Sie sind auf Seite 1von 2

Lektion 4.

Grammatik: Mellékmondati szórend

A német mellékmondati szórendet szokás KATI szórendhívni, mivel


K = kötőszó
A = alany
T = többi mondatrész
I = ragozott ige
sorrendben követik egymást a mellékmondat mondatrészei.

Ez a szórend csak meghatározott kötőszavak után áll, valamint a vonatkozó névmással,


vagy kérdőnévmással bevezetett mellékmondatoknál.

Egyenes szórend esetén: 1. hely alany, 2. hely állítmány (ragozott rész) 3. hely többi mondatrész
végül az állítmány ragozatlan része (pl. Infinitiv vagy Partizip)
Du fährst im Herbst nach Bonn.
Ehhez képest a főmondat után, első helyen áll a kötőszó, majd az alany, aztán a többi
mondatrész, végül a ragozott ige:
Ich freue mich, dass du im Herbst nach Bonn fährst.
Gyakorlatilag az egyenes szórendet alkalmazzuk úgy, hogy a ragozott igét kiemeljük a 2. helyről
és a tagmondat végére tesszük.

Ha elváló igekötős ragozott ige van a mellékmondatban, akkor az nem válik el:
Ich hoffe, dass du morgen ankommst.
Wir wissen, dass sie ihn immer anruft.

Ha módbeli segédige is van a mellékmondatban, természetesen az kerül a mellékmondat végére,


hiszen azt ragozzuk:
Ich freue mich, dass du im Herbst nach Bonn fahren willst.
Ich freue mich, dass er im Herbst nach Bonn fahren kann.

Összetett igeidőkben is a ragozott igealak (segédige) kerül a mondat végére:


Ich freue mich, dass du nach Bonn gefahren bist.
Ich freue mich, dass du in Bonn gewohnt hast.
Ich freue mich, dass du nach Bonn fahren wirst.

Mellékelten található a kötőszavak csoportosítása aszerint, hogy milyen szórend követi őket:
Konjunktional-
  Konjunktionen Subjunktionen
Adverbien
Satzbau nach Subjekt + finites Verb +  … Subjekt +  … + finites finites Verb + Subjekt + …
Konjunktion Verb(finites Verb steht am
Satzende)
Beispiel Er spricht gut Er spricht gut Er spricht gut
Deutsch,denn er war ein Deutsch, weiler ein Jahr in Deutsch,schließlich war er ein Jahr
Jahr in Deutschland. Deutschlandwar. in Deutschland.
Liste der  aber  als  allerdings
Konjunktionen  denn  bevor  also
 doch  bis  andererseits
 entweder  da  anschließend
 oder  damit  außerdem
 sondern  dass  dann
 und  ehe  da+ Präposition
 falls z.B. darauf, davor usw.
 indem  deshalb
 nachdem  deswegen
 obwohl  einerseits
 seit  ferner
 seitdem  folglich
 sodass  genauso
 solange  immerhin
 sooft  inzwischen
 während  jedoch
 weil  schließlich
 wenn  seitdem
 später
 trotzdem
 vorher
 weder … noch
 zuvor
 zwar

Das könnte Ihnen auch gefallen