GRAMATIKA

N1EMACKOG 1EZIKAAsmir Nurkovic


#od imenica


A. IMENICE MUSKOG #ODA / DE#

1. imenice godisnjih doba,mjeseci i dana:

der FrühIong- proljece
Sommer- ljeto
Herbst- jesen
Winter- zima

der Januar - januar
Februar - februar
März - mart
ApriI - april
Mai - maj
Juni - juni
JuIi - juli
August - avgust
September - septembar
Oktober - oktobar
November - novembar
Dezember- decembarder Montag - ponedjeljak
Dienstag - utorak
Mittwoch - srijeda
Donnerstag - cetvrtak
Freitag - petak
Samstag - subota
Sonntag - nedjelja


2. nazivi za strane svijeta:

der Norden- sjever
Süden ÷ jug
Osten- istok
Westen ÷ zapad. vecina jednosIoznih imanica izvedenih od gIagoIskih osnova:

der Bau (bauen) ÷ gradnja
Bund (binden) ÷ savez
FaII (faIIen) ÷ pad, padez
FIuss (fIiessen) ÷ rijeka
Sprund (springen) ÷ skok
Tritt (treten) ÷ korak


4. imenice koje zavrsavaju na -ig, -ich, -ing, -Iing, -m

der Honig ÷ med
Käfig ÷ kavez
Pfirsich ÷ breskva
Teppich ÷ cilim
JüngIing ÷ mladic
SchmetterIing ÷ leptir
Baum- drvo
Lärum ÷ galama
Sturm ÷ oluja


5. veIiki dio viseIoznih imanica na -eI, -en, -er, -ast

der EngeI ÷ andeo
HimmeI ÷ nebo
#egen ÷ kisa
Hafen ÷ luka
FIieder ÷ jorgovan
WaIzer ÷ valcer
Ast ÷ grana
PaIast - palaca


6. mnoge imenice na -ee

der Tee - caj
Kaffee - kava
KIee - djetelina
Schnee - snijeg


7. strane imenice na -us

der GIobus ÷ globus
Kasus ÷ padez
Fantismus ÷ fantizam
#eIismus ÷ realizam

8. imenice stranog porijekIa na -aI, -an, -ant, -ier, -ist, -or

der GeneraI ÷ general
Konsonant ÷ suglasnik
Offizier ÷ oficir
Tourist ÷ turist
Professor ÷ profesor


B. IMENICE ZENSKOG #ODA / DIE

1. sve imenice sa zavrsecima:

die
-ei Druckerei- stamparija, PoIizei ÷ policija
-heit Freiheit ÷ sloboda, Neuheit - novost
-keit Dankbarkeit ÷ zahvalnost, WirkIickeit - stvarnost
-schaIft Freundschaft ÷ prijateljstvo; Landschaft - pokrajna
-ung Ûbung ÷ vjezba, Zeitung ÷ novine
-in Freundin- prijateljica, SchüIerin ÷ ucenica,
-ie Industrie ÷ industrija, FamiIie ÷ porodica
-ik Fabrik ÷ fabrika, Musik ÷ muzika
-ion Lektion ÷ lekcija, Nation ÷ nacija
-tät NationaIität ÷ narodnost, Universität ÷ univerzitet
-ur KuItur ÷ kultura, Nautr ÷ priroda2. vecina dvosIoznih imenica sa zavrsetkom na -e koje oznacuju stvari,
ponajvise drvece i cvijece, kao i vecina apstraktnih imenica na -e:

die Birke ÷ bereza
Kirsche ÷ tresnja
Kastanie ÷ kesten
Beere ÷ jagoda
BIume ÷ cvijet
#ose ÷ ruza
Wiese ÷ livada
Kirche ÷ crkva
Stärke ÷ snaga, moc
Länge ÷ duzina
Breite ÷ sirina
Höhe ÷ visina
Tiefe ÷ dubina
Liebe ÷ ljubav
Güte ÷ dobrota
Weite ÷ prostranstvo, sirinaC. IMENICE S#EDNJEG #ODA / DAS


1. vecina imenica koje oznacuju materiju, narocito metaIe:

das HoIz ÷ drvo
MehI ÷ brasno
GoId ÷ zlato
SiIber ÷ srebro
Eisen ÷ zeljezo
SaIz ÷sol
Wasser ÷ voda
Kupfer ÷ bakar
Zink ÷ cink


2. vIastita imena mjesta, kontinenata i vecina imena zemaIja:

das schöne Wein ÷ lijepi Bec
das grosse London ÷ veliki London
das aIte Europa ÷ stara Europa
das reiche EngIand ÷ bogata Engleska

*kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut, jer
stoje inace bez clana.


. ostaIe vrste rijeci- najcesce infinitiv gIagoIa - kad se uzimaju kao
imenice te se pisu veIikim pocetnim sIovom:

Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno ,da" raduje me.

das BIau ÷ plavetnilo
Lachen ÷ smijeh
Weinen ÷plac
Essen ÷jelo
Trinken ÷ pijenje, pice
Gestern ÷ juce
Leben ÷ zivot
Sterben ÷ umiranje
Arbeiten ÷ rad
Ûben ÷ vjezbanje

4. demunitivi na -chen i -Iein

das Brüderchen ÷ braco
Schwesterchen ÷ sestrica
TischIein ÷ stolic
BüchIein ÷ knjiznica
FräuIein - gospodica
Mädchen- djevojka
Städtchen - gradic


1. razIomci na -eI

das DritteI ÷ trecina
VierteI ÷ cetvrtina
ZehnteI ÷ desetina
HundertsteI - stotina


2. vecina imenica na -nis, -saI, -tum

das Ereignis ÷dogadaj
ErIebnis ÷ dozivljaj
SchicksaI ÷ sudbina
ScheusaI ÷ grdoba
Eigentum ÷ vlasnistvo
Bürgertum ÷ gradanstvo


. veIika vecina imenica s nagIasenim prefiksom Ge, od kojih su mnoge
zbirne imenice na -e:

das Gebirge ÷ planine
Gewürz ÷ zacin
Gebäude ÷ zgrada
Gemüse ÷ povrce
Gepäck ÷ prtljag
Gespräch ÷ razgovorLAN
JEDNINA M Z S MNOZINA M Z S
Nominativ der die das Nominativ die die die
Genitiv des der des Genitiv der der der
Dativ dem der dem Dativ den den den
Akkusativ den die das Akkusativ die die die
JEDNINA M Z S
Nominativ ein eine ein
Genitiv eines einer eines
Dativ einem einer einem
Akkusativ einen eine ein

Upotreba cIanova

Odredeni clan se upotrebljava kada se govori o odredenom licu, predmetu ili pojmu.

Neodredeni clan se upotrebljava kada se radi o necemu nepoznatom i neodredenom.


