Sie sind auf Seite 1von 11

entfalten sermek Sie sollten den Teppich auf den Boden entfalten. Halıyı zeminde açmalısınız.

açmak öffnen Wann öffnen die Geschäfte? Mağazalar ne zaman açılıyor?

alışveriş yapmak einkaufen Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Haftada bir kez alışverişe gidiyoruz.

affetmek verzeihen Das werde ich ihm nie verzeihen können. Onu asla bunun için affedemeyeceğim.

ağlamak weinen Bitte nicht weinen. Du bekommst eine neue Puppe. Lütfen ağlama. Yeni bir bebek alacaksın.

akmak fließen Dieser Fluss fließt in die Nordsee. Bu nehir Kuzey Denizi'ne akar.

almak nehmen Was möchten Sie? - Ich nehme einen Salat. Ne istiyorsun? - Salata alacağım.

Ich kann Sie kaum verstehen. Sprechen Sie bitte Seni neredeyse anlayamıyorum. Lütfen daha yüksek
anlamak verstehen
lauter. sesle konuş.
Kannst du mir erklären, wie man diesen Apparat Bu cihazın nasıl kullanılacağını bana açıklayabilir
anlatmak erklären:açıklamak
bedient? misiniz?

aramak suchen Ich suche meine Brille. Gözlüklerimi arıyorum.

Die Regierung wird sicher bald wieder die Steuern


artmak / arttırmak erhöhen Hükümet kısa süre sonra tekrar vergi toplayacak.
erhöhen.

asmak hängen Das Bild hängt schief. Resim ters (asılmış)

Vielleicht bleiben wir ein paar Tage länger, das Belki hava durumuna bağlı olarak birkaç gün daha
indirmek abhängen:von -D
hängt vom Wetter ab. kalacağız.

ata binmek reiten Möchtest du gerne reiten lernen? Ata binmeyi öğrenmek ister misiniz?

Wir waren im Schwimmbad. Mein Sohn ist immer Biz yüzme havuzunda kalmıştık. Oğlum suya
atlamak springen
wieder ins Wasser gesprungen. atlamaya devam etti.
Ich bin auf der Straße gestürzt und habe mir den
atılmak / düşmek stürzen Sokağa düştüm ve ayağımı kırdım.
Fuß gebrochen.

atmak werfen Die Kinder haben Steine ins Wasser geworfen. Çocuklar suya taş attılar.

Wir leben getrennt. / Sie sollten die Schafe von den


ayırmak trennen Ayrı yaşıyoruz. / Koyunları ineklerden ayırmalısınız.
Kühen trennen.

ayrılmak(kalkmak) abfahren Unser Zug ist pünktlich abgefahren. Trenimiz zamanında ayrıldı.

Ich muss unser Treffen leider absagen, weil ich Maalesef hastalandığım için toplantımızı iptal
ayrılmak(iptaletmek) absagen
krank geworden bin. etmek zorundayım.
Wir haben jetzt unsere Preise reduziert. / Wir Şimdi fiyatlarımızı düşürdük. /Raftaki kitapları
azalmak /indirmek reduzieren
müssen die Bücher im Regal reduzieren. azaltmalıyız.
Kinder, hört bitte auf, so laut zu schreien. - Ich Çocuklar, lütfen çığlık atmayı bırakın. - Çalışmam
bağırmak schreien
muss arbeiten. lazım.

bağlamak,birleştirmek verbinden Wir müssen die Wunde sofort verbinden. Yarayı hemen sarmalıyız.

bakmak schauen Schauen Sie in die Kamera. Bitte lächeln! Kameraya bak. Lütfen gülümse!

Willst du mitspielen? - Nein, ich schaue lieber nur Oynamak ister misin - Hayır, sadece izlemeyi tercih
seyretmek (seyirci) zuschauen
zu. ederim.

basmak drücken Sie brauchen nur auf den Knopf zu drücken. Sadece düğmeye basmanız yeterlidir.

başarmak gelingen Es ist mir gelungen, meinen Chef zu überzeugen. Patronumu ikna etmeyi başardım.

başlamak anfangen / mit-D Wann fängst du mit der Arbeit an? Ne zaman çalışmaya başlıyorsunuz?

başlamak beginnen / mit - D In zwei Wochen beginnen die Sommerferien. Yaz tatili iki hafta içinde başlar.
beklemek warten Können Sie ein paar Minuten warten? Birkaç dakika bekleyebilir misin?

beklentisi olmak erwarten Ich erwarte einen Anruf aus Berlin. Berlin'den bir telefon bekliyorum.

Lassen Wir uns eine Idee zu diesem Thema


belirlemek bestimmen Bu konuda bir fikir belirleyelim.
bestimmen.

benzemek gleichen Ich will du nicht gleichen. Senin gibi olmak istemiyorum

bırakmak lassen Ich habe mein Gepäck am Bahnhof gelassen Bagajımı tren istasyonunda bıraktım.

bilmek wissen Weißt du, wie der Hausmeister heißt? Görevlinin adını biliyor musunuz?

binmek einsteigen Wir werden den Bus um 20 Uhr einsteigen. Saat 8 de otobüse binecegiz.

bitmek enden Die Straße endet hier. Sokak burada bitiyor.

bitirmek beenden Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Kesinlikle antrenmanınızı bitirmelisiniz.

durmak, bitirmek aufhören/ mit - D Es hört nicht auf zu schneien. Kar yağmayı bırakmaz(durmaz).

boyamak streichen Sie streichen die Wände ihres Hauses. Evlerinin duvarlarını boyuyorlar.

altını çizmek unterstreichen Wir sollen alle wichtigen Wörter unterstreichen. Tüm önemli kelimelerin altını çizmeliyiz.

bozulmak faulen Obst und Gemüse sind gefault Meyve ve sebzeler çürümüş

bulmak finden Meine Tante hat eine gute Arbeit gefunden. Teyzem iyi bir iş buldu.

icat etmek erfinden Das Rad wurde vor ca. 6000 Jahren erfunden. Tekerlek yaklaşık 6000 yıl önce icat edildi.

