Sie sind auf Seite 1von 30

BETONSKE KONSTRUKCIJE

Program

Zagreb, 2009. Ime i prezime


50

(A)
60 (h)

16 (h0)

(A)
600 (B)
600 (B)

500 (A) 500 (A)


Betonske konstrukcije I - program

SADRŽAJ

1. Tehnički opis ...............................................................................................................................2


2. Proračun ploče POZ 201-201......................................................................................................3
2.1. Analiza opterećenja ploče POZ 201-201 ............................................................................3
2.2. Statički proračun ploče POZ 201-201.................................................................................4
2.3. Dimenzioniranje ..................................................................................................................6
2.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 201: ............................................................7
2.3.2 Proračun uzdužne armature na ležaju POZ 201-201:..................................................8
2.4. Plan armature ploče POZ 201-201:.....................................................................................9
3. Proračun grede POZ 202-202....................................................................................................10
3.1. Analiza opterećenja grede POZ 202-202 ..........................................................................10
3.2. Statički proračun grede POZ 202-202...............................................................................11
3.3. Dimenzioniranje ................................................................................................................13
3.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 202: ..........................................................13
3.3.2 Proračun uzdužne armature na ležaju POZ 202-202:................................................14
3.3.3 Proračun poprečne armature POZ 202-202...............................................................16
4. Proračun grede POZ 203 ...........................................................................................................20
4.1. Analiza opterećenja grede POZ 203..................................................................................20
4.2. Statički proračun grede POZ 203 ......................................................................................21
4.3. Dimenzioniranje ................................................................................................................22
4.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 203: ..........................................................22
4.3.2 Proračun poprečne armature POZ 203 ......................................................................23

1
Betonske konstrukcije I - program

1. Tehnički opis
Napravljen je statički proračun i dimenzioniranje zgrade pravokutnih tlocrtnih dimenzija
10.3x12.3 m. Zgrada je namijenjena za stambene i uredske prostorije. Po visini objekt se sastoji od
2 etaže (podrum, i prizemlje) i neprohodnog potkrovlja. Razmaci etaža iznose 3.5m. Ukupna
površina svake etaže iznosi bruto A=126.7 m2.

Krovna konstrukcija se sastoji od drvenog krovišta (stolica). Pokrov je utoreni crijep.

Vanjski zidovi podruma su AB debljine h=30 cm.

Strop iznad podruma i prizemlja su pune AB ploče nosive u jednom smjeru, debljine h=16 cm.

Statički proračun i dimenzioniranje elemenata sklopa proveden je za djelovanja sljedećih


opterećenja:
- vlastita težina g1
- dodatno stalno opterećenje g2
- korisno opterećenje q
- snijeg
- potres

Svi elementi dimenzionirani su prema propisima EC2.

Odabrana je kakvoća betona svih AB elemenata (ploče, grede, stupovi, zidovi i temelji) C25/30
(MB 30), a armatura je B 400B (RA 400/500-II).

U Zagrebu, 01.01.2009. Ime i prezime

(potpis)

2
Betonske konstrukcije I - program

2. Proračun ploče POZ 201-201


2.1. Analiza opterećenja ploče POZ 201-201
Poprečni presjek:

1
3 5
16
Vlastita težina AB ploče: g1
• strop d=16.0 cm 25.0 4.00 kN/m2

Dodatno stalno: g2
• pregradni zidovi 1.50kN/m2
• keramičke pločice d=1.0 cm 24.0 0.24 kN/m2
• cementna glazura d=5.0 cm 24.0 1.20 kN/m2
• pvc folija d=1.0 cm
• tervol d=3.0 cm 0.10 0.003 kN/m2
Ukupno g2= 2.94 kN/m2

Ukupno stalno opterećenje g=g1+g2=4.00+2.94=6.94 kN/m2


g=6.94 kN/m2

Korisno opterećenje: q = 3.0 kN/m2

Računsko opterećenje:
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊6.94+1.5◊3.0=13.87kN/m2

Gradiva:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)
Armatura: B 400 (fyk /ftk=400/500) (stara oznaka RA 400/500-II)

3
Betonske konstrukcije I - program

2.2. Statički proračun ploče POZ 201-201


Ploču nosivu u jednom smjeru računamo kao traku širine 1m.

Korisno opterećenje se postavlja u različite položaje kako bi odredili anvelope dijagrama


unutarnjih i vanjskih sila.

4
Betonske konstrukcije I - program

Maksimalni moment na ležaju POZ 201-201


Statička shema:

M G201− 201 = 0.125 ⋅ g ⋅ L2 = 0.125 ⋅ 6.94 ⋅ 5.02 = 21.69kNm / m '


M Q201− 201 = 0.125 ⋅ q ⋅ L2 = 0.125 ⋅ 3.0 ⋅ 5.02 = 9.38kNm / m '
Računski moment savijanja:
201− 201
M sd = 1.35 ⋅ M G201− 201 + 1.5 ⋅ M Q201− 201 = 1.35 ⋅ 21.69 + 1.5 ⋅ 9.38 = 43.34kNm / m '

Maksimalni moment savijanja u polju POZ 201


Statička shema:

M G201 = 0.07 ⋅ g ⋅ L2 = 0.07 ⋅ 6.94 ⋅ 5.02 = 12.15kNm / m '


M Q201 = 0.096 ⋅ q ⋅ L2 = 0.096 ⋅ 3.0 ⋅ 5.02 = 7.20kNm / m '
Računski moment savijanja:
201
M sd = 1.35 ⋅ M G201 + 1.5 ⋅ M Q201 = 1.35 ⋅12.15 + 1.5 ⋅ 7.20 = 27.20kNm / m '

