Sie sind auf Seite 1von 45

THỜI KHÓ

Kỳ Khoa_Viện Mã_lớp Mã_lớp_kèm Mã_HP


20211 KD 126427 126427 EE2012Q
20211 KD 126428 126428 EE2014Q
20211 KD 126429 126429 EE3058Q
20211 KD 126430 126430 EE3059Q
20211 KD 126431 126431 EE3280Q
20211 KD 126432 126432 EE3359Q
20211 KD 126433 126433 EE3359Q
20211 KKTVQL 126434 126434 EM1010Q
20211 KKTVQL 126434 126434 EM1010Q
20211 KKTVQL 126435 126435 EM1170Q
20211 KKTVQL 126437 126437 EM1170Q
20211 KKTVQL 126438 126438 EM1170Q
20211 KKTVQL 126439 126439 EM1170Q
20211 KKTVQL 126440 126440 EM1180Q
20211 KKTVQL 126440 126440 EM1180Q
20211 KKTVQL 126441 126441 EM2222Q
20211 KKTVQL 126441 126441 EM2222Q
20211 KKTVQL 126733 126733 EM2223Q
20211 KKTVQL 126733 126733 EM2223Q
20211 KKTVQL 126442 126442 EM3100Q
20211 KKTVQL 126443 126443 EM3110Q
20211 KKTVQL 126444 126444 EM3130Q
20211 KKTVQL 126445 126445 EM3210Q
20211 KKTVQL 126446 126446 EM3220Q
20211 KKTVQL 126447 126447 EM3230Q
20211 KKTVQL 126448 126448 EM3500Q
20211 KKTVQL 126449 126449 EM3510Q
20211 KKTVQL 126450 126450 EM3520Q
20211 KKTVQL 126451 126451 EM3911Q
20211 KKTVQL 126451 126451 EM3911Q
20211 KKTVQL 126452 126452 EM4212Q
20211 KKTVQL 126452 126452 EM4212Q
20211 KKTVQL 126453 126453 EM4216Q
20211 KKTVQL 126454 126454 EM4314Q
20211 KKTVQL 126455 126455 EM4316Q
20211 KKTVQL 709031 709031 EM4350F
20211 KKTVQL 126456 126456 EM4350Q
20211 KKTVQL 709032 709032 EM4350Q
20211 KKTVQL 709034 709034 EM4351E
20211 KKTVQL 126457 126457 EM4351Q
20211 KKTVQL 709035 709035 EM4351Q
20211 KKTVQL 126458 126458 EM4410Q
20211 KKTVQL 126459 126459 EM4411Q
20211 KKTVQL 126460 126460 EM4412Q
20211 KKTVQL 126461 126461 EM4413Q
20211 KKTVQL 126732 126732 EM4416Q
20211 KKTVQL 126462 126462 EM4418Q
20211 KKTVQL 126463 126463 EM4419Q
20211 KKTVQL 126464 126464 EM4423Q
20211 KKTVQL 126464 126464 EM4423Q
20211 KKTVQL 126465 126465 EM4429Q
20211 KKTVQL 126466 126466 EM4430Q
20211 KKTVQL 126467 126467 EM4432Q
20211 KKTVQL 126468 126468 EM4435Q
20211 KKTVQL 126469 126469 EM4442Q
20211 KKTVQL 126470 126470 EM4445Q
20211 KKTVQL 126470 126470 EM4445Q
20211 KKTVQL 126471 126471 EM4450Q
20211 KKTVQL 709033 709033 EM4450Q
20211 KKTVQL 126472 126472 EM4451Q
20211 KKTVQL 709036 709036 EM4451Q
20211 KKTVQL 126473 126473 EM4454Q
20211 KKTVQL 126474 126474 EM4455Q
20211 KKTVQL 126475 126475 EM4512Q
20211 KKTVQL 126476 126476 EM4720Q
20211 KKTVQL 126477 126477 EM4725Q
20211 KKTVQL 126477 126477 EM4725Q
20211 KDTVT 126478 126478 ET2000Q
20211 KDTVT 126479 126479 ET2020Q
20211 KDTVT 126480 126480 ET2070Q
20211 KDTVT 126481 126481 ET3180Q
20211 KDTVT 126482 126482 ET3220Q
20211 KDTVT 126483 126483 ET3230Q
20211 KDTVT 126484 126484 ET3260Q
20211 KDTVT 126485 126485 ET3280Q
20211 KDTVT 126486 126486 ET3310Q
20211 KDTVT 126487 126487 ET4010Q
20211 KDTVT 126488 126488 ET4020Q
20211 KDTVT 126489 126489 ET4070Q
20211 KDTVT 126740 126740 ET4080Q
20211 KDTVT 126739 126739 ET4250Q
20211 KDTVT 126490 126490 ET4260Q
20211 KDTVT 126491 126491 ET4280Q
20211 KDTVT 126492 126492 ET4330Q
20211 KDTVT 126741 126741 ET4370Q
20211 KDTVT 126493 126493 ET4380Q
20211 KDTVT 126494 126494 ET4400Q
20211 KDTVT 126496 126496 ET4600Q
20211 KDTVT 126497 126497 ET5020Q
20211 KDTVT 710414 710414 ET5020Q
20211 VKHVCNNL 126498 126498 HE2010Q
20211 KCNTT 710765 710765 IT1110Q
20211 KCNTT 710766 710766 IT1110Q
20211 KCNTT 710767 710767 IT1110Q
20211 KCNTT 126500 126500 IT2000Q
20211 KCNTT 710683 710683 IT2000Q
20211 KCNTT 710684 710684 IT2000Q
20211 KCNTT 126501 126501 IT3011Q
20211 KCNTT 126502 126502 IT3030Q
20211 KCNTT 126503 126503 IT3070Q
20211 KCNTT 126504 126504 IT3070Q
20211 KCNTT 126505 126505 IT3080Q
20211 KCNTT 126505 126505 IT3080Q
20211 KCNTT 126506 126506 IT3080Q
20211 KCNTT 126507 126507 IT3080Q
20211 KCNTT 126508 126508 IT3090Q
20211 KCNTT 126509 126509 IT3090Q
20211 KCNTT 126510 126510 IT3100Q
20211 KCNTT 126511 126511 IT3100Q
20211 KCNTT 126512 126512 IT3100Q
20211 KCNTT 126513 126513 IT3110Q
20211 KCNTT 126514 126514 IT3110Q
20211 KCNTT 126515 126515 IT3120Q
20211 KCNTT 126516 126516 IT3670Q
20211 KCNTT 710854 710854 IT3670Q
20211 KCNTT 710855 710855 IT3670Q
20211 KCNTT 126517 126517 IT3910Q
20211 KCNTT 126518 126518 IT3910Q
20211 KCNTT 126519 126519 IT3910Q
20211 KCNTT 126520 126520 IT3920Q
20211 KCNTT 126521 126521 IT3920Q
20211 KCNTT 126522 126522 IT4010Q
20211 KCNTT 126523 126523 IT4040Q
20211 KCNTT 126524 126524 IT4040Q
20211 KCNTT 126525 126525 IT4060Q
20211 KCNTT 126526 126526 IT4079Q
20211 KCNTT 126527 126527 IT4079Q
20211 KCNTT 126528 126528 IT4080Q
20211 KCNTT 126529 126529 IT4080Q
20211 KCNTT 126530 126530 IT4090Q
20211 KCNTT 126531 126531 IT4090Q
20211 KCNTT 126532 126532 IT4110Q
20211 KCNTT 126533 126533 IT4130Q
20211 KCNTT 126534 126534 IT4240Q
20211 KCNTT 126535 126535 IT4260Q
20211 KCNTT 126536 126536 IT4341Q
20211 KCNTT 126537 126537 IT4435Q
20211 KCNTT 126538 126538 IT4440Q
20211 KCNTT 126539 126539 IT4440Q
20211 KCNTT 126540 126540 IT4470Q
20211 KCNTT 126542 126542 IT4481Q
20211 KCNTT 710826 710826 IT4481Q
20211 KCNTT 710827 710827 IT4481Q
20211 KCNTT 126543 126543 IT4490Q
20211 KCNTT 126544 126544 IT4501Q
20211 KCNTT 126545 126545 IT4501Q
20211 KCNTT 126546 126546 IT4520Q
20211 KCNTT 126547 126547 IT4541Q
20211 KCNTT 126548 126548 IT4551Q
20211 KCNTT 710824 710824 IT4551Q
20211 KCNTT 710825 710825 IT4551Q
20211 KCNTT 126550 126550 IT4610Q
20211 KCNTT 126551 126551 IT4650Q
20211 KCNTT 126552 126552 IT4782Q
20211 KCNTT 126553 126553 IT4785Q
20211 KCNTT 126554 126554 IT4804Q
20211 KCNTT 126555 126555 IT4815Q
20211 KCNTT 126556 126556 IT4843Q
20211 KCNTT 126557 126557 IT4853Q
20211 KCNTT 126558 126558 IT4859Q
20211 KCNTT 126559 126559 IT4859Q
20211 KCNTT 710803 710803 IT4859Q
20211 KCNTT 710804 710804 IT4859Q
20211 KCNTT 710805 710805 IT4859Q
20211 KCNTT 710806 710806 IT4859Q
20211 KCNTT 126560 126560 IT4882Q
20211 KCNTT 126561 126561 IT4883Q
20211 KCNTT 126562 126562 IT4883Q
20211 KCNTT 126562 126562 IT4883Q
20211 KCNTT 126563 126563 IT4895Q
20211 KCNTT 126564 126564 IT4898Q
20211 KCNTT 126565 126565 IT4899Q
20211 KCNTT 126566 126566 IT4940Q
20211 KCNTT 126567 126567 IT4940Q
20211 KCNTT 126568 126568 IT4991Q
20211 KCNTT 126569 126569 IT4991Q
20211 KCNTT 126570 126570 IT4991Q
20211 KCNTT 126571 126571 IT4991Q
20211 KCNTT 126572 126572 IT4991Q
20211 KCNTT 126573 126573 IT5240Q
20211 KCK 126574 126574 ME2011Q
20211 KCK 126575 126575 ME2011Q
20211 KCK 126576 126576 ME2026Q
20211 KCK 126577 126577 ME2100Q
20211 KCK 126578 126578 ME2110Q
20211 KCK 126579 126579 ME2112Q
20211 KCK 126580 126580 ME2116Q
20211 KCK 126581 126581 ME2140Q
20211 KCK 126582 126582 ME2140Q
20211 KCK 126583 126583 ME2203Q
20211 KCK 126584 126584 ME2823Q
20211 KCK 126585 126585 ME3036Q
20211 KCK 126586 126586 ME3040Q
20211 KCK 126587 126587 ME3040Q
20211 KCK 126588 126588 ME3060Q
20211 KCK 126589 126589 ME3070Q
20211 KCK 126590 126590 ME3070Q
20211 KCK 126591 126591 ME3081Q
20211 KCK 126592 126592 ME3090Q
20211 KCK 126734 126734 ME3090Q
20211 KCK 126593 126593 ME3130Q
20211 KCK 126594 126594 ME3168Q
20211 KCK 126595 126595 ME3170Q
20211 KCK 126596 126596 ME3170Q
20211 KCK 126597 126597 ME3811Q
20211 KCK 126598 126598 ME4022Q
20211 KCK 126599 126599 ME4062Q
20211 KCK 126600 126600 ME4088Q
20211 KCK 126601 126601 ME4102Q
20211 KCK 126602 126602 ME4122Q
20211 KCK 126603 126603 ME4132Q
20211 KCK 126604 126604 ME4181Q
20211 KCK 126605 126605 ME4192Q
20211 KCK 126606 126606 ME4212Q
20211 KCK 126607 126607 ME4222Q
20211 KCK 126608 126608 ME4232Q
20211 KCK 126609 126609 ME4233Q
20211 KCK 126610 126610 ME4236Q
20211 KCK 126611 126611 ME4282Q
20211 KCK 126612 126612 ME4336Q
