Sie sind auf Seite 1von 7

BAB I LIMIT

FUNGSI
Drs. SUPRAYITNO
SMAN 1 GONDANG
A. LIMIT FUNGSI ALJABAR
I. Menentukan Nilai Limit Fungsi Aljabar untuk x mendekati a

Prinsip menentukan nilai limit fungsi:

a) Dengan Substitusi
lim 𝑓 𝑥 = 𝑓 𝑎 ,
𝑥→𝑎
0 ∞
jika 𝑓(𝑎) ada/ terdefinisi/ bentuk tertentu/bukan: , ,∞ −∞
0 ∞
0 ∞
b) Jika 𝑓 𝑎 tak tentu, yaitu: , , 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∞ − ∞, maka:
0 ∞
0
 Bentuk: , selesaikan dengan:
0

1. Faktorisasi
𝑓(𝑥) 𝑥 − 𝑎 𝑃(𝑥) 𝑃(𝑥) 𝑃(𝑎)
lim = lim = lim =
𝑥→𝑎 𝑔(𝑥) 𝑥→𝑎 𝑥 − 𝑎 𝑄(𝑥) 𝑥→𝑎 𝑄(𝑥) 𝑄(𝑎)

2. L’ HOSPITAL/TURUNAN
𝑓(𝑥) 𝑓′(𝑥) 𝑓′(𝑎)
lim = lim =
𝑥→𝑎 𝑔(𝑥) 𝑥→𝑎 𝑔′(𝑥) 𝑔′(𝑎)

3. Mengalikan dengan bentuk sekawan


Ex. (1) Limit bentuk tertentu
a) lim 𝑥 + 4
𝑥→6
= 6 + 4 = 10
𝑥−2
b) lim
𝑥→2 𝑥+3
2−2 0
= = =0
2+3 5
𝑥+5
c) lim
𝑥→3 𝑥−3
3+5 8
= = = ∞
3−3 0
Ex. (2) Hitunglah
𝑥 2 − 3𝑥 + 2
lim
𝑥→2 𝑥 2 − 𝑥 − 2

Jawab:
 Faktorisasi
𝑥 2 − 3𝑥 + 2 (𝑥 − 2)(𝑥 − 1)
lim = lim
𝑥→2 𝑥 2 − 𝑥 − 2 𝑥→2 (𝑥 − 2)(𝑥 + 1)
(𝑥 − 1) 2 − 1 1
= lim = =
𝑥→2 (𝑥 + 1) 2+1 3

 L’ HOSPITAL/ TURUNAN
𝑥 2 −3𝑥+2 (2𝑥−3) 2.2−3 1
lim = lim = =
𝑥→2 𝑥 2 −𝑥−2 𝑥→2 (2𝑥−1) 2.2−1 3
Ex. (3) Hitunglah

2− 5−𝑥
lim
𝑥→1 𝑥−1
2− 5−𝑥 2+ 5−𝑥 4−(5−𝑥)
= lim × = lim
𝑥→1 𝑥−1 2+ 5−𝑥 𝑥→1 (𝑥−1)(2+ 5−𝑥)
(𝑥 − 1) 1 1
= lim = lim =
𝑥→1 (𝑥
− 1)(2 + 5 − 𝑥 𝑥→1 2 + 5−𝑥 2+ 5−1
1 1
= =
2+2 4
UK 1
Hitunglah!

𝑥 2 −2𝑥−8 2− 2−𝑥
1. lim 5. lim
𝑋→4 𝑥−4 𝑥→−2 𝑥+2
𝑥 2 −2𝑥 4−𝑥 2
2. lim 6. lim
𝑥→0 𝑥 2 +𝑥 𝑥→2 3− 𝑥 2 +5
𝑥 3 −27 2𝑥−2− 3𝑥−5
3. lim 7. lim
𝑥→3 𝑥−3 𝑥→3 3−𝑥
𝑥 3 (𝑥 2 −4) 3𝑥
4. lim 8. lim
𝑥→2 𝑥−2 𝑥→0 9+𝑥− 9−𝑥

Das könnte Ihnen auch gefallen