Meine Mama und Papa befindet sich in der Mitte


bulunmak sich befinden Annem ve babam parkın ortasında (bulunuyorlar)
des Park
Mein Sohn ist sehr gewachsen. Er ist jetzt schon
büyümek wachsen Oğlum çok büyüdü. Şimdi benden daha büyük.
größer als ich.

çalışmak arbeiten / an - D Er arbeitet heute bis 16 Uhr. Bugün saat 16'ya kadar çalışıyor.

Gestern hat mir jemand im Zug meine Uhr


çalmak stehlen Dün birisi saatimi trende çaldı.
gestohlen.
Wie haben Sie sich denn verletzt? - Ich habe mich
çarpmak stoßen Nasıl yaralandın? - Arabanın kapısına çarptım.
an der Autotür gestoßen.

çekmek ziehen Sie sollten die Bettdecke darüber ziehen. Battaniyeyi üzerine çekmelisin.

çevirmek wenden Ich muss der Türgriff wenden Kapı kolunu çevirmem gerekiyor

çıkarmak ausziehen Willst du den Mantel nicht ausziehen? Paltonuzu çıkarmak istemiyor musunuz?

çıkarmak entfernen Der Müll muss dringend entfernt werden. Çöp acilen çıkarılmalıdır.

(dışarı) çıkmak /
ausgehen / von - D Plötzlich ist das Licht ausgegangen. Aniden ışık söndü.
sönmek

çizmek zeichnen Ich möchte in Zukunft ein Logo zeichnen. Gelecekte bir logo çizmek istiyorum.

dayanmak (yaslamak) lehnen Ich kann den Schrank an die Wand lehnen. Dolabı duvara yaslayabilirim.

reddetmek / geri
ablehnen Er hat mein Angebot, ihm zu helfen, abgelehnt. Ona yardım teklifimi reddetti.
çevirmek
Ich möchte Zeit von Ihnen, um Ihr Angebot zu Teklifinizi değerlendirmek için sizden zaman
degerlendirmek bewerten
bewerten istiyorum
değiştirmek wechseln Können Sie 5 Euro in Dollar wechseln? 5 Euro'yu dolar olarak değiştirebilir misiniz?

Haben Sie dieses Waschmittel schon einmal


denemek probieren Bu deterjanı daha önce denediniz mi?
probiert?

dertli olmak leiden Er leidet an einer schweren Krankheit. Ciddi bir hastalığı var.

desteklemek abstützen Ich werde dich dein ganzes Leben lang abstützen. Tüm hayatın boyunca sana destek olacağım.

devam etmek andauern Sie müssen die Prüfung bestehen, um andauern. Devam etmek için sınavı geçmelisiniz.

devam weiter Sie müssen weiter arbeiten, um Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmek için çalışmaya devam etmelisin

dışlamak/ayrımcılık ausschließen Das kann man nicht ganz ausschließen. Bu tamamen göz ardı edilemez.

dikkat etmek aufpassen / auf - A Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Üzgünüm. Muhtemelen dikkat etmiyordum.

dilemek wünschen Ich wünsche Ihnen alles Gute. Size en iyisini diliyorum.

Ich möchte mich ausruhen, weil ich heute so müde


dinlenmek ausruhen Dinlenmek istiyorum çünkü bugün çok yorgunum.
bin.
Bak, burada ya da evinde olsun, iyileşmek istemesi
iyilesmek sich erholen Egal ob hier oder zu Hause, sie muss sich erholen.
gerekiyor.

doğmak geboren Wann und wo sind Sie geboren? Ne zaman ve nerede doğdun?

Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn


dolaşmak besichtigen Tatilde Schönbrunn Sarayı'nı ziyaret ettik.
besichtigt.

doldurmak füllen Füllen Sie bitte dieses Formular aus! Lütfen bu formu doldurun!

Es hat nicht geregnet. Ich muss meine Blumen


dökmek /sulamak gießen Yağmur yağmadı. Çiçeklerimi sulamam lazım.
gießen.
Er war aufgrund des schlechten Wetters
geri dönmek umkehren O kötü hava nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.
gezwungen umzukehren.
Sie sollen auf mich warten, als ich zurückkomme.
geri dönmek zürückkommen Geri döndüğümde beni beklemelisin.
Als: -dığında /diğinde / ...

durmak (dik) stehen In meinem Beruf muss ich viel stehen. İşimde çok durmak zorundayım.

Tom liebte es zu singen, doch singen hören wollte Tom şarkı söylemeyi seviyordu. Fakat hiç kimse onu
duymak / dinlemek hören
ihn niemand. dinlemek istemiyordu.

dinlemek (birini) zuhören Ich kann nicht mehr so gut hören. Artık çok iyi duyamıyorum.

düşmek fallen Das Glas ist auf den Boden gefallen. Cam yere düştü.

aklına gelmek einfallen Wo es mir gerade einfällt, wer passt auf Trixie auf? Aslında şimdi aklıma geldi de, Trixie'ye kim bakıyor?

batma sinken Das Schiff ist vor der Küste gesunken. Gemi kıyıda battı.

düşünmek denken / an -A Du lachst, was denkst du gerade? Gülüyorsun, ne düşünüyorsun?

