Sie sind auf Seite 1von 151

Flagge

Art.: 80800160

Ersatzteilliste
Ausgabe: 12/2014
Änderung: 11/2014

Joker HD

Ab Seriennummer: Joker 5 HD - 28251274


Joker 6 HD - 28261419
Joker 8 HD - 28281349
Inhaltsverzeichnis Joker HD DE 12 / 2014

Joker HD 4
Joker 5 HD................................................................................................................................................................................................ 4
ab Bj. 01.01.2014 .......................................................................................................................................................................... 4
Basismaschine.................................................................................................................................................................. 4
Anhängungen Joker 5-6-8 HD .............................................................................................................................. 4
Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD...................................................................................................................... 6
Hauptrahmen Seitenflügel Joker 5 HD................................................................................................................. 10
Stützrad Joker HD................................................................................................................................................ 14
Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013................................................................................. 16
Laufachse Typ 6000............................................................................................................................................. 18
Scheibensystem Joker 5 HD................................................................................................................................ 20
Doppel RollPack Packer Joker 5 HD .................................................................................................................... 24
Beleuchtung.......................................................................................................................................................... 26
Hydraulik ........................................................................................................................................................................... 30
Hydr.- Zylinder Joker HD...................................................................................................................................... 30
Hydraulik Klappen................................................................................................................................................. 32
Hydraulik Heben................................................................................................................................................... 34
Hydraulik Fahrwerk............................................................................................................................................... 38
Zusatzausstattung............................................................................................................................................................. 40
Pneumatische Bremsanlage................................................................................................................................. 40
Hydraulische Bremsanlage................................................................................................................................... 44
Feststellbremse.................................................................................................................................................... 46
Sonstiges.......................................................................................................................................................................... 48
Aufkleber und Hinweisschilder.............................................................................................................................. 48
Joker 6 HD................................................................................................................................................................................................ 50
ab Bj. 01.01.2014 .......................................................................................................................................................................... 50
Basismaschine.................................................................................................................................................................. 50
Anhängungen Joker 5-6-8 HD .............................................................................................................................. 50
Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD...................................................................................................................... 52
Hauptrahmen Seitenflügel Joker 6 HD................................................................................................................. 56
Stützrad Joker HD................................................................................................................................................ 60
Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013................................................................................. 62
Laufachse Typ 6000............................................................................................................................................. 64
Scheibensystem Joker 6 HD................................................................................................................................ 66
Doppel RollPack Packer Joker 6 HD .................................................................................................................... 70
Beleuchtung.......................................................................................................................................................... 72
Hydraulik ........................................................................................................................................................................... 76
Hydr.- Zylinder Joker HD...................................................................................................................................... 76
Hydraulik Klappen................................................................................................................................................. 78
Hydraulik Heben................................................................................................................................................... 80
Hydraulik Fahrwerk............................................................................................................................................... 84
Zusatzausstattung............................................................................................................................................................. 86
Pneumatische Bremsanlage................................................................................................................................. 86
Hydraulische Bremsanlage................................................................................................................................... 90
Feststellbremse.................................................................................................................................................... 92
Sonstiges.......................................................................................................................................................................... 94
Aufkleber und Hinweisschilder.............................................................................................................................. 94
Joker 8 HD................................................................................................................................................................................................ 96
ab Bj. 01.01.2014 .......................................................................................................................................................................... 96
Basismaschine.................................................................................................................................................................. 96
Anhängungen Joker 5-6-8 HD .............................................................................................................................. 96
Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD...................................................................................................................... 98
Hauptrahmen Seitenflügel Joker 8 HD................................................................................................................. 102

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 1 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Inhaltsverzeichnis

Stützrad Joker HD.................................................................................................................................................106


Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013................................................................................. 108
Laufachse Typ 6000............................................................................................................................................. 110
Scheibensystem Joker 8 HD.................................................................................................................................112
Doppel RollPack Packer Joker 8 HD.................................................................................................................... 116
Beleuchtung ..........................................................................................................................................................118
Hydraulik........................................................................................................................................................................... 122
Hydr.- Zylinder Joker HD ...................................................................................................................................... 122
Hydraulik Klappen.................................................................................................................................................124
Hydraulik Heben................................................................................................................................................... 126
Hydraulik Fahrwerk ...............................................................................................................................................130
Zusatzausstattung.............................................................................................................................................................132
Pneumatische Bremsanlage .................................................................................................................................132
Hydraulische Bremsanlage ...................................................................................................................................136
Feststellbremse.....................................................................................................................................................138
Sonstiges.......................................................................................................................................................................... 140
Aufkleber und Hinweisschilder..............................................................................................................................140
Index...................................................................................................................................................................................................................... 142

Seite 2 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
Inhaltsverzeichnis Joker HD DE 12 / 2014

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 3 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Anhängungen Joker 5-6-8 HD 34005200

Seite 4 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
34005200 Anhängungen Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28075900 Adapterplatte 1
2 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
3 00370110 B 25 125 Scheibe 6
4 34216901 Ø 50 x 300 Bolzen 1
5 00230113 Ø 90 x 50 x 3 Druckscheibe 1
6 00230020 EG 60 / 50 x 40 Buchse 2
7 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
9 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
10 33619002 Ø 40 x 135 Bolzen 1
11 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 1
12 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 1
13 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 1
14 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 1
15 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
16 00170070 Ø 15 Klappsplint 2
17 34786500 20° FR Gelenk Zugdeichsel France 1
18 34215600 Kat. III/III Unterlenkerwelle 1
19 34320600 Kat. III/IV Unterlenkerwelle 1
20 34721001 Kat. IV/IV Unterlenkerwelle 1
21 28075700 80 mm Kugelkopfkupplung kpl. 1
22 34341003 Flanschplatte Zugöse 1
23 00360269 M 24 x 70 933 6 kt.- Schraube 4
24 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 2
25 00370110 B 25 125 Scheibe 6
26 00340204 80 mm Zugöse Kugelkopf 1
27 00360170 M 20 x 75 931 6 kt.- Schraube 12
28 00370109 B 21 125 Scheibe 12
29 28075600 Ø 40 Zugöse kpl. 1
30 28075800 Ø 40 Zugöse 1
31 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
32 00370110 B 25 125 Scheibe 6
33 28103200 Ø 50 Zugöse kpl. 1
34 34275200 Ø 50 Zugöse 1
35 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
36 00370110 B 25 125 Scheibe 6
37 34474600 Ø 70 Zugöse kpl. 1
38 34757700 Ø 70 Zugöse 1
39 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
40 00370110 B 25 125 Scheibe 6

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 5 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 6 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28280700 Rahmen mitte 1
2 28283800 Packerrahmen mitte 1
3 28286800 Knickdeichsel 1
4 34761007 Ø 50 x 434 Bolzen 1
5 00230246 EG 60/50 x 30 Buchse 2
6 00360611 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 1
7 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 1
8 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
9 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
10 34767600 Stützfuß 1
11 34011700 Ø 25 x 105 Bolzen 1
12 00260059 Ø 30 Schlüsselring 2
13 00250037 Ø 3 x 200 mm Kette 1 Länge eingeben !
14 00170216 Ø 5,5 x 32 RÜBIG Klappsplint 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 34761601 Ø 32 x 376 Bolzen 1
18 34441101 Ø 32 x 129 Bolzen 1
19 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 1
20 00360480 M 10 x 65 931 6 kt.- Schraube 2
21 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2
22 00360497 M 12 x 70 933 6 kt.- Schraube 1
23 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
24 00370312 H 3 - M 8 x 1 90° Schmiernippel 1
25 00370072 Ø 8 x 60 1481 Spannstift 2
26 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
27 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
28 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 4
29 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 6
30 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 2
31 00370438 Ø 33 126 Scheibe 8
32 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
33 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
34 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
35 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
36 00311117 Ø 70 x 32,5 x 2 Scheibe 2
37 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
38 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
40 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
41 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
42 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
43 23194302 Ø 40 x123 Bolzen 2
44 00230284 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
45 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
46 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
47 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2
48 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
49 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 2
50 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 7 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 8 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00360617 M 12 x 1,5 x 85 960 6 kt.- Schraube 2
52 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
53 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 2
54 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
55 28286600 Achse links 1
56 28286700 Achse rechts 1
57 34521104 Befestigungslasche Achse 2
58 00360149 M 16 x 45 933 6 kt.- Schraube 6
59 00370108 B 17 125 Scheibe 6
60 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
61 00330835 385/65-22.5, ET=40, 10-Loch Rad kpl. 2
62 00330833 11.75 x 22.5, ET=40, 10-Loch Felge 2
63 00330834 405/70-20/14 Mitas 14 PR AS Reifen 2
64 00311111 M 22 x 1,5 Radmutter 20
65 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 10
66 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 6
67 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 4
68 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 10
69 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2
70 00310822 Unterlegkeilhalter 2
71 00310821 Gr.360 Unterlegkeil 2
72 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
73 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 8
74 28288400 Schlauchgalgen kpl. 1
75 34435201 Schlauchgalgen 1
76 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
77 00370106 B 13 125 Scheibe 4
78 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
79 33122253 Schlauchhalter Hyd. 1
80 00360110 M 8 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
81 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
82 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
83 00100350 SRS 215 DPP Rohrschelle 6
84 00100363 SRS 322 DPP Rohrschelle 2
85 00100349 DP-B2 Deckplatte 4
86 00360017 M 8 x 90 931 6 kt.- Schraube 2
87 00360008 M 8 x 55 931 6 kt.- Schraube 2
88 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
89 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
90 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 6
91 00370105 B 10,5 125 Scheibe 6
92 34441112 Distanzblech 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 9 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 5 HD 28002500

Seite 10 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002500 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 5 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28250200 Rahmen links 1
2 28250300 Rahmen rechts 1
3 28250600 Packerrahmen links 1
4 28250700 Packerrahmen rechts 1
5 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
6 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
7 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
8 34217001 8 mm Distanzblech 4
9 34217002 1 mm Distanzblech 12
10 34217003 5 mm Distanzblech 8
11 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
12 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
13 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
14 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
15 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
16 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 2
17 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
18 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
19 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
20 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
21 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 10
22 00230120 EG 40 / 32 x 20 Buchse 2
23 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 8
24 00370438 Ø 33 126 Scheibe 20
25 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 20
26 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
27 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
28 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
29 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
30 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
31 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
32 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
33 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
34 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
35 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
36 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
37 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 4
38 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 4
39 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
40 28251400 Stützrad 2
41 34436800 Clipstange kpl. 2
42 34436700 Clipstange 2
43 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
44 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
47 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 2
48 32302303 Ø 32 x 167 Bolzen 2
49 28184601 Ø 50 x 9 x 28 Führung 4
50 00370438 Ø 33 126 Scheibe 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 11 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 5 HD 28002500

Seite 12 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002500 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 5 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
52 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 4
53 00230230 EG 40 / 32 x 15 Buchse 4
54 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 4
55 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 10
56 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 8
57 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 8
58 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 13 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Stützrad Joker HD 28251400

Seite 14 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28251400 Stützrad Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 34446300 Stützradarm links 1
2 34446400 Stützradarm rechts 1
3 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 2
4 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 2
5 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
6 34219611 Ø 40 x 415 Bolzen 2
7 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
8 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00330130 400/60-15,5, 14 PR BKT Rad kpl. 2
10 00330226 13,00 x 15,5 , ET= 0, 6 - Loch Felge 2
11 00330223 400/60-15,5 , 14 PR BKT Reifen 2
12 00310228 M 18 x 1,5 Radmutter 12
13 00310031 Laufachse Typ 6000 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 15 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 00311129 / 00311131

Seite 16 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00311129 / 00311131 Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


00311129 00311129 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80
00311131 00311131 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80 1
1 00370142 M 8 x 12 912 Zyl.- Schraube 6
2 00311129 Typ 90 x 490 ADR 400 x 80 1
2 00310643 Radkappe inkl. Dichtung 1
3 00310641 M 48 x 1.5 Kronenmutter 1
4 00310642 Federsplint 1
5 00240225 32213 Kegelrollenlager 1
6 00311147 Nilos-Ring 1
7 00311148 Nilos-Ring 1
8 00240226 32216 Kegelrollenlager 1
9 00301002 ø 120 x 140 x 13 Wellendichtring 1
10 00311160 ø 280 - 335 / H10 22, 120 - 140 Radnabe 1
11 00310733 M 22 x 1.5 Radbolzen 10
12 00311111 M 22 x 1.5 Kugelbundmutter 10
13 00311150 ø 400 x 80 - 10 Loch Bremstrommel 1
14 00311151 Bremsbackensatz 1
15 00311152 Abdeckblech - Ankerplatte 1
16 00311153 ø 25 x 3.5 - M 24 Sperrkantscheibe 1
17 00350015 M 24 934 6 kt.- Mutter 1
18 00260004 ø 38 x 1.75 471 Sicherungsring 1
19 00311154 Abdeckkappe 1
20 00311155 Anschweißblech Nockenwelle 1
21 00311132 Bremshebel einstellbar 1
22 24133500 120 mm Bremshebel Wippe einstellbar 1
23 00311156 ? 90 x 410 Achsstummel 1
24 00311157 ? 90 x 490 Achsstummel 1
25 00311158 Nockenwelle kurz 1
26 00311159 Nockenwelle lang 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 17 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 6000 00310031

Seite 18 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00310031 Laufachse Typ 6000 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


- 00310031 Laufachse Typ 6000 kpl. -
1 00310659 Achsstummel 1
2 00310658 Dichtring doppellippig 1
3 00240078 30211 Kegelrollenlager 1
4 00240079 30208 Kegelrollenlager 1
5 00310266 904L680/100HOR Radnabe 1
6 00310268 M 39 - 908DF39/50 Kronenmutter 1
7 00310267 R 80 - 912T80SC Radkappe 1
8 00170099 R 5 x 80 94 Splint 1
9 00310433 M 18 x 1.5 Radbolzen 6
10 00310228 M 18 x 1.5 Radmutter 6
11 00370093 H1xM8x1 Schmiernippel 1
12 00310662 30208 JV Nilosring 1
13 00260179 30211 AV Nilosring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 19 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 5 HD 28250400

Seite 20 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28250400 Scheibensystem Joker 5 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28281600 Secheinheit doppelt links kpl. 10
2 28281900 Secheinheit doppelt rechts kpl. 10
3 28282200 Secheinheit Spatenscheibe links kpl. 1
4 28282000 Secheinheit Spatenscheibe rechts kpl. 1
5 28281300 Randscheibe rechts kpl. 1
6 28281100 Randscheibe links kpl. 1
7 28286100 Sechrahmen doppelt links 10
8 28286200 Sechrahmen doppelt rechts 10
9 28286900 Randscheibenarm links 1
10 28287000 Randscheibenarm rechts 1
11 28286400 Sechrahmen kurz doppelt links 1
12 28286300 Sechrahmen kurz doppelt rechts 1
13 00311103 Ø 620 x 6 Sechscheibe gezackt 40
14 00311107 Ø 620 x 8 Spatenscheibe rechts 1
15 00311106 Ø 620 x 8 Spatenscheibe links 1
16 00311203 Ø 780 x 5 Sechscheibe gezackt 2
17 28041101 Ø 40 x 390 Gummischnur 80
18 28041301 400 x 199 Klemmplatte 20
19 34761302 Ø 40 x 230 Gummischnur 16
20 34760802 240 x 199 Klemmplatte 4
21 00360497 M 12 x 70 - 10.9 933 6 kt.- Schraube 136
22 00370106 B 13 125 Scheibe 136
23 00350084 M 12 Bundmutter 136
24 00360195 M 20 x 45 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 1
25 00370472 Ø 20 NORD-LOCK Sperrkantscheibe 1
26 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 3
27 28281101 Randscheibenhalter stellbar 1
28 00360206 M 16 x 60 933 6 kt.- Schraube 2
29 00370567 B 17 125 Scheibe 4
30 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
31 35115400 Lagereinheit Randscheibe kpl. 1
32 35115401 Achsstummel Schneidscheibe 1
33 00270365 Ø 30 CL 5210 NBR 1 Gleitringdichtung 1
34 23246101 Radnabe 1
35 00240164 3306 Schrägkugellager 1
36 00230059 Ø 30 x 42 x 2 Passscheibe 1
37 00658581 Ø 30 x 2 Sicherungsring 1
38 23246104 Dichtkappe 1
39 00260182 Ø 70,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
40 00390122 Unisyn CLP 220 - 0.5 Liter Schmieröl NB
41 28283600 Lagereinheit links kpl. 1
42 28283601 Achsstummel Linksgewinde 1
43 28283502 Radnabe 1
44 28283503 Anlaufring 1
45 28283604 Sicherungsschraube Linksgewinde 1
46 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
47 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
48 28071303 Dichtkappe 1
49 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
50 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 21 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 5 HD 28250400

