Sie sind auf Seite 1von 16

Verbul / Das Verb

Verbele se împart după: / Die Verben teilen sich:

1. uzualitate în / der Verwendung nach:


- verbe predicative: / Vollverben: z.B.: gehen, schlafen, bringen.
- verbe auxiliare: / Hilfsverben: haben, sein, werden.
- verbe modale: / Modalverben: sollen, wollen, mögen, müssen, können,
dürfen.

2. formare în / der Bildung nach:


- verbe regulate (tari): / regelmäßige Verben:
z.B.: lernen – lernte – hat gelernt,
schauen – schaute – hat geschaut.
- verbe neregulate (slabe) / unregelmäßige Verben
z.B.: sein – war- ist gewesen,
gehen – ging – ist gegangen,
bringen – brachte - hat gebracht.

3. tranzitivitate în / der Transitivität nach:


- verbe tranzitive: / transitive Verben: z.B.: lernen, schreiben.
- verbe intranzitive: / intransitive Verben: z.B.: gehen, laufen.

Diatezele în limba germană: / Die Zustände der deutschen Sprache:

 diateza activă / der aktive Zustand


z.B.: Ich wasche die Bluse.
Du wäschst die Bluse.
Er/sie/es wäscht die Bluse.
Wir waschen die Bluse.
Ihr wäscht die Bluse.
Sie waschen die Bluse.

 diateza pasivă / der passive Zustand


z.B.: Die Bluse wird von mir gewaschen.
Die Bluse wird von dir gewaschen.
Die Bluse wird von ihm/ihr/ihm gewaschen.
Die Bluse wird von uns gewaschen.
Die Bluse wird von euch gewaschen.
Die Bluse wird von ihnen gewaschen.

1
 diateza reflexivă / der reflexive Zustand
z.B.: Ich wasche mich.
Du wäschst dich.
Er/sie/es wäscht sich.
Wir waschen uns.
Ihr wäscht euch.
Sie waschen sich.

Modurile în limba germană: / Die Modi der deutschen Sprache:

 modurile nepersonale / unpersönliche Modi


- infinitiv / Infinitiv z.B.: gehen
- participul I / Präsenspartizip z.B.: gehend
- participiul II / Perfektpartizip z.B.: gegangen

 modurile personale / persönliche Modi


- indicativ / Indikativ
- conjunctiv / Konjunktiv
- imperativ / Imperativ

2
Der Indikativ

Schema formării timpurilor / Das Schema der Bildung der Zeiten

Präsens

ich gehe ich lerne


du gehst du lernst
er, sie, es geht er, sie, es lernt
. wir gehen wir lernen
ihr geht ihr lernt
sie gehen sie lernen

3
Futurum I

ich werde gehen ich werde lernen


du wirst gehen du wirst lernen
er, sie, es wird gehen er, sie, es wird lernen
wir weden gehen wir werden lernen
ihr werdet gehen ihr werdet lernen
sie werden gehen sie werden lernen

Imperfekt

ich ging ich lernte


du gingst du lerntest
er, sie, es ging er, sie, es lernte
wir gingen wir lernten
ihr gingt ihr lerntet
sie gingen sie lernten

Perfekt

ich bin gegangen ich habe gelernt


du bist gegangen du hast gelernt
er, sie, es ist gegangen er, sie, es hat gelernt
wir sind gegangen wir haben gelernt
ihr seid gegangen ihr habt gelernt
sie sind gegangen sie haben gelernt

Plusquamperfekt

ich war gegangen ich hatte gelernt


du warst gegangen du hattest gelernt
er, sie, es war gegangen er, sie, es hatte gelernt
wir waren gegangen wir hatten gelernt
ihr wart gegangen ihr hattet gelernt
sie waren gegangen sie hatten gelernt

Futurum II

4
ich werde gegangen sein ich werde gelernt haben
du wirst gegangen sein du wirst gelernt haben
er, sie, es wird gegangen sein er, sie, es wird gelernt haben
wir werden gegangen sein wir werden gelernt haben
ihr werdet gegangen sein ihr werdet gelernt haben
sie werden gegangen sein sie werden gelernt haben

Der Konjunktiv

Se împarte în: / Er teilt sich in:


a. Konjunktiv I,
b. Konjunktiov II ein.

