najopasnijim situacijama i onima ih se. Sve se okrenulo na dobro, i to je okru­
kojima se nitko nije usudio izložiti bez nilo cijelu stvar. Napokon možemo shvatiti
ikakve opasnosti i ozljeda. Prošao sam i da za mozak, mišljenje, karakter, etički i
sito i rešeto i sada se preda mnom otvorila moralni stav nekog čovjeka ne može biti
neizmjerna perspektiva fiziološkog tu­ svejedno unosi li u svoje tijelo, a time i u
mačenja "tajni i čuda" svetih fakira. Pomo­ mozak "božansku hranu", odnosno voće ili
gao sam jednoj gospođi koja je oslijepila od kolaju li njegovim probavnim i misaonim
upale očiju povratiti vid u nekoliko dana. sustavom životinjske, odumrle mišićne
Mladića koji je teško obolio od sunčanice, i mase zvane "kotleti" i "goveđi odresci".
koji se nalazio na granici ludila, a kojem su
uvaženi liječnici umjesto odgovora nudili
17
16
Mi smo duševno i tjelesno tako bolesni Pravo je životno umijeće izdići se iznad
svih duhovnih i tjelesnih jada života i sta­
da više i ne znamo točnu definiciju bolesti.
novitim dijelom iznad "modernog čudoviš­
U mome slučaju ta se definicija okrenula
ta", mamona, odnosno materijalizma.
na dobro. Bolest mi je postala najvećom
"srećom". To je istina, spoznaja koja se ne
pronalazi u knjigama! Ona se mora naučiti
i doživjeti.
Godinu dana poslije sam silom prilika
opet počeo jesti "normalnu hranu". Proma­
trao sam kako mi polagano nestaju sve
stečene sposobnosti i blagostanje. Kosa mi
je po drugi put počela sijediti i opadati. Ne­
koliko mjeseci poslije sam započeo "pravi
život" iznova i nakon pola godine sam opet
bio kao nov. Taj recidiv me je poput eksperi­
menta utvrdio u mojem razumijevanju i
povjerenju u prirodu.

Putovao sam 14 mjeseci Švicarskom,


Južnom Francuskom, Carigradom, Ru­
munjskom, Mađarskom, Bečom i Miinche-
nom, vidio i proučio temeljito sve, živio
punim plućima, ničega se nisam odricao i
trebao sam vrlo malo novca.

18
ca i ostalih živih bića, a naročito čovjeka je s
mehaničkog stajališta kompliciran sustav
cijevi krvnih žila s pogonom na zrak i plin.
Kada se taj sustav cijevi začepi (ovapni),
nastupaju simptomi, "bolesti". Ehret kaže:
"Kod svih bolesti tijelo počinje izlučivati
sluz...a u daljnjem stadiju gnoj."
Ta začepljenja su većim dijelom rezultat
Tjelesno, duhovno i duševno konzumiranja hrane koja stvara sluz.
pomlađivanje prirodnim postom
Profesor Ehret objašnjava koje namirni­
ce stvaraju sluz, a koje ne. Bolesti se mogu
Preradio: Thomas F. Gaines spriječiti ako se konzumiraju namirnice
koje ne stvaraju sluz. Savršen post (priro­
dan post) staje na kraj stvaranju služi u or­
Kada je riječ o naturopatima u počecima
ganizmu tako da je probava prvi put
20. stoljeća, Arnold Ehret zauzima posebno
slobodna i može se pobrinuti za štetnu sluz
mjesto. Svojom metodom liječenja ljekovi­
koja se nakupljala od djetinjstva. Rezultat
tom prehranom bez sluzi je izazvao kontro­
je samopročišćenje organizma!
verze u pruskoj vladi i američkom narodu.
Da joj se pridodala prava pozornost, kako Na kratko zna doći do mučnina. Tada se
bi tek ona promijenila povijest dvaju konti­ oni koji poste često znaju uplašiti. Neki mi­
nenata? Pred Vama se nalazi novo izdanje sle da će ih post koštati života. Ehret to zna
Ehretovog učenja o postu. i skreće pažnju svojih čitatelja na očekujući
učinak. On im govori koliko dugo trebaju
Prof. Arnold Ehret definira naš organi­
postiti i kada trebaju prekinuti s postom.
zam kao "sustav cijevi". Organizam sisava-
Tko zna za učinak posta, s lakoćom će pod-
20
21
nijeti prolazne neugodnosti. Tko pozna
Ehretova pravila, on točno zna što ga
očekuje i kako se treba ponašati u skladu s
tim.
Sljedeće poglavlje je napisao Fred S.
Hirsch. Ono odgovara na pitanja suvreme­
nog čovjeka. Kako? Zašto? I kada postiti?
Fred S. Hirsch priznaje da "post nije prim­
jenjiv za svakoga i svaku bolest, ali za
većinu jest.» Post bez p'o muke

Fred S. Hirsch

Mnogi naučavatelji o zdravlju i pravilnoj


prehrani su opisali kure postom, ali se
Arnoldu Ehretu pripisuju zasluge d a j e bo­
lesnicima prenio ogromno znanje o "uspješ­
nom postu".

Postoji mnogo vrsta postova, i većina su


manje ili više djelotvorni. Ali Arnold Ehret
prakticira potpuni post- prirodni post - tj.
nikakve namirnice bilo koje vrste - samo
voda po želji. Ograničeni izbor hrane sa

22 23
možete, ako ga provedete u praksu, doživ­
samo jednom vrstom voća poput grožđa, lu­
jeti 100 godina duhovno i tjelesno snažni i
benica, višanja, naranči, jabuka, itd. i tzv.
poletni. San o mladosti i ljepoti može posta­
"dijeta kruhom i mlijekom" (Mayr- kura)
ti stvarnost.
se često nazivaju kure postom. Dijeta sa su­
šenim voćem i tekućinama svih vrsta je jed­
na vrsta posta, znana kao SCHROTH kura.
Tko je odlučio postiti, mora biti odlučan.
Naročito je važno znati "koliko dugo treba
postiti, i kako prekinuti post." Arnold
Ehret je možda bio prvi naturopat koji je
spoznao da je isposnike koji su umrli zbog
predugog posta u stvarnosti ugušila vlasti­
ta šljaka ( otpadne tvari ), a NE nedostatak
hrane. Isposnik mora znati da se njegovo
tjelesno stanje tijekom kure posta mijenja.
Otpadne tvari se tijekom posta vraćaju u
krvotok radi izlučivanja. Zbog toga se
možete osjećati loše. Kada se otpadne tvari
konačno izluče, osjećat ćete se dobro.
Dugi život je želja svih ljudi - ali samo
pod uvjetom da je oslobođen boli. Arnold
Ehret Vam pruža potrebno znanje s kojim
25
24
Čovjek je nazadovao procesom civilizaci­
je i više ne zna što činiti kada se razboli. Po­
stoji samo nekoliko stvarnih načela
ozdravljenja i ona su posve jednostavna.
Manjak apetita kada smo bolesni je način
na koji nam se priroda obraća. Možemo to
nazvati "prisilnim postom". To su neke od
istina koje nam je ostavio Arnold Ehret u
UVOD svojim spisima. Naše najveće blago je
zdravlje.
Uvriježeno mišljenje o uzroku bolesti
Pripadate li mnogim ljudima koje obe­
kaže da one nastaju uljezima izvana (mik­
shrabruje i deprimira loše zdravlje? Je li
robima, bakterijama, virusima). Ja sam
Vaša vjera u tradicionalnu medicinu poljul­
naprotiv uvjerljivo dokazao da su tvari koje
jana, a njezine terapije nisu dale rezultate?
uzrokuju bolesti upravo neprobavljeni, ne-
Koristite li samo mali dio svoje životne sna­
izlučeni, truli dijelovi namirnica koje dola­
ge kojom vas je obdarila Majka Priroda?
ze od prekomjernog jela i konzumiranja
Možda su Vam rekli da Vas može spasiti pogrešne hrane. Stoga je važno napomenu­
samo operacija. Kada nas muče tjelesni ti da pogrešan način prehrane uzrokuje bo­
problemi, nekako ne možemo jasno misliti i lesti. Kada je prejedanje glavni uzročnik
dajemo se lako nagovoriti na operaciju. bolesti nekog čovjeka, kura postom je po­
Ako ste jedan od takvih nesretnika, ne trebna da se popravi stanje organizma.
gubite nadu, jer "tko ima zdravlje ima Poznato je da sve životinje koje žive u
nadu, a tko ima nadu ima sve." divljini ozdrave postom ako su bolesne.

26 27
Ljudi koji se hrane mješovitom hranom,
'Istina ne nosi masku; ona se ne
mesom i ugljikohidratima (grah, krumpir,
klanja ni pred kojom ljudskom svetin­
riža, tjestenina, povrće koje sadrži škrob),
jom; ne traži poseban status niti apla­
imaju organizam koji je manje više obložen
uz: ona samo moli da ju se sasluša. " -
sluzi. To stanje počinje već u ranom dje­
Redfield
tinjstvu.
Te namirnice nisu primjerene za nas lju­
de. One tvore u tijelu ljepljivu gustu masu
koja na kraju dovodi do začepljenja orga­
nizma. Mora se stati na kraj toj prehrani
koja uzrokuje bolesti. Post i k tome reduk­
cija jela je jedini način da se stane na kraj
prejedanju sa svim njegovim negativnim
posljedicama kao što su zatvor, višak kilo­
grama, reuraatski bolovi, bolesti krvotoka,
rak, itd. Kure na silu nisu primjerene jer
prebrzo izlučivanje može prouzročiti ozbil­
jne probleme.

Liječenje bez lijekova ima neograničeno


područje primjene. Pravilnom primjenom
ono ponovno uspostavlja normalne tjelesne
funkcije. Praktički se mogu izliječiti sve
ljudske boli.

28 29
uzročniku bolesti zajedničko to da bolesti
prodiru u čovjeka na temelju vanjskih
uzročnika, ometaju ga, uzrokuju boli i ubi­
jaju ga. I današnja moderna medicina, ne­
bitno koliko se činila znanstveno pro­
svijetljenom, nije napustila to osnovno
značenje tog tumačenja. Upravo se znanost
o bakterijama (bakteriologija) raduje pro­
nalasku svakog novog bakcila čija je
zadaća navodno ugroziti život čovjeka.
Prvi dio
Ako to promotrimo s filozofskog stajališ­
ta, to se tumačenje razlikuje od srednjovje­
POSTOM DO ZDRAVLJA
kovnog praznovjerja i vremena fetišizma
samo uporabom različitih termina. Prije se
Prof. Arnold Ehret radilo o "zloduhu", sada je to opasno čudo­
vište mikroskopski vidljiv organizam čije
se postojanje nesumnjivo može dokazati.
Temeljni uzrok svih bolesti Tu se krije još jedna velika kvaka, tzv.
"dispozicija" (sklonost za bolest). Kako lije­
Sve faze u razvojnom procesu medicin­ pa riječ ! - Ali još nam nitko nije rekao što
skih znanosti koje uključuju prva kulturna se pod tom riječi podrazumijeva. Svi pokusi
razdoblja imaju u svojoj predodžbi o na životinjama sa simptomskim reakcija-

30 31
ma ne dokazuju ništa sigurno, jer one stu­ kao kod upale ušiju, očiju, kože i želuca, bo­
paju u krvotok samo putem injekcije, a ne lesti srca, reume, gihta itd. i kod svih du­
ulaskom u probavni kanal kroz usta. ševnih bolesti, nije očito.

U pojmu "napad izvana" ima nešto istine Prirodni organi za izlučivanje ne mogu
kad se radi o bolesti, isto kao kod nasljed­ izaći na kraj s time, sluz odlazi u krv i uzro­
stva, ali ne u smislu daje uljez duh (demon) kuje pregrijavanje, upalu i bolove na mje­
koji želi uništiti život ili mikroskopsko biće stima gdje krvožilni sustav uzrokuje
(bakcil). Sve bolesti, bez iznimke, čak i one temperaturu, upalu, bolove prejakim
nasljedne nastaju - bez obzira na neke hlađenjem (prehladom).
manje higijenske uzročnike - isključivo od Kada nekom pacijentu dajemo samo
biološki pogrešne "neprirodne" hrane i od prehranu bez sluzi, npr. voće ili samo vodu i
svakog suvišnog zalogaja. sok od limuna, probava, koja je po prvi put
Tvrdim da je tijelo kod svih bolesti sklo­ postala slobodna, sručit će se svom sna­
no izlučivati sluz, a u poodmaklom stadiju gom na sluzne mase koje su se nakupljale
gnoj (raspadnutu krv). Naravno da svaki od djetinjstva i često su otvrdnule kao i na
zdravi organizam treba sadržavati jednu sve ostale "nezdrave nakupine". A rezultat?
određenu količinu sluzi, npr. limfa, sluzava Sa 100% sigurnošću ta će se sluz izlučiti
masna tvar u crijevima. Svaki stručnjak će putem mokraće i stolice. Ako je bolest već
to potvrditi kod svih upalnih pojava, od be­ tako uznapredovala da se na nekim mjesti­
zazlene hunjavice do upale pluća i tuberku­ ma, čak u najdubljoj unutrašnjosti nalaze
loze. Sluz je glavni uzrok bolesti, iako nezdrava žarišta bolesti, tj. raspadnuto
njezino izlučivanje u mnogim slučajevima stanično tkivo, doći će do izlučivanja gnoja.

32 33
izlučuje. Stoga nije teško razumjeti da se za
Čim se prekine s unosom sluzi putem "um­
života crijeva ili želudac potpuno zakrče
jetne prehrane" (tvornička hrana u limen­
sluzi, da se taj škrob biljnog ili životinjskog
kama, vrećicama, itd.), masnog mesa,
porijekla pretvori u trulež, začepljuje
kruha, krumpira, jela od brašna, riže, mli­
krvne žile i nastaje zgrušana krv. Kada gu­
jeka itd., krvotok napada tu sluz i sam gnoj
sto ukuhamo smokve, datulje ili grožđe, do­
i odvodi ih putem mokraće; kod jako infici­
bijemo također kašu, ali ona ne gnjije i ne
ranih tijela čak kroz sve raspoložive otvore
izlučuje nikakvu sluz i nikada je ne naziva­
i sluznicu.
mo sluzi nego sirupom. Voćni šećer - fruk-
Kada dovoljno dugo kuhamo krumpire, toza, najvažniji za krv je doduše ljepljiv, ali
jela od žitarica ili mesne proizvode, dobit ga tijelo posve iskoristi kao pogonsko gori­
ćemo želatinasti škrob (sluz) ili pastu kak­ vo i ostavlja za izlučivanje samo tragove ce­
vu koriste stolari i knjigoveže za lijepljenje. luloze, koja se, zato jer nije ljepljiva, odmah
Ta sluzna supstanca ubrzo postaje kise­ izlučuje i ne trune. Ukuhan zgusnut kon­
la, gnjije i pruža pogodno tlo za gljivice, pli- centriran šećer se zbog svog svojstva otpor­
jesan i bakterije. Prilikom probave koja nosti na kvarenje koristi za konzerviranje
kemijski gledano nije ništa drugo nego ku­ jela.
hanje, izgaranjem se ta sluz ili taj škrob Svakom zdravom ili bolesnom čovjeku
također izlučuje jer krv može iskoristiti na jeziku se taloži naslaga neugodnog miri­
samo već probavljeni šećer koji se probavio sa čim se ograniči unos hrane ili ako posti.
iz škroba u grožđani šećer. Produkt izmje­ Isto se događa i na sluznici želuca,- što se
ne tvari, tj. ta sluz ili taj škrob je za tijelo odražava na jeziku. Ta sluz se pojavljuje
strani produkt i na početku se potpuno kod prvog pražnjenja stolice nakon posta.

