Sie sind auf Seite 1von 1

Ringländer

Kenneth Krak, 2005 Eft. svenske spillemænd


Nordlek 2006

## ™
q = 82 Spilles helt "straight"

& ™œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
## ™
& ™œ œ œ œ œ
D A7 D
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

## œ œ œ œ œ œ ™™
5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ
# ™™
D A7 D

& # œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& # ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
9
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

## ™
& ™œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
G D A7 D /C© /B /A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

## ™™
13

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

## ™™
G D A7 D

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Dans:
A1: Polka ret om
A2: Polka avet om
B1: Alm. Rejnlænder (2X)
B2: Polka avet og ret om, Herren baglæns (4 gangtrin) (2X)
A3: 4 Sideskridt, rul fremad fra hinanden (2X)
A4: 2 chassé frem (enhånds-), damen avet om under herrens arm (2X)
B3: Polka ret om, 4 sideskridt frem (2X)
B4: Polka avet og ret om, herren løfter damen rundt, 2 skridt frem (2X)

Das könnte Ihnen auch gefallen