Primjer:
Das ist ein
Wecker.
Ovo je (jedan)
budilnik.
U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je
za citaoca nepoznat, nije klasicni budilnik kojeg
svaki dan mozemo vidjeti, vec nakakav nov.
Der Wecker ist
alt.
(Taj) budilnik je
star.
U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i
on je vec (tacno) odreden u predhodnom tekstu.
Er ist alt. On je star.
Ìmenica, zajedno sa clanom, se moze zamjeniti sa
prisvojnom zamjenicom odgovarajuceg roda.
Odredeni cIan stoji uz nazive nekih drzava ili geografskih elemenata (der Ìrak, die
Schweiz (Svajcarska), die Ukraine, die Türkei; das Mittelmeer, die Alpen).
Ian se izostavIja u sIedecim sIucajevima:

-kod osobnih imena (Hans, Anne, Franz)

-kod naziva zemaIja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. -
Finska je zemlja hiljadu jezera.)

-kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. - Berlin je glavni
grad Njemacke.)

-kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund, unsere Tante)

-kod uzvika (Hilge!)

-kod naziva zanimanja i nacionaInosti (Er ist Lehrer. - On je ucitelj.; Er ist
Engländer - On je Englez.)

-kod apstraktnih imenica koje oznacavaju osobinu iIi stanje (Er hat Geduld. - On
ima strpljenja.)
DekIinacija imenica


Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa mnozine razlikujemo u njemackom
jeziku 3 promjene:


TIP 1. U genitivu je padezni nastavak -e ili -es.
Nasavak ÷es umaju imenice:
na- s, -z
(das Haus-des Hauses ; der Schwanz-des Schwanzes)

i vecina jednosloznih imenica
(der Tag ÷ des Tages, das Buch- des Buches)


U ostalim padezima nema nastavaka.
Ovom tipu pripada vecina imenica muskog goda i sve imenice srednjeg roda.


TIP 2. U nominativu, genitivu i dativu je padezni nastavak -en ili-n
Nastavak -n imaju imenice na -e i imenica:
der Herr (des Herrn, dem Herrn, den Herrn)
der Knabe (des Knaben, dem Knaben , den Knaben)

Ovom tipu pripadaju neke imenice muskog roda roje najcesce oznacavaju ziva
bica.


TIP . Ni u jednom padezu nemaju padezne nastavke.
Ovom tipu pripadaju sve imenice zenskog roda.

TIP 1 TIP 2 TIP
N der Lehrer das Bild der Mensch die Mutter
G des Lehrers des Bildes des Menschen der Mutter
D dem Lehrer dem Bild dem Menschen der Mutter
A den Lehrer das Bild den Menschen die Mutter


MNOZINA IMENICA

Mnozina se sastoji od jednine dodavanjem nastavaka, pri cemu se vokali: A,O,U
cesto mijenjaju u: Ä,Ö,Û (prijegIas). Npr. das Glas- die Gläser, der Shon- die Söhne,
die Mutter- die Mütter.


Postoje 5 tipova torbe mnozine:

1. s nastavkom -e, cesto s prijeglasom. Ìmenice srednjeg roda na -nis udvajaju
konacno -s npr. das Ereignis ÷ die Ereignisse.
Ovom tipu pripada vecina imenica muskog i srednjeg roda, ali i mnoge
imenice zenskog roda.

2. bez nastavka, ponekad s prijeglasom

. s nastavkom -er, uvijek s preglasom

4. s nastavkom -en ili -n (uz imenice na -e: der Knabe- die Knaben) , nikada s
prijeglasom.
Ìmenicew zenskog roda na -in udvajaju konacno -n:
die Lehrerin ÷ die Lehrerinnen.
Ovom tipu pripada vecina imenic zenskog roda, ali i neke imenice
moskog i srednjeg roda.

5. s nastavkom -s, nikada s prijeglasom.
Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika
(das Team ÷ die Teams, das Hotel ÷ die Hotels) , ali i neke druge imenide:
die Oma- die Omas.

Imenice tipa 1, 2 i u dativu imaju padezni nastavak -n, a u ostaIim padezima
nemaju nastavke.
Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padezu nemaju padezne nastavke.


TIP 1 TIP 2 TIP TIP 4 TIP 5

N
G
D
A


die Hefte
der Hefte
der Heften
die Hefte


die Lehrer
der Lehrer
der Lehrern
die Lehrer

die Bilder
der Bilder
der Bildern
die Bilder

die Menschen
der Menschen
der Menschen
die Menschen

die Hotels
der Hotels
der Hotels
die Hotels

N
G
D
A

die Söhne
der Söhne
der Söhnen
die Söhne

die Mütter
der Mütter
der Müttern
die Mütter

Die Blätter
der Blätter
der Blättern
die Blätter

PADEZI

Jednina
Nr. Kasus Kontekst Kontext
1 Nominativ Ovo je student. Das ist...
2 Genitiv Nema studenta. Es gibt kein(e)...
Dativ (Ne) #adujem se studentu. Ich freue mich an/über/auf...
4 Akkusativ Znam studenta. Ich weiß/kenne...

Mnozina
Nr. Kasus Kontekst Kontext
1 Nominativ Ovo su studenti. Das ist...
2 Genitiv Nema studenata. Es gibt kein(e)...
Dativ (Ne) #adujem se studentima. Ich freue mich an/über/auf...
4 Akkusativ Znam studente. Ich weiß/kenne...


Negacija

U njemackom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.


Negacija Nicht se pise i izgovara iza glagola. Prevodi se sa NE.
Ìch bin nicht zu Hause. Ja nisam kod kuce.
Er kommt nicht in die
Schule.
On ne dolazi u skolu.


Negacija Kein se pise i izgovara prije imenice. Prevodi se takode sa NE.
Ìch habe kein Buch. Nemam knjigu.
Er hält keine Tasche. On ne drzi torbu.

Negacija Kein se upotrebIjava kad neceg nema.

Negacija Nicht kad neceg ima, aIi se trenutno ne koristi.


Muski rod Zenski rod Srednji rod Mnozina
NOMINATIV kein keine kein keine
GENITIV keines keiner keines keiner
DATIV keinem keiner keinem keinen
AKKUSATIV keinen keine kein keine


ZAMJENICE


OSOBNE ZAMJENICE / PE#SONAL P#ONOMEN

jednina

JA TI ON ONA ONO
NOMINATIV ich du er Sie es
GENITIV meiner deiner seiner ihrer seiner
DATIV mir dir ihm Ìhr ihm
AKKUSATIV mich dich ihn sie es


mnozinaPOSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV P#ONOMEN

Oznacvaju posjedovanje ili pripadnost. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna
zamjenica.

Ich - mein
Du - dein
Er - sein
Sie - ihr
Es - sein

Wir - unser
Ihr - euer
Sie - ihr


Stoje uz imenicu iIi umjesto imenice, a dekIiniraju se kao negacija kein:

NASTAVCI
Muski rod Zenski rod Srednji rod Mnozina
NOMINATIV - -e - -e
GENITIV -es -er -es -er
DATIV -em -er -em -en
AKKUSATIV -en -e - -e


MÌ VÌ ONÌ, ONE, ONÌ
wir ihr Sie
unser euer Ìhrer
uns euch Ìhnen
uns euch Sie
NOMINATIV
GENITIV
DATIV
AKKUSATIV

Ich - mein Muski rod Zenski rod Srednji rod Mnozina
NOMINATIV mein meine mein meine
GENITIV meines meiner meines meiner
DATIV meinem meiner meinem meinen
AKKUSATIV meinen meine mein meineDu - dein Muski rod Zenski rod Srednji rod Mnozina
NOMINATIV dein deine dein deine
GENITIV deines deiner deines deiner
DATIV deinem deiner deinem deinen
AKKUSATIV deinen dein e dein deine


Er - sein Muski rod Zenski rod Srednji rod Mnozina
NOMINATIV sein seine sein seine
GENITIV seines seiner seines seiner
DATIV seinem seiner seinem seinen
AKKUSATIV seinen seine sein seine


Itd.