Seite 22 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28250400 Scheibensystem Joker 5 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00350638 M 30 x 2 LH 985 Poly-Stop-Mutter 1
52 28283500 Lagereinheit rechts kpl. 1
53 28283501 Achsstummel Rechtsgewinde 1
54 28283502 Radnabe 1
55 28283503 Anlaufring 1
56 28283504 Sicherungsschraube Rechtsgewinde 1
57 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
58 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
59 28071303 Dichtkappe 1
60 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
61 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1
62 00350637 M 30 x 2 985 Poly-Stop-Mutter 1
63 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 23 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Doppel RollPack Packer Joker 5 HD 28251100

Seite 24 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28251100 Doppel RollPack Packer Joker 5 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28262500 Packerrahmen links 1
2 28262600 Packerrahmen rechts 1
3 34692301 Flanschplatte 6
4 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 30
5 00370108 B 17 125 Scheibe 30
6 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 30
7 00240177 TCF 50 Flanschlager 12
8 00230051 Ø 50 x 62 x 2.00 Passscheibe 36
9 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 48
10 00370108 B 17 125 Scheibe 48
11 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 48
12 29150801 Lagerstummeldeckel 12
13 00370643 M 12 x 35 912 Zyl.- Schraube 24
14 28266300 Ø 550 x 2943 U-Cut Packer hinten 1
15 28266400 Ø 550 x 2943 U-Cut Packer vorne 1
16 28251000 Ø 550 x 1310 U-Cut Packer links/rechts 4
18 34892803 2 mm Distanzblech 24

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 25 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 26 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28284200 Beleuchtungshalter hinten 1
2 28284209 Klemmplatte 1
3 00360066 M 16 x 200 931 6 kt.- Schraube 4
4 00370108 B 17 125 Scheibe 8
5 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
6 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
9 34333100 Beleuchtungsträger 1
10 00345190 Warntafel Folie beidseitig 2
11 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 4
12 00360112 M 8 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
13 00370116 R9 440 Scheibe 8
14 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
15 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
16 00200058 40 x 40 x 4 Stopfen 2
17 00370005 B 4,8 x 16 7981 Blechschraube 2
18 00340977 Verteilerkasten 1
19 00370023 M 5 x 15 84 Zyl.- Schraube 2
20 00340978 12 V - 7 pol. x 9 m Stecker mit Kabel kpl. 1
21 00340995 12 V - 7 pol. Stecker 1
22 00190013 T 30 - L 200 x 3.6 Kabelbinder 50
23 00340035 7-pol. - 1,5 mm² x 9 m Kabel 1
24 00341201 Beleuchtungseinheit vorne kpl. 2
25 00341197 Blech Leuchte vorne 2
26 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 4
27 00340097 Positionsleuchte kpl. 2
28 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 4
29 00370103 A 6,4 125 Scheibe 8
30 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
31 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 1
32 00370103 A 6,4 125 Scheibe 1
33 00370115 R 6,6 440 Scheibe 1
34 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1
35 28072507 Strebe Positionsleuchte 2
36.1 00380869 Schild 25 km/h 1
36.2 00380961 Schild 40 km/h 1
37 00380979 Aluminium Schild 25 km/h - Frankreich 1
38 00341204 Beleuchtungseinheit hinten links 1
39 00341199 Beleuchtungseinheit hinten rechts 1
40 00341196 Blech Leuchte Rückstrahler 2
41 00340316 Dreieckrückstrahler 2
42 00346002 Rückleuchte mit Sockel kpl. 2
43 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 2
44 00340201 Rückstrahler gelb 8
45 34333100 Beleuchtungsträger 1
46 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
47 00370106 B 13 125 Scheibe 4
48 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
49 00200155 40 x 40 x 5 Stopfen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 27 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 28 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


50 00370005 B 4,6 x 16 7981 Blechschraube 2
51 00345109 423 x 423 Warntafel inkl. Folie beidseitig 8
52 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 8
53 00370116 R9 440 Scheibe 8
54 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
55 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
56 34765301 Halter links 1
57 34765302 Halter rechts 1
58 00360033 M 12 x 50 931 6 kt.- Schraube 2
59 00370106 B 13 125 Scheibe 4
60 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 2
61 00341200 Kennzeichenbeleuchtung kpl. 1
62 00341203 Trängerblech Kennzeichenleuchte 1
63 00341208 Kennzeichenleuchte 1
64 34185702 41 x 53 - M 6 x 10 U-Bügel 2
65 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
66 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
67 00340942 Dreieckrückstrahler mit Pendel 2
68 00360102 M 5 x 16 933 6 kt.- Schraube 4
69 00370102 A 5,3 125 Scheibe 4
70 00350056 M5 985 Poly-Stop-Mutter 4

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 29 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydr.- Zylinder Joker HD 28283700

Seite 30 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydr.- Zylinder Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 1
2 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 1
3 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
4 34217001 8 mm Distanzblech 1 Nicht im Kit enthalten !
5 34217002 1 mm Distanzblech 3 Nicht im Kit enthalten !
6 34217003 5 mm Distanzblech 2 Nicht im Kit enthalten !
7 00370337 M 8 x 30 Senkkopfschraube 1 Nicht im Kit enthalten !
8 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
9 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
10 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
11 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 1
12 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1
13 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
14 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
15 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
16 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
17 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 1
18 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
19 00130997 Ø 32 - M 40 x 2 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
20 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
21 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
22 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
23 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
24 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
25 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 1
26 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 31 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Klappen 28283700

Seite 32 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Klappen Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 2
5 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
6 00110616 Lasthalteventil 1
7 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
8 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
9 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
10 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 00120647 2SC DN 8 A05-A05 1900 lg. Hyd.- Schlauch 1
13 31101802 8-fach Verteilerblock 2
14 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 10
15 00100181 SWVE 12 PL-R 3/8" - ED Schwenkverschraung 4
16 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 4
17 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 2
18 28281002 Ø 20 x 5 x 50 Siederohr 2
19 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
20 00360015 M 8 x 120 931 6 kt.- Schraube 2
21 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
22 00120743 2SC DN 8 A05-A05 1150 lg. Hyd.- Schlauch 2
23 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 4
24 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
25 00110223 90° 3/8" Sperrventil doppelt 4
26 00100308 EVGE 12-PL - R 3/8"- ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 4
27 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 12
28 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1,5 Schwenkverschraung 8
29 00120616 2SC DN 8 A05-A05 360 lg. Hyd.- Schlauch 4
30 28041607 Befestigung Sperrventil 4
31 00360029 M 10 x 90 931 6 kt.- Schraube 4
32 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
33 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
34 00360216 M 6 x 40 933 6 kt.- Schraube 4
35 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
36 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
37 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
38 33652601 Ø1 Drossel 4
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
40 34217001 8mm Distanzblech 4
41 34217002 1mm Distanzblech 12
42 34217003 5mm Distanzblech 4
43 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
44 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
47 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
48 00110682 Schlauchklemme Klappen 1
49 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
50 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 33 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 34 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00110179 M 22 x 1,5 - 15 L Hyd.- Stecker 2
3 00100358 GE 15 L - 3/4" - 16 UNF Gerade Verschraubung 2
4 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
5 00120816 2SC DN 12 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
6 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
7 00100068 G 15 L Gerader Stutzen 2
8 00120434 2SC DN 12 A05-A05 4000 lg. Hyd.- Schlauch 1
9 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 1
10 00120752 2SC DN 12 A05-A05 6400 lg. Hyd.- Schlauch 1
11 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
12 00110010 12 L - M 18 x 1,5 Absperrhahn 1
13 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 ED Schwenkverschraubung 1
14 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 1
18 00100273 EVT 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
19 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
20 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
21 00110616 Lasthalteventil 1
22 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
23 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
24 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
25 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
26 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
27 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
28 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
29 00100157 RHD 12 L Rückschlagventil 1
30 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 1
31 00110259 12 L Schneidring 2
32 00110244 12 L Überwurfmutter 2
33 33326101 Ø 12 x 1,5 x 80 Hyd.- Schlauch 1
34 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
35 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 1
36 00110659 3/8" Dreiwege- Umschaltventil 1
37 00370126 M 8 x 30 912 Zyl.- Schraube 2
38 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
39 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 1
40 00100215 GE 15 L - R 3/8" Gerade Verschraubung 1
41 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
42 00100273 EVT 15 L Einstellbare T-Verschraubung 1
43 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 1
44 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
45 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
46 00120631 2SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
47 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
48 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !
49 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
50 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 35 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 36 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
52 00100431 K 15 L K-Verschraubung 1
53 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 2
54 00100265 GE 15 PL - R 1/2" - ED Gerade Verschraubung 3
55 00100309 GZ 15 L Verbindungsstück 1
56 00100199 SWVE 15 L - R 1/2 " Schwenkverschraubung 1
57 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
58 00110326 180° 1/2" Sperrventil einfach 1
59 28281003 Distanzblech für Sperrventil 3
60 00370254 M 8 x 70 7991 Senkkopfschraube 2
61 00120581 2SC DN 12 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 1
62 00120466 2SC DN 12 A05-A05 800 lg. Hyd.- Schlauch 1
63 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 4
64 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 4
65 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 2
66 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
67 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
68 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
69 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
70 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
71 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
72 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
73 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
74 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
75 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
76 00100181 SWVE 12 PL - R 3/8"-ED Schwenkverschraubung 4
77 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 2
78 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 6
79 00110308 90° 3/8" Sperrventil einfach 2
80 00110244 12 L Überwurfmutter 4
81 00110259 12 L Schneidring 4
82 21260104 Ø 12 x 1,5 x 40 Hyd.- Rohr 2
83 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
84 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 2
85 00100219 W 12 L W-Verschraubung 2
86 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 2
87 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
88 00110681 Schlauchklemme Heben 1
89 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 2
90 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
91 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
92 00190017 T 150 R 363 x 7.8 Kabelbinder 150

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 37 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Fahrwerk 28283700

Seite 38 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Fahrwerk Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
5 00190017 T 150 R 363x 7.8 Kabelbinder 150
6 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
7 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
8 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
9 00110595 3/8" Doppel-Lasthalteventil 2
10 00360009 M 8 x 40 931 6 kt.- Schraube 4
11 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
12 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 8
13 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 7
14 00120669 2SC DN 8 A05-A05 600 lg. Hyd.- Schlauch 2
15 00120625 2SC DN 8 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 2
16 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 2
17 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 Schwenkverschraubung 4
18 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
19 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
20 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
21 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
22 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
23 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
24 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
25 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
26 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
27 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 39 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 40 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00190241 M 22 x 1.5 - gelb Kupplungskopf 1
2 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
3 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
4 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
5 00190240 M 22 x 1.5 - rot Kupplungskopf 1
6 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
7 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
8 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
9 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
10 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
11 34751505 Halteblech für Leitungsfilter 1
12 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
13 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
14 00190242 M 22 x 1.5 Leitungsfilter 2
15 00190095 M 22 x 1.5 O-Ring 2
16 00190090 M 22 x 1.5 Druckring 2
17 00190195 SV 12 - M 22 x 1.5 Schottverschraubung 2
18 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
19 00110259 12 L Schneidring 2
20 00110244 12 L Überwurfmutter 2
21 00190177 Ø 12 x 1.5 x 1000 lg. Bremsschlauch 2
22 00190293 Anhänger Bremsventil kpl. 1
23 00360122 M 10 x 55 933 6 kt.- Schraube 2
24 00370105 B 10,5 125 Scheibe 2
25 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 4
26 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
27 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 5
28 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 4
29 00110259 12 L Schneidring 4
30 00110244 12 L Überwurfmutter 4
31 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
32 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 2
33 00190177 Ø 12 x 1.5 x 2800 lg. Bremsschlauch 1
34 00190177 Ø 12 x 1.5 x 3400 lg. Bremsschlauch 1
35 28284902 Halter für Luftbehälter 1
36 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
37 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
38 00190228 Spannband 2
39 00190229 20 Ltr. Luftbehälter 1
40 00200162 Ø 12 x 40 Gewindeschutz 2
41 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
42 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
43 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
44 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
45 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 1
46 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
47 00110259 12 L Schneidring 1
48 00110244 12 L Überwurfmutter 1
49 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
50 00190095 O-Ring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 41 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 42 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00190090 Druckring 1
52 00190087 M 22 x 1.5 Entwässerungsventil 1
53 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 1
54 00100401 GE 15 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
55 00190243 IG - M 22 x 1.5 Prüfanschlauß 1
56 00110244 12 L Überwurfmutter 5
57 00110259 12 L Schneidring 5
58 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 5
59 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 5
60 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
61 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 2
62 00190177 Ø 11 x 4 x 4000 lg. Bremsschlauch 1
63 00190177 Ø 11 x 4 x 4200 lg. Bremsschlauch 1
64 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 2
65 00310948 Typ 16 Bremszylinder 2
66 00310950 Typ 16 Bremszylinder Montagesatz 2
67 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 43 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulische Bremsanlage 28285000

Seite 44 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285000 Hydraulische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110811 IGF 08 - G 1/2" Hyd.- Kupplung 1
2 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
3 00120637 2 SC DN 8 A05-A05 2200 lg. Hyd.- Schlauch 1
4 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30
5 00110850 Ventil - Notbremse 1
6 00370185 M 6 x 55 912 Zyl.- Schraube 2
7 00370103 A 6,4 125 Scheibe 2
8 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00260062 A 18 x 25 7603 Kupferdichtring 3
10 00100090 GE 12 L - M 18 x 1.5 Gerade Verschraubung 3
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 28074400 2,0 m Abreißleine kpl. 1
13 00260059 Ø 30 Schlüsselring 1
14 00140029 100 x 10 Karabinerhaken 1
15 00110893 Federstecker 1
16 00110122 0.75 Ltr. - 70 bar Druckspeicher 1
17 00350044 M 33 x 1.5 439 6 kt.- Mutter 1
18 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
19 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
20 00120631 2 SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
21 34468601 Halter Druckspeicher 1
22 00360118 M 10 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
23 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
24 00380252 Aufkleber Sicherheitshinweis 1
25 23659600 Halter Bremszylinder 2
26 00360059 M 16 x 60 931 6 kt.- Schraube 4
27 00370108 B 17 125 Scheibe 8
28 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
29 01165301 Einstellblech Hydr. Bremse 4
30 00130680 Ø 30 mm Bremszylinder 2
31 00360257 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 2
32 00370108 B 17 125 Scheibe 4
33 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
34 00310950 Typ 16 LL Bremszylinder Beipack kpl. 2
35 00120681 2 SC DN 8 A05-A05 6700 lg. Hyd.- Schlauch 1
36 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
37 00120624 2 SC DN 8 A05-A05 1300 lg. Hyd.- Schlauch 1
38 00120629 2 SC DN 8 A05-A05 2100 lg. Hyd.- Schlauch 1
39 00100181 SWVE 12 L - R 3/8" - ED Schwenkverschraubung 2
40 00180065 Ø 24 x 2000 lg. Kunststoffwendel 1 Länge angeben !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 45 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Feststellbremse 28285200

Seite 46 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285200 Feststellbremse Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00160070 Kurbel Feststellbremse 1
2 28074302 61 x 65 - M 10 x 25 U-Bügel 2
3 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
4 00350058 M 10 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
5 28285201 Halter für Handbremskurbel 1
6 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
9 34448203 Halteblech Bowdenzug 1
10 00360140 M 12 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
11 00370106 B 13 125 Scheibe 2
12 00160073 ø 60 mm Seilrolle 1
13 00160090 ø 5 x 6000 mm Drahtseil 1
14 00160085 Nenngröße 5 Drahtseilklemme 6
15 00160086 Größe 5 Drahtseilkausche 2
16 00340248 ø 6,4 x 60 mmm Schrumpfschlauch 1
17 00160092 ø 5 x 1900 mm Bowdenzug 2
18 00140042 ø 10 82101 Schäkel Bolzen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 47 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Aufkleber und Hinweisschilder 28260600

Seite 48 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28260600 Aufkleber und Hinweisschilder Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00380055 Sicherheitsaufkleber -
2 00380294 Sicherheitsaufkleber -
3 00380054 Sicherheitsaufkleber -
4 00380953 Sicherheitsaufkleber -
5 00380252 Sicherheitsaufkleber -
6 00380133 Sicherheitsaufkleber -
7 00380134 Sicherheitsaufkleber -
8 00380135 Sicherheitsaufkleber -
9 00380299 Sicherheitsaufkleber -
10 00380896 Sicherheitsaufkleber -
11 00380880 Bedienungshinweis -
12 00380359 Bedienungshinweis -
13 00380972 Bedienungshinweis -
14 00385488 Bedienungshinweis -
15 00385489 Bedienungshinweis -
16 00380900 Bedienungshinweis -
17 00385584 Bedienungshinweis -
18 00385585 Bedienungshinweis -
19 00385758 Bedienungshinweis -
20 00285610 Aufkl. "Joker 5 HD" -
21 00385482 H= 27mm Aufkl. "Joker 6 HD" -
22 00385478 H= 27mm Aufkl. "Joker 8 HD" -
23 00380176 H = 61mm Aufkl. "HORSCH" -
24 00383099 61 x 150 m Band - Verlauf -

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 49 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Anhängungen Joker 5-6-8 HD 34005200

