Sie sind auf Seite 1von 12

Translated from English to Croatian - www.onlinedoctranslator.

com

BRITANSKI STANDARD BS EN
13596: 2004

Fleksibilni listovi za
hidroizolacija -
Hidroizolacija od
betonske palube mostova
i drugi beton
površine kojima se može
voziti vozilima -
Određivanje obveznice
snage

Europski standard EN 13596: 2004 ima status britanskog


standarda

ICS 91.100.50; 93.080,20


BS EN 13596: 2004

Nacionalni predgovor

Ovaj britanski standard službena je verzija EN 13596: 2004 na


engleskom jeziku.
Sudjelovanje Velike Britanije u njegovoj pripremi Tehnički odbor B/546,
Fleksibilni listovi za hidroizolaciju i kontrolu vodene pare povjerio je Pododboru
B/546/9, Hidroizolacija palube mosta, koji ima odgovornost:

- tražitelji pomoći u razumijevanju teksta;

- prezentirati odgovornom međunarodnom/europskom odboru sve


upite o tumačenju ili prijedloge za promjenu i informirati interese UK -a;

- pratiti srodna međunarodna i europska zbivanja te ih


objavljivati u Velikoj Britaniji.

Popis organizacija zastupljenih u ovom pododboru može se dobiti na zahtjev


njegovog tajnika.
Unakrsne reference
Britanski standardi koji primjenjuju međunarodne ili europske publikacije
navedene u ovom dokumentu mogu se pronaći u BSI katalog
u odjeljku pod naslovom „Indeks korespondencije međunarodnih standarda“ ili
pomoću mogućnosti „Pretraživanje“ u BSI elektronički katalog ili britanskih
standarda na mreži.
Ova publikacija ne uključuje sve potrebne odredbe ugovora. Korisnici su
odgovorni za njegovu ispravnu primjenu.
Usklađenost s britanskim standardom samo po sebi ne daje imunitet od
zakonskih obveza.

Ovaj britanski standard Sažetak stranica


objavljen je pod nadležnošću
Odbora za politiku i strategiju Ovaj se dokument sastoji od prednje korice, unutarnje prednje korice, naslovne stranice EN -a,
standarda dana stranica 2 do 8, unutarnje stražnje korice i stražnje korice.
21. travnja 2005
Obavijest o autorskim pravima BSI prikazana u ovom dokumentu označava kada je
dokument zadnji put izdan.

Izmjene i dopune objavljene od objave

Amd. Ne. Datum Komentari


© BSI 21. travnja 2005

ISBN 0 580 45878 4


EUROPSKI STANDARD EN 13596
NORMEEUROPÉENNE
EUROPÄISCHENORM Listopada 2004

ICS 91.100.50; 93.080,20

engleska verzija

Fleksibilni limovi za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih paluba


mostova i drugih betonskih površina kojima se može prevoziti vozilima
- Određivanje čvrstoće veze

Feuilles souples d'étanchéité - Etanchéité des ponts et Abdichtungsbahnen - Abdichtungssysteme auf Beton für
autres surfacesen béton circulables par les véhicules - Brücken und andere Verkehrsflächen - Bestimmung der
Détermination de l'adhérence Abreißfestigkeit

Ovaj je europski standard odobrio CEN 8. kolovoza 2004. godine.

Članovi CEN -a dužni su poštivati Interne propise CEN/CENELEC -a koji propisuju uvjete za davanje ovom europskom standardu statusa
nacionalne norme bez ikakvih izmjena. Ažurni popisi i bibliografske reference o takvim nacionalnim standardima mogu se dobiti na
zahtjev Središnjeg tajništva ili bilo kojeg člana CEN-a.

Ovaj europski standard postoji u tri službene verzije (engleski, francuski, njemački). Verzija na bilo kojem drugom jeziku izrađena
prijevodom na odgovornost člana CEN -a na svoj jezik i dostavljena Središnjem tajništvu ima isti status kao službene verzije.

