Sie sind auf Seite 1von 36

B1 PLANEN KALIP CÜMLELER

Hast du Zeit für nächstes Wochenende? Önümüzdeki haftasonu zamanın var mı?
Hast du am Samstag um acht Uhr Zeit? Cumartesi saat sekizde vaktin var mı?
Hast du Zeit am Samstag? Cumartesi vaktin var mı?
Am nächsten Wochenende wird es sonnig. Önümüzdeki hafta sonu güneşli olacak.
Am nächsten Wochenende werde ich ein Ausflug machen. Gelecek hafta sonu bir geziye
çıkacağım.
Ja, ich habe Zeit für das Wochenende. Evet haftasonu icin zamanım var
Ja, ich habe Zeit, aber warum hast du gefragt? Evet zamanım var ama neden sordun?
Warum hast du gefragt? Neden sordun?
Ich möchte einen Ausflug machen. Bir gezintiye çıkmak istiyorum.
Ich möchte eine Party machen. Bir parti yapmak istiyorum.
Ich möchte eine Feier machen. Bir kutlama yapmak istiyorum.
Ich möchte die Prüfung feiern. Sınavı kutlamak istiyorum.
Ich möchte grillen. Mangal yapmak istiyorum.
Möchtest du einen Ausflug machen? Bir gezintiye çıkmak ister misin?
Möchtest du eine Party machen. Bir parti yapmak ister misin?
Möchtest du eine Feier machen. Bir kutlama yapmak ister misin?
Möchtest du die Prüfung feiern. Sınavı kutlamak ister misin?
Möchtest du grillen. Mangal yapmak ister misin?
Wir könnten Party machen. Parti yapabiliriz.
Wir könnten einen Ausflug machen.
Wir können eine Feier machen.
Wir können das Bestehen der Prüfung feiern.
Wir können grillen.
Wollen wir Party machen? Parti yapmak ister miyiz? Parti yapalim mi?
Wollen wir einen Ausflug machen?
Wollen wir eine Feier machen?
Wollen wir grillen mit unseren Freunden?
Ja, gern! Evet, memnuniyetle!
Warum nicht? Neden olmasın?
Ja, das ist eine gute Idee! Evet, bu iyi bir fikir!
Das ist keine schlechte Idee. Bu kötü bir fikir değil.
Das ist ein guter Vorschlag! Bu iyi bir öneri!
Sehr gut/prima/super, dann … Çok iyi / harika / harika, o zaman ...
Ich habe einen Vorschlang. Bir önerim var.
Was denkst du? Ne düşünüyorsun?
Was ist deine Meinung? Senin fikrin nedir?

1
Was meinst du? Ne demek istiyorsun?
Was sind deine Ideen? Senin fikirlerin neler?
Wann sollen/wollen wir uns treffen? Ne zaman buluşmalıyız?
Wann sollen/wollen wir uns verabreden? Ne zaman kararlastirmalıyız?
Wir können uns am Samstag treffen.
Wo sollen wir uns treffen? Ne zaman buluşmalıyız?
Wir können uns vor dem Bahnhof treffen.
Ich habe eine Frage. Benim bir sorum var.
Was können wir dort machen? Orada ne yapabiliriz?
Du hast du Recht. Haklisin.
Es gibt einen neuen Supermarkt in der Stadt. Şehirde yeni bir süpermarket var.
Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Senin için önemli bir mesajım var.
Darf ich dich zum Abendessen einladen? Sizi yemeğe davet edebilir miyim?
Soll ich dich (von zu Hause / von der Arbeit) abholen? Seni (evden / işten) alayım mı?
Wir sind am Wochenende zu der Geburtstagsfeier eingeladen. Hafta sonu doğum günü partisine
davet edildik.
Wir sollten dorthin gehen. Denn Rita ist unsere Freundin. Oraya gitmeliyiz. Çünkü Rita bizim
arkadaşımız.
Was denkst du? Kommst du mit? Sen ne düşünüyorsun? Benimle gelir misin?
Unser Lehrer bittet uns, eine Party zu planen. - Öğretmenimiz bir parti planlamamızı istiyor.
Unser Lehrer bittet uns, Rita zu besuchen. - Öğretmenimiz Rita’yı ziyaret etmemizi istiyor.
Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, um eine Party zu planen. -Bir parti planlamak
için hafta sonu beraber buluşalim.
Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen, um Deutsch zu lernen. - Almanca öğrenmek için
hafta sonu beraber buluşuyoruz.
Was sollten wir zuerst tun? İlk önce ne yapmalıyız?
Ja ich weiß, wir müssen dafür das gemeinsam planen. Evet biliyorum, bunu birlikte planlamalıyız.
Ich habe ein paar Notizen gemacht. Ben zaten birkaç not aldım.
Also machen wir es so: Tamam, şu şekilde yapalım: Wir müssen zuerst ... machen. Önce ...
yapmalıyız.
Hast du einen Bekannten, der das kann? Senin bunu yapabilecek bir tanıdığın var mı?
Ich habe einen Freund, den ich kenne, er kann es schaffen. Tanıdığım bir arkadaşım var, bu işi
yapabilir.
Okey, das ist wunderschön. Tamam, bu çok güzel. Dafür brauchen wir Vorräte. Bunun için
malzemeye ihtiyacımız var.
Wie viel Budget haben wir für diese Aufgabe? Bu görev için ne kadar bütçemiz var?
Wir haben ein Budget von 100 Euro für diese Mission. Bu görev için 100 Avro bütçemiz var.
Unser Budget reicht für diese Aufgabe aus. Bütçemiz bu görev için yeterli.
Wird Tee und Kaffee serviert? çay ve kahve servisi var mı?
Natürlich werden Tee und Kaffee serviert. Tabii ki, çay ve kahve servis edilir.
Dann müssen wir Kaffee- und Teemaschinen kaufen. O zaman kahve ve çay makineleri almak

2
zorundayız.
Wir können diese online bestellen. Bunları internetten sipariş edebiliriz.
Das ist eine gute idee. Ich kann mich darum kümmern. Bu iyi bir fikir. Bununla ben ilgilenebilirim.
Soll ich etwas zu essen und zu trinken kaufen? Yiyecek ve içecek bir şeyler almalı mıyım?
Brauchen wir auch einen Computer? Bir bilgisayara da ihtiyacımız var mı?
Ich habe leider keinen CD-Player für die Hörtexte. Ne yazık ki sesli metinler için CD çalarım
yok.
Das Wetter soll schlecht werden. Hava kötü olacakmis.
Wenn das Wetter gut ist, können wir auch nach ... gehen. Hava güzelse ... gidebiliriz.
Wollen wir Essen und Getränke schon vorher kaufen? Önceden yiyecek ve içecek alalim mi?
Außerdem brauchen wir ... und .... Ayrıca ... ve ....ya ihtiyacımız var.
Wir haben noch Probleme zu lösen: Hala çözmemiz gereken sorunlar var:
Zum Beispiel:1-Wer fährt im Supermarkt? Markete kim gidiyor? 2-...
Ich kann diese Aufgaben erledigen. Bu görevleri yapabilirim.
Das ist großartig! Bu harika!
Kannst du das machen? Sen bunu Bunu yapabilir misin?
Ja, das kann ich. Evet yapabilirim.
Ich mache diese Aufgabe. Bu görevi ben yapıyorum.
Das ist eine großartige Idee! Bu harika bir fikir!
Wir können auch soziale Medien / Google Maps nutzen. Sosyal medyayı / google haritalari da
kullanabiliriz.
Wir sollen das Problem lösen. Sorunu çözmeliyiz.
Wir müssen diesen besucht organisieren. Bu ziyareti organize etmeliyiz.
Unser Lehrer hat uns gebeten, einen Besuch zu organisieren. Ögretmen ziyareti organize
etmemizi istedi.
Wann kommen sie und wann gehen sie? Ne zaman geliyorlar ve ne zaman gidiyorlar?
Kommen Sie mit dem Flugzeug oder mit dem Bus? Uçakla mı otobüsle mi geliyorlar?
Wer wird sie treffen? Onlarla kim buluşacak?
Wo bleiben sie abends? Akşam nerede kalacaklar?
Wo essen sie werden? Nerde yemek yerler?
Ich kann sie von dort bekommen. Onları oradan alabilirim.
Welche Getränke sollte es geben? Hangi içecekler mevcut olmalıdır?
Man kann Getränke vor der Party einkaufen. Partiden önce içecekler satın alinabilir.
Wir sollten uns eine Artikelliste fertigen: z.B. Tischdecken aus Tuch oder Papier, Gläser für jedes
Getränk. Bir alışveriş listesi yapmalıyız: ör. Bez veya kağıt masa örtüleri, her içecek için bardak.
Mit der richtigen Organisation wird unsere Party zum Erfolg. Doğru organizasyonla partimiz
başarılı olacak.
Wenn wir eine Party planen möchten, erstellen wir am besten einen Menüplan. Bir parti düzenlemek
istiyorsak, bir menü planı oluşturmak en iyisidir.
Wir sollen Konzert/Festival organisieren. Bir konser / festival düzenlemeliyiz.

3
Ich kann die Dekoration besorgen. Dekorasyonu alabilirim.
Ich kann z.b. Süßigkeiten mitbringen oder einen Kuchen backen. Ben tatlılari getirebilirim veya
bir pasta pişirebilirim.
Wir brauchen dazu einen Platz, vielleicht können wir das Kulturzentrum anfragen, gibt es dort
viele Möglichkeiten. Bunun (parti) için bir yere ihtiyacımız var, belki kültürel merkeze sorabiliriz,
birçok olasılık var.
Wann meinst du, welcher Tag ist am besten für die Party. Parti için hangi günün en iyi olduğunu
düşünüyorsun?
Meiner Meinung nach ist Sonntag am besten, da die Leute viele Freizeit haben. Bence Pazar en
iyisi çünkü insanlar çok boş zamanları var.
Wie wäre das schön, wenn wir ein Programm für Kinder vorbereiten. Çocuklar için bir program
hazırlarsak bu nasıl iyi olurdu?
In meiner Heimat ist die Situation gleich wie in Deutschland und die Welt. Kendi ülkemde, durum
Almanya ve dünya ile aynı.
Wir müssen die U-Bahn / den Bus nehmen.
 Metro / otobüse binmeliyiz.
Es dauert etwa 10 Minuten. Yaklaşık 10 dakika sürer.
Die Fahrt dauert eine halbe Stunde / eine Stunde. Yolculuk yarım saat / bir saat sürer.
Wir brauchen eine halbe Stunde/eine Stunde. Yarım saate / bir saate ihtiyacımız var.
Pass auf dich auf. Kendine iyi bak.
Ich hoffe, dass alles gut geht. Umarım her şey yolunda gider.
Schick mir eine SMS, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Herhangi bir sorun olursa bana
SMS gönder.
Wir bleiben in Kontakt, o.k.? Bağlantıda kalıyoruz, tamam mı?
Lass uns in kontakt bleiben. Bağlantıda kalalım.
Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich einen Freund / eine Freundin mitbringe? Bir arkadaş getirsem
sorun olur mu? (senin icin sakincasi var mi?)
Ich hätte eine Bitte an dich/Sie. Senden/sizden bir ricam var.
Das hört sich nicht so gur an. Bu kulaga pek hos gelmiyor.
Mir gefält es gut dort. Orası hosuma gidiyor.
Ich mag es, wenn es warm ist. Sıcak olduğunda hoşuma gidiyor.
Ich mag es nicht, wenn es kalt ist. Soğuk olduğunda hoşuma gitmiyor.
Ich vertrage die Hitze nicht. Sıcağa dayanamıyorum.
Es gibt Sonne von Morgens bis Abends. Das ist fantastisch! Sabahtan akşama güneş var. Bu
harika!
Das Wetter könnte nicht besser / schlechter sein. Hava daha iyi / daha kötü olamazdı.
Es soll Regen / Schnee geben. Yağmur / kar gelecekmis.
Am Wochenende soll das Wetter schön werden. Hafta sonu hava güzel olacakmis.
Am nächten Wochenende wird es sonnig. Gelecek hafta sonu güneşli olacakmis.
Wenn das Wetter schön ist, kann man grillen. Eğer hava güzel olursa, ızgara yapilabilir.
Wie ist die Wettervorhersage? Hava durumu nasil?
Was sagt die Wettervorhersage? Hava durumu ne diyor?
Es soll schlechter / besser werden. Daha kötü / iyi daha iyi olacak.