35
34
Preporučam svojim čitateljima, liječnici­ Rana je nakon 3 dana zacijelila i krasta
ma ili znanstvenicima da provjere moje je otpala. Kasnije sam napravio isti pokus s
tvrdnje pokusima koji su znanstveno vegetarijanskom prehranom, koja sadrži
utvrđeni. Pokus, pitanje upućeno prirodi je škrob i brašno (tvorci sluzi), ali bez jaja i
temelj svih prirodnih znanosti i pruža ne- mlijeka. Rana je malo krvarila, boljela i la­
progrešivu istinu, svejedno je tvrdim li ja
gano se gnojila, došlo je do blage upale, a do
ili netko drugi! Uostalom, savjetujem oni­
potpunog zarastanja tek nakon dužeg vre­
ma koji su dovoljno hrabri da sljedeće po­
mena. Kasnije sam ponovio pokus s ozlje­
kuse isprobaju na vlastitom tijelu kao što
dom, ali sa mesnom prehranom i nešto
sam i ja. Dobit će od prirode isti odgovor,
alkohola. Rezultat: dulje krvarenje, svijet­
odnosno od svog organizma, pod uvjetom
la krv, crvena i rijetka, upaljeno, bolno, vi-
daje ta osoba do određenog stupnja zdrava.
šednevno gnojenje i izlječenje tek nakon
Točno reagira tek čisto, zdravo, tijelo bez
dnevnog posta.
sluzi: nakon gotovo dvije godine strogog
režima ishrane voćem s ubačenim interva­ Ponudio sam se pruskom vojnom mini­
lima kure postom došao sam do tog stupnja starstvu da ponovi taj pokus, naravno, uza­
zdravlja o kojemu čovjek danas nema poj­ lud. Zašto su rane Japanaca u rusko -
ma, i koji mije omogućio izvesti sljedeće po­ japanskom ratu zarastale puno brže i bolje
kuse: nego rane Rusa koji su jeli meso i pili raki­
ju? Zar se nitko već 2000 godina nije upitao
Zarezao sam nožem podlakticu, nije po­ zašto otvaranje žile kucavice i vrč otrova
teklo nimalo krvi, jer se odmah zgrušala; nisu mogli ubiti Seneku, nakon što je on
rana se zatvorila, nije došlo do upale, nije prethodno odbacio meso i postio. Seneka je
me boljelo, nije bilo sluzi niti gnoja! zacijelo i prije živio na voću i vodi.

36 37
Svaka bolest na kraju krajeva i nije ništa jeti u epruveti nakon hlađenja! Tko negira,
drugo nego začepljenje najmanjih krvnih ignorira ili pobija tu činjenicu zato jer se
žila, kapilara sluzi. Nitko neće čistiti vodo­ možda ne poklapa s njegovim učenjem ili
vod nekog grada čiji su filteri začepljenja mu nije dovoljno znanstvena, sukrivac je za
da prilikom čišćenja ne isključi dovod vode. to što nije moguće otkriti glavni uzrok svih
Ako vodovod opskrbljuje cijeli grad ili je­ bolesti, i to u prvom redu ide na njegovu
dan dio nečistom vodom ili ako su već naj­ vlastitu štetu.
manje granajuće cijevi začepljene, niti Tako se može otkriti tajna tuberkuloze.
jedan čovjek na svijetu ne bi htio to poprav­ Ili netko vjeruje da se enormne količine
ljati ili poboljšati. Svatko odmah pomisli na sluzi, koju oboljeli od TBC-a godinama
centralu, na rezervoar vode i na filtere, a iskašljava, dolazi samo iz pluća? Ti bolesni­
oni zajedno s pumpom mogu biti očišćeni ci se hrane namirnicama koje tvore sluz
samo dok je prekinut dovod vode. (kaša, mlijeko, masno meso). Stvaranje
"Ja sam gospodar, tvoj liječnik" - Samo sluzi ne prestaje dok se pluća ne raspadnu i
priroda liječi, čisti, oslobađa sluzi najbolje i nastupe "bakcili" i oslobađanje postaje ne­
posve sigurno, ali samo onda kada se preki­ izbježno. Tajnu bakcila je lako riješiti: na­
ne dovod sluzi. "Svaka fiziološka mašina", gomilano začepljenje sluzi krvnih žila vodi
čovjek kao i životinja, odmah se sama čisti, raspadanju i truljenju te vrenju svih sluz-
oslobađa sluz začepljenim žilama bez pre­ nih produkata i otpadnim tvarima preku­
stanka, čim se prekine s unosom krute hra­ hane hrane. Ti se djelomično kvare na
ne. Ta se sluz pojavljuje čak kod navodno živom organizmu (gnojni čirevi, rak, tuber­
zdravog čovjeka u mokraći, što se može vid- kuloza, spolne bolesti i lupus - tuberkuloza

38 39
kože). Svatko zna da meso, sir i sve ostale zdravlje i uspjeh koji su naveliko premaši­
organske tvari u procesu raspadanja po­ vali one iz najzdravije mladosti.
novno klijaju, tj. bakcili se dalje raz­ Htio bih vidjeti čovjeka koji je s 31 godi­
množavaju. Stoga su te klice tek u nu bio jednom nogom u grobu, a 8 godina
poodmaklom stadiju bolesti dokazive, ali kasnije je mogao trčati 2 sata i 15 minuta i
nisu uzrok nego rezultat bolesti i u tom po­ propješačiti 56 sati.
gledu potiču bolesti. Raspadanje, npr. Teoretski je sigurno točno d a j e čovjek u
pluća se time ubrzava, jer su izlučine bak- prijašnjem vremenu živio samo od voća. Si­
cila otrovne. Kada bi bila istina da bakcili gurno je i biološki točno da on od toga može
napadaju izvana, tj. djeluju zarazno, onda živjeti i danas. Ili ne može li si zdravi ljud­
su to samo otpaci metabolizma u sluzi koji ski razum bez izravnog dokaza predočiti da
omogućavaju njihovo djelovanje i pogodno je čovjek prije nego lije postao lovcem živio
tlo, tzv. dispoziciju (sklonost za bolesti). samo od voća? Čak tvrdim daje on posjedo­
vao zdravlje, ljepotu i neviđenu snagu,
Kao što sam već rekao, opet sam (jednom život bez boli i patnje, točno kao što stoji u
2 godine) živio bez sluzi, tj. samo na voću. Bibliji. Samo je voće, jedina hrana bez slu­
Nisam više trebao papirnatu maramicu i zi, prirodno. Sve što je priredila ljudska
rijetko je i danas trebam. Je li itko ikada vi­ ruka ili tobože poboljšala ima manu. Doka­
dio životinju u prirodi kako kašlje ili zivanje glede voća je znanstveno točno. U
šmrca? Upala bubrega koju sam prebolio, a jabuci ili primjerice banani je sadržano sve
za koju se vjerovalo da je smrtonosna, ne što je čovjeku potrebno. Čovjek je toliko
samo da se izliječila, nego sam dosegao savršen da na dulje vrijeme može živjeti

40 41
samo od jedne vrste voća. To je uvjerljivo dona u Pariz, svi bi ismijali tog čovjeka, jer
dokazao August Engelhardt svojim mono - takvo što nije postojalo.
dijetnim sustavom koji je svojom filozofi­ Budući da jedva itko prakticira prirodnu
jom i prakticiranjem prirodnog života rije­ prehranu, ljudi više ne vjeruju u nju. Mora
šio sve probleme čovječanstva. se uzeti u obzir da se suprotne interesne
Ali očita istina kojoj nas uči priroda ne grupe boje da bi cijene drugih, umjetnih
tvorničkih namirnica mogle pasti, a drugi
mora biti pogrešna zato što se čini da u na­
se opet boje da bi fiziologija prehrane bila
šoj "civilizaciji" nije više primjenjiva u sva­
poljuljana i da bi liječnici postali suvišni.
kodnevnoj praksi. Od samog voća čovjek se
Ali upravo kure posta i voća trebaju strogi
ponajprije "razboli", tj. prvo mora proći
nadzor i poučavanje - stoga sam mišljenja
kuru čišćenja. Nitko mi ne bi vjerovao daje da će biti potrebno puno više liječnika sa
moguće živjeti bez hrane 126 dana u vre­ svakako manje pacijenata koji će rado više
menskom periodu od 14 mjeseci, od toga 49 platiti da ponovno ozdrave. Time bi se rije­
dana u komadu. Ja sam to učinio, i svejed­ šilo socijalno pitanje liječnika - tvrdnja
no nitko ne razumije tu istinu. Objašnja­ koju sam prije više godina otvoreno posta­
vam i poučavam činjenicu da je voće vio u Zurichu.
najprirodniji lijek na svijetu. Je li moja Gotovo svi pokušaji posta ne uspijevaju
tvrdnja ispravna, ispitat će sljedeća epide­ zbog neznanja da se uzimanjem hrane bez
mija. Otkrit ću odmah i razloge zašto se ne sluzi stara sluz toliko dugo izlučuje dok
vjeruje u očito. Da je netko u 19. stoljeću čovjek ne postane savršeno čist i zdrav.
spomenuo mogućnost telefoniranja iz Lon- ČAK I NAOKO NAJZDRAVIJI ČOVJEK

42 43
MORA PRVO PROĆI STANJE BOLESTI reći "ne" dobroj kapljici? Sto je rješenje?
(ČIŠĆENJE), ili kroz međustadij bolesti, Malo su jeli! Sami ti otrovi iz navike su ne­
prema višoj razini zdravlja. viniji od tzv. "dobrog" i obilnog jela.
To je ta "velika prepreka" preko koje "Pijanac može dočekati starost, ali
mnogi vegetarijanci ne mogu "prijeći", jer žderač nikada.", govorio je Sylvester Gra­
se ne obaziru na temeljnu istinu kao ni svi ham, suosnivač Natural Hygiene naturo­
drugi ljudi koji se hrane "normalno". Doka­ path e.'
zao sam tu činjenicu u časopisu "Vegetari­ Da spriječimo nesporazume od strane
jansko gledište" na temelju pokusa i vegetarijanaca i apstinenata, moramo ov­
činjenica, čime sam opovrgnuo njihovu naj­ dje još nešto pojasniti! Meso uopće nije na­
veću zamjerku - pothranjenost, pokusom mirnica, nego podražajno sredstvo, sti­
koji se sastojao od 49 dana posta voćnom mulans koje u želucu trune, propada. Pro­
hranom koja je uslijedila nakon toga. Moje ces truljenja ne započinje u želucu, nego od­
zdravstveno stanje se znatno poboljšalo mah neposredno nakon klanja.
tim radikalnim izlučivanjem sluzi. Masa Sylvester Graham je to već dokazao na
sljedbenika vegetarijanstva radosno "sluzi živome čovjeku, a ja sam nadopunio tu čin­
dalje". Nasuprot tome može se samo reći da jenicu tvrdeći da meso upravo kroz otrove
su "otrovi" (tako ih oni nazivaju) poput nastale truljenjem djeluje kao podražajno i
mesa, alkohola, kave i duhana gledano na
dulje staze bezopasni, dokle god se ne pret­
jeruje s njima. Zar tisuće ljudi ne doživi du­ * Naturopatiju u N j e m a č k o j zastupa registrirano društvo "Društvo za

naturopatiju" u ulici Heinrich - Vogeler - W e g 8, 2 8 6 2 Worpswede.


boku starost, iako su pušači i nisu mogli Tu možete dobiti informacije kao i " M a g a z i n za naturopate"

44 45
poticajno sredstvo i zato se krivo tumači kako duhovno tako i tjelesno, kada umjere­
kao jaka živežna namirnica. no konzumira otrovne stimulanse, nego
kada se samo natrpa «dobrim jelom" do iz­
Ili mi netko može kemijsko-fiziološki do­
kazati da se molekula bjelančevine u ra­ nemoglosti.
spadanju mijenja u želucu i u mišiću
čovjeka slavi svoje uskrsnuće? Baš kao i al­
kohol, i meso na početku daje lažni dojam
elana i energije dok se cijelo tijelo ne zarazi
Najavljujem rat
i slom ne postane neizbježan. Slično je i sa
mesu i alkoholu!
svim ostalim stimulansima.
Glavno zlo svih ne-vegetarijanskih
načina ishrane jest i ostaje pretjerana kon­ Voćem i smanjenim unosom jela čovjek
zumacija mesa jer ono za sobom vuče sve se može energično oduprijeti uživanju u
ostale navike, naročito želju za alkoholom. mesu i alkoholu. Ali, ako se neka osoba ni­
Ako se jede isključivo voće, nestaje želja za kako ne može odreći mesa i alkohola, a kon­
alkoholom u bilo kojem obliku. Budući da zumira ih u malim količinama, tada se ona
mesojed uvijek teži za alkoholom, on se nalazi u znatno boljoj situaciji od vegetari­
sam mora odricati jer meso jednostavno janca koji mnogo jede. Amerikanac Flet­
izaziva žeđ. Alkohol je dokazano određeni cher je to dokazao vrlo jasno svojim
protuotrov za meso, i gurman koji samo nevjerojatnim uspjesima, i ja sam objasnio
jede meso treba stoga vino, pivo, viski, njegovu tajnu svojim pokusima koji upravo
kavu i cigarete ili cigaru da bi spriječio tro­ pokazuju da je čovjek najuspješniji i
vanje mesom. Poznato je da se čovjek na­
najzdraviji kada što manje jede. Zar u pra­
kon obilnijeg jela osjeća znatno svježije,
vilu nisu najsiromašniji ljudi i najstariji?