Seite 50 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
34005200 Anhängungen Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28075900 Adapterplatte 1
2 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
3 00370110 B 25 125 Scheibe 6
4 34216901 Ø 50 x 300 Bolzen 1
5 00230113 Ø 90 x 50 x 3 Druckscheibe 1
6 00230020 EG 60 / 50 x 40 Buchse 2
7 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
9 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
10 33619002 Ø 40 x 135 Bolzen 1
11 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 1
12 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 1
13 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 1
14 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 1
15 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
16 00170070 Ø 15 Klappsplint 2
17 34786500 20° FR Gelenk Zugdeichsel France 1
18 34215600 Kat. III/III Unterlenkerwelle 1
19 34320600 Kat. III/IV Unterlenkerwelle 1
20 34721001 Kat. IV/IV Unterlenkerwelle 1
21 28075700 80 mm Kugelkopfkupplung kpl. 1
22 34341003 Flanschplatte Zugöse 1
23 00360269 M 24 x 70 933 6 kt.- Schraube 4
24 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 2
25 00370110 B 25 125 Scheibe 6
26 00340204 80 mm Zugöse Kugelkopf 1
27 00360170 M 20 x 75 931 6 kt.- Schraube 12
28 00370109 B 21 125 Scheibe 12
29 28075600 Ø 40 Zugöse kpl. 1
30 28075800 Ø 40 Zugöse 1
31 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
32 00370110 B 25 125 Scheibe 6
33 28103200 Ø 50 Zugöse kpl. 1
34 34275200 Ø 50 Zugöse 1
35 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
36 00370110 B 25 125 Scheibe 6
37 34474600 Ø 70 Zugöse kpl. 1
38 34757700 Ø 70 Zugöse 1
39 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
40 00370110 B 25 125 Scheibe 6

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 51 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 52 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28280700 Rahmen mitte 1
2 28283800 Packerrahmen mitte 1
3 28286800 Knickdeichsel 1
4 34761007 Ø 50 x 434 Bolzen 1
5 00230246 EG 60/50 x 30 Buchse 2
6 00360611 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 1
7 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 1
8 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
9 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
10 34767600 Stützfuß 1
11 34011700 Ø 25 x 105 Bolzen 1
12 00260059 Ø 30 Schlüsselring 2
13 00250037 Ø 3 x 200 mm Kette 1 Länge eingeben !
14 00170216 Ø 5,5 x 32 RÜBIG Klappsplint 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 34761601 Ø 32 x 376 Bolzen 1
18 34441101 Ø 32 x 129 Bolzen 1
19 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 1
20 00360480 M 10 x 65 931 6 kt.- Schraube 2
21 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2
22 00360497 M 12 x 70 933 6 kt.- Schraube 1
23 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
24 00370312 H 3 - M 8 x 1 90° Schmiernippel 1
25 00370072 Ø 8 x 60 1481 Spannstift 2
26 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
27 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
28 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 4
29 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 6
30 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 2
31 00370438 Ø 33 126 Scheibe 8
32 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
33 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
34 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
35 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
36 00311117 Ø 70 x 32,5 x 2 Scheibe 2
37 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
38 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
40 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
41 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
42 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
43 23194302 Ø 40 x123 Bolzen 2
44 00230284 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
45 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
46 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
47 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2
48 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
49 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 2
50 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 53 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 54 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00360617 M 12 x 1,5 x 85 960 6 kt.- Schraube 2
52 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
53 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 2
54 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
55 28286600 Achse links 1
56 28286700 Achse rechts 1
57 34521104 Befestigungslasche Achse 2
58 00360149 M 16 x 45 933 6 kt.- Schraube 6
59 00370108 B 17 125 Scheibe 6
60 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
61 00330835 385/65-22.5, ET=40, 10-Loch Rad kpl. 2
62 00330833 11.75 x 22.5, ET=40, 10-Loch Felge 2
63 00330834 405/70-20/14 Mitas 14 PR AS Reifen 2
64 00311111 M 22 x 1,5 Radmutter 20
65 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 10
66 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 6
67 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 4
68 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 10
69 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2
70 00310822 Unterlegkeilhalter 2
71 00310821 Gr.360 Unterlegkeil 2
72 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
73 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 8
74 28288400 Schlauchgalgen kpl. 1
75 34435201 Schlauchgalgen 1
76 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
77 00370106 B 13 125 Scheibe 4
78 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
79 33122253 Schlauchhalter Hyd. 1
80 00360110 M 8 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
81 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
82 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
83 00100350 SRS 215 DPP Rohrschelle 6
84 00100363 SRS 322 DPP Rohrschelle 2
85 00100349 DP-B2 Deckplatte 4
86 00360017 M 8 x 90 931 6 kt.- Schraube 2
87 00360008 M 8 x 55 931 6 kt.- Schraube 2
88 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
89 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
90 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 6
91 00370105 B 10,5 125 Scheibe 6
92 34441112 Distanzblech 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 55 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 6 HD 28002600

Seite 56 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 6 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28262300 Rahmen links 1
2 28262400 Rahmen rechts 1
3 28262500 Packerrahmen links 1
4 28262600 Packerrahmen rechts 1
5 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
6 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
7 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
8 34217001 8 mm Distanzblech 4
9 34217002 1 mm Distanzblech 12
10 34217003 5 mm Distanzblech 8
11 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
12 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
13 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
14 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
15 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
16 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 2
17 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
18 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
19 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
20 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
21 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 10
22 00230120 EG 40 / 32 x 20 Buchse 2
23 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 8
24 00370438 Ø 33 126 Scheibe 20
25 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 20
26 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
27 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
28 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
29 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
30 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
31 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
32 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
33 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
34 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
35 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
36 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
37 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 4
38 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 4
39 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
40 28251400 Stützrad 2
41 34436800 Clipstange kpl. 2
42 34436700 Clipstange 2
43 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
44 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
47 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 2
48 32302303 Ø 32 x 167 Bolzen 2
49 28184601 Ø 50 x 9 x 28 Führung 4
50 00370438 Ø 33 126 Scheibe 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 57 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 6 HD 28002600

Seite 58 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 6 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
52 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 4
53 00230230 EG 40 / 32 x 15 Buchse 4
54 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 4
55 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 10
56 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 8
57 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 8
58 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 59 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Stützrad Joker HD 28251400

Seite 60 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28251400 Stützrad Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 34446300 Stützradarm links 1
2 34446400 Stützradarm rechts 1
3 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 2
4 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 2
5 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
6 34219611 Ø 40 x 415 Bolzen 2
7 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
8 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00330130 400/60-15,5, 14 PR BKT Rad kpl. 2
10 00330226 13,00 x 15,5 , ET= 0, 6 - Loch Felge 2
11 00330223 400/60-15,5 , 14 PR BKT Reifen 2
12 00310228 M 18 x 1,5 Radmutter 12
13 00310031 Laufachse Typ 6000 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 61 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 00311129 / 00311131

Seite 62 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00311129 / 00311131 Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


00311129 00311129 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80
00311131 00311131 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80 1
1 00370142 M 8 x 12 912 Zyl.- Schraube 6
2 00311129 Typ 90 x 490 ADR 400 x 80 1
2 00310643 Radkappe inkl. Dichtung 1
3 00310641 M 48 x 1.5 Kronenmutter 1
4 00310642 Federsplint 1
5 00240225 32213 Kegelrollenlager 1
6 00311147 Nilos-Ring 1
7 00311148 Nilos-Ring 1
8 00240226 32216 Kegelrollenlager 1
9 00301002 ø 120 x 140 x 13 Wellendichtring 1
10 00311160 ø 280 - 335 / H10 22, 120 - 140 Radnabe 1
11 00310733 M 22 x 1.5 Radbolzen 10
12 00311111 M 22 x 1.5 Kugelbundmutter 10
13 00311150 ø 400 x 80 - 10 Loch Bremstrommel 1
14 00311151 Bremsbackensatz 1
15 00311152 Abdeckblech - Ankerplatte 1
16 00311153 ø 25 x 3.5 - M 24 Sperrkantscheibe 1
17 00350015 M 24 934 6 kt.- Mutter 1
18 00260004 ø 38 x 1.75 471 Sicherungsring 1
19 00311154 Abdeckkappe 1
20 00311155 Anschweißblech Nockenwelle 1
21 00311132 Bremshebel einstellbar 1
22 24133500 120 mm Bremshebel Wippe einstellbar 1
23 00311156 ? 90 x 410 Achsstummel 1
24 00311157 ? 90 x 490 Achsstummel 1
25 00311158 Nockenwelle kurz 1
26 00311159 Nockenwelle lang 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 63 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 6000 00310031

Seite 64 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00310031 Laufachse Typ 6000 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


- 00310031 Laufachse Typ 6000 kpl. -
1 00310659 Achsstummel 1
2 00310658 Dichtring doppellippig 1
3 00240078 30211 Kegelrollenlager 1
4 00240079 30208 Kegelrollenlager 1
5 00310266 904L680/100HOR Radnabe 1
6 00310268 M 39 - 908DF39/50 Kronenmutter 1
7 00310267 R 80 - 912T80SC Radkappe 1
8 00170099 R 5 x 80 94 Splint 1
9 00310433 M 18 x 1.5 Radbolzen 6
10 00310228 M 18 x 1.5 Radmutter 6
11 00370093 H1xM8x1 Schmiernippel 1
12 00310662 30208 JV Nilosring 1
13 00260179 30211 AV Nilosring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 65 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 6 HD 28260400

Seite 66 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28260400 Scheibensystem Joker 6 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28281600 Secheinheit doppelt links kpl. 12
2 28281900 Secheinheit doppelt rechts kpl. 12
3 28282200 Secheinheit Spatenscheibe links kpl. 1
4 28282000 Secheinheit Spatenscheibe rechts kpl. 1
5 28281300 Randscheibe rechts kpl. 1
6 28281100 Randscheibe links kpl. 1
7 28286100 Sechrahmen doppelt links 12
8 28286200 Sechrahmen doppelt rechts 12
9 28286900 Randscheibenarm links 1
10 28287000 Randscheibenarm rechts 1
11 28286400 Sechrahmen kurz doppelt links 1
12 28286300 Sechrahmen kurz doppelt rechts 1
13 00311103 Ø 620 x 6 Sechscheibe gezackt 48
14 00311107 Ø 620 x 8 Spatenscheibe rechts 1
15 00311106 Ø 620 x 8 Spatenscheibe links 1
16 00311203 Ø 780 x 5 Sechscheibe gezackt 2
17 28041101 Ø 40 x 390 Gummischnur 96
18 28041301 400 x 199 Klemmplatte 24
19 34761302 Ø 40 x 230 Gummischnur 16
20 34760802 240 x 199 Klemmplatte 4
21 00360497 M 12 x 70 - 10.9 933 6 kt.- Schraube 160
22 00370106 B 13 125 Scheibe 160
23 00350084 M 12 Bundmutter 160
24 00360195 M 20 x 45 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 1
25 00370472 Ø 20 NORD-LOCK Sperrkantscheibe 1
26 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 3
27 28281101 Randscheibenhalter stellbar 1
28 00360206 M 16 x 60 933 6 kt.- Schraube 2
29 00370567 B 17 125 Scheibe 4
30 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
31 35115400 Lagereinheit Randscheibe kpl. 1
32 35115401 Achsstummel Schneidscheibe 1
33 00270365 Ø 30 CL 5210 NBR 1 Gleitringdichtung 1
34 23246101 Radnabe 1
35 00240164 3306 Schrägkugellager 1
36 00230059 Ø 30 x 42 x 2 Passscheibe 1
37 00658581 Ø 30 x 2 Sicherungsring 1
38 23246104 Dichtkappe 1
39 00260182 Ø 70,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
40 00390122 Unisyn CLP 220 - 0.5 Liter Schmieröl NB
41 28283600 Lagereinheit links kpl. 1
42 28283601 Achsstummel Linksgewinde 1
43 28283502 Radnabe 1
44 28283503 Anlaufring 1
45 28283604 Sicherungsschraube Linksgewinde 1
46 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
47 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
48 28071303 Dichtkappe 1
49 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
50 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 67 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 6 HD 28260400

Seite 68 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28260400 Scheibensystem Joker 6 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00350638 M 30 x 2 LH 985 Poly-Stop-Mutter 1
52 28283500 Lagereinheit rechts kpl. 1
53 28283501 Achsstummel Rechtsgewinde 1
54 28283502 Radnabe 1
55 28283503 Anlaufring 1
56 28283504 Sicherungsschraube Rechtsgewinde 1
57 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
58 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
59 28071303 Dichtkappe 1
60 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
61 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1
62 00350637 M 30 x 2 985 Poly-Stop-Mutter 1
63 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 69 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Doppel RollPack Packer Joker 6 HD 28263600

Seite 70 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28263600 Doppel RollPack Packer Joker 6 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28262500 Packerrahmen links 1
2 28262600 Packerrahmen rechts 1
3 34692301 Flanschplatte 6
4 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 30
5 00370108 B 17 125 Scheibe 30
6 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 30
7 00240177 TCF 50 Flanschlager 12
8 00230051 Ø 50 x 62 x 2.00 Passscheibe 36
9 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 48
10 00370108 B 17 125 Scheibe 48
11 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 48
12 29150801 Lagerstummeldeckel 12
13 00370643 M 12 x 35 912 Zyl.- Schraube 24
14 28266300 Ø 550 x 2943 U-Cut Packer hinten 1
15 28266400 Ø 550 x 2943 U-Cut Packer vorne 1
16 28191200 Ø 550 x 1659 U-Cut Packer vorne 2
17 28191200 Ø 550 x 1659 U-Cut Packer hinten 2
18 34892803 2 mm Distanzblech 24

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 71 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 72 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28284200 Beleuchtungshalter hinten 1
2 28284209 Klemmplatte 1
3 00360066 M 16 x 200 931 6 kt.- Schraube 4
4 00370108 B 17 125 Scheibe 8
5 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
6 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
9 34333100 Beleuchtungsträger 1
10 00345190 Warntafel Folie beidseitig 2
11 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 4
12 00360112 M 8 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
13 00370116 R9 440 Scheibe 8
14 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
15 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
16 00200058 40 x 40 x 4 Stopfen 2
17 00370005 B 4,8 x 16 7981 Blechschraube 2
18 00340977 Verteilerkasten 1
19 00370023 M 5 x 15 84 Zyl.- Schraube 2
20 00340978 12 V - 7 pol. x 9 m Stecker mit Kabel kpl. 1
21 00340995 12 V - 7 pol. Stecker 1
22 00190013 T 30 - L 200 x 3.6 Kabelbinder 50
23 00340035 7-pol. - 1,5 mm² x 9 m Kabel 1
24 00341201 Beleuchtungseinheit vorne kpl. 2
25 00341197 Blech Leuchte vorne 2
26 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 4
27 00340097 Positionsleuchte kpl. 2
28 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 4
29 00370103 A 6,4 125 Scheibe 8
30 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
31 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 1
32 00370103 A 6,4 125 Scheibe 1
33 00370115 R 6,6 440 Scheibe 1
34 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1
35 28072507 Strebe Positionsleuchte 2
36.1 00380869 Schild 25 km/h 1
36.2 00380961 Schild 40 km/h 1
37 00380979 Aluminium Schild 25 km/h - Frankreich 1
38 00341204 Beleuchtungseinheit hinten links 1
39 00341199 Beleuchtungseinheit hinten rechts 1
40 00341196 Blech Leuchte Rückstrahler 2
41 00340316 Dreieckrückstrahler 2
42 00346002 Rückleuchte mit Sockel kpl. 2
43 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 2
44 00340201 Rückstrahler gelb 8
45 34333100 Beleuchtungsträger 1
46 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
47 00370106 B 13 125 Scheibe 4
48 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
49 00200155 40 x 40 x 5 Stopfen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 73 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 74 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


50 00370005 B 4,6 x 16 7981 Blechschraube 2
51 00345109 423 x 423 Warntafel inkl. Folie beidseitig 8
52 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 8
53 00370116 R9 440 Scheibe 8
54 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
55 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
56 34765301 Halter links 1
57 34765302 Halter rechts 1
58 00360033 M 12 x 50 931 6 kt.- Schraube 2
59 00370106 B 13 125 Scheibe 4
60 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 2
61 00341200 Kennzeichenbeleuchtung kpl. 1
62 00341203 Trängerblech Kennzeichenleuchte 1
63 00341208 Kennzeichenleuchte 1
64 34185702 41 x 53 - M 6 x 10 U-Bügel 2
65 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
66 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
67 00340942 Dreieckrückstrahler mit Pendel 2
68 00360102 M 5 x 16 933 6 kt.- Schraube 4
69 00370102 A 5,3 125 Scheibe 4
70 00350056 M5 985 Poly-Stop-Mutter 4

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 75 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydr.- Zylinder Joker HD 28283700