4
Es soll wärmer / kälter werden. Daha sıcak / soğuk olacak.
Es sind minus sechs Grad. Sicaklik eksi altı derece.
Es sind über 30 Grad. 30 derecenin üzerinde.
Welche Ort würdest du empfehlen? Nereleri tavsiye edersiniz?
Für was interessierst du dich? Neye ilgi duyuyorsun?
Welche Art von Musik magst du? Ne tür müzikten hoşlanırsın?
Weißt du, wo man hier gut ausgehen kann? Burada nerelere gidilir (dışarı çıkilir), biliyor musun?
Worauf hättest du Lust? Ne yapmak istersin? (Canın ne yapmak istiyor?)
Ich habe Lust, ins Kino zu gehen? Canım sinemaya gitmek istiyor.
Möchtest du einen Ausflug machen? Gezi yapmak ister misiniz?
Möchtest du in den neuen Film gehen? Yeni filme gitmek ister misin?
Ich gebe dir meine Nummer, dann kannst du mich anrufen, o.k.? Numaramı veriyorum, sonra
beni arayabilirsin, tamam mı?
Kann ich auch deine haben? Ben de seninkini alabilir miyim?
Hast du heute Abend / morgen schon etwas vor? Bu gece / yarın için planlarınız var mı?
Hast du am Wochenende schon etwas vor? Hafta sonu için planın var mı?
Wir wollen grillen. Willst du mitkommen? Barbekü yapmak istiyoruz. Gelmek ister misin?
Wir haben ein paar Leute auf einen Drink eingeladen. Birkaç kişiyi bir şeyler içmeye davet ettik.
Wir feiern eine Party. Bir partiyi kutluyoruz.
Wir werden eine Party geben. Bir parti veriyoruz.
Was ist der Anlass? Ne vesilesi ile?
Gibt es einen Anlass? Ne davetidir bu?
Es gibt keinen Besonderen Anlass. Özel bir şey yok.
Ich habe Geburtstag. Doğum günüm var.
Wir feiern unseren Hochzeitstag. Düğün günümüzü kutluyoruz.
Es wäre toll, wenn du kommen könntest. Gelebilirsen çok iyi olur.
Wie wäre es, wenn wir uns stattdessen am Sonntag treffen würden? Bunun yerine pazar buluşsak
nasıl olur?
An welchem Tag treffen wir uns? Hangi gün buluşuyoruz?
Zu welcher Uhrzeit? Saat kaçta
Wann würde es Ihnen am besten passen? Size en uygun ne zaman olurdu?
Passt es dir um acht Uhr? Saat sekizde sana uygun mu?
Welche Zeit wäre für Sie passend? Sizin için hangi zaman uygun olur?
Was würde Ihnen am besten passen? Size en iyi ne zaman uygun?
Wählen / Entscheiden Sie. Mir ist es gleich / egal. Wie / Wann du willst. Sen seç / sen karar Ver.
Benim icin farketmez / önemli değil. İstediğin gibi.
Soll ich Sie abholen kommen? Seni alayım mı? (Seni almaya gelmeli miyim?)
Wo schlagen Sie vor, dass wir uns treffen? Nerede buluşmamızı önerirsin?
Wo sollen wir uns treffen? Nerede buluşmalıyız?

5
Gut, dann also am Sonntag um 8.00 Uhr vor dem Bahnhof. Güzel, pazar saat 8’de, istasyonun
önünde.
Wenn es irgendwelche Probleme gibt, rufen Sie mich einfach an. Herhangi bir sorun varsa,
sadece beni arayın.
Geben Sie mir Ihre Nummer für alle Fälle? Her ihtimale karsi bana numaranı verir misin?
Das klingt sehr gut. Bu kulağa çok hoş geliyor.
Super, ich freue mich darauf! Harika, dört gözle bekliyorum!
Ich muss dir was erzählen. Sana söylemem gereken bir şey var.
Hast du schon gehört, was passiert ist? Ne olduğunu duydun mu?
Ich habe schlechte / traurige Nachrichten. Kötü / üzgün haberlerim var.
Etwas Schreckliches ist passiert. Çok korkunç bir şey oldu.
Ayse hatte einen Unfall. Ayşe bir kaza geçirdi.
Ahmet liegt im Krankenhaus. Ahmet hastanede (yatiyor).
Ich liebe die Berge. Dağları severim.
Ich wandere gern. Yürümeyi severim.
Ahmet ist Theaterfan. Ahmet tiyatro hayranıdır.
Ugur ist ein Computerfreak. Uğur bir bilgisayar düskünüdür.
Was denken Sie darüber? Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Was ist Ihre Meinung (hierzu)? Bu konudaki fikriniz nedir?
Welche Sehenswürdigkeiten können Sie uns empfehlen? Hangi görülmeye deger yerleri bize
önerirsiniz?
Was schlagen Sie uns vor? Bize ne tavsiye edersiniz?
Können Sie uns ein paar Tipps geben? Bize biraz tavsiye (tüyo, ipucu) verebilir misiniz?
Können Sie uns ein Restaurant empfehlen? Bir restoran tavsiye eder misin?
Haben Sie ein paar Anregungen für uns? Bizim için bazı önerileriniz var mı?
Sie könnten in einen Themenpark gehen. Bir tema parkına gidebilirsin.
Warum gehen wir nicht zum Strand? Neden sahile gitmiyoruz?
Lasst uns eine Bootsfahrt machen. Bir tekne gezisine çıkalım.
Kann ich einen anderen Vorschlag machen? Başka bir öneride bulunabilir miyim?
Wenn ich einen anderen Vorschlag machen dürfte, ... Başka bir öneride bulunabilirsem, ...
Ich habe eine bessere Idee. Daha iyi bir fikrim var.
Wenn ihr möchtet, können wir unser Auto nehmen. İsterseniz arabamızı alabiliriz.
Das Beste wäre, sich um neun zu treffen. En iyisi saat dokuzda buluşmak.
An deiner Stelle würde ich online reservieren / buchen. Sizin yerinizde olsam online rezervasyon
yaparim.
An deiner Stelle würde ich das Ticket online kaufen. Senin yerinde olsam, online bilet alırdım.
Ich würde Ihnen sehr empfehlen, vorher zu reservieren / buchen. Önceden rezervasyon yapmanizi
tavsiye ederim.
Wie viel kostet das? Maliyeti ne kadar?
Wir sollen ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Doğum günü hediyesi almaliyiz.

6
Begrüßung
Guten Morgen, Kristina! Schön, dich zu sehen! Na, wie geht es dir?
Guten Morgen, Kristina! Mir geht es gut. Wie geht es dir?
Vorschläge und einen Termin ausmachen
Ich habe einen Vorschlag... Wie ist es bei dir am Samstag?
Hast du am Wochenende Zeit? Ja, das passt mir. Ich mache nichts am Wochenende. Ich habe
viel Freizeit
Hättest du am Samstag um 14.00 Uhr Zeit? Tun wir etwas ? Hast du Lust? Wir könnten Karten
spielen.
*ein Fußballspiel ansehen
*Fußball spielen / Tennis spielen
Ich würde gern mit dir einen Ausflug machen.
Was denkst du, wenn wir ........
Was denkst du ? Was ist deine Meinung? Was denkst du darüber? Ich würde gern ........
Einen Vorschlag annehmen
Es klingt gut.
Es klingt spannend.
Das ist eine gute Idee.
Das finde ich gut.
Ich finde es gut. Das machen wir.
Einverstanden. Das finde ich auch.
Gerne! Gerne mache ich!
Am Samstag um 14.00 Uhr ist super!
Das gefällt mir.
Das finde ich gut / super / prima.
Du hast Recht, das machen wir so
In Ordnung.
Ich bin dafür.
Super!
Einen Vorschlag ablehnen und unsicher
Es klingt nicht so gut.
Schade, das geht leider nicht.
Leider habe ich keine Zeit.
Ich würde gerne kommen, aber...
Das ist ein ganz guter Vorschlag, aber ...
Ich bin leider dagegen, weil .......
Ich finde es besser, wenn ...
Vielleicht wäre es besser, wenn ...

7
Verabschiedung
Ich freue mich darauf!
Machs gut!/ Machen Sie es gut!
Auf Wiedersehen!
Tschüss!
Bis bald!
Bis Montag!
Bis Freitag!
Meinung und Einstellung ausdrücken
Ich denke, dass...
Ich finde, dass...
Ich glaube, dass...
Sie verstehen Ihren Partner nicht
Wie bitte?
Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden.
Kannst du das noch einmal sagen, bitte.
Sie wissen ein Wort nicht auf Deutsch
Entschuldigung. Wie heißt das auf Deutsch?
Ich weiß das Wort nicht auf Deutsch.
Wann?
Wann könnten wir uns treffen?
Ich schlage vor, am kommenden Wochenende. Was denkst du?
Am besten kommenden Wochenende.
Warum?
Nach der Prüfung es ist besser, weil wir mehr frei Zeit haben.
Nach dem Deutschkurs haben wir mehr Zeit zu feiern. -Tut mir Leid. Ich habe keine Zeit, weil
ich da meinen Deutschkurs habe.
Wie können uns am Samstag treffen.
Treffen wir uns am Samstag?
Wie wäre es, wenn wir uns am Samstag treffen? - In Ordnung. / Ja es geht.
Wann wollen wir uns treffen?
Über das Wetter sprechen
Ich hoffe auf gutes Wetter!
Wenn das Wetter schön ist, kann man draußen sitzen.
Wenn das Wetter kalt und regnerisch ist, machen wir kein Picknick.
Wenn es regnet, machen wir kein Picknick.
Wenn die Sonne scheint, ......
Wenn das Wetter wolkig ist, ...