46 47
Nisu li navikli na manje jela iz razumljivih nim jezikom: bili su medij alni ili
razloga? Zar najveći izumitelji i otkrivači radioaktivni, ali već zahvaljujući askezi su
ne dolaze iz najsiromašnijih sredina, tj. bili "božanski" zdravi, ne uvijek zbog "po­
malo su jeli? Zar nisu najveći ljudi sebne milosti".
čovječanstva, proroci, osnivači religija, bili Htio bih ovdje još nadodati da sam sam
askete? Znači li kultura 3 x dnevno odlično iskusio vidljiva, električna isijavanja, ali
se najesti, i je li društveni napredak u tome samo kroz vanjski i unutarnji unos sunčeve
da svaki radnik jede 5 puta dnevno i
energije (sunčanjem i hranom iz sunčeve
navečer se nalije piva? Ako se bolesni orga­
kuhinje = sunčeva hrana). Cijeli svijet se
nizam može regenerirati postom, zar nije
prepire zbog tih pitanja i čuda. Rješenje
logično da zdravo tijelo treba jako malo
počiva na temelju pokusa koje svatko može
hrane da bi ostalo zdravo, snažno i
napraviti ako za to ima hrabrosti. Ali
izdrživo.
očigledno je lakše pisati knjige, propovije­
"Čvrsta hrana" i "dobra hrana" uzrokuju
dati i moliti, ili reći "ja sam iznimka". To je
više bolesti nego sve ostalo, čak i kod apsti-
točno, ali samo što se tiče hrabrosti i spoz­
nenata i vegetarijanaca. Mnoga takozvana
naje. Fiziološki su svi ljudi isti i tko se ne
čuda svetaca u svetištima se svode na aske­
može obuzdati, može to naučiti od mene
zu i danas su rijetka jer se samo moli, a nit­
ako zaista želi biti zdrav. Ako čovjek jede
ko više ne posti. To je jedino rješenje tog
manje i zdrav je, on može dulje vremena
sukoba. Malo je čuda, jer je malo svetaca,
probavljati, tj. izlučivati najapsurdniju
tj. liječenja i ozdravljanja askezom i po­
stom. Sveci su isijavali, ili rečeno moder- hranu, dakle i meso i škrob. Naravno da će

49
48
biti i ostati čišći i savršeniji, ako samo jede budući da ono tvori manje sluzi od škrobne
voće. Od voća treba minimalno, jer je ono vegetarijanske hrane s dnevno mnogo jela,
najsavršenija hrana. koja stvara sluz.
Tu vječnu istinu po prirodnom zakonu ne Osobno se već godinama ne brinem oko
želi i ne može uvidjeti većina današnjih lju­ obroka, jedem samo onda kada sam gladan
di, i imaju opravdan strah od toga jer je nji­ i onda jedem toliko malo da mi ne može
hovo tijelo sagrađeno iz prekuhane hrane, i naškoditi. Umijeće ostajanja zdravim u na­
iz toga nastale stanice izumiru i izlučuju se šem modernom društvu se manje sastoji od
čim se započne sa sunčanjem, postom ili toga STO jedemo od onoga KOLIKO jede­
konzumiranjem živih stanica iz voća, odno­ mo i pijemo, i koliko se možemo obuzdati,
sno, živežnih namirnica u izvornom odnosno koliko smo samodisciplinirani.
značenju te riječi. Ali to se mora činiti s Ako se najgore bolesti mogu izliječiti po­
oprezom. stom - stoje potvrđeno u tisućama slučaje­
va, i ako se tijekom posta postaje snažniji,"
Zadaća je medicine štititi čovjeka od pro­
ako čovjek ispravno posti ", čovjek mora s
pasti njegovih stanica, držati ga na životu
energetski najbogatijom hranom - voćem,
koliko god je to moguće, te ga nakon toga
tek postati stvarno zdrav i jak. To je znan­
pustiti da što brže umre od bolesti.
stveno dokazao i Dr. Bircher koji je za to za­
Vegetarijanstvo ne može zanijekati da se služan.
alkoholičari i mesoljupci mogu pohvaliti Naturopatija je doduše spoznala činjeni­
dobrim zdravljem, velikim uspjesima i du­ cu da nešto iz bolesnog organizma mora
bokom starošću, ali pojedinačno samo toli­ van, ali je do sada (manje više) znatno stav­
ko dugo dok malo jedu. Previše jela se ljala težište na tjelesne podražaje, ignorira-
manje osvećuje kod konzumiranja mesa,

50 51
la je stvarni prirodni trenutak procesa
sebno prejedanje mesom. Alkohol koji ima
liječenja, tj. smanjenja unosa hrane,
više akutno djelovanje djeluje kao stimu­
uzdržavanje od hrane i posebno voće. Ponu­
lans. Pivo je na duge staze bezazlenije od
dila je samo nadomjestak u obliku prehra­
kroničnog natrpavanja probavnog trakta
ne bez alkohola i mesa. To ne znači ništa s
hranom koja stvara sluz.
obzirom na moju "teoriju o sluzi".
Sada Vas pitam stoje razumnije: istjeri­
Zašto se na tapeti često nalazi alkohol vati iz tijela umjetno izazvanim prehlada­
koji ne stvara sluz? Njega se uzima kao ma (Kneipp kurama), masažom, sportom,
žrtvenog jarca - krivca mnogih bolesti, operacijama itd. nauštrb životne snage od
samo zato što neki ljudi uzimaju alkohol u djetinjstva nagomilane sluzne mase u ra­
ogromnim količinama te završe u deliriju. spadu (koje opterećuju stanično tkivo
Prisilite jednom alkoholičara da posti ne­ otrovnim lijekovima ili infekcijama) ili pre­
koliko dana ili da jede samo voće, i kladim stati s unosom sluzi? Liječenje usporavaju
se da mu više neće prijati ni najbolja čaša jednolične terapije, nepažljiva kiroprakti-
piva ili vina. Po tome možete razaznati da ka, pogrešno te površno shvaćena elek­
cijela "civilizacijska prehrana", od goveđeg trična terapija, kure mlijekom koje
odreska do navodno neškodljive zobene stvaraju sluz, vruća terapija koja slabi or­
kaše proizvodi želju za tim protuotrovima, ganizam itd. Daljnji unos sluzi, uzrokovan
dakle alkoholu, kavi, čaju i duhanu. Zašto? pogrešnom prehranom mora prestati. Ako
Zato što prejedanje slabi tijelo, a stimulan­ su hrana koja stvara sluz i prejedanje
si ga opet čine poletnim. Tu leži pravi dubo­ osnovni uzrok svih bolesti, što mogu doka­
ki razlog za porast konzumiranja alkohola zati svakom na njegovom vlastitom tijelu,
posljednjih desetljeća (naročito nakon 2. onda postoji samo jedan uistinu prirodni li­
svjetskog rata; op. izdavača). Tu je još po- jek, a to je post i jedenje voća.

52 53
Poznato je da svaka životinja posti i kod temelju moje spoznaje kako sluz potječe iz
najmanje nelagode. Ako su i naši kućni lju­ suvremene hrane i kako je temeljni uzrok
bimci već odavno izgubili svoj istančan in­ svih bolesti, čak i znakova starenja, pretilo­
stinkt za pravu hranu i prirodno vrijeme sti, ispadanja kose, bora, slabih živaca i
obroka, ipak uzimaju samo najnužniju hra­ slabog pamćenja itd., postoji opravdana
nu kada su bolesni. Jadni, bolesni čovjek, nada u novu razvojnu fazu naprednih me­
naprotiv, ne smije ni pod kojim okolnosti­ toda liječenja i biološke medicine.
ma živjeti dulje od 1 ili 2 dana "na slaboj
Već je Hipokrat spoznao "materijal bole­
hrani". On se boji da bi mogao "oslabiti".
sti" za sve bolesti. Prof. Dr. Jaeger je "za­
Mnogi liječnici već su nazvali post čude­ jedničko svim bolestima" označio
snim liječenjem, kurom neizlječivih, kurom "smradom", ali nije pronašao izvor tog "ne­
svih kura. Određeni šarlatani, bez ikakvog ugodnog zadaha". Dr. Lahman i ostali za­
iskustva, doveli su tu nepogrešivu ali i po­ stupnici fizikalno-dijetne nauke o
gibeljnu metodu na loš glas. Ja sam postom prehrani, naročito Kuhne, ušli su u trag
učinio nešto značajno: 49 dana posta - "zajedničkim stranim tvarima". Ali nijedan
svjetski rekord. Osim toga, bio sam prvi od njih nije pokazao, spoznao ili dokazao
koji je to liječenje sistematski i do pojedino­ pokusom da se tu upravo radi o sluzi suvre­
sti povezao s razrađenom voćnom prehra­ mene hrane koja od ranog djetinjstva opte­
nom, pri čemu ono postaje zapanjujuće rećuje cijeli organizam, te kod određenog
lakše i apsolutno neškodljivo. Stoga je ne­ stupnja truljenja napada, tvori (bolesne)
sumnjivo moguće svladati bolesti koje škol­ nakupine, tj. prerađuje stani'no tkivo tijela
ska medicina označava neizlječivim. Na u trulež i gnoj.

54 55
stancama iz biljnog ili životinjskog svijeta,
Kod obične prehlade ili visoke tempera­ koje se sastoje od tekućine koja reagira al-
ture sluz se pokreće i želi napustiti tijelo. kalijski i koja sadrži zrnate stanice koje iz­
Tim izaziva simptome nenormalnih funkci­ gledaju poput bijelih krvnih zrnaca? U
ja koje smo do sada nazivali bolešću. Tako posve zdravom stanju sluznica uopće ne bi
se može razumljivo objasniti što se shvaća trebala izgledati bijelo i sluzavo, nego čisto
pod pojmom "dispozicija" (sklonost bolesti­ i crveno kao u životinja. Možda je ta
ma). Sto se više sluzi (lošeg majčinog mlije­ mrtvačka sluz čak i uzrok bljedila bijele
ka i svih njegovih nadomjestaka) unese od rase? Bljedilo! Mrtvačka boja!
djetinjstva ili što se manje te sluzi izlučuje
S tom, pokusima potvrđenom "sluznom
uslijed nasljedene slabosti kroz za to
teorijom" skinuta je demonska maska s
određene organe, tim je veća sklonost (di­
čudovišta "bolesti". Tko vjeruje meni, ne
spozicija) prehladama, temperaturama,
samo da može ozdraviti, izliječiti sam sebe,
smrzavanju, parazitima, bolestima i prera­
nego mu je po prvi put moguće spriječiti bo­
nom starenju. Time je otkriven veo tajni
koji je prije okruživao bijela krvna tjelešca. lesti i definitivno spriječiti njihovo pojavlji­
Vjerujem da ovdje, kao i u mnogim drugim vanje. I sam san o vječnoj mladosti i ljepoti
slučajevima, stojimo nasuprot zabludi me­ može postati stvaran.
dicinske znanosti. Bakterije napadaju bije­ Životinjski i naročito ljudski organizam
la krvna zrnca, a ne obratno, jer se potpuno je gledano s mehaničkog stajališta kompli­
ili djelomično sastoje od sluzi! Zar se ne uz­ ciran sustav cijevi - krvnih žila sa pogonom
goje milijuni bakterija van organizma na na zrak - plin kroz pluća u kojima stalno
cirkulira krvna tekućina, a regulira ju srce
toj sluzi- na krumpirima, lužini (juhi), žela­
kao ventil. Raslojavanje zračne mase na ki-
tini, dakle na sluzi, tj. na dušičnim sup-
57
56
sik i dušik se događa svakim udisajem u prvi element za izgradnju, popravak i na­
plućima. Tako krv stalno kola tijelom, i domjestak, i vrlo vjerojatno životinjski or­
ljudsko tijelo je nevjerojatno dugo uspješno ganizam preuzima dušik iz zraka. Kod
bez umora. Nitko više ne bi trebao koristiti određenih gusjenica je utvrđen dobitak na
glupu izliku da "mora svaki dan puno je­ težini samo disanjem.
sti", kako se tom filozofijom indoktriniraju Preobilnoj hrani se može suprostaviti
radnici, prije nego li čovjek ne doživi kako samo postom- kojega slijedi smanjenje
lako i dugo može raditi i pješačiti nakon količine hrane. Hrana s namirnicama koje
posta i uz voće, a da se ne umori. ne stvaraju sluz mora zamjeniti namirnice
Iscrpljenost je : koje ju stvaraju. Svježi, na suncu dozreli
plodovi i zelenolisno povrće i salate bez
1. manjak snage zbog dugotrajne proba­
ve, škroba, tj. čista sunčeva hrana je najbolja
hrana. Ljekovita prehrana bez sluzi je
2. začepljenje zagrijanih i time suženih
krvnih žila, isprobani oblik prehrane . Ali medicinski
stručnjaci ne priznaju niti post, a niti voće.
3. samotrovanje i povrat otrova
izlučivanjem sluzi uzrokovane kre­ Kod pravilne primjene slijedi "sistematsko
tanjem. čišćenje" i postižu se rezultati vrijedni
pažnje. Moja ljekovita prehrana bez sluzi je
Sve organske tvari životinjskog podrijet­ jedini pismeno obrazloženi način liječenja
la prilikom raspadanja izlučuju grupe cija- koji se može regulirati i kontrolirati.
na koje je kemičar Hensel nazvao
bakcilima.
* Vidi knjigu prof. Amolda Ehreta: "Ljekovita prehrana bez
Zrak je ne samo najveće i najsavršenije
sluzavosti"
gorivo ljudskog tijela, nego je i istovremeno
59
58
i duhovno, što nisu mogli ni u punoj snazi.
Ovdje navodim mjeru predostrožnosti koja
se mora poštovati kod svih kura postom.
Treba potpuno klistirati crijeva prije
početka posta pomoću neškodljivog laksati-
Prevencija bolesti va ili klistira ili oboga. U samoj prirodi
stvari je da isposnika ne trebaju mučiti pli­
Nakon što sam Vas izvjestio o strahota­ novi ili raspadajuće tvari koje nastaju iz
ma bolesti, htio bih Vam pokazati sredstva ostataka otpadnih tvari u crijevima. Dosta
i načine, koliko god je to u mojoj moći, kako je što mu brige zadaje sluz prilikom
se možete suprostaviti trovanju sluzi. izlučivanja.
Ovdje bih Vam htio pokazati tri sredstva i Tko se ne odvaži na dužu kuru postom,
načina koji mogu napraviti promjenu. iako je zdrav, trebao bi prije svega pokušati
1. Najkraći i najsigurniji put je post o ko­ postiti nekoliko dana. Već 36-satni post jed­
jemu se toliko puno govori u ovoj knjizi. On nom ili 2 x tjedno može dati jako dobre re­
skraćuje život "užasnom zločincu" (bolesti) zultate. Kuru je najbolje započeti pre­
u našem tijelu, tjera ga u bijeg, i on nas na­ skakanjem večere i uzimanjem klistira. Ti­
pušta pun straha i okreće se od nas. jekom 36-satna posta se ne jede ništa do
prekosutrašnjeg jutra i počinje se s
Zdravi ljudi se bez daljnjega sami mogu.
doručkom samo s voćem. Jedenje voća je
podvrgnuti kuri postom. Podrazumijeva se
neophodno nakon svakog posta jer voćni
da moraju postiti razumno i biti odgovorni
da se tijekom posta ne preforsiraju tjelesno sokovi dovode sluzne nakupine koje su se

60 61
počele kretati u klizanje. Posebno kod bole­ Unatoč lošem izgledu, tijelo je zdravo i
snih i starijih ljudi se kura postom mora uskoro se obrazima vraća rumenilo. I
naročito brižno prilagoditi pojedincu. težina se nakon posta ubrzo vraća u norma-
Naročito ljudi koji se hrane jednolično me­ lu. Nakon posta tijelo reagira na svaki
snom hranom moraju biti oprezni. Prehra­ gram hrane. Umjereni konzumenti, česti
na u prijelaznom periodu bi trebala isposnici imaju fin, produhovljen izraz lica.
prethoditi postu (vidi "Ljekovita hrana bez Papa Lav XIII., veliki isposnik i umjetnik
sluzavosti") Znatno brže se dolazi na cilj života je zacijelo imao jasan, gotovo tran-
ako se dulje posti na preporučeni način, sparentan ten.
npr. 3 dana i onda nastaviti s onim što ja zo­
U sklopu toga htio bih svrnuti pažnju na
vem "KURA NAKON KURE POSTOM".
već negdje drugdje spomenutu točku,
Dakle, 3 dana ništa ne jesti i piti čistu vodu
budući da uspjeh posta uvelike ovisi o
sa sokom od limuna, nezašećerenu, gutljaj
tome. Isposnik ne mora nužno biti utučen
po gutljaj, prema potrebi, i 4. dan započeti s
nešto voća. Uvečer 4. dan napraviti temelji­ ili loše volje. Nekome mir olakšava neugod­
ti klistir. Svaki dan se može uzeti više voća, ne trenutke dugoga posta, dok drugome
i nešto povrća i može se dodati salate. Post pomaže lakša fizička aktivnost.
se kod zdravih osoba može provoditi više Kada je tijelo slobodno od sluzi i otpada,
tjedana. Cije zanimanje to dozvoljava, tre­ dakle očišćeno, onda je sveta dužnost čovje­
bao bi kod težih izlučivanja sluzi ostati u ka koji je povratio zdravlje da cijeni naj­
krevetu. Nitko se ne ljuti kod pokušaja po­ veću pronađenu sreću i očuva je putem
sta zbog "lošeg izgleda" ili gubitka težine. prirode i ispravne prehrane. Evo nekih
kratkih napomena vezanih uz tu temu:

62 63
2. Tko iz zdravstvenih razloga, npr. zbog
sušenog graška, leće, graha? To će se pone­
uznapredovale upale pluća ili smetnji srca
ne može postiti, trebao bi se bar potruditi ki čitatelj upitati s uzdahom.
da spriječi daljnje nakupljanje sluzi. Tre­ 0 vrijednosti mesa sam na drugom mje­
bao bi izbjegavati očite tvorce sluzi, prije stu već izrazio svoje mišljenje. Voće koje
svega jela od brašna, riže, krumpira, sadrži šećer može potpuno zadovoljiti našu
kolače, kakao, mlijeko, sir, meso itd. Tko se malu potrebu za bjelančevinama. Banane,
ne može odreći kruha, trebao bi jesti crni ili orasi, u kombinaciji sa smokvama ili datul­
bijeli kruh u obliku tosta. Prženjem kruh jama prvoklasni su izgrađivači mišića i iz­
gubi mnogo na svojoj štetnosti, jer se sluz- vori snage.
na tvar djelomično uništava. Jedenje tosta Povrće (sitno nasjeckano u salati), salate
ili integralnog prepečenca ima tu prednost same, pripravljene s uljem i mnogo svježeg
da ga se ne može puno jesti, ne može se gu­ limunovog soka i svo prekrasno voće i bobi­
tati kao što to čine divlje zvijeri. Dugo žva­ ce, uključujući južno voće su prvoklasna
kanje umara i najpohlepnije desni. Tko hrana. A kada dođe proljeće i voće pri kraju
zbog loših zubi ne može žvakati tost, može sezone se primiče kraju, naročito jabuke, a
ga dugo otapati u ustima. Tko se ne može svježe povrće i salate još ne uspijevaju, zar
odreći krumpira, trebao bi ih jesti pečene, u nam Majka Priroda ne priskoči u pomoć s
svakom slučaju u ljusci. narančama i ostalim južnim voćem?