Seite 76 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydr.- Zylinder Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 1
2 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 1
3 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
4 34217001 8 mm Distanzblech 1 Nicht im Kit enthalten !
5 34217002 1 mm Distanzblech 3 Nicht im Kit enthalten !
6 34217003 5 mm Distanzblech 2 Nicht im Kit enthalten !
7 00370337 M 8 x 30 Senkkopfschraube 1 Nicht im Kit enthalten !
8 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
9 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
10 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
11 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 1
12 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1
13 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
14 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
15 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
16 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
17 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 1
18 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
19 00130997 Ø 32 - M 40 x 2 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
20 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
21 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
22 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
23 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
24 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
25 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 1
26 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 77 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Klappen 28283700

Seite 78 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Klappen Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 2
5 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
6 00110616 Lasthalteventil 1
7 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
8 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
9 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
10 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 00120647 2SC DN 8 A05-A05 1900 lg. Hyd.- Schlauch 1
13 31101802 8-fach Verteilerblock 2
14 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 10
15 00100181 SWVE 12 PL-R 3/8" - ED Schwenkverschraung 4
16 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 4
17 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 2
18 28281002 Ø 20 x 5 x 50 Siederohr 2
19 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
20 00360015 M 8 x 120 931 6 kt.- Schraube 2
21 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
22 00120743 2SC DN 8 A05-A05 1150 lg. Hyd.- Schlauch 2
23 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 4
24 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
25 00110223 90° 3/8" Sperrventil doppelt 4
26 00100308 EVGE 12-PL - R 3/8"- ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 4
27 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 12
28 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1,5 Schwenkverschraung 8
29 00120616 2SC DN 8 A05-A05 360 lg. Hyd.- Schlauch 4
30 28041607 Befestigung Sperrventil 4
31 00360029 M 10 x 90 931 6 kt.- Schraube 4
32 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
33 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
34 00360216 M 6 x 40 933 6 kt.- Schraube 4
35 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
36 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
37 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
38 33652601 Ø1 Drossel 4
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
40 34217001 8mm Distanzblech 4
41 34217002 1mm Distanzblech 12
42 34217003 5mm Distanzblech 4
43 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
44 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
47 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
48 00110682 Schlauchklemme Klappen 1
49 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
50 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 79 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 80 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00110179 M 22 x 1,5 - 15 L Hyd.- Stecker 2
3 00100358 GE 15 L - 3/4" - 16 UNF Gerade Verschraubung 2
4 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
5 00120816 2SC DN 12 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
6 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
7 00100068 G 15 L Gerader Stutzen 2
8 00120434 2SC DN 12 A05-A05 4000 lg. Hyd.- Schlauch 1
9 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 1
10 00120752 2SC DN 12 A05-A05 6400 lg. Hyd.- Schlauch 1
11 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
12 00110010 12 L - M 18 x 1,5 Absperrhahn 1
13 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 ED Schwenkverschraubung 1
14 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 1
18 00100273 EVT 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
19 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
20 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
21 00110616 Lasthalteventil 1
22 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
23 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
24 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
25 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
26 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
27 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
28 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
29 00100157 RHD 12 L Rückschlagventil 1
30 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 1
31 00110259 12 L Schneidring 2
32 00110244 12 L Überwurfmutter 2
33 33326101 Ø 12 x 1,5 x 80 Hyd.- Schlauch 1
34 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
35 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 1
36 00110659 3/8" Dreiwege- Umschaltventil 1
37 00370126 M 8 x 30 912 Zyl.- Schraube 2
38 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
39 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 1
40 00100215 GE 15 L - R 3/8" Gerade Verschraubung 1
41 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
42 00100273 EVT 15 L Einstellbare T-Verschraubung 1
43 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 1
44 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
45 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
46 00120631 2SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
47 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
48 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !
49 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
50 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 81 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 82 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
52 00100431 K 15 L K-Verschraubung 1
53 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 2
54 00100265 GE 15 PL - R 1/2" - ED Gerade Verschraubung 3
55 00100309 GZ 15 L Verbindungsstück 1
56 00100199 SWVE 15 L - R 1/2 " Schwenkverschraubung 1
57 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
58 00110326 180° 1/2" Sperrventil einfach 1
59 28281003 Distanzblech für Sperrventil 3
60 00370254 M 8 x 70 7991 Senkkopfschraube 2
61 00120581 2SC DN 12 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 1
62 00120466 2SC DN 12 A05-A05 800 lg. Hyd.- Schlauch 1
63 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 4
64 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 4
65 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 2
66 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
67 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
68 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
69 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
70 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
71 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
72 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
73 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
74 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
75 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
76 00100181 SWVE 12 PL - R 3/8"-ED Schwenkverschraubung 4
77 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 2
78 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 6
79 00110308 90° 3/8" Sperrventil einfach 2
80 00110244 12 L Überwurfmutter 4
81 00110259 12 L Schneidring 4
82 21260104 Ø 12 x 1,5 x 40 Hyd.- Rohr 2
83 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
84 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 2
85 00100219 W 12 L W-Verschraubung 2
86 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 2
87 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
88 00110681 Schlauchklemme Heben 1
89 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 2
90 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
91 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
92 00190017 T 150 R 363 x 7.8 Kabelbinder 150

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 83 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Fahrwerk 28283700

Seite 84 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Fahrwerk Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
5 00190017 T 150 R 363x 7.8 Kabelbinder 150
6 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
7 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
8 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
9 00110595 3/8" Doppel-Lasthalteventil 2
10 00360009 M 8 x 40 931 6 kt.- Schraube 4
11 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
12 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 8
13 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 7
14 00120669 2SC DN 8 A05-A05 600 lg. Hyd.- Schlauch 2
15 00120625 2SC DN 8 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 2
16 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 2
17 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 Schwenkverschraubung 4
18 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
19 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
20 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
21 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
22 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
23 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
24 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
25 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
26 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
27 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 85 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 86 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00190241 M 22 x 1.5 - gelb Kupplungskopf 1
2 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
3 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
4 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
5 00190240 M 22 x 1.5 - rot Kupplungskopf 1
6 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
7 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
8 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
9 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
10 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
11 34751505 Halteblech für Leitungsfilter 1
12 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
13 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
14 00190242 M 22 x 1.5 Leitungsfilter 2
15 00190095 M 22 x 1.5 O-Ring 2
16 00190090 M 22 x 1.5 Druckring 2
17 00190195 SV 12 - M 22 x 1.5 Schottverschraubung 2
18 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
19 00110259 12 L Schneidring 2
20 00110244 12 L Überwurfmutter 2
21 00190177 Ø 12 x 1.5 x 1000 lg. Bremsschlauch 2
22 00190293 Anhänger Bremsventil kpl. 1
23 00360122 M 10 x 55 933 6 kt.- Schraube 2
24 00370105 B 10,5 125 Scheibe 2
25 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 4
26 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
27 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 5
28 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 4
29 00110259 12 L Schneidring 4
30 00110244 12 L Überwurfmutter 4
31 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
32 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 2
33 00190177 Ø 12 x 1.5 x 2800 lg. Bremsschlauch 1
34 00190177 Ø 12 x 1.5 x 3400 lg. Bremsschlauch 1
35 28284902 Halter für Luftbehälter 1
36 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
37 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
38 00190228 Spannband 2
39 00190229 20 Ltr. Luftbehälter 1
40 00200162 Ø 12 x 40 Gewindeschutz 2
41 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
42 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
43 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
44 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
45 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 1
46 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
47 00110259 12 L Schneidring 1
48 00110244 12 L Überwurfmutter 1
49 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
50 00190095 O-Ring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 87 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 88 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00190090 Druckring 1
52 00190087 M 22 x 1.5 Entwässerungsventil 1
53 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 1
54 00100401 GE 15 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
55 00190243 IG - M 22 x 1.5 Prüfanschlauß 1
56 00110244 12 L Überwurfmutter 5
57 00110259 12 L Schneidring 5
58 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 5
59 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 5
60 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
61 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 2
62 00190177 Ø 11 x 4 x 4000 lg. Bremsschlauch 1
63 00190177 Ø 11 x 4 x 4200 lg. Bremsschlauch 1
64 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 2
65 00310948 Typ 16 Bremszylinder 2
66 00310950 Typ 16 Bremszylinder Montagesatz 2
67 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 89 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulische Bremsanlage 28285000

Seite 90 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285000 Hydraulische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110811 IGF 08 - G 1/2" Hyd.- Kupplung 1
2 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
3 00120637 2 SC DN 8 A05-A05 2200 lg. Hyd.- Schlauch 1
4 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30
5 00110850 Ventil - Notbremse 1
6 00370185 M 6 x 55 912 Zyl.- Schraube 2
7 00370103 A 6,4 125 Scheibe 2
8 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00260062 A 18 x 25 7603 Kupferdichtring 3
10 00100090 GE 12 L - M 18 x 1.5 Gerade Verschraubung 3
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 28074400 2,0 m Abreißleine kpl. 1
13 00260059 Ø 30 Schlüsselring 1
14 00140029 100 x 10 Karabinerhaken 1
15 00110893 Federstecker 1
16 00110122 0.75 Ltr. - 70 bar Druckspeicher 1
17 00350044 M 33 x 1.5 439 6 kt.- Mutter 1
18 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
19 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
20 00120631 2 SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
21 34468601 Halter Druckspeicher 1
22 00360118 M 10 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
23 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
24 00380252 Aufkleber Sicherheitshinweis 1
25 23659600 Halter Bremszylinder 2
26 00360059 M 16 x 60 931 6 kt.- Schraube 4
27 00370108 B 17 125 Scheibe 8
28 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
29 01165301 Einstellblech Hydr. Bremse 4
30 00130680 Ø 30 mm Bremszylinder 2
31 00360257 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 2
32 00370108 B 17 125 Scheibe 4
33 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
34 00310950 Typ 16 LL Bremszylinder Beipack kpl. 2
35 00120681 2 SC DN 8 A05-A05 6700 lg. Hyd.- Schlauch 1
36 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
37 00120624 2 SC DN 8 A05-A05 1300 lg. Hyd.- Schlauch 1
38 00120629 2 SC DN 8 A05-A05 2100 lg. Hyd.- Schlauch 1
39 00100181 SWVE 12 L - R 3/8" - ED Schwenkverschraubung 2
40 00180065 Ø 24 x 2000 lg. Kunststoffwendel 1 Länge angeben !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 91 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Feststellbremse 28285200

Seite 92 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285200 Feststellbremse Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00160070 Kurbel Feststellbremse 1
2 28074302 61 x 65 - M 10 x 25 U-Bügel 2
3 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
4 00350058 M 10 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
5 28285201 Halter für Handbremskurbel 1
6 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
9 34448203 Halteblech Bowdenzug 1
10 00360140 M 12 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
11 00370106 B 13 125 Scheibe 2
12 00160073 ø 60 mm Seilrolle 1
13 00160090 ø 5 x 6000 mm Drahtseil 1
14 00160085 Nenngröße 5 Drahtseilklemme 6
15 00160086 Größe 5 Drahtseilkausche 2
16 00340248 ø 6,4 x 60 mmm Schrumpfschlauch 1
17 00160092 ø 5 x 1900 mm Bowdenzug 2
18 00140042 ø 10 82101 Schäkel Bolzen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 93 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Aufkleber und Hinweisschilder 28260600

Seite 94 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28260600 Aufkleber und Hinweisschilder Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00380055 Sicherheitsaufkleber -
2 00380294 Sicherheitsaufkleber -
3 00380054 Sicherheitsaufkleber -
4 00380953 Sicherheitsaufkleber -
5 00380252 Sicherheitsaufkleber -
6 00380133 Sicherheitsaufkleber -
7 00380134 Sicherheitsaufkleber -
8 00380135 Sicherheitsaufkleber -
9 00380299 Sicherheitsaufkleber -
10 00380896 Sicherheitsaufkleber -
11 00380880 Bedienungshinweis -
12 00380359 Bedienungshinweis -
13 00380972 Bedienungshinweis -
14 00385488 Bedienungshinweis -
15 00385489 Bedienungshinweis -
16 00380900 Bedienungshinweis -
17 00385584 Bedienungshinweis -
18 00385585 Bedienungshinweis -
19 00385758 Bedienungshinweis -
20 00285610 Aufkl. "Joker 5 HD" -
21 00385482 H= 27mm Aufkl. "Joker 6 HD" -
22 00385478 H= 27mm Aufkl. "Joker 8 HD" -
23 00380176 H = 61mm Aufkl. "HORSCH" -
24 00383099 61 x 150 m Band - Verlauf -

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 95 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Anhängungen Joker 5-6-8 HD 34005200

Seite 96 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
34005200 Anhängungen Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28075900 Adapterplatte 1
2 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
3 00370110 B 25 125 Scheibe 6
4 34216901 Ø 50 x 300 Bolzen 1
5 00230113 Ø 90 x 50 x 3 Druckscheibe 1
6 00230020 EG 60 / 50 x 40 Buchse 2
7 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
9 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
10 33619002 Ø 40 x 135 Bolzen 1
11 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 1
12 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 1
13 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 1
14 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 1
15 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 1
16 00170070 Ø 15 Klappsplint 2
17 34786500 20° FR Gelenk Zugdeichsel France 1
18 34215600 Kat. III/III Unterlenkerwelle 1
19 34320600 Kat. III/IV Unterlenkerwelle 1
20 34721001 Kat. IV/IV Unterlenkerwelle 1
21 28075700 80 mm Kugelkopfkupplung kpl. 1
22 34341003 Flanschplatte Zugöse 1
23 00360269 M 24 x 70 933 6 kt.- Schraube 4
24 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 2
25 00370110 B 25 125 Scheibe 6
26 00340204 80 mm Zugöse Kugelkopf 1
27 00360170 M 20 x 75 931 6 kt.- Schraube 12
28 00370109 B 21 125 Scheibe 12
29 28075600 Ø 40 Zugöse kpl. 1
30 28075800 Ø 40 Zugöse 1
31 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
32 00370110 B 25 125 Scheibe 6
33 28103200 Ø 50 Zugöse kpl. 1
34 34275200 Ø 50 Zugöse 1
35 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
36 00370110 B 25 125 Scheibe 6
37 34474600 Ø 70 Zugöse kpl. 1
38 34757700 Ø 70 Zugöse 1
39 00360324 M 24 x 50 933 6 kt.- Schraube 6
40 00370110 B 25 125 Scheibe 6

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 97 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 98 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28280700 Rahmen mitte 1
2 28283800 Packerrahmen mitte 1
3 28286800 Knickdeichsel 1
4 34761007 Ø 50 x 434 Bolzen 1
5 00230246 EG 60/50 x 30 Buchse 2
6 00360611 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 1
7 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 1
8 00360790 M 12 x 85 931 6 kt.- Schraube 1
9 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
10 34767600 Stützfuß 1
11 34011700 Ø 25 x 105 Bolzen 1
12 00260059 Ø 30 Schlüsselring 2
13 00250037 Ø 3 x 200 mm Kette 1 Länge eingeben !
14 00170216 Ø 5,5 x 32 RÜBIG Klappsplint 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 34761601 Ø 32 x 376 Bolzen 1
18 34441101 Ø 32 x 129 Bolzen 1
19 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 1
20 00360480 M 10 x 65 931 6 kt.- Schraube 2
21 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2
22 00360497 M 12 x 70 933 6 kt.- Schraube 1
23 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 1
24 00370312 H 3 - M 8 x 1 90° Schmiernippel 1
25 00370072 Ø 8 x 60 1481 Spannstift 2
26 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
27 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
28 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 4
29 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 6
30 00230084 EG 40 / 32 x 30 Buchse 2
31 00370438 Ø 33 126 Scheibe 8
32 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
33 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
34 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
35 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
36 00311117 Ø 70 x 32,5 x 2 Scheibe 2
37 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
38 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
40 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
41 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
42 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
43 23194302 Ø 40 x123 Bolzen 2
44 00230284 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
45 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
46 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
47 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2
48 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
49 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 2
50 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 99 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD 28002600

Seite 100 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002600 Hauptrahmen Mitte Joker 5-6-8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00360617 M 12 x 1,5 x 85 960 6 kt.- Schraube 2
52 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
53 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 2
54 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
55 28286600 Achse links 1
56 28286700 Achse rechts 1
57 34521104 Befestigungslasche Achse 2
58 00360149 M 16 x 45 933 6 kt.- Schraube 6
59 00370108 B 17 125 Scheibe 6
60 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
61 00330835 385/65-22.5, ET=40, 10-Loch Rad kpl. 2
62 00330833 11.75 x 22.5, ET=40, 10-Loch Felge 2
63 00330834 405/70-20/14 Mitas 14 PR AS Reifen 2
64 00311111 M 22 x 1,5 Radmutter 20
65 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 10
66 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 6
67 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 4
68 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 10
69 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2
70 00310822 Unterlegkeilhalter 2
71 00310821 Gr.360 Unterlegkeil 2
72 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
73 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 8
74 28288400 Schlauchgalgen kpl. 1
75 34435201 Schlauchgalgen 1
76 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
77 00370106 B 13 125 Scheibe 4
78 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
79 33122253 Schlauchhalter Hyd. 1
80 00360110 M 8 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
81 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
82 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
83 00100350 SRS 215 DPP Rohrschelle 6
84 00100363 SRS 322 DPP Rohrschelle 2
85 00100349 DP-B2 Deckplatte 4
86 00360017 M 8 x 90 931 6 kt.- Schraube 2
87 00360008 M 8 x 55 931 6 kt.- Schraube 2
88 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
89 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 2
90 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 6
91 00370105 B 10,5 125 Scheibe 6
92 34441112 Distanzblech 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 101 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 8 HD 28002800