8
Aktivitäten bei Regen und schlechtem Wetter – Freizeitaktivitäten
Magst du vielleicht Computerspiele?
Nein, das ist für mich zu langweilig.
Magst du gern ................. spielen?
Aktivitäten bei schönem Wetter – Freizeitaktivitäten
Wenn das Wetter schön ist, können wir Rad fahren.
Magst du schwimmen?
Wo? Was können wir noch machen?
Wo soll die Grillparty stattfinden?
Wo: im Park/ im Kursraum/ im Garten von …
Was könnten wir machen? Was denkst du, wenn wir ...?
Findest du es eine gute Idee, wenn wir...?
Wie findest du...? Wir könnten ...!
Einladungen schreiben?
Möchtest du jemand einladen, ob jemand mitkommen will?
Mit wem: mit der Familie/ mit Freunden/ mit deutschen Freunde, sodass wir unsere Deutsch
verbessern können.
Sollen wir noch jemanden einladen oder ist nur wir zwei?
Über einen Platz wo können wir zusammen gehen
Kultur: ins Museum / ins Theater / in die Oper / ins Konzert gehen
Natur: einen Ausflug machen, einen Spaziergang machen, im Wald spazieren gehen, im
Schwimmbad schwimmen
Ausgehen: essen gehen, in die Disko gehen, ins Restorant gehen,
in der Stadt: können wir auf dem Makt einkaufen, Schoping machen
Über Geschenk sprechen
Was können wir ihr schencken?
ein Buch,
ein Wörterbuch,
ein Gutschein (Kino, Theater),
eine Reise,
einen Schmuck,
Geld,
Blumen,
Pralinen,
ein Parfüm,
Geschirr,
DVD Film usm.
Das passende Geschenk.

9
ETWAS PLAN (B1 MÜNDLICHE PRÜFUNG TEİL 3)
1. Situation(Geburtstag Feier): Kollegin Rita Schwarz wird in drei Wochen 50 Jahre alt. Sie hat
Sie beide und andere Kollegen zu der Feier eingeladen. Überlegen Sie gemeinsam, was Sie
tun möchten.
Welches Verkehrsmittel?
Welches Geschenk?
Geld einsammeln?
Überraschung für Frau Schwarz?
Lösung: Hallo Betül. Wie geht es dir? Danke Ayşe, alles gut. Und dir?
A: Danke, mir geht es gut. Unsere Kollegin Rita Schwarz wird in drei Wochen 50 Jahre alt. Sie
hat uns und andere unsere Kollegen zu der Feier eingeladen.Wir sind am Wochenende zu der
Geburtstagsfeier eingeladen.
Wir sollten dorthin gehen. Denn Rita ist unsere Freundin.
Was denkst du?
Kommst du mit?
B: Ja, klar. Wie wollen wir dorthin kommen?
A: Ich glaube am besten fahren wir mit dem Zug. Der Zug ist schnell und komfortabel.
(Ich habe ein Auto, wir können damit fahren.)
B: Das ist eine gute Idee! Wir kaufen das Ticket, wenn wir losfahren.
(Wenn wir mit dem Auto fahren, können wir die Kosten teilen.)
A: Wollen wir ein gemeinsames Geschenk kaufen?
B: Ja, einverstanden. Was wollen wir ihr schenken? Hast du eine Idee?
(Welches Geschenk kaufen wir für unsere Freunde?) (Wir könnten von allen Kollegen Geld
einsammeln und gemeinsam ein Geschenk kaufen.)
A: Ich glaube, wir könnten eine Uhr kaufen. Weil Rita sich für Uhren interessiert.
B: Ausgezeichnet! / Super! / Toll! / Klasse! / Exzellent! / Perfekt!
Wir könnten von allen Kollegen Geld einsammeln.
A: Das ist eine sehr gute Idee. Ich denke wir sollten 5 Euro von allen sammeln. Ich werde damit
erledigen.
Was hältst du von einer Überraschung für sie?
B: Wir könnten ein vorbereiten.
Also gut, dann machen wir es so: ...
Wir haben noch Probleme zu lösen: Zum Beispiel: • Welches Verkehrsmittel? • Welches
Geschenk? • Geld einsammeln? • überraschung für Frau Schwarz?
A: Ich kann diese Aufgaben erledigen.
B: Das ist großartig! Wann treffen wir uns?
A: Am nächsten Samstag um 10:00 Uhr.
B: Einverstanden.
A: Wo treffen wir uns?
B: Wir treffen uns am Bahnhof. Ok. Bis Samstag.
10
2. Situation (Hochzeit Feier): Sie sind beide am folgenden Wochenende zu der Hochzeitsfeier
eingeladen. Die Hochzeit finden in Neuburg statt, das etwa 100 km von Ihnen entfernt liegt. Sie
waren noch nie in Neuburg und kennen sich nicht aus. Hier sind einige Notizen:
VERKEHRSMITTEL: z.B. mit was fahren wir?
STADTPLAN: Wo kaufen wir einen Stadtplan.
GESCHENK: Was kaufen wir für ein Geschenk?
KLEIDUNG: Was ziehst du an? Oder ich?
TREFFENPUNKT: Wo und wann treffen wir uns?

Lösung 1: Hallo Burak. Wie geht es dir? Danke Anna, alles gut. Und dir?
A: Danke, mir geht es gut. Wir sind am Wochenende zu der Hochzeitsfeier eingeladen.
Wir sollten dorthin gehen, denn Peter und Sabine sind unsere Freunde.
Was denkst du? Kommst du mit?
B: Ja, klar. Wie wollen wir dorthin kommen?
A: Ich glaube am besten fahren wir mit dem Zug, weil Neuburg weit weg ist.
Der Zug ist schnell und komfortabel.
(Ich habe ein Auto, wir können damit fahren.)
B: Das ist eine gute Idee! Wir kaufen das Ticket, wenn wir losfahren.
(Wenn wir mit dem Auto fahren, können wir die Kosten teilen.)
A: Das ist perfekt aber ich war noch nie in Neuburg. Deshalb brauchen wir einen Stadtplan.
Wo kaufen wir den Stadtplan?
B: Ich kaufe keinen Stadtplan, weil ich Google Maps auf dem Handy benutze.
A:Prima!
Wollen wir ein gemeinsames Geschenk kaufen?
B: Ja, einverstanden.
Welches Geschenk kaufen wir für unsere Freunde?
A: Ich glaube, wir könnten eine Partnerschaft Uhr kaufen.
B: Ausgezeichnet! / Super! / Toll! / Klasse! / Exzellent! / Perfekt!
Ich ziehe einen grauen Anzug an.
Und was ziehst du an?
A: Ich ziehe ein blaues Kleid an.
B: Das wird bestimmt sehr schön aussehen.
Wann treffen wir uns?
A: Am nächsten Samstag um 10:00 Uhr.
B: Einverstanden.
Wo treffen wir uns?
A: Wir treffen uns am Bahnhof.
B: Ok. Bis Samstag.
11
Lösung 2:
Person A: Hallo Burak, wie du weißt, sind wir am folgenden Wochenende am Samstag um 18
Uhr zu einer Hochzeit in Neuburg eingeladen.
Weißt du, wo Neuburg *ist / liegt*?
Person B: Nein ich weiß das nicht. Aber wir können im Internet *gucken / suchen*.
Person A: Ja da hast du recht. Wir haben ja alle Internet, kein Problem.
Neuburg ist ca. 100km entfernt.
Womit können wir dahin fahren?
Person B: Ich habe ein Auto und wir können ein Navi oder Google Maps benutzen.
Person A: Aber wir haben eine *andere Möglichkeit / Alternative*.
Wir können mit dem Auto oder dem Zug fahren.
Wenn wir mit dem Zug fahren, brauchen wir kein Navi!
Person B: Aber wenn wir den Zug benutzen, brauchen wir trotzdem ein Navi.
Wir kennen den Weg vom Bahnhof zur Hochzeit nicht.
Außerdem können wir mit Auto direkt zur Hochzeit fahren.
Person A: Alles klar, du hast recht. Das Auto ist bequem und praktisch.
Was können wir als Geschenk kaufen?
Person B: Ich habe gehört, dass das Ehepaar eine Kaffeemaschine braucht. Deshalb sollten
wir eine Kaffeemaschine kaufen. Dazu kaufen wir *leckeren Kaffee / Kaffeebohnen* und zwei
*süße / schöne* Tassen mit Herzchen.
Person A: Ooohhh das *hört sich sehr gut an / klingt sehr gut*.
Welche Kleidung ziehen wir (am besten) an?
Person B: Ich habe ein schwarzes Abendkleid mit Glitzer. Ich würde das sehr gern anziehen.
Was trägst du?
Du solltest einen Anzug tragen.
Person A: Ja klar, ich habe zu Hause einen schönen schwarzen Anzug (aus der Türkei).
Darunter trage ich ein weißes Hemd mit einer gestreiften Krawatte.
Person B: Das hört sich elegant an. Lass uns jetzt über den Treffpunkt sprechen.
Ich möchte wissen, wo wir uns treffen können.
Person A: Du hast gesagt, dass du ein Auto hast.
Kannst du mich am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr abholen?
Person B: Ja natürlich. Ich schicke dir eine Whatsappnachricht, wenn ich losfahre.
Dann kommst du 10 Minuten später *raus / runter.*
Person A: Alles klar, ich freue mich auf Samstag.
Person B: Gut, bis Samstag.

12
3. Situation (Grillparty): Sie wollen am Wochenende mit Freunden grillen. Planen Sie gemeinsam
mit Ihrer Gesprächspartnerin/ Ihrem Gesprächspartner, was Sie tun müssen.
Was kochen?
Wer kauft ein?
Essen und Getränke?
Wer bezahlt?
Musik?
Weitere Ideen für die Party?
Lösung: Hallo Burak. Wie geht es dir? Danke Anna, alles gut. Und dir?
A: Danke, mir geht es gut.
Wollen wir mit unserer Freunde grillen?
B: Ja, klar.
Wann machen wir die Grillparty?
A: Ich finde es am Besten, die Party am Wochenende zu machen.
B: Das ist eine gute Idee!
Wo wollen wir dann grillen?
A: Ich möchte gerne in Lorch/in der Nähe von Lorch/zu Hause im Garten grillen.
B: Wenn laden wir zur Party ein?
A: Ich denke, wir laden unsere Freunde vom Deutschkurs ein.
B: Wer kauft Essen und Getränke ein?
A: Ich kann Essen und Getränke einkaufen aber wer bezahlt das alles.
B: Wir könnten von jedem/von allen 5 Euro einsammeln und so gemeinsam alles bezahlen.
Wie kommen wir nach Lorch?
B: Ich habe ein großes Auto für 7 Personen, ich kann uns fahren.
Wie viele Personen sind wir alle zusammen?
A: Ich glaube wir sind 12 oder 14 Personen.
B: Wenn es nötig ist, fahre ich zwei mal.
A: Ich denke wir brauchen noch Unterhaltungsmusik.
Hast du eine Idee?
B: Wir könnten die Musik aus dem Internet nehmen, oder ich spiele Gitarre am Lagerfeuer.
A: Das ist romantisch, aber was machen wir, wenn es regnet.
B: Wenn das Wetter schlecht ist, bauen wir ein Zelt auf.
A: Hast du noch andere Ideen für die Party?
B: Wir könnten zum Beispiel tanzen, Theater spielen und Gruselgeschichten erzählen.
A: Ich denke, es wird eine sehr schöne und lustige Party werden.
B: Ich denke auch.
A: Ok. Bis bald.

