Sie sind auf Seite 1von 4

jednina acus, -us, f.

(igla) | acer, acris, acre dies, dei (dan) | frigidus, 3 (hladan)


(oštar)
N.V.

Ab

množina acus, -us, f. (igla) | acer, acris, acre dies, dei (dan) | frigidus, 3 (hladan)
(oštar)
N.V.

Ab

jednina pietas, - atis, f. (pobožnost) | nullus, saeculum, -i, n. (vijek) | brevis, breve
3 (nijedan) (kratak)
N.V.

Ab

G
množina pietas, - atis, f. (pobožnost) | nullus, saeculum, -i, n. (vijek) | brevis, breve
3 (nijedan) (kratak)
N.V.

Ab

jednina victima, -ae, f. (žrtva) | magnus, 3 populares, -ium, m. (pučka stranka) |


(velik) rudis, rude (nevješt)
N.V.

Ab

množina victima, -ae, f. (žrtva) | magnus, 3 populares, -ium, m. (pučka stranka) |


(velik) rudis, rude (nevješt)
N.V.

Ab

G
jednina mare, -maris, n. (more) | niger, 3 urbs, urbis, f. (grad) | felix, -icis
(crn) (sretan, pobožan)
N.V.

Ab

množina mare, -maris, n. (more) | niger, 3 urbs, urbis, f. (grad) | felix, -icis
(crn) (sretan, pobožan)
N.V.

Ab

jednina aspectus, -us, m. (pogled) | mirus, 3 genu, -us, n. (koljeno) | nobilis, -e


(osobit) (plemenit)
N.V.

Ab

G
množin aspectus, -us, m. (pogled) | mirus, 3 genu, -us, n. (koljeno) | nobilis, -e
a (osobit) (plemenit)
N.V.

Ab

jednina dies, -ei, m. (dan) | aestivus, 3 (ljetni) facies, -ei, f. (lice) | latus, 3 (širok)

N.V.

Ab

množin dies, -ei, m. (dan) | aestivus, 3 (ljetni) facies, -ei, f. (lice) | latus, 3 (širok)
a
N.V.

Ab