1. Conjunctivul I sau conjunctivul prezent se formează de la forma infinitiv prin


înlăturarea terminaţiei –en la care se adaugă –e, respectiv terminaţiile de persoană şi
număr. Formele verbale de persoană I singular şi plural, respectiv persoana a III-a
plural sunt identice cu cele de indicativ prezent.

schlafen – verb tare hoffen – verb slab


ich schlafe ich hoffe
du schlafest du hoffest
er, sie, es schlafe er, sie, es hoffe
wir schlafen wir hoffen
ihr schlafet ihr hoffet
sie schlafen sie hoffen
Verbele la conjunctiv I nu primesc Umlaut sau nu prezintă schimbări vocalice aşa cum se
întâmplă la prezent.

prezent: er schläft conjunctiv I: er schlafe


er nimmt er nehme

5
De obicei conjunctivul I se foloseşte în vorbirea indirectă.
z.B.: Er fährt morgen ab.
Er hat mir gesagt, dass er morgen abfahre.

2. Conjunctivul II sau conjunctivul imperfect ne arată faptul că un lucru s-ar putea


întâmpla sau realiza. El se formează de la forma de imperfect a verbului la care se
adaugă terminaţiile de persoană şi număr. Formele de imperfect ale verbelor slabe
sunt identice cu cele de conjunctiv. Atunci se va folosi ‚Würde-Form’pentru o mai
bună exprimare a conjunctivului II şi pentru diferenşierea imperfectului. Se traduce ca
şi condiţionalul optativ din limba română (eu aş dormi, tu ai dormi...).

schlafen – verb tare hoffen – verb slab


ich schliefe ich hoffte
du schliefest du hofftest
er, sie, es schliefe er, sie, es hoffte
wir schliefen wir hofften
ihr schliefet ihr hofftet
sie schliefen sie hofften

Verbele tari care conţin la imperfect vocalele a, o, u primesc la cojunctiv II Umlaut:


imperfect: er sang conjunctiv II: er sänge
er fuhr er führe.

Würde-Form

Conjunctivul II se mai poate înlocui cu ‘werden’ la conjunctiv II însoţit de forma de


inifinitiv a verbului.

ich würde schlafen ich würde kommen


du würdest schlafen du würdest kommen
er, sie, es würde schlafen er, sie, es würde kommen
wir würden schlafen wir würden kommen
ihr würdet schlafen ihr würdet kommen
sie würden schlafen sie würden kommen

6
Der Imperativ

Imperativul este folosit pentru formularea unui ordin, unei comenzi sau cereri. Apare
doar la persoana a doua singular şi plural, după cum urmează:
Persoana a II-a singular
Prezent: du kommst Imperativ: Komm! (Vino!)
du stehst auf Steh auf! (Trezeşte-te)
Persoana a II-a plural
Prezent: ihr kommt Imperativ: Kommt! (Veniţi!)
Ihr steht auf Steht auf! (Treziţi-vă!)
Forma imperativă de politeţe
Prezent: Sie kommen Imperativ: Kommen Sie! (Veniţi!)
Sie stehen auf Stehen Sie auf! (Treziţi-vă!)

Imperativul se formează deci după urmatoarele reguli:


pentru singular se renunţă la pronume şi la terminaţia specifică –st
pentru plural se renunţă doar la pronume
pentru forma de politeţe se interschimba ordinea: mai întâi apare verbul la infinitiv, apoi
pronumele şi dacă e cazul o particulă separabilă.

Excepţii: Verbele care prezintă modificări vocalice la prezent nu suportă aceeaşi


modificare şi la imperativ:
Prezent: du fährst Imperativ: Fahr!

7
Substantivul / Das Substantiv

Substantivele se împart după: / Die Substantive teilen sich:

A. formare în: / der Bildung nach:


- substantive simple: / einfache Substantive: die Katze, der Hund
- substantive compuse: / zusammengesetzte Substantive:
das Katzenfell (blana pisicii),
die Hundehütte (cuşca câinelui).
Substantivele compuse primesc întotdeauna genul cuvântului de bază (genul ultimului
cuvânt)!