Poprečne sile i reakcije:


Ležaj A reakcija je jednaka poprečnoj sili
R GA = VG = 0.375 ⋅ g ⋅ L = 0.375 ⋅ 6.94 ⋅ 5.0 = 13.01kN / m '
R QA = VQ = 0.438 ⋅ q ⋅ L = 0.438 ⋅ 3.0 ⋅ 5.0 = 6.57kN / m '
R sdA = Vsd = 1.35 ⋅ VG + 1.5 ⋅ VQ = 1.35 ⋅13.01 + 1.5 ⋅ 6.57 = 27.42kN / m '

Ležaj B reakcije
R GB = 1.25 ⋅ g ⋅ L = 1.25 ⋅ 6.94 ⋅ 5.0 = 43.38kN / m '

5
Betonske konstrukcije I - program

R QB = 1.25 ⋅ q ⋅ L = 1.25 ⋅ 3.0 ⋅ 5.0 = 18.75kN / m '


R sdB = 1.35 ⋅ R GB + 1.5 ⋅ R QB = 1.35 ⋅ 43.38 + 1.5 ⋅18.75 = 86.68kN / m '

Ležaj B poprečne sile


VG = 0.625 ⋅ g ⋅ L = 0.625 ⋅ 6.94 ⋅ 5.0 = 21.69kN / m '
VQ = 0.625 ⋅ q ⋅ L = 0.625 ⋅ 3.0 ⋅ 5.0 = 9.38kN / m '
Vsd = 1.35 ⋅ VG + 1.5 ⋅ VQ = 1.35 ⋅ 21.69 + 1.5 ⋅ 9.38 = 43.34kN / m '

Smanjenje momenata na ležaju 201-201:


ΔMSd
2ΔMSd
ΔMSd

MSd MSd,red

d1

1:3

30

M sd,red = M sd − ΔM sd
201− 201 R sd ⋅ t 86.68 ⋅ 0.3
ΔM sd = = = 3.25kNm / m '
8 8
201− 201 201− 201 201− 201
M sd,red = M sd − ΔM sd = 43.34 − 3.25 = 40.09kNm / m '

2.3. Dimenzioniranje
Materijali:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) tj. MB 30
Čelik: B 400 (fyk /ftk=400/500) tj. RA 400/500

Poprečni presjek:
h= 6
16

Visina presjeka: h=16 cm


Zaštitni sloj betona: c=2.0 cm

6
Betonske konstrukcije I - program

Udaljenost do težišta armature:


d1=c+f1/2=2.0+1.0/2=2.5 cm
Statička visina presjeka:
d=h-d1=16-2.5=13.5 cm
Bezdimenzionalni moment savijanja:
M sd
μ sd =
b ⋅ d 2 ⋅ fcd
fcd - računska čvrstoća betona
f 25.0
f cd = ck = = 16.67 N / mm 2 -za C25/30
γ c 1.5
f cd = 1.667 kN / cm 2
Potrebna površina armature:
M sd
A s1 =
ζ ⋅ d ⋅ f yd
fyd - računska granica popuštanja čelika
f 400
f yd = yk = = 347.83 N / mm 2 =34.78 kN/cm2 -za B 400
γ s 1.15
Minimalna armatura:
fck ,kocka 30
A s,min = 0.022 b t ⋅ d = 0.022 100 ⋅ 13.5=0.19◊13.5=2.56 cm2/m’
f yd 347.8
Maksimalna armatura:
0.85 ⋅ fcd 0.85 ⋅ 16.67
A s,max = 0.4 b t ⋅ d = 0.4 ⋅ ⋅ 100 ⋅ 13.5=1.63◊13.5=22.00 cm2/m’
f yd 347.8

2.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 201:


Računski moment savijanja:
Msd=27.20 kNm/m’

Bezdimenzionalni moment savijanja:


M sd 27.20 ⋅102
μsd = = = 0.090 < μRd,max = 0.252
b ⋅ d 2 ⋅ f cd 100 ⋅13.52 ⋅1.667

Iz tablica uzeti prvi veći! Za μ sd =0.091 očitano:


z =0.942(zeta) ε s1 = 20.0 ‰
x =0.142 (ksi) ε c2 = -3.3 ‰

Potrebna površina armature:


M sd 27.20 ⋅102
A s1 = = = 6.15cm 2 / m '
ζ ⋅ d ⋅ f yd 0.942 ⋅13.5 ⋅ 34.78

Glavna armatura polje 201


ODABRANO: f10/12.0cm (As1,od=6.54 cm2)≥As1=6.15 cm2/m’

7
Betonske konstrukcije I - program

Razdjelna armatura:
As,raz=0.2◊As=0.2◊6.54=1.31 cm2 (1) uvjet
2
As,raz=0.1%◊Ac=(0.1/100)◊100◊16=1.6 cm -mjerodavno (2) uvjet

Razdjelna armatura polje 201


ODABRANO: f8/20cm (2.51 cm2)

2.3.2 Proračun uzdužne armature na ležaju POZ 201-201:


Računski moment savijanja:
Msd,red=40.09 kNm/m’

Bezdimenzionalni moment savijanja:


M sd 40.09 ⋅102
μsd = = = 0.132 < μRd,max = 0.252
b ⋅ d 2 ⋅ f cd 100 ⋅13.52 ⋅1.667

