Sie sind auf Seite 1von 3

Hausaufgaben

Er ist ernt. Nehmen Sie auch ernst. Seit der Deutschen Einheit,nein seit dem zweiten Weltkrieg gab es
keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidariesches
Handeln ankommt.

verändert: változtat Tätigkeit: tevékenység

dramatisch: drámai Arbeitsplätze: munkahelyek

geschlossen: zárva, zárt bewahren: bizonyít, igazol

offene: kereken, nyílit einsetzen: berak, megszólal

Die Bundesregierung: szövetségi német kormány Unternehmern: válalkozók

Entscheidungen: döntések Arbeitnehmern: munkások

transparten: átlátszó Der Staat: állam

begründet: megindokol, alapos sichert: biztosít

Handeln: alku, tett, cselekvés die Lebensmittelversorgung: élelmiszer ellátás

nachvollziehbar: érthető Abstand: távolság, időköz

Mitbürgerlnnen: polártársaink is kaum: alig

Herausforderung: kihívás die Rede: beszéd

ankommt: megérkezik Bundeskanzlerin: kanzellár

Impfstoff: vakcina

Ausbreitung: elterjedés

verlangsamen: lassít

herunterfahren: leállít

Einschränkungen: korlátozások

Forscher: kutató

entwickeln: kifejt

gewaltige: ujranyit, szabaddá tesz

Gesundheitswesen: egészségügy

Kassiererinnen: pénztárosok

kassen: pénztár
1, Das Corona-Virus verändert das Leben zurzeit in Deutschland dramatisch

1.A koronavírus drámaian megváltoztatja az életet Németországban.

2, Millionen von den Menschen können nicht zur Arbeit gehen, Kinder können nicht zur Schule
gehen, Theater, Kinos und Geschäfte sind geschlossen.

2 Emberek milliói nem járhatnak dolgozni; a gyerekek nem járhatnak iskolába; a színházak, mozik és
üzletek zárva tartanak.

3, Deutsche Demokratie ist eine offene Demokratie: Die Bundesregierung (a német kormány) macht
die politische Entscheidungen transparent. Sie begründet ihr Handeln gut und kommuniziert
nachvollziehbar.

3 A német demokrácia egy nyitott demokrácia: ezért a német szövetségi kormány áláthatóvá teszi
lépéseit. Beszámol tetteiről(nem hinném h jó)

4 Die Bundeskanzlerin sagt Ihre MitbürgerInnen (Bürger: polgár) an

Er ist ernst. Nehmen Sie auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem zweiten Weltkrieg gab
es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames
solidariesches Handeln ankommt.

4: Ez egy komoly dolog. Vegye komolyan. Németország újra egyesítése óta, a második világháború
óta nem volt ilyen kihívás országunk számára, ahol közöl szolidaritásunk ilyen fontos lenne.-mondta a
Kancellár a polgáraihoz

5, Es gibt weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff (weder – noch: sem-sem

5 Nincs sem kezelés sem vakcina a koronavírus ellen.

6, Die Ausbreitung des Virus muss man verlangsamen.

6 A vírus terjedését le kell lassítani.

7, Dafür muss man das öffentliche Leben herunterfahren.

7 Le kell állítani a terjedését.

8, Man muss mit den Einschränkungen Zeit gewinnen. Zeit für die Forscher, damit sie den Impfstoff
entwickeln können, und Zeit für die Kranken, damit sie wieder gesund sein.

8 Időt kell szereznünk kutatóinknak a vakcina kifejlesztésére és ezeket korlátozásokkal érhetjük el. Ezt
mind azért, hogy betegeink ismét egészségesek legyenek.

10, Die Bundeskanzlerin bedankt sich bei den ÄrztInnen und PflegerInnen für ihre gewaltige Arbeit im
Gesundheitswesen und den Kassiererinnen an den Supermarktkassen.

10. A kancellár köszönetet mond az orvosoknak és az ápolóknak az egészségügyben végzett


munkájukért és a szupermárketek pénztárainak pénztárosainak.
9, So viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich sind erlaubt.

9 A helyzethez viszonyított legtöbb gazdasági tevékenység megengedett.

9 A kormány mindent megtesz a gazdasági hatások enyhítésére és a munkahelyek megőrzése


érdekében. Merkel: Mindent felhasználhatunk és felhasználunk, amire szükségünk van a
vállalkozóink és alkalmazottjaink segítésére ezen a nehéz próbán.

10, Der Staat (állam) sichert die Lebensmittelversorgung

10 Az állam biztosítja az élelmiszer ellátást.

11, Kein Handschlag mehr, gründlich Hände waschen, mindestens einen Meter Abstand zum
Nächsten, kaum noch Kontakt zu alten Menschen

11 Ne fogjanak kezet egymással, mossanak kezet gyakrabban, legalább álljnak 1 méterre a


következőtől és ne érintkezzenek az idős emberekkel.