Zar nas miris i obilje tog dragocjenog


Sto nam preostaje od "jake hrane", ako
voća sa svim svojim za život važnim tvari­
se posve odreknemo bjelančevinama boga­
ma ne potiču da opet postanemo potrošači
tog mesa i što manje jedemo plodove poput
voća?
64 65
Nije moguće u ovoj knjizi detaljno odgo­ riječju: "fletcherirajte". Daleko od toga da i
voriti na pitanje o prehrani i njezinom utje­ ljudi koji jedu voće ne trebaju žvakati, ali
caju. Zdravim ljudima bi ovi podaci trebali 100 % sigurno je da to moraju činiti potro­
biti dostatni; bolesnim ljudima prepo- šači sluzi s otrovnim otpadnim tvarima,
ručam svoju knjigu "Ljekovita prehrana ako ne žele prijevremeno u grob.
bez sluzavosti" koja se opširnije bavi pitan­ Pojačano izlučivanje sline kod polaganog
jima prehrane. Htio bih još napomenuti da žvakanja reducira pojavljivanje sluzi i
bi ljudi koji poste i ljudi koji se lako razbole sprječava prejedanje. Naravno da ti ljudi
trebali prakticirati jutarnji post ili metodu ne mogu očekivati da će postići isto zdravlje
"zaboravite na doručak".* Za sve je ljude i snagu, mladost i izdrživost, tjelesnu i du­
bolje uopće ništa ne jesti prije 10 h, a kada hovnu sposobnost i učinak kao što postižu
se jede, onda treba jesti samo voće. Nagra­
isposnici i potrošači voća. Jednom kada
da će uskoro doći. Osjećat ćete se cijeli dan
čovjek ozdravi postom i voćem, tj. oslobodi
bolje, lakše, poletnije, s puno više energije.
se naslaga sluzi i bakterija, naravno da ne
3. Još nekoliko riječi svima onima koji ne treba više postiti ako se dalje nastavi hra­
vjeruju da je moguće odreći se naviknute niti voćem. Tada će mu jelo postati takva
prehrane koja tvori sluz (mesa, kruha, itd.) radost o kojoj prije nije mogao ni sanjati.
Tim ljudima savjetujem: Svaki zalogaj te­
Na taj način čovjek će pronaći put ka
meljito sažvačite dok se ne skaši, baš kako
sreći, sklad i rješenje svojih zdravstvenih
preporuča amerikanac Fletcher. Jednom
problema.
Može li čovjek stalno živjeti od voća? Na­
* vidi knjigu "Fit cijeli život" Harveya i Marilyn D i a m o n d ravno, to se uopće ne treba dokazivati,

66 67
koja se izlaže toplini u tavi biva potpuno
inače bi cijeli svemir bio besmislica; imao bi
ubijena i razlaže se u želucu, može slaviti u
"biološku pogrešku" kada bi za svakog crva
novom okruženju svoje uskrsnuće kao nova
bio postavljen stol, samo ne za čovjeka.
mišićna molekula, "početi iznova" kako se
Između ostalog, znanstveno je dokazano da
to obično kaže?
je u jabuci, banani i kokosovom orahu
Mi ne živimo od onoga što jedemo, već od
sadržano sve što je čovjeku potrebno. Kra­
onoga što probavimo, što naš organizam
va čitav svoj vijek živi od trave, daje dnevno
prihvati. Naše životne funkcije su tako
10 litara mlijeka, vuče plug i na kraju je po­
dugo ispravne dokle god možemo izlučivati
jedemo. Stalno se masnoća, bjelančevine
višak hrane. Živimo zdravo jedan period
(mlijeko), mišići, snaga, toplina izgrađuju
života, ne zato što dobro probavljamo, nego
iz trave ili sijena. Zar je moguće daje samo
zato što dobro izlučujemo višak.
najuspravnija životinja - čovjek, tako ne­
spretno stvoren, da mu nisu dostatne or­ Glavni kamen spoticanja, ranjivo mjesto
ganske tvari iz bogate sunčeve kuhinje? posta i ljekovite prehrane bez sluzi je činje­
nica da postoje ljudi koji suzdržavanjem od
Znanost o prehrani je danas još zaslijep­
hrane ili voćem postaju bolesniji, slabiji i
ljena zabludom da ljudska bjelančevina na-
čak umiru od toga, dok je kod mnogih
staje samo iz životinjske. Čovjek ima
naročito relativno zdravih ljudi učinak su­
naivnu, kemijsko-fiziološki potpuno nez­
protan. Do sada se za prve tvrdilo da već
nanstvenu predodžbu da iz istog nastaje
kraći post ili voće slabi, da je voće teže pro­
isto. Zar molekula bjelančevine iz mrtve
bavljivo od suvremene hrane. Ta činjenica
govedine koja se nalazi u procesu raspa­ se ne može zanijekati, ali njeno tumačenje
danja i koja je razvila mrtvačke otrove,
69
68
je pogrešno. Slabost ne nastupa samo
voćem, nego prisutni sluzni otrovi bolesni­
ka, koji su putem voćnih sokova ili postom
prebrzo dospjeli u krv i kao povratno tro­
vanje izazvali slabost. U takvim slučajevi­ Temeljni uzrok starenja
ma se proces pročišćavanja mora usporiti
prijelaznim periodom prehrane kojom se Očuvanje mladosti i ljepote
postepeno prelazi u ljekovitu prehranu bez
sluzi.
Već sam prije naveo argumente daje sluz
Ali ne treba opet pribjeći zaključku daje glavni uzrok svih bolesti i preranog staren­
uobičajena suvremena prehrana za takve ja, a sada ću pojedinačno na različitim or­
ljude hranjivija i lakše probavljiva. ganima pokazati u kojoj mjeri sluz iz
Ako čovjek dugi niz godina konzumira suvremene hrane narušava sklad u ljud­
bjelančevine, ili potječe iz obitelji alkoho­ skom organizmu i izaziva simptome sta­
ličara, ili je na bilo koji drugi način opte­ renja i ružnoću.
rećen genetskim naslijeđem, tada znanost Kada bi pluća i koža po prazakonu raja
govori o raku, TBC-u, itd. Taj čovjek može udisali samo čisti zrak i dobivali sunčevu
umrijeti jedino od izlučivanja svog gnojnog energiju, a želudac i crijeva ništa drugo
sekreta, ali nikada od posta ili voća. osim sunčeve hrane, tj. voća koje se gotovo
cijelo probavi bez ostataka, a izlučuje samo
celuloza bez sluzi i klica, ne bi trebalo biti
razloga za defektnost probavnog sustava,

70 71
malaksalost, starenje i na kraju potpuni
vor prvobitno u siromaštvu minerala kuha­
slom. Umjesto da jede žive stanice voća,
ne suvremene hrane.
čovjek jede "mrtvu hranu" koja je biološki
Mogu li se ljudska ružnoća, izgubljena
namijenjena divljim životinjama, tj. namir­
ljepota i simptomi starenja dovesti u vezu s
nice koje su se promjenile oksidacijom
pogrešnom prehranom? Ako je odgovor
(truljenjem) i kemijski su promjenjene ku­
potvrdan, onda nas teorija o ljepoti i pom­
hanjem i lišene svoje snage. Sluz (talog) se
lađivanju vodi do kure prehranom i odgo­
nakuplja naročito u ogrjevni kanal (želu­
varajućeg poboljšanja namirnica. Budući
dac i crijeva) i polagano začepljuje kanale i
da se ljepota, naročito ljudska ljepota ne
filtere (žlijezde). Iskustva iz prakse su po­
može apsolutno opisati, jer svatko ima
kazala da se ta sluz kod vegetarijanske
drukčiji ukus, ja se mogu ograničiti samo
ishrane koja se bazira na velikim količina­ na osnovne norme estetskih zahtijeva.
ma mlijeka, kaše od žitarica, riže i krumpi­
Mrtvačko bljedilo današnjeg čovjeka,
ra puno teže izlučuje nego kod ljudi koji
koji je lišen svjetla i sunca, ne može se sma­
umjereno konzumiraju jelo! Zbroj tih
trati lijepim. Ono bitno dolazi od bljedila
nečistoća s vremenom uzrokuje kroničnu
prokuhanih, pogrešnih namirnica. Ni mo­
štetu, uzrokuje prerano starenje i glavni je
derni likovi "Plain-air" slikarstva si ne 4

uzrok svih bolesti. Starenje je latentna bo­


mogu zamisliti kakvu prekrasnu boju može
lest, odnosno polagana, ali stalno napredu-
imati čovjek koji se hrani "krvavo crvenim"
juća smetnja pogona životnog motora.
grožđem, višnjama ili narančom i redovito
Kemija namirnica pruža pouzdan dokaz
da deformacija i raspadanje imaju svoj iz- 4 Plain-air from, puno svjetlo, stil slikanja vani (a ne u atelijeru) pod

vedrim nebom.

72
73
nije prešao u biljku ili voće, tj. postao or­
uživa na svježem zraku i suncu. Sluz i isto­
vremeni manjak minerala znači i manjak ganski.
boje. Usporedite prehrambene tablice prof. Današnje nagrđivanje tijela, pretilost je
Kdniga i vidjet ćete da prehrana bez sluzi, toliko pomutilo naš osjećaj za estetiku da
voće i zelenolisno povrće zauzima 1. mjesto više čak ne poznamo granicu normalnog.
na temelju sadržaja potrebnih minerala, Meni osobno čak ni "klasični mišićavi tipo­
naročito kalcija. vi" nisu lijepi niti su mjerilo idealnog čovje­
Visina čovjeka, odnosno obujam kostura, ka.
bitno ovisi o količini kalcija koja je
sadržana u hrani. Japanci žele povećati
svoju visinu konzumiranjem mesa i dolaze
iz zla na gore. Sve tjelesne promjene, ano­
malije na kostima, loš vid, ispadanje zubi
dolazi od nedostatka kalcija. Kalcij se gubi
kuhanjem mlijeka i povrća u suvremenoj
kuhinji. Ogroman nedostatak minerala u
današnjoj prehrani, osobito u mesu, u od­
nosu na voće je odgovoran za nastanak kre­
zubog čovjeka, što su čak prorekli liječnici, i
to nije izmišljotina. Umjesto voćem, čovjek
želi nadomjestiti te tvari putem anorgan­
skih preparata. Ljudski organizam ne prih­
vaća niti jedan jedini atom minerala koji
75
74
76 77
Težina, oblik i naročito opseg tijela su udara ili vodene bolesti, podlegnu polagano
preveliki. Svaki kilogram viška je štetan i iscrpljenju i potreba za hranom se smanju­
neestetski. Nijedna životinja u prirodi nije je unatoč svim umjetnim sredstvima za
tako obložena masnoćom kao naši moderni pobuđivanje apetita. Koža, naročito koža
"dizači utega i jaki muškarci". Razlog tome lica postane naborana i smežurana. Izgubi­
je jednostavno previše hrane i previše la je svoju mladenačku elastičnost zbog ne­
tekućine. Mlohavost i začepljenje cijelog dovoljne i nezdrave prokrvljenosti i manjka
krvožilnog sustava su njihove posljedice. sunca i svjetlosti. A čovjek želi spriječiti
Grožđani šećer iz plodova i njihovi minerali mlohavost kože izvana nanošenjem krema
su pravi izvori čvrste mišićne mase, gdje se i pudera! Ljepota crta lica, čistoća, i zdrava
postom tijelo oslobođeno masti i sluzi opet boja tena, jasnoća i prirodna veličina očiju,
može izgraditi. šarm izraza i boja usana stare i postaju
ružni kako se u želucu i crijevima nakup­
Debljanje lica i tijela opasno napreduje,
ljaju mase sluzi od kojih dolaze sve bolesti i
ružno je i sigurno štetno. Čudna je činjeni­
simptomi starenja. "Lijepi i okruglasti
ca da se u našem navodno "prosvijetlje­
obrazi", čime i nos postaje deblji, nisu ništa
nom" dobu ta pretilost ne samo smatra
lijepom, nego je i znak da "osoba puca od drugo osim začepljenja sluzi koja izbija po­
zdravlja", dok nas svakodnevno iskustvo malo kod hunjavice.
uči da vitki i mladenački tip u svakom po­
gledu posjeduje veću otpornost i doživljava
duboku starost.

Ako debeli ljudi u svojim najboljim godi­


nama ne umru od srčanog ili moždanog
79
78
estetska "kruna stvaranja" lišen je svoje
"krune" - kose.
Čovjek bi današnje glave mogao zvati
Prevencija opadanja kose žive mrtvačke glave, te glave bez kose, bra­
de, boje i izraza uopće! Zamislite si ćelavu
ljepoticu! Koji je muškarac ne bi s gađe­
Razlozi opadanja kose i sijeđenja njem odbio? K tome još kod nekih muškara­
ca geometrijski oblikovani brkovi, pa mo­
Sada dolazim do najvažnijih i najočitijih derna odjeća! Meni neestetska pojava kose
znakova starenja: Opadanja i sijeđenja i brade se tako raširila daje brijanje i redo­
kose, kojima moram posvetiti jedan cijeli
vito šišanje postalo samo po sebi razumlji­
odjeljak jer njihovo pojavljivanje obično za­
vo. U naše vrijeme ravnopravnosti i
daje prve i najveće boli i brige od nadola­
jednakosti ljudi preferiraju potiskivati svo­
zećeg starenja i jer znanost do dan danas
je organe mirisa i svoja sekundarna obil­
nije otkrila tu zagonetku.
ježja. Tim se podrazumjeva i pogrešno
Kratka ženska i muška kosa i prijevre­
postupanje s kosom. Čovjek bi pomislio da
mena ćelavost, osobito kod muškaraca je
deformacija organa ili čitavog organizma
postala tako uobičajenom pojavom da više
pokazuje svoju štetnost, odnosno priroda
nismo svjesni kako je teško narušen estet­
otkriva fiziološke smetnje organizma.
ski sklad čovjekove pojave tim dragovolj­
nim ili prisilnim "oduzimanjem kose". Čov­ Teško bolesni i mrtvi organizam je ek­
jek koji nije samo intelektualna nego i streman oblik te pojave. Skeptike moje teo-

80 81
Naposljetku se tu radi o kemijskom ra­
rije moram podsjetiti na zakon o
iznimkama od pravila. spadanju, raspadu stanične bjelančevine.

