Sie sind auf Seite 1von 128

Index

10

Drukveren

Ressorts de compression

32

Drukveren in meters

Ressorts de compression de 1000 mm Compression springs of 1000 mm length Druckfedern in Meter lnge

34

Drukveren 500 mm

Ressorts de compression de 500 mm

36

Drukveer met doorverbinders


Liens de connexion pour


Connecting links for compression springs berbrckungen fr
ressorts de compression
Druckfedern

38

Konische drukveren

Ressorts de compression conique

Conical compression springs

Konische Druckfedern

42

Trekveren

Ressorts de traction

Extension springs

Zugfedern

56

Trekveren in meters

Ressorts de traction de 1000 mm

Extension springs 1000 mm

Zugfedern 1000 mm

57

Trekveren 500 mm

Ressorts de traction de 500 mm

Extension springs 500 mm

Zugfedern 500 mm

58

Schroefogen voor trekveren

Boulons pour ressorts de traction

Bolts for extension springs

senbolzen fr Zugfedern

60

Eindloze garterveren

Ressorts sans fin garter

Endless Garter springs

Endlose Garter-Federn

62

Stempelveren

Ressorts doutils

Die springs

Werkzeugdruckfedern

Compression springs

Compression springs of 500 mm length

Druckfedern

Druckfedern 500 mm


68
Stempelveren volgens ISO
Ressorts doutils ISO
Die springs ISO

ISO
Werkzeugdruckfedern


78
Torsieveren 180
Ressorts de torsion 180 dacier
Torsion springs 180


in verenstaal en RVS
de ressorts et dacier inoxydable
in music wire and stainless steel

Schenkelfedern 180
aus Federstahl und nichtrostenden stahl


82

Torsieveren roestvast staal


Ressorts de torsion acier inoxydable
Torsion springs stainless steel
poken diverse standen

Schenkelfedern
rostfreiem Stahl

89

Dubbel gewikkelde torsieveren Ressorts de torsion double


Double-coiled torsion springs

enroulement

Doppelt gewickelte
Schenkelfedern

93

Gasveren

Ressorts gaz

Gas springs

Gasfedern

98

Schotelveren

Rondelles belleville

Disc springs

Tellerfedern

104

Constante krachtveren

Ressorts de traction force constante Extension springs of constant force

Konstante Zugfedern

106

Golfringen

Rondelles ondulees

Wave spring washers

Federscheiben gewellt

109

Multigolfringen (Borrely)

Rondelles ondufil multispires

Multiwavesprings

Federscheiben multi gewellt

111

Sinusveren

Rondelles sinus

Curved spring washers

Federscheiben gewlbt

113

Vingerveren

Rondelles ressort

Finger springs washers

Federscheiben

114

Borgveren/clips

Ressorts de srt

Lock pins

Sicherungsfedern

118

Gereedschapsklemmen

Pinces de serrage pour outillage

Equipment clamps

Gerteklemmen

119

Veerclipsen

Goupilles beta de matire plat

Springclips

Blatt Federstecker

120

Assortimentsdozen

Bote d`assortiment

Packaged assortments

Federnsortimente


121 Verenbandstaal en verenstaal

Fil d`acier ressorts et acier


Wire and strips made of spring steel
feuillard ressorts

Federstahldraht und
Federbandstahl

122

Speciale trekveren

Ressorts de traction specials

Special extension springs

Spezielle Zugfedern

124

Speciale drukveren

Ressorts de compression specials

Special compression springs

Spezielle Druckfedern

126

Speciale torsieveren

Ressorts de torsions specials

Special torsion springs

Spezielle Schenkelfedern

128

Speciale conische drukveren


Ressorts de compression
Special conical springs
conique specials

www.tevema.com

Spezielle konische
Druckfedern

prings

De Tevema Groep van Verenigde Verenfabrieken is de


vakkundige leverancier van technische veren voor alle
mogelijke toepassingen. De groep bestaat uit
productie units die in te delen zijn in 3 groepen;
Industrile veren, medische veren en automotive veren

Tevema Groep heeft vestigingen in Nederland, Belgi


en Polen.
De geschiedenis van de fabriek gaat terug tot in de
jaren dertig. Tevema, Fabriek voor Technische Veren
werd in 1936 opgericht in Amsterdam. Het bedrijf
groeide gestaag uit tot een technische partner voor vele
industrietakken. Elke vestiging beschikt over specifieke
kennis en productiefaciliteiten en werkt
volgens de laatste technische normen. Tevema is
daardoor in staat elke industrietak te bedienen en
maatwerk te leveren in productie van technische veren.
Met bijna zeventig jaar ervaring staat het bedrijf de klant
terzijde met vakkundig technisch advies.

www.tevema.com

T e ve m a T e c hni c a l Spr i ngs

Le Groupe Tevema United Spring Factories est un


fournisseur spcialis dans les ressorts tout dessin.
Le groupe consiste en sites de production qui peuvent
tre subdiviss en trois groupes : ressorts industriels,
ressorts mdicaux et ressorts pour lindustrie
automobile.

Le groupe Tevema a sites aux Pays-Bas, en Belgique,


et en Pologne et est un des plus grand producteurs de
ressorts du Benelux. Lhistoire de lusine a commenc
dans les annes trente du sicle pass. Tevema,
usine de ressorts techniques fut cre en 1936
Amsterdam. Ensuite lusine sest dveloppe en un
partenaire technique de beaucoup de branches de
lindustrie. Chaque site a ses spcialits et ses instal
lations spcifiques et produit suivant les normes
techniques les plus rcentes. De cette faon Tevema
est mme de livrer chaque branche de lindustrie
et peut fournir des ressorts techniques fabriqus sur
mesure. Sappuyant sur plus de soixante-dix ans
dexprience notre socit assiste notre clientle avec
des renseignements techniques spcialiss.

s i n ce 1936

The Tevema Group of United Spring Factories is a


specialised supplier of technical springs for all
purposes. The group consists of production units which
can be subdivided into three groups:
industrial springs, medical springs and automotive
springs.

The Tevema group has sites in The Netherlands,


Belgium and Poland and is one of the biggest spring
factories in Benelux.
The history of the factory began in the thirties of the last
century. Tevema, Factory for Technical Springs was
established in 1936 in Amsterdam. The factory grew
subsequently to a technical partner of many industrial
branches. Every site has its specific knowledge and
production facilities and works according to the most
recent technical norms. Thus, Tevema can supply every
industrial branch and is able to
deliver tailor-made technical springs.
Base on nearly seventy years of experience, our
company helps our customers with specialised
technical advice.

www.tevema.com

Die Tevema-Gruppe Vereinigte Federfabriken ist


ein fachkundiger Lieferant fr technische Federn fr
vielerlei Anwendungszwecke. Die Gruppe besteht aus
Produktionseinheiten, die sich in drei Untergruppen
verteilen: industrielle Federn, medizinische Federn und
automotive Federn.
Die Tevema-Gruppe hat Niederlassungen in den
Niederlanden, Belgien und Polen und ist eine der
grten Federfabriken in den Benelux-Staaten.
Die Geschichte der Fabrik geht bis auf die dreiiger
Jahre zurck. Tevema Fabrik fr technische Federn
wurde 1936 in Amsterdam gegrndet. Der Betrieb
entwickelte sich allmhlich zu einem technischen
Partner fr viele Industriezweige. Jede Niederlassung
verfgt ber spezifische Kenntnis und Produktions
einrichtungen und arbeitet nach modernsten tech
nischen Normen. Dadurch ist Tevema in der Lage,
jeden Industriezweig zu beliefern und Maarbeit bei der
Produktion technischer Federn zu leisten. Mit beinahe
siebzig Jahren Erfahrung steht unser Betrieb dem
Kunden mit fachkundiger technischer Beratung zur
Seite.

Conical compression spring

Die springs

Die springs

Die springs

endless Garter spring

Wireclip

special torsionspring

Wireform

Wire torsionspring

Wireform

Double coiled torsionspring

Wireform

Wireform

conical compression spring

special torsionspring

Blade spring

Blade spring

Finger spring washer

Spring retainers

Wave spring

Spring retainers

Blade spring

Blade spring

Clockspring

www.tevema.com

Clock spring

Disc spring

Double coiled torsion spring

special compression spring

Torsionspring

transport spring

Torsion spring

Extensionspring 1000 mm

Extensionspring extended loop

Extension spring for garage

extensionspring double german loop

Extensionspring loops screwed in

extensionspring

compression spring with connecting link

extensionspring with hook loop

Heavy duty springs

Heavy duty springs

progressive compressionspring

Heavy duty springs

Heavy duty springs

Heavy duty springs

Fosforbrons compressionsprings

Finger spring washer

double coiled torsion spring

www.tevema.com

Tevema Webshop

NEW !

ij
b
r
e
e
v
w
u
t
d
n
i
v
U

Tevema.com

Nieuw bij TEVEMA: Onze WEBSHOP!


Zoek en bestel nu snel uw veer in onze webwinkel op www.tevema.com
New at TEVEMA: Our WEBSHOP!
Now find and order quickly your spring in our webshop www.tevema.com
Nouveau chez TEVEMA: notre WEBSHOP!
Cherchez et commandez maintenant vite votre ressort en www.tevema.com
Neu bei TEVEMA : Unsere WEBSHOP!
Jetzt knnen Sie schnell Ihren Feder finden und bestellen am www.tevema.com

www.tevema.com

Tevema Amsterdam Tevema Poland

Tevema is n van Europas grootste leveranciers van


technische standaardveren, leverbaar uit voorraad. Met
een wijde range aan kwaliteitsprodukten, trachten wij u
snel en tegen een gunstig tarief te
leveren.


Voordelen van standaardveren:
prompte levering, korte levertijd
research eenvoudig en goedkoop
tekeningen en berekeningen worden overbodig
eenvoudig te bestellen
gegarandeerde kwaliteitNaast standaardveren, kan TEVEMA op klant
specificatie zowel grote als kleine series drukveren,
trekveren, torsieveren, bladveren, draadvormen,
precisieveren, medischeveren en suspensieveren
vervaardigen. De range waarin TEVEMA produceert is
vanaf draad 0,05 tot 50 mm.

Tevema is one of Europes biggest suppliers of


technical standard springs from a permanent stock.
Our aim is to deliver as soon as possible a wide range
of quality products at reasonable prices.

Tevema est un des plus grands fournisseurs de ressorts


techniques standard disponible de stock de lEurope.
Notre but est de livrer le plus vite possible un large
ventail de produits de qualit des prix raisonnables.
Avantages de ressorts standard
Livraison immdiate, dlais de livraison trs courts
Recherche est facile et bon march
Pas de dessins ni de calculs
Procdure de commande aise
Qualit garantie
A part lassortiment standard, TEVEMA est mme
de produire de grands et de petits lots de ressorts de
compression, ressorts de traction, ressorts de torsion
et ressorts lame, fils ressort, des ressorts de
prcision , des ressorts mdicaux, et des ressorts de
suspension, selon les spcifications de nos clients.
Notre gamme de production couvre des fils avec des
diamtres entre 0.05 et 50 mm.

Advantages of standard springs:


prompt delivery, short delivery times
search is simple and cheap
neither drawings nor calculations
simple ordering
guaranteed quality

Tevema ist einer von Europas grten Lieferanten fr


technische Standardfedern, die ab Lager lieferbar sind.
Wir bemhen uns, Sie schnell und zu einem gnstigen
Preis mit einer breiten Auswahl an Qualittsprodukten
zu beliefern.
Vorteile von Standardfedern:
prompte Lieferung, kurze Lieferzeit
Aufsuchen einfach und preiswert
Zeichnungen und Berechnungen werden berflssig
einfach zu bestellen
garantierte Qualitt

In addition to our standard assortment, TEVEMA is


in a position to produce large and small batches of
compression, extension, torsion and blade springs,
spring wires, precision, medical and suspension
springs according to specifications of our
customers.
Our production range covers wires with diameters
between 0.05 and 50 mm.

www.tevema.com

Neben Standardfedern kann TEVEMA nach


Kundenangaben sowohl groe als auch kleine Serien
von Druck-, Zug-, Schenkel- und Blattfedern als auch
Drahtformen, Przisionsfedern, medizinische Federn
und Suspensionsfedern anfertigen. Der Produktions
bereich von TEVEMA liegt bei Drahtstrken zwischen
0,05 und 50 mm.

onditions

T e ve m a C o n d it io n s

www.tevema.com

Algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden
De laatst gedeponeerde METAAL
UNIEVOORWAARDEN, welke
gedeponeerd zijn ter Griffie van de
Rechtbank te Rotterdam. Geleverde
goederen blijven eigendom van
TEVEMA tot betaling is geschied.


Voorraadsveren
Alle veren uit de catalogus, met een
paar uitzonderingen daar gelaten,
worden zowel in Amsterdam als in
Kudowa (Polen) op voorraad gehouden.Levertijden
Indien de door u bestelde veren
voorradig zijn, dan leveren wij per
ommegaande tenzij u anders wenst.
De doorlooptijd is 1 dag exclusief
transporttijd.
Wij hanteren de leus voor Nederland:
Vandaag voor 14.00 uur besteld, de
volgende dag in huis!
Op verzoek kunnen wij de standaard
veren nog dezelfde dag bezorgen, mits
u dit duidelijk aan ons aangeeft en voor
14.00 uur bestelt. De koerierskosten zijn
echter voor uw rekening.


Prijzen
Hoe meer veren u bij ons bestelt, hoe
goedkoper wij worden.
Wij hanteren een staffelprijslijst. Vraag
daarom altijd naar de staffel, dat is in uw
eigen voordeel!
Wij behouden ons het recht voor om
de prijslijst te veranderen indien dit
in verband met kostprijswijzigingen
nodig mocht zijn, zonder u vooraf op de
hoogte te stellen.


Minimum orderbedrag
Wij hanteren een minimum
orderbedrag van e 20,

Betalingscondities
30 dagen netto.


Reclamaties
Binnen 14 dagen na ontvangst van de
goederen.


Meetrapport
Materiaalcertificaten zijn kostenloos
te verkrijgen. Meetrapporten vanaf
e 15,- afhankelijk van het type veer
en batchgrootte. Vraag vooraf een
prijsopgave van een meetrapport op.

F Conditions gnrales

General terms and conditions D Allgemeine


Geschftsbedingungen

Conditions de livraison
La dernire version des conditions de
METAALUNIE, dposes lOffice du
Tribunal de Commerce dRotterdam,
sera applique.
La marchandise livre restera la
proprit de TEVEMA jusqu paiement
intgral.
Ressorts en stock
Tous les ressorts de notre catalogue
des exceptions sont toujours
possibles sont disponibles de stock
Amsterdam et Kudowa (Pologne). (Si un
article est puis, nous faisons toujours
notre possible pour rapprovisionner
notre stock le plus vite possible.)
Dlais de livraison
Si les ressorts commands
sont disponibles, nous livrons
immdiatement, pourvu quil ny ait pas
dautres stipulations de votre part.
Le temps de manutention est de
1-2 jours, le transport non compris.
Prix
Plus vous commandez de ressorts chez
nous, plus les prix seront bas. Nous
adoptons le principe des prix dgressifs
(rabais pour grosses quantits).
Demandez toujours votre rabais pour
grosses quantits cest dans votre
propre intrt !
Nous rservons le droit de modifier
notre liste des prix sans notification
spciale, au cas o ceci serait
ncessaire en raison de changements
des prix de revient.
Valeur minimale de commande
La valeur minimale dune commande
est de e 20,Conditions de paiement
30 jours net.

Delivery conditions
The conditions of the METAALUNIE,
most recently laid down at the Office of
the Court of Commerce in Rotterdam,
will apply. Delivered goods will remain
property of TEVEMA unless payment is
completed.

Lieferungsbedingungen
Hier gelten die zuletzt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts Rotterdam
deponierten Bedingungen der
METAALUNIE. Gelieferte Waren
bleiben bis zur vollstndigen Bezahlung
Eigentum von TEVEMA.

Springs in stock
All springs from our catalogue some
exceptions are possible are in stock
in Amsterdam and Kudowa (Poland). (If
any item is out of stock, we are always
doing our best to replenish the stock as
soon as possible.)

Federn in Vorrat
Alle Federn aus dem Katalog werden,
bis auf einige wenige Ausnahmen,
sowohl in Amsterdam und Kudowa
(Polen) in Vorrat gehalten. (Manchmal
knnen bestimmte Erzeugnisse
vergriffen sein, dann versuchen wir
jedoch, den Vorrat so schnell wie
mglich wieder aufzufllen.)

Delivery times
Whenever the ordered springs are in
stock, we are delivering immediately if
there are no other provisions from your
side.
The handling time is about 1-2 days
excluding transportation time.
Upon request, we can deliver stand
ard springs faster, provided you let us
clearly know and place the order before
2 p.m. Costs for special delivery are on
your expenses.
Prices
The more springs you are ordering, the
lower the price will be. We are using the
principle of graduated prices (quantity
rebates).
Ask always for our quantity rebate it
is in your own advantage! We reserve
for us the right to change our price list
without particular announcement if this
becomes necessary due to changes of
cost prices.
Minimum order value
The minimum value of an order must
be e 25,-

Lieferzeiten
Sind die bestellten Federn vorrtig,
dann liefern wir umgehend, sofern kein
anderer Liefertermin gewnscht wird.
Die Ausfhrungszeit betrgt 1-2 Tage
exklusiv Transportzeit.
Auf Wunsch knnen wir Standard
federn noch schneller liefern, sofern
dies deutlich mitgeteilt wird und
die Bestellung vor 14 h eingeht. Die
Kurierkosten sind dann zu Ihren Lasten.
Preise
Je mehr Federn Sie bei uns bestellen,
desto preiswerter knnen wir liefern. Wir
verwenden das Prinzip der gestaffelten
Preise. Erkundigen Sie sich daher stets
nach dem Mengenrabatt es ist in
Ihrem eigenen Vorteil.
Wir behalten uns das Recht vor, die
Preisliste zu verndern, ohne Sie
hierber speziell zu benachrichtigen,
wenn dies auf Grund von
Vernderungen der Herstellungskosten
erforderlich sein sollte.

Payment conditions
30 days net.

Minimalbetrag bei Bestellungen


Die Untergrenze bei Bestellungen liegt
bei e 25,-

Rclamations pour dgts


Endans les 14 jours aprs la date de
rception de la marchandise.

Damage claims
Within 14 days after receipt of goods.

Zahlungsbedingungen
30 Tage netto.

Rapport de mesure
Certificats des matires seront fournis
sans augmentation de prix.
Des rapports de mesure seront
facturs e 15,- au minimum, selon
le type de ressort et le volume du lot.
Veuillez demander un calcul de prix
pour le rapport de mesure.

Measuring report
Certificates of material will be
delivered without additional payment.
Measuring reports will be charged with
at least e 15,-, depending on the type of
spring and the batch size. Please, ask
for a price calculation of the measuring
report.

Reklamationen
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Waren.

Deze catalogus wordt uitgegeven onder


voorbehoud van eventuele druk- en
zetfouten

www.tevema.com

Messdaten
Materialzertifikate sind kostenlos
erhltlich. Der Minimalbetrag von
Messdatenzertifikaten betrgt
e 15,- abhngig von Typ und
Chargengre. Es empfiehlt sich,
einen Kostenanschlag zu einem
Messdatenzertifikat anzufordern.

Drukveren
Ressorts de compression
Compression springs
Druckfedern

 essorts de compression dacier et dacier


R
inoxydable

Notre stock de ressorts de compression standardiss offre aux


ingnieurs des bureaux dtude, aux techniciens et aux services
de maintenance, un moyen conomique de se procurer dans
un dlai trs court des ressorts de prcision. Calculs et plans ne
sont plus indispensables; il suffit simplement de choisir parmi
les spcifications du catalogue et de commander suivant les
rfrences. On conomise ainsi du temps et de largent. Pour
le calcul des ressorts de compression veuillez vous rfrer aux
normes DIN 2089-1.

Drukveren uit verenstaal en


roestvaststaal

Tevemas voorraad van standaarddrukveren biedt de ontwerper,


technicus en onderhoudsafdeling een economische en
tijdbesparende methode, om over precisieveren te beschikken.
Zij bespaart papier en tijd, dus geld. Berekeningen of tekeningen
zijn niet meer nodig. Zonder meer kan een keuze gemaakt worden
uit de specificaties en per artikelnummer besteld worden. Voor het
berekenen van drukveren verwijzen wij naar DIN 2089. Indien de
veer die u wenst niet in ons standaardassortiment te vinden is,
kan TEVEMA de veer voor u produceren. TEVEMA maakt
drukveren in alle vormen en afmetingen in geslepen en ongeslepen
uitvoering.
Tegen meerprijs zijn andere materiaaluitvoeringen mogelijk.
Werkstof
Verenstaal


Roestvaststaal

Toleranties

Matiere
Acier ressorts

Acier inoxydable

Tolrances

DIN 17223C / no. 1.1200 / EN10270-1:01 DH


>2: EN10270-1:01 SH
DIN 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3:01
DIN 2095-2/Din 2098-2

Temperature
dacier
Inox

max. +80C
max. +250C

Finition
Enroulement
Extrmits

Traitements
Les ressorts sont huils. D autres traitements sont possibles. Ceci
engendre un surcot et un dlai de livraison plus long.

Din 17223 C / werkstofnr. 1.1200 /


t/m 2: EN10270-1:01 DH (Gebonded)
>2: EN10270-1:01 SH
Din 17224 / X10CrNi 18-8 werkstofnr. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3:01
Din 2095-2 / Din 2098-2

Werktemperatuur
Verenstaal
max. +80C
Roestvaststaal
max. +250C
Bij hogere temperaturen gelieve in conact te
treden met afdeling engineering.
Uitvoering
Wikkelrichting
Veereinden

Rechts
0,2 tot 1,0 mm aangelegd niet geslepen
1,0-10 mm aangelegd en geslepen

Oppervlaktebehandeling
De veren zijn geolied. Tegen meerprijs zijn ook andere
oppervlaktebehandelingen leverbaar. Dit brengt echter een langere
levertijd met zich mee.

10

Droite
0,2-1,0 mm rapproches non meules
1,0-10 mm rapproches et meules

www.tevema.com

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

 ompression springs in music wire and


C
stainless steel

Our stock of standardized compression springs provides design


engineers, draughtsmen and maintenance departments with
precision-engineered springs in an economical and time-saving
way. The service saves paperwork, time and therefore money.
Design work and calculations are no longer required. A selection
can be made from the detailed specifications and orders are placed
simply by quoting catalogue numbers and quantities.
Materials:
Music wire

Din 17223 C / No. 1.1200 / EN10270-1:01 DH


>2: EN10270-1:01 SH
Stainless steel wire Din 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310 /

AISI 302 / EN10270-3:01
Tolerances
Din 2095-2 / Din 2098-2
Production:
Coiled
Ends

Righthand
0,2-1,0 mm squared and unground
1,0-10 mm squared and ground

Surface treatment:
The springs are oiled. Against an additional price it is possible to
supply them with other surface treatment. However these are not
on stock.
Temperature:
Music wire
max. +80C
Stainless steel wire max. +250C

 ruckfedern aus Federstahl und


D
nichtrostendem Stahl

Unser Lager an standardisierten Druckfedern versorgt Ingenieure


in Entwicklung und Konstruktion sowie Ersatzteillager mit
Przisions-Federn auf rationelle und zeitsparende Weise. Der
Service erspart Ihnen unntigen Papierkrieg und damit Zeit und
Geld. Entwicklungsarbeiten und Berechnungen sind nicht mehr
ntig. Nehmen Sie den Katalog zur Hand und whlen Sie anhand
der angegebenen Daten. Bestellen Sie ganz einfach, indem Sie nur
unsere Bestellnummern und die bentigte Menge angeben.
Werkstoff:
Federnstahldraht

DIN 17223 C / Werkstoff 1.1200 /


EN10270-1:01 DH
>2: EN10270-1:01 SH
Nichtrostender Stahl DIN 17224 / X10CrNi 18-8 Werkstoffnr.
1.14310 / AISI 302 / EN10270-3:01
Toleranzen
DIN 2095-2 / DIN 2098-2
Ausfhrung:
Windungsrichtung
Endwindungen

rechts
0,2-1,0 mm angelegt nicht geschliffen
1,0-10 mm angelegt und geschliffen

Oberflchenbehandlung:
Die Federn sind gelt. Gegen Aufpreis sind auch andere
Oberflcherbehandlungen lieferbar.
Temperature:
Federstahl
max. +80C
Nichtrostender Stahl max. +250C

Nederlands

Franais

d
Dm
Di

Draaddikte
Diameter hart op hart
Inwendige diameter (Dm - d)

Diamtre du fil
Wire diameter
Diamtre moyen
Mean coil diameter
Diamtre interieure (Dm - d) Inside diameter (Dm - d)

Drahtdurchmesser
Mittlere Windungsdurchmesser
Innerer Durchmesser (Dm - d)

Du
Nw
Lo

Uitwendige diameter (Dm + d)


Aantal werkzame windingen
Ongespannen lengte Lo

Diamtre exterieure
Nombre de spires utiles
Longueur libre

Auerer Durchmesser
Windungsanzahl
Ungespannte Lnge

Ln
Fn
Sn

Maximale ingedrukte lengte Ln Longueur en charge


Loaded length
Kracht bij gespannen lengte in N Charge en Ln en Newton
Load at Ln in Newton
Indrukking bij kracht Fn
Compression en charge Fn Compression at Fn

C
Krachttoename per mm

indrukking
Min.Bus Busmaat
Max.As Asmaat

Raideur
Logement
Axe

English

Outside diameter
Number of active coils
Free length

Rate
Hole size
Rod
www.tevema.com

Deutsch

Gespannte Lnge
Belastung bei Ln in Newton
Federweg
Federrate
Hlse
Dorn
11

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,20 1,0 3,5
5,5


8,5

12,5

18,5

1,2 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

1,6 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,5 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5
0,25 1,2 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

1,6 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,5 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

3,2 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5
0,32 1,6 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,5 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

2,0
2,7
3,9
5,5
7,8
2,3
3,2
4,6
6,5
9,3
3,0
4,4
6,4
9,2
13,3
4,0
5,9
8,7
12,6
18,3
5,4
8,2
12,4
17,9
26,2
2,4
3,3
4,7
6,6
9,4
3,0
4,3
6,2
8,7
12,5
3,7
5,5
8,0
11,4
16,6
4,9
7,3
10,9
15,7
22,9
7,1
10,7
16,1
23,3
34,1
3,1
4,4
6,3
8,7
12,5
3,7
5,3
7,7
10,9
15,6
4,4
4,7
6,5
6,8
9,5
10,0
13,6

12

Ln C N/mm Sn1,55
2,02
2,73
3,67
5,08
1,56
2,04
2,76
3,71
5,15
1,59
2,09
2,83
3,82
5,30
1,63
2,15
2,92
3,95
5,50
1,69
2,24
3,06
4,16
5,81
1,92
2,51
3,38
4,55
6,30
1,95
2,54
3,44
4,63
6,42
1,98
2,59
3,51
4,74
6,58
2,02
2,67
3,63
4,91
6,83
2,11
2,80
3,83
5,21
7,28
2,45
3,19
4,31
5,80
8,03
2,47
3,23
4,37
5,88
8,15
2,51
2,51
3,29
3,29
4,46
4,46
6,01

4,66
2,96
1,92
1,30
0,88
2,70
1,72
1,11
0,75
0,51
1,14
0,72
0,47
0,32
0,22
0,58
0,37
0,24
0,16
0,11
0,30
0,19
0,12
0,08
0,06
6,58
4,19
2,71
1,84
1,24
2,78
1,77
1,14
0,78
0,53
1,42
0,90
0,59
0,40
0,27
0,73
0,46
0,30
0,20
0,14
0,35
0,22
0,14
0,10
0,07
7,45
4,74
3,07
2,09
1,41
3,82
2,43
1,57
1,07
0,72
1,95
1,95
1,24
1,24
0,80
0,80
0,55

