Sie sind auf Seite 1von 2

Akkusativ alan edatlar

-für / için
Für wen arbeitest du? / Kim için çalışıyosun.

-um / etrafında
Die Erde dreht sich um die Sone. / Dünya güneşin etrafında dönüyor.

-ohne / sız,siz
Ich kann ohne meine Toucher nicht leben / Kazımsız yaşayamam.

-gegen / karşı
Ich bin gegen den Krieg. / Savaşa karşıyım.

-durch / Arasından
Wir fahren durch den Tunnel. / Tünelden geçiyoruz.

-bis / e, a yönelme
Ich bin bis 18.00 Uhr in der Schule. / Saat 18.00 e kadar okuldayım

-entlang / boyunca
Wir fahren den Fluss entlang. / nehir boyunca gidiyoruz.

Dativ alan edatlar

-von / den,dan
Ich komme von der Schule. / Okuldan geliyorum.

-zu / e,a,ye,ya
Ich gehe zu meiner Mutter. / Anneme gidiyorum.

-bei / yanında de,da etrafında


Sie wohnt bei uns. / O bizde kalıyor.

-mit / ile birlikte


Ich komme mit dem Auto. / Arabayla geliyorum.

-seit / den,dan beri


Ich arbeite seit drei Jahren. / 3 yıldır çalışıyorum.

-aus / den,dan
Das kleid ist aus Seide. / Elbise ipekten

-Nach / e,a,ye,ya yönelme


Wir fahren nach  Deutschland. / Almanyaya gidiyoruz.

-ausser / den başka


Ausser dir arbeiten alle. / senin dışında herkes çalışıyor.

-gegenüber / karşısında
Mir gegenüber ist er imme rehrlich. / o bana karşı hep dürüst.
Hep akkusativ hemde dativ alan edatlar

-an / üzerinde yanında


Das Bild ist an der Wand. / Resim duvarda.

-auf / üstüne
Ich lege das Buch auf den Tisch. / Kitabı masanın üstüne koyuyorum.

-auf / üstünde
Das Buch liegt auf dem Tisch. / Kitap masanın üzerinde.

-hinter / arkasında
Das Kind versteckt sich hinter den Baum. / Çocuk ağacın arkasında saklanıyor.

-neben / yanında
Die Vase ist neben dem Bild. / vazo resmin yanında

-in / içinde 
Er geht in die Schule. / o okula gidiyor.

-unter / altında
Er ist unter dem Tisch. / o masanın altında

-über / üzerinde
Ich bin über den Wolken. / Bulutların üzerindeyim.

-vor / önünde
Ich stehe vor dem Kino. / sinamanın önündeyim

-vor / den, dan önce


Vor einer Minute war er hier. / bir dakika önce burdaydı.

-zwichen / arasında
Der Stuhl steht zwichen dem Tisch und dem Schrank / sandalye masa ve dolap arasında.

Genetivalan edatlar

-ausserhalb / dışında
Die Schwimmhale liegt ausserhalb der Stadt. / yüzmehavuzu şehir dışında.

-innerhalb / içinde
Die Schwimmhale ist innerhalb der Stadt. / yüzmehavuzu şehir içinde

-trotz / karşın
Trotz des schlechten Wetters machen wir einen Ausflug. / yağmura karşın gezi yapıyoruz.

-wegen / yüzünden
Ich habe wegen meiner Krankheit viel versaumt. / hastalığım yüzünden çok şey kaçırdım.

-statt / yerine
Ich schicke statt des Briefs eine Postkarte. / mektup yerine kartpostal gönderiyorum.

während / esnasında
Während des Unterricht soll man nicht sprechen. / ders sırasında konuşmamak lazım.

Das könnte Ihnen auch gefallen