Mi ljudi nemamo zdravstvenu niti estet­ Taj proces je popraćen neugodnim miri­
sku predodžbu o idealnoj ljepoti i zdravlju som, dok je u prirodi nastanak novog života
ljudi koji žive neprirodno. povezan s mirisom (vrijeme cvjetanja bil­
jki). Savršeno zdrav čovjek bi trebao miri­
Znamo da je medicina bespomoćna kod
sati, a osobito njegova kosa. Pjesnici s
problema ćelavosti, i da su kozmetika i sa­
pravom uspoređuju čovjeka s cvijetom i go­
loni ljepote nesposobni proizvesti nove vla­
vore o mirisu ženske kose. STOGA U
si.
LJUDSKOJ KOSI PREPOZNAJEM VA­
Kosu, pogotovo vlasište sam nazvao or­ ŽAN ORGAN KOJI PORED SVOJE
ganom mirisa koji ističe određeni dio tijela. SVRHE REGULIRANJA TOPLINE I
Svatko zna da se najprije oznojimo na glavi ZAŠTITE IMA VRLO INTERESANTNU I
i pod pazuhom. Kod većine ljudi, posebno KORISNU ULOGU: Širiti, provoditi mirise
bolesnika znoj je povezan s neugodnim mi­ zdravog i bolesnog čovjeka, otkrivati njego­
risom. Dr. Jaeger bolest naziva "smradom" vim poznavaocima i istančanim nosevima
što je po mom mišljenju istina. Bolest je individualne karakteristike i određene
proces vrenja i truljenja tjelesne supstance zaključke o unutarnjem stanju zdravlja ili
ili prekomjernih i neprirodnih otpadnih bolesti čovjeka. Dok liječnici ne mogu ni
mikroskopom ni epruvetom otkriti probav-
tvari koje su se skupile tijekom vremena,
ne smetnje, već dugo ima «nadriliječnika"
naročito u probavnim organima i koje se
koji jednostavnom metodom (dijagnoza
pojavljuju u obliku sluznih izluče vina.
83
82
pomoću kose) mogu ustanoviti unutarnji umjesto prirodnim miomirisom, ne mora
proces truljenja - bolest. Danas ima cijelo nas iznenaditi što kosa sa svojim korijenom
čudo mladolikih ljudi koji izgledaju zdravo, blijedi, odumire ili ispada. Tvrdim da sam
a zadah im je kao u mrtvaca, i čude se što
pronašao uzrok ćelavosti i pokazao pravi
im kosa rano ispada.
put za liječenje. Dodao bih da m i j e otprili­
Još nekoliko riječi o sijeđenju. Otkriveno ke prije 10 godina, kada sam bolovao od
je da se u sijedoj kosi povećava udio zraka, i
kronične upale bubrega povezane sa veli­
mišljenja sam da se taj "zrak" zasigurno sa­
kom nervozom, kosa jako posijedila i ispa­
stoji od smrdljivih plinova ili je bar pomije­
dala. Kada sam se izliječio od te bolesti
šan s njim. Preporučam kemičaru s
zahvaljujući promjeni prehrane, utvrdio
"istančanim njuhom" da pomiriši u njima
sumpornu kiselinu. To objašnjava i nesta­ sam da su sijede vlasi nestale i moja kosa je
nak boje kose jer je poznata činjenica da narasla u svoj punoći i staroj boji.
sumporni dioksid izblijeđuje organske tva­
Ako tražimo glavni uzrok ćelavosti u
ri.
probavnim i metaboličkim smetnjama,
Ne samo da sam se teoretski uvjerio nego onda se ona može izliječiti reguliranjem tih
i na temelju pokusa na vlastitom tijelu, procesa. Vjerujem da se čak potpuni ćelavci
glavni uzrok ispadanja kose može dolaziti mogu nadati - čak i kada su zakazali svi
samo iznutra. Kada se kroz mirisne cijevi preparati, a morali su zakazati. Uzrok
ili tako reći "plinske dimnjake" glave stalno uopće nije vanjski i ne može se izaći na kraj
izlučuju smrdljivi, nagrizajući plinovi, vje­ djelujući izvana. Kada otpadne kosa ili je
rojatno zasićeni sumpornim dioksidom, čovjek već ćelav, može se nadati da će mu

84 85
kosa opet narasti kada iz temelja promijeni sluznog začepljenja. To bi bilo normalno; ali
način prehrane. je nažalost iznimka - bolest je danas posta­
Nema djelotvornog sredstva za rast la pravilo. AKO NETKO OD DJE­
kose, čak bi trebalo upozoriti na mnoge od TINJSTVA ISKLJUČIVO ŽIVI NA HRANI
tih sredstava jer sadrže agresivne anor­ BEZ SLUZI I JEDE SAMO VOĆE, POSVE
ganske tvari. Kod promjene načina prehra­ JE SIGURNO DA NEĆE PRIJEVRE­
ne mogu jamčiti najmanje prestanak MENO OSTARJETI NITI SE RAZ­
opadanja kose, ako se moji prijedlozi BOLJETI. Vidio sam ljude koji su se kurom
ispravno slijede. hrane bez sluzi pomladili i toliko proljepša-
li da nisu bili za prepoznati. Tisućljećima
Svi simptomi starenja su dakle, latentne čovječanstvo sanja, piše pjesme i slika
bolesti, naslage sluzi i sluzno začepljenje. vječnu mladost i traži je među zvijezdama
Svatko tko se podvrgne temeljitoj kuri oz­ u mašti.
dravljenja od bilo koje bolesti, tako da se
Koje se svote novca daju za afrodizijake,
oslobodi mrtvih stanica putem hrane bez
protiv muške slabosti i neplodnosti — sve
sluzi ili eventualnim postom, odmah će se
uzalud! A kako bi se ljudi lako pomogli pra­
pomladiti i tko se podvrgne kuri pom­
lađivanja, na taj način oduzima svakoj bo­ vom prirodnom hranom iz sunčeve kuhi­

lesti bilo kakvu šansu. Nitko ne želi nje.


vjerovati u tu mogućnost. U svakom znan­ Ne možemo si ni zamisliti kako je preli­
stvenom leksikonu ćete pronaći teoriju da jep i sposoban bio rajski "Bogu sličan" čov­
se u najgorem slučaju može dogoditi da net­ jek, kakav prekrasan, snažan i jasan glas
ko umre od metaboličkih poremećaja, tj. je imao! Proljepšanje i jačanje, bolje rečeno

86 87
povratak izgubljenog glasa je zapanjujuće uštedom energije je moguće izračunati i do­
obilježje mojih preporuka za post i prehra­ kazati veći i dulji životni vijek. Ali zar ne
nu i uvjerljiv dokaz za uistinu prekrasno možemo kroz zastoj sluzi, koji objašnjava
djelovanje tog sustava. sve, objasniti i posljednju tajnu svih tajni -
smrt?

Kod opasnih ozljeda i nesreća su srce i


Produljenje života mozak organi čije smetnje u funkcijama
imaju za posljedicu smrt. Možemo reći da
kod većine bolesti smrt nastaje nastankom
Sluzno začepljenje je razlog bolesti i sta­
srčanih bolesti. U tom pogledu znanost nije
renja. Odumrle stanice kod pravilne preh­ dala zadnju riječ, ali možemo reći da je
rane mogu biti nadomještene. Ne može se začepljenje krvnih žila srca i oštećenje
zanijekati da se prestanak rada "ljudskog osjetljivih srčanih živaca stalnim povrat­
motora" može odugovlačiti ako se od dje­ nim trovanje krvi kronični uzrok smrti kod
tinjstva tijelo hrani sunčevom hranom. U svih kroničnih bolesti. To se isto događa
svakom slučaju je tijelo čovjeka koji jede kod začepljenja osjetljivih krvnih žila u
sunčevu hranu daleko ispred ljudi koji jedu mozgu i njihovih mogućih pucanja (slog).
pogrešnu hranu i "sve i svašta". Kod Naravno da i druge okolnosti igraju ulogu,
ispravnog načina života metabolizam se npr. nedovoljan dovod zraka kod bolesti
odvija na puno nižem nivou i time se unu­ pluća. Znanost često navodi prekomjeran
tarnji organi manje opterećuju, pogotovo broj bijelih krvnih tjelešaca kao uzrok
smrti. Taj proces bolesti se gleda kao bolest
srce i želudac. Kod većih napora organizam
u sebi i naziva "leukemija", na njemačkom
bez sluzi nema puis kao u "svejeda". Tom

88 89
"bjelokrvnost". Mišljenja sam da bi se prije bljedilo" je čisto ruganje, mrtvačka boja
trebala zvati "više sluzi nego krvi". većine ljudi u velikim gradovima koja se
Ako se slučajno neku bolest ne može smatra lijepom.
svrstati niti u jedan od navedenih regista­
Smrtna borba je zadnja kriza, zadnji po­
ra, prozivaju se "KAHEKSIJA", što zvuči
kušaj organizma da izluči sluz, zadnja bor­
jako učeno, a znači "obamrlost organizma
ba još živućih stanica protiv mrtvih stanica
usred bolesti". Pitam se što je uistinu
i njihovih mrtvačkih otrova. Kada bijele,
smrtonosni otrov? Današnja medicinska
mrtve stanice, sluz u krvi zadobiju pre­
znanost većinom navodi bakcile ili viruse
vlast, ne dolazi samo do mehaničkog začep­
kao uzrok većine bolesti. To upućuje na
ljenja srca nego i do kemijskog preobražaja,
općeniti, temeljni uzrok svih bolesti, sta­
raspada, potpunog trovanja, truljenja krvi
renja i smrti. Bez sumnje velik dio bolesti i
i "mašina" odmah zastane. Onda posve re­
njihove posljedice mogu se pripisati bakci-
zignirani imamo običaj reći "Svemogućem
lima i virusima. Moj eksprerimentalni do­
kaz o sluzi kao glavnome uzroku razlikuje Bogu svidjelo se uzeti ga/ju k Sebi snizuje-

se od bakcilo-virusne teorije u tome što je mo se pred tajanstvenom moći smrti".

sluz hranidbeno tlo, izvor. Neznanje je jedina tragedija našeg živo­


Množenje leukocita, tj. bijele, mrtve slu­ ta. Neznanje je zadnji uzrok svih bolesti,
zi je opasno po život. Crveno i slatko je pu­ starenja i smrti. Neznanje je grijeh koji
tena oznaka života i ljubavi. Bijelo, blijedo, čovjek nesvjesno čini i za što je nevin
bezbojno, gorko znaci su bolesti i preopte- kažnjen. Ali neznanje ne štiti od kazne. Na­
rećenje putem sluzi. «Otmjeno, gospodsko dam se da ovom knjigom mogu doprinijeti u

90 91
borbi protiv neznanja i pružiti znanje koje
će pojedincu biti na blagoslov duše i tijela.

Drugi dio

PRAVILAN POST

Naputci kako postiti

Većina bolesti ima svoje uzročnike u po­


grešnim prehrambenim navikama, pogreš­
nom odabiru namirnica, namirnicama koje
stvaraju kiselinu i tvorničkim namirnica­
ma koje pronalazimo u trgovinama. U slje­
dećim poglavljima ćete pronaći odgovor
kako ispraviti te pogreške u prehrani.

92 93
Tisućama godina se drži da je post naj­ Tjelesno, duhovno i duševno
bolja prirodna metoda liječenja, ali malo pomlađivanje prirodnim postom
tko danas zna KADA, ZAŠTO I KAKO po­
stiti. Tijelu je potrebna dobra, jaka hrana - Tipično je za našu poremećenu civilizaci­
to je moto današnjice. Ali stoje dobra, jaka ju da post, pod čim podrazumijevamo život
hrana? bez čvrste i tekuće prehrane, predstavlja
veliki problem kako prosječnom čovjeku
Bolesnik najčešće prolazi najrazličitije
tako i liječniku. I samoj naturopatiji je tre­
terapije. Mnogi umiru da ne znaju zašto.
balo nekoliko desetljeća da u svom razvoju
Operativni zahvati, cjepiva, injekcije te li­
prihvati jedini "lijek" kao terapiju. Još je
jekovi su pravi zločinci. A kako li je samo
tipičnije da se na post gleda kao na nešto
lagano pronaći pomoć u prirodi. Promotrite
"posebno". Neki liječnici su u međuvreme­
samo kako se bolesne životinje same liječe -
nu počeli propisivati kure postom, ali
bez medicine, terapija, izliječe se same. To
većina samo pretilim osobama.
je najveća tajna majke prirode.
S druge strane, post se tumači tako po­
U ovim poglavljima ćete doznati kako
grešno da će Vas gotovo svi ljudi držati za
doći do uravnotežene prehrane. Objasnit
budalu ako u stanju bolesti odlučite izosta­
ćemo uzroke truljenja namirnica i stvaran­
viti nekoliko obroka, jer vjeruju da ćete um­
ja plinova.
rijeti od gladi, a u biti Vi počinjete
ozdravljati. Liječnik općenito ne odobrava
takva glupa gledišta s obzirom na jedini
osnovni zakon svakog ozdravljanja i
"liječenja" prirode. On ne razumije razliku

94 95
između posta i gladovanja. Sto god se
i danas u glavama stručnjaka za post i na-
tumačilo i objašnjavalo o izlučivanju štet­
turopata.
nih tvari "kao prirodnim postupcima", a da
Usudim se reći da u povijesti nije bilo
se ne unesu neka ograničenja ili promjene
čovjeka koji je toliko studirao, istraživao,
u prehrani ili da se baš posti, temeljno je
ispitivao i vršio pokuse vezane uz post kao
omalovažavanje istine vezane uz uzroke
što sam to ja činio. Ne postoji, koliko ja
bolesti.
znam, niti jedan drugi stručnjak za post u
Jeste li ikada razmišljali o tome što za moje vrijeme koji je vodio tolike mnoge
Vas znači gubitak apetita kada ste bolesni? kure postom kod najozbiljnijih slučajeva
Životinje uopće nemaju liječnika, bolnica kao ja. Otvorio sam prvo specijalizirano
niti mašinerija da ih ozdrave. Na tom prim­ lječilište na svijetu - za post, vezano uz
jeru nam priroda pokazuje i uči nas da po­ prehranu bez sluzi, a post je bitni dio
stoji samo jedna bolest i nju uzrokuje liječenja. Kao dokaz sam napravio 4 javne
pogrešna prehrana, i zato se ta bolest može probe postom u trajanju od 22,24 i 32 dana.
i mora, kako god je čovjek nazivao, izliječiti Zadnja proba je svjetski rekord u postu,
samo jednim "sredstvom" - tako da se učini provedena pod strogim znanstvenim nad­
upravo suprotno od uzroka - zamjenom po­ zorom službenika vlade.
grešnog, tj. smanjiti količinu hrane ili po­
Možete mi stoga vjerovati kada Vam do­
stiti. Razlog zašto tolike mnoge, osobito
nosim nešto novo i poučno o onome što se
duge kure posta zakažu i dalje zakazuju je
uistinu odvija u tijelu tijekom kure posta.
neznanje o onome što se odvija u tijelu za
Znate da se tijelo ponajprije promatra kao
vrijeme kure posta. To neznanje je prisutno
mašina, mehanizam koji se sastoji od ma-
96 97
terijala sličnog gumi koji se za vrijeme svog nuo, povlačite za sobom nove, sporedne za­
životnog vijeka previše razvuče zbog preje­ preke od svojih vlastitih otpadnih tvari u
danja. Zato je rad organizma neprirodnim svoj krvotok i osjećate se loše. Vi i svi ostali
pritiskom krvi na tkivo stalno ometan. Cim za to krivite nedostatak hrane. Sljedećeg
Vi prestanete jesti, taj se pritisak brzo dana ćete sigurno vidjeti sluz u mokraći, a
smanjuje, putevi krvotoka se sužavaju, krv kada se masa otpadnih tvari koja se nalazi
postaje gušća i izlučuje se višak tekućine. u krvotoku izluči, osjećat ćete se bez sum­
To se zbiva u prvih nekoliko dana i čak se nje odlično, čak bolje i snažnije nego prije.
možete dobro osjećati. Ali onda smetnje u Poznato je da se isposnik osjeća bolje i
krvotoku postaju veće jer se smanjuje snažnije oko 20. dana nego 5. ili 6. dana, što
promjer putova i krv mora cirkulirati mno­ je uistinu čvrst dokaz da životna snaga u
gim dijelovima tijela, u i oko simptoma, po­ prvoj liniji ne ovisi o prehrani, nego prije o
sebno u tkivu oko ljepljive sluzi koja se sa nesmetanom krvotoku. Sto je manje opte­
unutarnjih stijenki oslobađa i mora se isti­ rećenje, tim je veća životna snaga.
snuti van; drugim riječima, krv mora pri­ Gore navedeno objašnjenje Vam govori
jeći sluz i otrove, osloboditi ih i povesti sa da pod pojmom posta podrazumijevamo
sobom i izlučiti ih putem bubrega. sljedeće: prvo - negativan proces, tj. olak­
Kada postite, prvo se odmah izlučuje šati tijelo od direktnih opterećenja nastalih
većina otpadnih tvari nastala pogrešnom i čvrstom, neprirodnom hranom; drugo -
preobilnom ishranom. To se vidi u tome što mehanički proces izlučivanja stezanjem
se Vi osjećate relativno dobro ili čak bolje tkiva kako bi se izbacila sluz. To prouzro­
nego kad jedete, ali kao što sam već spome- kuje trenje i opterećenje u krvotoku.

