Sie sind auf Seite 1von 2

2021 MEZUNLARIMIZIN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

AD SOYAD ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI


Ada Atasoy Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam-Hollanda) Biomedical Sciences
Ahmet Ala ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Informatik
Ahmet Efe Serdar ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Informatik
Ahmet Tek Technische Universität München (Münih-Almanya) Brauwesen und Getränketechnologie
Ahmet Türker Kılınç Ruhr-Universität Bochum (Bochum-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Ahsen Nur Özdoğan Tercih Yapmadı
Aleyna Tunçbilek Tercih Yapmadı
ALĠ EREN SALTIK KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tarih (Ġngilizce) (Burslu)
Ali Obalı Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Informatik
ALP AYTEMUR GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Fransızca)
Alp Göktuğ ÖZBERK AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Tıp Fakültesi
Alp Kaan Aksu Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Altay Tuna Polat Universität Heidelberg (Heidelberg-Almanya) Physik
ARDA BERKE BÜKTEL KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) ĠĢletme (Ġngilizce) (Burslu)
Arda Gücü Technische Universität München (Münih-Almanya) BWL
Arda Özgür Universität Heidelberg (Heidelberg-Almanya) Humanmedizin
ASRA PAPĠLA KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce)
Aybars Cafer Uçar Tercih Yapmadı
Aylin Dilber Tükel MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce)
Aylin Nazlı AteĢ Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Aylin Rüya Kartal Namık Kemal Üniversitesi-Tekirdağ Tıp
Aylin Söğüt Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
AyĢe Safa Erdem Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Informatik
Azize Sinem Kızmaz Technische Universität München (Münih-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Bahar Açılan ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Informatik
Batuhan Tekmen ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Informatik
Begüm Ayaz Technische Universität München (Münih-Almanya) Molekulare Biotechnologie
Begüm Uysal Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Informatik
BERKAY KILIÇ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ-CERRAHPAġA CerrahpaĢa Tıp
Berkay Süer Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Informatik
Berke Saylan Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Berkin Deniz Yıldız Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
BEYZA AKTAġ BEZM-Ġ ÂLEM VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi
BURAK CAN UĞURLU BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Kimya Mühendisliği (Ġngilizce)
Burcunaz Özlü EriĢ Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Buse Hatunoğlu Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Cahit Büyükkurt TÜRK-ALMAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) ĠĢletme (Almanca)
Ceren Abanoz Technische Universität Dresden (Dresden-Almanya) Informatik
Ceren Açıkel Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
DEFNE SÜRMEN BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce)
Demet KayabaĢ Technische Universität München (Münih-Almanya) BWL
Deniz Orhan Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Informatik
DENĠZ PEMBEÇĠÇEK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Ġngilizce)
Deniz Terzioğlu DHBW Ravensburg - Airbus Defence and Space Wirtschaftsinformatik - Data Science
Devrim Fırat Yılmaz Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Elektrotechnik
Didem MemiĢ Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
Dilara Gür Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Dilara Ġpek Acar Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Informatik
DĠLARA TÜRKMEN ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġstanbul Tıp
Doğaç Tanrıverdi Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Maschinenbau
EBRU KADI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce)
Ece Gizem Güçlü Tercih Yapmadı
Ece güclü Tercih Yapmadı
Ece SAMER ALTINBAġ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce)
Ece Yılmaz Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Ece Yörük Tercih Yapmadı
EDA MERMUTLUOĞLU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) ĠĢletme (Fransızca)
Eda Özdemir Tercih Yapmadı
Edibe Hilye Ġlter Tercih Yapmadı
EGE ATLAMAZ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Ege Öztürk Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) Informatik - VWL
Ege Özümüt Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Informatik
EgeAlacalıoğlu SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (Ġngilizce)
Egem Ada Karaçal Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Elif BaĢak Tavan Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) Informatik
ELĠF GÜNENÇ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Endüstri Mühendisliği
Elif Özge Duru Technische Universität München (Münih-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Elif Yankaya Tercih Yapmadı
Elif Yıldırım Hamburg Üniversitesi - Ġstanbul Üniversitesi (Ortak Program) Hukuk
Emir Can Atlı Williams College (Massachusetts-ABD) Bilgisayar Mühendisliği - Ekonomi
Emir Sina Arslan Technische Universität Dresden (Dresden-Almanya) Informatik
EMĠR YEKTA TUMAÇ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Psikoloji (Ġngilizce)
Emir Yüksel Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Informatik
EMĠRHAN ÇATALBAġ BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Yazılım Mühendisliği (Ġngilizce)
Enes Gündoğdu Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Informatik
Enfal CoĢar Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Erdem Efe Erol ABITUR - ALMANYA
EREN ġAHĠN GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Fransızca)
Erim Alanyalı Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Esat Kılınçarslan Technische Universität München (Münih-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Esma Selen Varnalıoğlu Ruhr-Universität Bochum (Bochum-Almanya) Humanmedizin
Esra Öngör Technische Universität München (Münih-Almanya) Maschinenwesen