P#EZENT

Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji oznacava radnju koja se trenutno desava, tj.
sadasnje vrijeme.

U njemackom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za
prezent:


Jednina Mnozina
1. lice (ÌCH) -e 1. lice (WÌR) -en
2. lice (DU) -st 2. lice (ÌHR) -t
3. lice (ER, SÌE i
ES)
-t 3. lice (SÌE) -en


Infinitivna osnova se gradi tako sto se infinitivu glagola odbije nastavak -en.
Npr: Glagol machen (mahen; raditi)
Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-.
Kao u nasem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobicemo radi-.


Ovako bi izgledao prezent glagola machen:

Jednina Mnozina
Ìch mach-e Ja radi-m Wir mach-en Mi radi-mo
Du mach-st Ti radi-s Ìhr mach-t Vi radi-te
Er* mach-t On radi- Sie mach-en Oni rad-e


Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu!


! Glagoli na -eIn gube u 1. licu jednine glas ÷e od ÷eln , a u ostalim licima glas ÷e iz
nastavka, npr. sammeln(skupljati):

1. ich sammele ÷ skupljam
2. du sammelst ÷ skupljas
3. er sammelt ÷ skuplja

1. wir sammeln ÷ skupljamo
2. ihr sammelt ÷ skupljate
3. sie sammeln ÷ skupljaju


! Mnogi jaki glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik, dok ga u
citavoj mnozini zadrzavaju, tako mnogi glagoli minjenjaju gIas -e u -i iIi -ie:

Essen (jesti) ÷ ich esse, du ißt , er ißt, wir essen...
Geben (dati) ÷ ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben...
Helfen (pomagati) ÷ ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen...
Sprachen (govoriti) ÷ ich sprache, du sprichst, er spricht, wir sprachen...
Nehmen (uzeti) ÷ ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen ...
Treffen (pogoditi) ÷ ich treffe, du triffst, er trifft, wir treffen...
Treten (stupiti) ÷ ich trete, du trittst, er tritt, wir treten...
Sehen (vidjeti) ÷ ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen...
Befehlen (narediti) ÷ ich befehle, du befiehst, er befiehlt, wir befehlen...


! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas, tj. preglasavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. i 3.
licu jednine, npr:

Blasen (puhati) ÷ ich blase, du bläst, er bläst, wir blasen...
Fallen (pasti) ich falle, du fällast, er fällt, wir fallen...
Halten (drzati) ÷ ich halte, du hältst, er hält, wir halten...
Lassen (pustiti) ÷ ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen...
Schlafen (spavati) ÷ ich schlafe, du schläfst, er schläft, wir schlafen...
Stißen (gurati) ÷ ich stoße, du stößt, er stößt, wir stoßen...
Laufen (trcati) ÷ ich laufe, du läufst, er läuft, wir laufen...


! Glagoli s osnovnim szglasnikom -u nikada ne pregIasavaju taj glas u -ü, npr rufen
(pozvati): ich rufe, du rufst, er ruft, wir rufen...! Treba upamtiti oblike glagola tun (ciniti):

1. ich tue
2. du tust
3. er tut

4. wir tun
5. ihr tut
6. sie tun


P#EZENT POMOCNIH GLAGOLA

sein (biti)

1. Ìch bin
2. Du bist
3. Er/sie/es ist

4. Wir sind
5. Ìhr seid
6. Sie/sie sind
haben (imati)

1. Ìch habe
2. Du hast
3. Er/sie/es hat

4. Wir haben
5. Ìhr habt
6. Sie/sie haben

werden (postati)

1. Ìch werde
2. Du wirst
3. Er/sie/es wird

4. Wir werden
5. Ìhr werden
6. Sie/sie werden


P#ETE#IT
Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka
A. sIabi gIagoIi:
1. ich ÷(e) te
2. du ÷(e) test
3. er ÷(e) te

4. wir ÷(e) ten
5. ihr ÷(e) tet
6. sie ÷(e) ten
Nastavke -ete, etest... imaju glagoli na -d, -t i na sugIasnik + m, n

B. jaki gIagoIi

1. ich ÷...
2. du ÷(e) st
3. er ÷...

4. wir ÷en
5. ihr ÷(e) t
6. sie ÷en
P#EZENT I P#ETE#IT POMOCNIH GLAGOLA

P#EZENT
sein (biti)

1. Ìch bin
2. Du bist
. Er/sie/es ist

4. Wir sind
5. Ìhr seid
6. Sie/sie sind
P#ETE#IT

1. ich war
2. du warst
. er war

4. wir waren
5. ihr wart
6. sie waren


haben (imati)

1. Ìch habe
2. Du hast
. Er/sie/es hat

4. Wir haben
5. Ìhr habt
6. Sie/sie haben1. ich hatte
2. du hattest
. er hatte

4. wir hatten
5. ihr hattet
6. sie hatten


werden (postati)

1. Ìch werde
2. Du wirst
. Er/sie/es wird

4. Wir werden
5. Ìhr werden
6. Sie/sie werden

1. ich wurde
2. du wurdest
. er wurde

4. wir wurden
5. ihr wurdet
6. sie wurdenP#EZENT I P#ETE#IT MODALNIH GLAGOLA

P#EZENT P#ETE#IT
Dürfen

1. ich darf
2. du darfst
3. er darf

4. sie dürfen
5. ihr dürft
6. wir düfrendurfte
durfest
durfen
durfte
durftet
durften

Können

1. Ìch kann
2. Du kannst
. er kann

4. Wir können
Ìhr könnt
6. sie können


konnte
konntest
konnte

konnten
konntet
konnten
Mögen

1. ich mag
2. du magst
3. er mag

4. sie mögen
5. ihr mögt
6. wir mögenmochte
mochtest
mochte

mochten
mochtet
mochten
Müssen

1. ich muß
2. du mußt
3. er muß

4. sie müssen
5. ihr müßt
6. wir müssenmußte
mußtest
mußte

mußten
mußtet
mußten
SoIIen

1. ich soII
2. du soIIst


soIIte
soIItest
3. er soII

4. sie soIIen
5. ihr soIIt
6. wir soIIen

soIIte

soIIten
soIItet
soIIten
WoIIen

1. ich wiII
2. du wiIIst
3. er wiII

4. sie woIIen
5. ihr woIIt
6. wir woIIenwoIIte
woIItest
woIIte

woIIten
woIItet
woIIten
P#EZENT - P#ÄSENS


a) Schwache Verben

npr. Ienen ÷ Ieb + nastavci
(ich) 1. - e (wir) 1. - en
(du) 2. -(e) st (ihr) 2. -(e) t
(er) 3. -(e) t (sie) 3. -en