Iz tablica uzeti prvi veći! Za μ sd =0.133 očitano:


z =0.912(zeta) ε s1 = 13.0 ‰
x =0.212 (ksi) ε c2 = -3.5 ‰

Potrebna površina armature:


M sd 40.09 ⋅102
A s1 = = = 9.36cm 2 / m '
ζ ⋅ d ⋅ f yd 0.912 ⋅13.5 ⋅ 34.78

Glavna armatura ležaj 201-201


ODABRANO: f12/12.0cm (As1,od=9.42 cm2)≥As1=9.36 cm2/m’

Razdjelna armatura:
As,raz=0.2◊As=0.2◊9.42=1.88 cm2 -mjerodavno (1) uvjet
As,raz=0.1%◊Ac=(0.1/100)◊100◊16=1.6 cm2 (2) uvjet

Razdjelna armatura ležaj 201-201


ODABRANO: f8/20cm (2.51 cm2)

8
Betonske konstrukcije I - program

2.4. Plan armature ploče POZ 201-201:

L /5 L /3 L /3

L =

POZ 3 komada=(1230-4)/12+1=104kom
POZ 1 i 2 ukupno komada=(1230-4)/12+1=104kom
POZ 1 komada=104/2=52kom
POZ 2 komada=104/2=52kom
POZ 4 komada=84kom
POZ 5 komada=2◊((1030-4)/20+1)=104kom

9
Betonske konstrukcije I - program

3. Proračun grede POZ 202-202


3.1. Analiza opterećenja grede POZ 202-202
Poprečni presjek:

16

60
30

Reakcija ploče POZ 201-201 na srednjem ležaju:


R GB = 1.25 ⋅ g ⋅ L = 1.25 ⋅ 6.94 ⋅ 5.0 = 43.38kN / m '
R QB = 1.25 ⋅ q ⋅ L = 1.25 ⋅ 3.0 ⋅ 5.0 = 18.75kN / m '

Vlastita težina grede gvl


gvl=0.3◊(0.6-0.16)◊25.0=3.30 kN/m’

Ukupno stalno opterećenje g=43.38+3.3 =46.68 kN/m’


g=46.68 kN/m’

Korisno opterećenje: q = 18.75 kN/m’

Računsko opterećenje:
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊46.68+1.5◊18.75=91.14kN/m'

Gradiva:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)
Armatura: B 400 (fyk /ftk=400/500) (stara oznaka RA 400/500-II)

10
Betonske konstrukcije I - program

3.2. Statički proračun grede POZ 202-202


Maksimalni moment na ležaju POZ 202-202
Statička shema:

M G202−202 = 0.125 ⋅ g ⋅ L2 = 0.125 ⋅ 46.68 ⋅ 6.02 = 210.04kNm


M Q202−202 = 0.125 ⋅ q ⋅ L2 = 0.125 ⋅18.75 ⋅ 6.02 = 84.38kNm
Računski moment savijanja:
202 − 202
M sd = 1.35 ⋅ M G202− 202 + 1.5 ⋅ M Q202− 202 = 1.35 ⋅ 210.04 + 1.5 ⋅ 84.38 = 410.11kNm

Maksimalni moment savijanja u polju POZ 202


Statička shema:

M G202 = 0.07 ⋅ g ⋅ L2 = 0.07 ⋅ 46.68 ⋅ 6.02 = 117.62kNm


M Q202 = 0.096 ⋅ q ⋅ L2 = 0.096 ⋅18.75 ⋅ 6.02 = 64.80kNm
Računski moment savijanja:
202
M sd = 1.35 ⋅ M G202 + 1.5 ⋅ M Q202 = 1.35 ⋅117.62 + 1.5 ⋅ 64.80 = 255.99kNm

Poprečne sile i reakcije:


Ležaj A reakcija je jednaka poprečnoj sili
R GA = VG = 0.375 ⋅ g ⋅ L = 0.375 ⋅ 46.68 ⋅ 6.0 = 105.02kN
R QA = VQ = 0.438 ⋅ q ⋅ L = 0.438 ⋅18.75 ⋅ 6.0 = 49.28kN
R sdA = Vsd = 1.35 ⋅ VG + 1.5 ⋅ VQ = 1.35 ⋅105.02 + 1.5 ⋅ 49.28 = 215.69kN

11
Betonske konstrukcije I - program

Ležaj B reakcije
R GB = 1.25 ⋅ g ⋅ L = 1.25 ⋅ 46.68 ⋅ 6.0 = 350.06kN
R QB = 1.25 ⋅ q ⋅ L = 1.25 ⋅18.75 ⋅ 6.0 = 140.63kN
R sdB = 1.35 ⋅ R GB + 1.5 ⋅ R QB = 1.35 ⋅ 350.06 + 1.5 ⋅140.63 = 683.52kN

Ležaj B poprečne sile


VG = 0.625 ⋅ g ⋅ L = 0.625 ⋅ 46.68 ⋅ 6.0 = 175.03kN
VQ = 0.625 ⋅ q ⋅ L = 0.625 ⋅18.75 ⋅ 6.0 = 70.31kN
Vsd = 1.35 ⋅ VG + 1.5 ⋅ VQ = 1.35 ⋅175.03 + 1.5 ⋅ 70.31 = 341.76kN

Smanjenje momenata na ležaju 202-202:


ΔMSd
2ΔMSd
ΔMSd

MSd MSd,red

d1

1:3

30

M sd,red = M sd − ΔM sd
202 − 202 R sd ⋅ t 683.52 ⋅ 0.3
ΔM sd = = = 25.63kNm
8 8
202 − 202 202 − 202 202 − 202
M sd,red = M sd − ΔM sd = 410.11 − 25.63 = 384.48kNm

Određivanje sudjelujuće širine:


h

b1 b b2

L0 L
beff ≤ b1 + b w + b 2 = + bw + 0
10 10
b1 = b 2 = 0.1⋅ L0 = 0.1⋅ (600 ⋅ 0.85) = 51cm <250cm

12
Betonske konstrukcije I - program

gdje su:
b1 i b2 - polovica svijetlog razmaka rebara lijevo, odnosno desno od rebra.
L0 - razmak nul-točaka mom. dijagrama (za prvo polje L0=0.85◊L, za srednje L0 =0.7◊L, a za
prostu gredu L0 =L).

beff= b1 + b w + b 2 =51+30+51=132 cm

3.3. Dimenzioniranje
Materijali:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) tj. MB 30
Čelik: B 400 (fyk /ftk=400/500) tj. RA 400/500

Poprečni presjek:

Visina presjeka: h=60 cm


Zaštitni sloj betona: c=2.0 cm
Udaljenost do težišta armature:
d1=c+fv+f1/2=2.0+0.8+2.5/2=4.0 cm
Statička visina presjeka:
d=h-d1=60-4.0=56 cm
fcd - računska čvrstoća betona (za C25/30)
f 25.0
f cd = ck = = 16.67 N / mm 2 = 1.667 kN / cm 2
γ c 1.5
fyd - računska granica popuštanja čelika (za B 400)
f 400
f yd = yk = = 347.83 N / mm 2 =34.78 kN/cm2
γ s 1.15

3.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 202:


Računski moment savijanja:
Msd=255.99 kNm/m’

Bezdimenzionalni moment savijanja:


M sd 255.99 ⋅102
μsd = = = 0.037 < μRd,max = 0.252
beff ⋅ d 2 ⋅ f cd 132 ⋅ 562 ⋅1.667

13
Betonske konstrukcije I - program

Iz tablica uzeti prvi veći! Za μ sd =0.039 očitano:


z =0.971(zeta) ε s1 = 20.0 ‰
x =0.078 (ksi) ε c2 = -1.7 ‰
položaj neutralne osi
x=d◊x=56◊0.078=4.37cm<16 cm (neutralna os prolazi kroz ploču)
Potrebna površina armature:
M sd 255.99 ⋅102
A s1 = = =13.54cm 2
ζ ⋅ d ⋅ f yd 0.971⋅ 56 ⋅ 34.78

Minimalna armatura u polju (dva uvjeta, mjerodavna je veća armatura):


0.6 0.06 0.173
A s,min = bw ⋅ d = bw ⋅ d = ◊30◊56=2.91 cm2 (1 uvjet) -mjerodavno
f yd 34.78 100
0.15 0.15
A s,min = bw ⋅ d = ◊30◊56=2.52 cm2 (2 uvjet)
100 100

Maksimalna armatura u polju:


0.85 ⋅ f cd 0.85 ⋅1.667
A s,max = b eff ⋅ h f = ⋅ 132◊16=0.041◊132◊16=86.04 cm2
f yd 34.78
Uzdužna armatura polje 202
ODABRANO: 4f22 (As1,od=15.21 cm2)≥As1=13.54 cm2

3.3.2 Proračun uzdužne armature na ležaju POZ 202-202:


Računski moment savijanja:
Msd=384.48 kNm/m’

Bezdimenzionalni moment savijanja:


M sd 384.48 ⋅102
μsd = = = 0.245 < μRd,max = 0.252
b w ⋅ d 2 ⋅ f cd 30 ⋅ 562 ⋅1.667

Iz tablica uzeti prvi veći! Za μ sd =0.247 očitano:

14
Betonske konstrukcije I - program

z =0.818(zeta) ε s1 = 4.5 ‰
x =0.438 (ksi) ε c2 = -3.5 ‰
Potrebna površina armature:
M sd 384.48 ⋅102
A s1 = = = 24.13cm 2
ζ ⋅ d ⋅ f yd 0.818 ⋅ 56 ⋅ 34.78
Minimalna armatura na ležaju:
0.15 0.15
A s,min = b eff ⋅ d = ◊132◊56=11.09 cm2
100 100

Maksimalna armatura u polju:


f 1.667 1.486
A s,max = 0.310 cd b ⋅ d = 0.310 ⋅30◊56= ⋅30◊56=24.96 cm2
f yd 34.78 100

Uzdužna armatura ležaj 202-202


ODABRANO: 4f28 (As1,od=24.63 cm2)≥As1=24.13 cm2

Određivanje dužine sidrenja armature


As, req
lb,net = αa◊lb◊ ≥ lb,min
As, prov
gdje je:
αa – koeficijent djelotvornosti sidrenja,
lb,min =0.3 ⋅ αa ⋅ lb,net ≥10φ – minimalna dužina sidrenja,
As,req – potrebna površina armature,
As,prov – postojeća (odabrana) površina armature
As ⋅ fyd φ ⋅ fyd
lb = = ,
fbd ⋅ u 4 ⋅ fbd
fyk
gdje je fyd= , γs =1.15, računska granica popuštanja
γs
fbd – računska čvrstoća prionljivosti
2.2 ⋅ 34.783
Profil φ22 mm: lb= = 32.21⋅ 2.2 = 70.9cm
4 ⋅ 0.27

