You are on page 1of 22

Ê 

 ÊÊ 
 
BOŠNJACI I NJIHOV JEZIK KROZ HISTORIJU 

    

 


Apij   !" #
 $ % 

      & 

 
&  ''&
 &
 ( Via Apija,   Bosna )
  ' ' '  

 * +  &
  & Konstantin
Porfirogenit, 
 ,   ' ³O
narodima¶¶ -./ 
 
..%  

2" Alija Bosna 0
   
  
DŽOGOVIĆ '     


' 
   
1
 ,    1' 2' /
 

+
 
3 Bosna 4
$  bosanskog jezika 5  
4 '! 
 & 4

 & ' 
 
 & 4 
4' 
3 '3' Bosna,  4

 
  
3 % !  
 
 6

 & ' '    -.'  
4
$ ..'%0 
&3
 
 
  Bošnjak    
 )  
 &  
 )'
5
 
 7 8
     ' 4
  2
  
 
 3'4  )  

 )
 
 

 9  $
$ &   
+   !& 
 4
& 4 '  3 4 ) 
  

3 % bogumila - ³dobrih Bošnjana¶¶,   
  '  & '4  3 $ #
& 
: 3  
' 
 & 
4 34 ''4
' '4 alhamijado stvaralaca%   '& 
 
&  ' '  
'

 
 '

&   
 '4 
 '   
 
 
 
  
4 '
  4 : 3  3

c
$ & 
 
 / ' 
 & 
+  
 3 4$  bosanski ) '
 
  '    
3 $ #
& * 
 ' -.
4 $ ..  
  '
  


2' 1'  9  Radoslav
Katičić 4
 '   
! 
 
 
 -...
 ; <=>?%"-.@ 
 

   " postoji narod i taj narod ima svoj
jezik¶¶ 7 '     
& 
 ' & ' '  ' 
3& Isidora Sekulić $ 
'<=A<%"³Jezik
Bosne, to je jedna kolektivna umetnost čiste genijalnosti, od ranga
narodnih umotvorina, ali koja nije samo čudo prošlosti, nego je i
čudo sadašnjosti.¶¶
Jezik Bošnjaka Sandžaka, '    
 '  3 4 & " B ' :
! 4 
5 ! (  :
! 9  5! 
 C 4! # 
$ ! :  :
! # 1 ' :4 1 
 $' ! /3!
7
 *
!  (
 (  B' 4! 
 
$ '!  ! ) +! D / ! E  E
 ! 
' ' & 94 $'! 
  /3 ' 5
 ! 
  4 ) ''
4  & 5 +! 
 3 #
% B
 # #! 
 1
 ! 5

B
! 1  (
 
 
 
 : 3  
0' 3  '  
 
 !   
' 


 
 '  4
  4
  & 
 & 
 
   '    
  
 &  
 
 '':
#
 :'& &8

&
$
 
 ' 
 $ &  ' 3 

 % ' 3 

& ) '    '  


 
  
'  '4 &' & 
'

  ' potvrda da Bošnjaci nisu bili nepismen
narod već naprotiv vrlo pismen i afirmisan dobrim djelima svih
ondašnjih književnih vrsta i žanrova. 

9  ' 
F F 
  '  

% '   % Vuk St. Karadžić, 
 '&  
'!  ' ! '
 
'
'  & '  & '% 

   

÷

' ' ³Načertanije¶¶ ' G
  4  ,, 
Program o iseljavanju Bošnjaka i Albanaca u Tursku  '
H  
'!  5
! 
 & :
 '
 )

' 
 /
 
 Program o etnički čistoj Srbiji : 
'!  /
 H !  Memorandum :5I0 4 
,,  0   '
 
&  

 
:'  1
'   ' G
&  $   
 $ 
 *
 H 7 3  
 
 
  
   &
   :
 
 ' 
 
'& 8

 2

 
'
' '  ' ' '& ,,   
 '  -.$'
3..   
 4 4
 
 
 ' 
'  
' &  J
  
  '
/ : ' & 
  '  


'-.:
 ..
 '  ' 
 

 
 :
  
 
   ' H ! (' 
I ! H E' 
% :
  
 $ :
 

'Bošnjacima se prijetilo odsijecanjem prstiju 

 & 
 -.I3.. ) H /
!%  -...
 & ') 
  -.:
 E
.. ) I& H!%
    & ' '
3  
 Save Nemanjića44 4
4' 
4 
  % 
4   ' ( 
( &%'3' I!  '
4
 
$ '   4 
'  
 '  
 
  
 ' '  


' '  
&
 ' ,  
   

 
 
 ' 
 
 
 & ' ' '& & '
 
 
 & 
% 
' 
 ! 
0 & 
  ideja o tzv. državnom
jeziku, 
' ':
' ! ' 

 -.
 