1. ich lebe 1. wir leben
2. du lebst 2. ihr lebt
3. er lebt 3. sie leben


b) Starke Verben

1. a֊ (fahren):
1. ich fahre 1. wir fahren
2. du fährst 2. ihr fahrt
3. er fährt 3. sie fahren
* auch: (schl af en, t ragen, f al l en, anf angen, si ch waschen)

2. e÷i (nehmen) :
1. ich nehme 1. wir nehmen
2. du nimmst 2. ihr nehmt
3. er nimmt 3. sie nehmen

* takode: (geben, sehen, hel f en, l esen, sprechen, t ref f en, werf en,
essen)
ÌÌ) Trennbare Verben

Ei ni ge tr ennbare Präf i xe:

ab - : abschr ei ben ( Der Schül er schrei bt di e Hausauf gabe ab. )
an - : anf angen ( Der Unt er r i cht f ängt um 8 Uhr an. )
auf - : auf st ehen ( Morgens st ehe i ch f r üh auf . )
aus - : ausgehen ( Am Wochenende geht er mi t sei nen Fr eunden
aus. )
ei n - : ei nst ei gen ( Di e Leut e st ei gen i n den Bus ei n. )
mi t - : mi t kommen ( War um kommt er ni cht mi t ?)

* t akode:
° f ern- ( f er nsehen)
° her vor - , hi nunt er -, hi nauf -, hi naus-, hi nei n -, her aus- , her ei n- ,
her auf - ,
her unt er -, hi nüber - . . .

P#ÄTE#ITUM

I) sc hwac he Ve r be n
Endungen
1 . - t e 1 . - t e n
2 . - t e s t 2 . - t e t
3 . - t e 3 . - t e n

1. ich sagte 1. wir sagten 1. ich arbeitete 1. wir
arbeiteten
2. du sagtest 2. ihr sagtet aber: 2. du arbeitetest 2. ihr
arbeitetet
3. er sagte 3. sie sagten 3. er arbeitete 3. sie
arbeiteten

II) s t a r k e Ve r be n
Endungen

1 . - / - 1 . - e n
2 . - s t 2 . - t
3 . - / - 3 . - e n

NPR kommen 1. ich kam 1. wir kamen
2.du kamst 2. ihr kamt
3.sie kam 3. sie kamen


P#ETE#IT POMONIH I MODEALNIH GLAGOLA

III) HiIfsverben HABEN und SEIN

haben sei n
1. ich hatte 1. wir hatten 1. ich war 1. wir waren
2. du hattest 2. ihr hattet 2. du warst 2. ihr wart
3. er hatte 3. sie hatten 3. er war 3. sie waren


IV) ModaIverben (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)

dürfen können mögen müssen soIIen woIIen

1. durfte
2. durfest
. durfen

1. durfte
2. durftet
. durften

konnte
konntest
konnte

konnten
konntet
konnten

mochte
mochtest
mochte

mochten
mochtet
mochten

mußte
mußtest
mußte

mußten
mußtet
mußten

soIIte
soIItest
soIIte

soIIten
soIItet
soIIten

woIIte
woIItest
woIIte

woIIten
woIItet
woIIten


Das Perfekt

÷ Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR- kaufen ÷ ich habe
gekauft


÷ BiIdung des Partizips Perfekt von schwachen Verben
» k a u f e n ÷ ge + kauf + t ÷ gekauft
» einkaufen ÷ ein + ge + kauf + t ÷ eingekauft
» verkaufen ÷ verkauf + t ÷ verkauft


÷ Das Partizip Perfekt von starken Verben
» stehen ÷ ge + stand + en ÷ gestanden
» aufstehen ÷ auf + ge + stand + en ÷ aufgestanden
trennbar: auf-, an- ein- mit- bei-, vor, zu- ...)
» verstehen ÷ verstand + en ÷ verstanden
untrennbar: be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-...)HABEN oder SEIN aIs HiIfsverb?

a) mit dem Hilfsverb HABEN:
- transitive Verben (Akkusativobjekt)
- reflexive Verben (sich freuen, sich ärgern...)b) mit dem Hilfsverb SEIN:

- intransitive Verben, die eine Ortsveränderung ausdrücken
(gehen - ich bin gegangen; kommen - ich bin gekommen)

- intransitive Verben, die eine Zustandsveränderung ausdrücken
(einschlafen - ich bin eingeschlafen; aufstehen - ich bin
aufgestanden)

- die Verben sein, werden und bleiben
(ich bin gewesen / geworden / geblieben)
DAS PASSIV

(Präsens und Präteritum)

I) BiIdung des Passivs: WERDEN + PARTÌZÌP PERFEKT

werden Partizip Perfekt

Präsens Präteritum
1. ich werde 1. ich wurde geprüft
2. du wirst 2. du wurdest + gesucht
3. er, sie es wird 3. er, sie, es wurde gebeten
besucht
1. wir werden 1. wir wurden
2. ihr werdet 2. ihr wurdet
3. sie werden 3. sie wurdenII) Passiv-Transformation:

Aktiv:
Subjekt

Verb

Objekt (Akk.)

Er schreibt einen Brief.

Passiv:

Subjekt (Nom.)

Verb


PräpositionaIobjekt


Verb

Ein Brief wird (von ihm) geschrieben.

P#IMJE#I
AKTÌV PASSÌV
1. Man entwickelt Filme.

2. Ìm Labor entwickelt man Filme.
1. Filme werden entwickelt.

2. Ìm Labor werden Filme entwickelt.

Filme werden im Labor entwickelt.

3. Man tanzt in der Disco. 3. Ìn der Disco wird getanzt.
Hier arbeitet man viel. Hier wird viel gearbeitet.

4. Man arbeitet. 4. Es wird gearbeitet.


TEMPO#ALSÄTZE - V#EMENSKE #EENICE

* Konjunktionen: wenn
aIs

* Gebrauch der Konjunktionen "aIs" und "wenn":
a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit)
wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit; + Präsens, + Futur)*P#IMJE#:

AI s wi r gestern i ns Ki no gi ngen, regnete es.

(Vergangenheit, einmalige Handlung)

mmer wenn ich am Wochenende ins Ki no gehe, regnet es.
(Präsens)

AI s UI rike i m AI tenhei m i hr Praktikum machte, freuten sich
äI tere Leute, wenn sie mi t i hnen spazieren gi ng.
(Vergangenheit: - als - einmalige Handlung
- wenn - wiederholte Handlung)
Starke Jerben - AEPRAJILAI CLACOLI