Članice CEN -a su nacionalna tijela za norme Austrije, Belgije, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske,
Islanda, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Poljske , Portugal, Slovačka,
Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

EUROPSKI ODBOR ZA STANDARDIZACIJSKI ODBOR


EUROPÉEN DE NORMALISAT ION EUROPÄISCHES
KOMITEE FÜR NORMUNG

Centar za upravljanje: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2004 CEN Sva prava iskorištavanja u bilo kojem obliku i na bilo koji način rezervirana u Ref. Br. EN 13596: 2004: E
cijelom svijetu za nacionalne članove CEN -a.
EN 13596: 2004 (E)

Sadržaj

stranica

Predgovor................................................. .................................................. .................................................. ................. 3


Uvod ................................................. .................................................. .................................................. ............ 4
1 Opseg ................................................. .................................................. .................................................. ......... 5
2 Normativne reference ................................................ .................................................. .................................. 5
3 Termini i definicije ............................................... .................................................. .................................. 5
4 Metode ispitivanja ................................................ .................................................. ................................................ 5
4.1 Načelo................................................. .................................................. .................................................. ..... 5
4.2 Uređaji i materijali ............................................... .................................................. .............................. 5
4.3 Priprema ispitnih uzoraka .............................................. .................................................. ..................... 6
4.4 Postupak ................................................. .................................................. .................................................. ..7
4.5 Izražavanje rezultata ............................................... .................................................. ................................... 8
5 Izvještaj o ispitivanju ................................................ .................................................. .................................................. ..8

2
EN 13596: 2004 (E)

Predgovor

Ovaj dokument (EN 13596: 2004) pripremio je Tehnički odbor CEN /TC 254 "Fleksibilne ploče za hidroizolaciju", čije
tajništvo drži BSI.

Ovoj europskoj normi bit će dodijeljen status nacionalne norme, bilo objavljivanjem identičnog teksta ili potvrdom,
najkasnije do travnja 2005. godine, a sukobljene nacionalne norme povući će se najkasnije do srpnja 2006. godine.

Prema unutarnjim propisima CEN/CENELEC -a, nacionalne normizacijske organizacije sljedećih zemalja dužne su
primjenjivati ovaj europski standard: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska,
Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

www.bzfxw.com

3
EN 13596: 2004 (E)

Uvod
Svrha ispitivanja je utvrditi ljepljiva svojstva hidroizolacijskog sustava.

Može se odrediti čvrstoća spoja između sustava hidroizolacijskih ploča i betonske podloge ili asfaltnog sloja.

www.bzfxw.com

4
EN 13596: 2004 (E)

1 Opseg

Ovaj je dokument jedan od niza standarda koji se primjenjuju na fleksibilne limove za hidroizolaciju betonskih paluba mostova i drugih
betonskih površina kojima se može prevoziti vozilima.

Ovaj dokument specificira ispitnu metodu za procjenu svojstava čvrstoće na zatezanje sustava hidroizolacijskih
ploča nanesenih na betonsku površinu i sa slojem asfalta.

2 Normativne reference

Sljedeći referencirani dokumenti neophodni su za primjenu ovog dokumenta. Za datirane reference vrijedi samo citirano
izdanje. Za reference bez datuma primjenjuje se najnovije izdanje referenciranog dokumenta (uključujući sve izmjene i
dopune).

EN 13416, Fleksibilni limovi za hidroizolaciju - Bitumenski, plastični i gumeni limovi za hidroizolaciju krova - Pravila za
uzorkovanje

EN 13375: 2004, Fleksibilni limovi za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih površina kojima
se može prevoziti vozilima - Priprema uzoraka.

prEN 14695: 2003, Fleksibilni limovi za hidroizolaciju - Ojačani bitumenski limovi za hidroizolaciju betonskih
mostova i drugih betonskih površina kojima se može prevoziti vozilima - Definicije i karakteristike.

w. b z fxw. com
3 Pojmovi i definicije

U svrhe od ovaj dokument,


prEN 14695: 2003 i vrijede sljedeće.
the w w s
termin and itions
definitivno given u HR 1337
5: 200
4,

čvrstoća veze
vlačno naprezanje pri najvećoj sili pri ispitivanju prianjanja između različitih slojeva u hidroizolacijskom sustavu

4 Metode ispitivanja

4.1 Načelo

Čvrstoća spoja mjeri se pomoću opreme za ispitivanje vlačne čvrstoće. Vlačna sila mora se primijeniti okomito na
uzorak za ispitivanje, a sila potrebna za otkaz mora se registrirati.