0,45
0,68
1,17
1,83
2,72
0,74
1,16
1,84
2,79
4,15
1,41
2,31
3,57
5,38
8,00
2,37
3,75
5,78
8,65
12,80
3,71
5,96
9,34
13,74
20,39
0,48
0,79
1,32
2,05
3,10
1,05
1,76
2,76
4,07
6,08
1,72
2,91
4,49
6,66
10,02
2,88
4,63
7,27
10,79
16,07
4,99
7,90
12,27
18,09
26,82
0,65
1,21
1,99
2,90
4,47
1,23
2,07
3,33
5,02
7,45
1,89
2,19
3,21
3,51
5,04
5,54
7,59

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Fn

Nummer Prijs

groep

Max.
As

Min.
Bus

Ln

C N/mm

Sn

Fn

2,09
2,01
2,24
2,38
2,39
1,98
1,99
2,04
2,10
2,12
1,60
1,67
1,67
1,71
1,72
1,38
1,39
1,39
1,41
1,41
1,11
1,13
1,15
1,15
1,15
3,13
3,32
3,57
3,78
3,86
2,92
3,10
3,16
3,16
3,19
2,45
2,63
2,63
2,65
2,69
2,09
2,15
2,18
2,20
2,21
1,73
1,74
1,75
1,76
1,76
4,84
5,72
6,11
6,05
6,30
4,68
5,02
5,24
5,36
5,37
3,69
4,28
3,99
4,36
4,06
4,46
4,15

D10100
D10110
D10120
D10130
D10140
D10150
D10160
D10170
D10180
D10190
D10200
D10210
D10220
D10230
D10240
D10250
D10260
D10270
D10280
D10290
D10300
D10310
D10320
D10330
D10340
D10350
D10360
D10370
D10380
D10390
D10400
D10410
D10420
D10430
D10440
D10450
D10460
D10470
D10480
D10490
D10500
D10510
D10520
D10530
D10540
D10550
D10560
D10570
D10580
D10590
D10600
D10610
D10620
D10630
D10640
D10650
D10660
D10670
D10680
D10690
D10695
D10700
D10705
D10710
D10715
D10720
D10725

0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99

1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,53
1,53
1,52
1,52
1,52
2,02
2,02
2,01
2,01
2,01
2,45
2,44
2,44
2,44
2,44
3,04
3,03
3,03
3,03
3,03
1,58
1,58
1,57
1,57
1,57
2,02
2,01
2,01
2,01
2,01
2,49
2,48
2,48
2,48
2,48
3,07
3,06
3,06
3,06
3,06
3,83
3,82
3,82
3,82
3,82
2,09
2,08
2,08
2,08
2,08
2,50
2,50
2,49
2,49
2,49
3,07
3,08
3,07
3,07
3,06
3,07
3,06

1,55
2,02
2,73
3,67
5,08
1,56
2,04
2,76
3,71
5,15
1,59
2,09
2,83
3,82
5,30
1,63
2,15
2,92
3,95
5,50
1,69
2,24
3,06
4,16
5,81
1,92
2,51
3,38
4,55
6,30
1,95
2,54
3,44
4,63
6,42
1,98
2,59
3,51
4,74
6,58
2,02
2,67
3,63
4,91
6,83
2,11
2,80
3,83
5,21
7,28
2,45
3,19
4,31
5,80
8,03
2,47
3,23
4,37
5,88
8,15
2,51
2,51
3,29
3,29
4,46
4,46
6,01

4,00
2,55
1,65
1,12
0,76
2,31
1,47
0,95
0,65
0,44
0,98
0,62
0,40
0,27
0,18
0,50
0,32
0,21
0,14
0,09
0,26
0,16
0,11
0,07
0,05
5,65
3,60
2,33
1,58
1,07
2,38
1,52
0,98
0,67
0,45
1,22
0,78
0,50
0,34
0,23
0,63
0,40
0,26
0,18
0,12
0,30
0,19
0,12
0,08
0,06
6,40
4,07
2,64
1,79
1,21
3,28
2,09
1,35
0,92
0,62
1,68
1,68
1,07
1,07
0,69
0,69
0,47

0,45
0,68
1,17
1,83
2,72
0,74
1,16
1,84
2,79
4,15
1,41
2,31
3,57
5,38
8,00
2,37
3,75
5,78
8,65
12,80
3,71
5,96
9,34
13,74
20,39
0,48
0,79
1,32
2,05
3,10
1,05
1,76
2,76
4,07
6,08
1,72
2,91
4,49
6,66
10,02
2,88
4,63
7,27
10,79
16,07
4,99
7,90
12,27
18,09
26,82
0,65
1,21
1,99
2,90
4,47
1,23
2,07
3,33
5,02
7,45
1,89
2,19
3,21
3,51
5,04
5,54
7,59

1,79
1,72
1,93
2,05
2,05
1,70
1,71
1,76
1,81
1,82
1,37
1,44
1,44
1,47
1,48
1,18
1,19
1,19
1,21
1,21
0,95
0,97
0,98
0,98
0,99
2,69
2,85
3,07
3,25
3,32
2,51
2,66
2,71
2,72
2,74
2,10
2,26
2,26
2,28
2,31
1,80
1,84
1,87
1,89
1,90
1,49
1,50
1,51
1,51
1,51
4,16
4,91
5,24
5,20
5,41
4,02
4,31
4,50
4,60
4,62
3,17
3,67
3,43
3,75
3,48
3,83
3,56

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

www.tevema.com

Nummer

D20100
D20110
D20120
D20130
D20140
D20150
D20160
D20170
D20180
D20190
D20200
D20210
D20220
D20230
D20240
D20250
D20260
D20270
D20280
D20290
D20300
D20310
D20320
D20330
D20340
D20350
D20360
D20370
D20380
D20390
D20400
D20410
D20420
D20430
D20440
D20450
D20460
D20470
D20480
D20490
D20500
D20510
D20520
D20530
D20540
D20550
D20560
D20570
D20580
D20590
D20600
D20610
D20620
D20630
D20640
D20650
D20660
D20670
D20680
D20690
D20695
D20700
D20705
D20710
D20715
D20720
D20725

Prijs
groep
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,32 2,5 12,518,5

18,5

3,2 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

12,5

18,5

18,5

4,0 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

12,5

18,5

18,5
0,40 2,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,5 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

18,5

12,5

18,5

22,5

18,5

2,7 10,5

2,8 12,5

15,5

18,5

3,2 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

18,5

12,5

18,5

22,5

18,5

4,0 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

18,5

12,5

18,5

22,5

14,2
19,6
20,6
6,1
6,3
9,1
9,4
13,7
14,0
19,5
20,1
28,6
29,3
8,5
8,7
12,7
13,1
19,2
19,8
28,6
28,9
41,6
41,9
3,9
5,5
7,8
10,9
15,6
4,3
4,7
6,3
6,7
9,0
9,6
12,9
12,9
13,6
18,5
18,5
19,5
12,0
15,0
18,0
21,0
5,6
6,0
8,3
8,7
12,2
12,8
17,4
17,4
18,3
25,2
25,2
26,5
7,5
7,9
11,2
11,7
16,6
17,5
24,1
24,1
25,1
35,5
35,5

Ln C N/mm Sn6,01
8,35
8,35
2,58
2,58
3,39
3,39
4,62
4,62
6,25
6,25
8,70
8,70
2,67
2,67
3,54
3,54
4,85
4,85
6,59
6,59
9,20
9,20
3,06
3,99
5,39
7,25
10,04
3,09
3,09
4,04
4,04
5,46
5,46
7,35
10,19
7,35
10,19
12,09
10,19
6,45
7,43
8,87
10,30
3,14
3,14
4,12
4,12
5,59
5,59
7,54
10,47
7,54
10,47
12,42
10,47
3,22
3,22
4,24
4,24
5,77
5,77
7,81
10,87
7,81
10,87
12,91

0,55
0,37
0,37
0,93
0,93
0,59
0,59
0,38
0,38
0,26
0,26
0,18
0,18
0,48
0,48
0,30
0,30
0,20
0,20
0,13
0,13
0,09
0,09
9,31
5,93
3,84
2,61
1,76
4,77
4,77
3,03
3,03
1,96
1,96
1,34
0,90
1,34
0,90
0,74
0,90
1,26
0,95
0,77
0,64
2,27
2,27
1,45
1,45
0,94
0,94
0,64
0,43
0,64
0,43
0,35
0,43
1,16
1,16
0,74
0,74
0,48
0,48
0,33
0,22
0,33
0,22
0,18

8,19
11,25
12,25
3,52
3,72
5,71
6,01
9,08
9,38
13,25
13,85
19,90
20,60
5,83
6,03
9,16
9,56
14,35
14,95
22,01
22,31
32,40
32,70
0,84
1,51
2,41
3,65
5,56
1,21
1,61
2,26
2,66
3,54
4,14
5,55
2,71
6,25
8,31
6,41
9,31
5,55
7,57
9,13
10,70
2,46
2,86
4,18
4,58
6,61
7,21
9,86
6,93
10,76
14,73
12,78
16,03
4,28
4,68
6,96
7,46
10,83
11,73
16,29
13,23
17,29
24,63
22,59

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Fn

Nummer Prijs

groep

Max.
As

Min.
Bus

4,48
4,16
4,53
3,28
3,47
3,38
3,56
3,48
3,60
3,46
3,61
3,51
3,63
2,78
2,88
2,78
2,90
2,82
2,94
2,94
2,98
2,92
2,95
7,80
8,94
9,25
9,53
9,80
5,76
7,67
6,86
8,08
6,95
8,13
7,41
2,44
8,34
7,49
4,76
8,40
7,01
7,20
7,00
6,87
5,58
6,49
6,05
6,63
6,19
6,75
6,28
2,98
6,85
6,34
4,52
6,90
4,98
5,45
5,16
5,53
5,19
5,62
5,31
2,91
5,64
5,43
4,09

D10730
D10735
D10740
D10745
D10750
D10755
D10760
D10765
D10770
D10775
D10780
D10785
D10790
D10795
D10800
D10805
D10810
D10815
D10820
D10830
D10835
D10855
D10840
D10850
D10860
D10870
D10880
D10890
D10895
D10900
D10905
D10910
D10915
D10920
D10925
D10926
D10930
D10935
D10935A
D10940
D10941
D10942
D10943
D10944
D10945
D10950
D10955
D10960
D10965
D10970
D10975
D10976
D10980
D10985
D10986
D10990
D10995
D11000
D11005
D11010
D11015
D11020
D11025
D11026
D11030
D11035
D11036

1,99
1,99
1,99
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
2,11
2,21
2,21
2,21
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28

3,07
3,06
3,07
3,87
3,87
3,86
3,87
3,86
3,86
3,86
3,86
3,85
3,86
4,78
4,79
4,77
4,78
4,77
4,78
4,77
4,78
4,77
4,77
2,58
2,58
2,57
2,57
2,57
3,15
3,15
3,14
3,15
3,14
3,14
3,14
3,12
3,14
3,14
3,13
3,14
3,35
3,45
3,45
3,45
3,93
3,94
3,93
3,93
3,92
3,93
3,92
3,89
3,92
3,92
3,90
3,92
4,83
4,84
4,82
4,83
4,82
4,83
4,82
4,77
4,82
4,82
4,79

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

www.tevema.com

Ln

6,01
8,35
8,35
2,58
2,58
3,39
3,39
4,62
4,62
6,25
6,25
8,70
8,70
2,67
2,67
3,54
3,54
4,85
4,85
6,59
6,59
9,20
9,20
3,06
3,99
5,39
7,25
10,04
3,09
3,09
4,04
4,04
5,46
5,46
7,35
10,19
7,35
10,19
12,09
10,19
6,45
7,43
8,87
10,30
3,14
3,14
4,12
4,12
5,59
5,59
7,54
10,47
7,54
10,47
12,42
10,47
3,22
3,22
4,24
4,24
5,77
5,77
7,81
10,87
7,81
10,87
12,91

C N/mm

Sn

Fn

Nummer

Prijs
groep

0,47
0,32
0,32
0,80
0,80
0,51
0,51
0,33
0,33
0,22
0,22
0,15
0,15
0,41
0,41
0,26
0,26
0,17
0,17
0,11
0,11
0,08
0,08
8,00
5,09
3,29
2,24
1,51
4,10
4,10
2,61
2,61
1,69
1,69
1,15
0,77
1,15
0,77
0,64
0,77
1,08
0,82
0,66
0,55
1,95
1,95
1,24
1,24
0,80
0,80
0,55
0,37
0,55
0,37
0,30
0,37
1,00
1,00
0,64
0,64
0,41
0,41
0,28
0,19
0,28
0,19
0,16

8,19
11,25
12,25
3,52
3,72
5,71
6,01
9,08
9,38
13,25
13,85
19,90
20,60
5,83
6,03
9,16
9,56
14,35
14,95
22,01
22,31
32,40
32,70
0,84
1,51
2,41
3,65
5,56
1,21
1,61
2,26
2,66
3,54
4,14
5,55
2,71
6,25
8,31
6,41
9,31
5,55
7,57
9,13
10,70
2,46
2,86
4,18
4,58
6,61
7,21
9,86
6,93
10,76
14,73
12,78
16,03
4,28
4,68
6,96
7,46
10,83
11,73
16,29
13,23
17,29
24,63
22,59

3,85
3,57
3,89
2,82
2,98
2,91
3,06
2,99
3,09
2,97
3,10
3,01
3,12
2,39
2,47
2,39
2,49
2,42
2,52
2,53
2,56
2,51
2,53
6,70
7,67
7,95
8,18
8,42
4,95
6,59
5,89
6,94
5,97
6,98
6,36
2,10
7,16
6,44
4,09
7,21
6,02
6,18
6,01
5,90
4,80
5,58
5,19
5,69
5,32
5,80
5,39
2,56
5,88
5,44
3,88
5,92
4,28
4,68
4,43
4,75
4,46
4,83
4,56
2,50
4,84
4,66
3,52

D20730
D20735
D20740
D20745
D20750
D20755
D20760
D20765
D20770
D20775
D20780
D20785
D20790
D20795
D20800
D20805
D20810
D20815
D20820
D20830
D20835
D20855
D20840
D20850
D20860
D20870
D20880
D20890
D20895
D20900
D20905
D20910
D20915
D20920
D20925
D20926
D20930
D20935
D20935A
D20940
D20941
D20942
D20943
D20944
D20945
D20950
D20955
D20960
D20965
D20970
D20975
D20976
D20980
D20985
D20986
D20990
D20995
D21000
D21005
D21010
D21015
D21020
D21025
D21026
D21030
D21035
D21036

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

13

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,40 4,0 18,55,0 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


8,5

12,5

18,5

12,5

18,5

22,5

18,5
0,50 2,0 3,5


5,5


9,5

15,5

2,3 3,5


5,5


8,5

13,5

2,5 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

2,7 11,5

14,5

17,5

3,0 3,5


5,5


9,5

15,5

3,2 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5

3,3 3,5


5,5


8,5

13,5

3,5 8,5

14,5

19,5

4,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5

4,8 3,5


5,5


8,5

11,0

13,5

5,0 3,5


3,5


5,5


5,5


8,5


9,5

12,5

18,5

36,6
10,5
10,9
15,7
16,4
23,7
24,7
33,4
33,4
35,8
51,3
51,3
52,4
3,8
5,5
8,7
13,7
4,0
5,5
8,0
13,0
4,4
6,1
8,7
12,0
17,5
17,0
20,0
24,0
6,0
8,4
13,4
20,7
5,5
7,9
11,5
16,0
16,0
23,5
23,5
5,0
8,0
12,0
18,0
10,4
24,0
31,0
7,0
10,0
15,0
21,5
21,5
31,0
31,0
8,0
12,0
19,0
28,0
29,0
9,4
11,1
14,0
16,4
20,5
27,1
30,0
44,5

14

Ln C N/mm Sn10,87
3,34
3,34
4,43
4,43
6,06
6,06
8,23
11,49
8,23
11,49
13,67
11,49
3,79
4,93
7,22
10,65
3,80
4,95
6,68
9,56
3,81
4,97
6,70
9,02
12,49
8,48
10,22
11,97
3,84
5,01
7,36
10,88
3,85
5,03
6,81
9,17
12,71
12,71
15,08
3,86
5,04
6,82
9,79
6,86
10,44
13,42
3,91
5,13
6,95
9,39
13,03
13,03
15,47
3,99
5,25
7,13
8,71
10,28
4,01
4,01
5,28
5,28
7,18
7,82
9,72
13,53

0,22
0,60
0,60
0,38
0,38
0,25
0,25
0,17
0,11
0,17
0,11
0,09
0,11
22,74
14,47
8,38
5,13
14,95
9,51
6,16
3,88
11,64
7,41
4,79
3,26
2,20
2,81
2,23
1,85
6,74
4,29
2,48
1,52
5,55
3,53
2,29
1,55
1,05
1,05
0,86
5,06
3,22
2,08
1,31
1,75
1,02
0,76
2,84
1,81
1,17
0,80
0,54
0,54
0,44
1,64
1,05
0,68
0,52
0,43
1,46
1,46
0,93
0,93
0,60
0,54
0,41
0,28

25,73
7,16
7,56
11,27
11,97
17,64
18,64
25,17
21,91
27,57
39,81
37,63
40,91
0,01
0,57
1,48
3,05
0,20
0,55
1,32
3,44
0,59
1,13
2,00
2,98
5,01
8,52
9,78
12,03
2,16
3,39
6,04
9,82
1,65
2,87
4,69
6,83
3,29
10,79
8,42
1,14
2,96
5,18
8,21
3,54
13,56
17,58
3,09
4,87
8,05
12,12
8,47
17,97
15,54
4,01
6,75
11,87
19,29
18,72
5,39
7,09
8,72
11,12
13,32
19,28
20,28
30,97

Fn

5,67
4,27
4,51
4,28
4,54
4,33
4,58
4,20
2,47
4,60
4,49
3,49
4,61
0,30
8,23
12,41
15,66
2,98
5,21
8,13
13,34
6,86
8,39
9,57
9,72
11,03
23,98
21,81
22,24
14,56
14,52
14,99
14,94
9,15
10,13
10,73
10,62
3,45
11,33
7,27
5,77
9,52
10,79
10,78
6,19
13,89
13,39
8,77
8,81
9,42
9,64
4,55
9,66
6,87
6,60
7,07
8,04
10,10
7,98
7,85
10,32
8,08
10,30
7,98
10,34
8,26
8,53

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Nummer Prijs

groep

Max.
As

Min.
Bus

D11040
D11045
D11050
D11055
D11060
D11065
D11070
D11075
D11076
D11080
D11085
D11086
D11090
D11090
D11091
D11092
D11093
D11094
D11095
D11096
D11097
D11100
D11110
D11120
D11130
D11140
D11141
D11142
D11143
D11144
D11145
D11146
D11147
D11150
D11160
D11170
D11180
D11185
D11190
D11189
D11191
D11192
D11193
D11194
D11195
D11196
D11197
D11200
D11210
D11220
D11230
D11235
D11240
D11241
D11242
D11243
D11244
D11245
D11246
D11250
D11255
D11260
D11265
D11270
D11275
D11280
D11290

3,28
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
4,26
1,37
1,37
1,37
1,37
1,67
1,67
1,67
1,67
1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
2,01
2,01
2,01
2,30
2,30
2,30
2,30
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,79
2,79
2,79
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,19
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17
4,17

4,82
5,91
5,92
5,90
5,91
5,90
5,91
5,88
5,81
5,90
5,90
5,85
5,90
2,68
2,67
2,67
2,67
2,98
2,98
2,97
2,98
3,24
3,24
3,23
3,23
3,23
3,47
3,46
3,46
3,78
3,77
3,76
3,76
3,97
3,97
3,96
3,96
3,94
3,96
3,95
4,06
4,07
4,07
4,06
4,26
4,29
4,28
4,91
4,90
4,90
4,90
4,86
4,90
4,88
5,74
5,73
5,74
5,77
5,74
5,97
6,02
5,96
6,01
5,96
6,00
5,96
5,96

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

www.tevema.com

Ln

10,87
3,34
3,34
4,43
4,43
6,06
6,06
8,23
11,49
8,23
11,49
13,67
11,49
3,79
4,93
7,22
10,65
3,80
4,95
6,68
9,56
3,81
4,97
6,70
9,02
12,49
8,48
10,22
11,97
3,84
5,01
7,36
10,88
3,85
5,03
6,81
9,17
12,71
12,71
15,08
3,86
5,04
6,82
9,79
6,86
10,44
13,42
3,91
5,13
6,95
9,39
13,03
13,03
15,47
3,99
5,25
7,13
8,71
10,28
4,01
4,01
5,28
5,28
7,18
7,82
9,72
13,53

C N/mm

0,19
0,51
0,51
0,33
0,33
0,21
0,21
0,14
0,10
0,14
0,10
0,08
0,10
19,53
12,43
7,20
4,41
12,84
8,17
5,29
3,33
10,00
6,36
4,12
2,80
1,89
2,42
1,92
1,59
5,79
3,68
2,13
1,31
4,77
3,03
1,96
1,34
0,90
0,90
0,74
4,35
2,77
1,79
1,13
1,50
0,88
0,65
2,44
1,55
1,01
0,68
0,46
0,46
0,38
1,41
0,90
0,58
0,45
0,37
1,25
1,25
0,80
0,80
0,51
0,46
0,35
0,24

Sn

25,73
7,16
7,56
11,27
11,97
17,64
18,64
25,17
21,91
27,57
39,81
37,63
40,91
0,01
0,57
1,48
3,05
0,20
0,55
1,32
3,44
0,59
1,13
2,00
2,98
5,01
8,52
9,78
12,03
2,16
3,39
6,04
9,82
1,65
2,87
4,69
6,83
3,29
10,79
8,42
1,14
2,96
5,18
8,21
3,54
13,56
17,58
3,09
4,87
8,05
12,12
8,47
17,97
15,54
4,01
6,75
11,87
19,29
18,72
5,39
7,09
8,72
11,12
13,32
19,28
20,28
30,97

Fn

4,87
3,67
3,87
3,67
3,90
3,72
3,93
3,61
2,12
3,95
3,86
3,00
3,96
0,25
7,07
10,66
13,45
2,56
4,48
6,98
11,46
5,89
7,20
8,22
8,35
9,47
20,59
18,74
19,10
12,50
12,47
12,87
12,83
7,86
8,70
9,22
9,12
2,96
9,73
6,25
4,96
8,18
9,27
9,26
5,32
11,93
11,50
7,54
7,57
8,09
8,28
3,91
8,30
5,90
5,67
6,07
6,90
8,67
6,86
6,74
8,87
6,94
8,85
6,85
8,88
7,10
7,32

Nummer

D21040
D21045
D21050
D21055
D21060
D21065
D21070
D21075
D21076
D21080
D21085
D21086
D21090
D21090
D21091
D21092
D21093
D21094
D21095
D21096
D21097
D21100
D21110
D21120
D21130
D21140
D21141
D21142
D21143
D21144
D21145
D21146
D21147
D21150
D21160
D21170
D21180
D21185
D21190
D21189
D21191
D21192
D21193
D21194
D21195
D21196
D21197
D21200
D21210
D21220
D21230
D21235
D21240
D21241
D21242
D21243
D21244
D21245
D21246
D21250
D21255
D21260
D21265
D21270
D21275
D21280
D21290

Prijs
groep
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,50 5,0 22,55,1 8,0

6,3 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5
0,63 3,2 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

3,4 3,5


5,5


8,5

13,5

4,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5

5,0 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5

5,4 32,5

5,8 10,5

13,5

15,5

22,5

6,3 3,5


5,5


8,5

12,5

18,5

18,5

22,5

8,0 3,5


5,5


8,5

12,5

12,5

18,5

18,5

22,5
0,70 2,8 3,5


5,5


9,5

15,5

4,3 3,5


5,5


9,5

15,5

5,0 32,0

6,0 12,0

6,8 3,5


5,5


9,5

15,5

7,1 6,5

44,5
25,0
13,5
20,0
30,0
44,0
44,0
65,0
65,0
5,5
7,8
11,0
15,5
22,5
5,5
8,0
12,0
18,0
6,7
9,6
14,0
20,0
20,0
29,0
29,0
8,5
12,5
18,5
26,0
26,0
38,5
38,5
45,0
33,0
41,0
51,0
63,0
11,5
17,0
25,5
36,5
36,5
54,0
54,0
16,0
24,5
37,0
37,0
55,0
55,0
80,5
80,5
5,3
7,6
12,2
19,0
8,5
12,1
19,0
29,5
48,0
35,0
14,7
21,8
35,8
56,8
17,0

Ln C N/mm Sn16,07
6,89
4,16
5,52
7,56
10,27
14,35
14,35
17,06
4,79
6,24
8,42
11,33
15,70
4,80
6,26
8,45
12,10
4,83
6,32
8,54
11,50
15,95
15,95
18,91
4,91
6,43
8,72
11,77
16,35
16,35
19,40
27,34
10,45
12,80
14,37
19,84
5,03
6,63
9,02
12,21
16,99
16,99
20,18
5,23
6,94
9,51
12,93
12,93
18,06
18,06
21,49
5,27
6,87
10,05
14,84
5,35
6,99
10,27
15,19
29,16
12,77
5,56
7,32
10,84
16,11
8,26

0,23
0,60
0,73
0,46
0,30
0,20
0,14
0,14
0,11
13,99
8,90
5,76
3,92
2,65
11,98
7,62
4,93
3,11
7,16
4,56
2,95
2,01
1,36
1,36
1,11
3,67
2,33
1,51
1,03
0,69
0,69
0,57
0,31
0,80
0,62
0,54
0,37
1,83
1,17
0,76
0,51
0,35
0,35
0,29
0,90
0,57
0,37
0,25
0,25
0,17
0,17
0,14
31,84
20,26
11,73
7,19
8,79
5,59
3,24
1,98
0,61
0,94
2,22
1,41
0,82
0,50
1,05

28,43
18,11
9,34
14,48
22,44
33,73
29,65
50,65
47,94
0,71
1,56
2,58
4,17
6,80
0,70
1,74
3,55
5,90
1,87
3,28
5,46
8,50
4,05
13,05
10,09
3,59
6,07
9,78
14,23
9,65
22,15
19,10
17,66
22,55
28,20
36,63
43,16
6,47
10,37
16,48
24,29
19,51
37,01
33,82
10,77
17,56
27,49
24,07
42,07
36,94
62,44
59,01
0,03
0,73
2,15
4,16
3,15
5,11
8,73
14,31
18,84
22,23
9,14
14,48
24,96
40,69
8,74

Fn

6,44
10,87
6,79
6,70
6,72
6,87
4,08
6,97
5,43
9,99
13,89
14,85
16,33
18,01
8,44
13,30
17,54
18,34
13,37
14,97
16,11
17,04
5,49
17,69
11,24
13,17
14,16
14,77
14,61
6,70
15,37
10,90
5,54
17,94
17,45
19,75
16,02
11,86
12,11
12,44
12,47
6,77
12,84
9,65
9,64
10,00
10,14
6,04
10,55
6,26
10,58
8,22
0,83
14,84
25,16
29,94
27,66
28,57
28,27
28,40
11,52
20,98
20,31
20,48
20,44
20,42
9,19

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Nummer Prijs

groep

Max.
As

Min.
Bus

D11291
D11292
D11300
D11310
D11320
D11330
D11293
D11340
D11294
D11350
D11360
D11370
D11380
D11390
D11391
D11392
D11393
D11394
D11400
D11410
D11420
D11430
D11435
D11440
D11441
D11450
D11460
D11470
D11480
D11485
D11490
D11491
D11492
D11493
D11494
D11495
D11496
D11500
D11510
D11520
D11530
D11535
D11540
D11545
D11550
D11560
D11570
D11575
D11580
D11585
D11590
D11586
D11591
D11591A
D11591B
D11591C
D11592
D11592A
D11592B
D11592C
D11593
D11594
D11595
D11595A
D11595B
D11595C
D11596

4,17
4,26
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
5,39
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,54
2,54
2,54
2,54
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
3,11
4,09
4,09
4,09
4,09
4,09
4,09
4,09
4,43
4,79
4,79
4,79
4,79
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
6,93
1,91
1,91
1,91
1,91
3,33
3,33
3,33
3,33
4,02
4,95
5,68
5,68
5,68
5,68
5,98