INFINITIV PRÄTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG
anIangen Iing an h. angeIangen poceti, zapoceti
anruIen rieI an h. angeruIen nazvati (teleIonom)
auIstehen stand auI b. auIgestanden ustati (se)
ausgehen ging aus b. ausgegangen izaci
aussteigen stieg aus b. ausgestiegen sici
backen backte h. gebacken peci
beginnen begann h. begonnen poceti
bekommen bekam h. bekommen dobiti
beschreiben beschrieb h. beschrieben opisati
bitten bat h. gebeten moliti, zamoliti
bleiben blieb b. geblieben ostati
bringen brachte h. gebracht doniieti
einladen lud ein h. eingeladen pozvati
einschlaIen schlieI ein b. eingeschlaIen zaspati
einsteigen stieg ein b. eingestiegen uci (u bus i sl.)
eintreten trat ein b. eingetreten uci (u sobu i sl.)
entschließen sich entschloss mich h. mich entschlossen odluciti se
entstehen entstand ist entstanden nastati
erIahren erIuhr h. erIahren saznati
erkennen erkannte h. erkannt prepoznati
Iahren Iuhr b. geIahren voziti se, putovati
Iallen Iiel b. geIallen pasti
Iernsehen sah Iern h. Ierngesehen gledati televiziiu
Iinden Iand h. geIunden naci
Iliegen Ilog b. geIlogen letieti
geben gab h. gegeben dati
gehen ging b. gegangen ici
gelingen gelang ist gelungen uspieti
geschehen geschah ist geschehen dogoditi se
gewinnen gewann h. gewonnen dobiti, pobiiediti
halten hielt h. gehalten drzati
helIen halI h. geholIen pomoci
kommen kam b. gekommen doci
lauIen lieI b. gelauIen trcati
lesen las h. gelesen citati
liegen lag h. gelegen lezati
lügen log h. gelogen lagati
mitbringen brachte mit h. mitgebracht doniieti sa sobom
mitnehmen nahm mit h. mitgenommen poniieti
nachdenken dachte nach h. nachgedacht razmisliati
nehmen nahm h. genommen uzeti
rennen rannte b. gerannt trcati
ruIen rieI h. geruIen zvati
schießen schoss h. geschossen pucati
schlaIen schlieI h. geschlaIen spavati
schlagen schlug h. geschlagen udariti
schließen schloss h. geschlossen zatvoriti
sehen sah h. gesehen vidieti
singen sang h. gesungen pievati
sitzen saß h. gesessen siediti
sprechen sprach h. gesprochen govoriti
springen sprang b. gesprungen skociti
stehen stand h. gestanden staiati
sterben starb ist gestorben umriieti
streiten stritt h. gestritten svadati se
teilnehmen nahm teil h. teilgenommen sudielovati
treIIen traI h. getroIIen susresti; pogoditi
trinken trank h. getrunken piti
tun tat h. getan ciniti, raditi
umziehen zog um b. umgezogen preseliti se
umziehen sich zog mich um h. mich umgezogen presvuci se
unternehmen unternahm h. unternommen poduzeti
verbieten verbot h. verboten zabraniti
vergessen vergaß h. vergessen zaboraviti
vergleichen verglich h. verglichen usporediti
verlassen verließ h. verlassen napustiti
verlieren verlor h. verloren izgubiti
verschwinden verschwand b. verschwunden nestati
versprechen versprach h. versprochen obecati
verstehen verstand h. verstanden razumieti
verzeihen verzieh h. verziehen oprostiti
waschen wusch h. gewaschen prati
weggehen ging weg b. weggegangen otici
werIen warI h. geworIen baciti
wissen wusste h. gewusst znati
ziehen zog h. gezogen vuci

#4/203., 

 & # 

.04/ 3/4-.#  203. /07. 8:-49.7 7 2. 0389. 09.7 4.7  /07439.7 . 5430/0.02-07 34.79 57 ./.7 0-7:.57 .289./    . 30/0. :947.7 10-7:. 2080.7 002-07 /0. /0747/03 80. $..308.09.02-.3:. 870/.3:. 709. 4330789.07 $Q/03 : 8903 894 08903 . 994.02-.897.7  94-07 494-. 2. 509..5. $4339. :3 :3 : : ::89 .:89 $05902-07 805902-.79.   3. /077Q43 5740 0 $42207 094 07-89 0803 3907 2.3.

/3.2099073 0597 1 .89 /0730 ..7 .2  203.0 .040.3. .0/3484 32. Q33 2...   203. .2.03 5. -708./ 5.103 :.0 $57:3/ 857303 84 . .:2 /7.: -.3.3.. %055. %4:789 9:789 43843. :88 108803 70.30203.345470..83 !74108847 57410847  1107 41.. $. :8 /074-:8 4-:8 .7      .8:8 5.:3.  . 89 7.   2340203.3. 2 $9:72 4:..2 ...0/4.4 !178.. 0 03 07 ...39 07 89 47 /070307.0897./   .484834...0 3./0 #082:8 70. /07. 00 /0903. 1. ./0 %799 970903 47.89 5.1100 . 7:2 .39.3 04 0/07 474.3982:8 1. 00 /07%00 .:03 7. :3/ -3/03 8. .3.300 830   897. 0307. !.03.0/034/.3 220 30-4 .. 3 3 2 /0743 20/ $.07 . .3 .. 04 32..39 8:.03..07 #003 ..

 $ # .

0 . :20 . ....19 547..20 5474/.0 0.. :8 2:..484 3203.2.0 0 . %010 /:-3.:97 5774/..0 3... 24 30 /: 3..0203.99 3.83. ::89./.943 3.73489 8.74/3489 &3..09 #480 7: .30 3 70:3/3 57...7.0 -.943.0 3..19 70:3/8.7 543.3.93203. $.. 0/7. 080 .0 970 3.-7 1. .4 73.08..070 9.3489 7.      .7 0..09 89. . :3 }-:3 .-7..8.   .19 57.07899 :3. 0 . 09:3 34./.389.7. 99 .7 09423.89..30 08903 0070 . /0 0 7:. 78. ...3/8.25.. 0:09 34.4. 0-0 :-.709 .4.3.4/. 0 3/:8970 3/:897. $970 83.  8...3-.90. 7.. . 090 574897. !40 54.. 7090 73.489 09 .. 0 /070 -070. 43 0943 0. 09 7009 84-4/.5897. 04043..9089.07909 :7 :9:7 :9:7.Q073 : 03. Q90 /4-749.

 $## .

3.789070 3..170:92.0254 093284.0 3./80:2.: 5... 7:03 4854 .7. %..8..0 3. 7.03.4 203.8.03 820 0303 5. . /..47034 /. /.4049.090805 :. %8./:020  /.203. 89.3.03 -7.74 94209. :5107 -.03 03 /.7 3 .87488043/43 .90:745..043/43 /./8074/8.08907.:745.308.4. 0-0 .   489.57/0.:. .8807 .9.4 0 -7. 8803 04 %7303 5030 5 0 089073 : 0 0-03 .0 -.4:32.203.3   .4 $.03 80897./ }-03 .3003 050 /.84 /7.203.03 3 3.94 $-07 870-74 803 004 $.30  /02:39.907: 3.42 034110308.. .9.02. 439303.203.870...03 894 Q.. 0 03139. 4/4.24.$   .0 /...87Q/07.8...30 7-0903 7.97-:9 07 89403.2089.88.4043. 34 4/ .0..4/. 84 ..899.3/ -4.49 $907-03 :27.0934 . ::2.