B. sens în: / der Bedeutung nach:


- substantive comune: / Gattungsnamen: die Katze, der Stuhl.
- substantive proprii: / Eigennamen: Grimmi, Rumänien, Andrei
- materiale: / Stoffnamen: Holz, Stein, Blei (oţel), Kupfer (cupru)
- substantive colective: / Sammelnamen: das Geschirr (vasele), das Obst
(fructele)

C. gen în: / dem Geschlecht nach:

A. substantive masculine / männliche Substantive


- Substantivele care au terminaţia în –er: der Vater, der Lehrer.
Excepţie: persoanele de gen feminin: die Mutter, die Tochter, die Schwester.
- Profesiile bărbăteşti: der Arzt, der Polizist.
- Substantivele care au terminaţia –ling sau –ing: der Schmetterling (fluturele), der
Lehrling (ucenicul), der Hering, der Ring (inelul).
- Substantivele compuse ce au cuvântul de bază ‘Mann’: der Seemann (marinarul),
der Staatsmann (om de stat).
- Anotimpurile, lunile anului, zilele săptămânii şi momentele zilei: der Herbst, der
Februar, der Mittwoch, der Morgen (diminiaţa), der Abend.
Excepţie: die Nacht.

B. substantive feminine / weibliche Substantive


- Substantivele care au terminaţia –in: die Lehrerin (învăţătoarea), die Hündin
(căţeaua).
Aceste substantive îşi dublează n la plural: die Lehrerinnen, die Hündinnen.
- Substantivele care au următoarele terminaţii: -ung, -heit, -schaft, -keit: die Übung
(exerciţiul), die Freiheit (libertatea), die Freundschaft (prietenia), die Fröhlichkeit
(bucuria).

8
- Fiinţele de gen feminin: die Kuh (vaca), die Katze (pisica), die Stute (iapa).
Excepţie: das Schaf (oaia).

C. substantive neutre / sächliche Substantive


- Substantivele care au terminaţia –chen sau –lein: das Mädchen, das Märchen
(basmul), das Tischlein (măsuţa), das Kätzchen (pisoiaşul).
Majoritatea acestor substantive sunt diminutive.
- Puii de animale: das Kücken (puiul de găină), das Kalb (mielul), das Fohlen
(mânzul).
- Neologismele care au terminaţia la singular –o şi la plural –s:
das Auto – die Autos, das Radio, die Radios.
- Majoritatea substantivelor care au terminaţia –nis: das Ergebnis (rezultatul), das
Begrebnis (înmormântarea), das Verständnis (înţelegerea).
Excepţie: die Kenntnis (cunoştinţa), die Erkenntnis(înţelegerea).
- Substantivele compuse ce au cuvântul de bază ‘Land’: das Hochland (podişul),
das Bergland (regiunea muntoasă).
- Formele de infinitiv substantivate: das Gehen (mersul), das Essen (mâncatul,
mâncarea), das Schlafen (dormitul).
- Formele de participiu II substantivate: das Gelesene (cititul), das Geschriebene
(scrisul).
- Adjectivele substantivate: das Gute (binele), das Böse (răul).

Numărul substantivelor / Die Zahl der Substantive

- Singular / Singular (Einzahl): die Katze, der Hund.


Pluralia-Tantum (Substantive defective de plural): der Honig (mierea), die Butter (untul),
der Regen (ploaia).

- Plural / Plural (Mehrzahl): die Katzen, die Hunde.


Singularia-Tantum (Substantive defective de singular): die Ferien (vacanţa), sie
Weihnachten (crăciunul), die Ostern (paşti).

9
10
Adjectivul / Das Adjektiv

Adjectivele se împart după: / Die Adjektive teilen sich der:

1. gradele de comparaţie în: / der Steigerungsstufen nach:


- adjective regulate: / regelmäßige Adjektive: klein – kleiner – am kleinsten,
groß – größer – am größten.

- adjective neregulate: / unregelmäßige Adjektive:


gut – besser – am besten,
viel – mehr- am meisten,
wenig – weniger – am wenigsten.

- adjective fără grade de comparaţie: / Adjektive ohne Steigerungsstufen:


wunderbar (minunat), grausam (îngrozitor), großartig (măreţ), riesig
(uriaş), tot (mort), lebendig (viu), rot, blau.