Seite 102 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002800 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28287400 Rahmen links 1
2 28287500 Rahmen rechts 1
3 28284300 Packerrahmen links 1
4 28284400 Packerrahmen rechts 1
5 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
6 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
7 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
8 34217001 8 mm Distanzblech 4
9 34217002 1 mm Distanzblech 12
10 34217003 5 mm Distanzblech 8
11 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
12 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
13 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
14 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
15 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
16 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 2
17 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
18 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
19 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
20 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
21 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 10
22 00230120 EG 40 / 32 x 20 Buchse 2
23 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 8
24 00370438 Ø 33 126 Scheibe 20
25 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 20
26 34151207 Ø 32 x 200 Bolzen 2
27 00360192 M 10 x 1,25 x 60 961 6 kt.- Schraube 2
28 00350078 M 10 x 1,25 985 Poly-Stop-Mutter 2
29 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
30 00230206 EG 50 / 40 x 25 Buchse 4
31 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
32 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
33 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
34 34252001 Ø 40 x 110 Bolzen 4
35 00370093 H1-M8x1 Schmiernippel 4
36 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 4
37 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 4
38 28122529 Ø 66 x 41 x 2 Scheibe 4
39 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 4
40 28251400 Stützrad 2
41 34436800 Clipstange kpl. 2
42 34436700 Clipstange 2
43 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
44 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
47 33783305 Ø 32 x 92 Bolzen 2
48 32302303 Ø 32 x 167 Bolzen 2
49 28184601 Ø 50 x 9 x 28 Führung 4
50 00370438 Ø 33 126 Scheibe 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 103 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hauptrahmen Seitenflügel Joker 8 HD 28002800

Seite 104 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28002800 Hauptrahmen Seitenflügel Joker 8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00170106 Ø 8 x 56 94 Splint 8
52 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 4
53 00230230 EG 40 / 32 x 15 Buchse 4
54 00170124 Alu 50 mm SILBER Tiefenstop 4
55 00170120 Alu 7 mm BLAU Tiefenstop 10
56 00170121 Alu 10 mm ROT Tiefenstop 8
57 00170122 Alu 19 mm GELB Tiefenstop 8
58 00170123 Alu 19 mm SCHWARZ Tiefenstop 2
59 28191300 L=300 Scheibenstummelachse 4
60 00360070 M 20 x 65 931 6 kt.- Schraube 16
61 00370109 B 21 125 Scheibe 32
62 00350063 M 20 985 Poly-Stop-Mutter 16

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 105 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Stützrad Joker HD 28251400

Seite 106 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28251400 Stützrad Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 34446300 Stützradarm links 1
2 34446400 Stützradarm rechts 1
3 00230083 EG 40 / 32 x 25 Buchse 2
4 00230004 EG 50 / 40 x 20 Buchse 2
5 00230005 EG 50 / 40 x 30 Buchse 2
6 34219611 Ø 40 x 415 Bolzen 2
7 00360264 M 12 x 1,5 x 75 960 6 kt.- Schraube 2
8 00350048 M 12 x 1,5 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00330130 400/60-15,5, 14 PR BKT Rad kpl. 2
10 00330226 13,00 x 15,5 , ET= 0, 6 - Loch Felge 2
11 00330223 400/60-15,5 , 14 PR BKT Reifen 2
12 00310228 M 18 x 1,5 Radmutter 12
13 00310031 Laufachse Typ 6000 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 107 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 00311129 / 00311131

Seite 108 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00311129 / 00311131 Laufachse Typ 90 x 410 / 490 ADR 400 x 80 - Ab Bj. 2013 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


00311129 00311129 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80
00311131 00311131 Typ 90 x 410 ADR 400 x 80 1
1 00370142 M 8 x 12 912 Zyl.- Schraube 6
2 00311129 Typ 90 x 490 ADR 400 x 80 1
2 00310643 Radkappe inkl. Dichtung 1
3 00310641 M 48 x 1.5 Kronenmutter 1
4 00310642 Federsplint 1
5 00240225 32213 Kegelrollenlager 1
6 00311147 Nilos-Ring 1
7 00311148 Nilos-Ring 1
8 00240226 32216 Kegelrollenlager 1
9 00301002 ø 120 x 140 x 13 Wellendichtring 1
10 00311160 ø 280 - 335 / H10 22, 120 - 140 Radnabe 1
11 00310733 M 22 x 1.5 Radbolzen 10
12 00311111 M 22 x 1.5 Kugelbundmutter 10
13 00311150 ø 400 x 80 - 10 Loch Bremstrommel 1
14 00311151 Bremsbackensatz 1
15 00311152 Abdeckblech - Ankerplatte 1
16 00311153 ø 25 x 3.5 - M 24 Sperrkantscheibe 1
17 00350015 M 24 934 6 kt.- Mutter 1
18 00260004 ø 38 x 1.75 471 Sicherungsring 1
19 00311154 Abdeckkappe 1
20 00311155 Anschweißblech Nockenwelle 1
21 00311132 Bremshebel einstellbar 1
22 24133500 120 mm Bremshebel Wippe einstellbar 1
23 00311156 ? 90 x 410 Achsstummel 1
24 00311157 ? 90 x 490 Achsstummel 1
25 00311158 Nockenwelle kurz 1
26 00311159 Nockenwelle lang 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 109 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Laufachse Typ 6000 00310031

Seite 110 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
00310031 Laufachse Typ 6000 Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


- 00310031 Laufachse Typ 6000 kpl. -
1 00310659 Achsstummel 1
2 00310658 Dichtring doppellippig 1
3 00240078 30211 Kegelrollenlager 1
4 00240079 30208 Kegelrollenlager 1
5 00310266 904L680/100HOR Radnabe 1
6 00310268 M 39 - 908DF39/50 Kronenmutter 1
7 00310267 R 80 - 912T80SC Radkappe 1
8 00170099 R 5 x 80 94 Splint 1
9 00310433 M 18 x 1.5 Radbolzen 6
10 00310228 M 18 x 1.5 Radmutter 6
11 00370093 H1xM8x1 Schmiernippel 1
12 00310662 30208 JV Nilosring 1
13 00260179 30211 AV Nilosring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 111 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 8 HD 28280400

Seite 112 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28280400 Scheibensystem Joker 8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28281600 Secheinheit doppelt links kpl. 14
2 28281900 Secheinheit doppelt rechts kpl. 14
3 28282200 Secheinheit Spatenscheibe links kpl. 1
4 28282000 Secheinheit Spatenscheibe rechts kpl. 1
5 28281300 Randscheibe rechts kpl. 1
6 28281100 Randscheibe links kpl. 1
7 28286100 Sechrahmen doppelt links 14
8 28286200 Sechrahmen doppelt rechts 14
9 28286900 Randscheibenarm links 1
10 28287000 Randscheibenarm rechts 1
11 28286400 Sechrahmen kurz doppelt links 1
12 28286300 Sechrahmen kurz doppelt rechts 1
13 00311103 Ø 620 x 6 Sechscheibe gezackt 56
14 00311107 Ø 620 x 8 Spatenscheibe rechts 1
15 00311106 Ø 620 x 8 Spatenscheibe links 1
16 00311203 Ø 780 x 5 Sechscheibe gezackt 2
17 28041101 Ø 40 x 390 Gummischnur 112
18 28041301 400 x 199 Klemmplatte 28
19 34761302 Ø 40 x 230 Gummischnur 16
20 34760802 240 x 199 Klemmplatte 4
21 00360497 M 12 x 70 - 10.9 933 6 kt.- Schraube 184
22 00370106 B 13 125 Scheibe 184
23 00350084 M 12 Bundmutter 184
24 00360195 M 20 x 45 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 1
25 00370472 Ø 20 NORD-LOCK Sperrkantscheibe 1
26 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 3
27 28281101 Randscheibenhalter stellbar 1
28 00360206 M 16 x 60 933 6 kt.- Schraube 2
29 00370567 B 17 125 Scheibe 4
30 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
31 35115400 Lagereinheit Randscheibe kpl. 1
32 35115401 Achsstummel Schneidscheibe 1
33 00270365 Ø 30 CL 5210 NBR 1 Gleitringdichtung 1
34 23246101 Radnabe 1
35 00240164 3306 Schrägkugellager 1
36 00230059 Ø 30 x 42 x 2 Passscheibe 1
37 00658581 Ø 30 x 2 Sicherungsring 1
38 23246104 Dichtkappe 1
39 00260182 Ø 70,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
40 00390122 Unisyn CLP 220 - 0.5 Liter Schmieröl NB
41 28283600 Lagereinheit links kpl. 1
42 28283601 Achsstummel Linksgewinde 1
43 28283502 Radnabe 1
44 28283503 Anlaufring 1
45 28283604 Sicherungsschraube Linksgewinde 1
46 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
47 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
48 28071303 Dichtkappe 1
49 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
50 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 113 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Scheibensystem Joker 8 HD 28280400

Seite 114 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28280400 Scheibensystem Joker 8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00350638 M 30 x 2 LH 985 Poly-Stop-Mutter 1
52 28283500 Lagereinheit rechts kpl. 1
53 28283501 Achsstummel Rechtsgewinde 1
54 28283502 Radnabe 1
55 28283503 Anlaufring 1
56 28283504 Sicherungsschraube Rechtsgewinde 1
57 28281705 Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox Scheibe 1
58 00240209 FAG F-586741.TR2-DY-W61 Kegelrollenlager 1
59 28071303 Dichtkappe 1
60 00260202 Ø 78,00 x 1,50 NBR O-Ring 1
61 00270366 Ø 34 4200 NBR 1 Gleitringdichtung 1
62 00350637 M 30 x 2 985 Poly-Stop-Mutter 1
63 00360414 M 12 x 20 - 10.9 158 6 kt.- Schraube 12

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 115 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Doppel RollPack Packer Joker 8 HD 28285600

Seite 116 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285600 Doppel RollPack Packer Joker 8 HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28284300 Packerrahmen links 1
2 28284400 Packerrahmen rechts 1
3 34692301 Flanschplatte 6
4 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 30
5 00370108 B 17 125 Scheibe 30
6 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 30
7 00240177 TCF 50 Flanschlager 12
8 00230051 Ø 50 x 62 x 2.00 Passscheibe 36
9 00370523 M 16 x 50 7991 Senkkopfschraube 48
10 00370108 B 17 125 Scheibe 48
11 00350124 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 48
12 29150801 Lagerstummeldeckel 12
13 00370643 M 12 x 35 912 Zyl.- Schraube 24
14 00170032 Ø 23 7980 Federring 24
15 34892803 2 mm Distanzblech 24
16 28266300 Ø 50 x 2943 U-Cut Packer vorne 1
17 28266400 Ø 50 x 2943 U-Cut Packer hinten 1
18 34477100 Ø 50 x 2188 U-Cut Packer links/rechts 4

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 117 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 118 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 28284200 Beleuchtungshalter hinten 1
2 28284209 Klemmplatte 1
3 00360066 M 16 x 200 931 6 kt.- Schraube 4
4 00370108 B 17 125 Scheibe 8
5 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
6 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
9 34333100 Beleuchtungsträger 1
10 00345190 Warntafel Folie beidseitig 2
11 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 4
12 00360112 M 8 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
13 00370116 R9 440 Scheibe 8
14 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
15 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
16 00200058 40 x 40 x 4 Stopfen 2
17 00370005 B 4,8 x 16 7981 Blechschraube 2
18 00340977 Verteilerkasten 1
19 00370023 M 5 x 15 84 Zyl.- Schraube 2
20 00340978 12 V - 7 pol. x 9 m Stecker mit Kabel kpl. 1
21 00340995 12 V - 7 pol. Stecker 1
22 00190013 T 30 - L 200 x 3.6 Kabelbinder 50
23 00340035 7-pol. - 1,5 mm² x 9 m Kabel 1
24 00341201 Beleuchtungseinheit vorne kpl. 2
25 00341197 Blech Leuchte vorne 2
26 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 4
27 00340097 Positionsleuchte kpl. 2
28 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 4
29 00370103 A 6,4 125 Scheibe 8
30 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
31 00360105 M 6 x 20 933 6 kt. - Schraube 1
32 00370103 A 6,4 125 Scheibe 1
33 00370115 R 6,6 440 Scheibe 1
34 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1
35 28072507 Strebe Positionsleuchte 2
36.1 00380869 Schild 25 km/h 1
36.2 00380961 Schild 40 km/h 1
37 00380979 Aluminium Schild 25 km/h - Frankreich 1
38 00341204 Beleuchtungseinheit hinten links 1
39 00341199 Beleuchtungseinheit hinten rechts 1
40 00341196 Blech Leuchte Rückstrahler 2
41 00340316 Dreieckrückstrahler 2
42 00346002 Rückleuchte mit Sockel kpl. 2
43 00346000 Schutzhaube - Rückleuchte 2
44 00340201 Rückstrahler gelb 8
45 34333100 Beleuchtungsträger 1
46 00370046 41 x 70 - M 12 x 40 U-Bügel 2
47 00370106 B 13 125 Scheibe 4
48 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 4
49 00200155 40 x 40 x 5 Stopfen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 119 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Beleuchtung 28288300

Seite 120 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28288300 Beleuchtung Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


50 00370005 B 4,6 x 16 7981 Blechschraube 2
51 00345109 423 x 423 Warntafel inkl. Folie beidseitig 8
52 00360111 M 8 x 25 933 6 kt.- Schraube 8
53 00370116 R9 440 Scheibe 8
54 00370104 A 8,4 125 Scheibe 8
55 00350057 M8 985 Poly-Stop-Mutter 8
56 34765301 Halter links 1
57 34765302 Halter rechts 1
58 00360033 M 12 x 50 931 6 kt.- Schraube 2
59 00370106 B 13 125 Scheibe 4
60 00350059 M 12 985 Poly-Stop-Mutter 2
61 00341200 Kennzeichenbeleuchtung kpl. 1
62 00341203 Trängerblech Kennzeichenleuchte 1
63 00341208 Kennzeichenleuchte 1
64 34185702 41 x 53 - M 6 x 10 U-Bügel 2
65 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
66 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 4
67 00340942 Dreieckrückstrahler mit Pendel 2
68 00360102 M 5 x 16 933 6 kt.- Schraube 4
69 00370102 A 5,3 125 Scheibe 4
70 00350056 M5 985 Poly-Stop-Mutter 4

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 121 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydr.- Zylinder Joker HD 28283700

Seite 122 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydr.- Zylinder Joker HD Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 1
2 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 1
3 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
4 34217001 8 mm Distanzblech 1 Nicht im Kit enthalten !
5 34217002 1 mm Distanzblech 3 Nicht im Kit enthalten !
6 34217003 5 mm Distanzblech 2 Nicht im Kit enthalten !
7 00370337 M 8 x 30 Senkkopfschraube 1 Nicht im Kit enthalten !
8 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
9 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
10 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
11 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 1
12 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1
13 00130996 Ø 32 - M 40 x 2 x 87 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
14 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
15 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
16 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
17 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 1
18 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
19 00130997 Ø 32 - M 40 x 2 Zylindergabel 1 Nicht im Kit enthalten !
20 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 2 Nicht im Kit enthalten !
21 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4 Nicht im Kit enthalten !
22 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 2 Nicht im Kit enthalten !
23 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
24 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
25 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 1
26 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 123 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Klappen 28283700

