Sie sind auf Seite 1von 1

Pasión según san Mateo, BWV 244

N.º 78, coro: Llorando nos postramos


Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Arreglo: Cuarteto San Telmo
 
 43   43 

  

 43  
 3  
4 

 
  
1. 2.
 


p piu p f
 
 
  
p piu p
f
  
  
p
f
piu p

  
  
p 
piu p
f

Das könnte Ihnen auch gefallen