4.2 Aparati i materijali

a) Stroj za ispitivanje vlačnosti, s kontrolom povećanja sile i automatskim bilježenjem opterećenja, opremljen odgovarajućim
stezaljkama i postoljem kako bi se osiguralo da se vlačna sila može primijeniti bez zamaha okomito na uzorak za ispitivanje.

b) Kružne čelične ploče promjera 50 mm ili četvrtaste čelične ploče s ispitnim područjem (50 × 50) mm² i toleranciju od
0,5 mm. Čelična ploča mora biti pričvršćena odgovarajućim sredstvima (npr. Navijena) na stroj za ispitivanje vlačne
čvrstoće. Minimalna debljina čelične ploče mora biti 10 mm od dna čelične ploče do dna rupe za vijak.

c) Prikladno ljepilo (npr. dvokomponentna epoksidna smola) za lijepljenje čeličnih ploča na hidroizolacijski lim ili
asfaltni sloj uzorka za ispitivanje.

d) Pećnica, sposobna održavati temperaturu od (23 ± 2) ° C.

e) Uređaj za mjerenje površinske temperature s točnošću od najmanje ± 0,5 ° C.


5
EN 13596: 2004 (E)

4.3 Priprema ispitnih uzoraka

Uzorci i ispitni uzorci uzimaju se u skladu s EN 13416.

Opisani su složeni uzorci i pripravci uzoraka za ispitivanje, a specifikacije za osnovne uzorke i mješavine asfaltnih
slojeva date su u EN 13375.

Tip 1 (hidroizolacijski lim i beton):

Osnovni uzorak s nanesenom hidroizolacijom od fleksibilnog lima mora se koristiti ako se mjeri čvrstoća spoja
između hidroizolacijskog lima i betonske podloge. Ako se fleksibilni sustav listova sastoji od više od jednog sloja
lista, mora se nanijeti i ispitati samo donji sloj lista. (Ilustrirano na slici 1.)

Tip 2 (hidroizolacijski lim i asfaltni sloj):

Ako se mjeri čvrstoća spoja između hidroizolacijskog lima i asfaltnog sloja, upotrijebit će se fleksibilni uzorak lima
nanesen slojem asfalta. Ako se sustav savitljivog lima sastoji od više slojeva lima, samo se gornji sloj mora nanijeti
slojem asfalta i ispitati. Nakon pripreme, složeni uzorak treba okrenuti prema gore (s hidroizolacijom prema gore).

Tip 3 (beton, hidroizolacijski sustav i asfaltni sloj):

Osnovni uzorak s primijenjenim fleksibilnim sustavom hidroizolacije lima i slojem asfalta mora se koristiti ako se
želi mjeriti čvrstoća cijelog hidroizolacijskog sustava, uključujući i asfaltni sloj (najslabija karika sustava).

w ww . bz fx w. com
Za tip 3 samo rezani ispitni uzorci 50 mm × Koristiti će se 50 mm.

Nakon pripreme ispitnih uzoraka prema EN 13375 i hlađenja na sobnu temperaturu, čelične ploče (4.2 b)
oofing
moraju biti pričvršćene na gornju površinu uzorka za ispitivanje n (wa
terpr onaet za tip 1 i 2 ili
asfa
Ležalo er
je za
tip 3) s odgovarajućim ljepilom (4.2 c).

Za vrste 1 i 2 ispitna područja tada se moraju izolirati rezanjem lima uz stranice čelične ploče do betona (tip 1) ili
do asfaltnog sloja (tip 2). Područja za ispitivanje mogu se izrezati prije lijepljenja čeličnih ploča.

Moraju se pripremiti najmanje tri ispitna područja i nikakva priprema ne smije utjecati na strukturu materijala.