Eylül Güley Kalkan Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Eylül ÖZKESER MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ücretli)
EZGĠ MEDĠÇELER BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Endüstriyel Tasarım (Ġngilizce)
Ezgi Saydam LMU/TU München (Münih-Almanya) Bioinformatik
FATĠH KEMAL OKUMUġ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ Ġstanbul Tıp
Fatma Betül Özen Tercih Yapmadı
Fatma Hepsen Çakır Tercih Yapmadı
Fatma Nisa Kaya TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE) Eczacılık Fakültesi
Fatma Zehra Demiriz Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Feryal Ezgi AĢkın Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
2021 MEZUNLARIMIZIN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI
AD SOYAD ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI
Feyza Elif Dal Technische Universität München (Münih-Almanya) Molekulare Biotechnologie
Feyza ġule Çiftçi Tercih Yapmadı
Görkem Yavuz Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Physik
Hasan Özcan FAU Erlangen (Nürnberg-Almanya) Informatik
Hazal ÇintaĢ ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Informatik
Hüseyin Ahmet Seçer Universität Heidelberg (Heidelberg-Almanya) Molekulare Biotechnologie
Ilgar Tamer Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Ilgın Çağla Özcan Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Maschinenbau
IĢık Baran ġandan Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Informatik
Ġbrahim Ali Ünal Passau Universität (Passau-Almanya) Rechtswissenschaft
Ġncilay Tok Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Ġpek Akdeniz Technische Universität München (Münih-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Ġpek OkĢar Technische Universität München (Münih-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Kaan Koçak Technische Universität München (Münih-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Kadir Burak Eren Tercih Yapmadı
Kerem BiĢkin Freie Universitat (Berlin-Almanya) Informatik
Kıvanç Yüksel Technische Universität München (Münih-Almanya) BWL
KORAY HACIOĞLU KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi
Lale Ceren Cesur Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) Physik
MEHMET UFUK ġĠMġEK ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Hukuk Fakültesi
Mehmet Yiğit DurmuĢ Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Melis Çetinkaya Technische Universität München (Münih-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Merve GülĢen Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Miray Ulu Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Informatik
NALAN ASLAN BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Ġngilizce)
Nujin Tepe Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
OSMAN CEVHER EKEN ĠSTĠNYE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce) (Burslu)
Ozan Görkem ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Ekonomi (Ġngilizce)
ÖMER AKÇA KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Ekonomi (Ġngilizce) (Burslu)
Ömer Can Türkmen ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Endüstri Mühendisliği (Ġngilizce)
Ömer Çağla Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Maschinenbau
Ömer Pehlivan ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Maschineningenieurwissenschaften
Özen Sarp Esen Universität Heidelberg (Heidelberg-Almanya) Humanmedizin
Özgür ġenkalaycı Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Pelin Yücel University of Exeter (Exeter-Ġngiltere) Deniz Biyolojisi
Pınar Türkbay Technische Universität München (Münih-Almanya) BWL
Rabia Beril Önder Tercih Yapmadı
Rana Kaya Technische Universität München (Münih-Almanya) Maschinenwesen
Rojhat Kılıç Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Informatik
Sadi Kaan Kayıran Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Sarp Kıvılcım Sönmez Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Sedat Kaan Koyuncu Universität Hamburg (Hamburg-Almanya) Humanmedizin
Selen Heper Tercih Yapmadı
Selim Mert KaĢtan Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Selin Akkaya Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) Bioinformatik
Selin Ünal Charité Universitätsmedizin (Berlin-Almanya) Humanmedizin
Serra Ġrkil Tercih Yapmadı
Simay Rıdvan ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Elektrotechnik und Informationstechnologie
Simge Petek Tercih Yapmadı
Sude Dalkılıç Tercih Yapmadı
Sude Emir Universität Hamburg (Hamburg-Almanya) Rechtswissenschaft
Sude Kural YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce)
Taha Yasin Yağcı Tercih Yapmadı
Teoman Kaya Mercan Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Informationstechnik im Maschinenwesen
Tutku Palamut Tercih Yapmadı
Umut Zorka Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
Utku YeĢilova ETH Zürich (Zürih-Ġsviçre) Maschineningenieurwissenschaften
ÜLKER BERRA ÖZTAN Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) VWL
Veli Berkay Kolay Technische Universität München (Münih-Almanya) Wirtschaftsinformatik
Vuslat Yağmur Technische Universität München (Münih-Almanya) Informatik
Yağız Efe Göksügür Ludwig-Maximilians-Universität München (Münih- Almanya) Informatik - VWL
YAĞIZ TAYLAN GÜNGÖR ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) ĠĢletme (Ġngilizce)
Yağmur Aslıcan Ağkoç Tercih Yapmadı
YAREN DERMAN BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ġngilizce)
Yaren Öz Tercih Yapmadı
Yiğit YaĢar Yılmaz Rheinisch-Westfalische-Technische-Hochschule Aachen (Aachen-Almanya) Wirtschaftsingenieurwesen
Yiğitcan Türkeri Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe-Almanya) Elektrotechnik und Informationstechnik
YUSUF CAN SEZEK BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (Ġngilizce)
Yusuf Malik DurmuĢ Tercih Yapmadı
Yusuf Oğuzkağan Kılıç Tercih Yapmadı
Zeynep Çankara Technische Universität Berlin (Berlin-Almanya) Energie und Prozesstechnik
Zeynep Gökkaya TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ (EDĠRNE) Tıp Fakültesi
ZEYNEP TANGÜREK ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ-CERRAHPAġA CerrahpaĢa Tıp

Das könnte Ihnen auch gefallen