20211 KCK 710927 710927 ME4336Q
20211 KCK 126613 126613 ME4439Q
20211 KCK 126614 126614 ME4472Q
20211 KCK 126615 126615 ME4511Q
20211 KCK 126616 126616 ME4604Q
20211 KTTD 126619 126619 MI1130Q
20211 KTTD 126620 126620 MI1130Q
20211 KTTD 126623 126623 MI2010Q
20211 KTTD 126624 126624 MI2020Q
20211 KTTD 126625 126625 MI2020Q
20211 KTTD 126626 126626 MI2110Q
20211 KTTD 708990 708990 MI2110Q
20211 KGDQP 126627 126627 MIL1110Q
20211 KGDQP 126627 126627 MIL1110Q
20211 KGDQP 126629 126629 MIL1110Q
20211 KGDQP 126630 126630 MIL1120Q
20211 KGDQP 126630 126630 MIL1120Q
20211 KGDQP 126631 126631 MIL1120Q
20211 KGDQP 126632 126632 MIL1120Q
20211 KGDQP 126633 126633 MIL1130Q
20211 KGDQP 126634 126634 MIL1130Q
20211 KGDQP 126634 126634 MIL1130Q
20211 KGDQP 126635 126635 MIL1130Q
20211 KKHVCNVL 126636 126636 MSE3100Q
20211 KKHVCNVL 126637 126637 MSE3100Q
20211 BGDTC 126638 126638 PE1010Q
20211 BGDTC 126638 126638 PE1010Q
20211 BGDTC 126644 126644 PE1020Q
20211 BGDTC 126644 126644 PE1020Q
20211 BGDTC 126645 126645 PE1020Q
20211 BGDTC 126646 126646 PE1020Q
20211 BGDTC 126647 126647 PE1020Q
20211 BGDTC 126648 126648 PE1020Q
20211 BGDTC 126649 126649 PE1030Q
20211 BGDTC 126649 126649 PE1030Q
20211 BGDTC 126650 126650 PE1030Q
20211 BGDTC 126651 126651 PE1030Q
20211 BGDTC 126652 126652 PE1030Q
20211 BGDTC 126653 126653 PE1030Q
20211 BGDTC 126654 126654 PE1030Q
20211 BGDTC 126655 126655 PE1030Q
20211 BGDTC 126656 126656 PE1030Q
20211 BGDTC 126657 126657 PE2010Q
20211 BGDTC 126657 126657 PE2010Q
20211 BGDTC 126658 126658 PE2010Q
20211 BGDTC 126659 126659 PE2010Q
20211 BGDTC 126660 126660 PE2020Q
20211 BGDTC 126660 126660 PE2020Q
20211 BGDTC 126661 126661 PE2020Q
20211 BGDTC 126662 126662 PE2020Q
20211 BGDTC 126663 126663 PE2020Q
20211 BGDTC 126664 126664 PE2020Q
20211 BGDTC 126665 126665 PE2020Q
20211 BGDTC 126666 126666 PE2020Q
20211 BGDTC 126667 126667 PE2020Q
20211 BGDTC 126668 126668 PE2020Q
20211 BGDTC 126669 126669 PE2020Q
20211 VVLKT 126670 126670 PH1110Q
20211 VVLKT 126670 126670 PH1110Q
20211 VVLKT 709724 709724 PH1110Q
20211 VVLKT 126673 126673 PH1120Q
20211 VVLKT 126673 126673 PH1120Q
20211 VVLKT 126674 126674 PH1120Q
20211 VVLKT 709725 709725 PH1120Q
20211 VVLKT 709726 709726 PH1120Q
20211 VVLKT 709727 709727 PH1120Q
20211 VVLKT 126675 126675 PH1130Q
20211 VVLKT 126676 126676 PH1130Q
20211 VVLKT 709728 709728 PH1130Q
20211 VVLKT 709729 709729 PH1130Q
20211 VVLKT 709730 709730 PH1130Q
20211 VVLKT 126677 126677 PH3330Q
20211 TTNNHT 126703 126703 QT0123
20211 TTNNHT 126703 126703 QT0123
20211 TTNNHT 126703 126703 QT0123
20211 TTNNHT 126704 126704 QT0123
20211 TTNNHT 126704 126704 QT0123
20211 TTNNHT 126704 126704 QT0123
20211 TTNNHT 126686 126686 QT0534
20211 TTNNHT 126686 126686 QT0534
20211 TTNNHT 126687 126687 QT0534
20211 TTNNHT 126687 126687 QT0534
20211 KNN 126694 126694 QT1031
20211 KNN 126695 126695 QT1031
20211 KNN 126696 126696 QT1031
20211 KNN 126697 126697 QT1031
20211 TTNNHT 126698 126698 QT1112
20211 TTNNHT 126698 126698 QT1112
20211 TTNNHT 126698 126698 QT1112
20211 TTNNHT 126698 126698 QT1112
20211 TTNNHT 126698 126698 QT1112
20211 TTNNHT 126699 126699 QT1112
20211 TTNNHT 126699 126699 QT1112
20211 TTNNHT 126699 126699 QT1112
20211 TTNNHT 126699 126699 QT1112
20211 TTNNHT 126699 126699 QT1112
20211 TTNNHT 126700 126700 QT1112
20211 TTNNHT 126700 126700 QT1112
20211 TTNNHT 126700 126700 QT1112
20211 TTNNHT 126700 126700 QT1112
20211 TTNNHT 126700 126700 QT1112
20211 TTNNHT 126705 126705 QT1113
20211 TTNNHT 126705 126705 QT1113
20211 TTNNHT 126705 126705 QT1113
20211 TTNNHT 126706 126706 QT1113
20211 TTNNHT 126706 126706 QT1113
20211 TTNNHT 126706 126706 QT1113
20211 TTNNHT 126701 126701 QT1132
20211 TTNNHT 126701 126701 QT1132
20211 TTNNHT 126701 126701 QT1132
20211 TTNNHT 126701 126701 QT1132
20211 TTNNHT 126701 126701 QT1132
20211 TTNNHT 126702 126702 QT1132
20211 TTNNHT 126702 126702 QT1132
20211 TTNNHT 126702 126702 QT1132
20211 TTNNHT 126702 126702 QT1132
20211 TTNNHT 126702 126702 QT1132
20211 KNN 126708 126708 QT1241
20211 KNN 126709 126709 QT1241
20211 KNN 126710 126710 QT1241
20211 KNN 126711 126711 QT1241
20211 TTNNHT 126712 126712 QT1524
20211 TTNNHT 126712 126712 QT1524
20211 TTNNHT 126713 126713 QT1524
20211 TTNNHT 126713 126713 QT1524
20211 TTNNHT 126713 126713 QT1524
20211 TTNNHT 126713 126713 QT1524
20211 TTNNHT 126714 126714 QT1528
20211 TTNNHT 126714 126714 QT1528
20211 TTNNHT 126714 126714 QT1528
20211 TTNNHT 126714 126714 QT1528
20211 KCK 126715 126715 QT1811
20211 KNN 126716 126716 QT3413
20211 KNN 126716 126716 QT3413
20211 KML 126719 126719 SSH1111Q
20211 KML 126720 126720 SSH1120Q
20211 KML 126721 126721 SSH1121Q
20211 KML 126722 126722 SSH1121Q
20211 KML 126723 126723 SSH1121Q
20211 KML 126724 126724 SSH1130Q
20211 KML 126725 126725 SSH1130Q
20211 KML 126726 126726 SSH1131Q
20211 KML 126727 126727 SSH1131Q
20211 KML 126728 126728 SSH1141Q
20211 KML 126729 126729 SSH1151Q
20211 VCKDL 126730 126730 TE3600Q
20211 VCKDL 126731 126731 TE3600Q
THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN KỲ 20211 - CHƯƠ
Tên_HP Tên_HP_Tiếng_Anh
Kỹ thuật điện Fundamentals of Electrical Engineering
Kỹ thuật điện Fundamentals of Electrical Engineering
Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo Sensors and Signal Conditioning
Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu đo Sensors and Signal Conditioning
Lý thuyết điều khiển tự động I Automatic Control Theory I
Lý thuyết điều khiển tự động Automatic Control Theory
Lý thuyết điều khiển tự động Automatic Control Theory
Quản trị học đại cương Introduction to Management
Quản trị học đại cương Introduction to Management
Pháp luật đại cương Introduction to the Legal Environment
Pháp luật đại cương Introduction to the Legal Environment
Pháp luật đại cương Introduction to the Legal Environment
Pháp luật đại cương Introduction to the Legal Environment
Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Bussiness Culture and Entrepreneurship
Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Bussiness Culture and Entrepreneurship
Kỹ năng đọc và viết báo cáo khoa học Technical Writing and Presentation
Kỹ năng đọc và viết báo cáo khoa học Technical Writing and Presentation
Kỹ năng làm việc nhóm Team work skill
Kỹ năng làm việc nhóm Team work skill
Kinh tế học vi mô Microeconomics
Kinh tế học vĩ mô Macroeconomics
Kinh tế lượng Econometrics
Marketing cơ bản Fundamentals of Marketing
Luật kinh doanh Business Legal Environment
Thống kê ứng dụng Applied Statistics for Business & Economics
Nguyên lý kế toán Principles of Accounting
Lý thuyết tài chính tiền tệ Theory of Finance and Monetary
Cơ sở quản trị tài chính Fundamentals of Financial Management
Anh văn kinh tế I English for Economics I
Anh văn kinh tế I English for Economics I
Phân tích kinh doanh Corporate Performance Analysis
Phân tích kinh doanh Corporate Performance Analysis
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Research Methods in Business
Hành vi người tiêu dùng Consumer Behaviors
Thương mại điện tử E-Commerce
Thực tập tốt nghiệp/Stage de fin d’études (6-8 semaines) UPMF Course
Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship
Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship
Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis
Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis
Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis
Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing
Kinh tế kỹ thuật Engineering Economics
Quản trị chất lượng Quality Management
Quản trị nhân lực (Eng) Human Resource Management
