Sie sind auf Seite 1von 1

LISTA DE CALCULO III – SERIES

Series de Potencias

3–27 Encontre o raio e o intervalo de convergencia das seguintes series


∞ ∞ ∞
X xn X xn X n(x − a)n
3. √ 12. 21.
n 5n n5 bn
n=1 n=1 n=1
∞ ∞
X (−1)n xn X (−1)n xn
4. 13. ∞
(n + 1) 4n ln n X n(x − 4)n
n=0 n=2 22.
(n3 + 1)
∞ ∞ n=1
X (−1)(n−1) xn X (−1)n (x − 3)n
5. 14.
n3 2n + 1
n=1 n=0 ∞
X
∞ ∞ 23. n!(2x − 1)n
X X (x − 2)n
6. n n xn 15. n=1
n2 + 1
n=1 n=0
∞ ∞ ∞
X xn X (−1)n x2n X n2 xn
7. 16. 24.
n! (2n)! 2 · 4 · 6 . . . 2n
n=0 n=0 n=2
∞ ∞
X √ X 3n (x + 4)n
8. xn n 17. √ ∞
n X (4x + 1)n
n=1 n=1 25.
n2
∞ ∞ n=1
X X n(x + 1)n
9. (−1)n n4n xn 18.
4n
n=1 n=1 ∞
X x2n
∞ ∞ 26.
X xn X (x − 2)n n(ln n)2
10. 19. n=2
n3n nn
n=1 n=1
∞ ∞ ∞
X (−2)n xn X (3x − 2)n X xn
11. √ 20. 27.
4
n n3n 1 · 3 · 5 . . . (2n − 1)
n=1 n=1 n=1

RESPOSTAS – SERIES DE POTENCIAS

3. R = 1, I = [−1, 1) 12. R = 5, I = [−5, 5] 21. R = b, I = (a − b, a + b)


4. R = 1, I = (−1, 1] 13. R = 4, I = (−4, 4]
22. R = 1, I = [3, 5]
5. R = 1, I = [−1, 1] 14. R = 1, I = (2, 4]
23. R = 0, I = {x = 1/2}
6. R = 0, I = {x = 0} 15. R = 1, I = [1, 3]
7. R = ∞, I = (−∞, ∞) 16. R = ∞, I = (−∞, ∞) 24. R = 1, I = [−1, 1]
8. R = 1, I = (−1, 1) 1 −13 −11
17. R = , I = [ , ) 1
3 3 3 25. R = , I = [−1/2, 0]
1 −1 1 4
9. R = , I = ( , ) 18. R = 4, I = (−5, 3)
4 4 4
26. R = 1, I = [−1, 1]
10. R = 3, I = [−3, 3) 19. R = ∞, I = (−∞, ∞)
1 20. R = 1, I = [−1/3, 5/3) 27. R = ∞, I = (−∞, ∞)
11. R = , I = (−1/2, 1/2]
2
1

Das könnte Ihnen auch gefallen