5,92
6,13
7,44
7,42
7,41
7,41
7,31
7,41
7,35
4,10
4,09
4,08
4,08
4,08
4,27
4,26
4,26
4,26
4,98
4,97
4,97
4,97
4,94
4,96
4,95
6,02
6,02
6,01
6,01
5,97
6,01
5,98
6,43
6,92
6,91
6,94
6,89
7,50
7,49
7,49
7,48
7,42
7,48
7,44
9,32
9,32
9,31
9,20
9,32
9,20
9,31
9,24
3,75
3,75
3,75
3,75
5,39
5,37
5,36
5,36
6,04
7,20
8,16
8,14
8,12
8,12
8,33

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

www.tevema.com

Ln

16,07
6,89
4,16
5,52
7,56
10,27
14,35
14,35
17,06
4,79
6,24
8,42
11,33
15,70
4,80
6,26
8,45
12,10
4,83
6,32
8,54
11,50
15,95
15,95
18,91
4,91
6,43
8,72
11,77
16,35
16,35
19,40
27,34
10,45
12,80
14,37
19,84
5,03
6,63
9,02
12,21
16,99
16,99
20,18
5,23
6,94
9,51
12,93
12,93
18,06
18,06
21,49
5,27
6,87
10,05
14,84
5,35
6,99
10,27
15,19
29,16
12,77
5,56
7,32
10,84
16,11
8,26

C N/mm

0,19
0,52
0,62
0,40
0,26
0,18
0,12
0,12
0,10
12,02
7,65
4,95
3,37
2,27
10,29
6,55
4,24
2,67
6,15
3,92
2,53
1,72
1,16
1,16
0,96
3,15
2,00
1,30
0,88
0,60
0,60
0,49
0,27
0,68
0,53
0,46
0,32
1,58
1,00
0,65
0,44
0,30
0,30
0,25
0,77
0,49
0,32
0,22
0,22
0,15
0,15
0,12
27,34
17,40
10,07
6,17
7,55
4,80
2,78
1,70
0,53
0,81
1,91
1,21
0,70
0,43
0,90

Sn

28,43
18,11
9,34
14,48
22,44
33,73
29,65
50,65
47,94
0,71
1,56
2,58
4,17
6,80
0,70
1,74
3,55
5,90
1,87
3,28
5,46
8,50
4,05
13,05
10,09
3,59
6,07
9,78
14,23
9,65
22,15
19,10
17,66
22,55
28,20
36,63
43,16
6,47
10,37
16,48
24,29
19,51
37,01
33,82
10,77
17,56
27,49
24,07
42,07
36,94
62,44
59,01
0,03
0,73
2,15
4,16
3,15
5,11
8,73
14,31
18,84
22,23
9,14
14,48
24,96
40,69
8,74

Fn

Nummer

Prijs
groep

5,53
9,33
5,84
5,76
5,77
5,90
3,50
5,99
4,66
8,58
11,93
12,75
14,03
15,47
7,25
11,42
15,06
15,75
11,48
12,86
13,84
14,64
4,71
15,19
9,65
11,31
12,16
12,69
12,55
5,75
13,21
9,36
4,75
15,41
14,99
16,96
13,76
10,19
10,40
10,69
10,71
5,81
11,03
8,28
8,28
8,59
8,71
5,18
9,06
5,37
9,08
7,06
0,72
12,75
21,61
25,71
23,75
24,54
24,28
24,40
9,90
18,02
17,44
17,59
17,56
17,54
7,90

D21291
D21292
D21300
D21310
D21320
D21330
D21293
D21340
D21294
D21350
D21360
D21370
D21380
D21390
D21391
D21392
D21393
D21394
D21400
D21410
D21420
D21430
D21435
D21440
D21441
D21450
D21460
D21470
D21480
D21485
D21490
D21491
D21492
D21493
D21494
D21495
D21496
D21500
D21510
D21520
D21530
D21535
D21540
D21545
D21550
D21560
D21570
D21575
D21580
D21585
D21590
D21586
D21591
D21591A
D21591B
D21591C
D21592
D21592A
D21592B
D21592C
D21593
D21594
D21595
D21595A
D21595B
D21595C
D21596

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

15

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,70 7,1 9,5 24,712,5 32,5

7,3 8,5 33,0

11,5 41,0

12,5 48,0

16,5 63,0

11,3 3,5 32,5


5,5 50,0


9,5 84,6

15,5 136,0
0,80 3,6 8,5 13,0

13,5 20,0

4,0 3,5
6,9


5,5
9,7


8,5 14,0

12,5 19,5

18,5 28,0

5,0 3,5
8,3


5,5 12,0


8,5 17,5

12,5 24,5

18,5 24,5

18,5 36,0

22,5 36,0

5,6 12,5 28,0

15,5 36,0

18,5 43,0

25,5 59,0

6,3 3,5 10,5


5,5 15,5


8,5 23,0

12,5 33,0

18,5 33,0

18,5 48,0

22,5 48,0

7,5 3,5 13,0


5,5 19,0


8,5 29,0

13,5 45,0

8,0 3,5 14,5


5,5 21,5


8,5 32,0

12,5 47,0

18,5 47,0

18,5 68,0

22,5 68,0

8,5 4,0 15,5

10,0 3,5 20,0


5,5 30,0


8,5 45,5

12,5 66,0

18,5 66,0

18,5 96,5

22,5 96,5

11,2 3,5 23,0


5,5 36,0


8,5 54,0

13,5 84,0

13,2 3,5 38,3


5,5 58,5


9,5 99,1

15,5 160,6
0,90 3,6 5,5
9,7


9,5 15,6

15,5 24,3

4,5 13,0 24,0

5,4 3,5
9,3

16

Ln C N/mm Sn10,92
13,59
10,09
12,77
13,66
17,24
6,17
8,28
12,49
18,82
10,61
15,18
6,06
7,90
10,66
14,34
19,86
6,11
7,99
10,80
14,55
20,17
20,17
23,91
14,70
17,54
20,39
27,03
6,21
8,14
11,03
14,89
20,68
20,68
24,53
6,32
8,31
11,30
16,27
6,37
8,39
11,42
15,46
21,52
21,52
25,56
6,94
6,61
8,76
11,99
16,30
22,77
22,77
27,08
6,77
9,02
12,40
18,03
7,09
9,53
14,39
21,69
8,85
12,96
19,11
16,71
6,89

0,72 13,78
0,55 18,91
0,74 22,91
0,55 28,23
0,50 34,34
0,38 45,76
0,48 26,33
0,31 41,72
0,18 72,11
0,11 117,18
10,52
2,39
6,63
4,82
18,63
0,85
11,85
1,81
7,67
3,35
5,22
5,17
3,52
8,15
9,54
2,19
6,07
4,01
3,93
6,70
2,67
9,95
1,80
4,33
1,80 15,83
1,48 12,09
1,90 13,31
1,53 18,46
1,28 22,61
0,93 31,97
4,77
4,29
3,03
7,36
1,96 11,97
1,34 18,11
0,90 12,32
0,90 27,32
0,74 23,47
2,83
6,68
1,80 10,69
1,16 17,70
0,73 28,73
2,33
8,13
1,48 13,11
0,96 20,58
0,65 31,54
0,44 25,48
0,44 46,48
0,36 42,44
1,70
8,56
1,19 13,39
0,76 21,24
0,49 33,51
0,33 49,70
0,23 43,23
0,23 73,73
0,19 69,42
0,85 16,23
0,54 26,98
0,35 41,60
0,22 65,97
0,52 31,21
0,33 48,97
0,19 84,71
0,12 138,91
26,05
0,85
15,08
2,64
9,24
5,19
5,64
7,29
12,13
2,41

Fn

9,91
10,34
16,95
15,44
17,27
17,44
12,75
12,86
12,87
12,82
25,18
31,95
15,74
21,40
25,66
26,94
28,71
20,85
24,35
26,32
26,58
7,82
28,57
17,93
25,29
28,30
29,04
29,79
20,45
22,33
23,50
24,18
11,12
24,65
17,40
18,88
19,22
20,60
21,05
18,93
19,43
19,73
20,56
11,22
20,48
15,37
14,55
15,97
16,11
16,45
16,59
9,75
16,63
12,87
13,77
14,57
14,54
14,52
16,18
16,15
16,18
16,26
22,17
39,88
47,93
41,15
29,23

Nummer Prijs

groep
D11596A
D11596B
D11597
D11597A
D11597B
D11597C
D11598
D11598A
D11598B
D11598C
D11599B
D11599C
D11600
D11610
D11620
D11630
D11640
D11650
D11660
D11670
D11680
D11675
D11690
D11691
D11692
D11693
D11694
D11695
D11700
D11710
D11720
D11730
D11735
D11740
D11741
D11742
D11743
D11744
D11745
D11750
D11760
D11770
D11780
D11785
D11790
D11795
D11796
D11800
D11810
D11820
D11830
D11835
D11840
D11841
D11842
D11843
D11844
D11845
D11846
D11846A
D11846B
D11846C
D11847A
D11847B
D11847C
D11847D
D11847E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

5,98
5,98
6,17
6,17
6,17
6,17
10,00
10,00
10,00
10,00
2,60
2,60
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
4,51
4,51
4,51
4,51
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
6,27
6,27
6,27
6,27
6,76
6,76
6,76
6,76
6,76
6,76
6,76
7,25
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
8,67
9,85
9,85
9,85
9,85
11,76
11,76
11,76
11,76
2,50
2,50
2,50
3,33
4,21

8,33
8,33
8,63
8,61
8,63
8,63
13,33
13,31
13,29
13,28
4,67
4,67
5,14
5,14
5,13
5,13
5,13
6,18
6,17
6,17
6,17
6,13
6,17
6,15
6,79
6,80
6,80
6,80
7,59
7,58
7,58
7,57
7,53
7,57
7,54
8,90
8,89
8,89
8,89
9,44
9,43
9,42
9,42
9,34
9,42
9,37
9,92
11,64
11,62
11,61
11,61
11,47
11,61
11,53
12,92
12,93
12,91
12,90
15,50
15,47
15,45
15,44
4,78
4,77
4,77
5,75
6,70

www.tevema.com

Ln

10,92
13,59
10,09
12,77
13,66
17,24
6,17
8,28
12,49
18,82
10,61
15,18
6,06
7,90
10,66
14,34
19,86
6,11
7,99
10,80
14,55
20,17
20,17
23,91
14,70
17,54
20,39
27,03
6,21
8,14
11,03
14,89
20,68
20,68
24,53
6,32
8,31
11,30
16,27
6,37
8,39
11,42
15,46
21,52
21,52
25,56
6,94
6,61
8,76
11,99
16,30
22,77
22,77
27,08
6,77
9,02
12,40
18,03
7,09
9,53
14,39
21,69
8,85
12,96
19,11
16,71
6,89

C N/mm

0,62
0,47
0,64
0,47
0,43
0,33
0,42
0,26
0,15
0,09
9,04
5,69
16,00
10,18
6,59
4,48
3,03
8,19
5,21
3,37
2,29
1,55
1,55
1,27
1,63
1,32
1,10
0,80
4,10
2,61
1,69
1,15
0,77
0,77
0,64
2,43
1,54
1,00
0,63
2,00
1,27
0,82
0,56
0,38
0,38
0,31
1,46
1,02
0,65
0,42
0,29
0,19
0,19
0,16
0,73
0,46
0,30
0,19
0,45
0,28
0,16
0,10
22,37
12,95
7,94
4,85
10,42

Sn

13,78
18,91
22,91
28,23
34,34
45,76
26,33
41,72
72,11
117,18
2,39
4,82
0,85
1,81
3,35
5,17
8,15
2,19
4,01
6,70
9,95
4,33
15,83
12,09
13,31
18,46
22,61
31,97
4,29
7,36
11,97
18,11
12,32
27,32
23,47
6,68
10,69
17,70
28,73
8,13
13,11
20,58
31,54
25,48
46,48
42,44
8,56
13,39
21,24
33,51
49,70
43,23
73,73
69,42
16,23
26,98
41,60
65,97
31,21
48,97
84,71
138,91
0,85
2,64
5,19
7,29
2,41

Fn

Nummer

Prijs
groep

8,51
8,88
14,56
13,26
14,83
14,98
10,95
11,04
11,05
11,00
21,63
27,44
13,52
18,38
22,04
23,14
24,65
17,91
20,92
22,61
22,83
6,71
24,54
15,40
21,72
24,30
24,94
25,59
17,57
19,18
20,18
20,77
9,55
21,17
14,95
16,22
16,51
17,69
18,08
16,26
16,69
16,95
17,66
9,64
17,59
13,20
12,49
13,72
13,84
14,13
14,25
8,37
14,28
11,06
11,83
12,51
12,48
12,47
13,89
13,87
13,89
13,96
19,04
34,26
41,16
35,35
25,10

D21596A
D21596B
D21597
D21597A
D21597B
D21597C
D21598
D21598A
D21598B
D21598C
D21599B
D21599C
D21600
D21610
D21620
D21630
D21640
D21650
D21660
D21670
D21680
D21675
D21690
D21691
D21692
D21693
D21694
D21695
D21700
D21710
D21720
D21730
D21735
D21740
D21741
D21742
D21743
D21744
D21745
D21750
D21760
D21770
D21780
D21785
D21790
D21795
D21796
D21800
D21810
D21820
D21830
D21835
D21840
D21841
D21842
D21843
D21844
D21845
D21846
D21846A
D21846B
D21846C
D21847A
D21847B
D21847C
D21847D
D21847E

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

0,90 5,4 5,5 13,6
9,5 22,2

15,5 35,1

6,0 8,0 19,5

7,1 9,5 29,0

11,5 36,0

14,5 43,0

19,5 57,0

8,6 7,5 27,0


8,5 35,0

10,5 43,0

13,5 65,0

9,1 3,5 19,7


5,5 29,1


9,5 48,0

15,5 76,3

9,4 9,0 22,0

14,1 3,5 39,2


5,5 59,7


9,5 101,0

15,5 163,0
1,00 4,0 3,5
7,6


5,5 10,8


9,5 17,3

15,5 26,9

19,5 33,0

4,1 13,0 23,0

4,8 14,5 30,0

5,0 3,5
8,5


5,5 12,0


8,5 17,0

12,5 24,0

18,5 34,0

19,5 34,0

18,5 34,5

22,5 34,5

5,3 3,5
8,5


5,5 12,0


8,5 18,0

13,5 28,0

17,5 37,0

20,5 41,0

28,5 61,0

5,7 12,5 34,2

18,5 50,6

29,5 81,0

6,0 3,5 10,3


6,0 14,0


7,0 14,0


5,5 15,1


9,5 24,5

15,5 38,8

6,3 3,5 10,0


5,5 14,5


8,5 21,5

12,5 30,5

18,5 30,5

18,5 43,5

6,3 22,5 43,5

7,3 8,0 25,0

12,5 33,8

18,5 50,0

24,5 64,0

7,7 3,5 12,0


5,5 18,0


8,5 27,0

13,5 42,0

Ln C N/mm Sn9,00
13,21
19,53
11,72
13,55
15,73
18,99
24,44
11,66
12,79
15,05
18,43
7,20
9,49
14,06
20,92
13,57
7,88
10,55
15,90
23,92
6,02
8,29
12,85
19,68
24,24
16,85
18,70
6,06
8,37
11,83
16,44
23,35
24,50
23,35
27,96
6,08
8,39
11,87
17,65
22,28
25,75
35,01
16,58
23,56
36,36
6,12
9,04
10,21
8,46
13,14
20,15
6,14
8,49
12,01
16,71
23,76
23,76
28,46
11,59
16,97
24,14
31,31
6,24
8,65
12,26
18,28

7,72
4,60
4,47
8,99
2,74 15,57
3,87
7,78
1,97 15,45
1,62 20,27
1,29 24,01
0,96 32,56
1,40 15,34
1,24 22,21
1,00 27,95
0,78 46,57
2,53 12,50
1,61 19,61
0,93 33,94
0,57 55,38
0,89
8,43
0,68 31,32
0,43 49,15
0,25 85,10
0,15 139,08
45,48
1,58
28,94
2,51
16,76
4,45
10,27
7,22
8,16
8,76
11,37
6,15
6,35 11,30
23,29
2,44
14,82
3,63
9,59
5,17
6,52
7,56
4,41 10,65
4,18
9,50
4,41 11,15
3,62
6,54
19,55
2,42
12,44
3,61
8,05
6,13
5,07 10,35
3,91 14,72
3,34 15,25
2,40 25,99
4,40 17,62
2,97 27,04
1,86 44,64
13,48
4,18
7,86
4,96
6,74
3,79
8,58
6,64
4,96 11,36
3,04 18,65
11,64
3,86
7,41
6,01
4,79
9,49
3,26 13,79
2,20
6,74
2,20 19,74
1,81 15,04
3,27 13,41
2,10 16,83
1,42 25,86
1,07 32,69
6,38
5,76
4,06
9,35
2,63 14,74
1,65 23,72

Fn

35,52
40,16
42,63
30,08
30,38
32,92
30,92
31,18
21,49
27,45
27,97
36,25
31,67
31,63
31,69
31,69
7,54
21,34
21,31
21,36
21,40
72,02
72,51
74,55
74,10
71,50
69,90
71,80
56,73
53,81
49,61
49,32
46,91
39,69
49,11
23,68
47,31
44,86
49,38
52,46
57,56
50,90
62,41
77,56
80,41
83,24
56,31
38,96
25,52
56,94
56,42
56,75
44,92
44,52
45,47
44,94
14,85
43,48
27,24
43,90
35,27
36,61
34,95
36,70
37,93
38,69
39,20

Nummer Prijs

groep
D11847F
D11847G
D11847H
D11848A
D11848B
D11848C
D11848D
D11848E
D11848F
D11848G
D11848H
D11848J
D11848K
D11848L
D11848M
D11848N
D11848P
D11848Q
D11848R
D11848S
D11848T
D11849
D11849A
D11849B
D11849C
D11849D
D11849E
D11849F
D11850
D11860
D11870
D11880
D11886
D11885
D11890
D11890A
D11891
D11892
D11893
D11894
D11895
D11896
D11897
D11898
D11898A
D11898B
D11899
D11899A
D11899B
D11899C
D11899D
D11899E
D11900
D11910
D11920
D11930
D11935
D11940
D11945
D11946
D11946A
D11946B
D11946C
D11947
D11947A
D11947B
D11947C

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

4,21
4,21
4,21
4,80
5,83
5,83
5,83
5,83
7,25
7,25
7,25
7,25
7,74
7,74
7,74
7,74
8,04
12,54
12,54
12,54
12,54
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,84
3,53
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
3,72
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4,41
4,41
4,41
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
5,93
5,93
5,93
5,93
6,32
6,32
6,32
6,32

6,70
6,69
6,69
7,30
8,51
8,51
8,50
8,50
10,11
10,15
10,15
10,22
10,78
10,75
10,74
10,73
10,85
16,50
16,46
16,44
16,43
5,32
5,33
5,33
5,33
5,33
5,43
6,16
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,34
6,66
6,66
6,66
6,67
6,67
6,66
6,67
7,11
7,12
7,12
7,39
7,38
7,36
7,40
7,40
7,40
7,74
7,75
7,75
7,75
7,72
7,75
7,73
8,80
8,78
8,78
8,78
9,19
9,20
9,20
9,21

www.tevema.com

Ln

9,00
13,21
19,53
11,72
13,55
15,73
18,99
24,44
11,66
12,79
15,05
18,43
7,20
9,49
14,06
20,92
13,57
7,88
10,55
15,90
23,92
6,02
8,29
12,85
19,68
24,24
16,85
18,70
6,06
8,37
11,83
16,44
23,35
24,50
23,35
27,96
6,08
8,39
11,87
17,65
22,28
25,75
35,01
16,58
23,56
36,36
6,12
9,04
10,21
8,46
13,14
20,15
6,14
8,49
12,01
16,71
23,76
23,76
28,46
11,59
16,97
24,14
31,31
6,24
8,65
12,26
18,28

C N/mm

6,63
3,84
2,35
3,32
1,69
1,39
1,11
0,82
1,20
1,06
0,86
0,67
2,18
1,39
0,80
0,49
0,77
0,59
0,37
0,22
0,13
39,06
24,86
14,39
8,82
7,01
9,77
5,46
20,00
12,73
8,24
5,60
3,78
3,59
3,78
3,11
16,79
10,69
6,91
4,35
3,36
2,87
2,06
3,78
2,55
1,60
11,57
6,75
5,79
7,37
4,26
2,61
10,00
6,36
4,12
2,80
1,89
1,89
1,56
2,81
1,80
1,22
0,92
5,48
3,48
2,25
1,42

Sn

4,60
8,99
15,57
7,78
15,45
20,27
24,01
32,56
15,34
22,21
27,95
46,57
12,50
19,61
33,94
55,38
8,43
31,32
49,15
85,10
139,08
1,58
2,51
4,45
7,22
8,76
6,15
11,30
2,44
3,63
5,17
7,56
10,65
9,50
11,15
6,54
2,42
3,61
6,13
10,35
14,72
15,25
25,99
17,62
27,04
44,64
4,18
4,96
3,79
6,64
11,36
18,65
3,86
6,01
9,49
13,79
6,74
19,74
15,04
13,41
16,83
25,86
32,69
5,76
9,35
14,74
23,72

Fn

Nummer

Prijs
groep

30,51
34,49
36,62
25,84
26,09
28,28
26,56
26,79
18,45
23,58
24,03
31,13
27,20
27,16
27,22
27,22
6,47
18,33
18,30
18,35
18,37
61,86
62,28
64,03
63,65
61,41
60,03
61,67
48,73
46,22
42,61
42,36
40,29
34,09
42,18
20,34
40,64
38,53
42,42
45,05
49,44
43,72
53,60
66,61
69,06
71,50
48,36
33,46
21,92
48,91
48,46
48,74
38,58
38,24
39,05
38,60
12,75
37,34
23,40
37,71
30,29
31,45
30,02
31,52
32,58
33,23
33,67

D21847F
D21847G
D21847H
D2848A
D21848B
D21848C
D21848D
D21848E
D21848F
D21848G
D21848H
D21848J
D21848K
D21848L
D21848M
D21848N
D21848P
D21848Q
D21848R
D21848S
D21848T
D21849
D21849A
D21849B
D21849C
D21849D
D21849E
D21849F
D21850
D21860
D21870
D21880
D21886
D21885
D21890
D21890A
D21891
D21892
D21893
D21894
D21895
D21896
D21897
D21898
D21898A
D21898B
D21899
D21899A
D21899B
D21899C
D21899D
D21899E
D21900
D21910
D21920
D21930
D21935
D21940
D21945
D21946
D21946A
D21946B
D21946C
D21947
D21947A
D21947B
D21947C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

17

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

1,0 8,0 3,5 13,0
5,5 19,0


8,5 28,5


9,5 36,0

12,5 40,5

18,5 40,5

13,5 52,0

18,5 59,0

22,5 59,0

9,3 3,5 22,0


5,5 25,0


9,5 40,0

13,5 55,0

10,0 3,5 17,5


3,5 21,4


5,5 26,0


5,5 31,6


7,5 36,0


8,5 39,0


9,5 52,0

12,5 56,0

18,5 56,0

15,5 67,0

18,5 81,5

22,5 81,5

11,5 3,5 21,0


5,5 32,0


8,5 48,0

13,5 77,0

12,5 3,5 24,0


5,5 36,5


8,5 55,5

12,5 80,5

18,5 80,5

18,5 115,0

22,5 115,0

16,0 3,5 44,6


5,5 68,1


9,5 115,0

15,5 186,0

17,5 3,5 42,0


5,5 65,0


8,5 100,0

13,5 157,0
1,10 4,4 3,5
8,3


5,5 11,9


9,5 18,9

15,5 29,5

6,4 3,5 11,0


5,5 16,0


9,5 26,0

15,5 41,0

7,2 9,5 25,0

12,5 32,0

14,5 38,0

17,5 44,0

20,0 51,0

24,5 64,0

30,0 76,0

9,2 7,5 26,0

10,9 3,5 23,0


5,5 34,0


9,5 55,9

15,5 88,8

17,9 3,5 50,0


5,5 76,3


9,5 129,0

18

Ln C N/mm Sn6,27
8,69
12,32
13,53
17,17
24,43
18,38
24,43
29,28
7,43
8,88
13,85
18,83
6,46
6,46
8,99
8,99
11,52
12,78
14,05
17,84
25,43
21,64
25,43
30,49
6,63
9,25
13,19
19,76
6,75
9,45
13,50
18,90
26,99
26,99
32,39
7,28
10,27
16,27
25,26
7,54
10,69
15,41
23,28
6,61
9,11
14,12
21,63
6,71
9,27
14,40
22,08
14,54
18,43
21,02
24,90
28,14
33,97
41,10
12,28
7,08
9,86
15,41
23,73
8,05
11,37
18,02

5,68
6,73
3,62 10,31
2,34 16,18
2,09 22,47
1,59 23,33
1,08 16,07
1,47 33,62
1,08 34,57
0,88 29,72
3,62 14,57
2,30 16,12
1,33 26,15
0,94 36,17
2,91 11,04
2,91 14,94
1,85 17,01
1,85 22,61
1,36 24,48
1,20 26,22
1,07 37,95
0,82 38,16
0,55 30,57
0,66 45,36
0,55 56,07
0,45 51,01
1,91 14,37
1,22 22,75
0,79 34,81
0,50 57,24
1,49 17,25
0,95 27,05
0,61 42,00
0,42 61,60
0,28 53,51
0,28 88,01
0,23 82,61
0,71 37,32
0,45 57,83
0,26 98,73
0,16 160,74
0,54 34,46
0,35 54,31
0,22 84,59
0,14 133,72
50,03
1,69
31,84
2,79
18,43
4,78
11,30
7,87
16,26
4,29
10,35
6,73
5,99 11,60
3,67 18,92
4,21 10,46
3,20 13,57
2,76 16,98
2,28 19,10
2,00 22,86
1,63 30,03
1,33 34,90
2,55 13,72
3,29 15,92
2,09 24,14
1,21 40,49
0,74 65,07
0,74 41,95
0,47 64,93
0,27 110,98

Fn

38,27
37,30
37,87
47,05
37,14
17,28
49,55
37,18
26,28
52,73
37,13
34,86
33,93
32,14
43,49
31,51
41,88
33,26
31,42
40,70
31,10
16,83
29,81
30,88
23,10
27,51
27,70
27,43
28,40
25,70
25,65
25,77
25,71
15,09
24,81
19,15
26,52
26,15
25,85
25,79
18,72
18,77
18,92
18,83
84,55
88,74
88,13
88,94
69,69
69,57
69,49
69,44
44,00
43,39
46,80
43,60
45,67
48,97
46,49
35,03
52,37
50,55
49,09
48,35
31,17
30,70
30,38

Nummer Prijs

groep
D11950
D11960
D11970
D11975
D11980
D11985
D11986
D11990
D11991
D11992
D11992A
D11992B
D11992C
D12000
D12005
D12010
D12015
D12016
D12020
D12025
D12030
D12031
D12035
D12040
D12041
D12045
D12045A
D12045B
D12045C
D12050
D12060
D12070
D12080
D12085
D12090
D12095
D12096
D12096A
D12096B
D12096C
D12097
D12097A
D12097B
D12097C
D12098
D12098A
D12098B
D12098C
D12098D
D12098E
D12098F
D12098G
D12098H
D12098J
D12098K
D12098L
D12098M
D12098N
D12098P
D12098Q
D12098R
D12098S
D12098T
D12098U
D12098V
D12098W
D12098X

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
7,84
7,84
7,84
7,84
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
8,48
9,95
9,95
9,95
9,95
10,93
10,93
10,93
10,93
10,93
10,93
10,93
14,21
14,21
14,21
14,21
15,68
15,68
15,68
15,68
3,04
3,04
3,04
3,04
4,95
4,95
4,95
4,95
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
5,73
7,64
9,26
9,26
9,26
9,26
15,97
15,97
15,97