..% 
4
!   

: jezičku reformu H  <><A   ! <><>
 Rječnikom srpskoga jezika 
  &  
  '3'&  ' :
 
 E :
  H  1  4 $ & 
8

& #
    &   & % H' 4  
' :
 7 Rječnik 3 '   ' <><>
" <> ? <> A <>= <=;Ê  ' <= Ê 

X
8' H 
 
  ! 
 
 ' Kopitara i
Beča, '   
 '4 
 5

 
(  '   *
 H  
  
 
 ' '  
   '
 

 
!   &
 4 
 4
 & '4
 ' :
! ' 
 ! & ''

 


Gramatika bosanskoga jezika iz 1890. godine 
Ë
#
 ' '& 
 & ) K G   3
!
 1'!: &: H
2
2

!
%
'
  &  4
    '
 & H
 

('   Bečki dogovor 1850. godine

 4
 -.
 &.. 
' & " 
 
4
 /  & '% #
     

 
  '
 
   
    :
 #
 '  
' '3
' & ' &  #
  ' & 
  '
 
 )  4 
 0 
 & ' 
 ' :
 #
 
 '


  ! % 4 & '
 
 '

'  4
 ! I 
  '  
 )
    
 " zapadna i istočna '
zagrebačka i beogradska%  
  
 
 
Bečki dogovor 1850. godine   
  +
+:
 #
 

'
&
) 
   
 
 
0 $ 

'   ' 
'  
 '
 ' '  
  
  
 ' I  
 Belićeva lingvistička škola '  
H   
 Boranićeva '  G )

 &
Novosadski dogovor 1960. godine  ' Bečki dogovor,
' 
' '
:
 
#
  4  ,,  
'
'
& :
 
 ' 
 #
  :'& 
  ' & + I ! &4 ' ! ' $ & 
5' & )   
'   $ & 
 '
'
 
& )
 4 -.
4
$ ..   1' 
'  za svoj jezik i svoje nacionalno
ime Bošnjak. 1 :
 #
 
'  
 :  

 '-.
! ..
   $ &    
!  
  
Nisu Srbi i Hrvati ³sve i svuda¶¶. 5   

& oduzmu $ & 3 


&% H' ( 5
 
5
 poslovenjeni Srbljaci 
   H !  
8

&' 
' %''
 !:
 8

& 
 #
  ' ' 4  

a
I ' 
  
4
  4
 
 -... )
 '
  
 '

'  

 &   
 ! $
 
9 
 ':
#
 
 !  3
  
) 
 )  
  & 7  
 
' '$#
&8
G
 '
 : 3  
'  ' )  '  
 

Slobodna upotreba jezika naroda i nacionalnih zajednica osnovni
su demokratski principi savremenog društva i primarni standardi
svih međunarodnih dokumenata - deklaracija i konvencija.
Novosadski dogovor'  &


   ' 

 '   
 
'  / '' 
   + 
  ( 
 '  
&  
' I4 ' 

'     ) 
  ' 
 
 '

2& 
  
 )  '  
3 

&

 4
 %
'
 
! 
 & ' ' 4 )  :'! 7 J! 
B B ! :
 1'! 
! /
 9 /
!  
%
 
 '
  '   
! 
 
   '  
 

Vuk i njegovi istomišljenici '  :
  
 

 & 
   
 
&  

 -.( 

..J
/ ! 
<>A?%Vukova reforma & ' 
 -.:
  ..% '  4  ,, '!  '
 ,,   
 !  & ' & 
'   I ³Gorski vijenac¶¶  -.
 
& ..