Letztes Wochenende habe ich meine Papiere


düzenlemek ordnen Kağıtlarımı geçen hafta sonu düzenledim.
geordnet.
Haben Sie noch was anzufügen?
eklemek anfügen Eklemek istediğin bir şey var mı?

Der Schnee ist diese Nacht liegen geblieben, aber Dün gece hâlâ yerde kar vardı, ama bu sabah hepsi
erimek schmelzen
heute morgen ist er geschmolzen. eridi.
Ich möchte dir nicht befehlen mitzukommen Pullo, Sana gelmeni emretmek istemiyorum Pullo, ama
emretmek befehlen
aber ich werde es wenn es sein muss. gerekirse emrederim de.
olmamak, eksik olmak
fehlen Auf dem Brief fehlt der Absender. Mektupda gönderen eksik
/ an - D
ertelemek verschieben Leider muss ich den Termin verschieben. Maalesef randevuyu ertelemek zorundayım.

çalışmak wirken Die Tabletten haben nicht gewirkt. Tabletler çalışmadı.

Unsere Freunde heiraten nächsten Monat in


evlenmek heiraten Gelecek ay İtalya'da arkadaşlarımız evleniyor.
Italien.

fark etmek bemerken Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist. Pencerenin açık olduğunu fark etmedim.

Pasaportum hala bir yıl geçerlidir. Bu sizin için de


geçerli olmak gelten / für - A Mein Pass gilt noch ein Jahr. Das gilt auch für dich!
geçerli!

geçirmek verbringen Wie haben Sie Ihren Urlaub verbracht? Tatilinizi nasıl geçirdiniz?

Entschuldigung! - Kein Problem. Es ist nichts Bir şey olursa bilecek ilk kişi sen olacaksın. Söz
olmak / geçmek
passieren passiert. /Wenn etwas passiert, erfährst du es als veriyorum. / Maalesef - Sorun değil. Hiçbir şey
(geçip gitmek)
erste. olmadı.

geliştirmek entwickeln Unser Sohn entwickelt sich gut in der Schule. Oğlumuz okulda iyi gelişiyor.

gelmek kommen Woher kommen Sie? - Aus Frankreich. Nerelisin / Nereden geldin? - Fransa'dan.

Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn


gezmek / dolaşmak besichtigen Tatilde Schönbrunn Sarayı'nı ziyaret ettik.
besichtigt.

gezmek (yürüyüş/kır) wandern Wir gehen oft wandern. Çok yürüyüş yapıyoruz.

Wir müssen ihn sofort in die Notaufnahme bringen.


Onu hemen acil servise götürmek zorundayız, o
getirmek ve götürmek bringen Er ist schwer verletzt. / Bringen Sie mir bitte ein
ciddi yaralı. / Bana bir bardak çay getir, lütfen!
Glas Tee!

alıp getirmek holen Soll ich uns was zu trinken holen? İçecek bir şey almalı mıyım?

gidip almak
abholen Meine Freundin hat mich vom Bahnhof abgeholt. Kız arkadaşım beni tren istasyonundan aldı.
,karşılamak

birlikte getirmek mitbringen Hast du deine Familie mitgebracht? Aileni birlikte getirdin mi?

Zolldokumente deuten darauf hin, dass Shubie Elimizdeki verilere göre Shubie Hartwell dün ülkeye
girmek einreisen
Hartwell gestern eingereist ist. giriş yapmış.

Wenn du das Fenster nicht zumachst, werden die


girmek hereinkommen Pencereleri kapatmazsan sivrisinekler içeri girer.
Gelsen hereinkommen.

Ich gehe jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit. /Tom Her sabah işe yürüyorum./Tom bir süre bekledi ve
gitmek gehen / um - A wartete kurz und stand dann auf, um zu gehen. /Er gitmek için kalktı. / Onun evinin önünde bir ileri bir
ging vor dem Haus hin und her. geri yürüdü.

Du musst dich wärmer anziehen, sonst erkältest du


giymek anziehen Daha sıcak giyinmelisin, aksi takdirde üşüteceksin.
dich.
Ich habe meinen Freunden eine Einladung zur
göndermek schicken Arkadaşlarıma düğüne bir davetiye gönderdim.
Hochzeit geschickt.

göndermek senden Bitte senden Sie uns die Unterlagen per E-Mail. Lütfen belgeleri bize e-posta ile gönderin.

Ich sehe nicht gut. Ich brauche eine Brille. /Obwohl


İyi görmüyorum. Gözlüklere ihtiyacım var. /Robert
Robert verkleidet war, erkannte ich ihn sofort, als
gizlenmiş olmasına rağmen onu gördüğümde onu
görmek sehen ich ihn sah. /Jim sah nach links und rechts, bevor er
hemen tanıdım. /Jim yolu geçmeden önce sola ve
über die Straße ging. /Letztes Jahr sah ich nicht
sağa baktı. /Geçen yıl en az elli film seyrettim.
weniger als fünfzig Filme.

