Sie sind auf Seite 1von 7

Lektion 3

LESEN
Teil 5

Zertifikat B1 Το κείμενο του 5ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και
συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις
ποια επιλογή (a, b ή c) είναι η σωστή.
Πρόσεξε! Οι ασκήσεις συνήθως δεν ακολουθούν τη σειρά του κειμένου.
Για να λύσεις τις ασκήσεις, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
1ο βήμα: Διάβασε τις ασκήσεις και ψάξε αντιστοιχίες με τα τονισμένα σημεία στο κείμενο. Εκεί
όπου υπάρχουν, σημείωσε δίπλα στο κείμενο τον αριθμό της άσκησης. Τώρα διάβασε
πολύ προσεκτικά την άσκηση, μαζί με τα κομμάτια του κειμένου που σημείωσες και
λύσε την άσκηση.
2 βήμα: Για τις υπόλοιπες ασκήσεις που δεν βρήκες με τον παραπάνω τρόπο κάποια
ο

αντιστοιχία, θα πρέπει να διαβάσεις καθεμία άσκηση ολόκληρη και να ψάξεις στο


κείμενο για ανάλογες πληροφορίες.
Έχεις περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή σου.

Lies die Aufgaben 1 bis 4 und den Text dazu.


Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a , b oder c .

Nach dem Sommer gehst du auf das Theodor-Storm-Gymnasium. Deshalb informierst du dich über die
Mensaordnung* dort.

1 Wenn du in die Mensa gehst, … a   darfst du keine schmutzigen Schuhe haben.


b   musst du deine Schultasche dabei haben.
c   musst du deine Mütze in deine Schultasche tun.

2 Beim Essen … a   soll man sich nicht unterhalten.


b   bleibt man sitzen, bis alle gegessen haben.
c   darf man kein Besteck benutzen.

3 Die Mensa ist … a   nur in der Mittagspause auf.


b   nur für Schüler.
c   nicht nur zum Essen da.
Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

4 In der Mensa … a   kannst du bei einigen Schülern Spiele kaufen.


b   darfst du nicht laut sein.
c   darfst du kein Handy benutzen.

* die Mensaordnung = ο κανονισμός λειτουργίας του εστιατορίου του σχολείου

46

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 46 13.09.13 09:12


Lektion 3
LESEN
Teil 5

Theodor-Storm-Gymnasium
Mensaordnung
Die Mensa ist ein Kommunikationszentrum, in dem du
andere Schüler und Lehrer triffst, essen, spielen und
­arbeiten kannst. Die Mensa ist in jeder Pause und von
12.15 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.

Damit das in geordneten Verhältnissen möglich ist, musst


du die folgenden Regeln beachten:

Bevor du in die Mensa gehst:


- Schuhe werden gut sauber gemacht, besonders bei
schlechtem Wetter.
- Jacken und Mäntel werden an der Garderobe
aufgehängt.
- Mützen, Cappys, Fahrrad- und Motorradhelme werden
an der Garderobe abgelegt.
- Schultaschen werden in der Nähe der Garderobe
ordentlich abgestellt.

In der Mensa:
- Es wird nicht geschrien oder laut gerufen.
- Das Rennen und Toben ist in der Mensa verboten.
- In der Mensa herrscht Kaugummiverbot.
- Für das saubere Hinterlassen der Mensa ist jeder
verantwortlich, der die Mensa benutzt.
- Handys werden leise gestellt.
- Spiele werden gegen Pfand bei ausgewählten Schülern
entliehen und am Ende der Pause zurückgebracht.

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1
Essen in der Mensa:
- Bei der Essensausgabe stellen sich die Schüler in zwei
Reihen an, drängeln nicht und warten, ohne Lärm zu
machen.
- Vor dem Mittagessen sind die Hände zu waschen.
- Am Tisch wird immer gemeinsam mit dem Essen
begonnen.
- Es wird mit Messer, Gabel bzw. Löffel gegessen und eine
Serviette benutzt.
- Bei Tisch unterhält man sich leise.
- Man geht erst dann vom Tisch weg, wenn alle mit dem
Essen fertig sind.
- Das Tablett mit dem Geschirr wird leise beim Mensa-
Personal abgegeben und der Tisch wird abgewischt.