2. formare în: / der Bildung nach:


- adjective simple: / einfache Adjektive: rot, blau, eng (strâmt), groß.
- adjective compuse: / zusammengesetzte Adjektive:
ein kugelrunder Stein: Ein Stein, der so rund ist, wie ein Kugel. / O piatră,
care este rotundă, precum este o bilă;
schneeweiße Wäsche: Wäsche, die so weiß sind, wie Schnee. / Rufe, care
sunt albe, precum e zăpada;
stahlharter Beton: Beton, der so hart ist, wie Stahl. / Beton, care este aşa
de tare, precum e oţelul.

Exemple de sufixe şi prefixe cu care se pot forma adjective:


-bar: verwendbar (folosibil) – acest adjectiv este derivat de la verbul verwenden
cu ajutorul sufixului –bar.
-lich: freundlich (prietenos) – format din substantivul Freund şi sufixul –lich.
täglich (zilnic) – substantivul Tag şi sufixul –lich.
-ig: traurig (trist) – substantivul Trauer şi sufixul –ig.
-isch: spanisch (spaniol) – substantivul propriu Spanien şi sufixul –isch.
-en: golden (auriu) – substantivul Gold şi sufixul –en.
un-: prefix cu care se formeză antonime: unmöglich (imposibil)

11
Declinarea adjectivelor / Die Deklination der Adjektive

1. declinarea slabă / die schwache Deklination


Declinarea slabă intervine în propoziţie când adjectivul apare după articole hotărâte: der,
die ,das, des, dem, den.
männlich
N. Der kleine Junge weint. / Băiatul mic plânge.
G. Der Ball des kleinen Jungen ist neu. / Mingea băiatului mic este nouă.
D. Ich schenke dem kleinen Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc baiatului mic o carte.
Akk. Ich sehe den kleinen Jungen in der Klasse. / Îl văd pe băiatul mic în clasă.
weiblich
N. Die graue Maus piepst. / Şoarecele gri piuie.
G. Das Fell der grauen Maus ist weich. / Blana şoarecelui gri este moale.
D. Ich gebe der grauen Maus Nüsse. / Îi dau şoarecelui gri nuci.
Akk. Ich sehe die graue Maus. / Văd şoarecele gri.
sächlich
N. Das kleine Kalb saugt Milch. / Viţelul mic suge lapte.
G. Die Farbe des kleinen Kalbes ist weiß. / Culoarea viţelului mic este albă.
D. Ich gebe dem kleinen Kalb Gras. / Îi dau viţelului mic iarbă.
Akk. Ich pflege das kleine Kalb. / Eu îngrijesc viţelul mic.
plural
N. Die kleinen Jungen weinen. / Băieţii mici plâng.
G. Die Bälle der kleinen Jungen sind rot. / Mingile băieţilor mici sunt roşii.
D. Ich schenke den kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc băieţilor mici cărţi.
Akk. Ich rufe die kleinen Jungen. / Eu chem băieţii mici.

2. declinarea mixtă / die gemischte Deklination


Declinarea mixtă intervine când adjectivul apare după articole nehotărâte: ein, eine, ein şi
kein, keine, keinem etc., precum şi după pronume posesiv: mein, sein, unser, euer, ihr,
etc.
männlich
N. Ein kleiner Junge weint. / Un băiat mic plânge.
G. Der Ball eines kleinen Jungen ist neu. / Mingea unui băiat mic este nouă.
D. Ich schenke einem kleinen Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc unui băiat mic o carte.
Akk. Ich sehe einen kleinen Jungen in der Klasse. / Văd un băiat mic în clasă.
weiblich
N. Eine graue Maus piepst. / Un şoarece gri piuie.
G. Das Fell einer grauen Maus ist weich. / Blana unui şoarece gri este moale.
D. Ich gebe einer grauen Maus Nüsse. / Îi dau unui şoarece gri nuci.
Akk. Ich sehe eine graue Maus. / Văd un şoarece gri.
sächlich
N. Ein kleines Kalb saugt Milch. / Un viţel mic suge lapte.
G. Die Farbe eines kleinen Kalbes ist weiß. / Culoarea unui viţel mic este albă.
D. Ich gebe einem kleinen Kalb Gras. / Îi dau unui viţel mic iarbă.
Akk. Ich pflege ein kleines Kalb. / Eu îngrijesc un viţel mic.