Bei allem Respekt, wir sind nicht hier, um das zu Saygısızlık etmek istemem ancak bu konuyu
görüşmek bereden
bereden. görüşmek için gelmedik.

göstermek zeigen Zeig mir bitte deine Hausaufgaben. Zeig mir bitte deine Hausaufgaben.

gülmek lachen Lachen ist gesund. Gülmek sağlıklıdır.


hareket etmek vorgehen: ilerlemek Er hat sicherlich Gründe, vorsichtig vorzugehen. Dikkatli ilerlemek için yeterli nedeni var.

hareket etmek bewegen: kımıldatmak Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen. Acıdan zorlukla hareket edebilirim.

abreisen: yolculuk Er ist vor einer Woche, also am zehnten Mai, nach Bir hafta önce Avrupa'ya gitmek için yola çıktı. Yani
hareket etmek
yapmak Europa abgereist. 10 mayısta.

hareket etmek abfahren: kalkmak Unser Zug ist pünktlich abgefahren. Trenimiz zamanında ayrıldı.

hareket etmek abfliegen: havalanmak Und wann wollen Sie abfliegen? Ne zaman uçmak istersiniz?

alıkoymak / tutmak
behalten Darf ich die Zeitschrift behalten? Dergiyi saklayabilir miyim?
(akılda)

hazırlamak vorbereiten Am Heute machen wir ein kleines vorbereiten Bugün küçük bir (biraz) hazırlık yapıyoruz

hesaplamak rechnen Meine Tochter kann gut rechnen. Kızım iyi hesaplama yapabilir.

Wie fühlen Sie sich? - Danke, ich fühle mich wohl. Nasıl hissediyorsun - Teşekkür ederim, iyi
hissetmek fühlen
hissediyorum.

ısırmak beißen Beißt du mich, so beiße ich auch dich. Beni ısırırsan, o zaman ben de seni ısırırım.

içmek trinken Trinken Sie einen Tee mit uns? Bizimle çay içmek ister misin?

isimlendirilmek heißen Wie soll es heißen? Onu nasıl isimlendirmeliyiz?

yapmak (spor) treiben Welchen Sport treibst du? Ne tür bir spor yapıyorsunuz?

ilgilenmek sich interessieren Das Thema Kindererziehung interessiert mich sehr. Çocuk yetiştirme konusuyla çok ilgileniyorum.

inanmak (sanmak) glauben / an -A Ich glaube, der Chef ist heute nicht im Büro. Patronun bugün ofiste olduğunu sanmıyorum.

incelemek untersuchen Sie sollten sich vom Arzt untersuchen lassen. Doktor muayenesi yaptırmalısınız.

inmek absteigen Bitte, ich möchte jetzt aus dem Auto ansteigen. Lütfen şimdi arabadan inmek istiyorum.

Leider ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Ich Ne yazık ki bisikletim kırıldı. Eve itmek zorunda
itmek schieben
musste es nach Hause schieben. kaldım.
möchten:istemek/möge
istemek Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Bir mesaj (geride)bırakmak ister misiniz?
n K.II
mögen:
istemek Ich mag keinen Reis. Pirinçten hoşlanmam.
sevmek/istemek

istemek wollen:arzu/istemek Peter will Arzt werden. Peter doktor olmak istiyor.

wünschen:dilemek/iste
istemek Ich wünsche Ihnen alles Gute. Size en iyisini diliyorum.
mek
Diese Frau hat dich seltsam angeschaut, als du das
izlemek (bakmak) anschauen Onu söylediğinde o kadın sana garip garip baktı.
gesagt hast.

kabul etmek akzeptieren Ich kann diese Bedingungen nicht akzeptieren. Bu şartları kabul edemem.

kabul etmek annehmen Ich nehme Ihre Einladung gern an. Davetinizi kabul etmekten mutluluk duyuyorum.

Ich habe nichts dagegen, aber vielleicht willst du


kaçmak abhauen: sıvışmak Benim için mahzuru yok ama sıvışmak isteyebilirsin.
lieber abhauen.

kaçmak fliehen Der Einbrecher ist sofort geflohen. Hırsız hemen kaçtı.

Kannst du mir helfen? Das Paket kann ich allein Bana yardım edebilir misin Paketi tek başına
kaldırmak heben
nicht heben. kaldıramıyorum.
Für die Reise habe ich 500 Euro von meinem Konto
çekmek abheben Gezi için hesabımdan 500 Euro çektim.
abgehoben.
kalkmak aufstehen Ich stehe jeden Morgen um sechs Uhr auf. Her sabah saat altıda kalkarım.

Vielleicht bleiben wir ein paar Tage länger, das Belki hava durumuna bağlı olarak birkaç gün daha
kalmak bleiben
hängt vom Wetter ab. kalacağız.

Bitte, schließen Sie die Tür. / Tom atmete tief ein


Lütfen kapıyı kilitleyin. /Tom derin bir nefes aldı ve
kapatmak / kilitlemek schließen und schloss die Augen. /Alle Schulen wurden
gözlerini kapadı. /Tüm okullar kapatıldı.
geschlossen.

Das kann ich nicht allein entscheiden, da muss ich


karar vermek entscheiden Buna yalnız karar veremem, sormam gerek.
erst fragen.

karıştırmak mischen Mische keine Energiegetränke mit Alkohol! Enerji içeceklerini alkolle karıştırma.

karşılamak,gidip
abholen Meine Freundin hat mich vom Bahnhof abgeholt. Kız arkadaşım beni tren istasyonundan aldı.
almak

tazmin etmek vergüten Wirst du die Kosten vergüten? Masrafları geri ödeyecek misin?

karşılaşmak /
treffen Wir treffen sie immer freitags. Onlarla daima Cuma günleri karşılaşırız.
buluşmak
Leider konnte ich an dem Kurs nicht regelmäßig
katılmak teilnehmen Ne yazık ki düzenli olarak kursa katılamamıştım.
teilnehmen.

kaybetmek verlieren Ich will meine Freundin nicht verlieren. Kız arkadaşımı kaybetmek istemiyorum.

