Sie sind auf Seite 1von 6

1

Kontrollarbeit: Kapitel 3 Gruppe 1

Name: _________________________________________________
Vorname: ______________________________________________

1 Wśród podanych wyrazów znajdź pięć nazw jedzenia, których nie jedzą wegetarianie.
Wypisz je wraz z rodzajnikami określonymi.

Reis • Brötchen • Wurst • Sahne • Speck • Eier • Schnitzel • Geflügel • Möhre • Fleisch

1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
4 _____________________________
5 _____________________________

________ /5

2 Wykreśl niepasujące wyrazy.

1 Kuchen – Ofen – braten – Brötchen


2 Milch – Messer – Flasche – Glas
3 Glas – Suppe – Topf – heiß
4 Brot – frisch – bitter – hart
5 Becher – Packung – Nudeln – kochen

________ /5

3 Wstaw właściwe końcówki przymiotników.

1 Ich trinke gern frisch______ Orangensaft oder kalt______ Wasser.


2 Auf dem Markt kaufen wir frisch______ Gemüse und ökologisch______ Äpfel.
3 Ich nehme 100 Gramm gekocht______ Schinken und Milch in groß______ Flasche.
4 Es ist gesund, frisch______ Fisch zu essen und grün______ Tee zu trinken.
5 Ich esse gern Brötchen mit grün______ Salat und lecker______ Wurst.

________ /5
2

4 Uzupełnij zdania imiesłowami czasu przeszłego (Partizip II) podanych poniżej


czasowników.

mischen • braten • kochen • holen • toasten • legen

1 Alles, was man essen möchte, wird aus dem Kühlschrank __________________.
2 Wasser für den Tee oder Kaffee wird _______________.
3 Brot wird im Toaster __________________.
4 Rühreier werden in der Pfanne __________________.
5 Zutaten für einen Obstsalat werden _______________.

________ /5

5 Odpowiedz na pytania. W odpowiedziach 1-3 wykorzystuj zdania podane w


nawiasach.

1 Warum isst du keine Süßigkeiten mehr?


Weil ____________________________________________. (Ich möchte nicht dick werden)
2 Warum besuchst du dieses Lokal?
Weil ____________________________________________. (Die Bedienung ist nett)
3 Warum hast du das Gericht genommen?
Weil ____________________________________________. (Es hat mir ein Freund
empfohlen)
4 (Man kann in dieser Kneipe Live-Musik hören)
Ich wusste nicht, dass _________________________________________ .
5 (Das Gericht kommt aus Taiwan)
Ich wusste nicht, dass _________________________________________ .

________ /5

6 Które zdania wyrażają pozytywne opinie, które negatywne? Uzupełnij podane pod
opiniami zdania wyrazami schlecht lub gut i dokończ je, zgodnie z treścią opinii.

1 Die Bedienung ist nett. Es ist ____________, dass __________________________.


2 Die Speisen sind lecker. Es ist ____________, dass __________________________.
3 Sie haben kurz auf. Es ist ____________, dass __________________________.
4 Man kann nicht draußen sitzen. Es ist ____________, dass __________________________.
5 Man wird dort schnell bedient. Es ist ____________, dass __________________________.

________ /5
3

7 Piszesz list do znajomego z Niemiec, w którym opisujesz swoje przyzwyczajenia


żywieniowe. Napisz,
• co jadasz na śniadanie i czy sama/sam je przygotowujesz;
• co jadasz w szkole i jak jest zaopatrzony wasz sklepik szkolny;
• kiedy jesz obiad i co lubisz jeść;
• jak oceniasz swój sposób odżywiania i co chciałabyś/chciałbyś zmienić.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ /10

Insgesamt: ________ /40


4

Kontrollarbeit: Kapitel 3 Gruppe 2

Name: _________________________________________________
Vorname: ______________________________________________

1 Wśród podanych wyrazów znajdź pięć nazw jedzenia, których nie jedzą wegetarianie.
Wypisz je wraz z rodzajnikami określonymi.

Reis • Brötchen • Wurst • Sahne • Speck • Eier • Schnitzel • Geflügel • Möhre • Fleisch

1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
4 _____________________________
5 _____________________________

________ /5

2 Uzupełnij zdania imiesłowami czasu przeszłego (Partizip II) podanych poniżej


czasowników.

mischen • braten • kochen • holen • toasten • legen

1 Brot wird im Toaster __________________.


2 Alles, was man essen möchte, wird aus dem Kühlschrank __________________.
3 Wasser für den Tee oder Kaffee wird _______________.
4 Rühreier werden in der Pfanne __________________.
5 Zutaten für einen Obstsalat werden _______________.

________ /5

3 Wykreśl niepasujące wyrazy.

1 Milch – Messer – Flasche – Glas


2 Kuchen – Ofen – braten – Brötchen
3 Brot – frisch – bitter – hart
4 Becher – Packung – Nudeln – kochen
5 Glas – Suppe – Topf – heiß

________ /5
5

4 Wstaw właściwe końcówki przymiotników.

1 Ich trinke gern frisch______ Orangensaft oder kalt______ Wasser.


2 Ich nehme 100 Gramm gekocht______ Schinken und Milch in groß______ Flasche.
3 Es ist gesund, frisch______ Fisch zu essen und grün______ Tee zu trinken.
4 Ich esse gern Brötchen mit grün______ Salat und lecker______ Wurst.
5 Auf dem Markt kaufen wir frisch______ Gemüse und ökologisch______ Äpfel.

________ /5

5 Które zdania wyrażają pozytywne opinie, które negatywne? Uzupełnij podane pod
opiniami zdania wyrazami schlecht lub gut i dokończ je, zgodnie z treścią opinii.

1 Die Bedienung ist nett. Es ist ____________, dass __________________________.


2 Die Speisen sind lecker. Es ist ____________, dass __________________________.
3 Sie haben kurz auf. Es ist ____________, dass __________________________.
4 Man kann nicht draußen sitzen. Es ist ____________, dass __________________________.
5 Man wird dort schnell bedient. Es ist ____________, dass __________________________.

________ /5

6 Odpowiedz na pytania. W odpowiedziach 1-3 wykorzystuj zdania podane w


nawiasach.

1 Warum besuchst du dieses Lokal?


Weil ____________________________________________. (Die Bedienung ist nett)
2 Warum hast du das Gericht genommen?
Weil ____________________________________________. (Es hat mir ein Freund
empfohlen)
3 Warum isst du keine Süßigkeiten mehr?
Weil ____________________________________________. (Ich möchte nicht dick werden)
4 (Das Gericht kommt aus Taiwan)
Ich wusste nicht, dass ____________________________ ____________ .
5 (Man kann in dieser Kneipe Live-Musik hören)
Ich wusste nicht, dass _________________________________________ .

________ /5
6

7 Piszesz list do znajomego z Niemiec, w którym opisujesz swoje przyzwyczajenia


żywieniowe. Napisz,
• co jadasz na śniadanie i czy sama/sam je przygotowujesz;
• co jadasz w szkole i jak jest zaopatrzony wasz sklepik
szkolny;
• kiedy jesz obiad i co lubisz jeść;
• jak oceniasz swój sposób odżywiania i co chciałabyś/
chciałbyś zmienić.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ /10

Insgesamt: ________ /40