9,57
9,57
9,57
9,60
9,57
9,52
9,61
9,57
9,54
11,10
10,95
10,94
10,94
11,72
11,82
11,72
11,81
11,74
11,73
11,80
11,72
11,64
11,71
11,72
11,67
13,31
13,32
13,32
13,33
14,39
14,39
14,40
14,40
14,24
14,38
14,29
18,69
18,68
18,67
18,67
20,06
20,06
20,08
20,08
5,83
5,84
5,84
5,84
7,96
7,96
7,96
7,96
8,77
8,77
8,77
8,77
8,77
8,77
8,77
10,88
12,86
12,85
12,84
12,83
20,84
20,82
20,81

www.tevema.com

Ln

6,27
8,69
12,32
13,53
17,17
24,43
18,38
24,43
29,28
7,54
8,88
13,85
18,83
6,46
6,46
8,99
8,99
11,52
12,78
14,05
17,84
25,43
21,64
25,43
30,49
6,63
9,25
13,19
19,76
6,75
9,45
13,50
18,90
26,99
26,99
32,39
7,28
10,27
16,27
25,26
7,54
10,69
15,41
23,28
6,61
9,11
14,12
21,63
6,71
9,27
14,40
22,08
14,54
18,43
21,02
24,90
28,14
33,97
41,10
12,28
7,08
9,86
15,41
23,73
8,05
11,37
18,02

C N/mm

4,88
3,11
2,01
1,80
1,37
0,92
1,27
0,92
0,76
3,11
1,98
1,15
0,81
2,50
2,50
1,59
1,59
1,17
1,03
0,92
0,70
0,47
0,56
0,47
0,39
1,64
1,05
0,68
0,43
1,28
0,81
0,53
0,36
0,24
0,24
0,20
0,61
0,39
0,22
0,14
0,47
0,30
0,19
0,12
42,97
27,34
15,83
9,70
13,96
8,89
5,14
3,15
3,61
2,75
2,37
1,96
1,72
1,40
1,14
2,19
2,83
1,80
1,04
0,64
0,64
0,41
0,24

Sn

6,73
10,31
16,18
22,47
23,33
16,07
33,62
34,57
29,72
14,46
16,12
26,15
36,17
11,04
14,94
17,01
22,61
24,48
26,22
37,95
38,16
30,57
45,36
56,07
51,01
14,37
22,75
34,81
57,24
17,25
27,05
42,00
61,60
53,51
88,01
82,61
37,32
57,83
98,73
160,74
34,46
54,31
84,59
133,72
1,69
2,79
4,78
7,87
4,29
6,73
11,60
18,92
10,46
13,57
16,98
19,10
22,86
30,03
34,90
13,72
15,92
24,14
40,49
65,07
41,95
64,93
110,98

Fn

Nummer

Prijs
groep

32,87
32,03
32,52
40,41
31,90
14,84
42,56
31,93
22,57
44,93
31,89
29,94
29,14
27,61
37,36
27,07
35,97
28,56
26,99
34,96
26,71
14,46
25,61
26,52
19,84
23,63
23,79
23,56
24,40
22,08
22,03
22,14
22,08
12,96
21,32
16,45
22,78
22,46
22,20
22,15
16,08
16,12
16,25
16,17
72,62
76,22
75,70
76,39
59,86
59,76
59,68
59,64
37,79
37,27
40,20
37,45
39,22
42,06
39,93
30,09
44,98
43,42
42,17
41,53
26,77
26,37
26,09

D21950
D21960
D21970
D21975
D21980
D21985
D21986
D21990
D21991
D21992
D21992A
D21992B
D21992C
D22000
D22005
D22010
D22015
D22016
D22020
D22025
D22030
D22031
D22035
D22040
D22041
D22045
D22045A
D22045B
D22045C
D22050
D22060
D22070
D22080
D22085
D22090
D22095
D22096
D22096A
D22096B
D22096C
D22097
D22097A
D22097B
D22097C
D22098
D22098A
D22098B
D22098C
D22098D
D22098E
D22098F
D22098G
D22098H
D22098J
D22098K
D22098L
D22098M
D22098N
D22098P
D22098Q
D22098R
D22098S
D22098T
D22098U
D22098V
D22098W
D22098X

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

1,10 17,9 15,5 208,0


1,20 4,8 3,5
9,0


5,5 12,9


9,5 20,5

15,5 32,0

7,3 3,5 12,4


5,5 18,1


9,5 29,4

15,5 46,5

11,8 3,5 22,8


5,5 34,4


7,5 41,0


9,5 57,7

13,5 69,0

16,5 82,0

15,5 92,7

18,8 3,5 50,4


5,5 76,8


9,5 130,0

15,5 209,0
1,25 5,6 3,5
9,0


5,5 13,0


8,5 19,0

13,5 29,0

6,3 3,5 12,0


5,5 17,0


8,5 25,0

12,5 35,5

18,5 35,5

18,5 51,5

22,5 51,5

6,8 11,5 30,0

13,5 36,0

16,5 42,0

22,5 57,0

8,0 3,5 12,0


3,5 15,0


5,5 17,0


5,5 22,0


8,5 25,0


8,5 33,0

13,5 39,0

12,5 47,5

18,5 47,5

16,5 58,0

18,5 69,0

22,5 69,0

10,0 3,5 20,0


5,5 29,5


8,5 44,5

12,5 64,0

18,5 64,0

18,5 93,5

22,5 93,5

11,8 3,5 18,0


5,5 27,0


8,5 40,0

13,5 63,0

12,5 3,5 27,0


5,5 41,5


8,5 62,5

12,5 90,5

18,5 90,5

18,5 130,0

22,5 130,0

16,0 3,5 40,5


5,5 62,0

Ln C N/mm Sn27,99
7,20
9,93
15,39
23,57
7,34
10,14
15,75
24,15
7,71
10,73
13,75
16,77
22,80
27,33
25,82
8,65
12,20
19,31
29,97
7,52
10,38
14,66
21,79
7,56
10,44
14,75
20,50
29,13
29,13
34,88
19,15
22,04
26,38
35,05
7,66
7,66
10,60
10,60
15,00
15,00
22,33
20,87
29,67
26,73
29,67
35,53
7,82
10,84
15,37
21,41
30,47
30,47
36,51
7,97
11,09
15,75
23,53
8,05
11,21
15,94
22,25
31,71
31,71
38,02
8,47
11,86

Fn

Nummer Prijs

groep

0,17 180,01 30,20 D12098Y


54,58
1,80 98,06 D12099
34,73
2,97 103,12 D12099A
20,11
5,11 102,82 D12099B
12,32
8,43 103,90 D12099C
15,52
5,06 78,57 D12099D
9,87
7,96 78,60 D12099E
5,72 13,65 78,05 D12099F
3,50 22,35 78,28 D12099G
3,67 15,09 55,43 D12099H
2,34 23,67 55,33 D12099J
1,71 27,25 46,72 D12099K
1,35 40,93 55,40 D12099L
0,95 46,20 44,00 D12099M
0,78 54,67 42,60 D12099N
0,83 66,88 55,48 D12099P
0,91 41,75 37,92 D12099Q
0,58 64,60 37,34 D12099R
0,33 110,69 37,04 D12099S
0,21 179,03 36,72 D12099T
41,57
1,48 61,34 D12099U
26,45
2,62 69,35 D12099V
17,12
4,34 74,30 D12099W
10,78
7,21 77,66 D12099X
28,42
4,44 126,13 D12100
18,09
6,56 118,69 D12110
11,70 10,25 119,95 D12120
7,96 15,00 119,36 D12130
5,38
6,37 34,27 D12135
5,38 22,37 120,30 D12140
4,42 16,62 73,49 D12136
6,88 10,85 74,61 D12141
5,86 13,96 81,77 D12142
4,79 15,62 74,88 D12143
3,52 21,95 77,16 D12144
13,88
4,34 60,18 D12148
13,88
7,34 101,82 D12150
8,83
6,40 56,55 D12149
8,83 11,40 100,71 D12160
5,72 10,00 57,16 D12165
5,72 18,00 102,88 D12170
3,60 16,67 59,98 D12174
3,89 26,64 103,51 D12180
2,63 17,83 46,83 D12175
2,94 31,27 92,06 D12185
2,63 39,33 103,28 D12190
2,16 33,47 72,26 D12191
7,11 12,19 86,59 D12200
4,52 18,67 84,41 D12210
2,93 29,14 85,25 D12220
1,99 42,60 84,75 D12230
1,34 33,54 45,09 D12231
1,34 63,04 84,75 D12240
1,11 57,00 63,00 D12241
4,38 10,03 43,92 D12242
2,79 15,91 44,36 D12243
1,80 24,25 43,73 D12244
1,14 39,47 44,82 D12245
3,64 18,95 68,94 D12250
2,32 30,29 70,14 D12260
1,50 46,56 69,76 D12270
1,02 68,25 69,53 D12280
0,69 58,79 40,47 D12285
0,69 98,29 67,65 D12290
0,57 91,98 52,06 D12295
1,73 32,03 55,57 D12300
1,10 50,14 55,35 D12310

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

15,97
3,33
3,33
3,33
3,33
5,73
5,73
5,73
5,73
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
10,05
16,76
16,76
16,76
16,76
4,02
4,02
4,02
4,02
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
4,70
5,19
5,19
5,19
5,19
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
8,23
8,23
8,23
8,23
8,23
8,23
8,23
9,95
9,95
9,95
9,95
10,68
10,68
10,68
10,68
10,68
10,68
10,68
14,01
14,01

20,80
6,34
6,35
6,35
6,35
8,98
8,99
8,99
8,99
13,84
13,84
13,79
13,85
13,78
13,77
13,85
21,81
21,80
21,79
21,78
7,15
7,16
7,16
7,17
8,01
8,01
8,02
8,02
7,97
8,02
7,99
8,51
8,51
8,51
8,51
9,73
9,79
9,73
9,79
9,74
9,80
9,74
9,80
9,73
9,78
9,80
9,76
12,01
12,01
12,02
12,02
11,90
12,02
11,95
13,73
13,74
13,74
13,74
14,70
14,71
14,71
14,71
14,52
14,70
14,59
18,70
18,70

www.tevema.com

Ln

27,99
7,20
9,93
15,39
23,57
7,34
10,14
15,75
24,15
7,71
10,73
13,75
16,77
22,80
27,33
25,82
8,65
12,20
19,31
29,97
7,52
10,38
14,66
21,79
7,56
10,44
14,75
20,50
29,13
29,13
34,88
19,15
22,04
26,38
35,05
7,66
7,66
10,60
10,60
15,00
15,00
22,33
20,87
29,67
26,73
29,67
35,53
7,82
10,84
15,37
21,41
30,47
30,47
36,51
7,97
11,09
15,75
23,53
8,05
11,21
15,94
22,25
31,71
31,71
38,02
8,47
11,86

C N/mm

0,14
46,88
29,83
17,27
10,58
13,33
8,48
4,91
3,01
3,16
2,01
1,47
1,16
0,82
0,67
0,71
0,78
0,50
0,29
0,18
35,70
22,72
14,70
9,26
24,41
15,53
10,05
6,83
4,62
4,62
3,80
5,91
5,03
4,12
3,02
11,92
11,92
7,59
7,59
4,91
4,91
3,09
3,34
2,26
2,53
2,26
1,85
6,10
3,88
2,51
1,71
1,15
1,15
0,95
3,76
2,39
1,55
0,98
3,13
1,99
1,29
0,88
0,59
0,59
0,49
1,49
0,95

Sn

180,01
1,80
2,97
5,11
8,43
5,06
7,96
13,65
22,35
15,09
23,67
27,25
40,93
46,20
54,67
66,88
41,75
64,60
110,69
179,03
1,48
2,62
4,34
7,21
4,44
6,56
10,25
15,00
6,37
22,37
16,62
10,85
13,96
15,62
21,95
4,34
7,34
6,40
11,40
10,00
18,00
16,67
26,64
17,83
31,27
39,33
33,47
12,19
18,67
29,14
42,60
33,54
63,04
57,00
10,03
15,91
24,25
39,47
18,95
30,29
46,56
68,25
58,79
98,29
91,98
32,03
50,14

Fn

Nummer

Prijs
groep

25,94
84,22
88,57
88,32
89,24
67,49
67,51
67,04
67,24
47,61
47,53
40,13
47,58
37,79
36,59
47,65
32,57
32,07
31,81
31,55
52,68
59,56
63,81
66,70
108,34
101,95
103,02
102,52
29,43
103,32
63,12
64,08
70,23
64,31
66,27
51,69
87,45
48,57
86,50
49,10
88,37
51,51
88,90
40,22
79,07
88,71
62,06
74,37
72,50
73,22
72,79
38,72
72,79
54,11
37,72
38,10
37,56
38,50
59,21
60,24
59,92
59,72
34,75
58,11
44,71
47,73
47,54

D22098Y
D22099
D22099A
D22099B
D22099C
D22099D
D22099E
D22099F
D22099G
D22099H
D22099J
D22099K
D22099L
D22099M
D22099N
D22099P
D22099Q
D22099R
D22099S
D22099T
D22099U
D22099V
D22099W
D22099X
D22100
D22110
D22120
D22130
D22135
D22140
D22136
D22141
D22142
D22143
D22144
D22148
D22150
D22149
D22160
D22165
D22170
D22174
D22180
D22175
D22185
D22190
D22191
D22200
D22210
D22220
D22230
D22231
D22240
D22241
D22242
D22243
D22244
D22245
D22250
D22260
D22270
D22280
D22285
D22290
D22295
D22300
D22310

F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

19

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

1,25 16,0

17,8


1,30 6,0
1,40 5,65,7

7,2

8,69,6

12,0

13,622,6

32,6


1,50 8,5

10,0

10,5

12,3

13,0


1,60 6,47,4


1,60 7,4

8,0

20

8,5
12,5
18,5
18,5
22,5
3,5
5,5
8,5
13,5
9,0
3,5
5,5
9,5
15,5
8,5
9,0
11,5
13,0
16,5
19,0
23,5
28,0
3,5
5,5
9,5
15,5
7,5
9,5
11,5
14,5
18,5
5,0
3,5
5,5
9,5
12,5
14,5
15,5
3,5
5,5
9,5
15,5
6,5
12,5
18,5
10,5
6,5
8,5
13,5
12,5
6,5
5,5
8,5
12,5
16,5
3,5
5,5
9,5
15,5
8,0
10,5
12,5
15,0
17,0
21,0
27,0
3,5

Lo

94,0
140,0
140,0
205,0
205,0
32,0
49,0
75,0
116,0
23,0
10,6
15,0
23,8
37,1
22,0
25,0
32,0
38,0
44,0
51,0
64,0
76,0
14,4
21,1
34,4
54,4
28,0
36,0
44,0
54,0
69,0
23,0
25,8
39,0
65,3
79,0
93,0
105,0
60,9
93,0
157,0
253,0
54,0
103,0
153,0
40,0
25,0
38,0
51,0
55,0
23,0
32,3
50,0
73,5
97,0
12,0
17,0
27,1
42,2
25,0
32,0
38,0
44,0
51,0
64,0
76,0
12,0

Ln C N/mm Sn16,96
23,75
33,93
33,93
40,72
8,72
12,25
17,56
26,40
16,01
8,39
11,57
17,92
27,45
16,34
17,32
21,35
23,77
29,40
33,43
40,68
47,93
8,55
11,82
18,36
28,16
15,23
18,54
21,85
26,81
33,42
11,38
8,97
12,47
19,49
24,74
28,25
30,00
10,19
14,39
22,80
35,41
20,34
36,50
52,66
21,33
14,55
18,09
26,94
25,29
14,88
13,15
18,67
26,03
33,38
9,60
13,24
20,51
31,43
17,89
22,47
26,13
30,71
34,37
41,70
52,69
9,68

0,71
0,49
0,33
0,33
0,27
1,27
0,81
0,52
0,33
14,97
63,67
40,52
23,46
14,38
24,86
11,65
9,12
8,07
6,35
5,52
4,46
3,74
17,58
11,19
6,48
3,97
5,90
4,66
3,85
3,05
2,39
4,53
4,45
2,83
1,64
1,24
1,07
1,00
0,97
0,62
0,36
0,22
0,17
0,09
0,06
8,00
7,93
6,07
3,82
3,56
4,26
4,27
2,76
1,88
1,42
72,77
46,31
26,81
16,43
20,60
15,69
13,18
10,98
9,69
7,85
6,10
37,26

77,04
116,26
106,07
171,07
164,28
23,28
36,75
57,44
89,60
6,99
2,21
3,43
5,88
9,65
5,66
7,68
10,65
14,23
14,60
17,57
23,32
28,07
5,85
9,28
16,04
26,24
12,77
17,46
22,15
27,19
35,58
11,62
16,83
26,53
45,81
54,26
64,75
75,00
50,71
78,61
134,20
217,59
33,66
66,50
100,34
18,67
10,46
19,92
24,07
29,71
8,12
19,15
31,33
47,47
63,62
2,40
3,76
6,59
10,77
7,11
9,53
11,87
13,29
16,63
22,30
23,31
2,32

Fn

55,04
56,47
34,82
56,15
44,34
29,58
29,71
30,06
29,52
104,64
140,71
139,09
137,89
138,70
140,63
89,42
97,09
114,80
92,75
96,96
104,06
105,13
102,85
103,84
103,92
104,16
75,30
81,30
85,21
82,95
85,06
52,65
74,83
75,04
75,03
67,53
69,47
75,28
49,12
48,46
47,89
47,59
5,85
6,01
6,13
149,30
82,96
120,84
91,94
105,88
34,63
81,72
86,52
89,15
90,51
174,32
174,06
176,54
177,05
146,42
149,55
156,43
145,98
161,15
174,97
142,27
86,44

Nummer Prijs

groep
D12320
D12330
D12335
D12340
D12342
D12343
D12344
D12345
D12346
D12347
D12347A
D12347B
D12347C
D12347D
D12347E
D12347F
D12347G
D12347H
D12347J
D12347K
D12347L
D12347M
D12347N
D12347P
D12347Q
D12347R
D12347S
D12347T
D12347U
D12347V
D12347W
D12347X
D12348
D12348A
D12348B
D12348C
D12348D
D12348E
D12348F
D12348G
D12348H
D12348J
D12348K
D12348L
D12348M
D12348N
D12348P
D12348Q
D12348R
D12348S
D12348T
D12348U
D12348V
D12348W
D12349
D12349A
D12349B
D12349C
D12349D
D12349F
D12349G
D12349H
D12349J
D12349K
D12349L
D12349M
D12349N

B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

14,01
14,01
14,01
14,01
14,01
15,68
15,68
15,68
15,68
4,41
3,92
3,92
3,92
3,92
4,02
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
6,81
6,81
6,81
6,81
7,79
7,79
7,79
7,79
7,79
10,05
11,61
11,61
11,61
11,61
11,61
11,61
20,29
20,29
20,29
20,29
29,89
29,89
29,89
6,62
8,04
8,04
8,04
8,53
10,24
10,93
10,93
10,93
10,93
4,46
4,46
4,46
4,46
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
5,44
6,03

18,70
18,73
18,35
18,73
18,50
20,23
20,23
20,24
20,24
7,69
7,37
7,37
7,38
7,38
7,48
9,06
9,07
9,08
9,07
9,07
9,07
9,07
10,52
10,53
10,53
10,53
11,54
11,55
11,56
11,56
11,56
14,11
15,90
15,91
15,91
15,87
15,88
15,92
26,10
26,08
26,06
26,06
35,55
35,56
35,57
10,54
12,10
12,15
12,11
12,66
14,47
15,30
15,32
15,33
15,34
8,44
8,45
8,45
8,45
9,48
9,48
9,48
9,48
9,48
9,49
9,48
10,07

www.tevema.com

Ln

16,96
23,75
33,93
33,93
40,72
8,72
12,25
17,56
26,40
16,01
8,39
11,57
17,92
27,45
16,34
17,32
21,35
23,77
29,40
33,43
40,68
47,93
8,55
11,82
18,36
28,16
15,23
18,54
21,85
26,81
33,42
11,38
8,97
12,47
19,49
24,74
28,25
30,00
10,19
14,39
22,80
35,41
20,34
36,50
52,66
21,33
14,55
18,09
26,94
25,29
14,88
13,15
18,67
26,03
33,38
9,60
13,24
20,51
31,43
17,89
22,47
26,13
30,71
34,37
41,70
52,69
9,68

C N/mm

0,61
0,42
0,28
0,28
0,23
1,09
0,69
0,45
0,28
12,86
54,69
34,80
20,15
12,35
21,35
10,01
7,83
6,93
5,46
4,74
3,83
3,22
15,10
9,61
5,56
3,41
5,07
4,00
3,30
2,62
2,05
3,89
3,82
2,43
1,41
1,07
0,92
0,86
0,83
0,53
0,31
0,19
0,15
0,08
0,05
6,87
6,81
5,21
3,28
3,06
3,66
3,67
2,37
1,61
1,22
62,50
39,77
23,03
14,11
17,69
13,48
11,32
9,43
8,32
6,74
5,24
32,00

Sn

77,04
116,26
106,07
171,07
164,28
23,28
36,75
57,44
89,60
6,99
2,21
3,43
5,88
9,65
5,66
7,68
10,65
14,23
14,60
17,57
23,32
28,07
5,85
9,28
16,04
26,24
12,77
17,46
22,15
27,19
35,58
11,62
16,83
26,53
45,81
54,26
64,75
75,00
50,71
78,61
134,20
217,59
33,66
66,50
100,34
18,67
10,46
19,92
24,07
29,71
8,12
19,15
31,33
47,47
63,62
2,40
3,76
6,59
10,77
7,11
9,53
11,87
13,29
16,63
22,30
23,31
2,32

Fn

Nummer

Prijs
groep

47,27
48,50
29,90
48,23
38,08
25,41
25,52
25,81
25,36
89,87
120,85
119,46
118,44
119,13
120,79
76,80
83,39
98,60
79,67
83,28
89,38
90,30
88,33
89,18
89,26
89,46
64,67
69,83
73,19
71,25
73,06
45,22
64,27
64,45
64,44
58,00
59,67
64,65
42,19
41,62
41,13
40,88
5,03
5,16
5,26
128,23
71,25
103,79
78,96
90,94
29,74
70,19
74,31
76,57
77,74
149,73
149,50
151,63
152,06
125,76
128,45
134,36
125,38
138,41
150,29
122,19
74,24

D22320
D22330
D22335
D22340
D22342
D22343
D22344
D22345
D22346
D22347
D22347A
D22347B
D22347C
D22347D
D22347E
D22347F
D22347G
D22347H
D22347J
D22347K
D22347L
D22347M
D22347N
D22347P
D22347Q
D22347R
D22347S
D22347T
D22347U
D22347V
D22347W
D22347X
D22348
D22348A
D22348B
D22348C
D22348D
D22348E
D22348F
D22348G
D22348H
D22348J
D22348K
D22348L
D22348M
D22348N
D22348P
D22348Q
D22348R
D22348S
D22348T
D22348U
D22348V
D22348W
D22349
D22349A
D22349B
D22349C
D22349D
D22349F
D22349G
D22349H
D22349J
D22349K
D22349L
D22349M
D22349N

E
E
E
H
H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

1,60 8,0 3,5 14,5
5,5 18,0


5,5 21,5


8,5 27,0


8,5 31,5

13,5 40,0

12,5 45,0

18,5 45,0

18,5 56,0

18,5 65,5

22,5 65,5

9,4 3,5 15,7


5,5 22,8


9,5 37,1

15,5 58,1

9,6 11,5 45,0

9,9 6,0 25,0


7,5 32,0


9,5 38,0

12,0 44,0

13,0 51,0

16,5 64,0

9,9 21,0 76,0

10,0 3,5 18,5


5,5 27,0


8,5 40,5

12,5 53,0

12,5 58,5

18,5 58,5

18,5 85,0

22,5 85,0

11,1 8,5 35,0


9,5 41,0

12,5 54,0

15,5 67,0

18,5 79,0

12,5 3,5 24,0


5,5 26,0


5,5 36,0


8,5 38,0


8,5 53,5

13,5 59,0

12,5 78,0

18,5 78,0

18,5 115,0

22,5 115,0

13,5 11,5 47,0

15,4 3,5 28,7


5,5 43,3


9,5 72,4

15,5 116,0

16,0 3,5 34,0


5,5 51,5


8,5 77,5

12,5 110,0

18,5 110,0

18,5 165,0

22,5 165,0

18,2 3,5 29,0


5,5 44,0


8,5 66,0

13,5 104,0

20,0 3,5 48,0


5,5 73,5


8,5 110,0
1,60 20,0 12,5 165,0

18,5 165,0

Ln C N/mm Sn9,68
13,36
13,36
18,88
18,88
28,08
26,24
37,28
37,28
37,28
44,64
9,76
13,49
20,94
32,11
24,70
14,47
17,28
21,02
25,70
27,57
34,13
42,55
9,80
13,55
19,17
26,66
26,66
37,90
37,90
45,40
19,35
21,25
26,93
32,62
38,31
9,98
13,84
13,84
19,62
19,62
29,25
27,32
38,88
38,88
46,59
25,67
10,25
14,25
22,26
34,28
10,31
14,35
20,41
28,49
40,61
40,61
48,69
10,56
14,74
21,01
31,46
10,78
15,09
21,56
30,18
43,11

37,26
23,71
23,71
15,34
15,34
9,66
10,43
7,05
7,05
7,05
5,80
22,97
14,62
8,46
5,19
6,56
11,47
9,17
7,24
5,73
5,29
4,17
3,28
19,08
12,14
7,85
5,34
5,34
3,61
3,61
2,97
5,74
5,14
3,91
3,15
2,64
9,77
6,22
6,22
4,02
4,02
2,53
2,73
1,85
1,85
1,52
2,36
5,22
3,32
1,92
1,18
4,66
2,96
1,92
1,30
0,88
0,88
0,72
3,16
2,01
1,30
0,82
2,38
1,52
0,98
0,67
0,45

4,82
4,64
8,14
8,12
12,62
11,92
18,76
7,72
18,72
28,22
20,86
5,94
9,31
16,16
25,99
20,30
10,53
14,72
16,98
18,30
23,43
29,87
33,45
8,70
13,45
21,33
26,34
31,84
20,60
47,10
39,60
15,65
19,75
27,07
34,38
40,69
14,02
12,16
22,16
18,38
33,88
29,75
50,68
39,12
76,12
68,41
21,33
18,45
29,05
50,14
81,72
23,69
37,15
57,09
81,51
69,39
124,39
116,31
18,44
29,26
44,99
72,54
37,22
58,41
88,44
134,82
121,89

Fn

179,58
110,01
192,99
124,57
193,61
115,14
195,70
54,42
131,95
198,91
120,90
136,42
136,13
136,76
134,76
133,18
120,74
135,06
122,97
104,92
123,99
124,58
109,60
165,99
163,32
167,56
140,68
170,05
74,33
169,96
117,51
89,87
101,50
105,70
108,28
107,38
136,90
75,60
137,76
73,94
136,27
75,34
138,59
72,28
140,65
103,94
50,32
96,37
96,54
96,48
96,38
110,33
110,10
109,48
106,29
61,14
109,60
84,26
58,36
58,92
58,62
59,51
88,74
88,63
86,84
90,01
54,99

Nummer Prijs

groep
D12350
D12355
D12360
D12365
D12370
D12375
D12380
D12381
D12385
D12390
D12391
D12392
D12393
D12394
D12395
D12396
D12397
D12397A
D12397B
D12397C
D12397D
D12397E
D12397F
D12400
D12410
D12420
D12425
D12430
D12435
D12440
D12445
D12446
D12446A
D12446B
D12446C
D12446E
D12450
D12447
D12460
D12465
D12470
D12475
D12480
D12485
D12490
D12495
D12496
D12497
D12497A
D12497B
D12497C
D12500
D12510
D12520
D12530
D12535
D12540
D12545
D12547
D12547A
D12547B
D12547C
D12550
D12560
D12570
D12580
D12585

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
E
C
C
C
C
D

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
7,40
7,40
7,40
7,40
7,60
7,89
7,89
7,89
7,89
7,89
7,89
7,89
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
9,02
9,02
9,02
9,02
9,02
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
10,39
11,32
13,18
13,18
13,18
13,18
13,67
13,67
13,67
13,67
13,67
13,67
13,67
15,83
15,83
15,83
15,83
17,59
17,59
17,59
17,59
17,59

10,11
10,08
10,12
10,09
10,12
10,09
10,12
10,07
10,09
10,13
10,09
11,54
11,55
11,55
11,55
11,76
12,06
12,07
12,06
12,05
12,07
12,07
12,05
12,25
12,25
12,26
12,24
12,27
12,18
12,27
12,22
13,33
13,35
13,35
13,36
13,36
14,89
14,77
14,90
14,77
14,90
14,78
14,90
14,77
14,91
14,83
15,82
17,96
17,97
17,97
17,97
18,80
18,80
18,81
18,79
18,57
18,81
18,67
20,88
20,89
20,89
20,90
23,20
23,21
23,19
23,24
22,81

www.tevema.com

Ln

9,68
13,36
13,36
18,88
18,88
28,08
26,24
37,28
37,28
37,28
44,64
9,76
13,49
20,94
32,11
24,70
14,47
17,28
21,02
25,70
27,57
34,13
42,55
9,80
13,55
19,17
26,66
26,66
37,90
37,90
45,40
19,35
21,25
26,93
32,62
38,31
9,98
13,84
13,84
19,62
19,62
29,25
27,32
38,88
38,88
46,59
25,67
10,25
14,25
22,26
34,28
10,31
14,35
20,41
28,49
40,61
40,61
48,69
10,56
14,74
21,01
31,46
10,78
15,09
21,56
30,18
43,11

C N/mm

32,00
20,36
20,36
13,18
13,18
8,30
8,96
6,05
6,05
6,05
4,98
19,73
12,55
7,27
4,45
5,64
9,85
7,88
6,22
4,92
4,55
3,58
2,81
16,38
10,43
6,75
4,59
4,59
3,10
3,10
2,55
4,93
4,41
3,35
2,71
2,27
8,39
5,34
5,34
3,45
3,45
2,17
2,35
1,59
1,59
1,30
2,03
4,49
2,85
1,65
1,01
4,00
2,55
1,65
1,12
0,76
0,76
0,62
2,72
1,73
1,12
0,70
2,05
1,30
0,84
0,57
0,39

Sn

4,82
4,64
8,14
8,12
12,62
11,92
18,76
7,72
18,72
28,22
20,86
5,94
9,31
16,16
25,99
20,30
10,53
14,72
16,98
18,30
23,43
29,87
33,45
8,70
13,45
21,33
26,34
31,84
20,60
47,10
39,60
15,65
19,75
27,07
34,38
40,69
14,02
12,16
22,16
18,38
33,88
29,75
50,68
39,12
76,12
68,41
21,33
18,45
29,05
50,14
81,72
23,69
37,15
57,09
81,51
69,39
124,39
116,31
18,44
29,26
44,99
72,54
37,22
58,41
88,44
134,82
121,89

Fn

Nummer

154,24
94,49
165,76
106,99
166,29
98,89
168,09
46,74
113,33
170,85
103,84
117,17
116,92
117,46
115,75
114,39
103,71
116,00
105,61
90,11
106,49
107,00
94,14
142,57
140,28
143,92
120,83
146,06
63,84
145,98
100,93
77,19
87,18
90,79
93,00
92,23
117,59
64,94
118,32
63,50
117,04
64,71
119,03
62,08
120,80
89,27
43,22
82,77
82,92
82,86
82,79
94,76
94,57
94,03
91,29
52,51
94,14
72,37
50,12
50,61
50,35
51,11
76,22
76,12
74,58
77,31
47,23

D22350
D22355
D22360
D22365
D22370
D22375
D22380
D22381
D22385
D22390
D22391
D22392
D22393
D22394
D22395
D22396
D22397
D22397A
D22397B
D22397C
D22397D
D22397E
D22397F
D22400
D22410
D22420
D22425
D22430
D22435
D22440
D22445
D22446
D22446A
D22446B
D22446C
D22446E
D22450
D22447
D22460
D22465
D22470
D22475
D22480
D22485
D22490
D22495
D22496
D22497
D22497A
D22497B
D22497C
D22500
D22510
D22520
D22530
D22535
D22540
D22545
D22547
D22547A
D22547B
D22547C
D22550
D22560
D22570
D22580
D22585

Prijs
groep
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F

21

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

1,60 20,0 18,5 240,022,5 240,0

22,0 5,0 22,0

26,4 3,5 55,0


3,5 68,5


5,5 85,0


5,5 106,0


8,5 130,0


9,5 181,0


8,5 206,0

15,5 292,0
1,80 7,2 3,5 13,4


5,5 19,0


7,5 26,0


9,5 30,3

15,5 47,1

7,4 7,5 25,0

10,0 32,0

12,0 38,0

14,5 44,0

17,5 51,0

21,0 64,0

25,0 76,0

9,2 6,5 24,0


9,5 32,0

11,5 41,0

15,5 55,0

19,5 67,0

10,2 3,5 16,9


5,5 24,6


8,5 32,0


9,5 39,8

15,5 62,7

11,2 7,5 28,0

14,2 6,5 40,0


9,5 52,0

11,5 64,0

14,5 80,0

16,5 93,0

16,2 6,0 45,0

18,2 3,5 34,1


5,5 51,5


6,5 56,0


8,5 69,0


9,5 86,3

12,5 100,0

14,5 118,0

15,5 139,0

28,2 3,5 69,1


5,5 107,0


9,5 181,0

15,5 294,0
2,00 8,0 3,5 14,8


5,5 21,0


9,5 33,4

15,5 52,0

8,7 3,5 14,0


5,5 20,0


8,5 29,0

10,5 36,0

13,5 45,0

10,0 3,5 18,0


5,5 26,5


8,5 38,5

12,5 55,0

18,5 55,0

18,5 79,5

22

Ln C N/mm Sn43,11
51,73
14,41
11,76
11,76
16,62
16,62
23,92
26,36
41,35
40,96
10,79
14,88
18,96
23,05
35,31
18,98
24,10
28,19
33,30
39,44
46,60
54,78
17,10
23,31
27,45
35,73
44,02
10,94
15,12
21,38
23,46
35,98
19,42
17,73
24,24
28,57
35,08
39,41
16,95
11,61
16,16
18,43
22,99
25,26
32,09
36,64
38,92
12,96
18,28
28,94
44,91
11,98
16,51
25,59
39,19
12,01
16,56
23,39
27,95
34,78
12,07
16,66
23,55
32,73
46,50
46,50

0,45
0,37
1,25
1,04
1,04
0,66
0,66
0,43
0,38
0,43
0,23
81,86
52,10
38,20
30,16
18,49
35,19
26,39
21,99
18,20
15,08
12,57
10,56
21,13
14,46
11,94
8,86
7,04
28,79
18,32
11,86
10,61
6,50
10,15
5,75
3,93
3,25
2,58
2,26
4,19
5,07
3,23
2,73
2,09
1,87
1,42
1,22
1,14
1,36
0,87
0,50
0,31
90,96
57,88
33,51
20,54
70,72
45,01
29,12
23,57
18,34
46,57
29,64
19,18
13,04
8,81
8,81

196,89
188,27
7,59
43,24
56,74
68,38
89,38
106,08
154,64
164,65
251,04
2,61
4,12
7,04
7,25
11,79
6,02
7,90
9,81
10,70
11,56
17,40
21,22
6,90
8,69
13,55
19,27
22,98
5,96
9,48
10,62
16,34
26,72
8,58
22,27
27,76
35,43
44,92
53,59
28,05
22,49
35,34
37,57
46,01
61,04
67,91
81,36
100,08
56,14
88,72
152,06
249,09
2,82
4,49
7,81
12,81
1,99
3,44
5,61
8,05
10,22
5,93
9,84
14,95
22,27
8,50
33,00

Fn

88,82
69,83
9,52
44,83
58,83
45,11
58,97
45,28
59,07
70,29
58,77
213,57
214,76
268,80
218,65
217,95
211,76
208,59
215,80
194,72
174,36
218,69
224,00
145,82
125,63
161,81
170,71
161,88
171,51
173,76
125,95
173,30
173,70
87,04
127,95
109,16
115,06
115,72
121,30
117,59
114,01
113,99
102,52
96,03
113,98
96,38
99,53
114,54
76,49
76,92
76,33
76,64
256,69
259,67
261,86
263,03
140,83
154,72
163,30
189,87
187,46
276,05
291,55
286,74
290,43
74,91
290,78

Nummer Prijs

groep
D12590
D12595
D12596
D12597
D12597A
D12597B
D12597C
D12597D
D12597E
D12597F
D12597G
D12598
D12598A
D12598B
D12598C
D12598D
D12598E
D12598F
D12598G
D12598H
D12598I
D12598J
D12598K
D12598L
D12598M
D12598N
D12598O
D12598P
D12598Q
D12598R
D12598S
D12598T
D12598U
D12598V
D12598W
D12598X
D12598Y
D12598Z
D12599
D12599A
D12599B
D12599C
D12599D
D12599E
D12599F
D12599G
D12599H
D12599J
D12599K
D12599L
D12599M
D12599N
D12599P
D12599Q
D12599R
D12599S
D12599T
D12599U
D12599V
D12599W
D12599X
D12600
D12610
D12620
D12630
D12635
D12640

C
E
C
C
C
C
C
D
D
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
C
D
D
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

17,59
17,59
19,55
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
23,72
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05
5,24
5,24
5,24
5,24
5,24
5,24
5,24
7,01
7,01
7,01
7,01
7,01
7,94
7,94
7,94
7,94
7,94
8,92
11,86
11,86
11,86
11,86
11,86
13,67
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
15,63
25,28
25,28
25,28
25,28
5,64
5,64
5,64
5,64
6,32
6,32
6,32
6,32
6,32
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55
7,55

23,22
22,97
24,57
29,90
30,37
29,92
30,38
29,93
30,39
31,19
30,39
9,47
9,47
9,48
9,47
9,48
9,68
9,68
9,68
9,68
9,67
9,68
9,69
11,52
11,51
11,53
11,53
11,53
12,61
12,62
12,60
12,62
12,62
13,61
16,78
16,75
16,76
16,76
16,77
19,04
21,18
21,19
21,14
21,11
21,19
21,12
21,13
21,20
32,32
32,35
32,34
32,35
10,49
10,49
10,50
10,50
11,19
11,20
11,20
11,21
11,21
12,62
12,63
12,63
12,63
12,57
12,64

www.tevema.com

Ln

43,11
51,73
14,41
11,76
11,76
16,62
16,62
23,92
26,36
43,17
40,96
10,79
14,88
18,96
23,05
35,31
18,98
24,10
28,19
33,30
39,44
46,60
54,78
17,10
23,31
27,45
35,73
44,02
10,94
15,12
21,38
23,46
35,98
19,42
17,73
24,24
28,57
35,08
39,41
16,95
11,61
16,16
18,43
22,99
25,26
32,09
36,64
38,92
12,96
18,28
28,94
44,91
11,98
16,51
25,59
39,19
12,01
16,56
23,39
27,95
34,78
12,07
16,66
23,55
32,73
46,50
46,50

C N/mm

0,39
0,32
1,08
0,89
0,89
0,57
0,57
0,37
0,33
0,37
0,20
70,31
44,74
32,81
25,90
15,88
30,22
22,67
18,89
15,63
12,95
10,79
9,07
18,15
12,42
10,26
7,61
6,05
24,73
15,74
10,18
9,11
5,58
8,72
4,94
3,38
2,79
2,21
1,94
3,60
4,35
2,77
2,34
1,79
1,60
1,22
1,05
0,98
1,17
0,74
0,43
0,26
78,13
49,72
28,78
17,64
60,74
38,66
25,01
20,25
15,75
40,00
25,45
16,47
11,20
7,57
7,57

Sn

196,89
188,27
7,59
43,24
56,74
68,38
89,38
106,08
154,64
162,83
251,04
2,61
4,12
7,04
7,25
11,79
6,02
7,90
9,81
10,70
11,56
17,40
21,22
6,90
8,69
13,55
19,27
22,98
5,96
9,48
10,62
16,34
26,72
8,58
22,27
27,76
35,43
44,92
53,59
28,05
22,49
35,34
37,57
46,01
61,04
67,91
81,36
100,08
56,14
88,72
152,06
249,09
2,82
4,49
7,81
12,81
1,99
3,44
5,61
8,05
10,22
5,93
9,84
14,95
22,27
8,50
33,00

Fn

Nummer

Prijs
groep

76,30
59,98
8,18
38,50
50,52
38,74
50,64
38,90
50,74
59,71
50,48
183,43
184,45
230,87
187,80
187,20
181,88
179,16
185,35
167,24
149,75
187,83
192,39
125,25
107,90
138,98
146,63
139,04
147,31
149,24
108,18
148,84
149,19
74,76
109,90
93,75
98,83
99,39
104,18
100,99
97,92
97,91
88,06
82,48
97,89
82,77
85,49
98,38
65,70
66,07
65,55
65,83
220,47
223,03
224,91
225,91
120,96
132,89
140,26
163,08
161,01
237,10
250,41
246,28
249,45
64,34
249,75

D22590
D22595
D22596
D22597
D22597A
D22597B
D22597C
D22597D
D22597E
D22597F
D22597G
D22598
D22598A
D22598B
D22598C
D22598D
D22598E
D22598F
D22598G
D22598H
D22598I
D22598J
D22598K
D22598L
D22598M
D22598N
D22598O
D22598P
D22598Q
D22598R
D22598S
D22598T
D22598U
D22598V
D22598W
D22598X
D22598Y
D22598Z
D22599
D22599A
D22599B
D22599C
D22599D
D22599E
D22599F
D22599G
D22599H
D22599J
D22599K
D22599L
D22599M
D22599N
D22599P
D22599Q
D22599R
D22599S
D22599T
D22599U
D22599V
D22599W
D22599X
D22600
D22610
D22620
D22630
D22635
D22640

J
J
F
F
F
F
F
H
H
J
J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
F
G
G
J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

Ln C N/mm Sn


Fn

Nummer Prijs

groep

2,00 10,0 22,5 79,5 55,68 7,24 23,82 172,58 D1264110,3 5,5 25,0 16,69 27,12
8,31 225,44 D12643


7,5 32,0 21,29 19,89 10,71 213,08 D12643A


9,5 38,0 25,89 15,70 12,11 190,21 D12643B

11,0 44,0 29,34 13,56 14,66 198,86 D12643C

13,5 51,0 35,08 11,05 15,92 175,86 D12643D

18,0 64,0 45,43 8,29 18,57 153,87 D12643E

21,0 76,0 52,33 7,10 23,67 168,13 D12643F

12,0 3,5 19,6 12,19 26,95
7,41 199,76 D12645


5,5 28,5 16,84 17,15 11,66 199,91 D12645A


8,5 39,0 23,83 11,10 15,17 168,37 D12645B


9,5 46,4 26,16 9,93 20,24 201,01 D12645C

10,5 50,0 28,48 8,98 21,52 193,29 D12645D

13,5 60,0 35,47 6,99 24,53 171,41 D12645E

15,5 73,1 40,12 6,09 32,98 200,68 D12645F

12,5 3,5 22,5 12,22 23,84 10,28 245,12 D12650


5,5 33,0 16,89 15,17 16,11 244,38 D12660


8,5 49,5 23,91 9,82 25,59 251,29 D12670

12,5 71,0 33,25 6,68 37,75 252,00 D12680

18,5 71,0 47,28 4,51 23,72 107,01 D12685

18,5 105,0 47,28 4,51 57,72 260,39 D12690

22,5 105,0 56,63 3,71 48,37 179,42 D12695

12,8 4,5 25,0 14,58 17,27 10,42 179,92 D12697


5,5 32,0 16,93 14,13 15,07 213,02 D12697A


7,5 38,0 21,61 10,36 16,39 169,84 D12697B


9,0 44,0 25,13 8,64 18,87 163,00 D12697C

11,0 51,0 29,81 7,07 21,19 149,71 D12697D

13,0 64,0 34,50 5,98 29,50 176,39 D12697E

16,5 76,0 42,70 4,71 33,30 156,87 D12697F

20,0 89,0 50,90 3,89 38,10 148,07 D12697G

23,5 102,0 59,10 3,31 42,90 141,90 D12697H

13,0 7,5 40,0 21,64 9,89 18,36 181,62 D12698

10,5 55,6 28,68 7,07 26,92 190,21 D12698A

12,5 66,2 33,37 5,94 32,83 194,83 D12698B

16,5 87,4 42,76 4,50 44,64 200,72 D12698C

18,5 98,0 47,45 4,01 50,55 202,71 D12698D

22,5 120,0 56,84 3,30 63,16 208,26 D12698E

68,5 305,0 164,79 1,08 140,21 151,86 D12698F

16,0 3,5 30,0 12,48 11,37 17,52 199,18 D12700


5,5 45,0 17,31 7,24 27,69 200,38 D12710


8,5 68,0 24,54 4,68 43,46 203,46 D12720

12,5 98,0 34,19 3,18 63,81 203,15 D12730

18,5 98,0 48,66 2,15 49,34 106,13 D12735

18,5 145,0 48,66 2,15 96,34 207,23 D12740

22,5 145,0 58,31 1,77 86,69 153,33 D12745

18,5 3,5 27,0 12,71 7,36 14,29 105,12 D12746


5,5 41,0 17,66 4,68 23,34 109,24 D12746A


8,5 62,0 25,09 3,03 36,91 111,78 D12746B

13,5 97,0 37,48 1,91 59,52 113,51 D12746C

19,0 5,5 45,0 17,74 4,32 27,26 117,79 D12747

10,5 85,0 30,19 2,26 54,81 124,04 D12747A

13,5 115,0 37,67 1,76 77,33 136,13 D12747B

20,0 3,5 36,7 12,86 5,82 23,84 138,78 D12748


3,5 41,0 12,86 5,82 28,14 163,82 D12750


5,5 55,4 17,90 3,70 37,50 138,92 D12755


5,5 62,0 17,90 3,70 44,10 163,37 D12760


8,5 79,0 25,46 2,40 53,54 128,34 D12765


8,5 94,0 25,46 2,40 68,54 164,29 D12770

11,5 102,0 33,02 1,77 68,98 122,21 D12775

12,5 135,0 35,54 1,63 99,46 162,12 D12780

18,5 135,0 50,66 1,10 84,34 92,89 D12780A

15,5 149,0 43,10 1,31 105,90 139,21 D12785

18,5 200,0 50,66 1,10 149,34 164,48 D12790

22,5 200,0 60,74 0,91 139,26 126,11 D12790A

25,0 3,5 58,0 13,45 2,98 44,55 132,78 D12800


5,5 88,5 18,83 1,90 69,67 132,15 D12810

14,5 125,0 43,03 0,72 81,97 58,98 D12815

D
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
D
E
E
C
E
C
E
E
E
F
C
C
C
C
C
C
D
C
C
D
E
C
D
E
C
C
D
C
C
C
E
C
C
E
F
F
C
C
D

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

7,55
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
7,84
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
15,73
15,73
15,73
15,73
16,22
16,22
16,22
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
22,05
22,05
22,05

12,59
12,92
12,91
12,91
12,91
12,90
12,90
12,90
14,67
14,67
14,66
14,68
14,68
14,66
14,68
15,23
15,23
15,24
15,25
15,15
15,25
15,19
15,49
15,52
15,49
15,49
15,48
15,50
15,49
15,48
15,48
15,71
15,72
15,72
15,73
15,73
15,74
15,69
19,06
19,07
19,08
19,09
18,92
19,10
18,99
21,52
21,54
21,55
21,56
22,09
22,12
22,16
23,23
23,34
23,24
23,35
23,20
23,36
23,18
23,35
23,09
23,25
23,37
23,20
28,87
28,87
28,27

www.tevema.com

Ln

55,68
16,69
21,29
25,89
29,34
35,08
45,43
52,33
12,19
16,84
23,83
26,16
28,48
35,47
40,12
12,22
16,89
23,91
33,25
47,28
47,28
56,63
14,58
16,93
21,61
25,13
29,81
34,50
42,70
50,90
59,10
21,64
28,68
33,37
42,76
47,45
56,84
164,79
12,48
17,31
24,54
34,19
48,66
48,66
58,31
12,71
17,66
25,09
37,48
17,74
30,19
37,67
12,86
12,86
17,90
17,90
25,46
25,46
33,02
35,54
50,66
43,10
50,66
60,74
13,45
18,83
43,03

C N/mm

6,22
23,29
17,08
13,49
11,65
9,49
7,12
6,10
23,15
14,73
9,53
8,53
7,72
6,00
5,23
20,48
13,03
8,43
5,73
3,87
3,87
3,19
14,83
12,14
8,90
7,42
6,07
5,14
4,05
3,34
2,84
8,50
6,07
5,10
3,86
3,44
2,83
0,93
9,77
6,21
4,02
2,73
1,85
1,85
1,52
6,32
4,02
2,60
1,64
3,71
1,94
1,51
5,00
5,00
3,18
3,18
2,06
2,06
1,52
1,40
0,95
1,13
0,95
0,78
2,56
1,63
0,62

Sn

23,82
8,31
10,71
12,11
14,66
15,92
18,57
23,67
7,41
11,66
15,17
20,24
21,52
24,53
32,98
10,28
16,11
25,59
37,75
23,72
57,72
48,37
10,42
15,07
16,39
18,87
21,19
29,50
33,30
38,10
42,90
18,36
26,92
32,83
44,64
50,55
63,16
140,21
17,52
27,69
43,46
63,81
49,34
96,34
86,69
14,29
23,34
36,91
59,52
27,26
54,81
77,33
23,84
28,14
37,50
44,10
53,54
68,54
68,98
99,46
84,34
105,90
149,34
139,26
44,55
69,67
81,97

Fn

Nummer

Prijs
groep

148,23
193,63
183,01
163,37
170,80
151,05
132,16
144,40
171,57
171,70
144,61
172,65
166,02
147,23
172,37
210,53
209,90
215,83
216,45
91,91
223,65
154,11
154,54
182,97
145,87
140,00
128,59
151,50
134,74
127,18
121,87
155,99
163,37
167,34
172,39
174,10
178,87
130,44
171,07
172,10
174,75
174,48
91,16
177,99
131,69
90,29
93,82
96,01
97,50
101,17
106,54
116,92
119,20
140,70
119,32
140,32
110,23
141,11
104,97
139,24
79,78
119,56
141,26
108,32
114,05
113,50
50,65

D22641
D22643
D22643A
D22643B
D22643C
D22643D
D22643E
D22643F
D22645
D22645A
D22645B
D22645C
D22645D
D22645E
D22645F
D22650
D22660
D22670
D22680
D22685
D22690
D22695
D22697
D22697A
D22697B
D22697C
D22697D
D22697E
D22697F
D22697G
D22697H
D22698
D22698A
D22698B
D22698C
D22698D
D22698E
D22698F
D22700
D22710
D22720
D22730
D22735
D22740
D22745
D22746
D22746A
D22746B
D22746C
D22747
D22747A
D22747B
D22748
D22750
D22755
D22760
D22765
D22770
D22775
D22780
D22780A
D22785
D22790
D22790A
D22800
D22810
D22815

F
F
F
F
F
F
F
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
J
G
G
G
J
J
J
H
F
F
F
G
G
H
H
G
G
G
H
G
G
H
F
F
F
F
F
G
G
H
H
H
H
H
F
G
J

23

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

2,00 25,028,0

32,0


2,20 8,810,1

12,816,8

21,835,838,8


2,25 12,4

14,8
2,50 10,512,5

24

8,5
12,5
12,5
18,5
18,5
22,5
3,5
5,5
8,5
13,5
13,5
3,5
5,5
9,5
15,5
3,5
5,5
9,5
15,5
6,0
7,0
9,5
11,0
13,0
16,5
20,5
3,5
5,5
8,5
9,5
10,5
13,5
15,5
18,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
3,5
5,5
9,5
15,5
3,5
5,5
9,5
15,5
3,5
5,5
7,5
12,5
7,5
12,5
3,5
5,5
9,5
15,5
3,5
3,5
5,5
5,5
8,5
8,5
13,5
12,5
18,5
18,5

Lo

135,0
135,0
195,0
195,0
290,0
290,0
50,0
76,0
115,0
170,0
182,0
78,1
120,0
205,0
332,0
16,5
23,0
36,5
57,0
25,0
32,0
38,0
44,0
51,0
64,0
76,0
20,5
30,5
42,0
49,0
53,0
68,0
77,0
77,0
57,0
68,0
80,0
95,0
106,0
39,0
59,0
98,9
159,0
86,6
134,0
228,0
368,0
21,0
33,0
45,0
75,0
35,0
85,0
18,8
26,7
42,5
66,2
19,0
22,0
27,0
32,0
40,0
47,5
55,0
67,5
67,5
98,0

Ln C N/mm Sn26,89 1,23
37,65 0,83
37,65 0,83
53,78 0,56
53,78 0,56
64,54 0,46
13,87 2,12
19,48 1,35
27,91 0,87
41,95 0,55
41,95 0,55
14,50 1,42
20,47 0,90
32,43 0,52
50,35 0,32
13,16 100,06
18,15 63,67
28,12 36,86
43,08 22,59
19,50 38,60
22,01 33,09
28,28 24,38
32,05 21,06
37,06 17,82
45,85 14,04
55,89 11,30
13,37 32,51
18,47 20,69
26,13 13,39
28,68 11,98
31,23 10,84
38,89 8,43
43,99 7,34
51,65 6,15
26,82 5,92
32,08 4,79
37,35 4,03
42,61 3,47
47,88 3,05
14,11 6,58
19,64 4,19
30,70 2,42
47,28 1,49
16,04 1,49
22,67 0,95
35,92 0,55
55,80 0,34
16,57 1,17
23,51 0,74
30,44 0,54
47,77 0,33
24,02 18,26
37,54 6,51
14,97 98,22
20,64 62,50
31,98 36,19
49,00 22,18
15,06 58,21
15,06 58,21
20,79 37,05
20,79 37,05
29,38 23,97
29,38 23,97
43,70 15,09
40,84 16,30
58,02 11,01
58,02 11,01

108,11
97,35
157,35
141,22
236,22
225,46
36,13
56,52
87,09
128,05
140,05
63,60
99,53
172,57
281,65
3,34
4,85
8,38
13,92
5,50
9,99
9,72
11,95
13,94
18,15
20,11
7,13
12,03
15,87
20,32
21,77
29,11
33,01
25,35
30,18
35,92
42,65
52,39
58,12
24,89
39,36
68,20
111,72
70,56
111,33
192,08
312,20
4,43
9,49
14,56
27,23
10,98
47,46
3,83
6,06
10,52
17,20
3,94
6,94
6,21
11,21
10,62
18,12
11,30
26,66
9,48
39,98

Fn

132,68
81,24
131,32
79,63
133,20
104,53
76,65
76,30
76,08
70,43
77,03
90,39
90,01
90,36
90,39
333,71
308,78
308,85
314,53
212,43
330,67
236,98
251,74
248,30
254,83
227,27
231,79
248,81
212,47
243,39
235,91
245,39
242,34
155,95
178,73
172,18
171,75
181,85
177,30
163,79
164,84
165,37
166,03
104,86
105,29
105,16
104,76
5,17
7,05
7,93
8,90
200,46
308,91
376,52
378,84
380,55
381,46
229,18
403,83
230,03
415,26
254,52
434,30
170,54
434,61
104,41
440,33

Nummer Prijs

groep
D12820
D12820A
D12830
D12830A
D12840
D12840A
D12845
D12845A
D12845B
D12845C
D12845D
D12846
D12846A
D12846B
D12846C
D12850
D12860
D12870
D12880
D12885
D12885A
D12885B
D12885C
D12885D
D12885E
D12885F
D12890
D12900
D12905
D12910
D12915
D12916
D12917
D12918
D12919
D12919A
D12919B
D12919C
D12919D
D12920
D12930
D12935
D12935A
D12936
D12936A
D12936B
D12936C
D12937
D12937A
D12937B
D12937C
D12938
D12938A
D12939
D12945
D12955
D12965
D12985
D12940
D12985A
D12950
D12985B
D12960
D12985C
D12970
D12985D
D12980

C
D
C
D
F
F
C
D
E
E
E
D
E
F
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
F
F
F
F
F
F
G
G
F
F
F
G
G
E
E
F
G
F
F
G
G
F
F
F
G
F
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

22,05
22,05
22,05
22,05
22,05
22,05
24,89
24,89
24,89
24,89
24,89
28,71
28,71
28,71
28,71
6,22
6,22
6,22
6,22
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
7,45
10,09
10,09
10,09
10,09
10,09
10,09
10,09
10,09
13,97
13,97
13,97
13,97
13,97
18,77
18,77
18,77
18,77
32,24
32,24
32,24
32,24
35,18
35,18
35,18
35,18
9,65
11,96
7,55
7,55
7,55
7,55
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51

