Sie sind auf Seite 1von 2

Nr. Cod Nr.

Cod
crt crt
1 System fehler 37 Temperaturklappe warn
2 Istwert virtuelle Temperatur 38 A/C – Klappe geschlossen
3 Istwert Innentemperatur an Konsole 39 A/C – Klappe geöffnet
4 Istwert Auβentemperatur an Wasserkasten 40 Fuβklappe Anschlag Def
5 Istwert Auβentemperatur an Stoβfäger 41 Fuβklappe Anschlag Fuβ
6 Istwert Ausblaβtemperatur Fuβraum 42 Umluftklappe Anschlag auf
7 Istwert Ausblaβtemperatur Armaturen 43 Umluftklappe Anschlag zu
8 Display check 44 Zähler Fahrzyklus
9 Istwert TemperaturKlappe 45 Gerechnete Innentemperatur
10 Sollwert TemperaturKlappe 46 Gefillterte Auβentemperatur °C
11 Istwert A/C - Klappe 47 Ungefillterte Auβentemperatur °C
12 Sollwert A/C - Klappe 48 ECOR
13 Istwert Fuβklappe 49 Kühlmitteltemperatur °C
14 Sollwert Fuβklappe 50 Standzeit in min
15 Istwert Umluftklappe 51 Motortemperatur °C
16 Sollwert Umluftklappe 52 Kompressor Abschalt – Bedingungen
17 Fahrgeschwindigkeit in km/h 53 Anzahl activer elek. Ausgänge
18 Istwert Gebläsespannung 54 Regelkennziffer
19 Sollwert Gebläsespannung 55 Auβentemperatur °C
20 Istwert Bordspannung 56 Innentemperatur °C
21 Menge der Nederspannungsereignisse 57 Innentemperatur Konsole °C
22 Schaltzustand des Hochdruckschalters 58 Temperatur Wasserkasten °C
23 Menge flüchtiger Hochdruckereignisse 59 Temperatur Stoβfäger °C
24 Menge nicht flüchtiger Hochdruckereignisse 60 Ausblasfühler Fuβraum °C
25 A/D – Wert Kick-Down 61 Ausblasfühler Anströmer °C
26 A/D – Wert Heizleuchte 62 Sonnenintensität W/m-1
27 Motordrehzahl 63 Sonnenintensität gefilltert W/m-1
28
29
30
Codierung aryes13 - vwforum.ro
Kompressordrehzahl

Software – Version
64
65
66
Delta Lüfteranhebung
Delta A/C - Klappenverschiebung
Zeitkonstante / 1,6 sec.
31 Software Index 67 Kaltstartkorrektur
32 Fehlerzähler Temperaturklappe 68 Maximale Stellgroβe für I- und P
33 Fehlerzähler A/C Klappe 69 Istwert Ausblasfühler Fuβ (cnts)
34 Fehlerzähler Fuβklappe 70 Sollwert Ausblasfühler Fuβ (cnts)
35 Fehlerzähler Umluftklappe 71 Abweichung Epsilon
36 Temperaturklappe kalt 72 Anteil ( + heizen / - kühlen )

2. Autotestarea sistemului , memoria erorilor , tipul si localizarea erorilor


Climatronic Versiunile 5HB 008 139-XX

Autotestarea sistemului - Citirea memoriei erorilor :


Pentru activarea functiei sunt doua metode :
1. - cu contactul luat , se tin apasate simultan tastele Econ si Recirculare aer si in acelasi timp se
pune contactul , apoi toate segmentele dispay-ului LCD si toate ledurile de pe climatronic se vor
aprinde , dupa care incepe sa sufle aer cu diferite intensitati pe toate gurile de aerisire din sistem ;
2. – cu motorul pornit , prin apasarea simultana a tastelor Econ si Recirculare aer pentru cca 2
secunde , apoi daca exista erori acestea vor fi afisate .

> 2 secunde .

Prin apasarea tastei Temp+ (rosu) se afiseaza urmatoarea eroare .


La sfarsitul listei apare „000“ – sfarsit lista . Daca nu sunt erori, apare „444“ – nici o eroare .
Stergerea memoriei erorilor : Dupa afisarea „000“, se apasa tasta Econ pentru 2 secunde .
Drept confirmare, apare „444“ .

Parasirea modului : prin apasarea scurta a tastei Econ .

Codurile de eroare sunt de tipul “ XYZW “ , unde XY reprezinta valoarea hexadecimala a codului de
eroare si unde XY au urmatoarele semnificatii :
- XY = 01 => scurtcircuit pe plus (+) ;
- XY = 02 => scurtcircuit pe minus (-) ;

aryes13 - vwforum.ro
- XY = 03 => indicator care nu exista ;
- XY = 04 => probleme mecanice .

COD DEFECT TIP EROARE


FFFF Elementul de comanda 0x25
0119 Furnizorul vitezei de rulare 0x25
0214 Tensiunea de alimentare 0x06, 0x07
021A Tensiunea de referinta 0x06, 0x07
0510 Senzor temperatura a aerului suflat (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Senzor temperatura a aerului suflat – picioare (1297) 0x1d, 0x1e
030B Senzor temp exterioara bara de protectie 0x1d, 0x1e
0311 Senzor temp placa de comutare (inactiv)
0313 Senzor temp aer aspirat 0x1d, 0x1e