Sie sind auf Seite 1von 4

Buổi học 27.11.

21, 22h

Đực cái trung số nhiều

Nom. ein roter Stift eine rote Blume ein rotes Heft rote Blumen

Akk. einen roten Stift eine rote Blume ein rotes Heft rote Blumen

Dat. einem roten Stift einer roten Blume einem roten Heft roten Blumen

Nom. mein roter Stift meine rote Blume mein rotes Heft meine roten Blumen

Akk. meinen roten Stift meine rote Blume mein rotes Heft meine roten Blumen

Dat. meinem roten Stift meiner roten Blume meinem roten Heft meinen roten Blumen

Nom. der rote Stift die rote Blume das rote Heft die roten Blumen

Akk. den roten Stift die rote Blume das rote Heft die roten Blumen

Dat. dem roten Stift der roten Blume dem roten Heft den roten Blumen

Nom. roter Stift rote Blume rotes Heft rote Blumen

Akk. roten Stift rote Blume rotes Heft rote Blumen

Dat. rotem Stift roter Blume rotem Heft roten Blumen

Bảng số 4 (Quán từ trống):

Lưu ý 1: Đối với các dạng số nhiều như zwei, drei,......, wenig-, viel-, ander-, mehrer-, einig- (dùng bảng 4)

Lưu ý 2: Tất cả các bảng chuyển từ Nom. sang Akk. thì chỉ có giống đực thay đổi, những phần còn lại là giữ
nguyên

Lưu ý 3: Từ bảng 1 đến bảng 3, nếu đã xác định là Dat thì mặc định thêm đuôi -en (ngoài ra còn có số nhiều
của bảng 4)

Lưu ý 4: sein-, ihr-, unser-, eur-, dein-, kein-, thì dùng bảng 2

Meine Familie wohnt in einem kleinen.. Haus


Der große… Mann ist sehr nett
In Hanoi gibt es viele… Museen
Fettarme.. Käse ist oft teuer
Fettarme… Käse kaufe ich selten

Sie geht gern mit anderen…… braven…….. Kindern spazieren


Bei schlechtem……. Wetter kann das Spiel nicht stattfinden (giới từ “bei” luôn
chia theo Dat.)
Die habe keine… große… Angst vor juristischen…….. Problemen (juristisch:
thuộc về pháp lí, pháp luật)
Die.. interessanten…….. Zeitungen sind billig
Ich arbeite in einem… guten……… Team
(Giới từ “in” đi với Akk khi động từ mang tính chuyển động và chủ ngữ phải là
người)
z.B. Ich gehe in die Schule
(Giới từ “in” đi với Dat khi động từ không mang tính chuyển động và chủ ngữ có
thể là người hoặc vật)
Er hat Angst vor einer… kleinen…….. Maus
Wir besichtigen die.. schöne…… Altstadt
Er genießt den.. wunderbaren….. Tag
Er ist mein guter….. Freund
Er braucht keinen. schnellen… Wagen
In Berlin gibt es einen… neuen…… Skatepark
Mögen Sie die. alten…… Filme?
Er kauft ein leckeres.. Brot
Ein teurer…. Tisch ist oft gut
Wir brauchen kein… großes….. Haus
Kannst du mir deine… dicke…….. Katze schenken?
Ein…. gemütliches…. Sofa gefällt mir gut
Das Kind fährt mit seinem… roten…… Fahrrad
Wir laufen mit unseren… alten……. Schuhen
Ich trinke gern einen. starken……. Kaffee
Das sind die… alten……. Schlüssel
- der Schlüssel, die Schlüssel : chìa khóa
- die Schüssel, die Schüsseln : cái tô, bát, chén
- am + tính từ + sten
z.B. am besten, am längsten, am intelligentesten

Er ist d….. am besten Schüler in meiner Klasse (Tính từ mà nằm trước danh từ
thì lúc nào cũng phải chia đuôi)
Er ist der beste Schüler in meiner Klasse
Er ist ein beste Schüler in der Klasse

- Cách chia đuôi tính từ của so sánh nhất


1. bỏ am
2. bỏ đuôi -en
3. chia đuôi tính từ theo nguyên tắc

Hausaufgabe 1:
a. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần jean màu
xanh dương đậm và một chiếc giầy thể thao đầy màu sắc
b. Nhà bác tôi có 2 con chó màu đen và 1 con mèo màu vàng
c. Tuần qua gia đình tôi đã có một chuyến đi du lịch đẹp dài 4 ngày ở Tây
Ban Nha
d. Tôi chúc Ngài một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân
và gia đình
e. Chiếc điện thoại mới của tôi vừa mới bị hư, do tôi làm rơi xuống đất
f. Bác tôi tặng con gái tôi một quyển sách cũ nhưng vô cùng quý giá
g. Với kinh nghiệm nhiều năm ở ngành Nail, tôi có thể làm quí khách hài lòng
và vui vẻ
h. Gương mặt tròn của Ngài phù hợp với lông mày ngang và mỏng

- in der Regel (i.d.R.) = normalerweise


- die Leistung, en: Thành tích, kết quả, năng suất (70%),
Dịch vụ (30%), Dienstleistungen

Hausaufgabe 2: Lesen Sie den Text auf der Seite 87 vom Kursbuch durch und
verstehen Sie die Bedeutung der Worte

Das könnte Ihnen auch gefallen