7 0 05.3.80-70 5. $9/9. 70-38 /4 . '0790 09.0 3.. 03257018420 4/48:2340 -730203..3.8. $. 38 8. $.793. .03. 02Q80 54.0. 039:2 .87990 970 3.203.83 9... 0857.4   .. 0 /. 7/4-./.47          . 7.330 0Q7 . 0 /..3 0-:/0 7./   7. :3/079890 89493.42. 579.03 /0.4.87038 /4.83. ./..4 Q7079:2 7.4. 9:2 /.   . 8:/-3.203.0:8.0 3. 0390 /08093.389.03 7..

9.9. 0308 0307 0308   .9. /0 /0 /0 039.9. /08 /07 /08 039. /03 /0 /. /03 /03 /03 :8.9. /07 /0 /.9.9.9. 0302 0307 0302   :8. 03 030 03   039.9.  $   $ 423. /0 /0 /0  $   423.         0303 030 03   .8 423. /07 /07 /07 . /02 /07 /02 .8 :8.

 /0 $.: 074/. .30 7..8 3-:/340 0.390  4/:.9 3089.. 789..5:98054230-:/3430 .0 3..0894..3 . 20370:3/ :38070%. 33.4342.88903 .030/7 . 9.942304/70 0342  !7207 &30429089:57..2089.324 024.3..30 /0%Q70/. 4/484-3203.5897...3/89/.9.7.02.:484-3:89.89902007 /0503   .7 430..7 578..20398./.002...0 .4.0/348.34.07 -:/3 8.3//079.90/:/  3 2.   /70 03 .5434.203.. ..../430 02:30543.34..4744/70 0342. .32../4..   .0.9.: 570/209:542:  04/70 03 .9 30.2.. . -:/30 &3././.78..40 0/. /077.7.807.4805423089-:/3 . 0  .43.:589.0789 %.3.8570/203.4043./:007../. /70 03 .:80/0 28: .342 8024 0. 070.9 89.:9089.897503. 0  4/3..3  4/3.93203..  4/3.380:54970-.:803/$003  38.. /0&7.424/4...3894:3.3489 7890707  30: 90 789 33/07 3030  4/.3/ 0730. &54970-..203. 07389...89.30543...8./90:98.804.1800203.047..380:54970-.380489..0 9.. 34 4/70 03:570/4/3429089: 203..439303. ./09 ...3 7./02..38 330 7..

03/07:9907 /020707/02/ /02038.9.:05.  %! :0/3425.89.-03 /023./.2: 44/. /0:9907 /0807078/08/08 /08038.. 32.:808/07$.  .203.8.  !702.8/ /07038.: 039.0/3303423.0/3484 3203.89..234 307.2.. /08%.../.25..:203. /07%..08   &489. 0 043.:05./0 303./0 2.08 /.:300203.03 /07:9907 /030707/.03.0  .9.02: 474/.89. - .:203...:5... /07077 /080773 /020773 /030773 /073.3 /08$.3.-0 /083...9.-03  .:8 /08.03..0 3./.203./0 33. 8  /.:024:302.. 03 3 .    %! %! %! /070707/..0 3. /08:. 42 0:5742030  %! &039.308  .8:../0 :302.0203.89.89..4295:575.89..: . 0203.0 3.4295:575.7403. 0 08  .4295:575.0870/3074/..039./0 33...  %! &3423.8.8.:8.3.302.03 /0:9907     ..8/ /03038.0203..0 038474/...-03 /033. 08:2.. ..:/.

:489.8%0.842 203. .:5. 3 .0 203.842 203...3. 302.0 24 4870/3074/.03.8 57 /.4295:575./...89./.03 /04908     /0$30 /0Q9907 09907 /07$30 /07Q9907 /079907 /07$303 /07Q99073 /0799073 /0$30 /0Q9907 /09907 . 5430.8570./.03 /074908 /00190 /00707 /0/07 /0038.0 038474/.0 3.89.89..2: 4870/3074/..::> C } 570..808./0 303.8  203./8570.842  83.03 /074908 /0701903 /0707073 /07/073 /07038.:5./0 33.4.89. . 3:/.03 /04908 /070190 /070707 /07/07 /07038./0 2...8 570.8490 /04908 .89...3.842 .0 038474/.2340 203..25.28 /. 38:/.8.. /. /0 2. 57 02:80.0 3.89.9.:43.89.   34 3./.095.4295:575. 34 3 /007073 /007073303 .3.42 8 3./.095.-03 3. 038474/.89.87038 /0703880 .0   %! %! %! %! %!    /00190 /00707 /0/07 /0038. 0/073..8944/0/330/4/.   83.:2. & 0894203.42 07 :.:3.300/7:0203/0 /0 2.42 03 3 :203.08570...203......203. :/.2 /0%0.300203.:2340203../0 :302.89.0870/3074/. 34 8357 /..-0 /03.4295:575.842  83.42 0 08948570.0570:0900308417.39:0/3425.   -03.8 /0807 /07$43 /0$30 /0:9907 /0Q9907  !48940954.947-0234 30  83.: 43.:840.3023.

 . 7 . 7 . 43909 .9. 0 #. 34 3.!  0/33. .170:02.889 8-903 0 . :8.289:/039.9./:028089:/039: 3. :8.9.9..89:/039.9.4089:/039 02. 039.9.8:8 423.  439089 .3.8:8 423. 039.

Q-07.

0Y..:1 .

289:/0390 43909 ..9.3./:028089:/0392.48:89:/039 02.0330 439089 .89:/03.889 8-903 0 . 3.170:02. 0 #.

Q-07.

.:1 .0Y.

9805 04.-003:.24/: 0 742293.030.. !70.. 420:548940/.38... .. 02.7../30 02.0 330/7 947-:  0.4.570203.0330 0.. 030 0307 0303 030 .7.93/0 330/4..0%  0... &302.4/809..:80 ..  0.0 !70. ..-33..9:.8..23: 79030%.: 4: $..9./30 0302....0380:54970-.4 08..03805 04. .4/808..:0  0.809703:934304789   %' %' %' &$%'    : 74/ 03 0308 0302 0303 03874/ 030 0307 0307 030 $70/374/ 03 0308 0302 03 34 3.

  $ .

 /: 07 %' 20307 /0307 80307 %' &$%'  234 3.  27 2.!#$ !#  0/33.  %  %' . 0:. 2 3 $0 707 7 80  08 80307 2 08 %' %' %' &$%' 7 :3807 :38 :38 ' 7 0:07 0:. /7 /.   $0 707 303 $0      ! $' .

.. .! $$$'!#  3.203.203.0 . 203 7 :3807 : /03 7 803 7 0:07 $0 7 $0 7 8 803  $940:203../3489 $.4484-34...03 $%'  %' %' %' &$%'  : 74/ 08 02 03 03874/ $70/374/ 34 3.:5480/4. .43. 0 0 07 08 07 07 02 03 0 0 .4/4./037.548.30575.:80..::20894203.  .7..430.

 . /03 /0308 /0302 /03 /030 /0307 /0303 /030 : 74/ 803 80308 80302 80303 03874/ 8030 80307 80307 8030 $70/374/ 34 3. 203 20308 20302 203 2030 20307 20303 2030 : 74/ /03 /0308 /0302 /0303 03874/ /030 /0307 /0307 /030 $70/374/ 34 3. 203 %' %' %' &$%'  : /03 %' %' %' &$%'  7 803 %' %' %' &$%'  9/             : 74/ 203 20308 20302 20303 03874/ 2030 20307 20307 2030 $70/374/ 34 3. 803 80308 80302 803 8030 80307 80303 8030 .

