Sie sind auf Seite 1von 4

Anexa 1

LISTA DISCIPLINELOR DE CONCURS CORELATĂ


CU NUMERELE ORDINELOR DE MINISTRU DE APROBARE A PROGRAMELOR
PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A
POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

NR.
DISCIPLINE NR. O.M.
CRT.
OMEC nr.
1. AGRICULTURĂ - HORTICULTURĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
2. AGRICULTURĂ - HORTICULTURĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
3. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
4. ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
5. ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
6. CHIMIE INDUSTRIALĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
7. CHIMIE INDUSTRIALĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
8. COMERȚ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
9. COMERȚ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
10. CONFECȚII PIELE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
11. CONFECȚII PIELE (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
12. CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL
5975/09.11.2020
CONFECȚII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL (MAIȘTRI OMEC nr.
13.
INSTRUCTORI) 5975/09.11.2020
OMEC nr.
14. CONSTRUCȚII
5975/09.11.2020
OMEC nr.
15. CONSTRUCȚII (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020

1
NR.
DISCIPLINE NR. O.M.
CRT.
OMEC nr.
16. DREPT
5975/09.11.2020
OMEC nr.
17. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
18. ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
19. ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII
5975/09.11.2020
OMEC nr.
20. ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
5975/09.11.2020
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ, ENERGETICĂ OMEC nr.
21.
(MAIȘTRI INSTRUCTORI) 5975/09.11.2020
OMEC nr.
22. ENERGETICĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
23. ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC
5975/09.11.2020
ESTETICA SI IGIENA CORPULUI OMENESC (MAIȘTRI OMEC nr.
24.
INSTRUCTORI) 5975/09.11.2020
OMEC nr.
25. FARMACIE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
26. FARMACIE (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
27. FILATURĂ-ȚESĂTORIE-FINISAJ TEXTIL
5975/09.11.2020
FILATURĂ-ȚESĂTORIE-FINISAJ TEXTIL (MAIȘTRI OMEC nr.
28.
INSTRUCTORI) 5975/09.11.2020
OMEC nr.
29. INDUSTRIE ALIMENTARA
5975/09.11.2020
OMEC nr.
30. INDUSTRIE ALIMENTARA (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
31. INSTALATII PENTRU CONSTRUCȚII
5975/09.11.2020
OMEC nr.
32. INSTALATII PENTRU CONSTRUCȚII (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
33. MECANICA
5975/09.11.2020
OMEC nr.
34. MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020

2
NR.
DISCIPLINE NR. O.M.
CRT.
OMEC nr.
35. MEDICINĂ GENERALĂ
5975/09.11.2020
OMEC nr.
36. PISCICULTURĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
37. POȘTĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
38. PRELUCRAREA LEMNULUI
5975/09.11.2020
OMEC nr.
39. PRELUCRAREA LEMNULUI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
40. PROTECTIA MEDIULUI
5975/09.11.2020
OMEC nr.
41. SILVICULTURA
5975/09.11.2020
OMEC nr.
42. SILVICULTURA (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
43. TEHNICI CINEMATOGRAFICE ȘI DE TELEVIZIUNE
5975/09.11.2020
TEHNICI CINEMATOGRAFICE ȘI DE TELEVIZIUNE (MAIȘTRI OMEC nr.
44.
INSTRUCTORI) 5975/09.11.2020
OMEC nr.
45. TEHNICI POLIGRAFICE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
46. TEHNICI POLIGRAFICE (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
47. TELECOMUNICAȚII (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
48. TRANSPORTURI AERONAUTICE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
49. TRANSPORTURI FEROVIARE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
50. TRANSPORTURI NAVALE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
51. TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020
OMEC nr.
52. TRANSPORTURI RUTIERE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
53. TURISM (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020

3
NR.
DISCIPLINE NR. O.M.
CRT.
OMEC nr.
54. TURISM SI SERVICII
5975/09.11.2020
OMEC nr.
55. VETERINAR
5975/09.11.2020
OMEC nr.
56. ZOOTEHNIE
5975/09.11.2020
OMEC nr.
57. ZOOTEHNIST-VETERINAR (MAIȘTRI INSTRUCTORI)
5975/09.11.2020

Das könnte Ihnen auch gefallen