Tom grub mit der Schaufel, die Maria ihm Tom, Mary'nin ona verdiği kürekle arka bahçesinde
kazmak graben
geschenkt hatte, im Garten ein Loch. bir çukur kazdı.

Egal welches Spiel er spielt, er gewinnt immer Hangi oyunu oynarsa oynasın, o daima kazanır
kazanmak gewinnen:bir şey
Egal welches / Egal was Hangisi olursa olsun / Ne olursa olsun

Tom verdient nicht genug, um seine Familie zu


kazanmak verdienen:para Tom ailesine yardım edecek kadar para kazanmıyor.
helfen.
bestehen:sınav / auf
kazanmak Er hat die Prüfung gerade noch bestanden. Testi güçlükle geçmeyi başardı.
und aus -D

mevcut olmak bestehen Das Modul Lesen besteht aus fünf Teilen. Okuma modülü beş bölümden oluşmaktadır.

kesmek schneiden:dogramak Das Messer schneidet nicht. Bıçak kesmiyor.

Er hat sich beim Skifahren verletzt, sein Bein ist


kırmak brechen Kayak yaparken kendini yaraladı, bacağı kırıldı.
gebrochen.
Tom wollte etwas sagen, doch Tom bir şeyler söylemek istedi, ama Meryem
sözünü kesmek unterbrechen
Maria unterbrach ihn. sözünü kesti.

kızartmak braten Das Fleisch muss zehn Minuten braten. Et on dakika kızartılmalıdır.

konuşmak sprechen Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin?

konuşmak reden:söylemek Worüber habt ihr gestern geredet? Dün neden bahsediyordun?

kokmak riechen Dieses Parfüm riecht sehr gut. Bu parfüm çok güzel kokuyor.

Sie fürchtet sich vor Schlangen / Ich habe enormen Yılanlardan korkuyor./ Onlardan korkmama rağmen
korkmak fürchten
Respekt vor Pflegerinnen, obwohl ich sie fürchte. hemşirelere çok saygım var.

korumak schützen Diese Impfung schützt vor Grippe. Bu aşı gribe karşı korur.

Ich bin sehr schnell gerannt, aber der Bus war Çok hızlı koştum ama otobüs çoktan gitmişti.
koşmak rennen
schon weg. schon: bile / çoktan / zaten /önceden

koymak stellen: dik koymak Stell das Fruchtsaft In den Kühlschrank! Meyve suyunu buzdolabına koyun!

legen:yatay koymak, Ich habe Ihnen die Briefe auf den Schreibtisch
koymak Mektupları masanıza koydum.
yatırmak gelegt.

kullanmak verwenden Dieses Wort wird oft verwendet. Bu kelime sıklıkla kullanılır.
kullanmak benutzen Benutzen Sie bitte die öffentlichen Verkehrsmittel. Lütfen toplu taşıma araçlarını kullanın.

kurmak gründen Frau Bauer hat eine eigene Firma gegründet. Bayan Bauer kendi şirketini kurdu.

kurtarmak retten Der Arzt konnte das Kind noch retten. Doktor yine de çocuğu kurtarabilirdi.

Kannst du mir helfen, die Party vorzubereiten? Ich Partiyi hazırlamama yardım eder misin? Yalnız
meydana getirmek schaffen :oluşturmak
schaffe das nicht allein. yapamam.

nasihat etmek raten Die Männer haben mir etwas geraten. Adamlar bana iyi bir fikir verdiler.

Ich habe gelesen, dass es ab heute Sonderangebote


okumak lesen Bugünden itibaren özel teklifler olduğunu okudum.
gibt.

olmak sein Ich bin Mechaniker. Ben tamirciyim.

Sie kann sich vermehren und teilen, um weitere Bu hücre başka hücreler oluşturmak üzere
oluşturmak bilden
Zellen zu bilden. çoğalabilir ve bölünebilir.

otlamak / beslenmek fressen Hat der Hund schon etwas zu fressen bekommen? Köpek yiyecek bir şey aldı mı?

oturmak sitzen (D) Wo möchten Sie sitzen? - Bitte ganz hinten. Nereye oturmak istersiniz? - Arkada, lütfen.

oturmak setzen (A) Darf ich mich zu Ihnen setzen? Seninle oturabilir miyim?

Wir haben einen großen Garten, da können die


oynamak spielen Çocukların oynayabileceği büyük bir bahçemiz var.
Kinder spielen.

ödemek bezahlen Hast du die Rechnung schon bezahlt? Faturayı ödedin mi?

ödünç vermek leihen Ich habe mir von meinem Bruder 50 Euro geliehen. Kardeşimden 50 Euro ödünç aldım.

öğrenmek lernen Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ne zamandır Almanca öğreniyorsun?

ölçmek messen Haben Sie schon Fieber gemessen? Daha önce bir ateş ölçtün mü?

Mein Kollege kommt heute nicht. Sein Vater ist


ölmek sterben Meslektaşım bugün gelmiyor. Babası dün öldü.
gestern gestorben.
Er hat mir für den alten Wagen noch 800 Euro
önermek bieten Eski araba için bana 800 avro teklif etti.
geboten.

sunmak /ikram etmek anbieten Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? İçecek bir şeyler ikram edebilir miyim?