47

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 47 16.09.13 09:39


Lektion 3
SP RE CH E N
Teil 2 + Teil 3

Zertifikat B1 Πριν από την προφορική εξέταση έχεις στη διάθεσή σου 15 λεπτά (συνολικά και για τα 3 μέρη),
ώστε να προετοιμαστείς και να κρατήσεις σημειώσεις. Προτείνουμε να χρησιμοποίησεις περίπου
10 λεπτά για το δεύτερο και τρίτο μέρος. Εάν σου δοθούν 2 θέματα για να επιλέξεις το ένα, είναι
πολύ σημαντικό να αποφασίσεις γρήγορα ποιο θέμα θα παρουσιάσεις, για να μην χαθεί πολύτιμος
χρόνος προετοιμασίας.

Το δεύτερο και το τρίτο μέρος της προφορικής εξέτασης αποτελούν μία ενότητα. Αρχικά πρέπει
να κάνεις μια παρουσίαση πάνω σε ένα θέμα. Γι’ αυτό το σκοπό σού δίνονται 5 «διαφάνειες» (σαν
να ήταν παρουσίαση σε PowerPoint) με τα κεντρικά σημεία, στα οποία θα αναφερθείς. Δίπλα στις
«διαφάνειες» υπάρχει χώρος για τις σημειώσεις σου.

Τα 5 σημεία, δηλαδή οι 5 «διαφάνειες», που πρέπει να ακολουθήσεις για την παρουσίασή σου
είναι:
1) Αναφέρεις το θέμα σου και εξηγείς το περιεχόμενο και τη δομή της παρουσίασής σου.
2) Αναφέρεις προσωπικές εμπειρίες ή ένα γεγονός σχετικά με το θέμα.
3) Παρουσιάζεις τι ισχύει στη χώρα σου και δίνεις παραδείγματα.
4) Αναφέρεις πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και λες τη δική σου γνώμη.
Δίνεις και κάποια παραδείγματα.
5) Κλείνεις την παρουσίασή σου και ευχαριστείς τους ακροατές σου.

Μετά το τέλος της παρουσίασής σου πρέπει να απαντήσεις στα σχετικά σχόλια και τις ερωτήσεις
που θα σου κάνουν ο άλλος εξεταζόμενος και ο εξεταστής.
Η παρουσίασή σου θα πρέπει να έχει διάρκεια περίπου 3 λεπτά. Οι ερωτήσεις και τα σχόλια θα
διαρκέσουν περίπου 2 λεπτά.

Ύστερα παρουσιάζει το θέμα του ο άλλος εξεταζόμενος, ενώ εσύ τον παρακολουθείς προσεκτικά.
Στη συνέχεια θα σχολιάσεις την παρουσίασή του (π.χ. πώς σου φάνηκε, ποιες καινούριες
πληροφορίες άκουσες, τι βρήκες ιδιαίτερα ενδιαφέρον) και θα του κάνεις μια ερώτηση σχετικά με
το θέμα.

Συνολικά, το 2ο και το 3ο μέρος για σένα και τον άλλον εξεταζόμενο μαζί θα διαρκέσουν περίπου
10 λεπτά.
Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

48

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 48 13.09.13 09:12


Lektion 3
SPRECHEN
Teil 2 + Teil 3

Ξεκινάς την παρουσίασή σου αναφέροντας το θέμα, για το οποίο θα μιλήσεις (δηλαδή με τη
διαφάνεια 1). Μπορείς να αρχίσεις κάπως έτσι:
Ich halte einen Vortrag zum Thema …
Meine Präsentation ist zu dem Thema …

Μετά θα αναφέρεις τη σειρά με την οποία θα αναπτύξεις τα διάφορα σημεία της παρουσίασής
σου. Για παράδειγμα:
Zuerst möchte ich von meiner eigenen Situation / von einem Erlebnis erzählen. Dann möchte ich über die
Situation in meinem Heimatland berichten. Zum Schluss werde ich die Vor- und Nachteile nennen und
meine Meinung dazu sagen.

Έπειτα μπαίνεις στο κυρίως θέμα και αναφέρεσαι στην κάθε διαφάνεια με τη σειρά.