28,88
28,41
28,87
28,40
28,90
28,61
31,73
31,73
31,73
31,67
31,75
36,65
36,65
36,67
36,68
11,51
11,52
11,52
11,52
12,89
12,92
12,90
12,90
12,90
12,91
12,90
15,68
15,70
15,68
15,70
15,70
15,70
15,70
15,66
19,89
19,88
19,88
19,89
19,89
25,28
25,29
25,30
25,30
40,86
40,88
40,89
40,88
42,56
42,57
42,58
42,59
15,31
17,84
13,61
13,61
13,62
13,62
15,64
15,69
15,65
15,70
15,66
15,71
15,64
15,71
15,63
15,71

www.tevema.com

Ln

26,89
37,65
37,65
53,78
53,78
64,54
13,87
19,48
27,91
41,95
41,95
14,50
20,47
32,43
50,35
13,16
18,15
28,12
43,08
19,50
22,01
28,28
32,05
37,06
45,85
55,89
13,37
18,47
26,13
28,68
31,23
38,89
43,99
51,65
26,82
32,08
37,35
42,61
47,88
14,11
19,64
30,70
47,28
16,04
22,67
35,92
55,80
16,57
23,51
30,44
47,77
24,02
37,54
14,97
20,64
31,98
49,00
15,06
15,06
20,79
20,79
29,38
29,38
43,70
40,84
58,02
58,02

C N/mm

1,05
0,72
0,72
0,48
0,48
0,40
1,82
1,16
0,75
0,47
0,47
1,22
0,78
0,45
0,28
85,94
54,69
31,66
19,41
33,16
28,42
20,94
18,09
15,30
12,06
9,70
27,93
17,77
11,50
10,29
9,31
7,24
6,31
5,28
5,09
4,12
3,46
2,98
2,62
5,65
3,60
2,08
1,28
1,28
0,81
0,47
0,29
1,00
0,64
0,47
0,28
15,68
5,59
84,36
53,68
31,08
19,05
50,00
50,00
31,82
31,82
20,59
20,59
12,96
14,00
9,46
9,46

Sn

108,11
97,35
157,35
141,22
236,22
225,46
36,13
56,52
87,09
128,05
140,05
63,60
99,53
172,57
281,65
3,34
4,85
8,38
13,92
5,50
9,99
9,72
11,95
13,94
18,15
20,11
7,13
12,03
15,87
20,32
21,77
29,11
33,01
25,35
30,18
35,92
42,65
52,39
58,12
24,89
39,36
68,20
111,72
70,56
111,33
192,08
312,20
4,43
9,49
14,56
27,23
10,98
47,46
3,83
6,06
10,52
17,20
3,94
6,94
6,21
11,21
10,62
18,12
11,30
26,66
9,48
39,98

Fn

Nummer

113,95
69,78
112,79
68,39
114,40
89,78
65,84
65,54
65,35
60,49
66,16
77,64
77,31
77,61
77,62
286,62
265,21
265,27
270,15
182,46
284,01
203,54
216,22
213,27
218,87
195,20
199,08
213,70
182,49
209,05
202,62
210,77
208,15
133,95
153,51
147,88
147,51
156,19
152,28
140,68
141,58
142,04
142,60
90,06
90,43
90,32
89,97
4,44
6,06
6,81
7,64
172,17
265,32
323,39
325,38
326,85
327,63
196,84
346,84
197,57
356,66
218,61
373,02
146,47
373,28
89,68
378,20

D22820
D22820A
D22830
D22830A
D22840
D22840A
D22845
D22845A
D22845B
D22845C
D22845D
D22846
D22846A
D22846B
D22846C
D22850
D22860
D22870
D22880
D22885
D22885A
D22885B
D22885C
D22885D
D22885E
D22885F
D22890
D22900
D22905
D22910
D22915
D22916
D22917
D22918
D22919
D22919A
D22919B
D22919C
D22919D
D22920
D22930
D22935
D22935A
D22936
D22936A
D22936B
D22936C
D22937
D22937A
D22937B
D22937C
D22938
D22938A
D22939
D22945
D22955
D22965
D22985
D22940
D22985A
D22950
D22985B
D22960
D22985C
D22970
D22985D
D22980

Prijs
groep
H
H
H
H
L
H
G
G
H
H
H
H
J
K
K
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
K
K
H
H
K
K
K
H
H
K
K
K
K
L
N
H
H
H
K
H
K
J
J
J
J
K
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

2,50 12,5 22,5 98,016,0 3,5 27,5


5,5 41,0


8,5 61,0

12,5 88,0

18,5 88,0

18,5 130,0

22,5 130,0

17,0 5,5 35,0

18,0 12,5 95,0

20,0 3,5 27,0


3,5 36,0


5,5 40,0


5,5 54,0


8,5 60,0


8,5 81,5

13,5 93,0

13,5 103,0

12,5 120,0

18,5 120,0

18,5 175,0

22,5 175,0

25,0 3,5 49,0


5,5 74,5


8,5 115,0

12,5 165,0

18,5 165,0

18,5 240,0

22,5 240,0

28,5 3,5 45,0


5,5 69,0


8,5 103,0

13,5 163,0

32,0 3,5 71,5


5,5 71,5


5,5 110,0


8,5 170,0

12,5 245,0

18,5 245,0

18,5 360,0

22,5 360,0

39,5 3,5 91,7


5,5 141,0


9,5 240,0

15,5 389,0

43,5 5,5 136,0


8,5 208,0

13,5 330,0
2,70 20,0 4,0 25,0


5,5 34,0
2,80 11,2 3,5 20,5


5,7 29,0


9,5 46,0

15,5 71,5

12,2 4,5 25,0


6,0 32,0


7,0 38,0


8,5 44,0


9,5 51,0

12,5 64,0

15,0 76,0

17,5 89,0

20,0 102,0

14,2 5,5 33,0

17,2 3,5 27,5


5,5 39,5


9,5 64,0

Ln C N/mm Sn69,47 9,06
15,27 27,76
21,12 17,66
29,89 11,43
41,59 7,77
59,13 5,25
59,13 5,25
70,82 4,32
21,23 14,73
42,10 5,46
15,58 14,21
15,58 14,21
21,60 9,04
21,60 9,04
30,63 5,85
30,63 5,85
45,68 3,68
45,68 3,68
42,67 3,98
60,73 2,69
60,73 2,69
72,77 2,21
16,05 7,28
22,34 4,63
31,77 3,00
44,35 2,04
63,22 1,38
63,22 1,38
75,80 1,13
16,44 4,91
22,96 3,13
32,73 2,02
49,01 1,27
16,89 3,47
23,65 2,21
23,65 2,21
33,81 1,43
47,35 0,97
67,65 0,66
67,65 0,66
81,19 0,54
18,01 1,84
25,42 1,17
40,25 0,68
62,49 0,42
26,52 0,88
38,24 0,57
57,76 0,36
18,29 16,92
23,11 12,30
16,73 127,34
23,69 78,19
35,73 46,92
54,73 28,76
19,95 76,63
24,72 57,47
27,90 49,26
32,67 40,57
35,85 36,30
45,39 27,59
53,34 22,99
61,29 19,71
69,23 17,24
23,28 39,76
17,04 35,16
23,56 22,37
36,60 12,95

28,53
12,23
19,88
31,11
46,42
28,87
70,87
59,18
13,77
52,91
11,43
20,43
18,41
32,41
29,38
50,88
47,33
57,33
77,34
59,28
114,28
102,24
32,95
52,16
83,23
120,65
101,78
176,78
164,20
28,56
46,04
70,27
113,99
54,61
47,85
86,35
136,19
197,66
177,35
292,35
278,81
73,69
115,58
199,75
326,51
109,48
169,76
272,24
6,71
10,89
3,77
5,31
10,27
16,77
5,05
7,28
10,10
11,33
15,15
18,61
22,66
27,71
32,77
9,72
10,46
15,94
27,40

Fn

258,32
339,42
351,18
355,58
360,76
151,63
372,20
255,54
202,81
288,80
162,38
290,29
166,46
293,08
171,91
297,73
174,38
211,23
307,75
159,38
307,27
226,02
239,79
241,55
249,38
245,82
140,12
243,37
185,86
140,27
143,92
142,12
145,15
189,50
105,65
190,66
194,59
192,03
116,42
191,91
150,49
135,95
135,69
135,77
136,02
96,24
96,56
97,49
113,54
134,03
480,70
414,97
481,90
482,18
387,08
418,50
497,65
459,75
550,02
513,49
521,03
546,12
564,94
386,33
367,61
356,61
354,99

Nummer Prijs

groep
D12985E
D12990
D13000
D13010
D13020
D13025
D13030
D13035
D13036
D13037
D13038
D13040
D13045
D13050
D13055
D13060
D13065
D13067
D13070
D13075
D13080
D13085
D13090
D13100
D13110
D13120
D13125
D13130
D13135
D13137
D13137A
D13137B
D13137C
D13140
D13145
D13150
D13160
D13170
D13175
D13180
D13185
D13186
D13186A
D13186B
D13186C
D13187
D13187A
D13187B
D13188
D13188A
D13190
D13200
D13210
D13220
D13225
D13225A
D13225B
D13225C
D13225D
D13225E
D13225F
D13225G
D13225H
D13226
D13230
D13240
D13250

G
F
F
F
F
F
F
G
F
G
F
F
F
F
F
F
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
F
F
G
G
F
F
F
F
H
H
H
H
G
G
H
H
G
H
H
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

9,51
12,89
12,89
12,89
12,89
12,89
12,89
12,89
13,87
14,85
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
16,71
21,56
21,56
21,56
21,56
21,56
21,56
21,56
24,99
24,99
24,99
24,99
28,32
28,32
28,32
28,32
28,32
28,32
28,32
28,32
35,57
35,57
35,57
35,57
39,30
39,30
39,30
16,61
16,61
7,94
7,94
7,94
7,94
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
10,88
13,77
13,77
13,77

15,66
19,37
19,39
19,40
19,40
19,29
19,42
19,34
20,34
21,46
23,52
23,68
23,53
23,69
23,54
23,71
23,55
23,59
23,73
23,53
23,73
23,61
29,05
29,07
29,11
29,10
28,78
29,09
28,90
32,48
32,50
32,50
32,52
36,77
36,16
36,79
36,84
36,82
36,24
36,82
36,47
44,94
44,95
44,96
44,97
49,01
49,02
49,05
23,56
23,57
14,63
14,63
14,64
14,64
15,65
15,66
15,67
15,67
15,68
15,68
15,68
15,69
15,69
17,72
20,87
20,87
20,88

www.tevema.com

Ln

69,47
15,27
21,12
29,89
41,59
59,13
59,13
70,82
21,23
42,10
15,58
15,58
21,60
21,60
30,63
30,63
45,68
45,68
42,67
60,73
60,73
72,77
16,05
22,34
31,77
44,35
63,22
63,22
75,80
16,44
22,96
32,73
49,01
16,89
23,65
23,65
33,81
47,35
67,65
67,65
81,19
18,01
25,42
40,25
62,49
26,52
38,24
57,76
18,29
23,11
16,73
23,69
35,73
54,73
19,95
24,72
27,90
32,67
35,85
45,39
53,34
61,29
69,23
23,28
17,04
23,56
36,60

C N/mm

7,78
23,84
15,17
9,82
6,68
4,51
4,51
3,71
12,65
4,69
12,21
12,21
7,77
7,77
5,03
5,03
3,16
3,16
3,42
2,31
2,31
1,90
6,25
3,98
2,57
1,75
1,18
1,18
0,97
4,22
2,68
1,74
1,09
2,98
1,90
1,90
1,23
0,83
0,56
0,56
0,46
1,58
1,01
0,58
0,36
0,76
0,49
0,31
14,53
10,57
109,38
67,16
40,30
24,70
65,82
49,36
42,31
34,85
31,18
23,69
19,75
16,92
14,81
34,15
30,20
19,22
11,13

Sn

28,53
12,23
19,88
31,11
46,42
28,87
70,87
59,18
13,77
52,91
11,43
20,43
18,41
32,41
29,38
50,88
47,33
57,33
77,34
59,28
114,28
102,24
32,95
52,16
83,23
120,65
101,78
176,78
164,20
28,56
46,04
70,27
113,99
54,61
47,85
86,35
136,19
197,66
177,35
292,35
278,81
73,69
115,58
199,75
326,51
109,48
169,76
272,24
6,71
10,89
3,77
5,31
10,27
16,77
5,05
7,28
10,10
11,33
15,15
18,61
22,66
27,71
32,77
9,72
10,46
15,94
27,40

Fn

Nummer

Prijs
groep

221,87
291,52
301,62
305,41
309,85
130,24
319,68
219,48
174,19
248,05
139,46
249,33
142,97
251,73
147,65
255,72
149,77
181,42
264,33
136,89
263,91
194,13
205,95
207,47
214,19
211,13
120,34
209,02
159,63
120,48
123,61
122,07
124,67
162,76
90,74
163,75
167,14
164,94
99,99
164,83
129,26
116,77
116,55
116,61
116,83
82,66
82,93
83,74
97,52
115,12
412,87
356,42
413,91
414,14
332,46
359,45
427,43
394,87
472,41
441,04
447,51
469,06
485,23
331,81
315,74
306,29
304,90

D22985E
D22990
D23000
D23010
D23020
D23025
D23030
D23035
D23036
D23037
D23038
D23040
D23045
D23050
D23055
D23060
D23065
D23067
D23070
D23075
D23080
D23085
D23090
D23100
D23110
D23120
D23125
D23130
D23135
D23137
D23137A
D23137B
D23137C
D23140
D23145
D23150
D23160
D23170
D23175
D23180
D23185
D23186
D23186A
D23186B
D23186C
D23187
D23187A
D23187B
D23188
D23188A
D23190
D23200
D23210
D23220
D23225
D23225A
D23225B
D23225C
D23225D
D23225E
D23225F
D23225G
D23225H
D23226
D23230
D23240
D23250

J
J
J
J
J
J
K
K
J
K
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
J
J
J
K
K
M
M
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
N
N
K
K
M
M
K
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

25

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

2,80 17,2 15,5 101,027,2 3,5 47,0


5,5 70,0


9,5 118,0

15,5 189,0

30,2 2,0 25,0


4,0 50,0


8,0 100,0

12,0 150,0

45,2 3,5 104,0


5,5 161,0


9,5 273,0

15,5 443,0
3,00 14,5 8,0 45,0


9,0 50,0

16,5 6,0 40,0

14,5 85,0

18,5 3,5 30,0


5,5 45,0

25,0 3,5 40,0


5,5 63,0


8,5 97,0

12,5 142,0

37,0 9,5 100,0

38,0 9,0 92,0
3,20 13,8 3,5 22,0


5,5 32,0


8,5 46,0

13,5 70,0

15,4 10,5 65,0

16,0 3,5 27,5


5,5 40,0


9,5 54,0


8,5 59,0

12,5 83,5

18,5 120,0

22,5 120,0

18,0 12,5 120,0

18,8 7,5 56,0


9,5 70,0

11,5 82,0

13,5 95,0

16,5 113,0

20,0 3,5 28,0


3,5 33,5


5,5 42,0


5,5 49,5


8,5 61,0


8,5 74,0

13,5 92,0

12,5 105,0

18,5 105,0

18,5 155,0

22,5 155,0

24,0 2,5 32,0

25,0 3,5 42,5


5,5 50,8


5,5 63,5


9,5 79,4


8,5 94,5

13,5 113,0

12,5 135,0

18,5 135,0

18,5 200,0

22,5 200,0

29,8 3,5 43,0


5,5 64,0

26

Ln C N/mm Sn56,15 7,94
17,88 8,89
24,87 5,66
38,86 3,28
59,83 2,01
12,82 11,37
19,99 5,68
34,35 2,84
48,70 1,89
20,32 1,94
28,71 1,23
45,49 0,71
70,65 0,44
33,44 33,83
36,87 30,08
26,78 30,62
56,15 12,67
18,26 37,24
25,24 23,70
18,75 15,09
26,02 9,60
36,92 6,21
51,45 4,22
44,08 1,71
42,42 1,67
19,14 116,13
26,40 73,90
37,29 47,82
55,44 30,11
44,78 27,86
19,25 74,51
26,57 47,42
41,21 27,45
37,55 30,68
52,19 20,86
74,15 14,10
88,79 11,59
70,28 14,65
34,23 21,44
41,64 16,92
49,06 13,98
56,47 11,91
67,58 9,74
19,49 38,15
19,49 38,15
26,94 24,28
26,94 24,28
38,12 15,71
38,12 15,71
56,76 9,89
53,03 10,68
75,40 7,22
75,40 7,22
90,31 5,93
15,97 30,91
19,86 19,53
27,52 12,43
27,52 12,43
42,85 7,20
39,02 8,04
58,19 5,06
54,35 5,47
77,35 3,70
77,35 3,70
92,68 3,04
20,29 11,53
28,20 7,34

44,85
29,12
45,13
79,14
129,17
12,18
30,01
65,65
101,30
83,68
132,29
227,51
372,35
11,56
13,13
13,22
28,85
11,74
19,76
21,25
36,98
60,08
90,55
55,92
49,58
2,86
5,60
8,71
14,56
20,22
8,25
13,43
12,79
21,45
31,31
45,85
31,21
49,72
21,77
28,36
32,94
38,53
45,42
8,51
14,01
15,06
22,56
22,88
35,88
35,24
51,97
29,60
79,60
64,69
16,04
22,64
23,28
35,98
36,55
55,48
54,81
80,65
57,65
122,65
107,32
22,71
35,80

Fn

356,11
258,92
255,33
259,23
259,31
138,48
170,54
186,57
191,91
162,12
163,10
162,39
162,89
391,09
395,00
404,84
365,44
437,20
468,20
320,59
355,10
373,31
382,59
95,89
82,85
331,86
413,79
416,57
438,53
563,32
614,74
636,83
351,12
658,14
653,25
646,36
361,76
728,61
466,59
479,86
460,56
458,88
442,51
324,81
534,64
365,60
547,68
359,37
563,59
348,55
555,12
213,66
574,55
383,92
495,64
442,33
289,36
447,23
263,01
446,23
277,60
441,09
213,05
453,26
326,09
261,95
262,75

Nummer Prijs

groep
D13255
D13260
D13270
D13275
D13275A
D13276
D13276A
D13276B
D13276C
D13277
D13277A
D13277B
D13277C
D13278
D13278A
D13278B
D13278C
D13278D
D13278E
D13278F
D13278G
D13278H
D13278J
D13278K
D13278L
D13279
D13279A
D13279B
D13279C
D13279D
D13280
D13290
D13295
D13300
D13310
D13320
D13325
D13326
D13327
D13327A
D13327B
D13327C
D13327D
D13328
D13330
D13335
D13340
D13345
D13350
D13355
D13360
D13365
D13370
D13375
D13376
D13380
D13385
D13390
D13395
D13400
D13405
D13410
D13415
D13420
D13425
D13427
D13427A

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
H
H

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

13,77
23,42
23,42
23,42
23,42
26,36
26,36
26,36
26,36
40,67
40,67
40,67
40,67
10,98
10,98
12,89
12,89
14,85
14,85
21,07
21,07
21,07
21,07
32,73
33,71
10,09
10,09
10,09
10,09
11,66
12,20
12,20
12,20
12,20
12,20
12,20
12,20
14,16
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
16,12
20,04
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
20,97
25,58
25,58

20,88
31,49
31,49
31,51
31,51
34,37
34,47
34,53
34,55
51,44
51,47
51,47
51,49
18,22
18,22
20,34
20,33
22,42
22,44
29,32
29,37
29,41
29,42
41,60
42,60
17,67
17,69
17,69
17,70
19,37
20,03
20,05
20,00
20,06
20,06
20,06
20,00
22,29
22,92
22,92
22,92
22,92
22,91
24,10
24,18
24,12
24,20
24,13
24,21
24,12
24,21
24,08
24,22
24,14
28,37
29,45
29,33
29,47
29,31
29,47
29,33
29,47
29,28
29,49
29,37
34,41
34,42

www.tevema.com

Ln

56,15
17,88
24,87
38,86
59,83
12,82
19,99
34,35
48,70
20,32
28,71
45,49
70,65
33,44
36,87
26,78
56,15
18,26
25,24
18,75
26,02
36,92
51,45
44,08
42,42
19,14
26,40
37,29
55,44
44,78
19,25
26,57
41,21
37,55
52,19
74,15
88,79
70,70
34,23
41,64
49,06
56,47
67,58
19,49
19,49
26,94
26,94
38,12
38,12
56,76
53,03
75,40
75,40
90,31
15,97
19,86
27,52
27,52
42,85
39,02
58,19
54,35
77,35
77,35
92,68
20,29
28,20

C N/mm

6,82
7,64
4,86
2,81
1,72
9,76
4,88
2,44
1,63
1,66
1,06
0,61
0,38
29,06
25,83
26,30
10,88
31,98
20,35
12,96
8,25
5,34
3,63
1,47
1,44
99,75
63,48
41,07
25,86
23,93
64,00
40,73
23,58
26,35
17,92
12,11
9,96
12,59
18,41
14,53
12,01
10,23
8,37
32,77
32,77
20,85
20,85
13,49
13,49
8,50
9,18
6,20
6,20
5,10
26,55
16,78
10,68
10,68
6,18
6,91
4,35
4,70
3,17
3,17
2,61
9,91
6,30

Sn

44,85
29,12
45,13
79,14
129,17
12,18
30,01
65,65
101,30
83,68
132,29
227,51
372,35
11,56
13,13
13,22
28,85
11,74
19,76
21,25
36,98
60,08
90,55
55,92
49,58
2,86
5,60
8,71
14,56
20,22
8,25
13,43
12,79
21,45
31,31
45,85
31,21
49,30
21,77
28,36
32,94
38,53
45,42
8,51
14,01
15,06
22,56
22,88
35,88
35,24
51,97
29,60
79,60
64,69
16,04
22,64
23,28
35,98
36,55
55,48
54,81
80,65
57,65
122,65
107,32
22,71
35,80

Fn

Nummer

Prijs
groep

305,86
222,38
219,30
222,66
222,72
118,94
146,48
160,24
164,83
139,24
140,08
139,49
139,89
335,91
339,27
347,72
313,88
375,51
402,14
275,35
305,00
320,64
328,60
82,36
71,16
285,03
355,40
357,79
376,65
483,83
528,00
546,97
301,57
565,27
561,08
555,16
310,71
620,52
400,76
412,15
395,57
394,13
380,07
278,98
459,20
314,01
470,40
308,66
484,07
299,37
476,79
183,51
493,48
329,74
425,70
379,91
248,53
384,12
225,90
383,27
238,42
378,85
182,99
389,30
280,08
224,99
225,68

D23255
D23260
D23270
D23275
D23275A
D23276
D23276A
D23276B
D23276C
D23277
D23277A
D23277B
D23277C
D23278
D23278A
D23278B
D23278C
D23278D
D23278E
D23278F
D23278G
D23278H
D23278J
D23278K
D23278L
D23279
D23279A
D23279B
D23279C
D23279D
D23280
D23290
D23295
D23300
D23310
D23320
D23325
D23326
D23327
D23327A
D23327B
D23327C
D23327D
D23328
D23330
D23335
D23340
D23345
D23350
D23355
D23360
D23365
D23370
D23375
D23376
D23380
D23385
D23390
D23395
D23400
D23405
D23410
D23415
D23420
D23425
D23427
D23427A

K
K
K
L
L
K
K
K
L
K
L
M
N
K
K
K
K
K
K
K
K
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
P
M
M
M

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

Ln C N/mm Sn


Fn

Nummer Prijs

groep

3,20 29,8 8,5 96,0 40,07 4,75 55,93 265,62 D13427B13,5 148,0 59,85 2,99 88,15 263,58 D13427C

32,0 3,5 58,5 20,51 9,31 37,99 353,85 D13430


5,5 88,5 28,55 5,93 59,95 355,34 D13440


8,5 135,0 40,61 3,84 94,39 362,01 D13450

12,5 190,0 56,69 2,61 133,31 347,67 D13460

18,5 190,0 80,81 1,76 109,19 192,41 D13465

17,5 230,0 76,79 1,86 153,21 285,41 D13466

18,5 280,0 80,81 1,76 199,19 351,01 D13470

22,5 280,0 96,89 1,45 183,11 265,31 D13475

40,0 3,5 82,0 21,46 4,77 60,55 288,73 D13480


5,5 125,0 30,04 3,03 94,97 288,20 D13490


8,5 190,0 42,91 1,96 147,10 288,85 D13500

12,5 275,0 60,07 1,34 214,94 287,00 D13510

18,5 275,0 85,81 0,90 189,20 170,70 D13515

18,5 405,0 85,81 0,90 319,20 287,99 D13520

22,5 405,0 102,97 0,74 302,04 224,06 D13525

44,8 3,5 76,0 22,12 3,39 53,88 182,88 D13526


5,5 115,0 31,08 2,16 83,92 181,26 D13526A


8,5 176,0 44,53 1,40 131,47 183,76 D13526B

13,5 275,0 66,93 0,88 208,07 183,11 D13526C

51,8 3,5 117,0 23,23 2,20 93,77 205,90 D13526D


5,5 180,0 32,83 1,40 147,17 205,66 D13526E


9,5 307,0 52,02 0,81 254,98 206,28 D13526F

15,5 497,0 80,81 0,50 416,19 206,37 D13526G
3,60 14,4 3,5 26,0 21,50 163,73
4,50 736,79 D13527


5,5 36,8 29,64 104,19
7,16 745,72 D13527A


9,5 58,3 45,93 60,32 12,37 746,27 D13527B

15,5 90,6 70,36 36,97 20,24 748,41 D13527C

21,4 3,5 33,3 21,87 49,88 11,43 570,41 D13527D


5,0 43,0 28,13 34,92 14,87 519,28 D13527E


5,5 48,2 30,22 31,74 17,98 570,87 D13527F


7,0 57,0 36,48 24,94 20,52 511,80 D13527G


8,5 63,5 42,74 20,54 20,76 426,34 D13527H


9,0 72,0 44,83 19,40 27,17 527,04 D13527J


9,5 78,0 46,92 18,38 31,08 571,20 D13527K

11,0 86,0 53,18 15,87 32,82 520,87 D13527L

11,5 95,0 55,27 15,18 39,73 603,17 D13527M

13,0 101,0 61,54 13,43 39,46 530,03 D13527N

15,5 123,0 71,98 11,26 51,02 574,76 D13527P

25,0 3,5 38,9 22,11 31,29 16,79 525,37 D13528


5,5 56,0 30,60 19,91 25,40 505,75 D13528A


7,5 74,6 39,09 14,60 35,51 518,49 D13528B


9,5 91,3 47,58 11,53 43,72 503,96 D13528C

11,5 109,0 56,07 9,52 52,93 504,01 D13528D

28,0 3,5 33,3 22,34 22,27 10,96 244,07 D13528E


5,5 53,9 30,96 14,17 22,94 325,05 D13528F


6,5 62,7 35,28 11,99 27,42 328,87 D13528G


7,5 72,2 39,59 10,39 32,61 338,94 D13528H


8,5 92,0 43,90 9,17 48,10 441,10 D13528J

30,4 12,5 145,0 61,88 4,87 83,12 405,02 D13528K

36,4 3,5 61,7 23,13 10,14 38,57 390,98 D13528L


5,5 92,8 32,20 6,45 60,60 390,89 D13528M


9,5 155,0 50,35 3,73 104,65 390,82 D13528N

15,5 248,0 77,57 2,29 170,43 390,10 D13528P
4,00 14,0 13,0 83,0 66,53 73,11 16,47 1204,09 D13529

15,0 4,5 35,0 28,34 171,72
6,66 1143,28 D13529A

16,0 3,5 28,8 23,87 181,92
4,93 896,23 D13529B


5,5 40,6 32,92 115,77
7,68 889,61 D13529C


9,5 64,4 51,00 67,02 13,40 898,14 D13529D

15,5 100,0 78,13 41,08 21,87 898,57 D13529E

17,0 5,5 40,0 32,98 96,52
7,02 677,20 D13529F

68,5 505,0 319,11 7,75 185,89 1440,55 D13529G

17,5 6,5 50,0 37,56 74,87 12,44 931,40 D13529H

20,0 3,5 33,5 24,06 93,14
9,44 879,04 D13530


5,5 49,0 33,21 59,27 15,79 935,77 D13540


8,5 65,0 46,94 38,35 18,06 692,75 D13545

H
L
H
H
H
H
H
K
L
K
H
H
H
H
H
L
L
H
H
J
K
H
J
K
K
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K
L
L
L
L
L
L
M
L
J
J
J

