Sie sind auf Seite 1von 2

SHANIA

TANGGAL KETERANGAN REF DEBET KREDIT


APRIL 2 PIUTANG DAGANG 32,000,000
PENJUALAN 32,000,000
BEBAN ANGKUT PENJUALAN 330,000
KAS 330,000
HARGA POKOK PENJUALAN 19,200,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 19,200,000
8 PIUTANG DAGANG 49,500,000

PENJUALAN 49,500,000
HARGA POKOK PENJUALAN 29,700,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 29,700,000
8 BEBAN ANGKUT PENJUALAN 710,000
KAS 710,000
12 KAS 32,000,000
PIUTANG DAGANG 32,000,000
23 KAS 49,005,000
POTONGAN PENJUALAN 495,000
PEMBELIAN 49,500,000
24 PIUTANG DAGANG 67,350,000
PENJUALAN 67,350,000
HARGA POKOK PENJUALAN 40,400,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG 40,400,000
30 KAS 67,350,000
PIUTANG DAGANG 67,350,000
TOTAL 388,040,000 388,040,000
BENNY

TANGGAL KETERANGAN REF DEBET KREDIT


APRIL 2 KAS 32,000,000
UTANG DAGANG 32,000,000
8 PERSEDIAAN BARANG 49,500,000
UTANG DAGANG 49,500,000
12 KAS 32,000,000
PEMBELIAN 32,000,000
23 UTANG DAGANG 49,500,000
POTONGAN PEMBELIAN 495,000
KAS 49,005,000
24 PERSEDIAAN BARANG 67,350,000
UTANG DAGANG 67,350,000
26 BEBAN ANGKUT PEMBELIAN 875,000
KAS 875,000
30 UTANG DAGANG 67,350,000
KAS 67,350,000
TOTAL 298,575,000 298,575,000

Das könnte Ihnen auch gefallen