Quản trị chiến lược Strategy Management
Quản trị sản xuất Operations Management
Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính Computer Integrated Manufacturing System
Thiết kế hệ thống sản xuất Manufacturing System Design
Thiết kế hệ thống sản xuất Manufacturing System Design
Quản trị mua sắm Purchasing Management
Quản trị đổi mới Innovation Management
Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain management
Quản trị dự án Project Management
Quản lý dự trữ và kho hàng Inventory and Warehouse Management
Quản lý vận tải Transportation Management
Quản lý vận tải Transportation Management
Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship
Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship
Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis
Khóa luận tốt nghiệp Graduation Thesis
Chuyên đề I Special Topics I
Chuyên đề II Special Topics II
Thuế và hệ thống thuế Tax and Taxation System
Kế toán doanh nghiệp Corporate Accounting
Kiểm toán cơ bản Fundamentals of Auditing
Kiểm toán cơ bản Fundamentals of Auditing
Nhập môn kỹ thuật Điện tử Viễn thông Introduction to Electronics and Telecommunication Engineering
Thực tập cơ bản Basic Practicum
Cơ sở truyền tin Fundamentals of Information Transmission
Thông tin vô tuyến Wireless Communications
Điện tử số Digital Electronics
Điện tử tương tự I Analog Electronics I
Kỹ thuật phần mềm ứng dụng Applied Software Engineering
Anten và truyền sóng Antenna and Wave Transmission
Cơ sở điện tử viễn thông Fundamentals of electronics and telecommunications
Đồ án thiết kế II Design Project II
Xử lý số tín hiệu Digital Signal Processing
Cơ sở truyền số liệu Fundamentals of Data Communication
Mạng thông tin Information Networks
Hệ thống viễn thông Telecommunications Systems
Đa phương tiện Multimedia
Kỹ thuật mạng nâng cao Advanced Networking
Thông tin di động Mobile Communications
Kỹ thuật truyền hình Television
Thông tin vệ tinh Satellite Communications
Đo lường tự động Automatic Measurement
Công nghệ Nano Nano Technology
Đồ án thiết kế III Design Project III
Đồ án thiết kế III Design Project III
Kỹ thuật nhiệt Thermal Engineering
Tin học đại cương Introduction to Informatics
Tin học đại cương Introduction to Informatics
Tin học đại cương Introduction to Informatics
Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông Introduction to ICT
Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông Introduction to ICT
Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông Introduction to ICT
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Data Structures and Algorithms
Kiến trúc máy tính Computer Architectures
Hệ điều hành Operating Systems
Hệ điều hành Operating Systems
Mạng máy tính Computer Networks
Mạng máy tính Computer Networks
Mạng máy tính Computer Networks
Mạng máy tính Computer Networks
Cơ sở dữ liệu Database
Cơ sở dữ liệu Database
Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming
Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming
Lập trình hướng đối tượng Object-Oriented Programming
Linux và phần mềm nguồn mở Linux and Open Source Software
Linux và phần mềm nguồn mở Linux and Open Source Software
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Analysis and Design of Information Systems
Nhập môn Java Introduction to Java
Nhập môn Java Introduction to Java
Nhập môn Java Introduction to Java
Project I Project I
Project I Project I
Project I Project I
Project II Project II
Project II Project II
An toàn và bảo mật thông tin Information Security
Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence
Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence
Lập trình mạng Network Programming
Ngôn ngữ và phương pháp dịch Programming Languages and Compilers
Ngôn ngữ và phương pháp dịch Programming Languages and Compilers
Nhập môn công nghệ phần mềm Introduction to Software Engineering
Nhập môn công nghệ phần mềm Introduction to Software Engineering
Xử lý ảnh Image Processing
Xử lý ảnh Image Processing
Tính toán khoa học Scientific Computing
Lập trình song song Parallel Programming
Quản trị dự án công nghệ thông tin IT Project Management
An ninh mạng Network Security
Hệ trợ giúp quyết định Decision Support Systems
Thương mại điện tử Electronic Commerce
Tương tác Người –Máy Human-Computer Interaction
Tương tác Người –Máy Human-Computer Interaction
Đồ họa và hiện thực ảo Computer Graphics and Virtual Reality
Kỹ năng mềm trong CNTT&TT Soft Skills in Information and Communication Technology
Kỹ năng mềm trong CNTT&TT Soft Skills in Information and Communication Technology
Kỹ năng mềm trong CNTT&TT Soft Skills in Information and Communication Technology
Thiết kế và xây dựng phần mềm Software Design and Construction
Đảm bảo chất lượng phần mềm  Software Quality Assurance
Đảm bảo chất lượng phần mềm  Software Quality Assurance
Kinh tế Công nghệ phần mềm Software Engineering Economics
Quản lý dự án phần mềm Software Project Management
Đồ án môn học Professional Software Development
Đồ án môn học Professional Software Development
Đồ án môn học Professional Software Development
Hệ phân tán Distributed Systems
Thiết kế mạng Intranet Intranet Design
Lập trình .NET .NET Programming
Lập trình cho thiết bị di động Development of Application for Mobile Devices
Đa phương tiện Project in Multimedia
Quản trị mạng Network Administration
Tích hợp dữ liệu và XML Data Integration and XML
Tìm kiếm thông tin và trình diễn thông tin Information Retrieval and Presentation
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management
Mật mã và Ứng dụng Theory of Cryptography and Applications
Phát triển phần mềm phân tán Development of Distributed Software
Phát triển phần mềm phân tán Development of Distributed Software
Phát triển phần mềm phân tán Development of Distributed Software
Công nghệ Web tiên tiến Advanced Web Technology
Multimedia, trò chơi và các hệ thống giải trí Multimedia, Games and Entertainment Systems
Công nghệ tác tử Agent Technology
Project 3: Thiết kế và quản trị HTTT Project 3
Project 3: Thiết kế và quản trị HTTT Project 3
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Đồ án tốt nghiệp Graduation Project
Đồ họa kỹ thuật 1 Engineering Graphics I
Đồ họa kỹ thuật 1 Engineering Graphics I
Vẽ kỹ thuật Technical Drawing
Nhập môn cơ điện tử Introduction to Mechatronics
Nhập môn kỹ thuật cơ khí Introduction to Mechanical Engineering
Cơ học kỹ thuật I Engineering Mechanics I
Kỹ năng trình bày Presentation Techniques
Cơ học kỹ thuật 1 Engineering Mechanics I
Cơ học kỹ thuật 1 Engineering Mechanics I
Nguyễn lý máy Theory of Machine and Mechanism
Cơ khí đại cương Introductory Mechanical Engineering
Thực tập xưởng Workshop Practicum
Sức bền vật liệu 1 Strength of Materials 1
Sức bền vật liệu 1 Strength of Materials 1
Nguyên lý máy Theory of Machinery
Kỹ thuật đo Measurement Techniques
Kỹ thuật đo Measurement Techniques
Thiết kế hệ thống CĐT Mechatronic Systems Design
Chi tiết máy Machine Details
Chi tiết máy Machine Details
Đồ án chi tiết máy Project in Machine Details
Robotics Robotics
Công nghệ chế tạo máy Mechanical Technology
Công nghệ chế tạo máy Mechanical Technology
Thực tập xưởng trên máy CNC Workshop Practice on CNC Machine
Chế tạo phôi Workpiece Fabrication
Máy công cụ Machine Tools
Cơ sở máy CNC CNC Machine Fundarmental
FMS & CIM FMS & CIM
Các PP gia công tinh Finished Manufacturing Methods
Tổ chức sản xuất cơ khí Mechanical Manufacturing Management
Phương pháp phần tử hữu hạn Finite Element Method
Thiết kế máy công cụ Machine-Tool Design
Nguyên lý gia công vật liệu Principle of Metal Cutting
Thiết kế dụng cụ cắt Cutting Tool Design
Đồ án thiết kế dụng cụ cắt Project in Cutting Tool
CAD/CAM/CNC CAD/CAM/CNC
Thiết kế HT vi cơ điện tử System design of Micromechatronics
Máy CNC và rô bốt công nghiệp CNC Machines and Industrial Robots
ĐA thiết kế hệ thống Cơ điện tử Project in Mechatronic System Design
ĐA thiết kế hệ thống Cơ điện tử Project in Mechatronic System Design
Thực tập kỹ thuật Engineering Practicum
Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm Methods of interpretation of experimental data
Cảm biến & xử lý tín hiệu Sensors and Signal Processing
Thực tập xưởng Workshop Practicum
Giải tích III Calculus III
Giải tích III Calculus III
Phương pháp tính Numerical Methods
Xác suất thống kê Probability and Statistics
Xác suất thống kê Probability and Statistics
Phương pháp tính và Matlab Numerical Methods and MATLAB
Phương pháp tính và Matlab Numerical Methods and MATLAB
Đường lối quân sự của Đảng Vietnam Communist Party’s Direction on the National Defense
Đường lối quân sự của Đảng Vietnam Communist Party’s Direction on the National Defense
Đường lối quân sự của Đảng Vietnam Communist Party’s Direction on the National Defense
Công tác quốc phòng-an ninh Introduction to the National Defense
Công tác quốc phòng-an ninh Introduction to the National Defense
Công tác quốc phòng-an ninh Introduction to the National Defense
Công tác quốc phòng-an ninh Introduction to the National Defense
QS chung và KCT bắn súng AK General Military Education
QS chung và KCT bắn súng AK General Military Education
QS chung và KCT bắn súng AK General Military Education
QS chung và KCT bắn súng AK General Military Education
Vật liệu học Materials Science
Vật liệu học Materials Science
Giáo dục thể chất A Physical Education A
Giáo dục thể chất A Physical Education A
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất B Physical Education B
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất C Physical Education C
Giáo dục thể chất D Physical Education D
Giáo dục thể chất D Physical Education D
Giáo dục thể chất D Physical Education D
Giáo dục thể chất D Physical Education D
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Giáo dục thể chất E Physical Education E
Vật lý I Physics I
Vật lý I Physics I
Vật lý I Physics I
Vật lý II Physics II
Vật lý II Physics II
Vật lý II Physics II
Vật lý II Physics II
Vật lý II Physics II
Vật lý II Physics II
Vật lý đại cương III (Quang học) Physics III
Vật lý đại cương III (Quang học) Physics III
Vật lý đại cương III (Quang học) Physics III
Vật lý đại cương III (Quang học) Physics III
Vật lý đại cương III (Quang học) Physics III
Vật lý điện tử Electronic Physics
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Nhật 2 (N4) Japanese 2
Tiếng Đức 3 (A2) German 3 (A2)
Tiếng Đức 3 (A2) German 3 (A2)
Tiếng Đức 3 (A2) German 3 (A2)
Tiếng Đức 3 (A2) German 3 (A2)
Tiếng Anh 3 (A2.1) English 3 (A2.1)
Tiếng Anh 3 (A2.1) English 3 (A2.1)
Tiếng Anh 3 (A2.1) English 3 (A2.1)
Tiếng Anh 3 (A2.1) English 3 (A2.1)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3 (N3)
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 3 (N3) Japanese 3
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Nhật 5 (N2) Japanese 5
Tiếng Anh 4 (B2.2) English 4 (B2.2)
Tiếng Anh 4 (B2.2) English 4 (B2.2)
Tiếng Anh 4 (B2.2) English 4 (B2.2)
Tiếng Anh 4 (B2.2) English 4 (B2.2)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 5 (B1) German 5 (B1)
Tiếng Đức 6 German 6
Tiếng Đức 6 German 6
Tiếng Đức 6 German 6
Tiếng Đức 6 German 6
Tính toán và lập trình Matlab Computing and Programming with MATLAB
Tiếng Pháp 5 (B1.1) French 5 (B1.1)
Tiếng Pháp 5 (B1.1) French 5 (B1.1)
Triết học Mác - Lênin Philosophy of Marxism and Leninism
Những NLCB của CN Mác-Lênin II Fundamental Principles of Marxism-Leninism II
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Political Economics of Marxism and Leninism
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Political Economics of Marxism and Leninism
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Political Economics of Marxism and Leninism
Đường lối CM của Đảng CSVN Revolution Policy of Vietnamese Communist Party
Đường lối CM của Đảng CSVN Revolution Policy of Vietnamese Communist Party
Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism
Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party
Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology
Kỹ thuật thủy khí Hydrodynamics
Kỹ thuật thủy khí Hydrodynamics
N KỲ 20211 - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SIE - CẬP NHẬT NGÀY 02/09/2021
Khối_lượng Ghi_chú Buổi_số Thứ Thời_gian BĐ
2(2-1-0-4) [SIE-1]-ET-LUH-K65+ME-GU-K64C 1 2 1230-1455 1
4(3-1-1-8) [SIE-2]-ME-NUT-K65C 1 2 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-3]-ME-NUT17C 1 2 1230-1550 1
2(2-1-0-4) [SIE-4]-ME-GU17BS 1 3 0645-0910 1
3(3-1-0-6) [SIE-5]-ET-LUH17C 1 6 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-6]-ME-NUT-K64S 1 2 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-7]-ME-LUH-K64S 1 2 0645-1005 1
2(2-1-0-4) [SIE-8-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 3 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-8-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 2 6 0645-0910 1
2(2-0-0-4) [SIE-9]-UPMF16C 1 2 1230-1550 1
2(2-0-0-4) [SIE-11]-IT-LTU-K65A+B+IT-GINP-K64S 1 2 1015-1145 5
2(2-0-0-4) [SIE-12]-EM-VUW-K65+IT-VUW17AS 1 2 0645-0815 1
2(2-0-0-4) [SIE-13]-ME-GU17B+ME-GU-K64+ME-GU-K65S 1 5 0645-0815 1
2(2-1-0-4) [SIE-14-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-14-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 2 4 1230-1455 1
3(2-2-0-6) [SIE-15-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 1 3 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-15-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 2 5 1230-1550 1
2(2-1-0-4) [SIE-327-Tiếng Anh]-EM-NU17BS 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-327-Tiếng Anh]-EM-NU17BS 2 4 1230-1455 1
3(3-1-0-6) [SIE-16]-EM-VUW-K65S 1 3 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-17]-EM-VUW-K65S 1 4 0645-1005 1
3(3-1-0-6) [SIE-18]-EM-VUW-K64C 1 3 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-19-Tiếng Anh]-EM-VUW-K65S 1 5 0645-1005 1
3(3-0-0-6) [SIE-20]-EM-VUW17B+EM-VUW-K64C 1 2 1230-1455 1
3(3-1-0-6) [SIE-21-Tiếng Anh]-EM-VUW-K64S 1 5 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-22-Tiếng Anh]-EM-VUW-K65C 1 2 1230-1550 1
3(3-0-0-6) [SIE-23]-EM-VUW-K64C 1 2 1505-1730 4
4(3-2-0-8) [SIE-24-Tiếng Anh]-EM-VUW17AC 1 4 1230-1645 1
2(2-1-0-4) [SIE-25]-EM-VUW-K65S 1 4 1015-1145 5
2(2-1-0-4) [SIE-25]-EM-VUW-K65S 2 5 1015-1145 5
3(3-1-0-6) [SIE-26]-EM-VUW17A+VUWBA16BSC 1 6 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-26]-EM-VUW17A+VUWBA16BSC 2 3 0825-1145 3
2(2-1-0-4) [SIE-27]-EM-VUW-K64C 1 4 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-28]-EM-VUW-K64C 1 4 1505-1730 4
3(3-0-0-6) [SIE-29]-EM-VUW-K64C 1 5 1230-1455 1
NULL UPMF NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-30-Tiếng Anh]-VUWBA16B NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) VUW NULL NULL NULL NULL
6(0-0-12-24) UPMF NULL NULL NULL NULL
6(0-0-12-24) [SIE-31-Tiếng Anh]-VUWBA16B NULL NULL NULL NULL
6(0-0-12-24) VUW NULL NULL NULL NULL
2(2-1-0-4) [SIE-32-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 2 0645-0910 1
3(3-1-0-6) [SIE-33-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 5 0825-1145 3
2(2-1-0-4) [SIE-34-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+B+EM-VUW17BS 1 4 0645-1005 1
3(3-1-0-6) [SIE-35-Tiếng Anh]-EM-VUW-K64C 1 6 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-326]-EM-NU-K64C 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-36-Tiếng Anh]-EM-VUW17A+EM-VUW17BC 1 5 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-37-Tiếng Anh-Chuyên gia]-EM-NU17B NULL NULL NULL NULL
2(2-1-0-4) [SIE-38-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 1 2 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-38-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 2 4 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-39-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 2 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-40-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 3 0920-1145 4
3(3-1-0-6) [SIE-41-Tiếng Anh-Chuyên gia]-EM-NU-K64A+B NULL NULL NULL NULL
3(3-1-0-6) [SIE-42-Tiếng Anh]-EM-VUW17BC 1 6 1230-1550 1
2(2-1-0-4) [SIE-43-Tiếng Anh]-EM-NU-K64A+BS 1 6 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-44-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-44-Tiếng Anh]-EM-NU17BC 2 4 1230-1455 1
3(0-0-6-6) [SIE-45-Tiếng Anh]-IEM16B+EM-NU17A NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-6) IEM NULL NULL NULL NULL
8(0-0-16-16) [SIE-46-Tiếng Anh]-IEM16B+EM-NU17A NULL NULL NULL NULL
8(0-0-16-16) IEM NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-47-Tiếng Anh]-EM-NU17B NULL NULL NULL NULL
4(0-0-8-16) [SIE-48-Tiếng Anh]-EM-NU17B NULL NULL NULL NULL
3(3-0-0-6) [SIE-49]-EM-VUW17A+EM-VUW17BC 1 3 1505-1730 4
4(3-2-0-8) [SIE-50]-EM-VUW17BC 1 4 1230-1645 1
4(3-2-0-8) [SIE-51]-EM-VUW17A+EM-VUW17BC 1 3 1230-1455 1
4(3-2-0-8) [SIE-51]-EM-VUW17A+EM-VUW17BC 2 5 1600-1730 5
2(2-0-1-4) [SIE-52]-ET-LUH-K65C 1 5 1600-1730 5
3(0-0-6-0) [SIE-53]-ET-LUH-K65 NULL NULL NULL NULL
2(2-0-1-4) [SIE-54]-ET-LUH-K64C 1 4 1600-1730 5
3(3-0-1-6) [SIE-55-Tiếng Đức]-ET-LUH17C 1 4 1230-1455 1
3(3-0-1-6) [SIE-56]-ET-LUH-K64S 1 2 0645-0910 1
3(3-0-1-6) [SIE-57]-ET-LUH-K64S 1 2 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-58]-ET-LUH-K64S 1 3 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-59]-ET-LUH-K64S 1 3 0920-1145 4
3(3-1-0-6) [SIE-60-Tiếng Đức]-ET-LUH-K64S 1 5 0825-1145 3
2(0-0-4-4) [SIE-61]-ET-LUH17 NULL NULL NULL NULL
3(3-0-1-6) [SIE-62]-ET-LUH17C 1 4 1505-1730 4
3(3-0-1-6) [SIE-63]-ET-LUH17C 1 5 1230-1455 1
3(3-0-1-6) [SIE-334]-ET-LUH17C 1 2 1230-1455 1
3(3-1-0-6) [SIE-333]-ET-LUH17C 1 3 1230-1550 1
2(2-1-0-4) [SIE-64]-ET-LUH17C 1 5 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-65]-LUH16S 1 4 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-66]-LUH16S 1 4 0920-1145 4
2(2-0-1-4) [SIE-335]-LUH16S 1 6 0730-0910 2
2(2-1-0-4) [SIE-67]-LUH16S 1 5 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-68]-LUH16S 1 5 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-70]-LUH16S 1 6 0920-1145 4
3(0-0-6-6) [SIE-71]-LUH16 NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-6) LUH 15 NULL NULL NULL NULL
2(2-0-0-4) [SIE-72]-ME-LUH-K64S 1 2 1015-1145 5
4(3-1-1-8) IT1110Q-K66-N01 1 5 1230-1455 1230
4(3-1-1-8) IT1110Q-K66-N02 1 5 1230-1455 1230
4(3-1-1-8) IT1110Q-K66-N03 1 5 1505-1730 1505
3(2-0-2-6) [SIE-74]-IT-LTU-K65A+BS 1 2 0825-1005 3
3(2-0-2-6) IT2000Q-K65-N01 1 2 1230-1730 1230
3(2-0-2-6) IT2000Q-K65-N02 1 4 1230-1730 1230
2(2-1-0-4) [SIE-75]-ME-LUH-K64S 1 3 0645-0910 1
3(3-1-0-6) [SIE-76]-IT-VUW-K65S 1 4 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-77-Tiếng Anh]-IT-LTU-K64C 1 3 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-78]-IT-GINP-K64S 1 5 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-79-Tiếng Anh]-IT-LTU-K64C 1 3 1600-1730 5
3(3-1-0-6) [SIE-79-Tiếng Anh]-IT-LTU-K64C 2 6 1600-1730 5
3(3-1-0-6) [SIE-80]-IT-GINP-K64S 1 4 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-81-Tiếng Anh]-IT-VUW-K64C 1 2 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-82]-IT-LTU-K64+IT-LTU17BS 1 4 0645-1005 1
3(3-1-0-6) [SIE-83]-IT-VUW-K65+IT-GINP-K64S 1 2 0645-1005 1
2(2-1-0-4) [SIE-84-Tiếng Anh]-IT-LTU-K64C 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-85]-IT-GINP-K64C 1 6 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-86-Tiếng Anh]-IT-VUW-K65C 1 4 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-87-Tiếng Anh]-IT-LTU-K64C 1 5 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-88]-IT-VUW-K64+IT-GINP-K64S 1 3 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-89]-IT-LTU17BS 1 6 0645-0910 1
3(3-0-1-6) [SIE-90]-IT-LTU-K65A+BS 1 4 0645-0910 1
3(3-0-1-6) IT3670Q-N01 1 4 1230-1455 1230
3(3-0-1-6) IT3670Q-N02 1 4 1505-1730 1505
3(0-0-6-12) [SIE-91]-IT-LTU17A NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-12) [SIE-92]-IT-GINP17 NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-12) [SIE-93]-IT-VUW-K64 NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-12) [SIE-94-Tiếng Anh]-LTU16B NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-12) [SIE-95-Tiếng Anh]-IT-VUW17B NULL NULL NULL NULL
3(3-1-0-6) [SIE-96-Tiếng Anh]-IT-VUW-K64C 1 5 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-97]-IT-LTU-K64C 1 6 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-98]-IT-GINP-K64+IT-VUW-K64S 1 6 0825-1145 3
2(2-1-0-4) [SIE-99-Tiếng Anh]-IT-LTU17BS 1 6 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-100]-IT-LTU17A+IT-LTU17BC 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-101-Song ngữ P-V]-G-INP16S 1 2 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-102]-IT-LTU17B+IT-LTU-K64S 1 5 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-103]-IT-GINP-K64+IT-VUW-K65S 1 3 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-104]-LTU16AC 1 4 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-105-Tiếng Pháp]-G-INP16S 1 2 0920-1145 4
3(3-1-0-6) [SIE-106]-LTU16BS 1 3 0825-1145 3
2(2-1-0-4) [SIE-107]-LTU16BS 1 4 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-108]-LTU16A+G-INP16S 1 4 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-109]-IT-LTU17A+IT-LTU17BC 1 2 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-110]-LTU16AC 1 4 1505-1730 4
2(2-1-0-5) [SIE-111]-G-INP16+IT-GINP17S 1 3 0920-1145 4
3(3-1-0-6) [SIE-112-Tiếng Anh]-LTU16A+VUWIT16B+IT-VUW17AC 1 5 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-113-Song ngữ P-V]-IT-GINP17C 1 3 1505-1730 4
3(3-1-0-6) [SIE-114-Tiếng Anh]-VUWIT16AB-IT-LTU17ABC 1 6 1230-1550 1
3(2-1-1-4) [SIE-116]-IT-VUW17BS 1 2 0920-1145 4
3(2-1-1-4) IT4481Q-N01 1 2 1230-1455 1230
3(2-1-1-4) IT4481Q-N02 1 2 1505-1730 1505
3(3-1-0-6) [SIE-117]-LTU16A+LTU16B+G-INP16S 1 5 0825-1145 3
2(2-1-0-4) [SIE-118-Tiếng Pháp]-G-INP16S 1 4 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-119-Tiếng Anh]-VUWIT16B+IT-VUW17AC 1 2 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-120-Tiếng Anh]-VUWIT16A+VUWIT16BC 1 3 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-121-Tiếng Anh]-IT-VUW17BS 1 2 0645-0910 1
3(1-2-2-4) [SIE-122]-IT-VUW17AC 1 6 1505-1730 4
3(1-2-2-4) IT4551Q-N01 1 7 0730-1145 0730
3(1-2-2-4) IT4551Q-N02 1 7 0730-1145 0730
2(2-1-0-4) [SIE-124]-LTU16B+IT-GINP17C 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-125-Tiếng Anh]-LTU16AS 1 2 0645-0910 1
2(2-0-0-4) [SIE-126-Tiếng Anh]-LTU16BS 1 5 0645-0815 1
2(2-0-0-4) [SIE-127-Tiếng Anh]-IT-LTU17A+IT-LTU17BC 1 6 1600-1730 5
2(2-1-0-4) [SIE-128]-IT-LTU17A+IT-LTU17BC 1 5 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-129-Tiếng Anh]-LTU16BS 1 4 0920-1145 4
3(3-1-0-6) [SIE-130]-IT-GINP17C 1 4 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-131]-G-INP16S 1 6 0645-1005 1
3(2-0-2-6) [SIE-132-Tiếng Anh]-IT-LTU17A+IT-LTU17BC 1 5 1505-1645 4
3(2-0-2-6) [SIE-133-Tiếng Pháp]-IT-GINP17C 1 3 1230-1400 1
3(2-0-2-6) IT4859Q-N01 1 2 0645-1145 0645
3(2-0-2-6) IT4859Q-N02 1 7 1230-1730 1230
3(2-0-2-6) IT4859Q-N03 1 2 0645-1145 0645
3(2-0-2-6) IT4859Q-N04 1 7 1230-1730 1230
3(3-1-0-6) [SIE-134]-VUWIT16AS 1 6 0825-1145 3
3(3-1-0-6) [SIE-135-Tiếng Anh]-LTU16AC 1 6 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-136-Song ngữ P-V]-G-INP16S 1 5 0645-0815 1
3(3-1-0-6) [SIE-136-Song ngữ P-V]-G-INP16S 2 6 1015-1145 5
2(2-1-0-6) [SIE-137]-IT-GINP17+VUWIT16AC 1 2 1505-1730 4
2(2-1-0-4) [SIE-138-Tiếng Anh]-VUWIT16A+VUWIT16BC 1 2 1230-1455 1
2(2-1-0-4) [SIE-139-Tiếng Anh]-VUWIT16A+VUWIT16BC 1 3 1505-1730 4
3(0-0-6-12) [SIE-140]-LTU16A NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-12) [SIE-141]-G-INP16 NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-142]-LTU16A NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-143]-LTU16B NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-144]-IT-GINP17 NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-145]-VUWIT16A NULL NULL NULL NULL
2(0-0-4-8) [SIE-146]-VUWIT16B NULL NULL NULL NULL
12(0-0-24-48) [SIE-147]-VUWIT15+LTU15 (Bổ sung) NULL NULL NULL NULL
3(3-1-0-6) [SIE-148]-ME-NUT-K65C 1 3 1230-1550 1
3(3-1-0-6) [SIE-149]-ME-LUH-K65C 1 2 1230-1550 1
2(2-1-0-4) [SIE-150]-ET-LUH-K65C 1 2 1505-1730 4
3(2-1-2-6) [SIE-151]-ME-LUH-K64S 1 3 0920-1145 4
2(2-0-1-4) [SIE-152-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 2 0645-0815 1
2(2-1-0-4) [SIE-153-Blended]-ME-LUH-K65C 1 4 1505-1645 4
2(2-1-0-4) [SIE-154]-ME-NUT-K64S 1 3 0645-0910 1
3(2-2-0-4) [SIE-155-Blended]-ME-NUT-K65C 1 4 1410-1550 3
3(2-2-0-4) [SIE-156-Tiếng Anh]-ME-GU-K65C 1 3 1410-1730 3
2(2-0-1-4) [SIE-157]-ME-LUH-K64S 1 5 0825-1005 3
2(2-0-1-4) [SIE-158-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 2 0825-1005 3
2(0-0-4-4) [SIE-159]-ME-NUT-K64 NULL NULL NULL NULL
2(2-0-1-4) [SIE-160]-ME-LUH-K65C 1 2 1600-1730 5
2(2-0-1-4) [SIE-161-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 2 1015-1145 5
3(3-0-1-6) [SIE-162-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 3 0645-0910 1
3(3-0-1-6) [SIE-163]-ME-NUT-K64S 1 3 0920-1145 4
3(3-0-1-6) [SIE-164-Tiếng Anh]-ME-GU-K64C 1 3 1230-1455 1
3(1-1-2-6) [SIE-165]-ME-NUT17C 1 2 1600-1730 5
3(3-0-1-6) [SIE-166]-ME-NUT-K64S 1 4 0645-0910 1
3(3-0-1-6) [SIE-328]-ME-NUT-K64S 1 4 0645-0910 1
2(0-0-4-4) [SIE-167]-ME-GU-K64 NULL NULL NULL NULL
3(3-1-0-6) [SIE-168]-ME-NUT17C 1 3 1230-1550 1
4(4-0-1-8) [SIE-169]-ME-NUT17C 1 4 1230-1550 1
4(4-0-1-8) [SIE-170-Tiếng Anh]-ME-GU17B+ME-GU17AS 1 2 0645-1005 1
2(0-0-4-4) [SIE-171]-ME-GU-K64 NULL NULL NULL NULL
2(2-0-1-4) [SIE-172]-ME-GU-K64C 1 4 1410-1550 3
2(2-0-1-4) [SIE-173-Tiếng Anh]-ME-GU-K64+GU17A+B)C 1 4 1600-1730 5
2(2-0-1-4) [SIE-174]-ME-NUT17C 1 3 1600-1730 5
2(2-1-0-4) [SIE-175]-NUT16S 1 2 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-176]-NUT16S 1 2 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-177]-ME-GU17AS 1 3 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-178]-ME-LUH-K64S 1 4 0645-0910 1
2(2-0-1-4) [SIE-179]-ME-GU17AS 1 5 0825-1005 3
2(2-0-1-4) [SIE-180-Tiếng Anh]-ME-GU-K64S 1 5 0825-1005 3
2(2-0-1-4) [SIE-181-Tiếng Anh]-ME-GU17B+ME-GU17AS 1 2 1015-1145 5
2(0-0-4-4) [SIE-182]-ME-GU17A+ME-GU17B NULL NULL NULL NULL
2(2-1-0-4) [SIE-183]-NUT16S 1 3 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-184]-NUT16S 1 3 0920-1145 4
2(2-0-1-4) [SIE-185-Tiếng Anh]-ME-GU17AS 1 5 1015-1145 5
3(0-0-6-6) [SIE-186]-ME-NUT17 NULL NULL NULL NULL
3(0-0-6-6) SV liên hệ VCK NULL NULL NULL NULL
2(0-0-6-4) [SIE-187]-ME-GU17A+ME-GU17B NULL NULL NULL NULL
2(2-1-0-4) [SIE-188]-ME-GU17A+ME-GU17BS 1 3 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-189]-ME-LUH-K64S 1 4 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-190]-ME-LUH-K64 NULL NULL NULL NULL
3(2-2-0-6) [SIE-193]-IT-LTU-K65A+B+ME-LUH-K65C 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-194-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 5 0825-1145 3
2(2-0-0-4) [SIE-197]-ME-NUT-K65C 1 2 1600-1730 5
3(2-2-0-6) [SIE-198]-ET-LUH-K65C 1 3 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-199]-IT-VUW-K65S 1 6 0825-1145 3
3(2-0-2-6) [SIE-200]-ME-LUH-K65C 1 3 1600-1730 5
3(2-0-2-6) [SIE-200]-ME-LUH-K65C 1 6 1600-1730 5
3(3-0-0-6) [SIE-201]-UPMF16C 1 3 1230-1455 1
3(3-0-0-6) [SIE-201]-UPMF16C 2 5 1230-1455 1
3(3-0-0-6) [SIE-203]-IT-VUW17B+ME-GU17A+ME-GU17B+ME-GU-K65BS 1 4 0645-0910 1
3(3-0-0-6) [SIE-204]-UPMF16C 1 3 1505-1730 4
3(3-0-0-6) [SIE-204]-UPMF16C 2 5 1505-1730 4
3(3-0-0-6) [SIE-205]-IT-LTU65B+EM-VUW-K65B+IT-VUW17AC 1 6 1230-1455 1
3(3-0-0-6) [SIE-206]-ME-GU-K64+ME-GU-K65C 1 2 1505-1730 4
4(3-1-1-8) [SIE-207]-UPMF16C NULL NULL NULL NULL
4(3-1-1-8) [SIE-208]-IT-LTU-K65A+ME-NUT-K65C 1 5 1600-1730 5
4(3-1-1-8) [SIE-208]-IT-LTU-K65A+ME-NUT-K65C 2 6 1505-1730 4
4(3-1-1-8) [SIE-209]-ME-GU17AB+ET-LUH-K65+EM-VUW-K65+VUWIT16B+ME-LUH-K65+ME-GU-K65BS 1 6 0645-1100 1
2(2-1-0-4) [SIE-230]-ME-NUT-K64S 1 4 0920-1145 4
2(2-1-0-4) [SIE-231]-ME-LUH-K64S 1 5 1015-1145 5
1(0-0-2-0) [SIE-232]-UPMF16C 1 2 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-232]-UPMF16C 2 4 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-238]-UPMF16C 1 6 1505-1730 4
1(0-0-2-0) [SIE-238]-UPMF16C 2 3 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-239]-IT-LTU65BC 1 5 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-240]-EM-VUW-K65BC 1 2 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-241]-IT-VUW-K64C 1 2 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-242]-ME-GU-K65BC 1 5 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-243]-UPMF16C 1 4 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-243]-UPMF16C 2 6 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-244]-IT-LTU-K65A+BS 1 2 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-245]-ME-NUT-K65C 1 3 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-246]-ET-LUH-K65C 1 6 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-247]-EM-VUW-K65S 1 3 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-248]-IT-VUW17BS 1 3 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-249]-ME-LUH-K65C 1 6 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-250]-ME-GU-K65C 1 4 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-251]-UPMF16S 1 3 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-251]-UPMF16S 2 5 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-252]-IT-VUW17AC 1 5 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-253]-EM-NU-K64BC 1 2 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-254]-UPMF16C 1 2 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-254]-UPMF16C 2 5 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-255]-IT-LTU-K64S 1 5 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-256]-ME-NUT-K64S 1 2 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-257]-IT-GINP-K64S 1 4 0645-0815 1
1(0-0-2-0) [SIE-258]-ET-LUH-K64C 1 6 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-259]-EM-VUW-K64C 1 3 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-260]-VUWIT16BC 1 4 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-261]-EM-NU-K64A+BC 1 5 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-262]-ME-LUH-K64C 1 6 1600-1730 5
1(0-0-2-0) [SIE-263]-ME-GU-K64S 1 4 0645-0815 1
3(2-1-1-6) [SIE-264]-UPMF16C 1 4 1230-1455 1
3(2-1-1-6) [SIE-264]-UPMF16C 2 6 1230-1455 1
3(2-1-1-6) 1- Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 2 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) [SIE-267]-UPMF16C 1 4 1230-1455 1
3(2-1-1-6) [SIE-267]-UPMF16C 2 6 1230-1455 1
3(2-1-1-6) [SIE-268]-ME-LUH-K65C 1 4 1230-1455 1
3(2-1-1-6) 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 3 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 5 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 7 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) [SIE-269]-IT-LTU-K65A+BS 1 4 0920-1145 4
3(2-1-1-6) [SIE-270]-IT-VUW-K65S 1 3 0645-0910 1
3(2-1-1-6) 1-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 4 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) 2-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 6 1730-2130 1730
3(2-1-1-6) 3-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 18/10/2021 1 7 1730-2130 1730
3(3-0-0-6) [SIE-271]-ET-LUH-K65S 1 4 0645-0910 1
3(2-2-0-6) [SIE-297]-NUT các khóa (nhóm 1)T 1 2 1745-2010 1
3(2-2-0-6) [SIE-297]-NUT các khóa (nhóm 1)T 2 4 1745-2010 1
3(2-2-0-6) [SIE-297]-NUT các khóa (nhóm 1)T 3 6 1745-2010 1
3(2-2-0-6) [SIE-298]-NUT các khóa (nhóm 2)T 1 2 1745-2010 1
3(2-2-0-6) [SIE-298]-NUT các khóa (nhóm 2)T 2 4 1745-2010 1
3(2-2-0-6) [SIE-298]-NUT các khóa (nhóm 2)T 3 6 1745-2010 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-280]-ET-LUH-K65S 1 2 0825-1145 3
6(5-1.6-0-8) [SIE-280]-ET-LUH-K65S 2 4 0920-1145 4
6(5-1.6-0-8) [SIE-281]-ME-LUH-K65S 1 2 0825-1145 3
6(5-1.6-0-8) [SIE-281]-ME-LUH-K65S 2 4 0920-1145 4
3(2-2-0-6) [SIE-288]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)C 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-289]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)C 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-290]-ET-LUH-K65C 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-291]-ME-LUH-K65C 1 3 1230-1550 1
3(+2) [SIE-292]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)S 1 2 0825-1145 3
3(+2) [SIE-292]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)S 2 3 0920-1145 4
3(+2) [SIE-292]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)S 3 4 0825-1145 3
3(+2) [SIE-292]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)S 4 5 0825-1145 3
3(+2) [SIE-292]-ME-NUT-K65 (nhóm 1)S 5 6 1230-1455 1
3(+2) [SIE-293]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)S 1 2 0825-1145 3
3(+2) [SIE-293]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)S 2 3 0920-1145 4
3(+2) [SIE-293]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)S 3 4 0825-1145 3
3(+2) [SIE-293]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)S 4 5 0825-1145 3
3(+2) [SIE-293]-ME-NUT-K65 (nhóm 2)S 5 6 1230-1455 1
3(+2) [SIE-294]-ME-NUT-K65 (nhóm 3)S 1 2 0825-1145 3
3(+2) [SIE-294]-ME-NUT-K65 (nhóm 3)S 2 3 0920-1145 4
3(+2) [SIE-294]-ME-NUT-K65 (nhóm 3)S 3 4 0825-1145 3
3(+2) [SIE-294]-ME-NUT-K65 (nhóm 3)S 4 5 0825-1145 3
3(+2) [SIE-294]-ME-NUT-K65 (nhóm 3)S 5 6 1230-1455 1
3(+2) [SIE-299]-NUT các khóa (nhóm 1)T 1 3 1745-2010 1
3(+2) [SIE-299]-NUT các khóa (nhóm 1)T 2 5 1745-2010 1
3(+2) [SIE-299]-NUT các khóa (nhóm 1)T 3 7 1745-2010 1
3(+2) [SIE-300]-NUT các khóa (nhóm 2)T 1 3 1745-2010 1
3(+2) [SIE-300]-NUT các khóa (nhóm 2)T 2 5 1745-2010 1
3(+2) [SIE-300]-NUT các khóa (nhóm 2)T 3 7 1745-2010 1
-5 [SIE-295]-ME-NUT-K64 (nhóm 1)S 1 5 0825-1145 3
-5 [SIE-295]-ME-NUT-K64 (nhóm 1)S 2 6 0920-1145 4
-5 [SIE-295]-ME-NUT-K64 (nhóm 1)S 3 2 1410-1730 3
-5 [SIE-295]-ME-NUT-K64 (nhóm 1)S 4 3 1505-1730 4
-5 [SIE-295]-ME-NUT-K64 (nhóm 1)S 5 4 1410-1730 3
-5 [SIE-296]-ME-NUT-K64 (nhóm 2)S 1 5 0825-1145 3
-5 [SIE-296]-ME-NUT-K64 (nhóm 2)S 2 6 0920-1145 4
-5 [SIE-296]-ME-NUT-K64 (nhóm 2)S 3 2 1410-1730 3
-5 [SIE-296]-ME-NUT-K64 (nhóm 2)S 4 3 1505-1730 4
-5 [SIE-296]-ME-NUT-K64 (nhóm 2)S 5 4 1410-1730 3
3(2-2-0-6) [SIE-302]-IT-LTU65BC 1 3 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-303]-EM-VUW-K65BC 1 4 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-304]-IT-VUW-K65BC 1 5 1230-1550 1
3(2-2-0-6) [SIE-305]-ME-GU-K65BC 1 4 1230-1550 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-306]-ET-LUH-K64C 1 4 1230-1455 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-306]-ET-LUH-K64C 2 6 1230-1550 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-307]-ME-LUH-K64C 1 3 1230-1455 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-307]-ME-LUH-K64C 2 4 1230-1550 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-307]-ME-LUH-K64C 3 5 1230-1455 1
6(5-1.6-0-8) [SIE-307]-ME-LUH-K64C 4 6 1230-1550 1
6(4-4-0-12) [SIE-308]-ME-LUH-K64C 1 3 1230-1550 1
6(4-4-0-12) [SIE-308]-ME-LUH-K64C 2 4 1230-1550 1
6(4-4-0-12) [SIE-308]-ME-LUH-K64C 3 5 1230-1550 1
6(4-4-0-12) [SIE-308]-ME-LUH-K64C 4 6 1230-1550 1
3(2-1-1-6) [SIE-309-Tiếng Anh]-ME-GU-K65S 1 3 0920-1145 4
5(5-2-0-10) [SIE-310-Blend]-IT-GINP-K64C 1 3 1230-1550 1
5(5-2-0-10) [SIE-310-Blend]-IT-GINP-K64C 2 6 1230-1455 1
3(3-0-0-6) [SIE-313]-ME-GU-K64C 1 3 1505-1730 4
3(3-0-0-6) [SIE-314]-ME-GU17BS 1 4 0920-1145 4
2(2-0-0-4) [SIE-315]-IT-LTU-K65A+B+ET-LUH-K65C 1 3 1600-1730 5
2(2-0-0-4) [SIE-316]-ME-NUT-K65+EM-VUW-K65C 1 4 1600-1730 5
2(2-0-0-4) [SIE-317]-IT-VUW-K64+IT-VUW-K65B+ME-LUH-K65C 1 5 1600-1730 5
3(3-0-0-6) [SIE-318]-IT-VUW17A+ME-GU17AS 1 4 0920-1145 4
3(3-0-0-6) [SIE-319]-ME-NUT17 (bổ sung)C 1 5 1230-1455 1
2(2-0-0-4) [SIE-320]-IT-LTU-K64+EM-NU-K64A+BS 1 4 1015-1145 5
2(2-0-0-4) [SIE-321]-ME-NUT-K64+IT-GINP-K64S 1 5 0645-0815 1
2(2-0-0-4) [SIE-322]-ME-LUH-K64S 1 5 0645-0815 1
2(2-0-0-4) [SIE-323]-ME-GU17A+ET-LUH-K64+EM-VUW-K64+EM-NU-K64BS 1 5 0645-0815 1
2(2-1-0-4) [SIE-324]-ME-NUT-K64S 1 6 0645-0910 1
2(2-1-0-4) [SIE-325]-ME-GU17BS 1 5 0825-1100 3
NGÀY 02/09/2021
KT Kíp Tuần Phòng Cần_TN SLĐK SL_Max Trạng_thái Loại_lớp
3 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-405 TN NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8 D7-106 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-508 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-508 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-508 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
5 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-508 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-508 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8 D7-502 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB TTTN
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TTTN
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB TTTN
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB KLTN
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐATN
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB KLTN
3 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 10-17 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-307 NULL NULL 45 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TTTN
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB TTTN
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐATN
NULL NULL NULL NULL NULL 50 Đang xếp TKB KLTN
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
5 Chiều 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-502 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
6 Chiều 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 NULL NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-301 TN NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 3 Đang xếp TKB ĐA
6 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
1455 Chiều 9,11,13,15,17 B1-201 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1455 Chiều 10,12,14,16,18 B1-201 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 9,11,13,15,17 B1-201 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
4 Sáng 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
1730 Chiều 2,3,4,5,6 B1-201 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 2,3,4,5,6 B1-201 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
