Sie sind auf Seite 1von 4

die Ankunft (meg) érkezés

die Attraktion,-en látványosság


der Bär, -en medve
der Baum, Bäume (élő) fa
der Beziehung,-en kapcsolat
der Besitzer, x tulajdonos
das Blatt, Blätter levél (növény)
der Eindruck, Eindrücke benyomás
die Erfahrung, - en tapasztalat
die Expedition, - en expedíció
das Feld, - er (szántó)föld, mező
die Feuerwehr, - en tűzoltóság
das Forum, Foren fórum
das Frauchen, x gazdi
die Funktion, - en funkció
die Generation, - en generáció, nemzedék
die Gründung alapítás
der Hamster, x hörcsög
die Hausordnung, - en házirend
das Haustier, - e háziállat
die Hektik sietség, rohanás
das Herrchen, - gazdi
der Hof, Höfe udvar
Island Izland
die Kanne, - n kanna
die Kleinigkeit, - en csekélység
die Krimiserie, - n krimisorozat
die Kuh, Kühe tehén
der Künstler, x művész
die Landwirtschaft mezőgazdaság
der Lärm lárma
der Lebkuchen mézeskalács
die Leine, - n póráz
der Mais kukorica
der Mausklick, - s kattintás (egérrel)
das Meerschweinchen, x tengerimalac
die Molkerei, - en tehenészet
der Müll szemét
die Nähe közelség
die Natur természet
der Niederschlag, schläger csapadék
die Ortschaft, - en helység, település
der Papagei, - en papagáj
die Privatsache magánügy
die Ratte, - n patkány
die Regel, - n szabály
die Richtung, - en irány
die Rolle, - n szerep
das Schaf, - e juh, birka
der Schäferhund, - e juhászkutya
die Schildkröte, - n teknősbéka
der Schnaps, (Schnäpse) pálinka
der Schneefall, fälle havazás
die Schneeflocke, - n hópehely
das Schwein, -e disznó
die Sorge, - n gond
der Spaziergang, gänge séta
der Stall, Ställe istálló
Südafrika Dél-Afrika
die Tiefsttemperatur, -en legalacsonyabb hőmérséklet
der Tierhalter, x állattartó
die Tierhaltung állattartás
der Tod halál
die Tragödie, - n tragédia
das Treppenhaus, häuser lépcsőház
die Versorgung ellátás
die Viehwirtschaft állattenyésztés
die Vorbereitung, en előkészítés, előkészület
die Wahl választás
die Wärme melegség
der Wellensittich, - e hullámos papagáj
das Weltall világegyetem
der Wert, - e érték
der Wille, ens (!,), (-n) akarat
die Wissenschaft, - en tudomány
die Wolle gyapjú
die Zoohandlung, - en állatkereskedés
der Zusammenhang, - hänge összefüggés
der Zutritt belépés, bejárás

ab|stimmen szavaz
s. ab|wechseln egymást váltják
adoptieren örökbe fogad
an|gehen köze van hozzá
auf|nehmen befogad
s. auf|wärmen felmelegszik
aus|stellen kiállít
aus|trocknen kiszárad
aus|wählen kiválaszt
aus|zeichnen mit D kitüntet valamivel
bellen ugat
besitzen van valamije
blitzen villámlik
blühen virágzik
donnern mennydörög
drehen forgat
ein|halten betart (pl szabályt)
ein|schränken korlátoz
erlauben megenged
erledigen elintéz
ernten arat
fallen esik
fressen eszik, zabál
gehören valahová való, valahol van a helye, tartozik
gelten als számít valaminek
genießen élvez
s gewöhnen an A hozzászokik valamihez, valakihez
groß|werden felnő
halten tart
melken fej (tehenet)
nützen használ
pflegen ápol
produzieren gyárt
s registrieren regisztrálja magát
retten megment
schießen lő
steigen emelkedik
synchronisieren szinkronizál
tränen könnyezik
übernehmen átvesz
überreden A (zu D) rábeszél valakit valamire
wachsen nő, növekszik
wehen fúj (szél)
ziehen költözik
zu|sehen D (meg)figyel valakit valamit

allerdings mindazonáltal
allergisch (auf A) allergiás (valamire)
dank D valaminek valakinek köszönhetően
Insgesamt összesen
irgendwohin valahová
je.... desto.... minnél- annál
nach D szerint
bedeutend jelentős
bewölkt felhős
bunt tarka
eindeutig egyértelmű
eklig undorító
freiwillig önkéntes
glatt sima
hart kemény
künstlich mesterséges
lebensgefährlich életveszélyes
neblig ködös
ökologisch ökológiai
pflegeleicht könnyen kezelhető (pl ruha)
treu hűséges
unangenehm kellemetlen
zahlreich számos

das geht vor az fontosabb


das ist nicht los semmi sem történik
das kommt nicht in Frage szóba sem jön
das wäre nichts für mich ez nem lenne nekem való
die Wahl haben választási lehetősége van
eine Rolle spielen szerepet játszik
eine Spaziergang machen sétál
meine nase läuft folyik az orrom
mit dem hund Gassi gehen sétáltatja a kutyát
seine Meinung ändern megváltoztatja a véleményét
von Weitem messziről
der Hase, -n nyúl
das Huhn, Hühner tyúk
der Hahn, Hähne kakas
die Kuh, Kühe tehén
die Ziege, -n kecske
die Ente, -n kacsa
der Esel, - szamár
die Gans, Gänse liba
das Pferd, -e ló
das Schwein, -e disznó
das Vieh szarvasmarha
das Schaf, -e birka