Sie sind auf Seite 1von 1

Tarle I

6ü'v'<'fJL Bon-I0

ffi ilttil f üiffiiruit finilälflfl inu untt

Fi I iale Tauberb i schof§lre i |1l

fiuderstäd!+i Al l€H 3li


97941 fdubgrL ie(.nof"rie r,tr
tei .;.dbgqr ^ oqgq- o
Fe/: 'Ü9341 - 94911 J4
E-Mäi?:marktÜöülocül .dt
Öffnungszeit: l!ö-n:r 0A:00 - 21l.lrÜ0 iii,r"
lio 08 r 00 ' 18 r00 i.ltu'
Lleferdätun . Kassgrll}ondatuür
. Inid Balrstofilral ie
, ExQfanrt geUenuben Al l.i

06080 03 0218 fJtjlg iju.1u.rll. I l.l,llli irl


,{rüi49b3i-lJg0 0BI I,':r,erl a,r'r eir,..
lsl B ft .rl

Errdsunme 1n €
34,99
---.. --.---. --- -.- -t., .

gi rocai-d 3q,:lt
Bezahlirng
gi rocard

31] . 10.2021
Termrnal-Ref. : 65631-r9tj3 0ll 0!1i
Transdkt roni Nr . : 0044i1
Be egTrr..rmrner '
1 : 3323
0enehmigrrng:; lir . ;254343
vertragi N.. : 2,10.15ir.Ju,
Betraq : '.r.: 9:, r-"
-l' 7
'
" t§##tfih#t§ #lt*h!fis"::;:::
aR

Iahlung ertolgt
.-'.-.-.'-- ,.-. :
i..
Rie Endsrmme enthäl t en li'dcit
19,00 $ l4lisr g 2s,4o
7\
ilst. 1dNr. : 230/fr.:.]g/:ü204

TSE-Si gnatun: 0ylii l|}tl,404lnpsLL/,/Nk9oäHssnrguCH


J hYzIl,l1B006hh+6n0gouuPB0SruSACVKg)( ifn4 i dgsl'lF B
K0BqnxxTgzn|4n07yyt3l j I *lrtkNj.1CcL6E1a«üslizG
Dx9Fdi feJ+
TSE-Tnansakt i on r 4t !1t2
TSE-Stanr: 20{1 iL- jl:r.l. r, ..

TSE-Stop: 2021-10 l0T t4. Jo:i4


ISE-Seni ennumller : cc41tc42c56d3e14c2l 7f 31c§ 2
b1 ae t I c a47 f 48 4832a982c95667575t 0d52dae
TSE-Si gnaturzäh I er: :. 12Agi3

Das könnte Ihnen auch gefallen