13
4. Situation (Grillparty): Sie wollen am Wochenende mit Freunden grillen. Planen Sie gemeinsam
mit Ihrer Gesprächspartnerin/ Ihrem Gesprächspartner, was Sie tun müssen.
Wo?
Wann?
Was grillen?
Wie viele Leute?
Getränke?
Lösung:
(Begrüßung und das Thema nennen)
A: Hallo Kristina. Schön, dich zu sehen! Wie geht es dir?
B: Hallo Aleksandra. danke. Es geht mir gut. Und dir?
A: Mir geht es auch gut. Ich habe einen Vorschlag. Wie ist es am Samstag bei dir?
Wir können am Samstag eine Grillparty machen. Hast du Lust?
(über Leute sprechen)
B: Ja.. Es wäre Toll. wenn wir mit Bekannten oder Freunde machen.Was denkst du darüber?
A: Warum nicht. Ich bin dafür. Das gefällt mir.
(über wann)
B: Am Samsatag kann ich leider nicht. Wie wäre es mit Sonntag?
A: Das ist für mich Perfekt! Was brauchen wir alles für ein gelungenes Grillfest?
(über Essen und Trinken sprechen)
B: Fleisch, knackiges Gemüse, bunte Salate, leckeres Dressing, knuspriges Brot oder Baguette
, Getränke.
A: Ja sehr gut hast du das gesagt.
(über wo)
B: Wo soll die Grillparty stattfinden?
A: Wir könnten die Grillparty bei mir in meinem Garten machen. weil ich einen großen Garten
habe. Wie wird das Wetter am kommenden Sonntag ?
B: Es wird ein schönes Wetter.
A: Das freue mich. Ich kümmere mich um Fleisch und Salate,Du besorgst die Getränke und
das Brot.
(Zusammenfassung)
B: Also.. Lass mich zusammenfassen (özetliyorum) .
Wir machen eine Grillparty am nächste Samstag bei dir im Garten mit Freunde und Bekannten.
A: Ja, richtig.
B: Und wie viele Leute?
A: Ca. 20 Leute.
(Verabschiedung)
B: Enverstanden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis Sonntag! Tschüss!
A: Danke, gleichfalls. Bis Sonntag! Tschüss!

14
5. Situation (Abschiedsparty): Sie möchten zum Ende Ihres Deutschkurses eine Abschiedsparty
feiern. Planen Sie das Fest.
Wo soll das Fest stattfinden?
Wann soll das Fest sein?
Organisieren Sie Essen und Getränke?
Brauchen Sie Musik?
Lösung:
A: Hallo Kristina. Schön, dich zu sehen!
Wie geht es dir?
B: Hallo Aleksandra. danke. Es geht mir gut.
Und dir?
A: Mir geht es auch gut. Unser Kurs ist leider bald zu Ende.
B: Ja, das ist zwar traurig, aber wir sollten das feiern, weil wir sehr viel gelernt haben.
A: Wir feiern aber alle zusammen!
B: Na klar, die ganze Gruppe.
A: Und wo können wir den Party?
B: Ich habe doch eine große Wohnung, also machen wir das bei mir.
A: Es ist wunderbar.
B: Wir müssen aber viel einkaufen.
A: Es wäre besser, wenn jeder etwas kochen und mitbringen würde.
B: Ja, das ist eine tolle Idee!
Und Wie können wir Getränke tun?
A: Jeder kann auch eine Packung Saft, eine Flasche Cola oder Fanta mitbringen.
B: Das passt sehr gut. wir müssen nur mit den anderen sprechen. Ich könnte Katrin, Natalia
und Irina anrufen.
Rufst du dann die anderen an.
A: Abgemacht.
B: Und wann machen wir die Party?
A: Ich denke, dass es nach der Prüfung sein sollte, weil alle vor der Prüfung nervös sind und
nur an die Prüfung denken.
B: Am 1. April zum Beispiel.
A: Ja, das ist ein guter Vorschlag.
A:Aber jetzt muss ich gehen. Bis Bald.
B: Bis Bald. Tschüss!

15
6. Situation (Hilfe einer Freundin): Eine Freundin von Ihnen ist für ein Wochenende in den
Urlaub gefahren. Sie und Ihr Gesprächspartner sollen in dieser Zeit auf ihren 6-jährigen Sohn
Philipp aufpassen.
Überlegen Sie gemeinsam, was zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt.
Hier sind einige Notizen:
Was tun? Aktivitäten?
Aktivitäten bei gutem Wetter (Spielplatz, Park, …)?
Aktivitäten bei schlechtem Wetter (Film, Brettspiele, …)?
Essen und Trinken?
Was tun am Abend?

Lösung:
Person A: Hallo Burak, weißt du, Sandy geht dieses Wochenende in Urlaub und lässt ihren Sohn
bei uns. Wir sollen auf Philipp aufpassen.
Hast du eine Idee, was wir machen können?
Person B: Ja du hast recht. Sandy hat sich bei mir gemeldet. Wir können auf ihren Sohn gern
aufpassen.
Vielleicht ist am Wochenende das Wetter schön. Dann gehen wir am Abend draußen auf den
Spielplatz.
Person A: OK das ist eine gute Idee. Wir sollen auch Fußball mit Philipp spielen.
Außerdem müssen wir Essen und Trinken für Philipp *mitnehmen / besorgen*.
Person B: Ja du hast recht. Wenn das Wetter am Wochenende schlecht ist, können wir zu Hause
Karten oder Brettspiele spielen oder wir gehen ins Kino.
Person A: Das klingt gut. Ich würde gern zu Hause wegen Corona bleiben. Mein Sohn kann
auch sehr gut Philipp spielen.
Person B: Oh das ist toll. Dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe.
Während die Kinder zusammen spielen, können wir *sprechen / uns unterhalten*.
Person A: Ich finde das wirklich gut. Ich kann sehr gut kochen und mache leckeres Essen und
dann essen wir zusammen.
Person B: Aber Achtung, ich glaube Philipp hat eine Milchallergie. Deshalb dürfen wir nichts mit
Milch kochen oder backen.
Person A:Ja danke, da hast du recht. Deshalb koche ich Reis mit Hähnchen und auch Pommes,
weil die Kinder Pommes mögen.
Person B: Ok alles klar. Ich habe einen Vorschlag. Ich werde auch meine Katze mitbringen, weil
sie sehr (kinder)freundlich ist.
Person A: Ja das klingt gut, aber ich habe Angst, dass die Katze Stress bekommt und die Kinder
kratzt. Lass *die Katze / sie* bitte zu Hause.
Person B: Ja ok schade, kein Problem. Aber vielleicht kannst du schöne Film-DVD mitbringen
und wir gucken zusammen einen Film.
Person A: Ja das kann ich gerne machen. Am Freitag *bringt Sandy Philipp/ kommt Philipp* um
18 Uhr zu mir (nach Hause).
Person B: OK alles klar, ich komme dann auch. Bis Freitag!

16
7. Situation (Neue Wohnung feiern): Sie sind in eine neue Wohnung gezogen und wollen eine
Einweihungsparty feiern.
Wann?
Wie viele Leute?
Essen und Trinken?
Nachbarn?
Wer macht was?

Lösung:
A: Hallo Kristina.
Wie geht es dir?
B: Hallo Aleksandra. Gut, danke.
Und dir?
A:Mir geht es auch gut.
Wie war es in dem Kurs heute?
B: Sehr gut. Ich habe viel gelernt.
A: Gut. Sag mal, wir sind jetzt schon zwei Monate hier in der neue Wohnung.
Wir könnten eine Einweihungsparty machen?
B: Okey, aber vielleicht warten wir noch vier Wochen, weil wir mit dem Garten fertig sind und wir
im Garten feiern können.
A: Aber warum unbedingt im Garten?
Wir können in unserer Wohnung feiern.
Was denkst du?
B: Ich möchte in den Garten feiern, weil das mehr Spaß macht. (über wie viele Leute? Nachbarn?)
A: Ja, gut.
Wen wollen wir einladen?
B: Unsere Familien, Freunde, und die Nachbarn. Deshalb lernen wir sie kennen.
A: Sollen wir auch ein paar Kollegen einladen?
B: Ja, gut. Wir könnten grillen.
A: Na klar, wir besorgen Fleisch und Getränke, die Leute können Salate mitbringen.
B: In Ordnung. Ich würde gern noch einen Kuchen backen.
A: Super.
B: Kannst du die Musik besorgen?
A: Ja, ich kann meinen Laptop und die Lautsprecher im Garten aufbauen. (Verabschiedung)
B: Einverstanden. Ich freue mich.Tschüss!
A: Tschüss!

17
8. Situation (Deutsch lernen): Sie haben einige Bekannte aus Ihrem Deutschkurs am
Wochenende zu sich nach Hause eingeladen, weil Sie gemeinsam Deutsch lernen möchten.
Aufgabe: Planen Sie das gemeinsame Lernen.
Hier sind einige Notizen:
Wann genau (Tag, Uhrzeit, …)?
Welche Bücher (Kursbuch, Grammatik, …)?
Welches Lernmaterial? (z.B. Computer, Übungen, …)
Essen und Getränke?
Wen einladen?
Lösung:
Person A: Hallo Jan, wie geht es dir?
Person B: Bei mir ist alles gut. Und dir?
Person A: Bei mir auch, danke. Weißt du, unsere Prüfung ist nächsten Monat. Wir haben jetzt
nicht so viel Zeit.
Können wir am Wochenende bei mir Deutsch lernen?
Person B: Ja klar, kein Problem. Aber wann genau? Wir können das am Samstag machen, weil
ich am Sonntag viel zu tun habe.
Person A: Ok bei mir ist Samstag auch am besten. Ich habe ein bisschen Probleme mit (der)
Grammatik. Ich würde gern Grammatik *üben / wiederholen*.
Person B:Ja das klingt gut. Ich habe auch diese Probleme. Ich habe hier mein Kursbuch aber
ich habe mein Grammatikbuch verloren. Hast du *eins / deins*?
Person A: Ja ich habe ein Grammatikbuch und ich habe noch einen Vorschlag.
Person B: Ja bitte!
Person A: Können wir unseren Freund Yalcin auch einladen? Er hat viel Grammatik in seinem
Kopf. Ich finde, dass Yalcin gut für uns ist.
Person B: Ja natürlich, aber Yalcin hat auch viel Erfahrung mit Computern und deshalb können
wir viele Übungen am Computer machen.
Person A: Bedauerlicherweise funktioniert mein Internet nicht. Wir können nur im Buch *lernen
/ arbeiten*.
Person B: Wir brauchen (sowieso) kein Internet, weil Yalcin es schon in seinem *Computer /
Gerät* hat. Was ist mit Essen und Trinken? Hast du schon etwas?
Person A: Ja super! Yalcin hat im Computer die ganze Grammatik. Essen und Trinken brauchst
du nicht mitzubringen, weil ich im Zentrum wohne. Neben meinem Haus hat eine neue Pizzeria
geöffnet. Wir können dort bestellen.
Person B: Ja, das hört sich gut an. Aber weißt du, meine Taschen sind leer. Das ist ein Geheimnis,
also unter uns. Bitte sag das nicht (vor) Yalcin.
Person A: Kein Angst mein Freund Jan. Du und Yalcin sind meine Gäste. Ich bereite alles vor!
Person B: Oh das ist aber sehr nett von dir. Um wie viel soll ich am Samstag kommen?
Person A:Am Samstagnachmittag bin ich ab 14 Uhr zu Hause. Mir ist es egal, wann du kommst.
Person B: Ja super, dann rufe ich Yalcin und ich hole ihn und wir kommen zusammen um 14:30
Uhr zu dir.
Person A: Ok alles klar. Herzlich Willkommen. Ich warte auf euch!