12
plural
N. Einige kleine Jungen weinen. / Unii Băieţi mici plâng.
G. Die Bälle einiger kleinen Jungen sind rot. / Mingile unor băieţi mici sunt roşii.
D. Ich schenke einigen kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc unor băieţi mici cărţi.
Akk. Ich rufe einige kleine Jungen. / Eu chem pe unii băieţi mici.

3. declinarea tare / die starke Deklination


Declinarea tare intervine atunci când adjectivul nu are niciun fel de articol înaintea
sa.
männlich
N. Kleiner Junge weint. / Micul băiat plânge.
G. Der Ball kleines Jungen ist neu. / Mingea micului băiat mic este nouă.
D. Ich schenke kleinem Jungen ein Buch. / Îi dăruiesc micului baiat o carte.
Akk. Ich sehe kleinen Jungen in der Klasse. / Îl văd pe micul băiat în clasă.
weiblich
N. Graue Maus piepst. / Griul şoarece piuie.
G. Das Fell grauer Maus ist weich. / Blana griului şoarece este moale.
D. Ich gebe grauer Maus Nüsse. / Îi dau griului şoarece nuci.
Akk. Ich sehe graue Maus. / Văd griul şoarece.
sächlich
N. Kleines Kalb saugt Milch. / Micul viţel suge lapte.
G. Die Farbe kleines Kalbes ist weiß. / Culoarea micului viţel este albă.
D. Ich gebe kleinem Kalb Gras. / Îi dau micului viţel iarbă.
Akk. Ich pflege kleines Kalb. / Eu îngrijesc micul viţel.
plural
N. Kleine Jungen weinen. / Micii băieţi plâng.
G. Die Bälle kleiner Jungen sind rot. / Mingile micilor băieţi sunt roşii.
D. Ich schenke kleinen Jungen Bücher. / Eu dăruiesc micilor băieţi cărţi.
Akk. Ich rufe kleine Jungen. / Eu chem micii băieţi.

13
Pronumele / Das Pronomen

Tipurile de pronume: / Arten von Pronomen:


1. pronumele personal / das Personalpronomen: ich, du, sie, ihr, wir
2. pronumele relativ / das Relativpronomen: welcher, welche, welches, der, die,
das
3. pronumele reflexiv / das Reflexivpronomen: sich, einander, sich gegenseitig
4. pronumele posesiv / das Possesivpronomen: mein, dein, sein, euer, unser
5. pronumele demonstrativ / das Demonstrativpronomen: dieser, dies, das, jener,
jenes, derselbe, dieselbe, derjenige, dasjenige, solcher
6. pronumele nehotărât / das unbestimmte Pronomen: man, jemand, niemand,
etwas, etliche, andere, alle
7. pronumele interogativ / das Interrogativpronomen: wer? was? was für einer?

1. Das Personalpronomen

Singular Plural

ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

N. ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

G. -- -- -- -- -- --

D. mir dir ihm, ihr, ihm uns euch ihnen, Ihnen

Akk. mich dich ihn, sie, es uns euch sie, Sie

14
2. Das Relativpronomen

Singular Plural
Männlich Weiblich Sächlich M, W, S
N. der die das die

G. dessen deren dessen deren

D. dem der dem denen

Akk. den die das die

3. Das Reflexivpronomen

ich Akk. mich Ich interessiere mich für Sport.


D. mir Ich kann mir das nicht leisten.

du Akk. dich Freust du dich?


D. dir Du stellst dir etwas vor.

er/ sie Akk. sich Er / sie freut sich.


D. sich Er / sie wäscht sich die Hände.

wir Akk. uns Wir unterhalten uns.


D. uns Wie waschen uns die Hände.

ihr Akk. euch Ihr freut euch.


D. euch Ich wascht euch die Hände.

sie / Sie Akk. sich Sie freuen sich.


D. sich Sie waschen sich die Hände.

15
4. Das Possesivpronomen

Singular Plural

ich mein wir unser

du dein ihr euer

er sein
sie ihr
sie ihr
Sie Ihr
es sein

5. Das Demonstrativpronomen

männlich weiblich sächlich plural

N. dieser diese dieses, dies diese

G. dieses dieser dieses dieser

D. diesem dieser diesem diesen

Akk. diesen diese dieses, dies diese

16