Sie sind auf Seite 1von 2

Nr. Cod Nr.

Cod
crt crt
1 System fehler 37 Temperaturklappe warn
2 Istwert virtuelle Temperatur 38 A/C – Klappe geschlossen
3 Istwert Innentemperatur an Konsole 39 A/C – Klappe geöffnet
4 Istwert Auβentemperatur an Wasserkasten 40 Fuβklappe Anschlag Def
5 Istwert Auβentemperatur an Stoβfäger 41 Fuβklappe Anschlag Fuβ
6 Istwert Ausblaβtemperatur Fuβraum 42 Umluftklappe Anschlag auf
7 Istwert Ausblaβtemperatur Armaturen 43 Umluftklappe Anschlag zu
8 Display check 44 Zähler Fahrzyklus
9 Istwert TemperaturKlappe 45 Gerechnete Innentemperatur
10 Sollwert TemperaturKlappe 46 Gefillterte Auβentemperatur °C
11 Istwert A/C - Klappe 47 Ungefillterte Auβentemperatur °C
12 Sollwert A/C - Klappe 48 ECOR
13 Istwert Fuβklappe 49 Kühlmitteltemperatur °C
14 Sollwert Fuβklappe 50 Standzeit in min
15 Istwert Umluftklappe 51 Motortemperatur °C
16 Sollwert Umluftklappe 52 Kompressor Abschalt – Bedingungen
17 Fahrgeschwindigkeit in km/h 53 Anzahl activer elek. Ausgänge
18 Istwert Gebläsespannung 54 Regelkennziffer
19 Sollwert Gebläsespannung 55 Auβentemperatur °C
20 Istwert Bordspannung 56 Innentemperatur °C
21 Menge der Nederspannungsereignisse 57 Innentemperatur Konsole °C
22 Schaltzustand des Hochdruckschalters 58 Temperatur Wasserkasten °C
23 Menge flüchtiger Hochdruckereignisse 59 Temperatur Stoβfäger °C
24 Menge nicht flüchtiger Hochdruckereignisse 60 Ausblasfühler Fuβraum °C
25 A/D – Wert Kick-Down 61 Ausblasfühler Anströmer °C
26 A/D – Wert Heizleuchte 62 Sonnenintensität W/m-1
27 Motordrehzahl 63 Sonnenintensität gefilltert W/m-1
28
29
30
Codierung aryes13 - vwforum.ro
Kompressordrehzahl

Software – Version
64
65
66
Delta Lüfteranhebung
Delta A/C - Klappenverschiebung
Zeitkonstante / 1,6 sec.
31 Software Index 67 Kaltstartkorrektur
32 Fehlerzähler Temperaturklappe 68 Maximale Stellgroβe für I- und P
33 Fehlerzähler A/C Klappe 69 Istwert Ausblasfühler Fuβ (cnts)
34 Fehlerzähler Fuβklappe 70 Sollwert Ausblasfühler Fuβ (cnts)
35 Fehlerzähler Umluftklappe 71 Abweichung Epsilon
36 Temperaturklappe kalt 72 Anteil ( + heizen / - kühlen )

2. Autotestarea sistemului , memoria erorilor , tipul si localizarea erorilor


Climatronic Versiunile 5HB 008 139-XX

Autotestarea sistemului - Citirea memoriei erorilor :


Pentru activarea functiei sunt doua metode :
1. - cu contactul luat , se tin apasate simultan tastele Econ si Recirculare aer si in acelasi timp se
pune contactul , apoi toate segmentele dispay-ului LCD si toate ledurile de pe climatronic se vor
aprinde , dupa care incepe sa sufle aer cu diferite intensitati pe toate gurile de aerisire din sistem ;
2. – cu motorul pornit , prin apasarea simultana a tastelor Econ si Recirculare aer pentru cca 2
secunde , apoi daca exista erori acestea vor fi afisate .

> 2 secunde .

Prin apasarea tastei Temp+ (rosu) se afiseaza urmatoarea eroare .


La sfarsitul listei apare „000“ – sfarsit lista . Daca nu sunt erori, apare „444“ – nici o eroare .
Stergerea memoriei erorilor : Dupa afisarea „000“, se apasa tasta Econ pentru 2 secunde .
Drept confirmare, apare „444“ .

Parasirea modului : prin apasarea scurta a tastei Econ .

Codurile de eroare sunt de tipul “ XYZW “ , unde XY reprezinta valoarea hexadecimala a codului de
eroare si unde XY au urmatoarele semnificatii :
- XY = 01 => scurtcircuit pe plus (+) ;
- XY = 02 => scurtcircuit pe minus (-) ;

aryes13 - vwforum.ro
- XY = 03 => indicator care nu exista ;
- XY = 04 => probleme mecanice .

COD DEFECT TIP EROARE


FFFF Elementul de comanda 0x25
0119 Furnizorul vitezei de rulare 0x25
0214 Tensiunea de alimentare 0x06, 0x07
021A Tensiunea de referinta 0x06, 0x07
0510 Senzor temperatura a aerului suflat (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Senzor temperatura a aerului suflat – picioare (1297) 0x1d, 0x1e
030B Senzor temp exterioara bara de protectie 0x1d, 0x1e
0311 Senzor temp placa de comutare (inactiv)
0313 Senzor temp aer aspirat 0x1d, 0x1e

Das könnte Ihnen auch gefallen