18
9. Situation (Hoffest): Am nächsten Samstag ist in Ihrem Haus ein Hoffest. Jeder soll etwas
dazu beitragen. Sie möchten mit Ihrem Gesprächspartner an diesem Hoffest teilnehmen.
Aufgabe: Planen Sie, was Sie für das Hoffest tun möchten.
Hier sind einige Notizen:
Essen und Trinken?
Wer kauft ein?
Wer bezahlt wie viel?
Ideen für das Fest? (Dekoration, Lichter, Musik…)
Was machen, wenn es regnet? (in Haus, Zelt mieten…)

Lösung:
Person A: Hallo Tuba,
wie geht es dir?
Person B: Hallo Özlem, es geht mir gut.
Und dir?
Person A: Auch gut. Tuba,
hast du am Samstag Zeit?
Ich möchte in meinem Haus ein Hoffest machen.
Möchtest du kommen?
Person B: Ja, ich möchte sehr gern kommen. Das klingt gut!
Özlem, muss ich Essen oder Getränke mitbringen?
Person A: Ja, du kannst Getränke mitbringen, aber ich backe viel Essen, zum Beispiel Kuchen,
Pizza, traditionelle türkische Backwaren, wie Baklava oder Künefe.
Person B: Oooh, das klingt sehr lecker. Dann bringe ich auf jeden Fall Tee und Kaffee mit. Aber
wir brauchen auch Wasser und Säfte.
Ich fahre morgen zum Supermarkt und besorge alles. Ich bringe den Kassenbon und wir können
*den Betrag / das Geld* teilen.
Person A: Nein bitte nicht, ich möchte gerne bezahlen. Du bist mein Gast. Auf meinem Computer
habe ich viel Musik.
Aber hast du noch andere Musik CDs?
Person B: Hörst du gerne deutsche Musik?
Ich habe eine Nachbarin, die viel deutsche Musik hört. Ich leihe von ihr ein paar CDs.
Aber Özlem, was machen wir, wenn es regnet?
Person A: Wenn es regnet, dann können wir das Hoffest in meinem Wohnzimmer weitermachen,
weil das Wohnzimmer groß ist.
Oder wir können ein Partyzelt mieten und _*draußen / auf dem Hof*_ bleiben.*
Wann soll ich dorthin kommen?
Person A: Das Fest ist um 12 Uhr. Ich warte (dann) auf dich. Bis dann!
Person B: Ok alles klar. Pass auf dich sehr gut auf.

19
10. Situation (Kinder Nachhilfe): Ihre Kinder haben Probleme im Fach Mathematik. Sie und Ihr
Gesprächspartner möchten ihnen helfen und eine Lösung finden.
Aufgabe: Planen Sie, was Sie tun können.
Hier sind einige Notizen:
Nachhilfeunterricht?
Nachhilfelehrer (privat, in der Schule, …)
Wo suchen? (Internet, Zeitung, …)
Wen noch fragen? (Freunde, Bekannte, Klassenlehrer …)
Weitere Lösungsideen? (Übungsbuch, YouTube, …)
Lösung:
Person A: Hallo Burak, mein Sohn Ahmet hat Probleme (in der Schule) mit dem Fach Mathematik.
Was kann ich machen?
Person B: Ohhh ich habe auch viel Stress. Meine Tochter Ayse hat auch Probleme mit dem Fach
Mathematik. Ich weiß nicht genau, wie ich helfen kann.
Person A: Aha ok, da habe ich einen Vorschlag. Ayse und Ahmet sollten zusammen
Nachhilfeunterricht *nehmen / besuchen / bekommen*.
Was denkst du?
Person B: Ja das klingt sehr gut. Ich habe auch eine andere Idee:
Ist es möglich, dass wir einen privaten Nachhilfelehrer *suchen / besorgen*?
Person A: Ja klar, du hast recht. Das ist besser für unsere Kinder, weil die Kinder (sich) besser
konzentrieren können. Und der Lehrer hat weniger Stress.
Aber wo *können / sollen* wir den Lehrer suchen?
Person B: Es gibt viele Möglichkeiten. Wir können im Internet suchen oder die Zeitung lesen.
Was hältst du davon?
Person A: Ja klar! Außerdem frage ich in meiner Schule vom Deutschkurs nach. Dort gibt es
auch viele verschiedene Kurse. Ich habe einen Freund, er heißt Yalcin. Seine Frau ist auch
Mathematiklehrerin. Ich kann mit Yalcin sprechen, ob seine Frau Zeit und Lust hat.
Person B: Ja das ist wirklich eine wunderbare Sache. Bitte frag ihn. Ich finde auch, dass wir im
Internet Programme für Mathematik suchen. Ich kenne Lehrer Schmitt auf Youtube. Er ist sehr
gut in Mathematik und Deutsch.
Person A: Aha interessant!
Welche Klassen unterrichtet er?
Person B: Er unterrichtet die Klassen 5 bis 7.
Person A: Toll, dann müssen wir unbedingt seinen Kanal anschauen und abonnieren. Es ist
kostenlos und für die Kinder wie fernsehen.
Person B: Ja du hast recht. Ich denke, wir haben jetzt gute Lösungen. Dann warten wir auf die
Antwort von Yalcin bzw. Tuba.
Person A: Aber wir haben noch Probleme zu lösen. Während die Kinder Unterricht haben, grille
ich für sie etwas zu essen.
Person B: Super! Ich muss Schluss machen. Tschüss!
Person A: Tschüss!

20
11. Situation (Ein Freund helfen): Sie und Ihr Gesprächspartner haben einen Freund, der einen
Wasserschaden in seiner Wohnung hatte. Sie beide möchten ihm helfen, weil er darum gebeten
hat.
Aufgabe: Planen Sie, wie Sie Ihrem Freund helfen möchten.
Hier sind einige Notizen:
Termin beim Hausmeister vereinbaren
Versicherung informieren
Sperrmüll
Neue Möbel
Renovierung
Wer kann noch helfen?
Lösung:
Person A: Hallo Burak, hast du gehört?
Unser Freund Mustafa hatte einen Wasserschaden in *der / seiner* Wohnung. Er möchte, dass
wir ihm helfen.
Hast du Lust und Zeit?
Person B: Ja ich habe Zeit und möchte ihm gern helfen. Ich glaube, dass wir zuerst beim
Hausmeister einen Termin vereinbaren sollen, weil er *das Problem / den Schaden* angucken
kann.
Person A: Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich hatte diese Idee nicht. Wir müssen aber auch
die (Haftpflicht)Versicherung von Mustafa informieren, weil sie die Kosten vielleicht bezahlt.
Was denkst du?
Person B: Ja das hört sich gut an. Ich kann die Versicherung anrufen. Wir müssen die kaputten
Sachen *wegwerfen / entsorgen*. Das bedeutet wir sollten zuerst einen Termin für den Sperrmüll
machen.
Person A: Oh na klar, du hast (vollkommen) recht.
Kannst du das bitte machen?
Ich habe keine *Ahnung / Erfahrung* (damit). Ich kann aber Sachen für die Renovierung
*besorgen / kaufen*. Mustafa braucht einen neuen Teppich, Holzplatten für den Boden und ein
bisschen Farbe.
Person B: Ja ich denke das ist gut, weil die Wohnung von Mustafa viel Schaden hat. Außerdem
braucht Mustafa neue Möbel für das Wohnzimmer. Er benötigt ein neues Sofa und zwei Stühle.
Person A: Aha ok, das bedeutet, dieser Schaden ist groß.
Wo können wir ein neues und vielleicht günstiges Sofa *bekommen / besorgen*?
Person B: Am besten fahren wir mit einem Transporter zu Pocco, weil es dort günstige Möbel
gibt. Dann können wir an einem Tag alles (auf einmal) kaufen, weil der Bauhaus *neben / in der
Nähe von* Pocco ist.
Person A: Ja super, das ist ein guter Vorschlag. Ich bringe noch meinen Freund Ahmet mit. Er
möchte auch gern mithelfen.
Kannst du uns am Samstag abholen?
Person B: Ja ich komme um 9 Uhr vorbei.
Person A: Alles klar, bis dann*

21
12. Situation (ein Freund kümmern): Ihr Freund Samer kommt in den nächsten Tagen nach
Deutschland, um Sie für ein paar Tage zu besuchen. Sie sollen ihn vom Flughafen abholen und
sich um ihn kümmern.
Aufgabe: Planen Sie gemeinsam, was Sie für Samer machen möchten.
Hier sind einige Notizen:
Ankunftsdatum und -zeit
Welcher Flughafen?
Verkehrsmittel?
Dauer des Besuchs
Wo übernachten? (zu Hause, Hotel…)
Was kann man mit Samer machen?

Lösung:
Person A: Hallo Tuba, wie geht es dir?
Unser Freund Samer kommt am Wochenende nach Deutschland.
Hast du Zeit für nächstes Wochenende?
Person B: Normalerweise habe ich einen Plan, aber ich möchte auch Samer sehen.
Wann kommt er nach Deutschland?
Person A: Er kommt am Freitag um 13 Uhr mit Flugzeug am Flughafen Köln-Bonn (an). Ich kann
ihn dort mit dem Auto abholen.
Willst du mitkommen?
Person B: Nein ich komme nicht, weil ich zu Hause für ihn kochen möchte.
*Wie viele Tage / Wie lange* bleibt er in Deutschland?
Person A: Er bleibt 3 Tage in Deutschland.
Wo kann er *schlafen / übernachten*?
Person B: Wenn er möchte, kann er bei uns (zu Hause) bleiben.
Person A: Ok, das hört sich gut an. Ich bin dafür. Wir müssen *planen / gucken*, was wir mit
Samer machen.
Ich schlage vor, wir machen am Samstag um 14 Uhr zusammen einen Ausflug.
Person B: Ja toll, das klingt gut. Ich denke, er wird sich freuen.
Das bedeutet, am Freitag bleiben wir mit ihm zu Hause.
Wir können zusammen essen und viel sprechen.
Person A: OK alles klar, bis Freitag.

22
13. Situation (Katzen kümmern): Ihre Freundin muss für eine Woche nach Berlin fahren. Sie hat
Sie gefragt, ob Sie sich in dieser Zeit um ihre Katzen kümmern können.
Aufgabe: Planen Sie mit Ihrem Gesprächspartner, was zu tun ist.
Hier sind einige Notizen:
Futter? Wo kaufen? (z.B. Tiergeschäft, Supermarkt…)
Wie oft hingehen?
Spielzeug?
Katzentoilette pflegen (z.B. sauber machen, neuer Sand…)
Wie lange mit Katzen bleiben?

Lösung:
Person A: Hallo Burak, hast du gehört:
Unsere Freundin Anna fährt für eine Woche nach Berlin.
Sie möchte, dass wir auf ihre Katze aufpassen.
Person B: Normalerweise habe ich Angst, aber für sie mache ich das gern.
Welches Futter *isst / frisst* die Katze?
Person A: Ich bin nicht so sicher. Anna möchte für uns einen Einkaufszettel schreiben.
Ich glaube, wir müssen das Futter bei einem Tiergeschäft kaufen.
Hast du eine Idee, was wir mit der Katze spielen oder machen können?
Person B: Katzen mögen kleine Bälle und Plastikspielzeug.
Außerdem brauchen wir einen Kratzbaum.
Person A: Wir können im Tiergeschäft ein paar Spielsachen kaufen und auch Anna fragen.
Aber einen Kratzbaum brauchen wir (bestimmt) nicht, weil sie schon einen (zu Hause) hat.
Person B: Aber bitte, ich kann nicht Katzentoiletten sauber machen, weil ich das ekelhaft finde.
Person A: Ok kein Problem. Ich mache das…ich halte mir die Nase zu und dann ist alles gut.
Ich denke wir sollten *täglich / jeden Tag* hingehen.
Aber wie lange sollen wir bleiben?
Person B: Ich denke, es reicht, wenn wir 1-2 Stunden mit ihr bleiben.
Dann haben wir genug Zeit zum Spielen usw.

23
14. Situation (Geburtstagsparty): Ihr Bekannter lädt Sie zu seinem Geburtstag ein. Sie möchten
ihn gemeinsam mit Ihrem Gesprächspartner besuchen.
Aufgabe: Planen Sie den Besuch der Geburtstagsparty.
Hier sind einige Notizen:
Treffpunkt?
Wie hinkommen?
Welches Geschenk?
Andere Personen mitbringen?
Welche Kleidung?
Hilfe?

Lösung:
Person A: Hallo Luiza, unser Freund Tobias hat uns zu seiner Geburtstagsparty eingeladen.
Er wird 30 Jahre alt.
Hast du Lust darauf?
Person B: Ja das ist eine gute Idee.
Ich habe Lust und viel Zeit.
Wann ist die Party?
Person A: Die Party ist am Samstag um 5 Uhr nachmittags.
Ich möchte meine Freundin Fatima mitbringen.
Person B: Oh schön, ich kenne Fatima ein bisschen.
Sie ist immer sehr nett.
Ich bringe vielleicht meinen Bruder mit, weil er lustig ist.
Hast du eine Idee für ein Geschenk?
Person A: Wir können für Tobias eine Uhr kaufen.
Ich habe gehört, dass die Uhr von Tobias nicht mehr funktioniert.
(Ich denke, er wird sich freuen.)
Person B: Die Idee ist *super / genial / gut.*
Wir sollten auch eine Karte schreiben.
Es gibt schöne Karten im Kaufhof.
Was trägst du für die Party?
Person A: Ich trage sportliche Kleidung, weil sie bequem ist. Ich möchte auch viel tanzen.
Person B: Ja ich denke, dass ich auch lockere Kleidung tragen werde.
Könntest du mich und meinen Bruder am Samstag um ca. 16:30 Uhr abholen?
Person A: Ja gerne, ich komme zu dir und wir fahren zusammen zur Party.
Person B: Alles klar, bis dann.

24
15. Situation (Umzug helfen): Sie und Ihr Gesprächspartner haben einen Freund, der nächste
Woche in eine neue Wohnung umzieht. Sie beide möchten ihm helfen, weil er darum gebeten
hat.
Aufgabe: Planen Sie, wie Sie ihm beim Umzug helfen möchten.
Hier sind einige Notizen:
Was tun: Alte Wohnung?
Was tun: Neue Wohnung?
Sperrmüll
Neue Möbel
Geschenk
Wer kann noch helfen?

Lösung:
Person A: Hallo Burak, unser Freund Ahmet zieht nächste Woche in eine neue Wohnung (um).
Er möchte, dass wir ihm helfen.
Hast du am Samstag Zeit und Lust?
Person B: Ja klar, warum nicht.
Ich habe am Samstag Zeit.
Was sollen wir in der alten Wohnung machen?
Person A: Wir müssen nicht viel tun.
Wir müssen nur den Boden sauber machen, aber nicht renovieren.
In der neuen Wohnung müssen wir aber die Wand streichen und das Wohnzimmer tapezieren.
Vielleicht müssen wir auch Laminat legen.
Person B: Ahmet braucht auch neue Möbel für das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
Er hat mir gesagt, dass er einen Esstisch, ein 5 Personen Sofa und ein Doppelbett braucht.
Person A: Aha, dann miete ich direkt einen Transporter.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Termin für den Sperrmüll bei der Stadt machen
müssen.
Kannst du das bitte machen?
Person B: Ja ich kann mit dem Rathaus telefonieren oder ich kann dahin gehen und den Termin
machen.
Wenn ich in die Stadt gehe, kann ich auch ein Geschenk für Ahmet kaufen.
Was hältst du von einer (Armband)Uhr?
Person A: Das ist eine tolle Idee, weil seine Uhr vor ein paar Tagen kaputtgegangen ist.
Übrigens bringe ich meinen starken Freund Jan aus Pakistan mit.
Person B: Super, wir sehen uns am Samstag!

25
16. Situation (Unternehmen): Sie möchten mit Ihrem Partner etwas unternehmen oder übers
Wochenende wegfahren.
Aufgabe: Planen Sie zusammen mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner, was Sie tun möchten bzw.
wohin Sie fahren möchten.
Hier sind einige Notizen:
Wann?
Wohin?
Wie fahren?
Wie lange?
Andere Leute?
Was mitnehmen?

Lösung:
Person A: Hallo Nechirvan, hast du am Wochenende Lust, dass wir zusammen etwas
unternehmen?
Person B: Ja ich habe Lust und Zeit, aber was *sollen wir machen / planst du*?
Person A: Gute Frage, ich habe Lust, ins Kino zu gehen. Am Samstagabend kommt der neue
James Bond.
Was denkst du?
Person B: Was ist das für ein Film? Ist das eine Komödie oder ein Action Film?
Person A: Kennst du nicht James Bond? Das ist natürlich ein Action Film.
Person B: Ja toll, ich würde den Film gern sehen.
Was soll ich mitbringen?
Person A: Ich denke zum Kino müssen wir nichts mitbringen, weil das *nicht erlaubt / verboten*
ist. Außerdem können wir dort alles kaufen(, das wir brauchen).
Person B: Alles klar, ich bin einverstanden.
Und *womit / mit was* fahren wir?
Person A: Wir können mit dem Auto fahren. Es gibt *am / unter dem* ein großes Parkhaus. Oder
wir fahren mit dem Bus, weil viele Busse zum Kino fahren.
Person B: Das hört sich gut an! Ich denke, es ist besser, wenn wir mit dem Bus fahren. Dann
müssen wir mit dem Auto keinen Platz suchen.
Person A: Du hast recht! Mit dem Bus ist es *besser / relaxter / entspannter*.
Was hältst du davon / Was denkst du_ , wenn wir unsere Freunde Raza und Jan anrufen?
Person B: Ich denke, das ist kein Problem, wenn wir alle zusammen *ins Kino gehen / den
Abend verbringen / eine schöne Zeit zusammen verbringen*.
Person A: Gut, kannst du bitte Jan anrufen? Ich sage Raza Bescheid.
Person B: Ja ich mache das sofort.
Person A: Alles klar, dann treffen wir uns am Samstagabend um 19:30 Uhr vor dem Kino, weil
der Film um 20:00 Uhr *beginnt / startet / anfängt*.
Person B: Alles klar, bis Samstagabend.

26
17. Situation (Geburtstagparty): Ihre Kinder besuchen sind beide im Kindergarten und haben
am selben / gleichen Tag Geburtstag. Sie sollen bei der Organisation der Kindergeburtstagsparty
helfen.
Aufgabe: Überlegen Sie, was man alles machen könnte und wer welche Aufgaben übernimmt.
Hier sind einige Notizen:
Zeit / Ort? (zu Hause, Tierpark, Spielplatz…)
Zahl der Gäste (nur Kinder oder auch die Erwachsenen?)
Was für Spiele?
Essen und Trinken?
Worauf muss man besonders achten?
Wie kommen die Gäste nach Hause?
Geschenk?
Lösung:
Person A: Hallo Burak, mein Sohn Robin hat nächste Woche Dienstag Geburtstag. Ich möchte
für ihn eine Feier im Kindergarten machen.
Person B: Ahaaaa interessant. Meine Tochter Samira hat auch am Dienstag Geburtstag. Wir
können zusammen die Feier organisieren.
Person A: Ok toll! Wo sollen wir die Party machen? Zu Hause oder draußen, z.B. im Tierpark
oder Stadtpark?
Person B: Es wäre großartig, wenn wir die Geburtstagsparty im Tierpark machen. Aber natürlich
nur, wenn das Wetter schön ist.
Person A: Das finde ich echt gut. Diese Idee gefällt mir. Aber wann sollen wir dort sein?
Person B: Am besten Dienstagnachmittag um 14 Uhr nach dem Kindergarten. Ich kann dann
viel Essen und Getränke *vorbereiten / besorgen / kaufen* und mitbringen.
Person A: Cool, das klingt gut. Ich helfe dir natürlich (dabei). Aber ich weiß nicht, wie viele Leute
kommen.
Person B: Wir sollen (maximal) 10 Kinder aber ohne *ihre Eltern / die Erwachsenen*.
Person A: Ich finde die Idee gut. 10 Kinder *sind (mehr als) genug / reichen komplett*.
Was möchtest du für die Kinder (als) Geschenk kaufen?
Person B: Wir können für *das Mädchen / Samira* eine Puppe schenken und für *den Jungen
/ Robin* können wir einen schönen Fußball (von Adidas) schenken.
Person A: Das ist eine schöne Idee. Ich bin sicher, dass *sie / die Kinder* sich (darüber) sehr
freuen. Aber eine Sache:
Wie kommen die Gäste zum Tierpark?
Person B: Ich denke, dass die Eltern ihre Kinder mit *dem / ihrem* Auto bringen und abholen.
Das ist am *besten / einfachsten*.
Person A: Ja, das ist gut. Du hast Recht. Aber
- wann ist die Party zu Ende?
- bis wann dauert (läuft) die Party?
- wann sollen die Eltern ihre Kinder abholen?
Person B: Die Party sollte um 17 Uhr zu Ende sein. Wir sollten Eintrittskarten kaufen. Im Tierpark
können wir Futter kaufen und die Tiere füttern.
Person A: Kannst du bitte diese Sachen *erledigen / machen / organisieren*?
Person B: Ja klar, ich kann das gerne machen. Also gut, wir sehen uns am Dienstag um 14 Uhr
im Tierpark.
Person A: OK einverstanden. Dann rufen wir heute die Eltern an. Bis Dienstag.

27
18. Situation (İm Krankenhaur ein freund besuchen): Sie und Ihr Gesprächspartner haben
einen Freund, der nach einer Operation im Krankenhaus liegt. Sie beide möchten ihn besuchen.
Aufgabe: Planen Sie den Besuch im Krankenhaus.
Hier sind einige Notizen:
Wann haben Sie Zeit?
Treffpunkt: Wann und wo?
Welches Lieblingsessen mitbringen?
Welches Getränk mitbringen?
Blumen oder Geschenk kaufen?
Wer könnte auch mitkommen?
Lösung:
Person A: Hallo Burak, hast du gehört?
Unser Freund Michael liegt im Krankenhaus, weil er eine Operation hatte.
Wir sollten ihn besuchen!
Person B: Ja, ich habe das auch gehört. Er hatte eine Operation am Bauch.
Am Wochenende habe ich Zeit.
Hast du auch Zeit?
Dann können wir dorthin zusammen fahren und ihn besuchen.
Person A: Ich habe Zeit am Samstag um 12 Uhr.
Passt das dir?
Person B: Ja das passt mir sehr gut. Ich kann mit dir um 12 Uhr fahren.
Wann und wo können wir uns treffen?
Person A: Wir können uns um 11 Uhr am Aquis Plaza treffen. Dann haben wir Zeit und können
einen Blumenstrauß für ihn kaufen.
Person B: Ja klar, Blumen kaufen wir auf jeden Fall!
Aber sollen wir nur Blumen kaufen oder auch ein *anderes / weiteres* Geschenk?
Person A: Ne, wir können auch eine schöne Packung Schokolade kaufen.
Person B: Ok, das klingt gut. Blumen und Schokolade passen gut zusammen. Wir können auch
ein paar Saftflaschen mitbringen. Er trinkt gern und viel Orangensaft.
Person A: Ja Orangensaft ist gut und gesund. Aber wir müssen *aufpassen / darauf achten*,
dass wir nur Bio Orangensaft kaufen.
Person B: Ok schön, du kannst Organgensaft mitbringen und ich koche in der Zeit eine gesunde
Gemüsesuppe.
Person A: Super, das hört sich gut an.
Sollen wir beide alleine dorthin fahren oder willst du noch jemanden mitbringen?
Person B: Zurzeit dürfen (wegen Corona) nicht viele Leute *zusammen / auf einmal* ins
Krankenhaus. Deshalb *sollten / müssen* wir alleine dorthin fahren.
Person A: Ok, kein Problem! Du hast natürlich Recht. Ich habe gar nicht daran gedacht. Dann
treffen wir uns am Samstag um 11 Uhr am Aquis Plaza.
Person B: Alles klar, bis dann. Ich freue mich darauf!

28
19. Situation (Renovieren): Ein Mitschüler von Ihnen renoviert seine Wohnung. Sie möchten
ihm helfen.
Aufgabe: Planen Sie zusammen mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner die Renovierung.
Hier sind einige Notizen:
Wann?
Wohin?
Was renovieren?
Was mitbringen?
Treffpunkt?
Wer hilft mit?
...

Lösung:
Person A: Hallo Güllü, unser Freund Ahmet möchte seine Wohnung renovieren und braucht
unsere Hilfe.
Kannst du mithelfen?
Person B: Hallo, ja gute Idee. Ich kann gern mithelfen.
Wann *sollen wir renovieren / will er die Wohnung renovieren*?
Person A: Er hat mir geschrieben, dass er am Samstag den ganzen Tag *renovieren / arbeiten*
möchte.
Weißt du, wo er wohnt?
Person B: Ja ich, weiß das. Er wohnt im Zentrum in der Müllerstraße.
Sie ist in der Nähe vom Bushof.
Person A: Aha interessant. Da fahren viele Busse. Das ist gut.
Ich denke, wir schaffen alles am Samstag.
Ahmet möchte nur das Bad renovieren und neue Farbe im Wohnzimmer streichen.
Person B: Ja toll, ich habe Erfahrung mit streichen und tapezieren.
Ich kann viele Sachen mitbringen, wie (Farb)Rolle, Pinsel, Farbe, Besen und (Schutz)Folie.
Person A: Das klingt wirklich gut. Dann müssen wir nicht so viel einkaufen.
Wenn du möchtest, kann ich dich am Samstag *gegen / um ca.* 9:00 Uhr abholen.
Passt es dir?
Person B: Ja das passt mir gut. Ich habe in dieser Zeit frei und ich bereite die Sachen vor.
Ich bin um 9:00 Uhr 100% *fertig / bereit* und warte auf dich.
Person A: Alles klar bis Samstag um 9 Uhr.
Übrigens, ich bringe meinen Freund Thomas mit.
Er hat auch viel Erfahrung mit Renovierungen. Dann sind wir schneller fertig.
Person B: Prima! Bis dann!

29
20. Situation (Einladung und kochen): Sie und Ihr Gesprächspartner möchten unsere Freunde
am Samstag einladen und kochen.
Aufgabe:
Hier sind einige Notizen:
Welche Essen und Getränke?
Wer wird einladen?
Wie viele Person maximal?
Wann treffen Sie?
...
Lösung:
Person A: Hallo Burak, ich habe Lust, dass wir am Samstagabend zusammen kochen und
einige Freunde (aus dem Kurs) einladen. Was denkst du?
Person B: Ja das klingt *wirklich / echt* gut. Ich koche Chicken Biryani. Kannst du vielleicht
Getränke kaufen?
Person A: Biryani? Könntest du mir sagen, was das ist?
Person B: Ja gerne, Biryani ist ein Gericht aus Reis mit Hähnchen und ein bisschen Scharf.
Person A: Ooohh das hört sich sehr lecker an. Natürlich kann ich auch gerne die Getränke
*kaufen / bringen / besorgen*.
Was trinkst du gerne?
Person B: Ich trinke normalerweise Cola und Wasser. Aber für Biryani brauchen wir Ayran.
Person A: Das hört sich gut an, weil Biryani so scharf ist. Ich kann zuerst alles (vor)bezahlen und
danach teilen wir zusammen *das Geld / den Betrag*.
Person B: Ja ok, das finde ich gut. Wen sollen wir eigentlich einladen?
Person A: Ich möchte, dass wir Özlem, Raza und Donya einladen.
Person B: Das passt mir und ich könnte noch ein paar Leute aus dem Kurs fragen.
Person A: Wie viele Leute sollen maximal kommen?
Person B: Ich finde 5 – 7 Leute *sind genug / reichen*.
Person A: OK alles klar. Dann können wir gut planen. Eine letzte:
Hast du eine Idee, was wir nach dem Essen unternehmen (können)?
Person B: Ja ich habe eine Idee. Wir können zusammen draußen *eine Runde machen /
spazieren gehen*. Die Natur ist sehr schön. Vielleicht können wir dann auch zusammen etwas
für die Prüfung lernen.
Person A: Ich finde die Idee mit dem Lernen nicht gut, weil Samstagabend Freizeit ist. Wir
können etwas *zum Spaß / Spaßiges* unternehmen. Zum Beispiel können wir einen schönen
Film sehen und *relaxen / uns entspannen*.
Person B: Ok das klingt gut.
Um wie viel Uhr *treffen wir uns / fangen wir an*?
Person A: Ich schlage vor, dass wir um 19 Uhr *anfangen / beginnen*.
Person B: 19 Uhr passt gut. Wir haben *viel / genug* Zeit zum Essen und zum *Relaxen /
Entspannen*.
Person A: Alles klar, wir sehen uns am Samstag um 19 Uhr.

30
21. Situation (Stadtausflug): Sie haben im Kurs einen neuen Teilnehmer, der sich in Ihrer Stadt
nicht auskennt. Sie möchten mit ihm einen Stadtausflug machen und ihm wichtige Orte zeigen
und Informationen geben.
Aufgabe: Planen Sie den gemeinsamen Stadtausflug und was Sie tun möchten.
Hier sind einige Notizen:
Sehenswürdigkeiten / Kulturelle Orte (Markt, Dom…)
Wichtige Verkehrsverbindungen (Bushof, Bahnhof, Flixbus…)
Wichtige Ämter und Behörden (Jobcenter, Ausländeramt…)
Bibliothek / Bücherei
Lebensmittel und Verpflegung (Supermarkt, Drogerie…)
Schulen oder Kindergärten
Freizeitmöglichkeiten (Sportplatz, Park, Fitness, Eiscafé, Kino…)
Lösung:
Person A: Hallo Burak, wir haben einen neuen Teilnehmer in unserem Kurs. Er heißt Mustafa und
er kennt Aachen noch nicht (so gut).
Hast du eine Idee, wie wir ihm helfen können?
Person B: Ja ich habe eine Idee, wie wir ihm helfen können. Wir sollten Mustafa mitnehmen und
ins Zentrum gehen. Dort zeigen wir ihm die Einkaufsstraße mit den wichtigen Geschäften, wie
zum Beispiel C&A, Aquis Plaza usw.
Person A: Ja du hast recht, wir können dort zusammen spazieren und danach haben wir vielleicht
Zeit und (wir) können zum Dom und andere Sehenswürdigkeiten gehen.
Person B: Wir müssen *ihm / Mustafa* die Verkehrsverbindungen erklären. Ich meine also Bus
und Bahn.
Person A: Natürlich, das ist sehr wichtig. Er hat kein Auto und muss die öffentlichen Verkehrsmittel
kennen. Es ist auch wichtig, dass er die Ämter und Behörden kennt. Deshalb müssen wir ihn
(einmal) zum Jobcenter und Ausländeramt (mit)nehmen.
Person B: Ja, das hört sich gut an! Mustafa liest auch sehr gerne Bücher. Wir sollten ihm zeigen,
wo die Bücherei und die Bibliothek liegen.
Person A: Ja das klingt sehr gut. Wir könnten auch vielleicht einen Termin bei einer Stadtführung
machen. Dann lernt Mustafa die Geschichte von Aachen.
Person B: Ooooohhhh ich finde das interessant! Ich würde auch gern an der Stadtführung
teilnehmen. Anschließend möchte ich ihm im Museum eine *Kunstgalerie / Kunstausstellung*
zeigen!
Person A: Naja ok, ich finde das ein bisschen langweilig, aber ich komme gern mit. Am Ende
zeigen wir ihm die besten Supermärkte. Und wenn er gern Sport macht, können wir mit ihm zum
Fitnessstudio fahren.
Person B: Ok, alles klar.
Wann treffen wir uns?
Person A: Am besten treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr am Bushof vor dem Rossmann.
Person B: Gut! Ich sage Mustafa Bescheid. Jetzt gehen wir in die Pause!

31
22. Situation (Einem kranken Freund helfen): Ein anderer Teilnehmer aus Ihrem Deutschkurs
ist oft erkältet. Deshalb fehlt er häufig im Unterricht. Sie möchten Ihm helfen und ihm ein paar
Tipps geben.
Aufgabe: Besprechen Sie gute Gesundheitstipps für Ihren Freund.
Hier sind einige Notizen:
Essen und Getränke?
Ruhe oder Bewegung? (spazieren gehen, Sport…)
Medikamente oder Hausmittel von Mama und Oma?
Wann zum Arzt?

Lösung:
Person A: Hallo Hala, hast du gehört, Ahmet hat schon wieder eine Erkältung und ist nicht da.
Person B: Ja, ich habe das gehört, weil er seit 2 Tagen nicht zum Unterricht kommt.
Person A: Können wir *ihm helfen / etwas für ihn tun*?
Person B: Ja natürlich, wir *können / sollten* ihm helfen.
Am besten kochen wir etwas Gesundes, zum Beispiel Gemüsesuppe.
Person A: Ich denke, dass ich eine Hühnersuppe koche, weil sie gesund ist.
Außerdem soll er viel Wasser und *warmen / heißen* Tee ohne Zucker trinken.
Person B: Das ist eine tolle Idee. Dann besorge ich frischen Ingwer für den Tee.
Person A: Dazu kaufe ich viele Orangen und Zitronen, weil sie viel Vitamin C haben.
Das ist sehr gesund in der Corona Zeit.
Ich trinke diese Sachen immer mit meinem Kind.
Person B: Ahmet muss auch ein paar Tage im Bett bleiben und seine Mutter kümmert sich um
ihn.
Person A: Aber er soll jeden Tag auch im Park oder *draußen / an der frischen Luft* spazieren
gehen.
Er soll viel *Oxygen / Sauerstoff* atmen.
Person B: Ja das ist natürlich sehr wichtig. Ich denke, wenn Ahmet nach 3 Tagen nicht gesund
*ist / wird*, (dann) *muss / soll* er zum Arzt gehen.
Person A: Ja du hast Recht. Dann bekommt Ahmet vom Arzt (die richtigen) Medikamente.
Dann muss er die Medikament regelmäßig nehmen und am Ende ist am Ahmet gesund.
Person B: Ok alles klar, dann kochen wir aber zuerst die Suppe und machen Tee usw.
Und dann ist er bald hoffentlich wieder gesund.