Στο τέλος κλείνεις την παρουσίασή σου και ευχαριστείς τους ακροατές σου (δηλαδή με τη
διαφάνεια 5), π.χ.
Mein Vortrag ist nun zu Ende. Vielen Dank.
Damit ist meine Präsentation zu Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Όταν ο άλλος εξεταζόμενος σχολιάσει την παρουσίασή σου, καλό είναι να ανταποκριθείς στο
σχόλιό του, π.χ.
εάν έχει κάνει ένα θετικό σχόλιο: Vielen Dank! / Das ist nett von dir.
εάν έχει κάνει ένα αρνητικό σχόλιο: Das tut mir leid. / Das ist aber schade.

Για να σχολιάσεις εσύ την παρουσίαση του άλλου εξεταζόμενου, μπορείς π.χ. να πεις:
Dein Vortrag war sehr interessant.
Deine Präsentation hat mir sehr gefallen.

Ύστερα θα κάνεις μία ερώτηση στον άλλον εξεταζόμενο. Μπορείς να ρωτήσεις π.χ. για κάποια
λεπτομέρεια ή για κάποιο σημείο της ομιλίας που βρήκες ενδιαφέρον ή και κάτι άλλο σχετικά με
το θέμα.
Καλό είναι να ξεκινήσεις με μια φράση όπως:

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1
Ich möchte dich etwas fragen: „…?“
Ich habe noch eine Frage: „…?“

49

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 49 13.09.13 09:12


Lektion 3
SP RE CH E N
Teil 2 Kandidat A
Ein Thema präsentieren
Du sollst deinen Zuhörern ein aktuelles Thema präsentieren. Dazu findest du hier fünf Folien.
Folge den Anweisungen links und schreib deine Notizen rechts daneben.

Folie 1 „Fleisch? -
Stell dein Thema ____________________________________
Nein, danke!“
vor. Erkläre den ____________________________________
­Inhalt und die
­Struktur deiner
Sollte man ____________________________________
Vegetarier
­Präsentation. werden? ____________________________________

Folie 2
Berichte von deiner Sollte man
____________________________________
Vegetarier werden?
Situation oder ____________________________________
einem Erlebnis im
Zusammenhang mit
Meine persönlichen ____________________________________
Erfahrungen
dem Thema. ____________________________________

Folie 3
Sollte man
____________________________________
Berichte von der Vegetarier werden?
Situation in deinem Vegetarier und vegetarische ____________________________________
Heimatland und gib Ernährung in meinem
____________________________________
Heimatland
Beispiele.
____________________________________

Folie 4
Nenne die Vor- Sollte man
____________________________________
Vegetarier werden?
und Nachteile und ____________________________________
sag dazu deine
­Meinung.
Vor- und Nachteile ____________________________________
&
Gib auch Beispiele. Meine Meinung ____________________________________

Folie 5
Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Sollte man
____________________________________
Beende deine Vegetarier werden?
Präsentation und ____________________________________
bedanke dich bei ____________________________________
Abschluss & Dank
den Zuhörern.
____________________________________

Teil 3

Über ein Thema sprechen


Nach deiner Präsentation:
Reagiere auf die Rückmeldung und auf die Fragen der Prüfer/innen und des Gesprächspartners / der
­Gesprächspartnerin.
Nach der Präsentation deines Partners / deiner Partnerin:
a) Gib eine Rückmeldung zur Präsentation deines Partners / deiner Partnerin
(z. B. wie dir die Präsentation gefallen hat, was für dich neu oder besonders interessant war usw.).
b) Stelle auch eine Frage zur Präsentation deines Partners / deiner Partnerin.

50

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 50 13.09.13 09:12


Lektion 3
SPRECHEN
Kandidat B Teil 2
Ein Thema präsentieren
Du sollst deinen Zuhörern ein aktuelles Thema präsentieren. Dazu findest du hier fünf Folien.
Folge den Anweisungen links und schreib deine Notizen rechts daneben.

