Sie sind auf Seite 1von 4

Uticaji momenta torzije

Za zadati poprečni presek izložen momentu torzije prema skici


a) nacrtati dijagrame τMt
b) Odrediti torzionu konstantu It
c) Odrediti obrtanje slobodnog kraja konzolnog štapa dužine 3m zadatog poprečnog preseka, oprerećenog
momentom torzije koji deluje u preseku na slobodnom kraju ( u funkciji modula smicanja G).
d) Napisati tenzor napona u tački A.
Nacrtati dijagram momenta torzije na štapu promenjivog poprečnog preseka i odrediti maksimalno obrtanje

ili
Ako u poprečnom preseku deluju momenat torzije i normalna sila, odrediti tenzor napona u zadatim
tačkama i naći ekstremne vrednosti normalnih i smičućih napona. (poprečni preseci iz prethodnih zadataka
Savijanje silama

Nacrati dijagrame smičućih napona usled transverrzalne sile koja deluje u težištu poprečnog preseka:

η η

η
η

ζ
ζ

Nacrtati dijagrame koponentalnih napona i napisati tenzore napona u zadatim tačkama.


Složeno naprezanje
1. Nacrtati dijagrame komponentalnih napona za presek u ukljštenju konzole dužine 2m, poprečnog preseka
2-2 prikazanog na skici i opterećene prema skici.

2.Usled zadatih sila u preseku nacrtati dijagrame komponenatlnih napona: