Sie sind auf Seite 1von 35

POTPORNI ZIDOVI

ŠTO SU POTPORNI ZIDOVI?

PRIMJENE POTPORNIH ZIDOVA


ZA:
a) zasjek za brdsku cestu,
b) plato,
c) gradski tunel,
d) pristaništa,
e) skladište rude,
f) upornjak mosta s bočnim krilima i
g) upornjak mosta s poprečnim
krilima.
ARMIRANOBETONSKI
POTPORNI ZIDOVI
TIPOVI B i AB
POTPORNIH
ZIDOVA:
a) gravitacijski zidovi
od: zidanog kamena,
cigle i običnog betona;
b) konzolni zid;
c) zid s kontraforima;
d) zid od montažnih
elemenata;
e) polugravitacijski zid;
f) upornjak
Potporni zid s rasteretnom konzolom i zid s usidrenom zategom.
zategom
Obilaznica grada Rijeke
betonski (masivni) potporni zid
POTPORNI ZID OD MONTAŽNIH
ARMIRANO
ARMIRAN OBETONSKIH
ELEMENATA:
a) presjek;
b) tloct;
c) detalji spojeva.
ZID OD MONTAŽNIH ELEMENATA koji podupire kosinu ceste kod
nizinske stanice žičare na Sljeme.
GABIONI
GABIONII (“KRLETKE”)
GABION (“KRLETKE”),, sastavljena i rastavljena “krletka”.
GABIONSKI ZIDOVI – presjeci, vertikalni i kosi zid
Obilaznica grada Rijeke potporni zidovi od gabiona
Gabioni
na autocesti
Sv. Rok-
Maslenica
PROBNO OPTEREĆENJE
GABIONA
Izražena je velika savitljivost
i otpornost.
KLIZANJE STJENOVITE MASE PO SLOJNIM
PLOHAMA:
a) stijena je bez podupiranja
nestabilna;
b) smanjenje visine i
podupiranje gravitacijskim
zidom;
c) podupiranje zidom sa
zategom;
d) pritezanje zategama s
mrežom od armiranih greda.
PROJEKTIRANJE POTPORNIH
ZIDOVA
- PROJEKTIRANJE PREMA PRINCIPIMA EUROKODOVA,
POSEBNO, EUROKODA 7 (ZA GEOTEHNIKU)
GRANIČNO STANJE UPORABE – moguća prevelika slijeganja
slijeganja::
a) preveliko naginjanje prema naprijed radi velikog pritiska u pozadini;
b) preveliko slijeganje i pomak uzrokovani stišljivom podlogom.
GRANIČNO STANJE SLOMA
OPTEREĆENJA NA POTPORNI ZID:
ZID:
• opterećenja od aktivnog pritiska,
• opterećenja od vlastite težine zida,
• linijska opterećenja iza zida,
• opterećenja vodom,
• seizmičko opterećenje.
GRANIČNO STANJE SLOMA:
ODREðIVANJE OPTEREĆENJA OD ZASIPA – aktivni klin
COULOMB--ova TEORIJA AKTIVNOG PRITIS
COULOMB PRITISKA
KA
CULMANN-ova grafička metoda za tla bez kohezije:
• odreñivanje aktivnog pritiska,
• odreñivanje aktivnog pritiska za slučaj jednog ili više linijskih opterećenja iza zida.
Raspodjela aktivnih naprezanja
GRANIČNO STANJE SLOMA -
AKTIVNE I PASIVNE SILE NA POTPORN
OTPORNII ZID => PROJEKTNE SITUACIJE
TIP SLOMA – I :
POPUŠTANJE
TEMELJNOG TLA
R – rezultanta svih aktivnih sila
na temelj zida, treba provjeriti
da li nosivost tla zadovoljava
TIP SLOMA – II:
KLIZANJE PO PODLOZI
TIP SLOMA – III:
PREVRTANJE ZIDA
TIP SLOMA – IV:
SLOM PO OPĆOJ KLIZNOJ
PLOHI
DRENAŽE IZA POTPORNIH
ZIDOVA
OSNOVNI PRINCIP:
“Uvijek elminirati pritisak od vode”
DRENAŽA:
a) temeljni dren,
b) filtarsko pravilo.
KOSI I HORIZONTALNI
DREN –
Koliki je pritisak od vode
na potporni zid?
KAKO TREBA
KONCIPIRATI DRENAŽU?
DRENIRANJE POTPORNOG ZIDA na podlozi od propusnog i nepropusnog tla:
tla:
a) poprečni presjek;
b) detalj zaštite od ispiranja zasipa na drenažnim otvorima kod propusne podloge;
c) i kod nepropusne podloge.
DRENIRANJE POTPORNOG ZIDA:
a) sa zasipom od nepropusnog materijala;
b) izvedba s plošnim drenom ispod zasipa;
c) dispozicija rigola iza krune zida I odvodnjavanja.
DRENIRANJE ZIDA S VERTIKALNIM OTKOPOM U
KOHERENTNOM TLU