Seite 124 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Klappen Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 2
5 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
6 00110616 Lasthalteventil 1
7 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
8 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
9 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
10 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 00120647 2SC DN 8 A05-A05 1900 lg. Hyd.- Schlauch 1
13 31101802 8-fach Verteilerblock 2
14 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 10
15 00100181 SWVE 12 PL-R 3/8" - ED Schwenkverschraung 4
16 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 4
17 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 2
18 28281002 Ø 20 x 5 x 50 Siederohr 2
19 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
20 00360015 M 8 x 120 931 6 kt.- Schraube 2
21 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
22 00120743 2SC DN 8 A05-A05 1150 lg. Hyd.- Schlauch 2
23 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 4
24 00120710 2SC DN 8 A05-A05 1050 lg. Hyd.- Schlauch 2
25 00110223 90° 3/8" Sperrventil doppelt 4
26 00100308 EVGE 12-PL - R 3/8"- ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 4
27 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 12
28 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1,5 Schwenkverschraung 8
29 00120616 2SC DN 8 A05-A05 360 lg. Hyd.- Schlauch 4
30 28041607 Befestigung Sperrventil 4
31 00360029 M 10 x 90 931 6 kt.- Schraube 4
32 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
33 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
34 00360216 M 6 x 40 933 6 kt.- Schraube 4
35 00370103 A 6,4 125 Scheibe 4
36 00130229 DZ 100 x 40 x 510 Hyd.- Zylinder 4
37 00130392 Dicht.- Rep.- Satz 4
38 33652601 Ø1 Drossel 4
39 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 4
40 34217001 8mm Distanzblech 4
41 34217002 1mm Distanzblech 12
42 34217003 5mm Distanzblech 4
43 00370337 M 8 x 30 7991 Senkkopfschraube 4
44 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 8
45 00370105 B 10,5 125 Scheibe 16
46 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 8
47 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
48 00110682 Schlauchklemme Klappen 1
49 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
50 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 125 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 126 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00110179 M 22 x 1,5 - 15 L Hyd.- Stecker 2
3 00100358 GE 15 L - 3/4" - 16 UNF Gerade Verschraubung 2
4 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
5 00120816 2SC DN 12 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2 Option Unterlenker!
6 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
7 00100068 G 15 L Gerader Stutzen 2
8 00120434 2SC DN 12 A05-A05 4000 lg. Hyd.- Schlauch 1
9 00120718 2SC DN 8 A05-A05 5200 lg. Hyd.- Schlauch 1
10 00120752 2SC DN 12 A05-A05 6400 lg. Hyd.- Schlauch 1
11 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1
12 00110010 12 L - M 18 x 1,5 Absperrhahn 1
13 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 ED Schwenkverschraubung 1
14 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
15 00130651 DZ 120 x 50 x 185 Hyd.- Zylinder 1
16 00130416 Dicht.- Rep.- Satz 1
17 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 1
18 00100273 EVT 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
19 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
20 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
21 00110616 Lasthalteventil 1
22 00370513 M 8 x 45 912 Zyl.- Schraube 2
23 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
24 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 2
25 00100327 GE 12 PL - R 1/4" - ED Gerade Verschraubung 1
26 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
27 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
28 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 1
29 00100157 RHD 12 L Rückschlagventil 1
30 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 1
31 00110259 12 L Schneidring 2
32 00110244 12 L Überwurfmutter 2
33 33326101 Ø 12 x 1,5 x 80 Hyd.- Schlauch 1
34 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
35 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 1
36 00110659 3/8" Dreiwege- Umschaltventil 1
37 00370126 M 8 x 30 912 Zyl.- Schraube 2
38 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
39 00100202 VSTI R 3/8" Verschlussschraube 1
40 00100215 GE 15 L - R 3/8" Gerade Verschraubung 1
41 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 1
42 00100273 EVT 15 L Einstellbare T-Verschraubung 1
43 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 1
44 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
45 00120430 2SC DN 12 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 1
46 00120631 2SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
47 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
48 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !
49 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
50 00120721 2SC DN 8 A05-A05 2930 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 5 - 6 HD !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 127 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Heben 28283700

Seite 128 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Heben Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00120757 2SC DN 8 A05-A05 3600 lg. Hyd.- Schlauch 1 Joker 8 HD !
52 00100431 K 15 L K-Verschraubung 1
53 00100141 KOR 15 - 12 L Konusreduzieranschluss 2
54 00100265 GE 15 PL - R 1/2" - ED Gerade Verschraubung 3
55 00100309 GZ 15 L Verbindungsstück 1
56 00100199 SWVE 15 L - R 1/2 " Schwenkverschraubung 1
57 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 1
58 00110326 180° 1/2" Sperrventil einfach 1
59 28281003 Distanzblech für Sperrventil 3
60 00370254 M 8 x 70 7991 Senkkopfschraube 2
61 00120581 2SC DN 12 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 1
62 00120466 2SC DN 12 A05-A05 800 lg. Hyd.- Schlauch 1
63 00100056 EVW 15 L Einstellbare W-Verschraubung 4
64 00100094 GE 15 L - M 18 x 1,5 Gerade Verschraubung 4
65 00100274 EVL 15 L Einstellbare L-Verschraubung 2
66 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
67 00120712 2SC DN 8 A05-A05 700 lg. Hyd.- Schlauch 1
68 00130436 DZ 80 x 40 x 205 Hyd.- Zylinder 2
69 00130527 Dicht.- Rep.- Satz 1
70 00130997 Ø 32 x 125 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
71 00360306 M 10 x 85 931 6 kt.- Schraube 4
72 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
73 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
74 00130379 DZ 100 x 50 x 205 Hyd.- Zylinder 2
75 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
76 00100181 SWVE 12 PL - R 3/8"-ED Schwenkverschraubung 4
77 00100308 EVGE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung mit Stutzen 2
78 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 6
79 00110308 90° 3/8" Sperrventil einfach 2
80 00110244 12 L Überwurfmutter 4
81 00110259 12 L Schneidring 4
82 21260104 Ø 12 x 1,5 x 40 Hyd.- Rohr 2
83 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
84 00100342 GZ 12 L Verbindungsstück 2
85 00100219 W 12 L W-Verschraubung 2
86 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 2
87 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
88 00110681 Schlauchklemme Heben 1
89 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 2
90 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
91 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
92 00190017 T 150 R 363 x 7.8 Kabelbinder 150

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 129 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulik Fahrwerk 28283700

Seite 130 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28283700 Hydraulik Fahrwerk Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110127 M 18 x 1,5 - 12 L Hyd.- Stecker 2
2 00120623 2SC DN 8 A05-A05 300 lg. Hyd.- Schlauch 2
3 00100067 G 12 L Gerader Stutzen 2
4 00180065 Ø 24 x 8000 mm Kunststoffwendel 1 Länge eingeben !
5 00190017 T 150 R 363x 7.8 Kabelbinder 150
6 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
7 00120751 2SC DN 8 A05-A05 8400 lg. Hyd.- Schlauch 1
8 00100037 EVL 12 L Einstellbare L-Verschraubung 2
9 00110595 3/8" Doppel-Lasthalteventil 2
10 00360009 M 8 x 40 931 6 kt.- Schraube 4
11 00370104 A 8,4 125 Scheibe 4
12 00100312 GE 12 PL - R 3/8" - ED Gerade Verschraubung 8
13 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 7
14 00120669 2SC DN 8 A05-A05 600 lg. Hyd.- Schlauch 2
15 00120625 2SC DN 8 A05-A05 1400 lg. Hyd.- Schlauch 2
16 00120655 2SC DN 8 A05-A05 1000 lg. Hyd.- Schlauch 2
17 00100180 SWVE 12 L - M 18 x 1.5 Schwenkverschraubung 4
18 00130764 DZ 100 x 50 x 303 Hyd.- Zylinder 2
19 00130393 Dicht.- Rep.- Satz 2
20 00130996 Ø 32 x 87 - M 40 x 2 Zylindergabel 2
21 00370580 M 10 x 85 912 Zyl.- Schraube 4
22 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
23 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
24 00110680 Schlauchklemme o. Bezeichnung 1
25 00110684 Schlauchklemme Werkzeug 1
26 00370183 M 6 x 20 912 Zyl.- Schraube 1
27 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 131 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 132 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00190241 M 22 x 1.5 - gelb Kupplungskopf 1
2 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
3 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
4 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
5 00190240 M 22 x 1.5 - rot Kupplungskopf 1
6 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
7 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
8 00190177 Ø 11 x 4 x 7500 lg. Bremsschlauch 1
9 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
10 00190239 M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
11 34751505 Halteblech für Leitungsfilter 1
12 00360109 M 8 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
13 00370104 A 8,4 125 Scheibe 2
14 00190242 M 22 x 1.5 Leitungsfilter 2
15 00190095 M 22 x 1.5 O-Ring 2
16 00190090 M 22 x 1.5 Druckring 2
17 00190195 SV 12 - M 22 x 1.5 Schottverschraubung 2
18 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 2
19 00110259 12 L Schneidring 2
20 00110244 12 L Überwurfmutter 2
21 00190177 Ø 12 x 1.5 x 1000 lg. Bremsschlauch 2
22 00190293 Anhänger Bremsventil kpl. 1
23 00360122 M 10 x 55 933 6 kt.- Schraube 2
24 00370105 B 10,5 125 Scheibe 2
25 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 4
26 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
27 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 5
28 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 4
29 00110259 12 L Schneidring 4
30 00110244 12 L Überwurfmutter 4
31 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 4
32 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 2
33 00190177 Ø 12 x 1.5 x 2800 lg. Bremsschlauch 1
34 00190177 Ø 12 x 1.5 x 3400 lg. Bremsschlauch 1
35 28284902 Halter für Luftbehälter 1
36 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
37 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
38 00190228 Spannband 2
39 00190229 20 Ltr. Luftbehälter 1
40 00200162 Ø 12 x 40 Gewindeschutz 2
41 00360120 M 10 x 30 933 6 kt.- Schraube 4
42 00370105 B 10,5 125 Scheibe 8
43 00350058 M 10 985 Poly-Stop-Mutter 4
44 00100399 GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
45 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 1
46 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 1
47 00110259 12 L Schneidring 1
48 00110244 12 L Überwurfmutter 1
49 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 1
50 00190095 O-Ring 1

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 133 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Pneumatische Bremsanlage 28284900

Seite 134 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28284900 Pneumatische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


51 00190090 Druckring 1
52 00190087 M 22 x 1.5 Entwässerungsventil 1
53 00190301 M 22 x 1.5 Verschlußschraube 1
54 00100401 GE 15 PL - M 22 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 1
55 00190243 IG - M 22 x 1.5 Prüfanschlauß 1
56 00110244 12 L Überwurfmutter 5
57 00110259 12 L Schneidring 5
58 00190183 12 L - 11 x 3.5 Schlauchstutzen 5
59 00190184 Ø8x5 Schlauchschelle 5
60 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
61 00100055 EVW 12 L Einstellb. W-Verschraubung 2
62 00190177 Ø 11 x 4 x 4000 lg. Bremsschlauch 1
63 00190177 Ø 11 x 4 x 4200 lg. Bremsschlauch 1
64 00100400 GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED Gerade Verschraubung 2
65 00310948 Typ 16 Bremszylinder 2
66 00310950 Typ 16 Bremszylinder Montagesatz 2
67 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 135 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Hydraulische Bremsanlage 28285000

Seite 136 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285000 Hydraulische Bremsanlage Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00110811 IGF 08 - G 1/2" Hyd.- Kupplung 1
2 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
3 00120637 2 SC DN 8 A05-A05 2200 lg. Hyd.- Schlauch 1
4 00190017 T 150 - R 363 x 7.8 Kabelbinder 30
5 00110850 Ventil - Notbremse 1
6 00370185 M 6 x 55 912 Zyl.- Schraube 2
7 00370103 A 6,4 125 Scheibe 2
8 00350067 M6 985 Poly-Stop-Mutter 2
9 00260062 A 18 x 25 7603 Kupferdichtring 3
10 00100090 GE 12 L - M 18 x 1.5 Gerade Verschraubung 3
11 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
12 28074400 2,0 m Abreißleine kpl. 1
13 00260059 Ø 30 Schlüsselring 1
14 00140029 100 x 10 Karabinerhaken 1
15 00110893 Federstecker 1
16 00110122 0.75 Ltr. - 70 bar Druckspeicher 1
17 00350044 M 33 x 1.5 439 6 kt.- Mutter 1
18 00100313 GE 12 L - R 1/2"- ED Gerade Verschraubung 1
19 00100055 EVW 12 L Einstellbare W-Verschraubung 2
20 00120631 2 SC DN 8 A05-A05 2500 lg. Hyd.- Schlauch 1
21 34468601 Halter Druckspeicher 1
22 00360118 M 10 x 16 933 6 kt.- Schraube 2
23 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
24 00380252 Aufkleber Sicherheitshinweis 1
25 23659600 Halter Bremszylinder 2
26 00360059 M 16 x 60 931 6 kt.- Schraube 4
27 00370108 B 17 125 Scheibe 8
28 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 4
29 01165301 Einstellblech Hydr. Bremse 4
30 00130680 Ø 30 mm Bremszylinder 2
31 00360257 M 16 x 95 931 6 kt.- Schraube 2
32 00370108 B 17 125 Scheibe 4
33 00350061 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 2
34 00310950 Typ 16 LL Bremszylinder Beipack kpl. 2
35 00120681 2 SC DN 8 A05-A05 6700 lg. Hyd.- Schlauch 1
36 00100189 T 12 L T-Verschraubung 1
37 00120624 2 SC DN 8 A05-A05 1300 lg. Hyd.- Schlauch 1
38 00120629 2 SC DN 8 A05-A05 2100 lg. Hyd.- Schlauch 1
39 00100181 SWVE 12 L - R 3/8" - ED Schwenkverschraubung 2
40 00180065 Ø 24 x 2000 lg. Kunststoffwendel 1 Länge angeben !

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 137 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Feststellbremse 28285200

Seite 138 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28285200 Feststellbremse Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00160070 Kurbel Feststellbremse 1
2 28074302 61 x 65 - M 10 x 25 U-Bügel 2
3 00370105 B 10,5 125 Scheibe 4
4 00350058 M 10 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
5 28285201 Halter für Handbremskurbel 1
6 34120101 81 x 115 - M 12 x 27 U-Bügel 2
7 00370106 B 13 125 Scheibe 4
8 00350059 M 12 985 6kt-Mutter, selbstsichernd 4
9 34448203 Halteblech Bowdenzug 1
10 00360140 M 12 x 20 933 6 kt.- Schraube 2
11 00370106 B 13 125 Scheibe 2
12 00160073 ø 60 mm Seilrolle 1
13 00160090 ø 5 x 6000 mm Drahtseil 1
14 00160085 Nenngröße 5 Drahtseilklemme 6
15 00160086 Größe 5 Drahtseilkausche 2
16 00340248 ø 6,4 x 60 mmm Schrumpfschlauch 1
17 00160092 ø 5 x 1900 mm Bowdenzug 2
18 00140042 ø 10 82101 Schäkel Bolzen 2

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 139 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Aufkleber und Hinweisschilder 28260600

Seite 140 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
28260600 Aufkleber und Hinweisschilder Joker HD DE 12 / 2014

Pos. Bestell-Nr. Kurzbezeichnung DIN Bezeichnung Menge Bemerkung


1 00380055 Sicherheitsaufkleber -
2 00380294 Sicherheitsaufkleber -
3 00380054 Sicherheitsaufkleber -
4 00380953 Sicherheitsaufkleber -
5 00380252 Sicherheitsaufkleber -
6 00380133 Sicherheitsaufkleber -
7 00380134 Sicherheitsaufkleber -
8 00380135 Sicherheitsaufkleber -
9 00380299 Sicherheitsaufkleber -
10 00380896 Sicherheitsaufkleber -
11 00380880 Bedienungshinweis -
12 00380359 Bedienungshinweis -
13 00380972 Bedienungshinweis -
14 00385488 Bedienungshinweis -
15 00385489 Bedienungshinweis -
16 00380900 Bedienungshinweis -
17 00385584 Bedienungshinweis -
18 00385585 Bedienungshinweis -
19 00385758 Bedienungshinweis -
20 00285610 Aufkl. "Joker 5 HD" -
21 00385482 H= 27mm Aufkl. "Joker 6 HD" -
22 00385478 H= 27mm Aufkl. "Joker 8 HD" -
23 00380176 H = 61mm Aufkl. "HORSCH" -
24 00383099 61 x 150 m Band - Verlauf -

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 141 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Index

00100037,EVL 12 L,Einstellbare L-Verschraubung ..................... 35 00110681,Schlauchklemme Heben ............................................. 37


