Sie sind auf Seite 1von 4

A. Fülle die Lücken !

( ein / eine / ------- ) Boşukları ein / eine / ------- olarak doldur)


(ein / eine : bir anlamı taşıyordu. İngilizcedeki a / an ile aynı anlamda. Yani çoğul olanlara
koyamıyoruz !!! Artikellere göre boşlukları uygun artikel ile dolduruyoruz.)

1. Ist das ____ein_______ __ Buch ? ( das Buch )

2. Ist das _eine____________ Schere ? ( die Schere )

3. Ist das _ein____________ Radiergummi ? ( der Radiergummi )

4. Ist das _ein____________ Ordner ? ( der Ordner )

5. Sind das __eine__________ Sportsachen ? ( die Sportsachen ( Pl.) )

6. Sind das _eine___________ Farbstifte ? ( die Farbstifte ( Pl.) )

7. Ist das _ein____________ Heft ? ( das Heft )

8. Ist das _ein____________ Mäppchen ( das Mäppchen )

B. Bitte setz ein! (Fiil çekimlerine dikkat ederek boşlukları uygun fiiler ile dolduruyoruz. Fiilin
sonundaki –st –t gibi ekler bize yardımcı olacak!! Anlamlarını karıştırıyorsak mutlaka
yanına anlamını yazalım. Bilmediğimiz kelimeleri hemen not alalım. )

sprichst – heißt - kommst - sind – spreche - heißen – ist – bin - kommen – heiße - sprechen –
kommt – spricht – komme

♣ „Guten Tag! Ich _bin___________ Karl Schmitt. Und wie ____________ Sie?“
♦ „Sehr erfreut, Herr Schmitt! Ich ___________ Olaf Meier.“
♣ „Angenehm. _________ Sie verheiratet, Herr Meier?“
♦ „Ja, ich __________ verheiratet. Das _________ meine Frau.“
♣ „Herzlich willkommen, Frau Meier!“ –
♠ „Vielen Dank. Entschuldigung, wie ____________ Sie bitte?“
♣ „Mein Name ___________ Schmitt.“
♠ „Freut mich, Herr Schmitt!“
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
♥„Hallo. Mein Name __________ Patrick. Das __________ meine Kinder, sie
________________ Kevin und Anna. Sie ___________ gut Englisch.“
♦ „ Hallo Patrick! ________________ du denn auch Englisch?“
♥ „Ja, ich ______________ auch gut Englisch. Aber ich ____________ kein
Amerikanisch.“
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

♣ „Es tut mir leid, aber ich verstehe Sie nicht. Ich ______ Somalier. Ich __________
aus Somalia. Meine Frau ________ auch noch nicht so gut Deutsch.
Bitte ________________ Sie langsam!“
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

♥ „Hallo Klaus! _______________ du am Mittwoch zu meiner Party?“

♦ „Hallo Bruno! Ja, gerne! Ich ___________ !“

♥ ___________ du? Schön! Mein Bruder __________ auch. Er heißt


_____________ Martin und _____________ aus Berlin.
Bis Mittwoch!“

♦ „Bis Mittwoch!“
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

♠ „Hallo Anja. Das ist meine Schwester aus Italien. Sie ____________ gut Deutsch.“

♥„Ciao! Wie geht’s?“

♣ „Danke, Gut. Wie _____________ du?“

♥ „Maria.“

♣ „ ______________ du auch Englisch, Maria?“

♥ „Nein, ich ____________ nur Italienisch und Deutsch.“


C. Füllen Sie die Tabelle! Tabloyu uygun ifadelerle dolduralım. Selamlaşma ve Vedalaşma
kısmına uygun ifadeyi koyuyoruz. Birkaç yeni selamlşama-vedalaşma sözcüğü göreceğiz,
anlamını hemen not alıyoruz. )

Guten tag Guten abend Tschüssi

Guten Morgen Tschüss

Hallo Servus

Moin Tschau

GrüB dich Auf Wiedersehen

GrüB Gott Gute Nacht

Guten Tag Tschüss Guten Abend Servus Tschau

Auf Wiedersehen Gute Nacht Hallo Grüβ dich


Guten Morgen Grüβ Gott Moin Tschüssi

D. Ordnen Sie und ergänzen Sie die Satzzeichen. (Karışık şekilde verilen kelimeleri düzgün
sıraya koyarak bir cümle haline getiriyoruz. Bazıları düz cümle bazıları ise soru cümlesi.)

1. bin – Antonia – Und – ich - .


Und ich bin Antonia.
2. heiβen – Wie – Sie - ?
Wie heiBen Sie?
3. Herr Schneider – Das – ist - .
Das ist Herr Schneider.
4. ist – Und – das – wer - ?
Und das ist wer?
5. willkommen – Herr Wild – Herzlich -.
Herr Wild wilkommen Herzlich
6. Michael – Das – ist -.
Das ist Michael.
7. heiβt – du – wie – Und -?
Und wie heiBt du
8. ist – Lukas Frei – wer -?
Wer ist Lukas Frei?
9. Name – Thomas Huber – Mein – ist - .
Mein name ist Thomas Huber.

E. Ergänze die Sätze. (parantez içinde verilen fiilleri verilen kişi zamirlerine göre çekimliyoruz.
Fiil çekimlerinde sıkıntı yaşarsa bab.la ya girerek yardım alabiliriz. Orada „indikativ
präsens“ yazan yere bakıyoruz.

BİR DİĞER WORD DOSYASINDA J

KOLAY GELSİN J J J ANLAYAMADIĞIN YA DA TAKILDIĞIN YER OLURSA MUTLAKA BANA SOR. VİDEO
YA DA SES KAYDI ATARAK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIM.

Das könnte Ihnen auch gefallen