  '

 
  ! + & ' +


3 '  '' 
 '! )  %  
  $
 ( ! 
 ³Đačkog rastanka¶¶% 
J
 ! (³Otadžbina¶¶)  '   H'! (³Hajduk
Stanko¶¶)   
    &

 
4
 &   3 u djelima Iva Andrića.
: 

)4
  
 
3 '
   3
! (³Smrt Smail-age Čengića¶¶). 8


 ' ' & ' 


-.   ' & & ' 
 

& )  

  ¶Onam¶, onamo, za brda ona¶¶ 
³Balkanske carice¶¶  
& ' ³Ćeraćemo se još¶¶ 
$!! 7 & &  
  4 &'
 ' 4  &    3  ' 
4   4 -.  .. '   '  '

 
 /
& B! )4 
& 


   
 -.' 
& .. 4  & 7 
 &  '  & ) H  # %

Vuk ' & ' ' 
' & 
 

 
& )  
'
 '4 
  & '4 & 


U‘ 2
  '  
 
  
 
4 
 ' 
 
& '
 & 
4

 4 
  
 

' 
4 
4 
 ) 
  '  ' 
-.#  & .. -.: 3 .. 
 
 
' 5' J
' 
%   '  
  
   
 " C  1  -.K 1 
! ' ..% 5  5+'   % 
 

-.$ 
$
 ' ..% -.H

3 
' ..% 5' J
'  I'  

' %       ' 
7 
 3   
 %


U‘ /
 4
& 
 H 
' 

3   
 &' #
& '
 '      
4
&  
 
 jezik Bošnjaka Bosne i
Hercegovine. 
0  
 
!    + 

-. .. ' 
 
  -.H 4
& 
..


U‘ 
! 
' & ³Piši kao što govoriš, čitaj kao što je
napisano¶¶ H 
  
 
 Adelunga
 
  
  
& 


 '% 
   C
& 
D' 


$ & 


†
H 
)  
' &  '  bosanski
jezik
 
 

' 
'

 &
 
4 4     

'& 
 & )   I
    
'  

' $ #
&' 
 & '3  3 
 ' & 
/
 
4 &
 C''   '   


    ' bosanski // bošnjački
glosarij -. 
.. 
 ' 

 


 )  '  !  ' %  4 
  
    
&'
H  '& 
' 

 '   
   
 ' ' 
 

 
:4
' ' Gete
 ' ! 
 ' '  ' #  &
 ' 7

 &'

' $  2
 '  :
 #
  ' E
)
'   ' 1  5'   
' 
 4 $  
 ' :
  &

 
 H
 
 /
 7
! /   

 
 +  3 
 
 

-. 
       4'  
 ' 
.. 0  
 /  $ & 
 

 &) !$ &$ &*
&' 
' '!'4
&/
 H  
 '
   & ' 

 
 $  4 '   $ '  
 
'  ' 
 

2' Berlinskog kongresa 1878. godine & ' & 
$   4  '
 &  
 ' ' 4
  '  
 
$
' 
   
4 ! & 
$ & 5' & ( *
& H'   :
%
 +
  (  H% &   

   ' ' 
3  2'& $
'

   !  $ #
& 8
 G
 :

& I! 2
& 1' :3 E 4! K
 *

03& I     : 3 %

o
0 '  $ &  & '   '

&  4 ' '   

" 
& *
&
$ ' & 4 & :
 #
 4   
:
 #
 ' 
 ' 
 :
 #
 

' :
 8

& #
  & ' 
<=?A% 
&Bošnjaci'%$ &' 
G
 L 2
 2

   
 
3 
&
' 1 %   
& " 
 :
  4
  
 
   ' 
 % 
G
& G
  
   ) & '% 
  &  4  % '   *

E $ & E
' & ) ! 
 &% 
2' 2
 
  '   &" 

4
  ' Belićevim pravopisom  '
'%  
 & ,,  
   
 

   Boranićevim pravopisom 
  
 
4
   0 :'  
 Stanko
Škrelj$'!$
!
' ' Novosadskog
dogovora <= Ê % 0 & ' 
 & 
4
 
4
 
  ''  590 :5I0  

4
 '3&' 
3 
' 
0 
 ' 
   &   
 & '
&


6' '3
:
6$'!-./ '@..% 
'
%

B
' 
 ' / 4 &  
 &
% '4
 
     ' 
 Glagoljica i ćirilica

'   