15
Betonske konstrukcije I - program

2.8 ⋅ 34.783
Profil φ28 mm: lb= = 32.21 ⋅ 2.8 = 90.2cm
4 ⋅ 0.27

3.3.3 Proračun poprečne armature POZ 202-202

3.3.3.1 Ležaj A
VSd,A = 215.69kN
'
VSd,A = VSd – a(γG◊g+γQ◊q) =VSd – a◊qsd
t
a= +d = 15+56 = 71.0cm
2
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊46.68+1.5◊18.75=91.14kN/m'

'
VSd,A = 215.69–0.71◊91.14 = 150.98 kN
Proračunska nosivost na poprečne sile:
VRd1 = ⎡⎣τ Rd ⋅ k ⋅ (1.2 + 40ρ 1) + 0.15σ cp ⎤⎦ ⋅ bw ⋅ d
τRd = 0.30N/mm2=0.030 kN/cm2 - proračunska posmična čvrstoća betona
k = 1.6 – d = 1.6 – 0.56 = 1.04≥1.0
pretpostavka: pola uzdužne armature 2f22 (As1 = 7.60 cm2) prelazi preko ležaja
As1 7.60
ρ1 = = = 0.0045
bw × d 30 ⋅ 56.0
σcp = 0.0 kN/cm2
VRd1 = ⎡⎣ 0.030 ⋅1.04 ⋅ (1.2 + 40 ⋅ 0.0045 ) + 0.15 ⋅ 0.0 ⎤⎦ ⋅ 30 ⋅ 56.0 = 69.82 kN
'
VSd,A ≥ VRd1 - potreban je proračun poprečne armature

Najveća računska poprečna sila koja se može preuzeti bez otkazivanja tlačnih štapova:
VRd2 = 0.5◊ν◊fcd◊bw◊z
gdje je: ν - koeficijent redukcije tlačne čvrstoće betonskih tlačnih štapova
fck 25
ν= 0.7 − = 0.7 − = 0.575
200 200
bw – najmanja širina presjeka u vlačnoj zoni, 30 cm
z = 0.9◊d = 0.9◊56 = 50.4 cm – krak unutarnjih sila
fck 25
fcd = = = 1.667 kN/cm2 - računska čvrstoća betona na tlak
1.5 1.5

VRd2 = 0.5◊0.575◊1.667◊30◊50.4 =724.6 kN


'
VSd,A ≤ VRd2

a) Standardna metoda

Poprečna armatura se izračunava iz slijedećeg uvjeta ravnoteže:

VSd' = VRd = Vcd + Vwd

16
Betonske konstrukcije I - program

Vcd = VRd1 = 69.82 kN - dio poprečne sile koji prihvaća beton i uzdužna armatura
Asw ⋅ fyw,d ⋅ z
Vwd = - dio poprečne sile koji preuzimaju vertikalne spone
sw
Vwd = V 'Sd - Vcd = V 'Sd - VRd1
Asw ⋅ fyw,d ⋅ z A ⋅ fyw,d ⋅ z
'
= V Sd - VRd1 ⇒ sw = sw'
sw VSd − VRd1

Pretpostavljamo: spone φ8, B 400, reznost m=2 ⇒ Za 2φ8 Asw = Asw


1
⋅ m = 1.01 cm2
fyk 40
fyw,d = = = 34.78 kN/cm2 –računska čvrstoća armature za spone.
1.15 1.15
z = 0.9◊d = 0.9◊56 = 50.4 cm – krak unutarnjih sila.
Potreban razmak spona:
A ⋅ fyw,d ⋅ z 1.01⋅ 34.78 ⋅ 50.4
sw,A = sw' = = 21.8 cm
VSd − VRd1 150.98 − 69.82

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova

Pretpostavlja se:
- nagib tlačnih štapova: Θ=39°,
- spone φ8, reznost m=2 ⇒ Asw = 1.01 cm2
Potreban razmak spona:
Asw ⋅ fyw,d ⋅ ( 0.9 ⋅ d ) ⋅ ctgΘ 1.01 ⋅ 34.78 ⋅ (0.9 ⋅ 56) ⋅1.235
sw,A = = = 14.5 cm
VSd′ 150.98

Minimalna poprečna armatura (=maksimalni razmak odabranih spona):


Asw,min = (2 rezne φ8) = 1.01 cm2
Treba proračunati najveći razmak po oba kriterija i odabrati manji.

1. uvjet: Asw,min = ρmin◊sw◊bw,

gdje je ρw,min – minimalni koeficijent armiranja poprečne armature ovisno


o kakvoći betona i čelika
ρw,min=0.0013, koef. armiranja za beton razreda C25/30 i za čelik B400.
Asw,min 1.01
sw,max = = =25.9 cm
ρ min⋅ bw 0.0013 ⋅ 30
2. uvjet:
1 2
VRd2 =724.6 kN VRd2=144.9kN VRd2=483.1kN
5 3
1
'
1) ako je: 0<V Sd ≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.8◊d ≤ 30cm
5
1 2
2) ako je: VRd2<V Sd '
≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.6◊d ≤ 30cm
5 3
2
3) ako je: VRd2<V Sd '
≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.3◊d ≤ 20cm
3

17
Betonske konstrukcije I - program

Slučaj 2) 144.9<341.76≤483.1 ⇒ sw,max = 0.6◊d = 0.6◊56.0 = 33.6 cm > 30cm


sw,max = 30cm

Mjerodavni najveći razmak odabranih spona φ8, m=2: sw,max=25 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak sw mora biti ≤ od sw,max

ODABRANO: φ8/14.0 cm, m=2 (iz metode slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova)

Duljina područja (x) na kojem je potreban proračun poprečne armature dobiva se iz uvjeta:
VSd − x ⋅ qSd = VRd1
V − VRd1 215.69 − 69.82
x = Sd = = 1.6m
qSd 91.14
Na udaljenosti x=1.6m od osi ležaja A nalazi se poprečna sila VRd1. Iza tog područja poprečna
armatura odabire se prema kriterijima minimalne armature.

