Sie sind auf Seite 1von 3

COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU”

515200, Str. Ecaterina Varga, Nr. 10, Aiud, Alba


MINISTERUL EDUCAŢIEI
Tel/Fax 0258/861946
NAȚIONALE
contact@titumaiorescuaiud.ro
www.titumaiorescuaiud.ro

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud Vizat şef comisie metodică…………….


Disciplina: ………LIMBA ENGLEZĂ…….
Aprobat director, ……………………….
An şcolar: ………2020-2021……..
Clasa: ……9B…. Specializarea … MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ ……………………….
Nr. ore/săptămână: ………4….
Nr. ore/sem. I: 17 săptămâni x …4. ore/săptămână =…68 …….ore
Nr. ore/sem. II: 16 săptămâni x …4. ore/săptămână=…64….ore
Nr. ore/an şcolar: 33 săptămâni x …4. ore/săptămână=……132….ore
Manual GATEWAY B1+, autor: … David Spencer………..., editura ………MACMILLAN……, manual aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr …4188….. din ......2004...
Programa şcolară aprobată prin Ordin al ministrului nr. …… nr. 3458….. din ………9.03.2004
Profesor: ………ANDREEA HAMORSZKI………..

LICEU
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ, SEM. I ŞI SEM. II

Unitatea de Nr. Ore Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Sapt. Obs
învăţare U.I. vizate
Revision 8 8 S1 S2
Personal Best 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 12 S3 S4
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Present simple/continuous S5
3.1  Appearance, personality
 Informal email
Travelogue 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 12 S6 S7
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Past simple/continuous/perfect S8
3.1, 3.2  Used to
4.3  Transport, accommodation
 A holiday postcard
City To City 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Cities and houses 12 S9 S10
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Extreme adjectives S11
3.1, 3.2  Present perfect/past simple
4.3  Informal letter

Feed Your Mind 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Food, prefixes 12 S12 S13 S12- Zile naționale libere:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Will/be going to S14 30.11.2020; 1.12.2020
3.1, 3.2  Future continuous/perfect
4.1, 4.3  Invitations and replies

Lifelong Learning 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  School/university 12 S15 S16


2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Noun suffixes S17
3.1,  Modal verbs
 Conditionals
 Formal letter of application
Pure Science 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Inventions; adjectives with 12 S18 S19
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 prepositions S20
3.1  Passive/causative
 For/against essay
Play On! 12  Sports; phrasal verbs 12 S21 S22
1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Relative clauses S23
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  A film review
3.1, 3.2
4.3

Smart Art 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Arts, artists 12 S24 S25
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Adj. ending in –ing/-ed S26
3.1, 3.2  Reported speech
4.2, 4.3  An announcement

Future Leaders 12 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  Nations, states and politics 12 S 28 S28: Zi națională
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  Modal verbs; conditionals; narrative S29 S30 liberă:30.04.2021
3.1, 3.2 tenses
4.3  story

The Material 8 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  shops, collocations with money 8 S32 S 31: Săptămâna „Școala
World 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5  pronouns; so/such S33 Altfel”
3.1, 3.2  I wish/if only S32: Zi națională liberă:
4.3  A formal letter of complaint 1.06.2021

Final Revision 4 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 S34


2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3.1, 3.2
4.3

TOTAL ORE 132 132

VALORI ŞI ATITUDINI

 Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare
 Conştientizarea rolului limbii engleze ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale
 Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale
 Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză şi prin raportarea la civilizaţia
spaţiului cultural anglo-saxon

Das könnte Ihnen auch gefallen