Sie sind auf Seite 1von 5

https://minaaraf.

com

Konjunktiv 1 (Dolaylı Anlatım)


Konjunktiv I dolaylı anlatımlarda kullanılır. Birinin söylediği sözleri bir başkasına aktarılırken
kullanılır. Özellikle gazetelerde ve televizyon haberlerinde kullanılır.

Konjunktiv yapıları fiilin köküne Konjunktiv eklerinin özneye uygun olarak getirilmesiyle oluşur.

Şahıslar Ekler

ich -e

du -est

er – sie – es -e

wir -en

ihr -et

sie / Sie -en

gehen machen lernen studieren hören

ich gehe mache lerne studiere höre

du gehest machest lernest studierest hörest

er – sie – es gehe mache lerne studiere höre

wir gehen machen lernen studieren hören

ihr gehet machet lernet studieret höret

sie / Sie gehen machen lernen studieren hören

Şimdiki Zamanda (Präsens) düzensiz olarak çekimlenen fiiller Konjunktiv I’de kuralına uygun
olarak çekimlenir. Yani fiil kökünde değişiklik olmaz sadece fiil kökü bulunur ve Konjunktiv I ekleri
fiilin sonuna getirilir.

https://minaaraf.com
https://minaaraf.com
nehmen wissen essen helfen schlafen

ich nehme wisse esse helfe schlafe

du nehmest wissest essest helfest schlafest

er – sie – es nehme wisse esse helfe schlafe

wir nehmen wissen essen helfen schlafen

ihr nehmet wisset esset helfet schlafet

sie / Sie nehmen wissen essen helfen schlafen

Yukarıdaki kural modalfiiller ve yardımcı fiiller içinde geçerlidir.

haben sein können dürfen müssen

ich habe sei könne dürfe müsse

du habest seiest könnest dürfest müssest

er – sie – es habe sei könne dürfe müsse

wir haben seien können dürfen müssen

ihr habet seiet könnet dürfet müsset

sie / Sie haben seien können dürfen müssen

*** “sein” yardımcı fiili “ich ve er – sie – es” şahıslarında ek almaz “sei” olarak çekimlenir.

*** Konjunktiv I cümleleri oluşturulurken birinci tekil şahıs (ich), birinci çoğul şahıs (wir) ve üçüncü
çoğul şahıslarda (sie) fiil çekimleri Şimdiki zamanla (Präsens) aynı olmaktadır. Konjunktiv I
fiillerinin çekimi Präsens zamanla aynı olduğunda fiilin Konjunktiv 2 yapısı kullanılır.

*** Şimdiki Zamanda Konjunktiv I cümlesi oluşturulurken “würden” yardımcı fiili kullanılabilir.
“würden” yardımcı fiili kullanıldığında ana fiil cümlenin sonunda mastar halinde bulunur.

https://minaaraf.com
https://minaaraf.com

– Ich habe zwei Kinder. (Şimdiki Zaman – Präsens)

– Ich habe zwei Kinder. (Dolaylı Anlatım – Konjunktiv I )

Şimdiki zaman ve Dolaylı Anlatımda “haben” fiilinin çekimi aynı olduğu için Dolaylı Anlatımda
haben fiilin Konjunktiv 2 hali kullanılmalıdır. Yani cümle aşağıdaki gibi olmalıdır.

– Ich hätte zwei Kinder.

Şimdiki Zaman ( Präsens ) Konjunktiv I Alternativ

Wir machen Schluss für Wir mächten Schluss für Wir würden Schluss für
heute. Heute. Heute machen.

Ich lerne Deutsch. Ich lernte Deutsch. Ich würde Deutsch lernen.

Wir warten auf dich noch Wir warteten auf dich noch Wir würden auf dich noch eine
eine Minute. eine Minute. Minute warten.

*** Konjunktiv I’de Präteritum zamanı yoktur. Präteritum zamanı yerine Konjunktiv I Perfekt yada
Plusquamperfekt zamanları kullanılır.

Direkte Rede Indirekte Rede Zeitform

Ich bin hungrig. er sei hungrig. Prӓsens

Ich war in der Schule. Er sei in der Schule gewewsen. Perfekt

Ich bin in der Schule gewesen. Er sei in der Schule gewewsen. Perfekt

Yeşim hatte ein einhudert Yeşim hӓtte ein einhundert


Plusquamperfekt
bekommen. bekommen.

Wir werden nach Spanien fliegen. Sie würden nach Spanien fliegen. Futur I

Wir werden nach Spanien geflogen Sie würden nach Spanien geflogen
Futur II
sein. sein.

Ich werde alle Prüfungen bis Juni Er werde alle alle Prüfungen bis Juni
Futur II
bestanden haben. bestanden haben

https://minaaraf.com
https://minaaraf.com

DOLAYLI ANLATIMLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Aktarmalarda şahıs zamirlerine, iyelik zamirlerine ve Reflexiv zamirlere dikkat edilmelidir.

Şahıs ve İyelik Nakledilen Sözde Şahıs ve İyelik Nakledilen Sözde


Zamirleri Alacağı Durum Zamirleri Alacağı Durum

ich er, sie, es wir sie

mein, meine sein, ihr / seine, ihre unser, unsere ihr, ihre

mich sich uns (Akkusativ) sich

mir ihm, ihr uns (Dativ) ihnen

du er, sie, es ihr sie

dein, deine sein, ihr / seine, ihre euer, eure ihr, ihre

dich sich euch (Akkusativ) sich

dir ihm, ihr euch (Dativ) ihnen

2. Emir cümlelerinde “sollen” yardımcı fiili kullanılır.

Mark sagt: “komm doch mit.”

Er sagt, dass ich mitkommen soll.

3. Evet – hayır şeklinde cevap verilmesi gereken sorularda “ob” bağlacı kullanılır.

Aili: Willst du zu Hause bleiben?

Sie fragt, ob ich zu Hause bleiben wolle.

4. Soru kelimeleri ile oluşturulan soru cümlelerinde fiili sona götüreceğiz.

Hilda: Wann beginnt heute der Unterricht?

Sie fragt, wann der Unterricht heute beginne.

https://minaaraf.com
https://minaaraf.com
5. Konjunktiv I’de Präteritum zaman yoktur. Bu zamanın yerine Perfekt kullanılır.

Enis: “Ich war krank.”

Er sagt, dass er krank gewesen sei.

6. Çakışan şahıslar için Konjunktiv 2 yapısı yada “würden” yapısı kullanılır.

Eda und Seda: Wir gehen nun ins Cafe.

Sie sagen, dass sie nun ins Cafe gingen.

Sie sagen, dass sie nun ins Cafe gehen würden.

Beispiele

1. Zehra: “Meine Familie geht ab und zu ins Theater.”

Zehra sagt, dass ihre Familie ab und zu ins Theater gehen.

Zehra sagt, ihre Familie gehe ab und zu ins Theater.

Zehra sagt, ihre Familie würde ab und zu ins Theater gehen.

2. Robyn: ” Ich bin gestern zu früh aufgestanden.

Robyn sagt, sie sei gestern zu früh aufgestanden.

Robyn sagt, dass sie gestern zu früh aufgestanden sei.

3. Necla: “Mein Sohn wird nächstes Jahr an Universität absolvieren.”

Necla sagt, ıhr Sohn werde nächstes Jahr an Universität absolvieren.

Necla sagt, dass Ihr Sohn nächstes Jahr an Universität absolvieren werde .

https://minaaraf.com

Das könnte Ihnen auch gefallen