98 99
Primjeri koji slijede su primjeri životne Regeneracija tijela postom
snage:

Jedan od mojih prvih isposnika, relativ­ Dokle god se otpadne tvari nalaze u
no zdrav vegetarijanac je 24. dana posta krvotoku, osjećat ćete se jadno tijekom po­
propješačio 60 km u planinama. sta; čim prođu kroz bubrege, osjećat ćete se
15 godina mlađi prijatelj i ja smo nakon dobro. Dva - tri dana poslije očekuje Vas
10-dnevne kure posta trčali 56 sati u jed­ isto. Ali mora Vam biti jasno zašto se tije­
nom komadu. kom posta stanje tako mijenja; mora Vam
biti jasno zastoje moguće da se 20. dan po­
Jedan njemački liječnik, stručnjak za
sta osjećate bolje i snažnije nego primjerice
kure postom je objavio brošuru: "Post,
5. dan.
povećanje životne snage". Spoznao je isto
Svi ti procesi čišćenja stalnim stezanjem
što i ja, ali nije znao zašto i kako, i zato je
tkiva (koje slabi) moraju se napraviti sa iz­
njemu životna snaga ostala tajna.
vornom starom krvnom slikom pacijenta, i
Kada tijekom posta pijete samo vodu, prema tome duga kura postom, osobito ako
ljudski mehanizam se čisti sam, kao da ci­ je predugačka, može ustvari biti opasna
jedite prljavu, vodenastu spužvu, ali je u ako je bolesni organizam previše zatrpan
tom slučaju prljavština ljepljiva sluz i u otpadnim tvarima. Isposnici koji su umrli
mnogim slučajevima gnoj i lijekovi koji mo­ zbog predugog posta nisu umrli zbog man­
raju prijeći krvotok dok se toliko ne rastope jka hrane, nego su stvarno umrli u vlasti­
da mogu proći kroz fine bubrežne strukture tom otpadu i od vlastitog otpada.
koje djeluju poput sita.
Izjavio sam to davno. Točnije rečeno: tre­
nutan uzrok smrti nije nedostatak za život
100 101
važnih tvari nego zapreka. Opterećenje po­ Koliko dugo treba postiti?
staje tako snažno ili čak presnažno i meha­
nizam tijela se nađe na "mrtvoj točki". Na to pitanje priroda odgovara živo­
Svim svojim isposnicima sam davao tinjskom carstvu sa stanovitom okrut-
voćni sok s nešto meda da bi se oslobodila nošću, "posti dok ne ozdraviš ili ne umreš!".
sluz u krvi i razvodnila. Limunov sok i Prema mojoj bi procjeni 50 do 60 % tzv.
voćne kiseline svih vrsta neutraliziraju "zdravih" i 80 do 90 % ozbiljno bolesnih lju­
ljepljivost sluzi i gnoja. Ako je pacijent tije­ di danas umrlo tijekom duge kure posta od
kom cijelog života uzimao lijekove koji su svojih skrivenih bolesti.
pohranjeni u tijelu kao i otpadne tvari iz Ne može se točno reći unaprijed koliko
hrane, njegovo stanje lako možemo progla­ dugo treba postiti, čak ni u slučajevima
siti ozbiljnim ili čak opasnim, kada ti otrovi kada je poznato stanje pacijenta. Kada i
stupe u krvotok za vrijeme prve kure po­ kako će se prekinuti post mora se odlučiti
stom. Znaju se pojaviti lupanje srca, glavo­ kada se točno utvrdi kako se mijenja stanje
bolje, nervoza i posebno nesanica. za vrijeme posta. Sada Vam je jasno da post
Vidio sam pacijente kod kojih su se treba prekinuti čim primijetite da su opte­
izlučili lijekovi koje su uzimali prije 40 go­ rećenja u krvotoku prevelika i da krv treba
dina. Gore opisane simptome će svatko, a nove, vitalne tvari da se odupre otrovima i
naročito liječnici pripisati "postu". da ih neutralizira.

Promijenite mišljenje vezano uz izjavu


"što dulje postite, tim je bolje ozdravljenje".

102 103
Razumjet ćete zašto. Čovjek je najbole- preporučjiv duži period prehrane koja se
snije biće na zemlji; niti jedna druga živo­ polako mijenja i priprema.
tinja nije toliko prekršila pravila prehrane Prijedlog "stručnjaka" fanatičnim ispo-
kao čovjek; niti jedna životinja se ne hrani snicima da poste zna završiti smrtnim
toliko loše kao čovjek. slučajevima, što sam osobno vidio u svojoj
praksi. Iznenadit ćete se kad Vam kažem
da sam morao liječiti pacijente od posljedi­
ca predugog posta. Razlog će vam biti jasni­
Ljekovita prehrana bez sluzi pomaže ji kasnije. Unatoč gore spomenutim
u procesu samoozdravljenja činjenicama svaka bi kura, a naročito sva­
ka promjena prehrane trebala početi dvo ili
trodnevnim postom. Svatko to može učiniti
Prvo: Pripremite se za kuru postom pri­
bez štete, bez obzira na to koliko je bole­
jelaznim periodom prehrane kojim se po­
stan. Prvo lagan, prirodan laksativ i onda
stepeno prelazi u ljekovitu prehranu bez
dnevni klistir olakšavaju stvar i čine ju
sluzi i putem prirodnih laksativa ili klisti-
neškodljivom.
ra.

Drugo: Izmijenjujte redovito kratke kure


postom s danima kada ćete jesti hranu koja
pročišćava, sadrži jako malo ili nimalo slu­ Ispravno postiti
zi.
1. Pročistiti crijeva koliko god je
Treće: Budite naročito oprezni ako ste moguće bolje klistirima, najmanje
uzimali mnogo lijekova. U tom slučaju je svaki drugi dan.

104 105
legnite i ako je potrebno prekinite post, ali
2. Prije nego li započnete dulji post, uz­
ne voćem.
mite povremeno prirodan laksativ, u
5. Kada nakon ležanja ustajete, činite
svakom slučaju dan prije nego li
to polagano, inače Vam se može
započnete s postom.
zavrtjeti u glavi. To stanje nije opa­
3. Ako je moguće, budite noću i danju na
sno, ali ga radije izbjegavajte. Menije
svježem zraku.
prouzročilo veliki strah i znam mno­
4. Idite šetati, gimnasticirajte ili fizički go isposnika koji su odustali kada im
bilo što radite samo onda kada se se to dogodilo. Izgubili su povjerenje
osjećate dovoljno snažnima za to. zauvijek.
Kada ste umorni i slabi, odmorite se i
spavajte koliko god možete. Imat ćete
lošijih dana kada se otpad nađe u
krvotoku, i primjetit ćete da nemate Posni napitci
miran san i da može doći do noćnih
mora. To prouzrokuju otrovi koji pro­ Tko je oduševljen postom pije samo
laze kroz vaš mozak. Bit ćete sum­ vodu. Najbolje je uopće izbjegavati hranu.
njičavi i gubit ćete vjeru. Tada uzmite
Ali možete piti voćne sokove s malo meda.
ovo poglavlje i čitajte ga neprestano
Preko dana pijte toliko često koliko želite,
kao i druga poglavlja. Ne zaboravite
ali ne više od 2 do 3 litre dnevno. Sto manje
da ležite na operacijskom stolu majke
prirode koja vrši najbolju moguću pijete, to je djelotvorniji post. Za promjenu
operaciju bez uporabe noža! tijekom duljeg posta jako su dobri sokovi od
kuhanog povrća bez škroba. Sirovi sok od
rajčica također je dobar. Kada se tijekom
Kada zbog lijekova koji su sada u krvoto­ duže kure posta koristi voćni sok, npr. od
ku, nastupi čudan osjećaj, uzmite klistir,
107
106
naranče, budite oprezni, jer voćni sokovi ni i često imaju nakupine na jeziku.
mogli pridonijeti bržem izbacivanju otrova Nemaju apetita, a ipak traže hranu, jedu i
a da ne pokrenu stolicu. Znam bezbroj tak­ osjećaju se bolje. - ZAŠTO?
vih kura postom uz voće i voćne sokove koji
su propali jer su sva sluz i svi otrovi koji su
se istodobno prebrzo i previše izlučivali,
preopteretili organe i mogli su se izlučiti Otkriće tajne posta
samo putem krvotoka i bez pomoći stolice.
To je jedan od najvećih problema koje
sam riješio i jedan koji zbunjuje sve
"stručnjake" koji vjeruju daje to sama hra-
na. Cim napunite želudac hranom, proces
Post ujutro: izlučivanja se prekida i vi se osjećate bolje!
"Zaboravite na doručak" Moram reći da je ta tajna koju sam otkrio
nesumnjivo objašnjenje zašto je jelo postalo
navikom i više nije ono što je priroda nam­
Najgora od svih navika je pretrpavanje
jeravala, naime zadovoljavanje, ispunja­
želuca rano ujutro. U mnogim zemljama
vanje prirodne potrebe za hranom.
nitko ne doručkuje redovito; općenito se po­
pije nešto i uzme malo kruha. Ta navika jedenja koja škodi cijelom civi­
liziranom čovječanstvu i koja se sad fizio­
Jedini put kada čovjek ništa ne jede 10 ili
loški objašnjava, obuhvaća i potvrđuje
12 sati je tijekom noći; kada spava. Čim je
rečenicu koju sam prije dugo vremena izre-
želudac prazan, tijelo počinje s izlučivan­
kao: "Život je tragedija prehrane". Sto više
jem, zato se pretrpani ljudi ujutro bude jad-
109
108
otpadnih tvari čovjek skupi, tim više mora bitnih promjena prehrane. To dokazuje da
jesti da bi prekinuo izlučivanje. Imao sam je navika obilnog doručka najlošija i naj-
pacijente koji su ponekad morali jesti po štetnija od svih.
noći da bi mogli spavati. Drugim riječima,
Preporučivo je i od velike prednosti kada
morali su nahraniti želudac da bi spriječili
za doručak pijete isto piće na koje ste na­
izlučivanje sluzi i otrova koji su se tamo
vikli. Ako volite kavu, pijte i dalje kavu, ali
skupili!
nemojte nikako uzimati čvrstu hranu.
Kod buđenja se možda osjećate dobro, ali Kavu kasnije nadomjestite toplim sokom
umjesto da ustanete, ostanete u krevetu i od povrća, a još kasnije prijeđite na voćni
zaspite uz ružan san i osjećate se užasno sok. Taj prelazak bi trebao biti postepen za
kada se po drugi put probudite. Sada znate ljude koji konzumiraju mješovitu hranu.
razlog. Cim se ustanete i pokrenete, hoda­
te, trčite ili gimnasticirate, tijelo je u posve
drugom stanju nego za vrijeme sna.
Izlučivanje se usporava, a energija se troši
Jednodnevni post ili metoda zvana
na nešto drugo. "samo jedan obrok dnevno"
Kada izostavite doručak s Vašeg jelovni­
ka, osjećat ćete malu nelagodu poput glavo­ Kao i metoda preskakanja doručka, i jed­
bolje prvih dan dva, ali nakon toga ćete se nodnevni post može izliječiti ozbiljnije
osjećati bolje, radit ćete bolje i veseliti se slučajeve ili u slučajevima kroničnog
ručku više nego ikada. Stotine ozbiljnih
slučajeva su se spasili tom metodom bez * Vidi knjigu "Fit cijeli život" Harveya i Marilyn Diamond

110 111
začepljenja mogu pomoći homeopatski lije­
kovi. To je temeljito pripremljen korak za zaliha, a u stvarnosti gladuju za život
dulje postove. Najbolje vrijeme za jelo je po­ važnim hranjivim tvarima. Nitko ne može
podne oko 15 ili 16 h. izdržati kuru postom takve vrste, a da ne
Ako se hranite hranom bez sluzi ili ste u naškodi svojoj životnoj snazi.
prijelaznom periodu prilagođavanja na tu Kada uopće odlučite postiti, započnite
hranu, jedite prvo voće (voće se treba uvi­ prvo s metodom "zaboravite na doručak",
jek prvo jesti) i nakon pauze od 15 ili 20 mi­ tada jedno vrijeme prakticirajte jednod­
nuta povrće. Sve se treba pojesti unutar
nevni post; onda postepeno prijeđite na 3,
jednog sata tako da izgleda kao obrok.
4, ili peterodnevni post. Između posta jede
se 1, 2, 3 ili 4 dana hrana bez sluzi (više in­
formacija pronaći ćete u mojoj knjizi "Lje­
kovita prehrana bez sluzavosti") sa­
Post ljekovitom prehranom bez sluzi
stavljena za svakog pojedinačno. Istodobno
se tijelo stalno obnavlja i opskrbljuje naj­
Kao što sam već naveo, duge kure posta boljim hranjivim tvarima koje se nalaze
mi više nisu tako omiljele.
samo u hrani bez sluzi.
Zaista zna biti kažnjivo pustiti čovjeka
Takvom neprekidnom kurom posta krv
da posti 30 ili 40 dana samo o vodi - pri
čemu se skupljaju krvne žile koje se nepre­ se postepeno poboljšava, obnavlja, lakše se
kidno pune sluzi i opasnim starim lijekovi­ može oduprijeti otrovima i otpadu i isto­
ma i otrovima i s pokvarenom krvi iz starih dobno može osloboditi i izlučiti «depoe bole­
sti" iz najdubljih tkiva; depoe o kojima niti
112
113
jedan liječnik nije nikada sanjao da postoje se temperatura) uzimanjem krute hrane,
i koje nijedna metoda nije otkrila ili mogla npr. mesne juhe itd. (ono što nazivamo do­
izliječiti. To čini ljekovita prehrana bez slu­ brom jakom hranom).
zi s postom. Šetnje prozračenom sobom, klistiri, lak-
sativi, hladni sokovi mogu spasiti živote
tisućama ljudi.