00100055,EVW 12 L,Einstellb. W-Verschraubung....................... 41 00110682,Schlauchklemme Klappen........................................... 33
00100055,EVW 12 L,Einstellbare W-Verschraubung .................. 33 00110684,Schlauchklemme Werkzeug........................................ 37
00100056,EVW 15 L,Einstellbare W-Verschraubung .................. 35 00110811,IGF 08 - G 1/2",Hyd.- Kupplung .................................. 45
00100067,G 12 L,Gerader Stutzen .............................................. 33 00110850,Ventil - Notbremse....................................................... 45
00100068,G 15 L,Gerader Stutzen .............................................. 35 00110893,Federstecker ............................................................... 45
00100090,GE 12 L - M 18 x 1.5,Gerade Verschraubung............. 45 00120430,2SC DN 12 A05-A05 1400 lg.,Hyd.- Schlauch ............ 35
00100094,GE 15 L - M 18 x 1,5,Gerade Verschraubung............. 35 00120434,2SC DN 12 A05-A05 4000 lg.,Hyd.- Schlauch ............ 35
00100141,KOR 15 - 12 L,Konusreduzieranschluss ..................... 35 00120466,2SC DN 12 A05-A05 800 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 37
00100157,RHD 12 L,Rückschlagventil......................................... 35 00120581,2SC DN 12 A05-A05 1000 lg.,Hyd.- Schlauch ............ 37
00100180,SWVE 12 L - M 18 x 1,5,Schwenkverschraung .......... 33 00120616,2SC DN 8 A05-A05 360 lg.,Hyd.- Schlauch ................ 33
00100180,SWVE 12 L - M 18 x 1.5 ED,Schwenkverschraubung 35 00120623,2SC DN 8 A05-A05 300 lg.,Hyd.- Schlauch ................ 33
00100180,SWVE 12 L - M 18 x 1.5,Schwenkverschraubung ...... 39 00120624,2 SC DN 8 A05-A05 1300 lg.,Hyd.- Schlauch ............. 45
00100181,SWVE 12 L - R 3/8" - ED,Schwenkverschraubung ..... 45 00120625,2SC DN 8 A05-A05 1400 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 39
00100181,SWVE 12 PL - R 3/8"-ED,Schwenkverschraubung..... 37 00120629,2 SC DN 8 A05-A05 2100 lg.,Hyd.- Schlauch ............. 45
00100181,SWVE 12 PL-R 3/8" - ED,Schwenkverschraung......... 33 00120631,2 SC DN 8 A05-A05 2500 lg.,Hyd.- Schlauch ............. 45
00100189,T 12 L,T-Verschraubung ............................................. 35 00120631,2SC DN 8 A05-A05 2500 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 35
00100199,SWVE 15 L - R 1/2 ",Schwenkverschraubung ............ 37 00120637,2 SC DN 8 A05-A05 2200 lg.,Hyd.- Schlauch ............. 45
00100202,VSTI R 3/8",Verschlussschraube ................................ 33 00120647,2SC DN 8 A05-A05 1900 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100215,GE 15 L - R 3/8",Gerade Verschraubung.................... 35 00120655,2SC DN 8 A05-A05 1000 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100219,W 12 L,W-Verschraubung ........................................... 37 00120669,2SC DN 8 A05-A05 600 lg.,Hyd.- Schlauch ................ 39
00100265,GE 15 PL - R 1/2" - ED,Gerade Verschraubung ......... 37 00120681,2 SC DN 8 A05-A05 6700 lg.,Hyd.- Schlauch ............. 45
00100273,EVT 15 L,Einstellbare L-Verschraubung ..................... 35 00120710,2SC DN 8 A05-A05 1050 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100273,EVT 15 L,Einstellbare T-Verschraubung..................... 35 00120712,2SC DN 8 A05-A05 700 lg.,Hyd.- Schlauch ................ 37
00100274,EVL 15 L,Einstellbare L-Verschraubung ..................... 35 00120718,2SC DN 8 A05-A05 5200 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100308,EVGE 12 PL - R 3/8" - ED,Gerade Verschraubung mit Stutzen 35 00120721,2SC DN 8 A05-A05 2930 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 35
00100308,EVGE 12-PL - R 3/8"- ED,Gerade Verschraubung mit Stutzen 33 00120743,2SC DN 8 A05-A05 1150 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100309,GZ 15 L,Verbindungsstück.......................................... 37 00120751,2SC DN 8 A05-A05 8400 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 39
00100312,GE 12 PL - R 3/8" - ED,Gerade Verschraubung ......... 33 00120752,2SC DN 12 A05-A05 6400 lg.,Hyd.- Schlauch ............ 35
00100313,GE 12 L - R 1/2"- ED,Gerade Verschraubung............. 45 00120757,2SC DN 8 A05-A05 3600 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 33
00100327,GE 12 PL - R 1/4" - ED,Gerade Verschraubung ......... 33 00120816,2SC DN 12 A05-A05 300 lg.,Hyd.- Schlauch .............. 35
00100342,GZ 12 L,Verbindungsstück.......................................... 35 00130229,DZ 100 x 40 x 510,Hyd.- Zylinder................................ 11
00100349,DP-B2,Deckplatte........................................................ 9 00130379,DZ 100 x 50 x 205,Hyd.- Zylinder................................ 7
00100350,SRS 215 DPP,Rohrschelle.......................................... 9 00130392,Dicht.- Rep.- Satz ....................................................... 33
00100358,GE 15 L - 3/4" - 16 UNF,Gerade Verschraubung........ 35 00130392,Dicht.- Rep.- Satz ........................................................ 11
00100363,SRS 322 DPP,Rohrschelle.......................................... 9 00130393,Dicht.- Rep.- Satz ....................................................... 37
00100399,GE 12 PL - M 22 x 1.5 - ED,Gerade Verschraubung .. 41 00130393,Dicht.- Rep.- Satz ........................................................ 7
00100400,GE 12 PL - M 16 x 1.5 - ED,Gerade Verschraubung .. 41 00130416,Dicht.- Rep.- Satz ....................................................... 35
00100401,GE 15 PL - M 22 x 1.5 - ED,Gerade Verschraubung .. 43 00130416,Dicht.- Rep.- Satz ........................................................ 7
00100431,K 15 L,K-Verschraubung ............................................. 37 00130436,DZ 80 x 40 x 205,Hyd.- Zylinder................................. 31
00110010,12 L - M 18 x 1,5,Absperrhahn.................................... 35 00130436,DZ 80 x 40 x 205,Hyd.- Zylinder.................................. 11
00110122,0.75 Ltr. - 70 bar,Druckspeicher.................................. 45 00130527,Dicht.- Rep.- Satz ....................................................... 37
00110127,M 18 x 1,5 - 12 L,Hyd.- Stecker................................... 33 00130527,Dicht.- Rep.- Satz ........................................................ 11
00110179,M 22 x 1,5 - 15 L,Hyd.- Stecker................................... 35 00130651,DZ 120 x 50 x 185,Hyd.- Zylinder................................ 7
00110223,90° 3/8",Sperrventil doppelt...................................... 33 00130680,Ø 30 mm,Bremszylinder.............................................. 45
00110244,12 L,Überwurfmutter.................................................... 35 00130764,DZ 100 x 50 x 303,Hyd.- Zylinder................................ 7
00110259,12 L,Schneidring ......................................................... 35 00130996,Ø 32 - M 40 x 2 x 87,Zylindergabel ............................. 31
00110308,90° 3/8",Sperrventil einfach ...................................... 37 00130996,Ø 32 x 87 - M 40 x 2,Zylindergabel ............................. 7
00110326,180° 1/2",Sperrventil einfach ..................................... 37 00130997,Ø 32 - M 40 x 2,Zylindergabel ..................................... 31
00110595,3/8",Doppel-Lasthalteventil.......................................... 39 00130997,Ø 32 x 125 - M 40 x 2,Zylindergabel ........................... 11
00110616,Lasthalteventil ............................................................. 33 00140029,100 x 10,Karabinerhaken ............................................ 45
00110659,3/8",Dreiwege- Umschaltventil .................................... 35 00140042,ø 10,82101,Schäkel Bolzen ........................................ 47
00110680,Schlauchklemme o. Bezeichnung ............................... 33 00160070,Kurbel Feststellbremse................................................ 47

Seite 142 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
Index Joker HD DE 12 / 2014

00160073,ø 60 mm,Seilrolle ........................................................ 47 00230084,EG 40 / 32 x 30,Buchse .............................................. 7


00160085,Nenngröße 5,Drahtseilklemme.................................... 47 00230113,Ø 90 x 50 x 3,Druckscheibe ........................................ 5
00160086,Größe 5,Drahtseilkausche.......................................... 47 00230120,EG 40 / 32 x 20,Buchse .............................................. 11
00160090,ø 5 x 6000 mm,Drahtseil ............................................. 47 00230206,EG 50 / 40 x 25,Buchse .............................................. 7
00160092,ø 5 x 1900 mm,Bowdenzug......................................... 47 00230230,EG 40 / 32 x 15,Buchse .............................................. 13
00170032,Ø 23,7980,Federring ................................................... 117 00230246,EG 60/50 x 30,Buchse ................................................ 7
00170070,Ø 15,Klappsplint .......................................................... 5 00230284,EG 50 / 40 x 30,Buchse .............................................. 7
00170099,R 5 x 80,94,Splint ........................................................ 19 00240078,30211,Kegelrollenlager ............................................... 19
00170106,Ø 8 x 56,94,Splint........................................................ 7 00240079,30208,Kegelrollenlager ............................................... 19
00170120,Alu 7 mm BLAU,Tiefenstop ........................................ 9 00240164,3306,Schrägkugellager ............................................... 21
00170121,Alu 10 mm ROT,Tiefenstop......................................... 9 00240177,TCF 50,Flanschlager................................................... 25
00170122,Alu 19 mm GELB,Tiefenstop....................................... 9 00240209,FAG F-586741.TR2-DY-W61,Kegelrollenlager ........... 21
00170123,Alu 19 mm SCHWARZ,Tiefenstop .............................. 9 00240225,32213,Kegelrollenlager ............................................... 17
00170124,Alu 50 mm SILBER,Tiefenstop.................................... 9 00240226,32216,Kegelrollenlager ............................................... 17
00170216,Ø 5,5 x 32 RÜBIG,Klappsplint.................................. 7 00250037,Ø 3 x 200 mm,Kette .................................................... 7
00180065,Ø 24 x 2000 lg.,Kunststoffwendel................................ 45 00260004,ø 38 x 1.75,471,Sicherungsring .................................. 17
00180065,Ø 24 x 8000 mm,Kunststoffwendel ............................. 37 00260059,Ø 30,Schlüsselring ...................................................... 7
00190013,T 30 - L 200 x 3.6,Kabelbinder .................................... 27 00260062,A 18 x 25,7603,Kupferdichtring ................................... 45
00190017,T 150 R 363 x 7.8,Kabelbinder.................................. 37 00260179,30211 AV,Nilosring...................................................... 19
00190017,T 150 R 363x 7.8,Kabelbinder................................... 39 00260182,Ø 70,00 x 1,50 NBR,O-Ring...................................... 21
00190017,T 150 - R 363 x 7.8,Kabelbinder ................................. 43 00260202,Ø 78,00 x 1,50 NBR,O-Ring.................................... 21
00190087,M 22 x 1.5,Entwässerungsventil.................................. 43 00270365,Ø 30 CL 5210 NBR 1,Gleitringdichtung .................... 21
00190090,Druckring ..................................................................... 43 00270366,Ø 34 4200 NBR 1,Gleitringdichtung .................... 23
00190090,M 22 x 1.5,Druckring ................................................... 41 00270366,Ø 34 4200 NBR 1,Gleitringdichtung ........................ 21
00190095,M 22 x 1.5,O-Ring ....................................................... 41 00285610,Aufkl. "Joker 5 HD" ..................................................... 49
00190095,O-Ring ......................................................................... 41 00301002,ø 120 x 140 x 13,Wellendichtring ................................ 17
00190177,Ø 11 x 4 x 4000 lg.,Bremsschlauch............................. 43 00310031,Laufachse Typ 6000.................................................... 15
00190177,Ø 11 x 4 x 4200 lg.,Bremsschlauch............................. 43 00310031,Laufachse Typ 6000 kpl. ............................................. 19
00190177,Ø 11 x 4 x 7500 lg.,Bremsschlauch............................. 41 00310228,M 18 x 1,5,Radmutter.................................................. 15
00190177,Ø 12 x 1.5 x 1000 lg.,Bremsschlauch.......................... 41 00310228,M 18 x 1.5,Radmutter.................................................. 19
00190177,Ø 12 x 1.5 x 2800 lg.,Bremsschlauch.......................... 41 00310266,904L680/100HOR,Radnabe........................................ 19
00190177,Ø 12 x 1.5 x 3400 lg.,Bremsschlauch.......................... 41 00310267,R 80 - 912T80SC,Radkappe ....................................... 19
00190183,12 L - 11 x 3.5,Schlauchstutzen .................................. 41 00310268,M 39 - 908DF39/50,Kronenmutter............................... 19
00190184,Ø 8 x 5,Schlauchschelle.............................................. 41 00310433,M 18 x 1.5,Radbolzen ................................................. 19
00190195,SV 12 - M 22 x 1.5,Schottverschraubung.................... 41 00310641,M 48 x 1.5,Kronenmutter............................................. 17
00190228,Spannband .................................................................. 41 00310642,Federsplint................................................................... 17
00190229,20 Ltr.,Luftbehälter ...................................................... 41 00310643,Radkappe inkl. Dichtung ............................................. 17
00190239,M 22 x 1.5 - Ø 11 x 3.5,Schlauchstutzen .................... 41 00310658,Dichtring doppellippig .................................................. 19
00190240,M 22 x 1.5 - rot,Kupplungskopf ................................... 41 00310659,Achsstummel............................................................... 19
00190241,M 22 x 1.5 - gelb,Kupplungskopf................................. 41 00310662,30208 JV,Nilosring ...................................................... 19
00190242,M 22 x 1.5,Leitungsfilter .............................................. 41 00310733,M 22 x 1.5,Radbolzen ................................................. 17
00190243,IG - M 22 x 1.5,Prüfanschlauß .................................... 43 00310821,Gr.360,Unterlegkeil ..................................................... 9
00190293,Anhänger Bremsventil kpl. .......................................... 41 00310822,Unterlegkeilhalter ........................................................ 9
00190301,M 22 x 1.5,Verschlußschraube.................................... 41 00310948,Typ 16,Bremszylinder.................................................. 43
00200058,40 x 40 x 4,Stopfen ..................................................... 27 00310950,Typ 16 LL,Bremszylinder Beipack kpl. ........................ 45
00200155,40 x 40 x 5,Stopfen ..................................................... 27 00310950,Typ 16,Bremszylinder Montagesatz ............................ 43
00200162,Ø 12 x 40,Gewindeschutz ........................................... 41 00311103,Ø 620 x 6,Sechscheibe gezackt.................................. 21
00230004,EG 50 / 40 x 20,Buchse .............................................. 5 00311106,Ø 620 x 8,Spatenscheibe links.................................... 21
00230005,EG 50 / 40 x 30,Buchse .............................................. 5 00311107,Ø 620 x 8,Spatenscheibe rechts ................................. 21
00230020,EG 60 / 50 x 40,Buchse .............................................. 5 00311111,M 22 x 1,5,Radmutter.................................................. 9
00230051,Ø 50 x 62 x 2.00,Passscheibe..................................... 25 00311111,M 22 x 1.5,Kugelbundmutter ....................................... 17
00230059,Ø 30 x 42 x 2,Passscheibe.......................................... 21 00311117,Ø 70 x 32,5 x 2,Scheibe .............................................. 7
00230083,EG 40 / 32 x 25,Buchse .............................................. 7 00311129,Typ 90 x 410 ADR 400 x 80 ........................................ 17

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 143 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Index

00311129,Typ 90 x 490 ADR 400 x 80 ........................................ 17 00350059,M 12,985,Poly-Stop-Mutter ......................................... 5


00311131,Typ 90 x 410 ADR 400 x 80 ........................................ 17 00350061,M 16,985,Poly-Stop-Mutter ......................................... 27
00311132,Bremshebel einstellbar................................................ 17 00350063,M 20,985,Poly-Stop-Mutter ......................................... 105
00311147,Nilos-Ring.................................................................... 17 00350067,M 6,985,Poly-Stop-Mutter ........................................... 27
00311148,Nilos-Ring.................................................................... 17 00350078,M 10 x 1,25,985,Poly-Stop-Mutter............................... 7
00311150,ø 400 x 80 - 10 Loch,Bremstrommel ........................... 17 00350084,M 12,Bundmutter......................................................... 21
00311151,Bremsbackensatz........................................................ 17 00350124,M 16,985,Poly-Stop-Mutter ......................................... 7
00311152,Abdeckblech - Ankerplatte .......................................... 17 00350637,M 30 x 2,985,Poly-Stop-Mutter.................................... 23
00311153,ø 25 x 3.5 - M 24,Sperrkantscheibe ............................ 17 00350638,M 30 x 2 LH,985,Poly-Stop-Mutter .............................. 23
00311154,Abdeckkappe............................................................... 17 00360008,M 8 x 55,931,6 kt.- Schraube ...................................... 9
00311155,Anschweißblech Nockenwelle..................................... 17 00360009,M 8 x 40,931,6 kt.- Schraube ...................................... 39
00311156,? 90 x 410,Achsstummel ............................................. 17 00360015,M 8 x 120,931,6 kt.- Schraube .................................... 33
00311157,? 90 x 490,Achsstummel ............................................. 17 00360017,M 8 x 90,931,6 kt.- Schraube ...................................... 9
00311158,Nockenwelle kurz ........................................................ 17 00360029,M 10 x 90,931,6 kt.- Schraube .................................... 33
00311159,Nockenwelle lang ........................................................ 17 00360033,M 12 x 50,931,6 kt.- Schraube .................................... 29
00311160,ø 280 - 335 / H10 22, 120 - 140,Radnabe................... 17 00360059,M 16 x 60,931,6 kt.- Schraube .................................... 45
00311203,Ø 780 x 5,Sechscheibe gezackt.................................. 21 00360066,M 16 x 200,931,6 kt.- Schraube .................................. 27
00330130,400/60-15,5, 14 PR BKT,Rad kpl. ............................... 15 00360070,M 20 x 65,931,6 kt.- Schraube .................................... 105
00330223,400/60-15,5 , 14 PR BKT,Reifen................................. 15 00360102,M 5 x 16,933,6 kt.- Schraube ...................................... 29
00330226,13,00 x 15,5 , ET= 0, 6 - Loch,Felge .......................... 15 00360105,M 6 x 20,933,6 kt. - Schraube ..................................... 27
00330833,11.75 x 22.5, ET=40, 10-Loch,Felge ........................... 9 00360109,M 8 x 16,933,6 kt.- Schraube ...................................... 9
00330834,405/70-20/14 Mitas 14 PR AS,Reifen ......................... 9 00360110,M 8 x 20,933,6 kt.- Schraube ...................................... 9
00330835,385/65-22.5, ET=40, 10-Loch,Rad kpl. ....................... 9 00360111,M 8 x 25,933,6 kt.- Schraube ...................................... 27
00340035,7-pol. - 1,5 mm² x 9 m,Kabel ....................................... 27 00360112,M 8 x 30,933,6 kt.- Schraube ...................................... 27
00340097,Positionsleuchte kpl..................................................... 27 00360118,M 10 x 16,933,6 kt.- Schraube .................................... 45
00340201,Rückstrahler gelb ........................................................ 27 00360120,M 10 x 30,933,6 kt.- Schraube .................................... 9
00340204,80 mm,Zugöse Kugelkopf ........................................... 5 00360122,M 10 x 55,933,6 kt.- Schraube .................................... 41
00340248,ø 6,4 x 60 mmm,Schrumpfschlauch............................ 47 00360140,M 12 x 20,933,6 kt.- Schraube .................................... 47
00340316,Dreieckrückstrahler ..................................................... 27 00360149,M 16 x 45,933,6 kt.- Schraube .................................... 9
00340942,Dreieckrückstrahler mit Pendel ................................... 29 00360170,M 20 x 75,931,6 kt.- Schraube .................................... 5
00340977,Verteilerkasten ............................................................ 27 00360192,M 10 x 1,25 x 60,961,6 kt.- Schraube ......................... 7
00340978,12 V - 7 pol. x 9 m,Stecker mit Kabel kpl. .................. 27 00360195,M 20 x 45 - 10.9,158,6 kt.- Schraube .......................... 21
00340995,12 V - 7 pol.,Stecker.................................................... 27 00360206,M 16 x 60,933,6 kt.- Schraube .................................... 21
00341196,Blech Leuchte Rückstrahler ........................................ 27 00360216,M 6 x 40,933,6 kt.- Schraube ...................................... 33
00341197,Blech Leuchte vorne.................................................... 27 00360257,M 16 x 95,931,6 kt.- Schraube .................................... 45
00341199,Beleuchtungseinheit hinten rechts .............................. 27 00360264,M 12 x 1,5 x 75,960,6 kt.- Schraube ........................... 5
00341200,Kennzeichenbeleuchtung kpl. ..................................... 29 00360269,M 24 x 70,933,6 kt.- Schraube .................................... 5
00341201,Beleuchtungseinheit vorne kpl. ................................... 27 00360306,M 10 x 85,931,6 kt.- Schraube .................................... 11
00341203,Trängerblech Kennzeichenleuchte.............................. 29 00360324,M 24 x 50,933,6 kt.- Schraube .................................... 5
00341204,Beleuchtungseinheit hinten links ................................. 27 00360414,M 12 x 20 - 10.9,158,6 kt.- Schraube .......................... 21
00341208,Kennzeichenleuchte .................................................... 29 00360480,M 10 x 65,931,6 kt.- Schraube .................................... 7
00345109,423 x 423,Warntafel inkl. Folie beidseitig.................... 29 00360497,M 12 x 70 - 10.9,933,6 kt.- Schraube .......................... 21
00345190,Warntafel Folie beidseitig ............................................ 27 00360497,M 12 x 70,933,6 kt.- Schraube .................................... 7
00346000,Schutzhaube - Rückleuchte ........................................ 27 00360611,M 16 x 95,931,6 kt.- Schraube .................................... 7
00346002,Rückleuchte mit Sockel kpl. ........................................ 27 00360617,M 12 x 1,5 x 85,960,6 kt.- Schraube ........................... 9
00350015,M 24,934,6 kt.- Mutter ................................................. 17 00360790,M 12 x 85,931,6 kt.- Schraube .................................... 5
00350044,M 33 x 1.5,439,6 kt.- Mutter ........................................ 45 00370005,B 4,6 x 16,7981,Blechschraube .................................. 29
00350048,M 12 x 1,5,985,Poly-Stop-Mutter................................. 5 00370005,B 4,8 x 16,7981,Blechschraube .................................. 27
00350056,M 5,985,Poly-Stop-Mutter ........................................... 29 00370023,M 5 x 15,84,Zyl.- Schraube ......................................... 27
00350057,M 8,985,Poly-Stop-Mutter ........................................... 9 00370046,41 x 70 - M 12 x 40,U-Bügel........................................ 27
00350058,M 10,985,6kt-Mutter, selbstsichernd ........................... 47 00370072,Ø 8 x 60,1481,Spannstift............................................. 7
00350058,M 10,985,Poly-Stop-Mutter ......................................... 7 00370093,H 1 - M 8 x 1,Schmiernippel ........................................ 5
00350059,M 12,985,6kt-Mutter, selbstsichernd ........................... 47 00370093,H 1 x M 8 x 1,Schmiernippel ....................................... 19

Seite 144 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
Index Joker HD DE 12 / 2014

00370102,A 5,3,125,Scheibe ....................................................... 29 00385585,Bedienungshinweis ..................................................... 49


00370103,A 6,4,125,Scheibe ...................................................... 33 00385758,Bedienungshinweis ..................................................... 49
00370103,A 6,4,125,Scheibe ....................................................... 27 00390122,Unisyn CLP 220 - 0.5 Liter,Schmieröl ......................... 21
00370104,A 8,4,125,Scheibe ...................................................... 9 00658581,Ø 30 x 2,Sicherungsring.............................................. 21
00370104,A 8,4,125,Scheibe ....................................................... 9 01165301,Einstellblech Hydr. Bremse ......................................... 45
00370105,B 10,5,125,Scheibe ..................................................... 7 21260104,Ø 12 x 1,5 x 40,Hyd.- Rohr.......................................... 37
00370106,B 13,125,Scheibe ........................................................ 9 23194302,Ø 40 x123,Bolzen........................................................ 7
00370108,B 17,125,Scheibe ........................................................ 9 23246101,Radnabe...................................................................... 21
00370109,B 21,125,Scheibe ........................................................ 5 23246104,Dichtkappe .................................................................. 21
00370110,B 25,125,Scheibe ........................................................ 5 23659600,Halter Bremszylinder ................................................... 45
00370115,R 6,6,440,Scheibe....................................................... 27 24133500,120 mm,Bremshebel Wippe einstellbar....................... 17
00370116,R 9,440,Scheibe.......................................................... 27 28041101,Ø 40 x 390,Gummischnur ........................................... 21
00370126,M 8 x 30,912,Zyl.- Schraube ....................................... 35 28041301,400 x 199,Klemmplatte................................................ 21
00370142,M 8 x 12,912,Zyl.- Schraube ....................................... 17 28041607,Befestigung Sperrventil .............................................. 33
00370183,M 6 x 20,912,Zyl.- Schraube ....................................... 33 28071303,Dichtkappe .................................................................. 21
00370185,M 6 x 55,912,Zyl.- Schraube ....................................... 45 28072507,Strebe Positionsleuchte............................................... 27
00370254,M 8 x 70,7991,Senkkopfschraube............................... 37 28074302,61 x 65 - M 10 x 25,U-Bügel........................................ 47
00370312,H 3 - M 8 x 1 90°,Schmiernippel................................. 7 28074400,2,0 m,Abreißleine kpl................................................... 45
00370337,M 8 x 30,7991,Senkkopfschraube............................... 11 28075600,Ø 40,Zugöse kpl. ......................................................... 5
00370337,M 8 x 30,Senkkopfschraube........................................ 31 28075700,80 mm,Kugelkopfkupplung kpl. ................................... 5
00370438,Ø 33,126,Scheibe........................................................ 7 28075800,Ø 40,Zugöse................................................................ 5
00370472,Ø 20 NORD-LOCK,Sperrkantscheibe ......................... 21 28075900,Adapterplatte ............................................................... 5
00370513,M 8 x 45,912,Zyl.- Schraube ....................................... 33 28103200,Ø 50,Zugöse kpl. ......................................................... 5
00370523,M 16 x 50,7991,Senkkopfschraube............................. 25 28122529,Ø 66 x 41 x 2,Scheibe ................................................ 9
00370567,B 17,125,Scheibe ........................................................ 21 28184601,Ø 50 x 9 x 28,Führung................................................. 11
00370580,M 10 x 85,912,Zyl.- Schraube .................................... 31 28191200,Ø 550 x 1659,U-Cut Packer hinten ............................. 71
00370580,M 10 x 85,912,Zyl.- Schraube ..................................... 7 28191200,Ø 550 x 1659,U-Cut Packer vorne .............................. 71
00370643,M 12 x 35,912,Zyl.- Schraube ..................................... 25 28191300,L=300,Scheibenstummelachse ................................... 105
00380054,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28250200,Rahmen links............................................................... 11
00380055,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28250300,Rahmen rechts ............................................................ 11
00380133,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28250600,Packerrahmen links..................................................... 11
00380134,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28250700,Packerrahmen rechts .................................................. 11
00380135,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28251000,Ø 550 x 1310,U-Cut Packer links/rechts ..................... 25
00380176,H = 61mm,Aufkl. "HORSCH"...................................... 49 28251400,Stützrad ....................................................................... 11
00380252,Aufkleber Sicherheitshinweis ...................................... 45 28262300,Rahmen links............................................................... 57
00380252,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28262400,Rahmen rechts ............................................................ 57
00380294,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28262500,Packerrahmen links..................................................... 25
00380299,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28262600,Packerrahmen rechts .................................................. 25
00380359,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28266300,Ø 50 x 2943,U-Cut Packer vorne ................................ 117
00380869,Schild 25 km/h............................................................. 27 28266300,Ø 550 x 2943,U-Cut Packer hinten ............................. 25
00380880,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28266400,Ø 50 x 2943,U-Cut Packer hinten ............................... 117
00380896,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28266400,Ø 550 x 2943,U-Cut Packer vorne .............................. 25
00380900,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28280700,Rahmen mitte .............................................................. 7
00380953,Sicherheitsaufkleber.................................................... 49 28281002,Ø 20 x 5 x 50,Siederohr .............................................. 33
00380961,Schild 40 km/h............................................................. 27 28281003,Distanzblech für Sperrventil ........................................ 37
00380972,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28281100,Randscheibe links kpl.................................................. 21
00380979,Aluminium,Schild 25 km/h - Frankreich....................... 27 28281101,Randscheibenhalter stellbar........................................ 21
00383099,61 x 150 m,Band - Verlauf........................................... 49 28281300,Randscheibe rechts kpl. .............................................. 21
00385478,H= 27mm,Aufkl. "Joker 8 HD" .................................... 49 28281600,Secheinheit doppelt links kpl. ...................................... 21
00385482,H= 27mm,Aufkl. "Joker 6 HD" .................................... 49 28281705,Ø 68 x 30,5 x 6 Hardox,Scheibe ................................. 21
00385488,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28281900,Secheinheit doppelt rechts kpl. ................................... 21
00385489,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28282000,Secheinheit Spatenscheibe rechts kpl. ....................... 21
00385584,Bedienungshinweis ..................................................... 49 28282200,Secheinheit Spatenscheibe links kpl. .......................... 21

HORSCH Maschinen GmbH Telefon: +49 (0)9431 7143-0 E-Mail: info@horsch.com Seite 145 / 146
Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Telefax: +49 (0)9431 41346 Internet: www.horsch.com
12 / 2014 DE Joker HD Index

28283500,Lagereinheit rechts kpl. ............................................... 23 34435201,Schlauchgalgen........................................................... 9


28283501,Achsstummel Rechtsgewinde ..................................... 23 34436700,Clipstange ................................................................... 11
28283502,Radnabe...................................................................... 21 34436800,Clipstange kpl.............................................................. 11
28283503,Anlaufring .................................................................... 21 34441101,Ø 32 x 129,Bolzen....................................................... 7
28283504,Sicherungsschraube Rechtsgewinde .......................... 23 34441112,Distanzblech................................................................ 9
28283600,Lagereinheit links kpl................................................... 21 34446300,Stützradarm links......................................................... 15
28283601,Achsstummel Linksgewinde ........................................ 21 34446400,Stützradarm rechts ...................................................... 15
28283604,Sicherungsschraube Linksgewinde............................. 21 34448203,Halteblech Bowdenzug................................................ 47
28283800,Packerrahmen mitte .................................................... 7 34468601,Halter Druckspeicher................................................... 45
28284200,Beleuchtungshalter hinten........................................... 27 34474600,Ø 70,Zugöse kpl. ......................................................... 5
28284209,Klemmplatte ................................................................ 27 34477100,Ø 50 x 2188,U-Cut Packer links/rechts ....................... 117
28284300,Packerrahmen links..................................................... 103 34521104,Befestigungslasche Achse .......................................... 9
28284400,Packerrahmen rechts .................................................. 103 34692301,Flanschplatte ............................................................... 25
28284902,Halter für Luftbehälter.................................................. 41 34721001,Kat. IV/IV,Unterlenkerwelle ......................................... 5
28285201,Halter für Handbremskurbel ........................................ 47 34751505,Halteblech für Leitungsfilter......................................... 41
28286100,Sechrahmen doppelt links ........................................... 21 34757700,Ø 70,Zugöse................................................................ 5
28286200,Sechrahmen doppelt rechts ........................................ 21 34760802,240 x 199,Klemmplatte................................................ 21
28286300,Sechrahmen kurz doppelt rechts................................. 21 34761007,Ø 50 x 434,Bolzen....................................................... 7
28286400,Sechrahmen kurz doppelt links ................................... 21 34761302,Ø 40 x 230,Gummischnur ........................................... 21
28286600,Achse links .................................................................. 9 34761601,Ø 32 x 376,Bolzen....................................................... 7
28286700,Achse rechts................................................................ 9 34765301,Halter links................................................................... 29
28286800,Knickdeichsel .............................................................. 7 34765302,Halter rechts ................................................................ 29
28286900,Randscheibenarm links ............................................... 21 34767600,Stützfuß ....................................................................... 7
28287000,Randscheibenarm rechts ............................................ 21 34786500,20° FR,Gelenk Zugdeichsel France ............................ 5
28287400,Rahmen links............................................................... 103 34892803,2 mm,Distanzblech...................................................... 25
28287500,Rahmen rechts ............................................................ 103 35115400,Lagereinheit Randscheibe kpl. .................................... 21
28288400,Schlauchgalgen kpl. .................................................... 9 35115401,Achsstummel Schneidscheibe .................................... 21
29150801,Lagerstummeldeckel ................................................... 25
31101802,8-fach,Verteilerblock.................................................... 33
32302303,Ø 32 x 167,Bolzen....................................................... 11
33122253,Schlauchhalter Hyd. .................................................... 9
33326101,Ø 12 x 1,5 x 80,Hyd.- Schlauch................................... 35
33619002,Ø 40 x 135,Bolzen....................................................... 5
33652601,Ø 1,Drossel ................................................................. 33
33783305,Ø 32 x 92,Bolzen......................................................... 7
34011700,Ø 25 x 105,Bolzen....................................................... 7
34120101,81 x 115 - M 12 x 27,U-Bügel...................................... 9
34151207,Ø 32 x 200,Bolzen....................................................... 7
34185702,41 x 53 - M 6 x 10,U-Bügel.......................................... 29
34215600,Kat. III/III,Unterlenkerwelle .......................................... 5
34216901,Ø 50 x 300,Bolzen....................................................... 5
34217001,8 mm,Distanzblech...................................................... 11
34217001,8mm,Distanzblech....................................................... 33
34217002,1 mm,Distanzblech...................................................... 11
34217002,1mm,Distanzblech....................................................... 33
34217003,5 mm,Distanzblech...................................................... 11
34217003,5mm,Distanzblech....................................................... 33
34219611,Ø 40 x 415,Bolzen....................................................... 15
34252001,Ø 40 x 110,Bolzen....................................................... 7
34275200,Ø 50,Zugöse................................................................ 5
34320600,Kat. III/IV,Unterlenkerwelle.......................................... 5
34333100,Beleuchtungsträger ..................................................... 27
34341003,Flanschplatte Zugöse .................................................. 5

Seite 146 / 146 E-Mail: info@horsch.com Telefon: +49 (0)9431 7143-0 HORSCH Maschinen GmbH
Internet: www.horsch.com Telefax: +49 (0)9431 41346 Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf
www.horsch.com

HORSCH Maschinen GmbH Tel.: +49 94 31 7143-0


Sitzenhof 1 Fax: +49 94 31 4 13 64
D-92421 Schwandorf E-Mail: info@horsch.com

Das könnte Ihnen auch gefallen