 
 &  % 
I 

  & 
  
 latinice ' 

 
 '  8'   ' 
' '  !
'   :
 !  $ #
&
8
 G
 1 H  Bukvar 


  

 
   '
&  3 ! & 
 & ' & 
2' /
 
  ' ' '
'& '

     & '4 


3  
 
 4

 
4 &   '
 '  
 

& '
'  '4
  I '  ''
' 

 
  '  3 '
    ' ' 
  ' 4
  3)

c
 
3  
& 3 ) '
 
 $ 

  
 4
  &

% & '
'
 ' & ' 
 & &

 & '  -.4 &' . . 2
    
'   &    & '   
 

 4
 
' 1
 
 4 & ' ) & '4

  '  '  $
 2
& 
9 
  ' ' 
   -. '.. 

Novosadski ³pravopisni dogovor¶¶ 
  ' 

+ :
  #
  7
 '   &  5 
  
 '4 '
 ' 
4%  &
'
) 
'3  :
  #
  /
 
  & '
 &  '  4 
 & 
&
& '
%  9 
' Novosadskog dogovora 
  &  
 &  % 
 :
 
#
  ) 
  4 
4 
 
34 
 /
 
 

4
  4
 
 
 ' 4
  

  '& 
 

4 4  I
' -.   ' ..  '  

 
4
 -.
4.. ) 4
3

3 & ' 
 4
 % & 


8

  '
  
 '
)
 
 & ' 
 $  '
 
&  
 
' 
 
 ' 4
  
  
+  na Novosadskom dogovoru nije prisustvovao nijedan
predstavnik Bošnjaka niti je iz bošnjačke usmene i pisane literarne
tradicije ekscerpirana uobičajena jezičko-pravopisna materija. :
 ' ' 

4
 3 )4
 
 '
3  & ''
 
(  ' &
    

 )  
 4
    + ) 

 4
    ''   ' & & ' Bošnjak4
44
 4 

 
' & ' $ )' 
' 
 0 G
 2
 2

 '  ' &  
$ & 4 
  
& -.'):' ..  
' ' % G
& G
 
 ' )

  4 ' '4 '
%    & 
 ' +     4% 

cc
I & ' $ 
' 
  '

  &' 

 
3 $ #
& : 3  8

G
 1    
 #
  :
 :' 
*
  
'5
 1  5
' 
%7 


 ' 4'
 rimskog
istoričara Apija 
 ' Bosnu 
 
' % ' bogumila i  ¶dobrih Bošnjana¶¶
&'

 )   4 Bošnjaka : 
 
 & '  
 
 
  ' 3
 
 dvijehiljadugodišnje istorije. Kulture religija kroz koje
je ovaj narod prolazio nisu umanjile nacionalnu semiotiku imena
Bošnjak, naprotiv oplemenjivale su ga autentičnim nacionalnim i
kulturnim vrijednostima čiji korijeni dosežu do najstarijih ilirskih
plemena koja su nastanjivala zemlje na kojima danas žive
Bošnjaci. I   
 
4'  

' &' % 
3   
 ilirsko porijeklo
starih Bošnjana ) !     


 
  
 &   ' 
 4 '4 & Iliri nisu mogli nestati kao
narod već su se naturalizovali u one zajednice koje su se formirale
na Balkanu u istorijskoj dijahroniji.

Teze o državnim jezicima su vještačke tvorevine, ' 
 9  ' 
3
 '    
 )
' 
  
   

1' &  & '    $ & 

 '   & 
 D
  Jezik i
tradicija Bošnjaka su dio evropske kulture i njenog nasljeđa. 
$ &     
 /
  ' 

' & '4


 ' 
4

 

'3 '  
' $ & sem latinice   ' 
bosančicu (ćirilično pismo
 
  
 H % 7  
' !'3' arapskim pismom '  
&
 
 3 
 &% 
'    
&   
 ' & (turskim, arapskim,
persijskim). I  &  '    3 

 '  4 '

 '4  
 % 
$ & 
' 
 '

 
  
 ' Latinica je bošnjačko ofisijelno pismo, ali
su u upotrebi i druga pisma od značaja za opštu kulturu i


pročitavanje i njegovanje bogate tradicije. 
$        
& 
 

 '  
  