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

25,58
25,58
27,64
27,64
27,64
27,64
27,64
27,64
27,64
27,64
35,28
35,28
35,28
35,28
35,28
35,28
35,28
39,98
39,98
39,98
39,98
46,55
46,55
46,55
46,55
10,29
10,29
10,29
10,29
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
24,80
30,80
30,80
30,80
30,80
9,30
10,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
12,80
15,30
15,30
15,30

34,43
34,43
37,04
37,06
37,09
37,06
36,73
36,91
37,07
36,87
45,86
45,87
45,88
45,88
45,30
45,89
45,54
50,50
50,51
50,53
50,53
58,94
58,95
58,97
58,98
18,71
18,72
18,73
18,74
25,98
25,97
25,99
25,97
25,95
25,98
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
29,80
29,80
29,80
29,80
29,80
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
36,00
42,00
42,00
42,00
42,00
18,70
19,70
20,70
20,70
20,70
20,70
21,70
21,70
22,20
24,70
24,70
24,70

www.tevema.com

Ln

40,07
59,85
20,51
28,55
40,61
56,69
80,81
76,79
80,81
96,89
21,46
30,04
42,91
60,07
85,81
85,81
102,97
22,12
31,08
44,53
66,93
23,23
32,83
52,02
80,81
21,50
29,64
45,93
70,36
21,87
28,13
30,22
36,48
42,74
44,83
46,92
53,18
55,27
61,54
71,98
22,11
30,60
39,09
47,58
56,07
22,34
30,96
35,28
39,59
43,90
61,88
23,13
32,20
50,35
77,57
66,53
28,34
23,87
32,92
51,00
78,13
32,98
318,59
37,56
24,06
33,21
46,94

C N/mm

4,08
2,57
8,00
5,09
3,29
2,24
1,51
1,60
1,51
1,24
4,10
2,61
1,69
1,15
0,77
0,77
0,64
2,92
1,86
1,20
0,76
1,89
1,20
0,69
0,43
140,63
89,49
51,81
31,75
42,85
29,99
27,27
21,42
17,64
16,66
15,79
13,63
13,04
11,54
9,67
26,87
17,10
12,54
9,90
8,18
19,13
12,17
10,30
8,93
7,88
4,18
8,71
5,54
3,21
1,97
62,79
147,49
156,25
99,43
57,57
35,28
82,90
6,66
64,30
80,00
50,91
32,94

Sn

Fn

Nummer

55,93
228,14 D23427B
88,15
226,39 D23427C
37,99
303,92 D23430
59,95
305,20 D23440
94,39
310,93 D23450
133,31
298,61 D23460
109,19
165,26 D23465
153,21
245,14 D23466
199,19
301,47 D23470
183,11
227,86 D23475
60,55
247,99 D23480
94,97
247,53 D23490
147,10
248,09 D23500
214,94
246,51 D23510
189,20
146,61 D23515
319,20
247,34 D23520
302,04
192,46 D23525
53,88
157,08 D23526
83,92
155,69 D23526A
131,47
157,83 D23526B
208,07
157,28 D23526C
93,77
176,85 D23526D
147,17
176,64 D23526E
254,98
177,19 D23526F
416,19
177,26 D23526G
4,50
632,83 D23527
7,16
640,50 D23527A
12,37
640,97 D23527B
20,24
642,81 D23527C
11,43
489,93 D23527D
14,87
446,01 D23527E
17,98
490,32 D23527F
20,52
439,58 D23527G
20,76
366,18 D23527H
27,17
452,68 D23527J
31,08
490,60 D23527K
32,82
447,37 D23527L
39,73
518,05 D23527M
39,46
455,24 D23527N
51,02
493,66 D23527P
16,79
451,24 D23528
25,40
434,38 D23528A
35,51
445,33 D23528B
43,72
432,85 D23528C
52,93
432,90 D23528D
10,96
209,63 D23528E
22,94
279,19 D23528F
27,42
282,46 D23528G
32,61
291,12 D23528H
48,10
378,86 D23528J
83,12
347,87 D23528K
38,57
335,81 D23528L
60,60
335,73 D23528M
104,65
335,68 D23528N
170,43
335,06 D23528P
16,47 1034,19 D23529
6,66
981,96 D23529A
4,93
769,77 D23529B
7,68
764,08 D23529C
13,40
771,41 D23529D
21,87
771,78 D23529E
7,02
581,64 D23529F
186,41 1240,77 D23529G
12,44
799,97 D23529H
9,44
755,00 D23530
15,79
803,73 D23540
18,06
595,00 D23545

Prijs
groep
M
N
M
M
N
P
P
S
R
R
M
M
M
N
N
P
P
N
N
P
P
M
P
P
Q
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Q
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N

27

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

Lo

Ln C N/mm Sn


Fn

Nummer Prijs

groep

4,00 20,0 8,5 72,0 46,94 38,35 25,06 961,22 D1355012,5 105,0 65,24 26,08 39,76 1037,01 D13560

18,5 150,0 92,69 17,62 57,31 1009,94 D13570

22,5 150,0 110,99 14,49 39,01 565,25 D13575

21,0 2,0 24,0 17,23 140,81
6,77 953,15 D13576

23,0 48,5 505,0 264,08 4,42 240,92 1064,75 D13577

25,0 3,5 41,0 24,36 47,69 16,64 793,65 D13580


5,5 60,5 33,68 30,35 26,82 814,03 D13590


8,5 89,5 47,65 19,64 41,85 821,70 D13600

12,5 130,0 66,29 13,35 63,71 850,69 D13610

18,5 130,0 94,25 9,02 35,75 322,56 D13615

18,5 185,0 94,25 9,02 90,75 818,79 D13620

22,5 185,0 112,89 7,42 72,11 534,96 D13625

26,0 6,5 70,0 38,46 22,83 31,54 720,00 D13626

31,0 7,0 76,0 41,55 12,51 34,45 430,87 D13627

55,5 450,0 273,64 1,58 176,36 278,19 D13628

32,0 3,5 41,0 24,88 22,74 16,12 366,53 D13629


3,5 53,5 24,88 22,74 28,62 650,78 D13630


5,5 61,0 34,50 14,47 26,50 383,49 D13635


5,5 79,5 34,50 14,47 45,00 651,20 D13640


8,5 92,0 48,93 9,36 43,07 403,32 D13645


8,5 120,0 48,93 9,36 71,07 665,50 D13650

13,5 141,0 72,97 5,90 68,03 401,07 D13655

12,5 170,0 68,16 6,37 101,84 648,42 D13660

18,5 170,0 97,02 4,30 72,98 313,99 D13665

18,5 250,0 97,02 4,30 152,98 658,16 D13670

22,5 250,0 116,25 3,54 133,75 473,11 D13675

33,0 9,5 135,0 53,97 7,64 81,03 619,02 D13677

40,0 3,5 71,0 25,64 11,64 45,36 528,15 D13680


5,5 105,0 35,69 7,41 69,31 513,54 D13690


8,5 160,0 50,76 4,79 109,24 523,70 D13700

12,5 235,0 70,86 3,26 164,14 535,09 D13710

18,5 235,0 101,01 2,20 133,99 295,13 D13715

18,5 340,0 101,01 2,20 238,99 526,42 D13720

22,5 340,0 121,11 1,81 218,89 396,43 D13724

45,0 3,5 68,0 26,20 8,18 41,80 341,84 D13725


5,5 103,0 36,56 5,20 66,44 345,71 D13726


8,5 156,0 52,12 3,37 103,88 349,78 D13727

13,5 243,0 78,04 2,12 164,96 349,72 D13728

50,0 3,5 90,0 26,82 5,96 63,18 376,63 D13729


3,5 99,0 26,82 5,96 72,18 430,28 D13730


5,5 150,0 37,54 3,79 112,46 426,60 D13740


8,5 230,0 53,63 2,45 176,37 432,91 D13750

12,5 335,0 75,08 1,67 259,92 433,84 D13760

18,5 335,0 107,26 1,13 227,74 256,85 D13765

18,5 490,0 107,26 1,13 382,74 431,65 D13770

22,5 490,0 128,71 0,93 361,29 335,02 D13775
4,50 14,5 12,5 90,0 72,11 109,62 17,89 1960,78 D13777

17,5 3,5 31,8 26,82 222,71
4,98 1109,13 D13777A


5,5 44,9 36,97 141,72
7,93 1123,30 D13777B


9,5 70,9 57,28 82,05 13,62 1117,34 D13777C

15,5 110,0 87,74 50,29 22,26 1119,19 D13777D

18,0 7,5 70,0 50,30 95,51 19,70 1881,48 D13777E

27,5 3,5 41,7 27,34 57,39 14,36 823,87 D13777F


5,5 60,4 37,80 36,52 22,60 825,44 D13777G


9,5 97,7 58,71 21,14 38,99 824,48 D13777H

15,5 154,0 90,07 12,96 63,93 828,50 D13777J

45,5 3,5 74,4 28,88 12,67 45,52 576,82 D13777K


5,5 112,0 40,21 8,06 71,79 578,89 D13777L


9,5 187,0 62,87 4,67 124,13 579,49 D13777M

15,5 299,0 96,86 2,86 202,14 578,37 D13777N

63,5 3,5 91,0 31,17 4,66 59,83 278,91 D13777P


6,5 173,0 50,12 2,51 122,88 308,43 D13777Q

12,5 325,0 88,04 1,31 236,96 309,29 D13777R

70,5 3,5 146,0 32,26 3,41 113,74 387,43 D13777S


5,5 224,0 45,52 2,17 178,48 386,87 D13777T


9,5 380,0 72,05 1,25 307,95 386,46 D13777U

28

J
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
J
J
J
J
M
M
K
J
J
J
J
M
M
J
J
J
K
M
J
J
J
M
M
M
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
K
K
N
O
K
N
O
K
N
O

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

15,30
15,30
15,30
15,30
16,30
18,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
21,20
26,00
26,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
28,00
34,80
34,80
34,80
34,80
34,80
34,80
34,80
39,40
39,40
39,40
39,40
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
9,30
12,30
12,30
12,30
12,30
12,80
22,00
22,00
22,00
22,00
39,00
39,00
39,00
39,00
57,00
57,00
57,00
64,00
64,00
64,00

24,70
24,70
24,70
24,70
25,70
27,70
29,70
29,70
29,70
29,70
29,70
29,70
29,70
30,80
36,00
36,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
38,50
45,20
45,20
45,20
45,20
45,20
45,20
45,20
50,50
50,50
50,50
50,50
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
19,70
22,70
22,70
22,70
22,70
23,30
33,00
33,00
33,00
33,00
52,00
52,00
52,00
52,00
70,00
70,00
70,00
77,20
77,20
77,20

www.tevema.com

Ln

46,94
65,24
92,69
110,99
17,23
263,20
24,36
33,68
47,65
66,29
94,25
94,25
112,89
38,46
41,55
273,64
24,88
24,88
34,50
34,50
48,93
48,93
72,97
68,16
97,02
97,02
116,25
53,97
25,64
35,69
50,76
70,86
101,01
101,01
121,11
26,20
36,56
52,12
78,04
26,82
26,82
37,54
53,63
75,08
107,26
107,26
128,71
72,11
26,82
36,97
57,28
87,74
50,32
27,34
37,80
58,71
90,07
28,88
40,21
62,87
96,86
31,17
50,12
88,04
32,26
45,52
72,05

C N/mm

32,94
22,40
15,14
12,44
120,94
3,80
40,96
26,07
16,87
11,47
7,75
7,75
6,37
19,61
10,74
1,35
19,53
19,53
12,43
12,43
8,04
8,04
5,06
5,47
3,70
3,70
3,04
6,56
10,00
6,36
4,12
2,80
1,89
1,89
1,56
7,02
4,47
2,89
1,82
5,12
5,12
3,26
2,11
1,43
0,97
0,97
0,80
94,16
191,28
121,73
70,47
43,19
82,03
49,29
31,37
18,16
11,13
10,88
6,93
4,01
2,46
4,00
2,16
1,12
2,93
1,86
1,08

Sn

Fn

Nummer

25,06
825,59 D23550
39,76
890,68 D23560
57,31
867,43 D23570
39,01
485,49 D23575
6,77
818,65 D23576
241,80
917,89 D23577
16,64
681,66 D23580
26,82
699,17 D23590
41,85
705,76 D23600
63,71
730,65 D23610
35,75
277,05 D23615
90,75
703,25 D23620
72,11
459,48 D23625
31,54
618,41 D23626
34,45
370,07 D23627
176,36
238,93 D23628
16,12
314,81 D23629
28,62
558,95 D23630
26,50
329,37 D23635
45,00
559,31 D23640
43,07
346,41 D23645
71,07
571,59 D23650
68,03
344,48 D23655
101,84
556,93 D23660
72,98
269,68 D23665
152,98
565,29 D23670
133,75
406,35 D23675
81,03
531,67 D23677
45,36
453,63 D23680
69,31
441,08 D23690
109,24
449,80 D23700
164,14
459,59 D23710
133,99
253,49 D23715
238,99
452,14 D23720
218,89
340,50 D23724
41,80
293,61 D23725
66,44
296,93 D23726
103,88
300,43 D23727
164,96
300,38 D23728
63,18
323,49 D23729
72,18
369,57 D23730
112,46
366,40 D23740
176,37
371,82 D23750
259,92
372,62 D23760
227,74
220,59 D23765
382,74
370,73 D23770
361,29
287,73 D23775
17,89 1684,10 D23777
4,98
952,63 D23777A
7,93
964,80 D23777B
13,62
959,68 D23777C
22,26
961,27 D23777D
19,68 1614,29 D23777E
14,36
707,62 D23777F
22,60
708,97 D23777G
38,99
708,14 D23777H
63,93
711,59 D23777J
45,52
495,43 D23777K
71,79
497,21 D23777L
124,13
497,72 D23777M
202,14
496,76 D23777N
59,83
239,56 D23777P
122,88
264,91 D23777Q
236,96
265,66 D23777R
113,74
332,77 D23777S
178,48
332,29 D23777T
307,95
331,94 D23777U

Prijs
groep
N
N
O
O
P
S
N
N
N
O
O
P
P
P
P
S
O
N
O
N
P
N
P
P
P
S
S
O
N
N
O
Q
O
T
O
O
O
O
S
P
N
O
R
S
S
U
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
T

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1
Dm Nw

4,50 70,5
5,00 25,0

32,0

40,0

50,0

63,0
6,30 32,0

40,0

50,0

63,0

80,0
8,00 40,0

50,0

63,0

80,0

15,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5
5,5
8,5
12,5
18,5
3,5

Lo

615,0
41,0
60,0
87,5
125,0
180,0
51,0
75,0
110,0
160,0
230,0
64,0
95,5
140,0
205,0
300,0
85,0
130,0
195,0
280,0
410,0
120,0
180,0
275,0
395,0
585,0
50,0
75,0
110,0
155,0
225,0
60,0
90,0
135,0
195,0
280,0
80,0
115,0
175,0
250,0
365,0
105,0
155,0
235,0
340,0
500,0
145,0
220,0
335,0
490,0
720,0
65,0
90,0
135,0
190,0
275,0
75,0
110,0
160,0
230,0
335,0
95,0
140,0
205,0
300,0
435,0
125,0

Ln C N/mm Sn111,84 0,77
30,04 116,43
41,47 74,09
58,61 47,94
81,46 32,60
115,73 22,03
30,46 55,52
42,13 35,33
59,62 22,86
82,95 15,54
117,95 10,50
31,07 28,42
43,08 18,09
61,09 11,70
85,11 7,96
121,14 5,38
32,01 14,55
44,56 9,26
63,39 5,99
88,49 4,08
126,14 2,75
33,55 7,28
46,99 4,63
67,13 3,00
94,00 2,04
134,29 1,38
37,90 139,93
52,32 89,05
73,94 57,62
102,78 39,18
146,03 26,47
38,38 71,64
53,07 45,59
75,11 29,50
104,49 20,06
148,57 13,55
39,13 36,68
54,25 23,34
76,93 15,10
107,17 10,27
152,53 6,94
40,36 18,34
56,18 11,67
79,91 7,55
111,55 5,13
159,01 3,47
42,38 8,96
59,36 5,70
84,82 3,69
118,78 2,51
169,71 1,69
48,04 186,29
66,31 118,55
93,72 76,71
130,26 52,16
185,07 35,24
48,63 95,38
67,24 60,70
95,15 39,27
132,37 26,71
188,19 18,04
49,60 47,68
68,76 30,34
97,49 19,63
135,81 13,35
193,28 9,02
51,19 23,29

503,16
10,96
18,53
28,89
43,54
64,27
20,54
32,87
50,38
77,05
112,05
32,93
52,42
78,91
119,89
178,86
52,99
85,44
131,61
191,51
283,86
86,45
133,01
207,87
301,00
450,71
12,10
22,68
36,06
52,22
78,97
21,62
36,93
59,89
90,51
131,43
40,87
60,75
98,07
142,83
212,47
64,65
98,83
155,10
228,46
341,00
102,62
160,64
250,18
371,22
550,29
16,96
23,69
41,28
59,74
89,93
26,37
42,76
64,85
97,63
146,81
45,40
71,24
107,51
164,19
241,72
73,81

Fn

387,01
1275,62
1373,00
1385,20
1419,53
1415,65
1140,18
1161,38
1151,61
1197,70
1176,94
936,10
948,25
923,56
954,18
961,84
771,16
791,27
788,71
780,41
781,58
628,92
615,83
622,72
613,18
620,37
1693,04
2019,71
2077,44
2046,00
2090,52
1548,89
1683,58
1766,77
1815,58
1781,44
1499,16
1418,06
1481,25
1466,97
1474,47
1185,43
1153,22
1171,08
1173,00
1183,00
919,01
915,49
922,54
930,85
932,35
3158,94
2808,05
3166,61
3116,17
3169,51
2514,83
2595,29
2546,81
2607,38
2649,13
2164,82
2161,69
2110,68
2192,01
2180,41
1718,66

Nummer Prijs

groep
D13777V
D13780
D13790
D13800
D13810
D13820
D13830
D13840
D13850
D13860
D13870
D13880
D13890
D13900
D13910
D13920
D13930
D13940
D13950
D13960
D13970
D13980
D13990
D14000
D14010
D14020
D14030
D14040
D14050
D14060
D14070
D14080
D14090
D14100
D14110
D14120
D14130
D14140
D14150
D14160
D14170
D14180
D14190
D14200
D14210
D14220
D14230
D14240
D14250
D14260
D14270
D14280
D14290
D14300
D14310
D14320
D14330
D14340
D14350
D14360
D14370
D14380
D14390
D14400
D14410
D14420
D14430

P
K
K
K
K
L
K
K
K
L
M
K
K
L
L
N
K
K
L
M
Q
K
L
M
Q
V
FA
FA
FA
FA
FA
FB
FB
FB
FB
FB
FC
FC
FC
FC
FC
FD
FD
FD
FD
FD
FE
FE
FE
FE
FE
FF
FF
FF
FF
FF
FG
FG
FG
FG
FG
FH
FH
FH
FH
FH
FJ

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

64,00
19,30
19,30
19,30
19,30
19,30
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
24,70
24,70
24,70
24,70
24,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
42,60
42,60
42,60
42,60
42,60
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
31,80
31,80
31,80
31,80
31,80
40,80
40,80
40,80
40,80
40,80
53,60
53,60
53,60
53,60
53,60
70,00

77,20
30,70
30,70
30,70
30,70
30,70
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
57,70
57,70
57,70
57,70
57,70
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
88,70
88,70
88,70
88,70
88,70
49,30
49,30
49,30
49,30
49,30
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
73,10
73,10
73,10
73,10
73,10
90,80

www.tevema.com

Ln

111,84
30,04
41,47
58,61
81,46
115,73
30,46
42,13
59,62
82,95
117,95
31,07
43,08
61,09
85,11
121,14
32,01
44,56
63,39
88,49
126,14
33,55
46,99
67,13
94,00
134,29
37,90
52,32
73,94
102,78
146,03
38,38
53,07
75,11
104,49
148,57
39,13
54,25
76,93
107,17
152,53
40,36
56,18
79,91
111,55
159,01
42,38
59,36
84,82
118,78
169,71
48,04
66,31
93,72
130,26
185,07
48,63
67,24
95,15
132,37
188,19
49,60
68,76
97,49
135,81
193,28
51,19

C N/mm

0,66
100,00
63,64
41,18
28,00
18,92
47,68
30,34
19,63
13,35
9,02
24,41
15,54
10,05
6,84
4,62
12,50
7,95
5,15
3,50
2,36
6,25
3,98
2,57
1,75
1,18
120,19
76,48
49,49
33,65
22,74
61,54
39,16
25,34
17,23
11,64
31,51
20,05
12,97
8,82
5,96
15,75
10,02
6,49
4,41
2,98
7,69
4,89
3,17
2,15
1,46
160,00
101,82
65,88
44,80
30,27
81,92
52,13
33,73
22,94
15,50
40,95
26,06
16,86
11,47
7,75
20,00

Sn

503,16
10,96
18,53
28,89
43,54
64,27
20,54
32,87
50,38
77,05
112,05
32,93
52,42
78,91
119,89
178,86
52,99
85,44
131,61
191,51
283,86
86,45
133,01
207,87
301,00
450,71
12,10
22,68
36,06
52,22
78,97
21,62
36,93
59,89
90,51
131,43
40,87
60,75
98,07
142,83
212,47
64,65
98,83
155,10
228,46
341,00
102,62
160,64
250,18
371,22
550,29
16,96
23,69
41,28
59,74
89,93
26,37
42,76
64,85
97,63
146,81
45,40
71,24
107,51
164,19
241,72
73,81

Fn

332,39
1095,63
1179,26
1189,74
1219,23
1215,89
979,29
997,50
989,11
1028,69
1010,86
804,02
814,45
793,24
819,54
826,12
662,34
679,61
677,42
670,29
671,31
540,18
528,93
534,84
526,67
532,83
1454,15
1734,72
1784,30
1757,30
1795,54
1330,34
1446,02
1517,47
1559,39
1530,08
1287,62
1217,96
1272,24
1259,98
1266,42
1018,16
990,49
1005,84
1007,49
1016,06
789,34
786,31
792,35
799,50
800,78
2713,20
2411,82
2719,79
2676,46
2722,28
2159,97
2229,08
2187,44
2239,47
2275,33
1859,35
1856,67
1812,86
1882,70
1872,74
1476,15

Nummer

D23777V
D23780
D23790
D23800
D23810
D23820
D23830
D23840
D23850
D23860
D23870
D23880
D23890
D23900
D23910
D23920
D23930
D23940
D23950
D23960
D23970
D23980
D23990
D24000
D24010
D24020
D24030
D24040
D24050
D24060
D24070
D24080
D24090
D24100
D24110
D24120
D24130
D24140
D24150
D24160
D24170
D24180
D24190
D24200
D24210
D24220
D24230
D24240
D24250
D24260
D24270
D24280
D24290
D24300
D24310
D24320
D24330
D24340
D24350
D24360
D24370
D24380
D24390
D24400
D24410
D24420
D24430

Prijs
groep
U
N
N
O
O
P
N
O
O
P
S
O
O
P
P
S
O
O
P
S
T
O
P
S
T
X

Prijzen op aanvraag / Price on request / Prix sur demande / Preise auf Anfrage

1 KG = 9,80665 NEWTON

29

Drukveren
Compression Springs
Ressorts de compression Druckfedern
1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Dm Nw

8,00 80,0


100,0
10,00 50,0

63,0

80,0
100,0
125,030

Lo

5,5 180,0
8,5 285,0
12,5 410,0
18,5 600,0
3,5 170,0
5,5 260,0
8,5 390,0
12,5 570,0
18,5 835,0
3,5 75,0
5,5 110,0
8,5 165,0
12,5 230,0
18,5 335,0
3,5 96,0
5,5 135,0
8,5 200,0
12,5 285,0
18,5 410,0
3,5 115,0
5,5 175,0
8,5 255,0
12,5 370,0
18,5 540,0
3,5 150,0
5,5 230,0
8,5 345,0
12,5 500,0
18,5 730,0
3,5 205,0
5,5 315,0
8,5 475,0
12,5 690,0
18,5 1015,0

Ln C N/mm Sn71,26 14,82
101,37 9,59
141,51 6,52
201,72 4,41
53,56 11,92
74,98 7,59
107,11 4,91
149,95 3,34
214,21 2,26
60,09 232,86
82,94 148,18
117,21 95,88
162,91 65,20
231,46 44,05
60,86 116,41
84,15 74,08
119,09 47,93
165,67 32,59
235,54 22,02
62,14 56,85
86,16 36,18
122,19 23,41
170,23 15,92
242,29 10,76
64,03 29,11
89,13 18,52
126,78 11,99
176,98 8,15
252,28 5,51
66,98 14,90
93,77 9,48
133,95 6,14
187,52 4,17
267,88 2,82

108,74
183,63
268,49
398,28
116,45
185,03
282,90
420,06
620,80
14,91
27,06
47,79
67,09
103,54
35,14
50,85
80,91
119,33
174,46
52,87
88,85
132,82
199,78
297,72
85,98
140,88
218,23
323,03
477,73
138,02
221,23
341,05
502,48
747,12

Fn

1611,29
1760,71
1750,57
1754,60
1388,29
1403,77
1388,78
1402,24
1400,25
3472,48
4010,17
4581,98
4374,11
4561,25
4090,68
3766,86
3878,41
3889,53
3842,14
3005,37
3214,16
3109,04
3180,01
3202,04
2502,49
2609,39
2615,49
2632,65
2630,72
2056,92
2098,11
2092,86
2096,74
2106,46

Nummer Prijs

groep
D14440
D14450
D14460
D14470
D14480
D14490
D14500
D14510
D14520
D14530
D14540
D14550
D14560
D14570
D14580
D14590
D14600
D14610
D14620
D14630
D14640
D14650
D14660
D14670
D14680
D14690
D14700
D14710
D14720
D14730
D14740
D14750
D14760
D14770

FJ
FJ
FJ
FJ
FK
FK
FK
FK
FK
FL
FL
FL
FL
FL
FM
FM
FM
FM
FM
FN
FN
FN
FN
FN
FO
FO
FO
FO
FO
FP
FP
FP
FP
FP

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


Max.
As

Min.
Bus

70,00
70,00
70,00
70,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00

90,80
90,80
90,80
90,80
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00

www.tevema.com

Ln

71,26
101,37
141,51
201,72
53,56
74,98
107,11
149,95
214,21
60,09
82,94
117,21
162,91
231,46
60,86
84,15
119,09
165,67
235,54
62,14
86,16
122,19
170,23
242,29
64,03
89,13
126,78
176,98
252,28
66,98
93,77
133,95
187,52
267,88

C N/mm

12,73
8,24
5,60
3,78
10,24
6,52
4,22
2,87
1,94
200,00
127,27
82,35
56,00
37,84
99,98
63,62
41,17
27,99
18,92
48,83
31,07
20,11
13,67
9,24
25,00
15,91
10,29
7,00
4,73
12,80
8,15
5,27
3,58
2,42

Sn

108,74
183,63
268,49
398,28
116,45
185,03
282,90
420,06
620,80
14,91
27,06
47,79
67,09
103,54
35,14
50,85
80,91
119,33
174,46
52,87
88,85
132,82
199,78
297,72
85,98
140,88
218,23
323,03
477,73
138,02
221,23
341,05
502,48
747,12

Fn

1383,93
1512,27
1503,56
1507,02
1192,40
1205,70
1192,83
1204,38
1202,67
2982,50
3444,32
3935,44
3756,90
3917,63
3513,47
3235,34
3331,15
3340,70
3300,00
2581,30
2760,63
2670,34
2731,30
2750,23
2149,38
2241,19
2246,43
2261,18
2259,50
1766,68
1802,06
1797,55
1800,88
1809,22

Nummer

D24440
D24450
D24460
D24470
D24480
D24490
D24500
D24510
D24520
D24530
D24540
D24550
D24560
D24570
D24580
D24590
D24600
D24610
D24620
D24630
D24640
D24650
D24660
D24670
D24680
D24690
D24700
D24710
D24720
D24730
D24740
D24750
D24760
D24770

Prijs
groep

Prijzen op aanvraag / Price on request / Prix sur demande / Preise auf Anfrage

1 KG = 9,80665 NEWTON

www.tevema.com

31
Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren lengte 1000 mm


Ressorts de compression de 1000 mm
Compression springs in 1000 mm
Druckfedern mit Lnge 1000 mm

Drukveren in lengten van 1000 mm

De drukveren van 1000 mm zijn niet geslepen en niet aangelegd.