Post kod akutnih bolesti


Prekid posta

"Kure gladovanja - kure čudesa" je bio


Pravilna ishrana nakon kure postom je
naslov prve knjige o postu koju sam
također važna za dobre rezultate kao i
pročitao. U njoj se nalazio citat jednog
sama kura. Istodobno ona potpuno ovisi o
liječnika: Nijedna teška bolest ne može
stanju pacijenta i duljini kure postom.
završiti smrću ako se slijedi zapovjed priro­
Spozi at ćete zašto su ta saznanja toliko
de- zbog manjka apetita prekinuti s jelom".
važna na temelju rezultata obaju ekstrem­
Ludost je davati hranu pacijentu koji nih slučajeva koji su završili smrtno (ne
ima upalu pluća i visoku temperaturu. zbog posta, već zbog prvih pogrešnih obro­
Budući da prehladom dolazi do neo­ ka).
bičnog stezanja plućnog tkiva, istisnuta Jedan snažan mesojed koji je bolovao od
sluz ide u krvotok i uzrokuje temperaturu. dijabetesa prekinuo je post koji je trajao ot­
Ljudska mašina koja je na rubu prsnuća prilike jedan tjedan tako što je pojeo datu­
zbog topline još se više zagrijava (povećava lje i od posljedica umro.

114 115
cijent bi se trebao pripremiti za post
Jedan čovjek star preko 60 godina je po­ pomoću dužeg prijelaznog perioda prehra­
stio 28 dana (predugo). Njegov prvi obrok je ne kojim se postepeno prelazi u ljekovitu
bila vegetarijanska hrana iz pretežito ku­ prehranu bez sluzi.
hanih krumpira. Hitna operacija je poka­ U drugom slučaju pacijent je postio pre­
zala da su se krumpiri zadržali u dugo za svoju dob, bez prave pripreme.
skupljenim crijevima zbog guste, ljepljive Vrući oblozi na donji dio tijela i klistiri bi
sluzi koja je bila tako snažna da su kirurzi mu pomogli pri izlučivanju, zajedno s lak-
morali odsjeći dio toga i pacijent je ubrzo sativom, nakon čega treba konzumirati
nakon operacije umro. većinom sirovo povrće bez škroba, i duži pe­
riod biti bez voća.
U prvom slučaju su se otrovi oslobođeni
u želucu za vrijeme posta jednoličnog me­ Na ova dva primjera se možete uvjeriti
sojeda pomiješali s koncentriranim voćnim kako savjeti ovise od slučaja do slučaja i
šećerom datulja i prouzrokovali odmah kako je pogrešno slijediti općenita pravila o
tako jedno vrenje s plinovima ugljične kise­ prekidu kure postom.
line i ostalim otrovima da pacijent nije mo­
gao izdržati šok. Pravi savjet bi bio prvo
uzeti laksativ, kasnije sirovo i kuhano Važna pravila za prekid posta
povrće bez sluzi, zatim krišku tosta. U tak­
vim se slučajevima preporuča kiseli kupus. Ono općenito što se može reći i što ja
tvrdim je novo i razlikuje se od ostalih
Dugo vremena nakon prekida kure po­ stručnjaka za post. To je sljedeće:
stom se ne bi trebalo jesti nikakvo voće. Pa- 117
116
* Prvi obrok i jelovnici nekoliko dana sluzi. Neposredno nakon toga osjećao bih
nakon posta moraju imati laksativni takvu snagu da sam lako napravio 352
učinak, a ne hranjivu vrijednost kao čučnja i skleka. Tako temeljito odstranje­
što misle svi ostali. nje otpadnih tvari koje bi se zbilo nakon
kure postom nakon nekoliko dana bi od­
V mah povećalo moju snagu! Morate to sami
* Sto brže prvi obrok prođe kroz tijelo, doživjeti da biste mi mogli vjerovati.
to učinkovitije tjera van oslobođenu
sluz i otrove iz crijeva.

* Što je dulje trajala kura postom, tim


* Ako nakon 2 ili 3 sata nemate dobru su crijeva učinkovitije radila nakon
stolicu, pomozite si laksativom ili kli- toga.
stirima. Kad sam god postio, uvijek
sam imao dobru stolicu; najmanje sat
vremena nakon jela i dobro sam se * Najbolja laksativna hrana nakon po­
osjećao. Nakon prekida duge kure po­ sta je svježe slatko voće. Najbolje su
stom, sljedeću noć sam proveo više višnje i grožđe, zatim malo prokuha­
vremena u WC-u nego u krevetu - i nih šljiva. To voće ne smiju jesti me­
tako to treba biti. sojedi nakon prve kure postom, nego
ljudi koji su jedno određeno vrijeme
Za vrijeme boravka u Italiji prije mnogo
jeli hranu bez sluzi ili bar hranu siro­
godina sam pio otprilike 3 litre svježeg
mašnu sluzi, tj. nalaze se u periodu
soka od grožđa nakon kure postom. Odmah
prilagođavanja na takvu vrstu hrane.
sam dobio vodenkasti proljev s pjenušavom

118 119
Općenito se preporuča prekinuti post
sirovim i kuhanim povrćem bez sluzi, Najbolja kura postom
a špinat na parije naročito učinkovit.
Gotovo svi stručnjaci vjeruju da čovjek
za vrijeme posta živi od vlastitog mesa.
Ako Vam hrana prvog obroka ne pri­
Znate da je ono što nazivamo izmjena tvari
ređuje nikakve neugodnosti, smijete
ju jesti do mile volje. Opasno je prvih - izlučivanje otpadnih tvari.
dva ili tri dana jesti malu količinu Indijski fakir, najveći isposnik na svijetu
hrane, a ne imati stolicu. nije sama kost i koža. Naučio sam što je
čovjek čišći, to mu je lakše postiti i on to
lakše može izdržati. Drugim riječima, u ti­
Ako se osjećate dobro da možete
jelu koje je slobodno od svih otpadnih tvari
započeti obrok voćem, ali nakon sat
i otrova bez uzimanja krute hrane, po prvi
vremena nemate stolicu, jedite više
ili jedite povrće kao što je navedeno put ljudsko tijelo u svom životu radi bez
gore. Jedite dok ne izbacite nakon prepreka.
prvog jela iz sebe otpadne tvari koje Elastičnost tkiva i unutarnjih organa,
su se tijekom posta nakupile u Vašoj naročito pluća radi potpuno drugom brzi­
stolici. nom i učinkovitošću više nego ikad samo uz
pomoć zraka i bez najmanje prepreke.
Kada "mašinu" opskrbite potrebnom vo­
dom (najbolje prokuhanom vodom)*, napre-

* vidi knjigu Dr. Paul C. Bragga "Voda - najveća tajna zdravlja"

121
Sve pokuse sam prvo isprobao na sebi
dujete tjelesno, duševno i duhovno. Ja to
prije nego li sam ih primjerno na pacijenti­
nazivam "najboljom kurom posta". Kada se
ma. Moji zdravstveni pokusi su počeli kada
Vaša krv tvori jelom od namirnica koje Vam
preporučam, Vaš mozak radi na izne­ sam bio profesor u Baden-Badenu, kada
nađujući način. Vaš dotadašnji život će sam bio "neizlječivo" bolestan. Moj savrše­
Vam se učiniti poput sna i po prvi put u ni povrat zdravlja je bila zanimljiva avan­
životu će se probuditi Vaša svijest o pravom tura spoznavanja načela prirode kada sam
samopouzdanju. težio zdravlju. Spoznao sam da se tijelo
normalizira kada je čisto, tj. kada je izlučilo
Vaš razum, mišljenje, ideali, ambicije i
svoje otrovne otpadne tvari i kada je
filozofija se mijenjaju iz temelja na način
opskrbljeno pravom prehranom. "Sluz" je
koji je neopisiv.
ključna riječ svih nesporazuma. Dokazao
Vaša duša će klicati radošću i trijumfom sam da je "prehrana bez sluzi" povezana s
nad svim jadima života da ćete ostaviti sve ispravnom primjenom posta - čarobni šta­
iza sebe. pić koji našoj modernoj civilizaciji može po­
nuditi novi život.
Po prvi put ćete osjetiti u tijelu uzlet
životne snage (poput lagane električne Vjerujem da se sve bolesti, neovisno o
struje) koji će Vas uistinu potresti. njihovim medicinskim nazivima koje ih
prate, sastoje od tjelesno uvjetovanih opte­
Doživjet ćete i spoznati daje post (a ne fi­
rećenja s otpadnim tvarima, poznatima
lozofija i fiziologija) pravi i jedini ključ za
kao "strana tijela", sluz ili zaostaci metabo­
bolji život; otkrivenje uzvišenog i duhovnog
svijeta. lizma. Priroda neprestano pokušava

123
122
izlučiti te štetne tvari. Moj način regenera­
te uzrokuje u ljudskom tijelu upravo isto
što čini instinktivno samoizlječenje u živo­ Sažetak
tinjskom carstvu. Svakome tko živi na da­
nas toliko omiljenoj mješovitoj hrani koja Dok sam vodio tisuće kura postom, vidio
se sastoji od ugljikohidrata poput šećera i sam da se mnogima moglo pomoći samo
žitarica kao i životinja (mesa, ribe, mlijeka, jednostavnom promjenom prehrambenih
jaja) sluz sve više začepljuje krvožilni su­ navika. Nagle prehrambene promjene su
stav - i čovjek tada postaje bolestan. prouzrokovale smetnje kod čak savršeno
zdravih ljudi. Iz tog razloga prebrza prom­
jena može biti opasna.
Možete biti slobodni od svake zdravstve­
ne smetnje i ubuduće je izbjeći, ako prođete
kroz prijelazni period prehrane kojim se
postepeno prelazi u ljekovitu prehranu bez
sluzi. Promjena od mesne prehrane na
strogo vegetarijansku ili voćnu Vam prvih
dana daje osjećaj snage, ali tada slijede sla­
bost, velika iscrpljenost, moguće glavobolje
i lupanje srca.
Samo voće privlači i oslobađa sluz, otro­
ve i trovanje krvi. Nagomilane otpadne
tvari nastale prejedanjem izlaze iz organiz­
ma putem krvotoka. Mrtvo, raspalo tkivo

124 125
gura se u stranu da bi se napravilo mjesta ŽIVEŽNE NAMIRNICE KOJE INAČE
za nove, organske hranjive tvari, i u tom SADRŽE ŠKROB, KAO RAFINIRANI
trenutku čovjek gubi sklad metabolizma. ŠEĆER I ŽITARICE.
Izlučivanje otrova preko krvotoka često uz­ U drugu grupu spadaju sve namirnice
rokuje zdravstvene smetnje. Morate biti
koje ne sadrže škrob: povrće, salate i gotovo
uvjereni u učinkovitost prirodne prehrane
sve voće. Postoji određeno povrće i voće
jer će Vas Vaši dragi rođaci i prijatelji poku­
koje sadrži više ili manje škroba i zato su od
šati odvratiti od daljnjih pokušaja
sporednog značaja u prehrani.
pročišćavanja tijela. Prisiljavat će Vas na
prekid nutarnjeg čišćenja da bi Vas spasili, Započnite promjenu u prehrani sa što je
jer vjeruju da bi mogle nastupiti ozbiljne više moguće hrane bez sluzi i što je manje
posljedice. Smršavit ćete, lice će izgledati moguće hrane koja stvara sluz. To zovem
obješeno i uhvatit će Vas depresivno raspo­ "prehrana bez sluzi". Sljedeći korak prema
loženje. To je faza ozdravljanja, i ako ju ne zdravlju je potpuna prehrana bez sluzi,
prekidate, bit će od neopisive koristi za voće i povrće bez škroba. Tim prijelaznim
Vaše zdravlje. periodom na takvu vrstu prehrane i pravil­
nim sastavom živežnih namirnica doživjet
Sve živežne namirnice dijelim u 2 grupe: ćete najveću i najvažniju životnu istinu.
1. Živežne namirnice koje stvaraju sluz Kriva "životna snaga" koju vjerujemo da
V

2. Živežne namirnice koje ne stvaraju osjetimo nakon konzumiranja mesa je niš­


sluz. ta drugo nego stimulacija jer meso nema
nikakvu hranjivu vrijednost za čovjeka.
U prvu grupu svrstavamo: meso, jaja,
masnoće, mlijeko i sve njihove proizvode,
* vidi "Tabelu kombinacija namirnica"
kao i sušene mahune, grašak, leća i SVE

126 127
Arterije, na čijim se stijenkama stvaraju Vam biti uzbudljiviji i počet ćete raditi
nakupine kolesterola, polako otvrdnjavaju. stvari kojih ste se prije bojali. Pred Vama će
Nakupine se sve više izgrađuju, i ubrzo žile se otvoriti potpuno nove životne mogućno­
postaju tvrde i prekrivene kamencem. sti!
Cesta posljedica je visok krvni tlak. Sada znate metodu koja Vam može ne
Otvrdnuće arterija je danas glavni uzrok samo olakšati bolest, nego je možete
smrti u ljudi. Srčani udari, artritis i tzv. bo- SPRIJEČITI postom i prehranom bez slu­
lesti starenja imanju isti uzrok. Životinje zi, kako biste živjeli punim životom.
mesožderi ugibaju kada ih hranite samo
Nadam se da Vam je ova knjiga otkrila
kuhanim mesom bez krvi i kostiju. Štakori
istinu koju ste tražili. Daj Bože da osobito
bi brzo uginuli kada bi se hranili isključivo
bude od pomoći bolesnima i da ih ohrabri.
bijelim brašnom.
Želim svima koji su zabrinuti zbog gubitka
Moja teorija o sluzi sve više postaje priz­ mladosti i prvih znakova starenja da nađu
nata. Položila je ispite vrlo uspješno. PRI­ novu nadu. Post i ljekovita prehrana bez
RODNO LIJEČENJE ČOVJEKA PO­ sluzi nisu hir, nego lijek koji tek mora zau­
VEZANO S PREHRANOM JE NAJU­ zeti prvo mjesto na dobrobit svih ljudi.
SPJEŠNIJI NAČIN OZDRAVLJANJA.
Nema ničeg lakšeg od davanja obećanja
- i ničeg težeg od provođenja tih obećanja u
djelo iz dana u dan!
Ono što obećate danas, morate iznova
sutra potvrditi i opet odlučiti. Jer samo Vi
odlučujete želite li živjeti. Ako slijedite
moje prirodno učenje o zdravlju, život će

128 129
Profesor Arnold Ehret rođenje 1856. g. u
St. Georgeu (Schwarzwald) i umro je na
vrhuncu svoje snage 8.10.1922. nakon pre­
davanja pred prepunim auditorijem od ne­
sreće koja je prouzročila dvostruko
napuknuće baze lubanje.
U Njemačkoj malo tko zna za njega jer je
nakon 1. svjetskog rata djelovao u Kalifor- KAZALO POJMOVA
niji, SAD. Ehret je iskusio da se čovjek ne
može izliječiti lijekovima, nego samo prom­
BAKTERIOLOGIJA 31
jenom načina života, odn. "sunčevom hra­ A
BANANE 41, 65, 68
nom", prehranom koja se sastoji od na AFRODIZIJACI 87 BIBLIJA 41
suncu dozrelog voća, povrća, oraha i sje­ ALKOHOL 37, 44, 46, 47, 50, BIJELI KRUH 64
BILJKA 74
menki kao i zelenog povrća i salata, pre­ 52
ALKOHOLIČAR 52, 70 BIRCHER, DR.51
težito sirovih. BJELANČEVINA 11, 46, 48
APETIT 51, 109, 114
U Švicarskoj (Lugano - Massagno) je vo­ APSTINENTI 45 BLIJEDO LICE 57
ARTERIJE 128 BLJEDILO 91
dio kliniku za post i nakon 1. svjetskog rata
ARTRITIS 128 BOBICE 65
istu takvu u Los Angelesu, SAD. Arnold ASKETI 48 BOL 33, 36,41,80
Ehret je pomogao vratiti zdravlje tisućama ASKEZA 48 BOLEST OČIJU 32
ljudi pomoću posta. Skupio je smjernice - BOLEST STARENJA 128
BOLOVI U ŽELUCU 32
spoznaje o postu i mnoge klinike o postu,
BRAŠNO 64, 77
osobito u SAD-u, slijede njegove upute i da­ B
BRIJANJE 81
nas. U državi New York postoji Ehret He­ BRONHIJALNI KATAR 13
BAKCILI 15,31,32, 34, 39,
alth Club. 40, 58, 90 BUBREZI 100
BAKTERIJE 27, 55, 67 BUDA 81