3  
  '

Bosanski // bošnjački jezik 
 
 
 
 
3' ' & To je jezik svih Bošnjaka bilo
gdje da žive: u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Crnoj Gori
(ravnopravno sa crnogorskim jezikom i njegovim standardima),
Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i u vanbalkanskim
dijasporama. 7 3
& %
 & 
4 4 
 
I    
 &'   '
 
 
 
  
  '  
 
 3$ &
 & '

'

' Gore, Župe, Podgora i Prizrena, 
4'  1
opredijelili su se za nacionalno ime Bošnjak i za nacionalno ime
svoga jezika bošnjački // bosanski. I   1
  ' 
  ) 2

  '
 )

& & ³Selam´ 

<==AI  
' & ³Selam¶¶, ³Alem¶¶ 
 
  ³Kosovskog avaza¶¶),
³Đulistan¶¶ 
 '  &  & ' 
 % ' 0
2

  $ 
' " Takvim '
 %Djeca Bosne u Prizrenu 
Nurudina Jonuzi), Sarajevo
Guernica  A. Džogovića%  knjiga poezije Jašara
Redžepagića, Bošnjaci Vitomirice - onomastika 2! 
 Alije Džogovića, ³Bijel behar¶¶ - antologija
pjesništva Bošnjaka Sandžaka i Kosova od XVI vijeka do danas,
 + 
 Alije Džogovića, dvije knjige poezije Ragipa Sijarića,
knjiga pripovjedaka Naze Iković, knjiga eseja L. N. Brkovića,
knjiga eseja (³Nam i um´) A. Džogovića, monografija o folkloru
Bošnjaka šarplaninske regije 
  Fehmije Murati),
knjiga poezije Izeta Kurtiši (Tragovi na kamenu), knjiga aforizama
i knjiga pjesama Ćemaila Kurtiši, dvije knjige poezije ' 4
 4  2

 Fahrete Bajšini i Sejme Birdaini,
knjiga poezije dječjeg pjesnika Uzaira Ajradini, knjiga poezije
Sadika Idrizi (Madž¶ir), folklorna drama Jonuza Kaljo, knjiga
edukativnih vrijednosti o ženi u Islamu Jonuza Hodže, 

³Početnica´,   
& Fehima Džogovića,
   2
 ÊÊ  historijski kulturno-prosvjetni
događaj za Bošnjake Kosova. 
H
' 
  1
 
 ' &  & : 5' &

cX
   ' 
 ) bošnjački 
  
 
   ' Bošnjacima. 
Prvi Kur¶an na Kosovu, 
 ! 3  učen je na
bosanskom jeziku, 
   
 
  
' $ '  : 
  1
.  
  4 +5' & 1 
4 $ 
$  
'  +  4   ,, 

' 

' ' &  

  


4
 %
  ' 
 3 '
 
  
 
Jezik svih Bošnjaka (bosanski) rezultat je njegove prirodne
geneze i evolucije tokom duge istorije ovoga naroda i njegove
kulture.

II 


H
 4  44 '  & '  


4 4 
  )
'4
'   3)
 
&  ' % pa je ,
sa aspekta evropeizacije i afirmacije svih oblika ljudskih prava
potrebno izbaciti hajdučiju i nebeske snove iz istorije i literature
 4    
0   
  !  neke literarno-istorijske
primjere koji više ne mogu biti obavezna lektira ni za bilo koji
narod, a najmanje za Bošnjake i njihovu djecu.
³Hajduk Stanko¶¶      4 )
4 
     ( hajduk 
'
  
4
      ' 
'

    4 
    2


 
4  
 '  )  
! 
  '  & '
 4 
'   '  $ ' 
' <>ÊÊ $ & 5' & ( 

 & 
I   &    4  4 & 
-... zakona od ³dvanaest tačaka¶¶: 
 & 
& 


 )  4   '


I ³Otadžbina¶¶ 

 
'& 
 +
4

 '

  &    ' -.
 
& .. * 
 3   
  I 4 ! &'
 ) '  9' 
*   ³Tri hajduka¶¶. 1  & 
 M   
 ' 9     ' I &  
'

 
&  -.
!..
*      & 
*4' 
 
 ' 9  '  
 )
  
' 4  &  
'
 '  
 
0 ') 
  '  ( !  