Gestern hat es geregnet. Heute scheint wieder die


parlamak scheinen Dün yağmur yağdı. Güneş bugün yeniden parlıyor.
Sonne.

paylaşmak teilen Mein Mann und ich teilen uns die Arbeit. Kocam ve ben işi paylaşıyoruz.

pişirmek backen Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Geldiğinde bir pasta pişirecegim.

rica etmek bitten / um -A Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Kısa bir süre dinlemenizi isteyebilir miyim?

sahip olmak haben Wir haben Hunger. Biz açız.

sakınmak meiden Der Arzt sagt, ich soll Stress vermeiden. Doktor stresten kaçınmam gerektiğini söylüyor.

tartmak wiegen Wie viel wiegst du? Kaç kilosun?

Sie sprach viel, aber ihr Mann schwiegt den ganzen


susmak schweigen Çok konuştu, ama kocası bütün akşam sessiz kaldı.
Abend lang.

sanmak glauben Ich glaube, der Chef ist heute nicht im Büro. Patronun bugün ofiste olduğunu sanmıyorum.
Stefan wird beim Zelten immer von den Mücken
Stefan kamp yaparken her zaman sivrisinek
saplamak / sokmak stechen gestochen. Mücken:sivrisinek Zelten:Çadır,
tarafından ısırılır.
Kurmak

Ich würde diese Uhr kaufen, sie ist nur leider zu Ben bu saati satın almak istiyorum ama ne yazık ki
satın almak kaufen
teuer. fazla pahalı.

alışveriş yapmak einkaufen Wir gehen einmal pro Woche einkaufen. Haftada bir kez alışverişe gidiyoruz.

satmak verkaufen Ich habe unser altes Auto verkauft. Eski arabamızı sattım.

saymak zählen Bitte zählen Sie das Wechselgeld sofort nach. Lütfen değişikliği hemen sayın.

anlatmak / von - D erzählen Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Kocam bana senin hakkında çok şey anlattı.

Ich habe die Kinder gerufen, aber sie haben mich


seslenmek rufen:çagrı Çocukları çağırdım ama beni duymadılar.
nicht gehört.

aramak / bei - D anrufen Ich rufe Sie heute Abend an. Seni bu gece ararım.

Für die Aufgabe können Sie aus drei Themen


seçmek auswählen Görev için üç konu arasından seçim yapabilirsiniz.
auswählen.

sevmek lieben Ich liebe meine Familie. Ailemi seviyorum.

aşık olmak sich verlieben Ich habe mich verliebt. Aşık oldum.

seyretmek / bakmak ansehen Warum siehst du mich so erschrocken an? Bana neden bu kadar korkmuş görünüyorsun?

Wo ist denn mein Pass? Ich hatte ihn doch in die


sokmak stecken Pasaportum nerede? Çantaya koymuştum.
Handtasche gesteckt.
Unser Personal berät Sie gern, wenn Sie Fragen Herhangi bir sorunuz olursa personelimiz size
sormak fragen / nach - D
haben. memnuniyetle yardımcı olacaktır.

söylemek sagen Entschuldigung! Was haben Sie gesagt? Özür dilerim! Ne dedin?

Ich muss unser Treffen leider absagen, weil ich Maalesef hastalandığım için toplantımızı iptal
iptal etmek absagen
krank geworden bin. etmek zorundayım.
sunmak / ikram
anbieten Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? İçecek bir şeyler ikram edebilir miyim?
etmek
Sie sprach viel, aber ihr Mann schwieg den ganzen
susmak schweigen Çok konuştu, ama kocası bütün akşam sessiz kaldı.
Abend lang.
Wir setzen die Behandlung am nächsten Önümüzdeki Perşembe günü saat 11: 00'da
sürdürmek fortsetzen
Donnerstag um 11.Uhr fort. tedaviye devam edeceğiz.

sürmek / gitmek fahren Wir sind mit dem Zug gefahren. Trenle gittik.

götürmek - İdare
führen/ zu -D Der Lehrer führt seine Schüler durch das Museum. Öğretmen öğrencilerine müzede rehberlik eder.
etmek

sürünmek kriechen Tom kroch unters Bett. Tom yatağın altında süründü.

şarkı söylemek singen Ich singe gern. Şarkı söylemeyi severim.

Er kann das Essen leider nicht genießen, weil es zu Ne yazık ki, çok baharatlı olduğu için yemeğin tadını
tadını çıkarmak genießen:keyif almak
scharf ist. çıkaramıyor.
Otuz yıldan daha fazla bir süredir birbirimizi
tanımak kennen:birini Wir kennen uns schon seit mehr als dreißig Jahren.
tanıyoruz.
erkennen:anlamak / an-
tanımak Ich habe Roberto gleich an seiner Stimme erkannt. Roberto'yu hemen sesiyle tanıdım.
D

tanımak anerkennen:birşeyi Meine Ausbildung wird hier nicht anerkannt.

kennenlernen:biriyle
tanımak Wo habt ihr euch kennengelernt?
tanışmak
tanıtım yapmak werben:reklam Ich habe mich um diese Stelle beworben. Bu pozisyon için başvurdum.

tartışmak streiten Die Kinder streiten sich oft. Çocuklar sık sık tartışırlar.

Lass ich den Koffer tragen. Der ist zu schwer für


taşımak tragen Bavulu taşıyayım. Senin için çok ağır.
dich.
Sie empfahl ihm, keinen Gebrauchtwagen zu O ona kullanılmış araba almamasını tavsiye etti
tavsiye etmek empfehlen
kaufen, aber er folgte ihrem Rat nicht. fakat o onun tavsiyesini dinlemedi.

kayıt etmek eintragen Tragen Sie sich bitte in die Liste ein. Lütfen kendinizi listeye girin.

tekmelemek treten Ich bin in ein Stück Glas getreten. Bir cam parçasına bastım.