3.3.3.2 Ležaj B
VSd,B = 341.76kN
'
VSd,B = VSd – a(γG◊g+γQ◊q) =VSd – a◊qsd
t
a= +d = 15+56 = 71.0cm
2
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊46.68+1.5◊18.75=91.14kN/m'
'
VSd,B = 341.76–0.71◊91.14 = 277.05 kN
Proračunska nosivost na poprečne sile:
VRd1 = ⎡⎣τ Rd ⋅ k ⋅ (1.2 + 40ρ 1) + 0.15σ cp ⎤⎦ ⋅ bw ⋅ d
τRd = 0.30N/mm2=0.030 kN/cm2 - proračunska posmična čvrstoća betona
k = 1.6 – d = 1.6 – 0.56 = 1.04≥1.0
pretpostavka: pola uzdužne armature 2f28 (As1 = 12.32 cm2) prelazi preko ležaja
As1 12.32
ρ1 = = = 0.0073
bw × d 30 ⋅ 56.0
σcp = 0.0 kN/cm2
VRd1 = ⎡⎣ 0.030 ⋅1.04 ⋅ (1.2 + 40 ⋅ 0.0073) + 0.15 ⋅ 0.0⎤⎦ ⋅ 30 ⋅ 56.0 = 78.20 kN
'
VSd,A ≥ VRd1 - potreban je proračun poprečne armature

Najveća računska poprečna sila koja se može preuzeti bez otkazivanja tlačnih štapova:
VRd2 = 0.5◊ν◊fcd◊bw◊z
gdje je: ν - koeficijent redukcije tlačne čvrstoće betonskih tlačnih štapova
fck 25
ν= 0.7 − = 0.7 − = 0.575
200 200
bw – najmanja širina presjeka u vlačnoj zoni, 30 cm
z = 0.9◊d = 0.9◊56 = 50.4 cm – krak unutarnjih sila
fck 25
fcd = = = 1.667 kN/cm2 - računska čvrstoća betona na tlak
1.5 1.5

18
Betonske konstrukcije I - program

VRd2 = 0.5◊0.575◊1.667◊30◊50.4 =724.6 kN


'
VSd,B ≤ VRd2

a) Standardna metoda

Pretpostavljamo: spone φ8, B 400, reznost m=2 ⇒ Za 2φ8 Asw = Asw


1
⋅ m = 1.01 cm2
fyk 40
fyw,d = = = 34.78 kN/cm2
1.15 1.15
z = 0.9◊d = 0.9◊56 = 50.4 cm
Potreban razmak spona:
A ⋅ fyw,d ⋅ z 1.01 ⋅ 34.78 ⋅ 50.4
sw,A = sw' = = 8.9 cm
VSd − VRd1 277.05 − 78.2

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova

Pretpostavlja se:
- nagib tlačnih štapova: Θ=39°,
- spone φ8, reznost m=2 ⇒ Asw = 1.01 cm2

Potreban razmak spona:


Asw ⋅ fyw,d ⋅ ( 0.9 ⋅ d ) ⋅ ctgΘ 1.01 ⋅ 34.78 ⋅ (0.9 ⋅ 56) ⋅1.235
sw,A = = = 7.9 cm
VSd′ 277.05

Minimalna poprečna armatura (=maksimalni razmak odabranih spona):


Asw,min = (2 rezne φ8) = 1.01 cm2
Treba proračunati najveći razmak po oba kriterija i odabrati manji.

1. uvjet: Asw,min = ρmin◊sw◊bw,

gdje je ρw,min – minimalni koeficijent armiranja poprečne armature ovisno


o kakvoći betona i čelika
ρw,min=0.0013, koef. armiranja za beton razreda C25/30 i za armaturu B400
Asw,min 1.01
sw,max = = =25.9 cm
ρ min⋅ bw 0.0013 ⋅ 30

2. uvjet:
1 2
VRd2 =724.6 kN VRd2=144.9kN VRd2=483.1kN
5 3
1
'
1) ako je: 0<V Sd ≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.8◊d ≤ 30cm
5
1 2
'
2) ako je: VRd2<V Sd ≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.6◊d ≤ 30cm
5 3
2 '
3) ako je: VRd2<V Sd ≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.3◊d ≤ 20cm
3

19
Betonske konstrukcije I - program

Slučaj 2) 144.9<341.76≤483.1 ⇒ sw,max = 0.6◊d = 0.6◊56.0 = 33.6 cm > 30cm


sw,max = 30cm

Mjerodavni najveći razmak odabranih spona φ8, m=2: sw,max=25 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak sw mora biti ≤ od sw,max

ODABRANO: φ8/7 cm, m=2 (iz metode slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova)

Duljina područja (x) na kojem je potreban proračun poprečne armature dobiva se iz uvjeta:
VSd − x ⋅ qSd = VRd1
V − VRd1 341.76 − 78.2
x = Sd = = 2.89m
qSd 91.14
Na udaljenosti x=2. 98m od osi ležaja B nalazi se poprečna sila VRd1. Izvan tog područja poprečna
armatura odabire se prema kriterijima minimalne armature.