  ³Simonida¶¶ )   
'  & ' 
 
! ( ! '  ' 3
'
3 
 
 4 '  
'
   /!   ' 
 & 
/
 
 1  ! '

  
' 
!
 
 ' nagrade na književnim susretima -.( !

.. $' 2'
 '& (  1
3!  
&4 4  0      
4 ³Vikanje na stoku¶¶   '

 
 

:
   '      '

 '  
 4 H
 4' 
 ' 

 &' & ) 
  
 NF
' ' 4   

  

 '  :  4
'   3
 

' 
  ' % ! '   
 
3 '  ' -.  
..% 
 ' !1&
 

4  balkanskoj krčmi  ) L
 2' 7 
³Bela ruža¶¶ '   & 4 ' 
   2 ' @
Rodoljubivo-zemljopisna poezija jedne ³istrošene poetese¶¶ ! 

  I  ' 1' '  -.
  .. 
G  ' 

 
 ) &
   
'&
  '

 ' '  
 
' ' -.  .. ' ' '  

' 
 &
 7 
'  

  ' '  '  

 '   
/
 
 '&  )  4  @
$'


+ Pjesmu nad pjesmama
 
  4  & 
 
!   

ca
&' '
 
* )/ ' 
'

'  '  '  7   
  
  &
 ) 
 balkanskog demona   

 K ' I $
!%
  4  '4 4 ' jezik mržnje ' 
  

" lingvokrimen O:
 E
 ? Ê 

)
  '  P 
 I& H! )


 
 0
  2
& 2
& <==? 6  "
: 
 $' '! 6 $' " I 
 % *  
4   
'    
  ' ) 
     
 '
 '  ' 4 4 
 4
 3  Čistota jezika     
 )

 
! '
 
 & 
³Gorski vijenac¶¶,  '    '
 

& &2
' 
   pjevanije'
4 ''  ' '    

 
 ! -... ' '
 
 ' 1
 ) ! 

  
  '  '  $ 
 G 
 
''
 4  ' ' 'F   3
 
 
 
 '   sa onim sumnjivim ožiljkom
na obrvi, 

 -.
 .. )

+  '   &  etiku drsanja,  

' 
-...-...7-...&'
4' 
 '4 & 
'4 '   '4 ! 
I 3   -. ..    

' 
Razočaran biologijom svoga plemena -. 
  ..
 
 
  ' !  
'!
    
  
4 ' 0 

'     


  
'' *
 !
6E 5'
! )

-.:' ..2

 ÊÊÊ% ' ': '' 

4 4 3 ' 1
. * +
3 ' -.
&..
 3
 

'
! !
-.
' 
'.. ! 
 & 
   / ' 4  

   
 ) ' 
 
 '
 24' 
 ' 
+  
'   
   *
& 
& 


 '
   +! 
 '  
'   '     
  4

c

'  +
  ' 
  
-.
..' '
%' 
  '   '! O7 I@..% 


$'    + + K   ' 4 ' 
5

 ( &' 9    ' 
& ' '
7 &
  H < % 
 $  ' )

 
&  8
    
& 
I 
5
 
+ ) 
 
  ! 3 '   ' 
&)'
 & *
 )' 4
5
 !
 
4 !  4 '  %  ' 
    
& 
 ' 
' 4 
   &' & ' '
  
 
' ' % ) 
 
 ' 

 
 
'4 4 ' 5 
 ( 
'  
  9   
4 '4 ' &  ''4 
  novi poredak%
Brđani 3 ' 
 I
 
 O
 :
 ..)
  !
 &
 
'" vjeri ili veri. 
I $5K*5 Ê> )< 
 ÊÊ; 1
 

' '' 7 
 " -.# '   *
& 
 
 
 '  &

      8
 G
 

 ..:  '
' 

III 


2
  & 
  Početnica
bosanskoga jezika. Bukvar 
4  +&  '  
 
 

    
 &
 '
  & '  
03  
& bukvar 
 '
   
&$ I ' %! 

  
 ' ' 0 latinica, svjetski
pisci, jezici kompjutera i jezici elektronike i tehnologije 4 
 
Bošnjačka djeca, svuda gdje žive Bošnjaci, uče svoj jezik -
bosanski.  
  