./3:4.0 $ 03 9 03  3139.:0/330./ 24 '7. 30.89.42..2  /:8.2..807..  78.2209 8:5.4 94803139./9.2203 8:5...89.7. .2.7.4/894....0.::090:570039:  ... 357 8.  078. 9/4- 0247.:  ..4/-0243..:.8 04/ 03 .8.. 34 3.0 #  . 570039  0/33. . 9 $02.03 0/33.. 03/4-.0.89.8 0 3. 03 57.. 9 ./ 72.7020  &302./ 0  ..4834.:2./  .484-443.:489.3. 34 3.3. 03 7. 0 :2. ..4/-03.89. 420:570039809.037..4. 89 7 2.2.2209 8:5..42.03 2.24  78.2203 8:5. 9 8./ 37..22089 8:5.2200 8:5. !#% !70039 !78038 0.90  808.89.2203 8:5. 020:/.2.0  .304834./ 2 %7.245700398:4834...809703:934/0 .4.4570039.54203.4-0/.43./ 90 37.. 03:-0: ./9 /-0803.4../..4:3. . 03 72.0 &  .0 #  .474/3139..4.0 # $ $ 0 89 9 .9   ..

03 .70/9 .: 9.89 07857.83 /4.34..19 78.:9...8..9 .. 4 .8803 $.0880 /:Y9 07Y9 708803 0-03 /.9 .9 ..970110 /:971189 0797119 79701103 %70903 89:59 .03 5.84.189 078.:.8342 :3..803 .857..89 . .0 /:1.9 ..03 0203 :09 .:: Q:  .90 /:989 079 7.. .010 /:189 0719 70103 $57..800 /:8089 07809 78003 01003 3.4.103 85..03 4.97090 /:979989 079799 7970903 $003 ..8803 5:899 .9 7857.9 .484834.0.9:0  /:9:89  079:9  79:3  79:9  809:3      .4234 3.9 .8: Q 3577:103 54..479 .:0/330 357 ..:10 /::189 07:19 7.24.4234.42303.9 .80 /:-89 07-89 7-..10 /:8.3020 /:32289 073229 730203 %701103 544/9 .7:10 /:7:189 077:19 77:103   %70-..:5./09 .: 9.903 .2994-0.:103 97 .9:3 39   ...0-0 /:-89 07-9 70-03 0103 542.8 9 570.:570.803 5:...328.1.4: ...38.-0100 /:-01089 07-0109 7-01003  34.42./.8 0: 0 8803 089 ./7 .0 /:857.:8.103 $9Y03 :7.:103  .894Y0 /:89Y9 0789Y9 7894Y03 .44834.903 /7 .:0/330203.89 0719 71.:.30570.9 .880 /:889 07889 7.-.

-3 :-89 7.!#%!  803 -9  .

80.

0889  783/ 780/ $0.

9  .-0 :.8083/  .89 7.-03 2..

80.

-9 $0.08.9  7.-03 7.

9  .-03  07/03 5489.80.07/0 :789 7.

80.

087/  707/03 707/03 $0.

 0 90  /: 0 9089  07 0 90 .:.8007/03  !#%#% !709079809.474/.89.  8..89.43.4804834.  /: 0 89  07   7 03  7 0 9  80 03  7 0 903  7 0 909  80 0 903 ...0/4/.4  .....0 090 09089 2.3023.83 2 3  .8:.4  . / 93.-.

!#%!#%#%!  !#% 803 -9  .-3  :-89 7.

80.

0889  783/ 780/ $0.

8083/ .89 7.-03 2.-0 :.9  ..

80.

99089 07.-03 7.9903 7.7  7.703  7.79  80.08..9  !#%#%  ..7  /:.990 7.990 /:.789  07.703           .9903 7.-9 $0.9909 80.

07/0  :789 7.-03  07/03 5489.9  .80.

80.

087/  707/03 707/03 $0.

:7/0 /::7/089 07:7/0 7:7/03 7:7/09 80:7/03 .8007/03            .

90 .33  43390 :. !#%!#%#%  !#% !#%#% Q7103  /:7190 .903 7203 Q8803  2:Y90 ./.3389 4339089 07.  24.84 849089 /:8489 0784  808403 7849 78403 403  .2.909 729 24.71 /:71089 /:/.9089 /:2.7189 /:7103 07/.90 072.2:Y 2:Y9089 /:2:Y9 072:Y 2:Y90  802Q8803 2:Y903 72QY9 2:Y909 72Q8803 2:Y903 $403  8490 .33 43390  73303 433903 7339 433909 433903 803303 03  24. 24. /:89 07  80403 749 7403 8490 84903 84909 84903  490 49089 490 4903 4909 4903 .903 80203 24.89 24.71 /:7190 /:71909 80/Q7103 /:71903 7/Q719  7/Q1703 3303  ..

79 07179 801. : 8  .4 7  3 : 3 9 0 7  3 .  . 7 0 ! 7 1  0  . 1.4 0 0-03 800 3 01 03 0 80 3 85 70 .. 3   . : 8  0 7 0 3 07.703  .03 .4 0 S1 0 73 1 0 7 3 80 0 3 S 0 7 . 8.1.0 3  0 7 $ .3020 730203 /:32289 73029 073229 8030203 9.03 1 .303 8. : 1  3 .70'07-03  3  0 97 0 3 3 .07  . Q 0 7 8 . . ..70 71.. : 1 . 3 . : 1 8 9 0 0 3    4 7 0 3 8 89 0 0  .8 .0'07-03 357 0303 0- 3. 8..89.31 .. : 1 .1 03 97. : 8  3 0 3  0 7 .$9. : 1  . 9 2 9   9.703  . 70 . 7 0 . : 8 0 3  0 3 8 9 0  0 3     0  0 : 9 0 8 9 0  0 3  3 / 0 3  : 8 0 3 2 9  2 9 4 2 2 0 3    . 1 7 Q  .:.  0 7  03 /:  0 89 7  0 9 07  0 9 80  03   .9 / 0  .. 03 9701 1 03 07103 08803  %7033-. 3 1 . . 3 0 3    0 7 & 3 9 0 7 7 . $.03  0 30203  . .70'07-03  . 9 1 3 9 : 2  & 7 . .!#% !#>$$  .703 /:1789 71. 7 : 2 4 2 2 9 0 7 3 .0 . : 8 0 0 3    2  4 . . : 8. 0 3 0 3 / 0  0 9 0 7 2 9 8 0 3 0 3  7 0 : 3 / 0 3 .0-0      70-03  /:0-89      70-9  070-9       800-03                  . .:1  0 7:390 7 3Q.

7-090903  8 9 .  .7-090909 078.7-09090 7 . 0 ' 0 7 .903 07.90 78.!#>%#%&  8 .0 3 3/:303  .90 808.7-09090 80 .903 . .. 7 0 ' 0 7 .9089 78.7-090903 /:8.0 3 3/:303  90  903  9089  909  90  903  .909.-07 /:.7-0909089 7 .8.