Letztes Jahr bin ich in einen Sportverein


girmek-katılmak eintreten Geçen yıl bir spor kulübüne katıldım.
eingetreten.

tercih etmek vorziehen Ich würde den Tod dem hier vorziehen. Ölümü buna tercih ederim.

Wir müssen etwas finden, um dieses Loch zu


tıkamak stopfen Bu deliği tıkamak için bir şey bulmalıyız.
stopfen.
Wollen wir einkaufen gehen und danach Alışverişe gidip birlikte yemek mi yapacağız? - Evet,
tıklamak klingen:çalmak
zusammen kochen? - Ja, das klingt gut. kulağa hoş geliyor.

tırmanmak:bir yere klettern Die Kinder sind auf den Baum geklettert. Çocuklar ağaca tırmandı.

toplamak addieren: eklemek Es ist leicht, 5 zu 10 zu addieren. 10'a 5 eklemek kolaydır.

Und dieses Dioxin wird sich in ihrem Fett


Ve bu dioksin hayvanın yağında birikir. Bu da
ansammeln, auch in der Milch und im Fleisch, und
toplamak ansammeln:biriktirmek hayvanın etini veya sütünü tüketen bir kimsenin
jeder der Milchprodukte isst, bekommt diese Dioxin-
aynı dozda dioksin alması demektir.
Dosis ab.
Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch
toplamak aufräumen:düzen, tertip Tatile çıkmadan önce masamı düzenlemeliyim.
meinen Schreibtisch aufräumen.
pflücken:bir şeyi Tom und Maria pflückten am Fluss einige Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği
toplamak
koparma Wildblumen. topladı.

toplamak versammeln:çagrı Der Lehrer versammelte seine Schüler um sich. Öğretmen öğrencilerini kendi etrafında topladı.

El çantamı bir süreliğine tutabilir misin? Kurz: az


tutmak halten / für - A / von - D Kannst du mal kurz meine Handtasche halten?
süren/kısa

uçmak fliegen Der Vögel ist auf einen Baum geflogen. Kuş bir ağaca uçtu

Wir müssen einfach weiter eine verbale Lösung Sorunları konuşarak halletme konusunda çaba sarf
uğraşmak anstreben:çaba
anstreben etmeye ihtiyacımız var.
Jeden Tag Überstunden? Das können Sie nicht
ulaşmak erlangen : elde etmek Fazla mesai her gün mü? Bunu isteyemezsin.
verlangen.
ankommen:varmak /
ulaşmak Wann kommt der Zug in Hamburg an? Tren Hamburg'a ne zaman varıyor?
auf -A
Kannst du mir bitte den Schlüssel runterwerfen? Anahtarı bana atar mısın lütfen? Benimkini
unutmak vergessen
Ich habe meinen vergessen. unuttum.

uygulamak anwenden Diese Salbe muss man dreimal am Tag anwenden. Bu merhem günde üç kez uygulanmalıdır.

uymak (olmak) passen Der Pullover passt mir nicht mehr. Kazak artık bana uymuyor.

kaçırmak verpassen Ich habe den Zug verpasst.

dikkat etmek aufpassen

uyumak schlafen Haben Sie gut geschlafen? İyi uyudun mu?

uyanmak aufwachen Von dem Lärm bin ich aufgewacht. Gürültüden uyandım.
uyandırmak wecken Können Sie mich morgen früh um sechs wecken? Yarın sabah altıda beni uyandırabilir misin?

liegen: (yatay durmak) /


uzanmak (yatmak) Der Brief liegt schon auf Ihrem Schreibtisch. Mektup zaten masanızda.
D
legen:akk (yatay Ich habe Ihnen die Briefe auf den Schreibtisch
uzanmak (yatmak) Mektupları masanıza koydum.
koymak) / A gelegt.

uzatmak verlängern Ich muss meinen Pass verlängern lassen. Pasaportumu uzatmam gerekiyor.

üflemek blasen Er blies das Essen, weil es heiß war. O yemeği üfledi, öünkü yemek sıcaktı.

Ich hoffe, dass ihr zu meinem Geburtstag kommen


ümit etmek hoffen / auf - A Umarım doğum günüm için gelebilirsin.
könnt.

üşümek frieren Wenn Sie frieren, mache ich das Fenster wieder zu. Eğer üşürseniz, pencereyi tekrar kapatacağım.

vermek geben Geben Sie mir bitte eine Quittung! Lütfen bana bir makbuz verin!

vurmak,dövme schlagen: Wer hat den Weltmeister geschlagen? Dünya şampiyonunu kim yendi?

önermek vorschlagen Ich schlage vor, dass wir eine Pause machen.

yalan söylemek lügen Du sollst nicht lügen. Yalan söylememelisin.

yakalamak greifen Greifen Sie doch zu! Yakala!

Nein, wir müssen näher an das Team Hayır, takıma daha da yakınlaşmalıyız. näher:daha
yaklaşmak herankommen
herankommen yakın

yaklaşmak schleichen:sessizce Ihr werdet euch in Gotham rein schleichen. Gotham'a gizlice gireceksiniz.

yakmak brennen In diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt. Geçen yıl bu evde bir yangın vardı.

yapmak machen Was machst du am Wochenende? Hafta sonu ne yapıyorsun?