 4' '

 
 
3  
 
4 
' 
Početnica bosanskog jezika,   
3 $ #
& 

 
 
 u primjeni je i u nastavi kod Bošnjaka na
Kosovu od 2002 / 2003. školske godine. *Prizrenu
02. 02. 2002. godine 
3  '  
& 2&%
    '3  istorijski događaj u kulturi Bošnjaka
Kosova. 0': 3 -.
  '..
  -.'! !'.. ) !   $ & 
Bošnjačkoj djeci su potrebne knjige bošnjačkih pisaca. 5 4 
2
: 3 

' )

 
 
'2
$ & 
4
  
&  -.& ..  H  
 & ' 

 Bosanskohercegovački jezički sistem je
osnovica samo jezika Bošnjaka - dakle, bosanskog jezika.

Novi planovi i programi (kurikulumi) za bošnjačko školstvo u


Sandžaku moraju biti urađeni po evropskim standardima. Njihova
osnovna komponenta mora biti onakva kakva je u matičnoj državi
Bosni i Hercegovini, uključujući u njih i sandžačke
kulturnoobrazovne specifičnosti. Na Kosovu (za bošnjačku
edukaciju) to je već učinjeno i tokovi reformisane škole su u
evolutivnoj fazi. 
$
 2
&   &
 4 !  


  '  

  3  ' S
obzirom na regionalizaciju po evropskim etničkim, jezičkim i
kulturno-prosvjetnim standardima, ovi važni nacionalni problemi
moraju se rješavati u Sandžaku i, naravno, u skladu sa
relevantnim deklaracijama i konvencijama o ljudskim pravima.
Vrijeme je da budu izmijenjeni i mnogi stari nazivi škola, 4
'
)
4  
  '4 
!&  


 
  '&  ' '   
'
 
    $ %
Novi Pazar mora da ima i svoj Novopazarski zbornik, Plav i
Gusinje, Bijelo Polje - također. Onako kao što ih imaju Tutin i
Rožaje : 3  
 ! !    '

 & '

I'   3 '   &  ' 
 
 '

  

'  
& $  ' ?Ê Q ) >Ê Q  
 
  %
* + '  '   &  
4  
 3 )

& '
 


  Narodna biblioteka. 
0 !  

  '  
+  obrada
nekih svetih knjiga. 0 4 
' 
  
 
   ' '
'  &  
 ' '
& 7   
3 
 

 


 
4 

 4
' /
'
+ 
  
  
4
'4 
  ' 
E' ' '    
% )  
 / ' / ' ) 
' 
   
'
 + '
 ' 
'

0  
 
!  '  & $  
svetosavske pjesme 
    
: )

 & 
 

 
 '   
 
D
  
' 
'   


 I
 uz najveće poštovanje kulturnih
vrijednosti drugih naroda i etničkih zajednica.
Bošnjaci su evropski narod i njihove zemlje su u Evropi. Bošnjaci
ne žele granice niti zidove između naroda i kultura. Oni žele
zajednilku budućnost u ujedinjenoj Evropi.

IV 


$ & : 3  3' 
  
 
 

 
&  
 /'
&  ' 
 
0I 1& 0I 0ID:87) $' '
& 
 

   ' ' 
 
F
Bošnjaci Sandžaka žele obrazovanje po principima jednakosti sa
drugim narodima svijeta, obrazovanje koje se temelji na
svebošnjačkoj tradiciji, kulturi i jeziku na bosanskom jeziku
odnosno na njegovom alternantu - na bošnjačkom jeziku kao
sinonimu za isti jezik.

Jedno od osnovnih ljudskih prava iz diskursa Univerzalne


deklaracije o ljudskim pravima je i pravo na obrazovanje, na

co
obrazovni identitet, na kulturne specifičnosti svakog entiteta.
³Svako ima pravo na edukaciju¶¶ - ističe se u Čl. 26 Univerzalne
deklaracije o ljudskim pravima, što znači da svako ima pravo na
onakav oblik edukacije koji se temelji na tradiciji i kulturi entiteta
i na njegovim etničkim specifičnostima - i koji svaki entitet
mobiliše u pravcu savremenih kulturno-edukativnih programa i
svjetske zajednice narodā.