4. Proračun grede POZ 203


4.1. Analiza opterećenja grede POZ 203
Poprečni presjek:
16

50
34

30

Reakcija ploče POZ 201-201 na srednjem ležaju:


R GA = 0.375 ⋅ g ⋅ L = 0.375 ⋅ 6.94 ⋅ 5.0 = 13.01kN / m '
R QA = 0.438 ⋅ q ⋅ L = 0.438 ⋅ 3.0 ⋅ 5.0 = 6.57kN / m '

Vlastita težina grede gvl


gvl=0.3◊0.5◊25.0-0.15◊0.16◊25.0=3.15 kN/m’

Ukupno stalno opterećenje g=13.01+3.15 =16.16 kN/m’


g=16.16 kN/m’

Korisno opterećenje: q = 6.57 kN/m’

Računsko opterećenje:
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊16.16+1.5◊6.57=31.67 kN/m'

Gradiva:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) (stara oznaka MB 30)
Armatura: B 400 (fyk /ftk=400/500) (stara oznaka RA 400/500-II)

20
Betonske konstrukcije I - program

4.2. Statički proračun grede POZ 203


Statička shema:

Maksimalni moment u polju:


M G203 = 0.125 ⋅ g ⋅ L2 = 0.125 ⋅16.16 ⋅ 6.02 = 72.72kNm
M Q203 = 0.125 ⋅ q ⋅ L2 = 0.125 ⋅ 6.57 ⋅ 6.02 = 29.57kNm
Računski moment savijanja:
203
M sd = 1.35 ⋅ M G203 + 1.5 ⋅ M Q203 = 1.35 ⋅ 72.72 + 1.5 ⋅ 29.57 = 142.53kNm

Poprečne sile i reakcije:


R GA = VG = 0.5 ⋅ g ⋅ L = 0.5 ⋅16.16 ⋅ 6.0 = 48.48kN
R QA = VQ = 0.5 ⋅ q ⋅ L = 0.5 ⋅ 6.57 ⋅ 6.0 = 19.71kN
R sdA = Vsd = 1.35 ⋅ VG + 1.5 ⋅ VQ = 1.35 ⋅ 48.48 + 1.5 ⋅19.71 = 95.01kN

Određivanje sudjelujuće širine:


h

b b2

L0
beff ≤ b w + b 2 = b w +
10
b 2 = 0.1⋅ L0 = 0.1⋅ 600 = 60cm <250cm
gdje su:
b1 i b2 - polovica svijetlog razmaka rebara lijevo, odnosno desno od rebra.
L0 - razmak nul-točaka mom. dijagrama (za prvo polje L0=0.85◊L, za srednje L0 =0.7◊L, a za
prostu gredu L0 =L).

beff= b w + b 2 =30+60=90 cm

21
Betonske konstrukcije I - program

4.3. Dimenzioniranje
Materijali:
Beton: C25/30 (C fck/fck,cube valjak/kocka) tj. MB 30
Čelik: B 400 (fyk /ftk=400/500) tj. RA 400/500

Poprečni presjek:

Visina presjeka: h=50 cm


Zaštitni sloj betona: c=2.0 cm
Udaljenost do težišta armature:
d1=c+fv+f1/2=2.0+0.8+2.5/2=4.0 cm
Statička visina presjeka:
d=h-d1=60-4.0=46 cm
fcd - računska čvrstoća betona (za C25/30)
f 25.0
f cd = ck = = 16.67 N / mm 2 = 1.667 kN / cm 2
γ c 1.5
fyd - računska granica popuštanja čelika (za B 400)
f 400
f yd = yk = = 347.83 N / mm 2 =34.78 kN/cm2
γ s 1.15

4.3.1 Proračun uzdužne armature u polju POZ 203:


Računski moment savijanja:
Msd=142.53 kNm/m’

Bezdimenzionalni moment savijanja:


M sd 142.53 ⋅102
μsd = = = 0.045 < μRd,max = 0.252
beff ⋅ d 2 ⋅ f cd 90 ⋅ 462 ⋅1.667

Iz tablica uzeti prvi veći! Za μ sd =0.046 očitano:


z =0.968(zeta) ε s1 = 20.0 ‰
x =0.087 (ksi) ε c2 = -1.9 ‰
položaj neutralne osi
x=d◊x=46◊0.087=4.00cm<16 cm (neutralna os prolazi kroz ploču)
Potrebna površina armature:

22
Betonske konstrukcije I - program

M sd 142.53 ⋅102
A s1 = = = 9.20cm 2
ζ ⋅ d ⋅ f yd 0.968 ⋅ 46 ⋅ 34.78

Minimalna armatura u polju (dva uvjeta, mjerodavna je veća armatura):


0.6 0.06 0.173
A s,min = bw ⋅ d = bw ⋅ d = ◊30◊46=2.39 cm2 (1 uvjet) -mjerodavno
f yd 34.78 100
0.15 0.15
A s,min = bw ⋅ d = ◊30◊46=2.07 cm2 (2 uvjet)
100 100

Maksimalna armatura u polju:


0.85 ⋅ f cd 0.85 ⋅1.667
A s,max = b eff ⋅ h f = ⋅ 132◊16=0.041◊90◊16=59.04 cm2
f yd 34.78
Uzdužna armatura polje 203
ODABRANO: 2f19+2f16 (As1,od=5.67+4.02=9.69 cm2)≥As1=9.20 cm2