BILJEŠKA Treba pripremiti dovoljno ispitnih uzoraka kako bi se osigurao minimalno prihvatljiv broj ispitivanja s prihvatljivim
vrsta kvara. Ako je potrebno, površina za ispitivanje priprema se prije lijepljenja čeličnih ploča za površinu, na primjer pomoću
metalne četke.

6
EN 13596: 2004 (E)

Ključ

1 Čelična ploča
2 Hidroizolacijski lim
3 Beton

com
Slika 1 - Primjer opreme i uzorka za određivanje čvrstoće spoja (između hidroizolacije

www.bzfxw.
lima i betonske podloge)

4.4 Postupak

Prije ispitivanja ispitni uzorak mora se kondicionirati na ispitnoj temperaturi najmanje 24 sata.

Uzorak za ispitivanje stavlja se u stroj za ispitivanje vlačne čvrstoće, a čelična ploča pričvršćuje se na stroj. Tijekom
ispitivanja čelična se ploča povlači sa povećanjem brzine naprezanja kako bi se osiguralo povećanje vlačne sile od
(0,15± 0,01) N/s mm2 nanesena okomito na ispitni uzorak. Opterećenje zateznom vezom bilježi se zajedno s
načinom sloma.

Sljedeći opći načini kvara mogu se pojaviti za sustav fleksibilnog bitumenskog lima i temeljnog premaza:

  u betonu;

  između betona i temeljnog premaza;

  u temeljnom sloju;

  između temeljnog premaza i bitumena koji se može zavariti ili sipati i valjati;

  u bitumenu koji se može zavariti ili sipati i valjati;

  protiv ili unutar armature;

  između lima i granula;

  kvar ljepila.

S primijenjenim fleksibilnim sustavom hidroizolacije lima i slojem asfaltnog sloja može doći i do kvara:

  između sloja asfalta i lima;


7
EN 13596: 2004 (E)

  u sloju asfalta.

Test se provodi u (23 ± 2) ° C.

Napomena 1 Po potrebi se mogu koristiti i druge temperature.

Za svaku temperaturu ispitivanja moraju se provesti tri valjana ispitivanja. Srednja čvrstoća veze izračunava se iz
najmanje tri prihvaćena rezultata ispitivanja.

Temperatura površine mjeri se za svako ispitno područje odmah nakon završetka ispitivanja.

NAPOMENA 2 Rezultat ispitivanja značajno ovisi o temperaturi ispitivanja.

4.5 Izražavanje rezultata

4.5.1 Način izračuna

Čvrstoća veze izračunava se s točnošću od 0,1 N/mm2, kao naprezanje pri najvećoj sili prema sljedećoj jednadžbi:

σmaks = Žmaks / A

gdje

σmaks je čvrstoća veze pri pucanju, u N/mm²;

je najveća sila, u N;

www.bzfxw.com
Žmaks

A je ispitno područje, u mm².

Izračunava se srednja aritmetička vrijednost triju rezultata ispitivanja.

4.5.2 Preciznost ispitne metode

Preciznost metode ispitivanja nije navedena.

5 Izvještaj o ispitivanju

Izvješće o ispitivanju mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) sve pojedinosti potrebne za identifikaciju ispitanog proizvoda i identifikaciju cijelog hidroizolacijskog sustava,
uključujući sloj asfalta i temperaturu nanošenja, vrstu i količinu temeljnog premaza;

b) upućivanje na ovaj dokument (EN 13596) i svako odstupanje od njega;

c) podatke o pripremi ispitnih uzoraka u skladu s 4.3 i EN 13375, uzorke koje je pripremila i kojima je svjedočila
neka organizacija;

d) podatke o postupku u skladu s klauzulom 4.4, temperaturu ispitivanja, temperaturu površine i područje ispitivanja;

e) rezultate ispitivanja i način kvara prema članku 4.5 za svako pojedinačno ispitivanje, srednju vrijednost ako je relevantno;

f) datume isporuke i pripreme uzoraka;

g) datum ispitivanja.