Svjetska konvencija za ljudska prava (Beč 1993) zauzela je stav


da su ljudska prava u obrazovanju i vaspitanju neophodna za
harmoničan odnos između različitih etničkih zajednica i za njihovo
obostrano razumijevanje, toleranciju i mir.

U tekstu Edukacija o ljudskim pravima, kao moto za budućnost,


stoji: ³Što više znamo o našim pravima, toliko ćemo manje gaziti
prava drugih¶¶.
A generalni direktor UNESCO, Federico Mayor, 
 "
-./
 
 ' 
 

 
 ' 2
! )

 
! ) '..

Edit Soos, ³Regionalizam i multietničnost¶¶, "-.0' 

  +
 '

 & 
 '
 
+ !  ' 

 
 & ' 3
+

+ 
 &
 &!' 


& Upravo s toga lokalne i regionalne vlasti putem
obrazovanja mogu da promovišu lokalnu demokratiju¶¶. 
5dr. Zorica Radović, !
³Nacionalne manjine i lokalna
autonomija u međunarodnim dokumentima¶¶
' 

 
& 

"³Prava manjina ispoljavaju se kao
individualna i u novije vreme kao kolektivna¶¶. 5 "-.I'
 
 & '4 
 ' & &
 3
 

  '4
 .. 
0
9
& ( !'!" ³U Evropskoj povelji o
regionalnim i manjinskim jezicima kroz dve svoje odredbe tretira
se posredno i neposredno problem teritorijalne autonomije.
Članom 7.1. (b) nalaže se poštovanje geografsko-lingvističke zone
regionalnog ili manjinskog jezika¶¶«


÷
9
& ( !


' više međunarodnih
dokumenata u kojima se afirmišu ljudska prava. I 

"
%/'
& 04 & 2
 
  & '4'
4
44 <==<6 
%/ 
 1 
&'
7:8D
3 14 <==Ê6
&%7
 &  & '4 :  D

 <==A6
%D
 ' 
 ' &  

: D
<== 6
%2

 < Ê<2
' 
: D
 <==;6 
%D
 ' ' ' 
 
: D

<=> 6
%2
'1H&<== 6
4%$ '
& /'
& 
& +

 

 ' 
+
3 ' 2'
04I & <=?Ê

5
 

' +
 

 
& -.I & ' ' '  
+
 ..*
A ÊÊA*% 

G2

G
+ * 
G 


Neka je srećna ova radna svečanost -
Dan Opštine Tutin! 


3 
&
''
 * D
'
&': 3  
I : 3 
 Ljudska rijeka 
Dobra voda Ćamilova česma
* '  4

 
 ' 
' 
'
 
 &' 
 
 

 '& ' '
 3 


4
& 
' +

'
 '
 
: * !
 4

4
 I '! '

& "* )
:4)$'2'6*)2
):& 6*)/
 )

÷c
I2 
(3 2' G!
 ) 
! 
 
K ' 
'  Tutin ima originalan kulturni ambijentH
 ! '
 
 '' !' 


4
 4 ' & ) 
4
)
4'
 3 

 

 ' 
 

4

$' 

 
 '


 ' '5
 ! !&  
 
''   
 
 
 '  
  
& 
'4
 '  
 
 
4
 
4'
 4: 3 3
$ &

) 
Historijske činjenice potvrđuju da je jezik i sandžačkih Bošnjaka
bosanski odnosno bošnjački - kao njegov semantički alternant. To
je onaj lijepi jezik ³dobrih Bošnjana¶¶ koji kao historijska i kulturna
tekovina neprekidno traje od Povelje bana Kulina (1189. god.) do
danas. 
5 
 4
 ' Radoslav Katičić 
!


 $ "¶¶«postoji narod i taj narod
ima svoj jezik¶¶. 0
3& Isidora Sekulić
oduševljeno je pisala: ³Jezik Bošnjaka - to je jedna kolektivna
umetnost čiste genijalnosti, od ranga narodnih umotvorina, ali
koja nije samo čudo prošlosti, nego je i čudo sadašnjosti.¶¶ 
: 3 '!!')3& 
: 3 
)$ & 

 3 

÷÷