4.3.2 Proračun poprečne armature POZ 203


VSd,A = 95.01kN
'
VSd,A = VSd – a(γG◊g+γQ◊q) =VSd – a◊qsd
t
a= +d = 15+46 = 61.0cm
2
q sd = γ G ⋅ g + γ Q ⋅ q = 1.35◊16.16+1.5◊6.57=31.67 kN/m'
'
VSd,A = 95.01–0.61◊31.67 = 75.69 kN
Proračunska nosivost na poprečne sile:
VRd1 = ⎡⎣τ Rd ⋅ k ⋅ (1.2 + 40ρ 1) + 0.15σ cp ⎤⎦ ⋅ bw ⋅ d
τRd = 0.30N/mm2=0.030 kN/cm2 - proračunska posmična čvrstoća betona
k = 1.6 – d = 1.6 – 0.46 = 1.14≥1.0
pretpostavka: pola uzdužne armature 2f19 (As1 = 5.67 cm2) prelazi preko ležaja

23
Betonske konstrukcije I - program

As1 5.67
ρ1 = = = 0.0041
bw × d 30 ⋅ 46.0
σcp = 0.0 kN/cm2
VRd1 = ⎡⎣ 0.030 ⋅1.14 ⋅ (1.2 + 40 ⋅ 0.0041) + 0.15 ⋅ 0.0 ⎤⎦ ⋅ 30 ⋅ 46.0 = 64.38 kN
'
VSd,A ≥ VRd1 - potreban je proračun poprečne armature

Najveća računska poprečna sila koja se može preuzeti bez otkazivanja tlačnih štapova:
VRd2 = 0.5◊ν◊fcd◊bw◊z
gdje je: ν - koeficijent redukcije tlačne čvrstoće betonskih tlačnih štapova
fck 25
ν= 0.7 − = 0.7 − = 0.575
200 200
bw – najmanja širina presjeka u vlačnoj zoni, 30 cm
z = 0.9◊d = 0.9◊56 = 50.4 cm – krak unutarnjih sila
fck 25
fcd = = = 1.667 kN/cm2 - računska čvrstoća betona na tlak
1.5 1.5

VRd2 = 0.5◊0.575◊1.667◊30◊40.4 =580.8 kN


'
VSd,A ≤ VRd2

a) Standardna metoda

Poprečna armatura se izračunava iz slijedećeg uvjeta ravnoteže:

Vcd = VRd1 = 64.38 kN - dio poprečne sile koji prihvaća beton i uzdužna armatura

Pretpostavljamo: spone φ8, B 400, reznost m=2 ⇒ Asw = 1.01 cm2


fyk 40
fyw,d = = = 34.78 kN/cm2
1.15 1.15
z = 0.9◊d = 0.9◊46 = 41.4 cm
Potreban razmak spona:
A ⋅ fyw,d ⋅ z 1.01⋅ 34.78 ⋅ 41.4
sw,A = sw' = = 128.6 cm
VSd − VRd1 75.69 − 64.38

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova

Pretpostavlja se:
- nagib tlačnih štapova: Θ=39°,
- spone φ8, reznost m=2 ⇒ Asw = 1.01 cm2
Potreban razmak spona:
Asw ⋅ fyw,d ⋅ ( 0.9 ⋅ d ) ⋅ ctgΘ 1.01 ⋅ 34.78 ⋅ (0.9 ⋅ 46) ⋅1.235
sw,A = = = 23.7 cm
VSd′ 75.69

Minimalna poprečna armatura (=maksimalni razmak odabranih spona):


Asw,min = (2 rezne φ8) = 1.01 cm2
Treba proračunati najveći razmak po oba kriterija i odabrati manji.

24
Betonske konstrukcije I - program

1. uvjet: Asw,min = ρmin◊sw◊bw,

gdje je ρw,min – minimalni koeficijent armiranja poprečne armature ovisno


o kakvoći betona i čelika
ρw,min=0.0013, koef. armiranja za beton razreda C25/30 i armature B 400
Asw,min 1.01
sw,max = = =25.9 cm
ρ min⋅ bw 0.0013 ⋅ 30
2. uvjet:
1 2
VRd2 =580.8 kN VRd2=116.16kN VRd2=387.2kN
5 3
1
1) ako je: 0<V Sd'
≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.8◊d ≤ 30cm
5
1 2
2) ako je: VRd2<V Sd '
≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.6◊d ≤ 30cm
5 3
2
3) ako je: VRd2<V Sd '
≤ VRd2 ⇒ sw,max = 0.3◊d ≤ 20cm
3
Slučaj 1) 75.69≤116.16 ⇒ sw,max = 0.6◊d = 0.8◊46.0 = 36.8 cm > 30cm
sw,max = 30cm

Mjerodavni najveći razmak odabranih spona φ8, m=2: sw,max=25 cm (iz 1. uvjeta)
Odabrani razmak sw mora biti ≤ od sw,max

ODABRANO: φ8/20.0 cm, m=2 (iz metode slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova)

Duljina područja (x) na kojem je potreban proračun poprečne armature dobiva se iz uvjeta:
VSd − x ⋅ qSd = VRd1
V − VRd1 95.01 − 64.38
x = Sd = = 0.97m
qSd 31.67
Na udaljenosti x=0.97m od osi ležaja nalazi se poprečna sila VRd1. Iza tog područja poprečna
armatura odabire se prema kriterijima minimalne armature.

25