8
www.bzfxw.com

prazan
BS EN
13596: 2004
BSI - Britanska institucija za standarde
BSI je neovisno nacionalno tijelo odgovorno za pripremu
Britanski standardi. Predstavlja pogled Ujedinjenog Kraljevstva na standarde u
Europi i na međunarodnoj razini. Uključena je u Royal Charter.

Revizije
Britanski standardi ažurirani su izmjenama ili dopunama. Korisnici
Britanski standardi trebali bi se pobrinuti da posjeduju najnovije izmjene ili izdanja.

Stalni cilj BSI -a je poboljšati kvalitetu naših proizvoda i usluga. Bili bismo zahvalni
ako bi netko primijetio netočnost ili nejasnoću tijekom korištenja ovog britanskog
standarda, obavijestio tajnika odgovornog tehničkog odbora čiji se identitet može
pronaći na unutarnjoj prednjoj strani omota. Tel: +44 (0) 20 8996 9000. Faks: +44
(0) 20 8996 7400.
BSI nudi članovima individualnu uslugu ažuriranja pod nazivom PLUS koja
osigurava da pretplatnici automatski primaju najnovija izdanja standarda.

Standardi kupnje
Narudžbe za sve publikacije BSI -a, međunarodne i strane standarde trebaju biti
upućene Službi za korisnike. Tel: +44 (0) 20 8996 9001.
Faks: +44 (0) 20 8996 7001. E-pošta: orders@bsi-global.com. Standardi su također
dostupni na web stranici BSI -a na adresihttp://www.bsi-global.com.

Kao odgovor na naloge za međunarodne standarde, politika BSI -a je da isporuči


BSI implementaciju onih koji su objavljeni kao britanski standardi, osim ako se
drugačije ne zatraži.

Podaci o standardima

w ww . b zf xw . com
BSI pruža širok raspon informacija o nacionalnim, europskim i međunarodnim
standardima putem svoje knjižnice i tehničke pomoći izvoznicima
Servis. Razni BSI elektr a al pa ava ilabl e whi ch giv e
onic i nform radnjaposlužledeni re
pojedinosti o svim svojim proizvodima i uslugama. Kontaktirajte Informacijski centar.
Tel: +44 (0) 20 8996 7111. Fax: +44 (0) 20 8996 7048. E-pošta: info@bsi-global.com.
Pretplatnički članovi BSI -a stalno su u tijeku s razvojem standarda i ostvaruju
značajne popuste na otkupnu cijenu standarda. Za detalje o ovim i drugim
pogodnostima obratite se Upravi za članstvo. Tel: +44 (0) 20 8996 7002. Faks: +44
(0) 20 8996 7001.
E-pošta: članstvo@bsi-global.com.
Informacije o internetskom pristupu britanskim standardima putem British Standards
Online mogu se pronaći na http://www.bsi-global.com/bsonline.

Dodatne informacije o BSI -u dostupne su na web stranici BSI -a na adresi


http://www.bsi-global.com.

Autorska prava

Autorsko pravo postoji u svim BSI publikacijama. BSI također ima autorska prava u Velikoj
Britaniji na publikacije međunarodnih normizacijskih tijela. Osim u skladu s Zakonom o
autorskim pravima, dizajnu i patentima iz 1988., nijedan se odlomak ne može reproducirati,
pohraniti u sustav za pretraživanje ili prenijeti u bilo kojem obliku ili na bilo koji način -
elektronički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način - bez prethodnog pisanog
dopuštenja BSI -a.

To ne isključuje besplatnu uporabu, tijekom provedbe standarda, potrebnih


pojedinosti kao što su simboli i oznake veličine, vrste ili stupnja. Ako se ti detalji
trebaju koristiti u bilo koje druge svrhe osim u provedbu, tada je potrebno
BSI pribaviti prethodno pisano dopuštenje BSI -a.
389 Chiswick High Road Pojedinosti i savjete možete dobiti od Upravitelja autorskih prava i licenciranja. Tel:
London +44 (0) 20 8996 7070. Faks: +44 (0) 20 8996 7553.
E- adresa : copyright@bsi-global.com.
W4 4AL

Das könnte Ihnen auch gefallen