131
130
INTELIGENCIJA 17
DIVLJE ŽIVOTINJE 72 G INJEKCIJE 31
DIZAČI UTEGA 78 ISCRPLJENOST 58, 125
GAINES, THOMAS F. 20
CELER 77 DIZENTERIJA 9 ISKONSKA PREHRANA 10
GIHT 32
CELULOZA 35, 71 DOBRA HRANA 48 ISIJAVANJE 49
GLJIVA 34
CIGARE 46 DORUČAK 61, 108, 111 ISPADANJE KOSE 54, 80, 84,
GNOJ 21, 32, 33,36, 37,55,
CIGARETE 46 DRUŠTVO ZA 85
100, 102
CJEPIVA 94 NATUROPATIJU 45 ISPADANJE ZUBI 74
GOLUB 76
DUGOVJEČNOST 88 IZDRŽLJIVOST 67
CRIJEVO 32, 34,60,61,71, GOVEĐI ODREZAK 17, 52
DUGO PJEŠAČENJE 41 IZGRAĐIVAČI MIŠIĆA 65
79, 105, 118 GRAŠAK 65, 76, 127
DUHAN 44, 52 IZLUČIVANJE 32
CVJETAČA 77 GROŽĐANI ŠEĆER 34, 78
DUŠIK 57, 58, 76, 77 IZLUČEVINE 61
DUŠEVNE BOLESTI 32 GROŽĐE 77 IZVORI BOLESTI 95
GROŽĐE 23, 73, 119 IZVORI SNAGE 65
GURMAN 46
ĆELA 81 GUSJENICA 58
E J
ĆELAVOST 80, 82, 85 GUSKA 76

ELEKTRICITET 71 JABUKE 23,41,65,68, 77


D ENERGIJA 17, 46, 66, 116 JAGODE 77
EPIDEMIJA 42 JAJA 124, 127
DATULJE 65, 116 EPRUVETE 83 HENSEL 58 JEDAN OBROK DNEVNO
DEBLJANJE 54, 74 HIPOGLIKEMIJA 12 112
DEFORMACIJE 72 HIPOKRAT 55 JEGULJA 76
DEFORMACIJE KOSTURA HIRSCH, FRED S. 22, 23 JETRENICA 76
74 HRANJIVA VRIJEDNOST JUHA 56
DELIRIJ 52 FAKIRI 16, 121 118, 128 JUNETINA 76
DEPOI BOLESTI 119 FATHMANN 10 HUNJAVICA 32, 79 JUŽNO VOĆE 65
DEPRESIJA 126 FETIŠIZAM 31
DESTILIRANA VODA 122 K
FIZIOLOGIJA PREHRANE I
DIJABETES 116 43, 68
DIJAGNOZA KOSE 83 FLETCHER 47, 67 IDEALIZAM 17 KAHEKSIJA 90
DIJETA S KRUHOM I FLECHERIRATI 67 INFEKCIJE 53 KALCIJ 74
MLIJEKOM 24 FOTOSINTEZA 11 INSTINKT 53 KAŠA 39
DISPOZICIJA 31, 40, 55,56
133
132
KAVA 46 KRUMPIR 28, 33, 34, 56, 64, LIJEČNICI 10, 12, 16, 35, 43, MEDIJ ALAN 48
KIROPRAKTIKA 53 72, 77, 116 54,74, 83,95, 102 MESO 28, 37, 39,40, 45, 46,
KISELA HRANA 11 KRUMPIROVO BRAŠNO 77 LIJEKOVI 42, 53, 95, 129 49, 52, 64, 76, 127, 128
KISELI KUPUS 77, 116 KRVNA TJELEŠCA, BUELA LIMFA32 MESOJED 46, 116, 119
KISIK 57 56, 89 LISNATO POVRĆE 77 MESNA JUHA 121
KLANJE 45 KRVNI TLAK 128 LOSOS 76 MESNA PREHRANA 37, 125
KLISTIR 61, 62, 104, 105, 106, KRVOTOK 31, 33 LUPANJE SRCA 102, 125 MESNI PROIZVODI 76
115, 117, 118, 121 KUĆNI LJUBIMCI 53 LUPUS 39 METABOLIZAM 121
KNEIPP KURE 53 KUHNE 55 METODE LIJEČENJA 55, 120
KOBASICA 76 KUHANJE 11 MIKROBI 27
KOKOS 68 MIKROSKOP 83
KULTURA 48 LJ
KOKOŠJA JAJA 76 KURE MLIJEKOM 53 MINERALI 11, 73, 76, 77,78
KOLAČI 64 MIRIS KOSE 83
KURE NAKON KURE LJEKARNE 96
KONIG, PROF. 73 POSTOM 62 MIŠIĆNI ČOVJEK 75
LJEPOTA 25,41, 57, 71, 72,
KONZUMIRANJE MJEŠOVITA HRANA 28, 124
KURE POMLAĐIVANJA 86 79, 82, 87
ALKOHOLA 52 MLADOST 25,57, 67,71
KURE POSTOM 23, 24, 27,
KONZUMIRANJE MESA 46 36, 43,60,61,62, 95,96, MLIJEKO 24, 39, 53, 64, 68,

KONZERVE 76 97, 100, 101, 102, 103, 104, 76, 127


107, 108, 112, 113, 114, M MLOHAVOST 78
KONZERVIRANJE 35
115, 117, 118, 119, 121, MONO DIJETA 41
KORABA 77 MAGAZIN ZA NATUROPATE
122, 125
KORJENASTO POVRĆE 77 MRKVA 77
KURE NA SILU 28 45
KOSA 16, 18, 80, 84 MRŠAVLJENJE 62
KURE VOĆEM 43 MAHUNE 65, 127
KOSTI 74 MRTVAČKA SLUZ 57
MAJČINO MLIJEKO 56
MRTVAČKI OTROVI 69, 91
KOSTUR 74 MALARUA 9
MRTVAČKO BLJED1LO 57,
KOTLETI 17 MAKARONI77
KOZMETIKA 82 L MASLAC 76
73,91

KOŽA 71, 79 MARATON 15,41


KOŽNA BOLEST 32 LAHMANN, DR. 55 MASNOĆA 68, 76, 77, 127
KRASTAVAC 77 LAKSATIVI 61, 104, 105, 115, MAYR-KURA 24 N
KRAVLJE MLIJEKO 76 116, 117, 118 MASAŽA 53
KRIZA ČIŠĆENJA 42 LEĆA 65, 76, 127 MED 102, 107 NADRILIJEČNIK 83
KRUH 28,33,64,67,77, 108 LEUKEMIJA 89, 90 MEDICINA 50, 82, 94 NAMIRNICE 45, 72, 73
KRUTA HRANA 48 LIJEČENJE 27, 28, 36, 37 MEDICINSKA ZNANOST 30 NASLIJEĐE 31

134 135
NASTANAK BORA 54 OVČETINA 76
NASTANAK SLUZI 39, 67 POVRĆE 28, 59, 62, 65, 73, PRIRODNI POST 21,23
NATURAL HYGIENE 10, 45 117, 120, 127 PRŽITI 64
NATUROPATI 23,45 POVRATNO TROVANJE 58, PŠENIČNI KRUH 77
NATUROPATH A 10, 45 P 70, 89 PŠENIČNO BRAŠNO 77
NEDOSTATAK APETITA 27, PRAZNOVJERJE 31 PUDER 79
96 PAPA LEO XIII. 63 PREHLADA 16, 33, 53, 55, 115 PULS 88
PARALIZA MOZGA 16 PREHRANA BEZ SLUZI 20, PUNOMASNI SIR 76
NEDOSTATAK MINERALA
PARAZITI 56 67 PUŠAČI44
72
PUANCI 45 PREHRAMBENE NAVIKE
NESANICA 102
125
NEUROZA 85, 102 PIVO 46, 48, 52
PLAIN-AIR-SLIKARSTVO 73 PREJEDANJE 27, 28, 52, 53,
NEURASTENIJA 13
PLIJESAN 34 67, 97, 125
NEZNANJE 91
PREKID POSTA 108, 115, 118 RADIOAKTIVAN 48
PLODNO TLO 34, 90
PREKOMJERNA TEŽINA 28 RADNICI 48
PLUĆA 39, 40, 57,71, 122
PRETILE OSOBE 95 RAK 28, 39, 70
PODRAŽAJNA SREDSTVA
o 45, 46, 4 7 ' PREGRIJAVANJE 33 RAŽENI KRUH 77
PRETRPAVANJE RAŽENO BRAŠNO 77
POGON NA ZRAK I PLIN 21, REDUKCU A JELA 44,47
OBLOZI 107 BJELANČEVINAMA 70
57
OBROCI OD ŽITARICA 34 PRIJELAZNI PERIOD REUMA 28, 32
POGREŠKE U PREHRANI 93 REZANCI 28
ODJEĆA 81 PREHRANE 5, 62, 70, 104,
POKUSI S POSTOM 44 RIBA 124
OKSIPACIJ A 72 112, 117, 125, 127
POKUSI NA ŽIVOTINJAMA PROMJENA NAČINA RIŽA 28, 33, 64, 76
OPERACIJA 26, 53, 94 31
ORASI 65 PREHRANE 165
POMLAĐIVANJE 73
PROBAVA 34
ORGAN MIRISA 82 POSNI NAPITCI 107
PROCES ČIŠĆENJA 70
s
ORGANI ZA IZLUČIVANJE POSNI SIR 76
33 PROBAVNE SMETNJE 83, 85
POST 21, 23, 35, 36, 37,48,51, SALATA U GLAVICI 77
OSJEĆAJ SLABOSTI 125 PRODUKTI METABOLIZMA
53, 54, 58, 59, 60, 66, 69, SAMOČIŠĆENJE21
OTPADNE TVARI 5, 24, 39, 40, 124
70, 78, 86, 93,94, 97, 105, SAMODISCIPLINA 51
61,67, 82, 85,98, 99, 101, 123, 129 PRODULJENJE ŽIVOTA 88
SAMOIZLJEČENJE 94, 124
102, 110, 119, 120, 121, POTHRANJENOST 44 PROKRVLJENOST 79
SAMOTROVANJE 58
123, 124, 125 POTREBA ZA PROLJEV 119
SANATORIJI 96
OTROVI 40,44,45, 90, 98 PROIZVODI OD ŽITARICA
BEJLANČEVINAMA 65 SASTAV NAMIRNICA 127
OTVRDNUĆE ARTERIJA 128 124
POTROŠAČI VOĆA 66 SENEKA 37
PROTUOTROVI 52

136
137
SERUMSKI ŠOK 9 STARENJE 71, 80, 88, 90, 91 ŠLJIVE 119 UPALA PLUĆA 32, 64, 114
SHROTH KURA 24 STIMULACUA 128 ŠPINAT 77, 120 UPALA UHA 32
SIJEĐENJE (KOSE) 80, 84 STIMULANSI 45 ŠTUKA 76
SIMPTOMI BOLESTI 54, 71, STRAH 107 V
72, 79
SIR 40, 64
STRAN A TIJELA 124, 55 T
STRUČNJACI ZA POST 23 VEGETARIJANCI 44,45, 100
SIRUP 35 SUMPOR DIOKSID 84 TABLICA NAMIRNICA 46 VEGETARIJSNKI POGLED
SKLEKOVI 119 SUNCE 79 TEORIJA O BAKCILIMA 90 44
SLAB VID 74 SUNČANICA 16 TEORIJA O SLUZI 52, 57, 128 VEGETARUANSTVO 14,44,
SLABO PAMĆENJE 54 SUNČANJE 49, 50, 73 TEORIJA O VIRUSIMA 90 50
SLINA 67 SUNČEVA ENERGUA 49 TEMPERATURA 33, 35, 114, VINO 46, 52
SLOBODNO ZABORAVITE SUNČEVA HRANA 49, 59, 88 115 VISKI 46
DORUČAK 108, 111 SUNČEVA KUHINJA 49, 68,
SLUZ 21, 32, 33, 35, 36, 37,38, TINKTURE 85 VIŠNJE 23, 73, 77, 119
87 TOST 116
39, 40, 43, 50, 53, 54, 55, VIRUSI 27, 90
SUŠICA 13 TROPSKA GROZNICA 16 VITALNE TVARI 6
5 6 , 6 1 , 6 4 , 7 1 , 8 6 , 9 0 , 102,
108, 110, 115, 116, 118, SUVREMENA HRANA 18, 70 TROVANJE MESOM 46 VITAMINI 11
119, 123, 125 SUVREMENA PREHRANA 70 TROVANJE SLUZI 60 VLAKNA 76, 77
SLUZNI OTROVI 70 SUVREMENI ČOVJEK 73 TRULJENJE 34, 39, 55 VOĆE 12, 17,41,50, 59,66,
SLUZNICE 34, 56 SVECI 48 TVORCI SLUZI 64
74,78, 127
SMOKVE 65 SVEJED 11 TVORNIČKA HRANA 33
VOĆNAPREHRANA 10
SMRT 89, 90,91 SVINJETINA 76 TVORNIČKE NAMIRNICE
VOĆNE KISELINE 102
43, 93
SNAGA 41,58, 65,67,99 V VOĆNI SOKOVI 61, 102,107,
SOK OD GROŽĐA 119 s 111
SOK OD NARANČI 107 U VOĆNI ŠEĆER 35, 116
SOK OD RAJČICA 107 ŠARAN 54 VRENJE 39
SPOLNE BOLESTI 39 ŠETNJE 106 UČENJE O POSTU 20 VRTOGLAVICA 32, 39
SPORT 128 ŠETNJE NA SVJEŽEM UČENJE O PREHRANI 55
SRCE 88,91 ZRAKU 73, 115, 121 UDISAJ 84
SRČANE BOLESTI 13, 32, 64, ŠIŠANJE 81 UGLJIKOHIDRATI 28, 124
w
89 ŠKOLSKA MEDICINA 54 UMJETNOST ŽIVOTA 19
SRČANI NAPAD 128 UPALA 15, 33, 36, 37 WAERLAND PREHRANA 9
ŠKROB 34, 37,49, 127
SREDSTVA ZA RAST KOSE SLOG 79, 89 UPALA BUBREGA 13, 40, 85 WANDMAKER, HELMUT 9
86 ŠLJAKA 124 UPALA OČIJU 16

138 139
z ŽELATINA 56
ŽELUČANA SLUZNICA 35
ZAČEPLJENJE SLUZI 39,79, ŽELUDAC 32, 34, 35, 45,46,
86, 89 69,71,72, 79, 88, 108, 109,
ZARAZA 16 110, 116
ZDRAVLJE 41, 67, 82, 83 ŽILE 128
ZDRAVSTVENA KRIZA 126 ŽITARICE 65, 76
ZIMSKA SALATA 77 ŽIVOTINJSKA PREHRANA
ZOBENA KAŠA 52 124
ZUBI 64 ŽIVOTNA HRABROST 17
ŽIVOTNA SNAGA 26, 53, 99,
z 100, 113, 123,127
ŽUTICA 9
ŽDERAČ 45 ŽVAKANJE 64, 67
ŽEĐ 46

140