Sie sind auf Seite 1von 2

180

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS


CENTRO DE IDIOMAS
SUTI:…………………………………………………………………………………

, qinti, ankata, atuq, añas, usa, killinchu, qalaywa, sisi, wanwa,

piki utuskuru, hampatu, wayanaku

PRACT.AVAN--15
KAY HUNTA RIMAYKUNATA HUNTAPAY MAÑAKUSQANMANHINA

• Chisi tutam, …………….iskay chitata mikurusqa

. ………………achka sarata mikurusqa

• Yolachapa umanpi llumpayta …………….mirarusqa

• Manam puñuyta atinichu rinrillaypiña ……………….. muyun

• Yuraqwan qilluchuqlluytam ……………………tukurqusqa

• Wak ……………….miskillataña waytata suqun

• Wiqawniy urampim ………………kachurquwan

• ....................hina warmaqa qanllaku kasqa

• ..................tipi wiqaw sipas kuyapasllaña qispirqamun

• Sapa punchaw ..............................ankata maqan

• Kay wayqu llumpayta asnan..................... ispayninman

• Para chayananta yachan .....................


MAÑAKUSQANMANHINA HUNTAPAY
. TUYACHA kachkan akakichkiwan tunastas qaynapunchaw llumpayta mikurqusqa

. Wawata iskay watampi chayraq ……………...mana chayqa kirunmi……………….


. Warma…………………..hachiwyachkan, uyanpi………………..tuqyarun,ni atinchu simin…………….
. Yakuwan yaqalla……………..,chaymi………………kachkan , ima…………………………………..
. Saywam uhuspa……………………………………………….uman, ……………………ninrin
. Surpuypa uyanpi……………….………hatarirusqa ,……………………….qiparunqa
. Llumpay tiyaqtaqa…………………………………….………………unquymi hapirunqa
. Warmikunam nin…………………………………..,wawaymi llumpayta……………………
. Kay wawa…………………………….llumpay …………………………..uya
. Taytaqa …………………………………………,manam imatapas yuyanchu
. Wak ………………………..runaqa, llumpay…………………………….kasqa
. Way, way chakiy……………………………, manam ………………………atiniychu
. Mama Nadiaqa…………………….., llumpaytam……………………………………..
. Chiripim uyay, makiy …………………….,……………………..hampiwa llusikurusaq

Chulliwan, lawsata tuqachkan, pasparusqa,llusina, susunkarusqa,


tulluyarusqa, chupu, unquspanmi, puriyta, wachakuypiqa,
piqpitakuy, qunqay sunqun, kulli, paqariramun, nanan kakyaywan,
rakrapu, supisikim, nanachkan, akakichkiwan, pinqawankichu,
anukay, ismurunqa, upayarun, hanllariyta, hiqiparuni,sirapaschá,
uqiti unquymi.

Das könnte Ihnen auch gefallen