32
21. Situation (Stadtausflug): Ihr Kursleiter hat jeden Kursteilnehmer gebeten, etwas über sein/
ihr Heimatland zu erzählen. Planen Sie mit Ihrem Gesprächspartner, was Sie über Ihr Heimatland
sagen möchten.
Hier sind einige Notizen:
Kultur und Musik? • Sehenswürdigkeiten?
Besondere Informationen über das Land (Größe, Lage, Einwohner, …)?
Etwas zum Kurs mitbringen (z.B. Fotos, Souvenirs, Essen…)
Besonderheiten aus dem Land, z.B. Sprichwörter
Lösung:
Person A: Hallo Burak, unser Kursleiter hat uns gebeten, etwas über unser Heimatland zu
erzählen. Ich möchte das gerne mit dir planen. Welche Informationen brauchen wir?
Person B: Ja das ist toll. Ich komme aus Pakistan und unsere Kultur ist ganz anders als
Deutschland. Deshalb spreche über meine Religion und Kultur.
Person A: Ja stimmt, das ist richtig. Ich spreche auch über Syrien und seine Kultur. Ich finde
auch wir sollten über Musik sprechen, denn in Syrien hören die Leute arabische und romantische
Musik.
Person B: Ja schön, dass du auch aus einem muslimischen Land kommst. Normalerweise ist
laute Musik nicht gut, aber viele Leute hören romantische Musik.
Person A: Ja das ist korrekt. Am besten bringen wir eine CD mit. Dann kann der Kurs die Musik
hören. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in deinem Land?
Person B: Meine Heimatstadt ist Bursa. Dort gibt es eine große, *alte / historische* und *berühmte
/ bekannte* Moschee. Sie heißt Ulu Camii. Auch gibt es Iskender Kebab. Das ist *ein türkisches
Gericht / eine türkische Spezialität*.
Person A: Hmm lecker! Ich habe oft Sultan of Kebab besucht, dort gibt es auch Iskender Kebab.
Du sollst einen Teller mitbringen.
Person B: Reicht ein Teller oder soll ich für alle kochen?
Person A: Nein, ein Teller reicht nicht. Du sollst zwei große XXL Teller machen und danach essen
wir Baklava mit Tee. Ich freue mich darauf.
Person B: Darüber hinaus sind Bursas Kastanienbonbons sehr berühmt und lecker. Eine Frage,
wie viele *Einwohner / Leute* gibt es in deinem Heimatland?
Person A: In meinem Heimatland haben wir 6 Millionen *Einwohner / Leute*. Aber die meisten
Menschen leben im Ausland, weil wir in meinem Heimatland ein *politisches / militärisches*
Problem haben. Nur die alten Leute *bleiben im Land / sind im Land geblieben*.
Person B: Aha sehr interessant. Mein Land hat meistens schönes und mildes Wetter. Es regnet
nicht so viel wie in Deutschland. Das finde ich sehr wichtig und toll. Darüber hinaus gibt es
leckeres Obst und Gemüse. Es schmeckt frisch!
Person A: Ja das habe ich auch über dein Land gehört, aber ich finde unser Obst und Gemüse
auch ok. Sollen wir etwas zum Kurs mitbringen? Hast du vielleicht etwas zu Hause?
Person B: Ich habe ein paar Fotos von meinem Land und von den Sehenswürdigkeiten.
Person A: Cool, ich habe zu Hause eine Mosaikbox aus meinem Land und eine Trommel. Ich
bringe die Sachen mit.
Person B: Übrigens, in meinem Heimatland gibt es viele Bodenschätze, wie z.B. Gas, Öl, Gold.
Person A: Auch mein Heimatland hat viele Bodenschätze, aber leider *nehmen / klauen* viele
verschiedene Länder unsere Sachen. Und das finde ich sehr unfair!
Person B: Ja alles, ich denke wir haben jetzt eine gute Vorbereitung!
Person A: Ich denke das auch. Bis dann!

33
22. Situation (Urlaub): Sie haben bald Ferien und möchten gemeinsam mit Ihrem
Gesprächspartner eine Urlaubsreise in ein europäisches Land machen.
Aufgabe: Planen Sie Ihren gemeinsamen Urlaub.
Hier sind einige Notizen:
Welches Land? Warum?
Verkehrsmittel? (z.B. Auto, Flugzeug, Bahn…)
Urlaubsdauer?
Übernachtungen? (z.B. Hotel reservieren?)
Was mitnehmen? (z.B. Fotokamera, besondere Kleidung…)

Lösung:
Person A: Hallo Nechirvan, weißt du, nächste Woche haben wir *Ferien / Urlaub*.
Können wir zusammen einen Urlaub in Belgien machen?
Person B: Hallo Raza, aha ich habe das jetzt gehört. Das ist schön und ich möchte auch einen
Urlaub machen.
Aber warum Belgien? Ich glaube, Griechenland *ist / wäre* besser.
Person A: Griechenland ist so weit weg und Belgien nicht. Deswegen habe ich Belgien
vorgeschlagen.
Außerdem ist jetzt eine schlechte Zeit wegen Corona.
Person B: Ja du hast recht, alles klar.
*Mit was / Womit* fahren wir?
Person A: Die Fahrt ist kein Problem, denn ich habe ein Auto. Wir können mit dem Auto hinfahren.
Ich hole dich dann ab.
Person B: Wie lange soll unser Urlaub in Belgien dauern?
Person A: Ich denke, unser *ist / dauert* nur 3,4 Tage.
Person B: Ok das hört sich gut an. 3,4 Tage *sind genug / reichen* und dann können wir im
Hotel übernachten, oder?
Person A: Hotelübernachtungen sind teuer. Mein Bruder wohnt in Belgien. Wir können *dort /
bei ihm* übernachten.
Person B: Ja das ist eine schöne Idee, dann können wir Geld sparen. Und dein Bruder kann mit
uns Zeit verbringen.
Was sollen wir *mitbringen / mitnehmen*?
Person A: Wir brauchen dicke Kleidung, weil zurzeit Winter ist. Wir brauchen keine Kamera,
denn wir haben unsere Handys!
Person B: Na klar, ich weiß. Belgien ist sehr kalt.
Dann müssen wir dicke Kleidung einpacken.
Wir dürfen aber unsere *Reisepässe / Ausweise* nicht vergessen.
Person A: Dann treffen wir uns *nächsten / kommenden* Freitag um 14 Uhr.
Ich hole dich ab und wir fahren weiter.
Person B: Alles klar, ich warte dann auf dich.

34
23. Situation (Ausflug machen): Sie wollen mit einem Freund am nächten Samstag einen
Ausflug machen. Planen Sie, was Sie tun möchten.
Wohin? in die Natur/an einen See/in eine Stadt
Wie lange? Wann wieder zurück? Wann sich treffen? Den ganzen Tag? Von wann bis wann?
Wie reisen? Fahrrad, Zug, Auto? Vorteile/Nachteile
Was dort machen? Etwas besichtigen, Picknick, wandern, Rad fahren, schwimmen.
Was mitnehmen? Wer kümmert sich um was? Wer besorgt was? Kommt noch jemand mit?
Lösung:
(Begrüßung und das Thema nennen)
Person A: Hallo Kristina. Schön, Ich habe dich zu sehen!
Wie geht es dir?
Person B: Hallo Aleksandra. Ja , stimmt. Ich freue mich dich zu sehen. Gut, danke. Und dir?
Person A: Mir geht es auch gut. am nächten Samstag soll das Wetter so schön werden. Wir
könnten suzammen einen Ausflug mit dem Fahrrad machen.
Hast du Lust ?
(über Wann? Wohin? Wie lange? Was dort machen? sprechen)
Person B: Gerne! Am nächsten Samstag passt mir perfekt! Einen Fahrradausflug. Sehr gerne.
Wohin wollen wir fahren? Hast du eine Idee?
Person A: Mmmm.. Ähhh.. Wir könnten nach Frankfurt fahren.
Person B: Das ist ganz schön weit.
Person A: Ja, du hast Recht.
Person B: Lass uns zum Müggelsee fahren. Ist nicht so lange. Ca. 15 minuten fahren mit dem
Fahrrad.
Person A: Ja, das ist eine gute Idee. Wenn das Wetter schön ist, kann man da auch grillen.
(über Was mitnehmen? Wer kümmert sich um was? sprechen)
Person B: Ja, super.
Sollen wir etwas zum Essen und zum Trinken mitnehmen?
Person A: Ich kümmere mich um das Essen, du um die Getränke.
(über wann und wo genau)
Person B: Ja, gut.
Wann wollen wir losfahren ?
Person A: Wir sollen uns am Samstag um 10:00 Uhr treffen.
Person B: Ja,Klar, das ist kein Problem.
Person A:Dann haben wir den ganzen Tag Zet.
Wo wollen wir uns treffen?
Person B: Wir wollen uns Hier.
(Verabschiedung)
Person B: Okey, Einverstanden. jetzt muss ich gehen. Bis bald.
Person A: Bis Samstag. Tschüs

35
24. Situation (Gesünder Leben Planen:): Sie und Ihre Partnerin haben immer sehr viel Stress.
Sie möchten gesünder leben. Machen Sie zusammen einen Plan.
Sport (Was? Wann?)
gesund Essen (Was?)
Enspannung (Was? Wann?)

Lösung:
Person A: Hallo Kristina,
Wie geht es dir?
Bist du müde?
Person B: Hallo Aleksandra. Mir geht es nicht so gut. Ich bin müde (/Ich fühle mich nich so gut).
Und dir?
Person A: Ein bisschen müde aber sonst in Ordnung.
Ich würde gerne helfen.
Person B: Ich habe viel Stress, weil ich viel Arbeit habe.
Ich schaffe meine Arbeit nicht. Ich kann nicht konzentieren.
Person A: Ich auch. Aber wir könnten zusammen Lösung finden.
Wie wäre es mit Sport machen?
Person B: Das ist eine tolle Idee. Unsere körper brauchen immer bewegung.
Aber wann könnten wir es machen?
Ich habe kein zeit.
Person A: Wir könnten wir am Wochenende machen.
Jede Sonntagmorgen könnten wir treffen.
Person B: Du hast Recht. Wir könnten jede Sonntag Sport machen.
Was können wir noch machen?
Person A: Das reicht nicht aus, um gesund zu leben, weil wir gesundes Essen ernahrungen
müssen.
Person B: Na, ja. Gesund essen bedeutet: viel Obst und Gemüse wenig Fleisch, Fett und Zucker
Person A: Du hast absolut recht! Ich bin sehr stressig, wem ich besonders wenig geschlafen
habe.
Ich denke , regelmassiger schlaf ist die Grundlage jeder Entspannung.
Deshalb müssen wir früh ins Bett gehen und früf aufstehen.
Person B: Das ist sehr wichtig für uns! Ich hoffe , wir werden danach weniger stressig sein.
Person A: Ich hoffe es auch.
Vielen Dank für Ihren Vorschlag
Person B: Danke, gleichfalls. Bis Bald.
Person A: Bis Bald. Tschüss.

36

Das könnte Ihnen auch gefallen