Gerçekte ne istediğinizi yapmak için asla yeterli


Die Zeit reicht nie, um das zu tun, was man
yapmak tun zaman yoktur.
eigentlich will.
eigentlich:gerçekten reichen: yetmek/erişmek

leisten:gerçekleştirmek Ne yazık ki, bu kadar pahalı bir arabayı


yapmak So ein teures Auto kann ich mir leider nicht leisten.
/ altından kalkmak karşılayamam.
Bence Tom sonunda vazgeçecek ve başkasının
Ich denke, dass Tom schließlich aufgeben und es yapmasına izin verecek. / Bagajımı tren
yaptırmak / bırakmak lassen jemand anderen machen lassen wird. / Ich habe istasyonunda bıraktım. Schließlich: sonunda
mein Gepäck am Bahnhof gelassen. aufgeben: bırakmak / vazgeçmek

Kannst du mir helfen? Ich muss nächsten Monat Bana yardım edebilir misin Gelecek ay taşınmak
yardım etmek helfen
umziehen. zorundayım.

yasaklamak verbieten Ich werde meinen Kindern das Rauchen verbieten. Çocuklarımı sigara içmekten yasaklayacağım.

Büyükanne ve büyükbabanız hala hayatta mı?


yaşamak leben Leben Ihre Großeltern noch?
Noch: daha, hala,

yaşamak,görmek erleben In unserem Urlaub haben wir viel Schönes erlebt. Tatilimiz boyunca çok güzel şeyler yaşadık.

yazmak schreiben Ich habe dir einen Brief geschrieben. Sana bir mektup yazdım.

kopya çekmek abschrieben Er hat die Hausaufgaben von mir abgeschrieben. O ödevi benden kopyaladı/ yazdı

Henüz öğle yemeği yemedin mi? schon:


yemek essen Haben Sie schon zu Mittag gegessen?
zaten/daha/henüz/artık/bile
Ich schwöre, John. Heute höre ich mit dem Ben yemin ediyorum, John. Bugün itibariyle,
yemin etmek schwören
Rauchen auf. sigarayı bırakıyorum.
Wie viele Zimmer brauchen Sie? - Mir genügt eine 2- Kaç odaya ihtiyacınız var? - 2 odalı bir daire benim
yetmek genügen
Zimmer-Wohnung. için yeterli.
Tom wäscht sich stets die Hände, bevor er etwas Tom bir şey yemeden önce daima ellerini yıkar.
yıkamak waschen
isst. stets: daima / sürekli

abwaschen bulaşık yıkamak Ich muss noch das Geschirr abwaschen. Hala bulaşıkları yıkamak zorundayım.

yırtmak / kopmak reißen Das Seil riss, als wir den Berg bestiegen Dağa tırmanırken ip koptu.

Wenn McKeen die Waffe von dem Überfall Yani McKeen silahı delil odasından almış olsa bile,
doldurmak,yüklemek laden:
genommen hat, muss er sie auch geladen haben. yine de onu doldurmak zorundaydı.
Eigentlich wollte ich dich einladen, aber dein Seni davet etmek istedim ama arkadaşın benden
davet etmek einladen/ zu - D
Freund ist mir zuvorgekommen. önce davrandı.

yüklemek verladen Die Bäume verladen wir morgen früh um Neun. Yarın sabah dokuzda ağaçları yükleyeceğiz.

Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist


yüklemek (şarj) aufladen Telefonumu şarj etmem gerekiyor. Pil bitmiş.
leer.
Die Preise für Milch und Gemüse sind wieder Süt ve sebze fiyatları tekrar yükseldi. wieder:
yükselmek:artmak steigen
gestiegen. yeniden / tekrar

aktarma yapmak umsteigen In Ulm müssen Sie umsteigen. Ulm'de trenleri değiştirmeniz gerekiyor.

yürümek laufen Ich bin gestern 100 m in 10,4.Sekunden gelaufen. Dün 10,4 saniyede 100 m koştum.

yüzmek schwimmen Ich gehe regelmäßig schwimmen. Düzenli olarak yüzmeye gidiyorum.

Bitte zwing mich nicht etwas zu essen.Ich bin Lütfen beni birşey yemeye zorlama, gerçekten aç
zorlamak zwingen:yapmaya
wirklich nicht hungrig. değilim.

istemek wollen Peter will Arzt werden. Peter doktor olmak istiyor.

zorunda olmak müssen Wie lange müssen Sie arbeiten? Ne kadar süre çalışman gerekiyor?

lazım olmak/meli-malı sollen Wann soll ich kommen? Ne zaman gelmeliyim?

. -e/-a bilmek
können Können Sie bitte die Heizung einschalten? Isıtmayı açabilir misiniz, lütfen?
(yapmak)

izinli olmak dürfen Dürfen wir heute länger fernsehen? Bugün daha fazla televizyon izleyebilir miyiz?

istemek-hoşuna
mögen Ich mag keinen Reis. Pilav sevmem.
gitmek

istemek möchten Möchtest du auch einen Kaffee? Bir kahve ister misin?

olmak werden Es wird kalt. Hava soğuyor.

yaptırmak-razı olmak lassen Ich habe mein Gepäck am Bahnhofgelassen. Bagajımı tren istasyonunda bıraktım.

tavsiye etmek sollten Sie sollten sich vom Arzt untersuchen lassen. Doktor muayenesi yaptırmalısınız.

gelecekte istemek würden Würden Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Lütfen ismini heceler misin?

dilemek wünschen Ich wünsche Ihnen alles Gute. Size en iyisini diliyorum.

Das könnte Ihnen auch gefallen