Sie sind auf Seite 1von 3

Penilaian Akhir Semester 1

SDIT Al-Anis Kartasura

Tahun Pelajaran 2021/2022

Nama Siswa : …………………………


Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Nomer Absen : …………………………
Hari/ tanggal : …………………………… Kelas : 4 (empat)

I. Wangsulana pitakon ing ngisor kanthi milih jawaban paling bener a, b, c utowo d !
1. Geguritan iku sawijining kasustraan . . . . Beni:”Aku mulih Jakarta wingi sore.”
a. jawa c. anyar Tembung pitakon sing bener yaiku…
b. mancanegara d. modern a. kapan c. sapa
2. “Kalung caping nyangking bondhotan”. b. ngapa d. apa
Tegese tembung bondhotan yaiku..... 10. Rina ...bu guru sinau sing sregep.
a. sepeda c. wedhang a. dirawuhi c. dukani
b. gawan d. camilan b. didawuhi d. marani
3. Ibu tindak peken nitih sepeda. Basa 11. Perang sing nglibatne prajurit karo bala
ngokone nitih .... kurawa diarani perang...
a. lungo c. numpak a. gajali c. baratayuda
b. mulih d. njaluk b. pamuksa d. ahir jaman
4. Krama inggile tembung "lungo" yaiku... 12. ... sing didhawuhi ngawa buku ?
a. sare c. asta a. ya gene c. ngapa
b. kondur d. tindak b. kapan d. sapa
5. Bapak lan Ibu mirsani berita wonten 13. Ing perang baratyuda, senopatine saka
TV.Tembung mirsani basa ngokone .... pandhawa yaiku...
a. nonton c. mulih a. prabu yudistira c. prabu salya
b. lungo d. njaluk b. prabu kresna d. prabu duryudana
6. Tuladha kelakuan kang becik yaiku… 14. Sandhangan swara ing ngisor unine ...
a. ngapusi c. kesed a. o c. u
b. tulung tinulung d. tukaran b. I d. e
7. Sifat jujur iku duweni teges... 15. maos – Pakde – koran – wonten-teras.
a. seneng pamer c.ora seneng ngapusi Ukara ing dhuwur sing becik yaiku ...
b. sombong d. males a. Pakde wonten koran maos teras
8. Budi ...bapak/ibu sakdurunge mangkat b. wonten koran pakde teras maos
sekolah. c. Pakde maos koran wonten teras
a. nyuwun arto c. maturnuwun d. wonten teras maos koran Pakde
b. nderek d. nyuwun pamit 16. Arum : “Dita, kowe oleh ulem apa ora ?”
9. Anto:” ……mulihmu,Ben?” Dita : “Ulem saka sapa ? “
Ukara pitakon sing ana pacelathon ing b. pepet d. suku
dhuwur yaiku …. 21. Aksara iki munine...
a. Opo kui a. kata c. data
b. Kapan b. taka d.tata
c. Ing ngendi 22. Aksara ing ngisor diwaca...
d. Saka sapa a. tala c. daka
17.Sandhangan swara iki jenenge… b. sala d. lasa
a. taling c. wulu 23. Aksara yen diwenehi sandhangan
b. suku d. pepet suku munine dadi…
18. Aksara “ha” supaya muni dadi “hi” a. to c. tu
diwehi sadhangan… b. ti d . te
a. suku c. pepet 24. Aksara jawa iku cacahe ana...
b. wulu d. taling tarung a. 10 c. 25
19. Sandhangan swara taling tarung unine... b. 15 d. 20
a. a c. o 25. Sandhangan aksara sing munine i, u, e ,o
b. i d. u arane ....
20. Sandhangan swara sing unine U yaiku... a. sandhangan swara c. wyanjana
a. wulu c.taling b. panyigeg d. ater-ater

II. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener!


26. Tembung karma “dalem” ing basa ngoko yaiku…
27. Basa kramane ukara ing ngisor iki yaiku ….
Budhe Dina lunga menyang pasar.
28. Nyervisake – Pak – ing – Darto – mobil – bengkel.
Ukara ing dhuwur didadekna ukara sing becik …
29. Aksara iki unine...

30. sandhangan suku ( ) diwaca...

31. Nalika arep matur bapak lan ibu becike nganggo ragam basa….
32. Sipat sing ora seneng ngapusi tegese…
33. Tulisen wujude sandhangan swara “ i “…..
34. Kegiatan “bersih sendhang” dilaksanaake ana ing tatah Klaten.
Tegese tlatah yaiku…
35”……..kegiatan “bersih sendhang dilaksanake? saben sasi ruwah”
Tembung pitakon sing bener kanggo ukara ing dhuwur yaiku…
III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
36. Sebutna 3 bae jenenge Pandawa!
Wangsulan: …………………………………………………………………
37. Sebutna 3 bae tuladha tumindak becik!
Wangsulan: …………………………………………………………………
38. Sebutna 3 bae jenis e sandhangan swara!
Wangsulan: …………………………………………………………………
39. Tulisen tembung ing ngisor iki nganggo aksara jawa!
a. lala : ……………………………………………………………..
b. pipi : ……………………………………………………………..
c. kuku :………………………………………………………………………
40.
Tulisen aksara ing dhuwur nganggo latin!
Wangsulan: …………………………………………………………………

Das könnte Ihnen auch gefallen