Folie 1 „Man zeigt, dass


Stell dein Thema ____________________________________
man „in“ ist.“
vor. Erkläre den ____________________________________
­Inhalt und die Ist es
­Struktur deiner
wichtig, ____________________________________
ein Tattoo
­Präsentation. zu haben? ____________________________________

Folie 2
Berichte von deiner Ist es wichtig,
____________________________________
ein Tattoo zu haben?
Situation oder ____________________________________
einem Erlebnis im
Zusammenhang mit
Meine persönlichen ____________________________________
Erfahrungen
dem Thema. ____________________________________

Folie 3
Ist es wichtig,
____________________________________
Berichte von der ein Tattoo zu haben?
Situation in deinem Tattoos und Jugendliche
____________________________________
Heimatland und gib in meinem Heimatland ____________________________________
Beispiele.
____________________________________

Folie 4
Nenne die Vor- Ist es wichtig,
____________________________________
ein Tattoo zu haben?
und Nachteile und ____________________________________
sag dazu deine Vor- und Nachteile
­Meinung. von Tattoos ____________________________________
&
Gib auch Beispiele. Meine Meinung ____________________________________

Folie 5

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1
Ist es wichtig,
____________________________________
Beende deine ein Tattoo zu haben?
Präsentation und ____________________________________
bedanke dich bei ____________________________________
Abschluss & Dank
den Zuhörern.
____________________________________

Teil 3

Über ein Thema sprechen


Nach deiner Präsentation:
Reagiere auf die Rückmeldung und auf die Fragen der Prüfer/innen und des Gesprächspartners / der
­Gesprächspartnerin.
Nach der Präsentation deines Partners / deiner Partnerin:
a) Gib eine Rückmeldung zur Präsentation deines Partners / deiner Partnerin
(z. B. wie dir die Präsentation gefallen hat, was für dich neu oder besonders interessant war usw.).
b) Stelle auch eine Frage zur Präsentation deines Partners / deiner Partnerin.

51

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 51 13.09.13 09:12


Lektion 3
SCH RE I BE N
Aufgabe 2

Zertifikat B1 Σ’ αυτό το μέρος της εξέτασης πρέπει να γράψεις σε ένα διαδικτυακό τόπο ανταλλαγής
απόψεων (π.χ. forum) ένα κείμενο περίπου 80 λέξεων με την προσωπική σου άποψη. Σου δίνεται:
το θέμα επιγραμματικά και ένα σύντομο κείμενο με τη γνώμη κάποιου άλλου πάνω σ’ αυτό το
θέμα.
Γι’ αυτό το είδος κειμένου δεν υπάρχει προκαθορισμένη μορφή. Είσαι ελεύθερος να το
διαμορφώσεις όπως θέλεις. Μπορείς:
- να γράψεις την άποψή σου μόνο για το γενικό θέμα.
- να αναφερθείς στο κείμενο που σου δίνεται. (Σ’ αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι
σαφές ότι αναφέρεσαι σ’ αυτό, γράφοντας π.χ. Ich finde, X hat recht. / Ich bin ganz anderer
­Meinung als X.)
- να στηρίξεις την άποψή σου αναφέροντας παραδείγματα, περιγράφοντας κάτι ή συγκρίνοντας
καταστάσεις.
- να χρησιμοποιήσεις απλή, καθημερινή γλώσσα.
- να υπογράψεις – αν θέλεις – το κείμενό σου με ένα φανταστικό όνομα, όπως συνηθίζεται στις
ιστοσελίδες ανταλλαγής απόψεων, π.χ.: sonne23 ή batman007.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να αντιγράψεις απλά το κείμενο που σου δίνεται ή κάποια
κομμάτια του.
Έχεις περίπου 25 λεπτά στη διάθεσή σου.

Du hast im Fernsehen eine Diskussionssendung für Jugendliche zum Thema „Was kann man auf dem
ersten Date machen?“ gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung findest du folgende Meinung:

www.jugend-aktuell.de

Gästebuch
 17.5. 18:22 Uhr
Tanja Also beim ersten Date ist es praktisch, ins
Kino zu gehen. Da braucht man nicht viel zu
Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

reden. Und hinterher kann man über den Film


sprechen. Aber man muss sich natürlich einen
guten Film aussuchen, am besten etwas ganz
Spannendes oder eine Komödie.
 17.5. 18:31 Uhr

Schreibe nun deine Meinung zum Thema (circa 80 Wörter).

52

931-PP3 NEU Arbeit Prüfung.indd 52 16.09.13 09:40

Das könnte Ihnen auch gefallen