Sie sind auf Seite 1von 5

Lagune 2 Lerneinheit 11

Deutsch Türkçe

Nomen İsimler

r Besen, - süpürge, fırça

e Bohrmaschine, -n matkap

r Briefumschlag, -“e mektup zarfı

s Bügeleisen, - ütü

e Einrichtung , -en döşeme, yerleştirme, kuruluş, kurum

r Föhn, -e saç kurutma makinesi , lodos

Hausaufgaben (Pl.) ev ödevleri

e Idee, -n fikir

e Lust heves, istek, şevk

r Kochlöffel, - yemek yapma kaşığı, kepçe

r Mixer, - mikser

s Museum, Museen müze

e Musik müzik

s Schlagzeug, -e bateri, davul, vurmalı çalgı

s Sonderangebot, -e özel teklif, özel fiyat

e Steckdose , -n priz

r Stecker, - fiş

e Taucherbrille , -n dalgıç gözlüğü

e Urlaubskarte , -n tatil bileti, tatil kartı

St. Georgs-Kolleg - Tuna Yılmaz Lerneinheit 11

1
Lagune 2 Lerneinheit 11
Deutsch Türkçe

s Video, -s video

e Zange , -n pense, kerpeten

Verben Fiiller

aufhören yaptığı işi yarıda kesmek, yarıda


hört auf, hörte auf, hat aufgehört bırakmak, bir alışkanlığı bırakmak

aufschreiben
(belli bir şeyi yazmak) , not etmek,
schreibt auf, schrieb auf, hat kaydetmek
aufgeschrieben

ausschlafen
schläft aus, schlief aus, hat uykusunu almak
ausgeschlafen

bearbeiten üzerinde çalışmak, bir konuyu enine


boyuna incelemek, gözden geçirerek
bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet düzeltmek

bohren
delmek, delik açmak
bohrt, bohrte, hat gebohrt

chatten
chat yapmak, sohbet etmek
chattet, chatette, hat gechattet

decken
örtmek, kurmak, kaplamak
deckt, deckte, hat gedeckt

gelingen
başarmak, başarılı olmak
gelingt, gelang, ist gelungen

herunterladen
indirmek(dosya)
lädt herunter, lud herunter, hat
heruntergeladen
St. Georgs-Kolleg - Tuna Yılmaz Lerneinheit 11

2
Lagune 2 Lerneinheit 11
Deutsch Türkçe

öffnen
açmak
öffnet, öffnete, hat geöffnet

reizen kışkırtmak, kızdırmak, öfkelendirmek,


reizt, reizte, hat gereizt tahriş etmek

schützen
korumak
schützt, schützte, hat geschützt

spazieren gehen
geht spazieren, ging spazieren, ist gezintiye çıkmak, dolaşmak
spazieren gegangen

speichern
kaydetmek
speichert, speicherte, hat gespeichert

stecken takmak, yerleştirmek


steckt, steckte, hat gesteckt takılı durmak, takılı kalmak

stützen
desteklemek, destek olmak
stützt, stützte, hat gestützt
trocknen
kurutmak, kurumak
trocknet, trocknete, hat getrocknet
versuchen
denemek
versucht, versuchte, hat versucht
wackeln
sallanmak, sarsılmak
wackelt, wackelte, hat gewackelt

Andere Wörter Diğer Kelimeler

glatt düz, pürüzsüz, kaygan

gleichzeitig eş zamanlı, aynı zamanda

St. Georgs-Kolleg - Tuna Yılmaz Lerneinheit 11

3
Lagune 2 Lerneinheit 11
Deutsch Türkçe

manchmal bazen

steif katı, sert

için, ulaşmak için, …. olsun diye


yan cümle bağlacı
damit
(Finalsätze- Absichtsätze- amaç, hedef ,
niyet bildiren yan cümle bağlacı)

için, ulaşmak için, …. olsun diye


(öznesiz) yan cümle bağlacı
um zu
(Finalsätze, Absichtsätze- amaç, hedef ,
niyet bildiren yan cümle bağlacı)

wozu ne amaçla, ne diye, ne için

a) Infinitivsatz mit „ zu "


b) ………….. , „ um…… zu ".
zu
yapılarında kullanılan sözcük.

Wörter im Kontext Bağlamdaki Kelimeler

Hast du Lust, Karten zu spielen ? Kart oynamaya hevesin, isteğin var mı ?

Sie fängt an, den Brief zu lesen. O, mektubu okumaya başlıyor.

Sie fängt an, den Tisch zu decken. O, masayı kurmaya başlıyor.

Er hat vergessen, den Stecker in die O, fişi prize takmayı unuttu.


Steckdose zu stecken.
O, boya daha hızlı kurusun diye fön
Sie nimmt den Föhn, damit die Farbe
makinesini alıyor. O, boyanın daha hızlı
schneller trocknet.
kuruması için fön makinesini alıyor.

Sie benutzt den Besen, um ein Bild zu


O, bir resim yapmak için fırçayı kullanıyor.
malen.

St. Georgs-Kolleg - Tuna Yılmaz Lerneinheit 11

4
Lagune 2 Lerneinheit 11
Deutsch Türkçe

Er hört auf zu lesen. O, okumayı yarıda bırakıyor.

In Deutschland sagt man :


mektup zarfı
r Briefumschlag, -“e

In der Schweiz sagt man auch :


mektup zarfı
s Couvert, -s

In Deutschland sagt man auch :


mektup zarfı
s Kuvert, -s

St. Georgs-Kolleg - Tuna Yılmaz Lerneinheit 11

Das könnte Ihnen auch gefallen