   0 3  89  9  .

07-03 90 9089 90 903 909 903  /Q7103 3303 43390 4339089 43390 433903 433909 433903 203 24.903 2Q8803 2:Y90 2:Y9089 2:Y90 2:Y903 2:Y909 2:Y903 8403 8490 849089 8490 84903 84909 84903 403 490 49089 490 4903 4909 4903 /:7190 /:71089 /:7103  /:7190 /:71909 /:71903  .   0 3 !# 42203 ..7 80.789 7.9903 07.29  80..9089 24.990 7.90 24.703 /:..2 7.990 80.07-03:3/$ .289 7.90 24.99089 7.03                8 0 3  .9909 /:.203  !#%#%!    18.79 07..903 24..2 80.7 7.909 24.703  ' 4/.203  /:.9903 .

47 :  Â.03'07-03 Â.3/ 03 .:19 Â.103.:1089..-30.07.389.8!.0'07-03 /0030 798.:1 9 030.:19  ¹.795!07109!# .073/07:3.30342203 .0789.-3042203  397.:103 0 .7.-3 .:1 0 89.29/0218.3/03 :397033-.-0 0.03 003 .389.0'07-03 /0030:89.0'07-03 8.4-09  7010.07.9.7-0 0 025 039 07 .:103 03 0 .0789003 .07- .:19  ¹/:3/08!.0789.103 .:8/7Q.7073   .3/03 97033-.0'07-03 :8..43.-034/07803 !.:19 Â03.3/03 Â.07.:1 9 0.7958!07109.438.03 038.170:03 8.:103 .-30308.:189003 .3/03  /0'07-03803 07/03:3/-0-03 .818.07-$  397..07- 97.073/07:3.07 07   4/07$.. 29/0218.703'07-03 Â89003 0 89.:1 9 .3/ 03 089..4389.:8/7Q..3/ 03 .8!07109 ¹!78038.-300803.3 03 29 -0 .:189003 .:103 .:1089.:1 .3/8.795!07109.389.

047/03.

0-0-03       .

393/078.7-0909  87/0.432 08.47/09.09  2007/032.7-0909   .3.88.0 077/.07/0 .:7/0057Q19 /:789 /::7/089 08:.8# !#%!!#% 07/03!.0920  2007/03039.9 707/03 7:7/03 707/09 7:7/09 8007/03 80:7/03   !.70-03    !## %' !$$'  .00.943 9.7-09092. $:-09 '07.70-9 !. 7 8.381472.-47039.320  2.3.795!07109 !78038!79079:2 .9 07 80087/ 07 80 08:7/00-0903 -08:.09   2.7-0909  .092.39.39 07. $!$$' !78038:3/!79079:2  /:3/08!.3039.-4707/0320039.4  3/078. %7.88.88. -09  0303701   $:-09 42 '07- !7548943.4-09 '07- 3701 7/ .-47039.09   .

. 030 3/0 3834 00 70 30 90 8   !7 803 8  8 &7 0 2 90 30 2 7!7.30309 032.3/:3   220 70 33 . 9:2 2. 90 170 :903 8.3/:33/07'07.0.8 0-7.3/:3 033 0/07490.0. 9070 0 :90 0 33 80 29 30 3 85.3/:3             .8:3/033 . %! #$>% '#$#  033 43:394303 .30309 .30309 033 0/07490. 0 7033  '07. 2 4.:.8 032.8 032.0.3/:33/07'07./0743:394303. .30309 !78038 :9:7   !##  8 7 0 8907338 34303 70 3090 08  '07.

:1 ..229 2930203 /. 08.03 8..33 03303 09 ...9 -9903 -0- -0-03 -7.9 .70-03 0-0903 - 0-0-03 0-7.9 8.0103 038.003 043303 0.9 5.9 /4309 54.1073 10738003 1.003 0.70-03 -.903.90 -7303 :/03 03.703 - 01.9 : :-:88 : :84-:8 4/: 980 3.303 . 003 4 Q03 -7.9 5424 /4 97 .9 :09 97 .3/ 13/03 14 1003 .:8 .. 0398.301.54 09 3.4882. 03989. 3.9 0342203 - 07..303 701.03 -043303 -042203 -08.03 -0.703 07.9 030.3/03 - .339 &%& 54 09 ..3 0303 08.:80. 0909 /..3390 703303 %' !#% .2 ..:8089003 0-.303 890:303 8908./0303 3.9 249 ./03 - 0308.:8003 890.:8 . 8 50 54 09 /4-9 458.2 42203 01 ..3.0/.$9.303 - .31.8 0803 ..90 -.:1089.9 290342203 3.903 03970903 0398..70- -08.- 0-03 3 003 0.9 .9 570543.85.903 04103 - 042203 - 0.03 107308003 01:3/03 - 01403 00-03 - 0.9 90014342 :89.3/ 03989003 071:7 071.4980 5:94...9  :8509 /44/980 /4-9 54-0/9 /7 .9 /43098.3/.2 30203 7.3 .307:103 - .0398....:889003 -.70'07-03 !#'  !#>%#%& 13.1 0103 .9 .48803 8903989.3390 0703303 1:7 1.9900.: 3.0Y038.33 -03303 -0.89 0/..:189003 3..2 -042203 -08.9 9.9 80 .9 .84-42 54309 7.703 10 1.3/03 071.249 489.:103 00803 0003 0403 290-7.103 89003 0389003 97.703 07.89.9 0 .:103 .9029 29-7303 3.339 - 01.903 .37:103 89.103 - 03089003 - 030970903 2../03 8.3 .

3/03 .01 8. ..479 .Y .070.:209 4574899 57.03 .07-4903 .070Y .8803 . 30 .0708803 ..3/ ...07857.488 8.488 8.9 :2709 8.078.:2 :39073..3/03 .48803 08.Y 857.9 .070703 ..07003 0.07003 .074703 - .03 - 00.07.9 3.39 .0Y03 8003 8303 8903 8570.5:899 :-9 3089.9 :85470/9 3.07-49 .0Y03 8.:20403 :3907342203 .:3/03 . 857.0789.1 97..9 49 -.7- 89799 3.-47.078574.0789.48803 08003 08:303 0808803 08574.03 - 0857:303 089..9 4-0 .07.0708803 .79 .9 4:2 42.:  . 8../09 50.03 .3 9.8.9 85.3/ .103 08.3/03 8908947-03 08979903 900342203 09741103 097:303 09.03 08.03 .9 5:.3 - :20403 2.078.07.07-0903 . :390730203 . ...9 :/.03 0003 07103 8803 003 701 8...07.8803 .9.0789003 .070 :8.3/ 89. .-7.103 8.: 80 54/:09 ..7:103 8.290 97.0747 .9 7.9 80/9 4.479 84 9 89...9 8:87089544/9 59 39 7.03 857303 89003 8907-03 8970903 9030203 9701103 97303 9:3 :2003 :20038.8.3 89.03 8.07.303 047103 0:889 0403 .078570..3 8./9 57080980 5708.980 8:/04.03 .2 .078.: 8.71 :8890 4 07:103 08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful