Sie sind auf Seite 1von 1

KUNCI JAWABAN

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL


TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa


Kelas : IX (Sembilan)
Kurikulum : 2013

A. PILIHAN GANDA
1. B 13. A 25. D
2. D 14. C 26. C
3. C 15. C 27. B
4. D 16. B 28. C
5. B 17. D 29. C
6. D 18. C 30. A
7. A 19. D 31. A
8. A 20. B 32. A
9. C 21. C 33. B
10. A 22. B 34. D
11. A 23. D 35. D
12. B 24. B

B. ESSAY

1. Endhep banget
2. Dadi bocah kudu nduwe unggah ungguh
3. Piranti Begalan : cething, centhong, irus, siwur, kusan, ilir, iyan, saringan lan
wangkring..
4. Kepribadening manungsa ditentokake dening lambene / ucapane dhewe-dhewe.
5. Tujuane slametan yakuwe supaya ibu karo calon bayine tansah deparingi wilujeng,
sentosa lan slamet.

SKOR PENILAIAN ;

A. PILIHAN GANDA : 35 (1X35)


B. ESSAY : 15 (3X5)

NILAI AKHIR = SKOR PEROLEHAN X 2

Das könnte Ihnen auch gefallen