3 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-102 NULL NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
1455 Chiều 8,11,13,15,17 B1-204 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 8,11,13,15,17 B1-204 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
4 Chiều 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D8-107 NULL NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-305 NULL NULL 140 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-507 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
1455 Chiều 5,7,10,12,14, B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 5,7,10,12,14, B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
6 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-401 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-302 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
1145 Sáng 5,7,10,12,14,16 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1145 Sáng 4,6,8,11,13,15 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
3 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-402 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
5 Chiều 1-8,10-17 D9-303 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2 Chiều 1-8,10-17 D9-303 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
1145 Sáng 5,7,10,12,14 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 5,7,10,12,14 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1145 Sáng 6,8,11,13,15 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
1730 Chiều 6,8,11,13,15 B1-203 NULL NULL 37 Đang xếp TKB TN
6 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-401 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-401 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐATN
4 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-304 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
5 Chiều 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D9-304 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-304 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-405 TN NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-103 TN NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-505 TN NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-502 TN NULL 100 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
4 Chiều 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-102 TN NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-505 TN NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-103 TN NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-505 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D7-505 TN NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
4 Sáng 1-8,10-17 D9-302 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-505 TN NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
3 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-505 TN NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB ĐA
NULL NULL NULL NULL NULL 200 Đang xếp TKB ĐAMH
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-505 NULL NULL 48 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL NULL NULL 30 Đang xếp TKB TT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-102 NULL NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-303 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D9-304 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D3-5-403 NULL NULL 80 Đang xếp TKB TN
3 Chiều 1-8 D7-106 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-106 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8 D7-106 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8 D7-106 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-506 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
NULL NULL NULL TN NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-405 TN NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-405 TN NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
5 Sáng 1-8,10-17 D7-102 TN NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 53 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 59 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 53 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 76 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 32 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 SVD NULL NULL 50 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-106 TN NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 D7-106 TN NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
2130 5,6,7 C10-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB TN
3 Chiều 10-17 D7-106 TN NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 10-17 D7-106 TN NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D9-304 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2130 5,6,7 D3-206 NULL NULL 30 Đang xếp TKB TN
2130 5,6,7 D3-206 NULL NULL 30 Đang xếp TKB TN
2130 5,6,7 D3-206 NULL NULL 30 Đang xếp TKB TN
6 Sáng 1-8,10-17 D7-506 TN NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D9-303 TN NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2130 5,6,7 D3-204 NULL NULL 34 Đang xếp TKB TN
2130 5,6,7 D3-204 NULL NULL 34 Đang xếp TKB TN
2130 5,6,7 D3-204 NULL NULL 34 Đang xếp TKB TN
3 Sáng 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-506 NULL NULL 43 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 43 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-306 NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D8-401 NULL NULL 30 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-309 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-501 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-504 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-311 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D8-504 NULL NULL 20 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-301 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-302 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 VDZ NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 10-17 VDZ NULL NULL 40 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-306 TN NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
4 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-504 NULL NULL 35 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-506 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D7-507 NULL NULL 60 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
6 Chiều 1-8,10-17 D7-102 NULL NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 D9-302 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
3 Chiều 1-8,10-17 D7-103 NULL NULL 96 Đang xếp TKB LT+BT
6 Sáng 1-8,10-17 NULL NULL NULL 150 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D9-304 NULL NULL 80 Đang xếp TKB LT+BT
2 Sáng 1-8,10-17 D7-102 NULL NULL 172 Đang xếp TKB LT+BT
3 Sáng 1-8,10-17 D7-405 NULL NULL 120 Đang xếp TKB LT+BT
5 Sáng 1-8,10-17 D7-502 NULL NULL 72 Đang xếp TKB LT+BT
Đợt_mở Mã_QL
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
A 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
B 680
B 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
AB 680
AB 680
AB 680
ÂB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
AB 680
A 680
A 680
AB 680
AB 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
A 680
A 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
AB 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
A 680
A 680
A 680
A 680
B 680
B 680
B 680
B 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680
AB 680