Indien u nog niet exact weet welke veer u zoekt, is het gemakkelijk
om meter veren te kopen, zodat u zelf kunt bepalen welke veer u
nodig heeft. U kunt de veer in de door u gewenste maat knippen.
De veerconstante is afhankelijk van de lengte en het aantal
windingen. Indien u bijvoorbeeld de meter veer met de helft inkort,
verdubbelt de veerconstante.

Ressorts de compression de 1000 mm

Les ressorts de compression ne sont pas meules et ni


rapproches. Vous pouvez coup les ressorts la longueur dsire.
Le raideur est dpendant de longueur de ressort et de nombre
de spires. Quand vous diminuez le ressort avec 50%, le raideur
augmente avec 50%.

Compression Springs in 1000 mm

Compression springs of 1000 mm are not squared and not


grounded. The rate depends on the length and the number of coils.
For example: when you halve the spring, the rates are dubbling.

Druckfedern mit Lnge 1000 mm

Druckfedern mit Lnge 1000 mm sind nicht angelegt und nicht


geschliffen. Die Federrate ist abhngig von der Lnge und der
Anzahl Windungen. Zum Beispiel; wann Sie die feder halbieren,
wird die Federrate Zweimahl so gro.

32

www.tevema.com

Compression Springs 1000 mm


Druckfedern 1000 mm

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200
EN10270-1

d
0,4

0,5

0,63

0,8

1

1,25

1,6

2

2,2

2,5

2,8

3,2

4

5

Dm
2
3,2
3,2
4
4
5
5
6,3
6,3
8
8
10
10
12,5
12,5
16
12,8
21,8
16
20
17,2
27,2
25
32
32
40
40
50

Lo
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

C N/mm
0,029
0,012
0,027
0,018
0,043
0,026
0,073
0,039
0,106
0,067
0,196
0,132
0,32
0,223
0,466
0,32
0,629
0,232
0,688
0,455
1,126
0,373
0,688
0,426
1,082
0,759
1,589
1,114

Nederlands

Sp
0,9
1,5
1,4
1,8
1,7
2
2,2
2,78
2,6
3,3
4
5,3
4,75
6,5
5,5
8
5,5
10
7
9
9
12
10
13
13,5
18,5
15,9
18,5

Nt
1100
670
720
550
590
490
455
360
385
300
250
190
210
154
180
125
182
100
142
110
110
84
100
77
74
54
63
46

Nummer
D19000
D19010
D19020
D19030
D19040
D19050
D19060
D19070
D19080
D19090
D19100
D19110
D19120
D19130
D19140
D19150
D19160
D19170
D19180
D19190
D19200
D19210
D19220
D19230
D19240
D19250
D19260
D19270

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren 1000 mm
Ressorts de compression 1000 mm

Roestvast DIN 17224-1.4310


EN10270-3
Prijsgroep
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AC
AC
AD
AD
AE
AE
AF
AF
AG
AG
AH
AH
AJ
AJ
AK
AK

C N/mm
0,026
0,012
0,024
0,016
0,038
0,024
0,065
0,035
0,094
0,059
0,175
0,118
0,285
0,199
0,415
0,285
0,560
0,206
0,613
0,405
1,002
0,332
0,613
0,379
0,963
0,676
1,415
0,992

Nummer
D29000
D29010
D29020
D29030
D29040
D29050
D29060
D29070
D29080
D29090
D29100
D29110
D29120
D29130
D29140
D29150
D29160
D29170
D29180
D29190
D29200
D29210
D29220
D29230
D29240
D29250
D29260
D29270

Prijsgroep
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AE
AE
AF
AF
AG
AG
AH
AH
AK
AK
AM
AM
AP
AP
AS
AS
AV
AV
AY
AY

Franais

English

Deutsch

d Draaddikte
Dm Diameter hart op hart (Di + d)
Sp Spoed

Diamtre du fil
Diamtre moyen (Di + d)
Pas

Wire diameter
Mean coil diameter
Pitch

Drahtdurchmesser
Mittlere Windungsdurchmesser
Steigung

Lo Ongespannen lengte
Nt Aantal windingen

Longueur libre
Nombre de spires

Free length
Number of coils

Ungespannte Lnge
Windungsanzahl

Dm = Di + Du
2
www.tevema.com

33

Drukveren lengte 500 mm


Ressorts de compression de 500 mm
Compression springs in 500 mm
Druckfedern mit Lnge 500 mm

Drukveren met lengte van 500 mm

De veren kunnen in andere materiaalsoorten en oppervlakte


behandelingen geleverd worden, echter tegen meerprijs.
Uitvoering: Niet aangelegd, niet geslepen

Ressorts de compression de 500 mm

Dautres traitements sont possibles. Ceci engendre un surcot et


un d lai le livraison plus long.

Compression Springs in 500 mm

Against an additonal price it is possible to supply them with other


surface treatment.

Druckfedern mit Lnge 500 mm

Gegen Aufpreis sind auch andere Oberflcherbehandlungen


lieferbar.
Materiaal / Materiaux / Material / Werkstoff:
Verenstaal
DIN 17223 - 1.1200 EN10270-1
Acier ressorts DIN 17223 - 1.1200 EN10270-1
Music wire
DIN 17223 - 1.1200 EN10270-1
Federstahl
DIN 17223 - 1.1200 EN10270-1

Nederlands

Franais

English

Deutsch

d Draaddikte
Du Buitendiameter
Sp Spoed

Diamtre du fil
Diamtre exterieure
Pas

Wire diameter
Outside diameter
Pitch

Drahtdurchmesser
Auerer Durchmesser
Steigung

Lo Ongespannen lengte
Nw Werkzame windingen

Longueur libre
Nombre de spires utiles

Free length
Number of active coils

Ungespannte Lnge
Windungsanzahl

Dm = Di + Du
2
34

www.tevema.com

Compression Springs 500 mm


Druckfedern 500 mm

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

Drukveren/Ressorts de compression
Compression Springs/Druckfedern

Drukveren 500 mm in verenstaal


Ressorts de compression 500 mm

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1


Du

Sp

Lo

0,2

0,250,3

0,32


0,38
0,40,48
0,50,6


0,63

0,75
0,80,95

1


1,2
1,5
1,8

1,9


2

2,4


2,5

3
3,8

4,75

2
2,2
2
2,25
2,5
2,75
2,5
3
2,32
2,82
3,42
3,48
2,9
3
4
4,3
4,38
3,6
4
5
5,4
5
5,5
6
4,53
6,83
8,45
5,7
6
7
8
8,65
10,65
7,2
8
10
8,9
10
10,9
12
13,4
11,2
12
13,7
15
16,7
15
18
14,1
17,1
21
18
20
17,6
21,5
26,3
20
25
22,1
25
26,9
30
33
27,7
33,8
34,75

0,5
1,2
0,5
1
0,6
1,5
0,6
0,7
0,9
1,2
1,8
1,5
1,1
0,7
1
2,2
1,9
1,3
1
1,2
2,7
1,2
2,3
1,5
1,6
3,3
4,1
2
1,5
2,8
2
3,4
5
2,4
2
2,5
3
2,5
4,2
3
6,1
3,7
3
5,2
3,5
7,4
3,5
4,5
4,6
6,2
8,9
4,5
5
5,5
7,5
10,7
5
6,5
6,8
6,5
9,2
7,5
13,1
8,3
11,1
10,1

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

www.tevema.com

C in N/mm
0,0028
0,0049
0,0074
0,0099
0,0042
0,0076
0,0093
0,0059
0,0240
0,0164
0,0129
0,0214
0,0367
0,0207
0,0112
0,0193
0,0346
0,0555
0,0297
0,0167
0,0292
0,0372
0,0516
0,0251
0,0865
0,0444
0,0578
0,1417
0,0889
0,0979
0,0447
0,1234
0,0908
0,2049
0,1186
0,0698
0,2773
0,1548
0,1942
0,1005
0,1417
0,4176
0,2607
0,2950
0,1183
0,2171
0,3251
0,2261
0,6718
0,4682
0,3387
0,3577
0,2791
1,0573
0,7267
0,5291
0,7415
0,4536
1,6085
1,0061
1,1107
0,6280
0,7997
2,5795
1,7442
3,8748

Nw

Nummer

Prijsgroep

1000
417
1000
500
833
333
833
714
556
417
278
333
455
714
500
227
263
385
500
417
185
417
217
333
313
152
122
250
333
179
250
147
100
208
250
200
167
200
119
167
82
135
167
96
143
68
143
111
109
81
56
111
100
91
67
47
100
77
74
77
54
67
38
60
45
50

DL30001
DL30002
DL30003
DL30004
DL30005
DL30006
DL30007
DL30008
DL30009
DL30010
DL30011
DL30012
DL30013
DL30014
DL30015
DL30016
DL30017
DL30018
DL30019
DL30020
DL30021
DL30022
DL30023
DL30024
DL30025
DL30026
DL30027
DL30028
DL30029
DL30030
DL30031
DL30032
DL30033
DL30034
DL30035
DL30036
DL30037
DL30038
DL30039
DL30040
DL30041
DL30042
DL30043
DL30044
DL30045
DL30046
DL30047
DL30048
DL30049
DL30050
DL30051
DL30052
DL30053
DL30054
DL30055
DL30056
DL30057
DL30058
DL30059
DL30060
DL30061
DL30062
DL30063
DL30064
DL30065
DL30066

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
H
H
H
H
H
H
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
P
P
Q

35

Drukveren met doorverbinders


Liens de connexion pour ressorts de compression
Connecting links for compression springs
berbrckungen fr Druckfedern

Drukveren met doorverbinders


Liens de connexion

Connecting links
berbrckungen

1 KG = 9,80665 NEWTON/1 N = 0,10197 KGLo40
50
60
80
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
375
400

Du

d oog

Di oog

L oog

9,5
9,5
9,5
17,3
17,3
17,3
25
25
25
25
39
39
42,4
47,2
62
55

1
1
1
1,6
1,6
1,6
2
2
2
2
3
3
3,2
3,6
4
5

3,3
3,3
3,3
7,7
7,7
7,7
14
14
14
14
21
21
22
25
38
25

9,2
9,2
7,2
11,6
9,4
3,4
22
18
23
11
43
20
30
48
16
45

Verenstaal DIN 17223-1.1200

Roestvast DIN 17224-1.4310

Nummer

Nummer

DV001
DV002
DV003
DV004
DV005
DV006
DV007
DV008
DV009
DV010
DV011
DV012
DV013
DV014
DV015
DV016

D11920
D11930
D11945
D12470
D12480
D12490
D12770
D12780
D12785
D12790
D13278
D13120
D13460
D13528
D13760
D13920

DV101
DV102
DV103
DV104
DV105
DV106
DV107
DV108
DV109
DV110
DV111
DV112
DV113
DV114
DV115
DV116

D21920
D21930
D21945
D22470
D22480
D22490
D22770
D22780
D22785
D22790
D23278
D23120
D23460
D23528
D23760
D23920

Prijsgroep
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij kunnen ook voor de andere
drukveren uit ons assortiment doorverbinders maken.

These are only some examples. We are also able to make for other
compression springs connecting links.

Ce sont seulement des examples. Nous pouvons faire aussi


des Liens de connexion pour autres ressorts de compression.

Dies sind nur Beispielen. Wir knnen auch fr andere


Druckfedern berbrckungen producieren.

Nederlands

Lo
Ophanglengte
Du
Buitenmaat van de haak
d oog Draaddikte van het oog
Di oog Binnenmaat oog
L oog Ooglengte

36

Franais

English

Deutsch

longueur de la suspension
diamtre extrieur de la griffe
diamtre du fil de la boucle
diamtre intrieur de la boucle
longueur de la boucle

suspension length
external diameter of the hook
diameter of the wire of the loop
internal diameter of the loop
length of the loop

Aufhnglnge
Auendurchmesser des Hakens
Drahtstrke der se
Innendurchmesser der se
senlnge

www.tevema.com

www.tevema.com

37
Konische drukveren/Ressorts coniques
de compression/Conical compression
springs/Konische Druckfedern

Konische drukveren
Ressorts coniques de compression
Conical compression springs
Konische Druckfedern
Matire
Fil ressort

DIN 17223C / matire No. 1.1200 / EN10270-1


max.temprature de service : 80 C.

Fil en acier
inoxydable


Tolrance

 IN 17224 / X10CrNi18-8 / matire No. 1.4310


D
AISI 302 / EN10270-3
max. temprature de service : 250 C
DIN 2095-2/DIN 2098-2

Production
Enroulement :
Extrmits :

droite
rapproches et non meules

Traitement de surface
Les ressorts sont huils. Au cas quun autre traitement de surface
est requis le prix sera adapt. En plus, ceci peut causer des dlais
de livraison plus longs.

Konische drukveren

Konische drukveren worden gebruikt indien de ruimte in axiale


richting beperkt is. Bij konische drukveren vallen de windingen
dusdanig in elkaar, zodat de blokhoogte ongeveer gelijk is aan
tweemaal de draaddikte. Bij conische veren is de verhouding
tussen kracht en indrukking oplopend (progressief) omdat zij een
variabele diameter hebben (zie grafiek veerkarakteristiek).
Werkstof
Verenstaal

Roestvaststaal


Toleranties
Uitvoering
Wikkelrichting
Veereinden

DIN 17223C / werkstofnr. 1.1200 / EN10270-1


max. bedrijfstemperatuur 80C
DIN 17224 / X10CrNi18-8 / Werkstofnr. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3
max. bedrijfstemperatuur 250C
DIN 2095-2 / DIN 2098-2
rechts
Aangelegd en niet geslepen
Op aanvraag en tegen meerprijs is een geslepen
uitvoering mogelijk.

Oppervlaktebehandeling:
De veren zijn geolied. Tegen meerprijs zijn ook andere oppervlakte
behandelingen leverbaar. Dit brengt echter een langere levertijd met
zich mee.
Overige uitvoeringen
Deze kunnen wij voor u speciaal vervaardigen. Vraag naar de
mogelijkheden.
* let op: de krachten de zijn weergegeven zijn voor de
Roestvaststalen veren. Bij afname van verenstalenveren moet u
rekening houden met een krachttoename van 10 tot 15%.

Conical compression springs

Conical compression springs are used if space in axial direction is


limited. In conical a compression spring, coils coincide in such a
way, that its height at compression is about twice the thickness of
the wire. The spring coefficient behaves approximately linear and
the length at compression is less than that of normal compression
springs.
Material
Music wire
DIN 17223C / material No. 1.1200 / EN10270-1

max. working temperature: 80 C
Stainless steel wire DIN 17224 / X10CrNi18-8 / material No. 1.4310

AISI 302 / EN10270-3

max. working temperature: 250 C
Tolerance
DIN 2095-1/DIN 2098-2
Production
Coiled
Ends

right-hand
squared and unground

Surface treatment
The springs are oiled. If different surface treatment is requested,
a surcharge will be levied. Moreover, this will result in a prolonged
delivery time.
* Attention: Forces are given for springs made of stainless steel. If
music wire is used, in increase in force by 10-15 % must be taken
into account.

Ressorts coniques de compression

Les ressorts de compression sont utiliss si lespace en direction


axiale est limit. Chez les ressorts coniques de compression,
les enroulements concident dune telle faon qu compression
sa hauteur est environ deux fois lpaisseur du fil. La rigidit du
ressort se comporte plus ou moins linairement et la longueur
la compression est moins que celle de ressorts normaux
compression.
38

* Attention: les forces sont donnes pour des ressorts en acier


inoxydable. Au cas que du fil ressort soit utilis, il y a lieu de tenir
compte dune augmentation de la force de 10-15 %.

Konische Druckfedern

Konische Druckfedern werden verwendet, wenn der Raum in


Axialrichtung begrenzt ist. Bei konischen Druckfedern fallen die
Windungen derartig aufeinander, dass die Blockhhe ungefhr der
doppelten Drahtdicke entspricht. Die Federkonstante verhlt sich
beinahe linear und die Blocklnge ist kleiner als bei gewhnlichen
Druckfedern.

www.tevema.com

DIN 17223C / Werkstoff 1.1200 / EN10270-1


max. Betriebstemperatur 80 C
DIN 17224 / X10CrNi18-8 / Werkstoffnr. 1.4310
AISI 302 / EN10270-3
max. Betriebstemperatur 250 C
DIN 2095-2/DIN 2098-2

Konische drukveren/Ressorts coniques


de compression/Conical compression
springs/Konische Druckfedern

Werkstoff
Federstahldraht

Nichtrostender
Stahl


Toleranzen

Oberflchenbehandlung
Die Federn sind gelt. Gegen einen Aufpreis sind auch andere
Oberflchenbehandlungen lieferbar. Dies fhrt jedoch zu einer
Verlngerung der Lieferzeit.
Achtung: Die Kraftwerte sind fr Federn aus rostfreiem Stahl
angegeben. Bei Einsatz von Federstahldraht muss mit einer
Kraftzunahme von 10-15 % gerechnet werden.

Ausfhrung
Windungsrichtung rechts
Endwindungen
angelegt, nicht geschliffen

Ongespannen
Sans compression
Without compression
Ungespannt
Volledig ingedrukt
Compression totale
Complete compression
Vllig zusammengedrckt

Nederlands

Franais

English

Deutsch

d
Di

Du

Lo
Nt
Fc

Lc

paisseur du fil
diamtre intrieur la fine
extrmit
Diamtre extrieur a grosse
extrmit
Longueur libre
Nombre total de spires
Longueur compression totale

Longueur compression totale

thickness of wire
internal diameter at small
end
external diameter at
the large end
length without compression
total number of coils
force of the spring (in N) at
total compression
length at total compression

Drahtdicke
innerer Durchmesse
am kleinen Ende
uerer Durchmesser
am groen Ende
ungespannte Lnge
totale Anzahl der Windungen
Federkraft in N bei vlliger
Kompression
Lnge bei vlliger Kompression

draaddikte
binnen diameter van klein
uiteinde
buiten diameter van groot
uiteinde
ongespannen lengte
totaal aantal windingen
veerkracht in N bij complete
indrukking
lengte bij volledig indrukking

www.tevema.com

39

Konische drukveren
Ressorts coniques de compression

Conical compression Springs


Konische Druckfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
DIN 17223-1.1200
EN10270-1

40

0,3

0,4

0,5


0,6


0,75


1,00


1,20


1,50


1,80


2,00


Di
(kleine uiteinde)

1,8


2,7


2,4


3,5


2,0
3,0


4,5


2,5
3,5


5,4


3,0
4,5


6,5


4,0
6,0


9,0


5,0
7,0


11,0


6,0
9,0


13,0


7,0
11,0


16,0


8,0
12,0

Du

(grote uiteinde)

6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
13
15
15
15
15
15
15
18
20
20
20
20
20
20
22
25
25
25
25
25
25
27
30
30
30
30
30
30
32
35
35
35
35
35
35
36
40
40
40

Lo

6
9
12
3
6
9
8
12
16
4
8
12
8
10
15
20
5
10
15
10
12
18
24
6
12
18
12
15
22
30
8
15
22
15
20
30
40
10
20
30
20
25
38
50
13
25
38
25
30
45
60
15
30
45
30
35
52
70
18
35
52
35
45
68
90

Nt

Fc*

5,0
6,0
7,2
3,3
5,0
6,2
5,0
6,0
8,0
3,5
4,6
6,5
5,0
5,0
6,5
7,5
3,5
4,5
6,0
5,0
5,0
6,5
7,5
3,3
4,8
6,0
5,0
5,0
6,5
7,5
4,0
4,5
5,7
5,0
5,0
6,5
7,5
3,3
4,5
5,7
5,0
5,0
6,5
7,5
3,5
4,0
5,5
5,0
5,0
6,5
7,5
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
7,0
8,0
3,5
4,3
6,0
5,5
5,5
7,0
8,0

2,6
2,5
3,5
1,7
1,3
1,6
5
5,5
6,4
2,9
2,9
3,6
15
13
13
13
4
6
6
17
15
15
15
7
8
8
29
19
19
19
10
15
15
49
37
37
37
22
22
26
68
54
54
54
22
36
36
108
78
78
78
35
56
56
156
117
117
117
45
80
90
196
147
147
147

www.tevema.com

Lc

0,3
0,3
1,0
0,3
0,6
0,9
0,4
0,4
1,6
0,4
0,4
1,8
0,5
0,5
1,2
1,5
0,5
0,5
1,8
0,6
0,6
1,5
1,8
0,6
0,6
2,1
0,75
1,8
1,8
2,2
0,75
0,75
3,00
1,00
1,00
2,50
3,00
1,00
1,00
2,50
1,20
1,20
2,80
3,60
1,20
1,20
2,20
1,50
1,50
3,80
4,50
1,50
1,50
3,30
1,80
1,80
4,50
5,40
1,80
1,80
3,60
2,00
2,00
5,00
6,00

DIN 17224-1.4310
EN10270-3

Nummer

Prijsgroep

Nummer

Prijsgroep

KV901
KV902
KV903
KV904
KV905
KV906
KV907
KV908
KV909
KV910
KV911
KV912
KV913
KV914
KV915
KV916
KV917
KV918
KV919
KV920
KV921
KV922
KV923
KV924
KV925
KV926
KV927
KV928
KV929
KV930
KV931
KV932
KV933
KV934
KV935
KV936
KV937
KV938
KV939
KV940
KV941
KV942
KV943
KV944
KV945
KV946
KV947
KV948
KV949
KV950
KV951
KV952
KV953
KV954
KV955
KV956
KV957
KV958
KV959
KV960
KV961
KV962
KV963
KV964
KV965

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

KV1901
KV1902
KV1903
KV1904
KV1905
KV1906
KV1907
KV1908
KV1909
KV1910
KV1911
KV1912
KV1913
KV1914
KV1915
KV1916
KV1917
KV1918
KV1919
KV1920
KV1921
KV1922
KV1923
KV1924
KV1925
KV1926
KV1927
KV1928
KV1929
KV1930
KV1931
KV1932
KV1933
KV1934
KV1935
KV1936
KV1937
KV1938
KV1939
KV1940
KV1941
KV1942
KV1943
KV1944
KV1945
KV1946
KV1947
KV1948
KV1949
KV1950
KV1951
KV1952
KV1953
KV1954
KV1955
KV1956
KV1957
KV1958
KV1959
KV1960
KV1961
KV1962
KV1963
KV1964
KV1965

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

in VST

in RVS

Conical compression Springs


Konische Druckfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
DIN 17223-1.1200
EN10270-1

2,002,50


3,00

Di
(kleine uiteinde)

18,010,0
15,0


22,0


12,0
18,0

18,0
27,0

Du

(grote uiteinde)

40
40
40
40
45
50
50
50
50
50
50
54
60
60
60
60
60
60

Lo

22
45
68
90
40
50
75
100
25
50
75
50
60
90
120
30
60
90

Nt

3,6
4,7
6,5
7,5
5,0
5,0
6,6
7,5
4,5
4,5
6,5
5,5
5,5
7,0
8,0
4,5
5,5
7,0

Fc*

60
90
120
120
310
200
200
200
60
140
190
390
290
290
290
85
200
200

www.tevema.com

Lc

2,00
2,00
4,00
6,00
2,50
2,50
6,30
7,50
2,50
2,50
6,30
3,00
3,00
7,50
9,00
3,00
7,50
9,00

DIN 17224-1.4310
EN10270-3

Nummer

Prijsgroep

Nummer

Prijsgroep

KV966
KV967
KV968
KV969
KV970
KV971
KV972
KV973
KV974
KV975
KV976
KV977
KV978
KV979
KV980
KV981
KV982
KV983

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

KV1966
KV1967
KV1968
KV1969
KV1970
KV1971
KV1972
KV1973
KV1974
KV1975
KV1976
KV1977
KV1978
KV1979
KV1980
KV1981
KV1982
KV1983

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

in VST

in RVS

41

Konische drukveren/Ressorts coniques


de compression/Conical compression
springs/Konische Druckfedern

Konische drukveren
Ressorts coniques de compression

Trekveren
Ressorts de traction
Extension springs
Zugfedern

 rekveren uit staal en


T
roestvaststaal

Evenals onze drukveren zijn de trekveren uit het TEVEMA


assortiment toepasbaar op veel gebieden, zowel in de Research en
Development als in het onderhoud of bij het maken van prototypes.
Alle trekveren uit ons voorraadprogramma zijn ontworpen en
gespecificeerd naar hoogste technische eisen. Dit programma van
standaard trekveren uit voorraad biedt de veergebruiker een zeer
grote selectiemogelijkheid en een economische wijze om in zeer
korte tijd over precisieveren te beschikken. Voor de berekening van
trekveren verwijzen wij naar DIN 2089-2.
Alle standaard trekveren van Tevema worden geproduceerd met
volledige duitse ogen. De trekveren zijn gewikkeld met initile
voorspanning, zodat de windingen in ongespannen toestand strak
tegen elkaar gewikkeld zijn. Indien u een veer nodig heeft die niet
in ons standaardassortiment terug te vinden is, kan TEVEMA deze
voor u vervaardigen. TEVEMA maakt trekveren met Duitse, Engelse
of speciale ogen in alle vormen en afmetingen.
Tegen meerprijs zijn andere materiaal uitvoeringen mogelijk.
Werkstof
Verenstaal
Roestvaststaal
Toleranties
Uitvoering
Wikkelrichting
Ogen
Toleranties

Din 17223 C / werkstofnr. 1.1200 / EN10270-1


 in 17224 / X10CrNi18-8 werkstofnr. 1.4310/
D
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2
Rechts
2 gesloten duitse ogen volgens Din 2097-3.
Stand willekeurig
Din 2097-2

Notre stock de ressorts de compression standardiss offre aux


ingnieurs des bureaux dtude, aux techniciens et aux services
de maintenance, un moyen conomique de se procurer dans
un dlai trs court des ressorts de prcision. Calculs et plans ne
sont plus indispensables; il suffit simplement de choisir parmi
les spcifications du catalogue et de commander suivant les
rfrences. On conomise ainsi du temps et de largent. Pour le
calcul des ressorts de compressions veuillez vous rfrer aux
normes DIN 2089-1.
Matiere
Acier ressorts
Acier inoxydable

Tolrances

Din 17223C / no. 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi18-8 no. 1.4310
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

Finition
Enroulement
Boucles

Tolrances

Droite
Boucles allemandes fermes selon Din
2097-3. Position angulaire quelconque.
Din 2097-2

Temperature
dacier
inox

max. +80
max. + 250

Traitement
Les ressorts sont huils. D autres traitements sont possibles.
Ceci engendre un surcot et un dlai de livraison plus long.

Werktemperatuur
Verenstaal
max. +80
Roestvaststaal
max. + 250

Bij hogere temperaturen gelieve in conact te
treden met afdeling engineering.
Oppervlaktebehandeling
De veren uit voorraad zijn geolied. Tegen meerprijs zijn ook andere
oppervlaktebehandelingen leverbaar, deze zijn echter niet uit
voorraad leverbaar.

42

 essorts de traction en acier et en


R
acier inoxydable

www.tevema.com

 xtention springs in music wire


E
and strainless steel

Like our compression spring range stock extension springs have


been specified and designed to high precision standards. All exten
sion springs have uniform body diameter and are produced with full
twist loops the same diameter as the body. They are wound with
initial tension; some force is required before the coils are initially
separated. As with other stock components, they are capable of
wide application for experimental, development, prototype and
maintenance work.
Materials
Music wire
Strainless steel
wire

Tolerances
Production
Coiled
Loops

Din 17223 C / No. 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi18-8 no. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

Tolerances

Righthand
2 german loops closed according
DIN 2097-3. In any position
Din 2097-2

Temperature
Music wire
Stainless steel

max. +80
max. + 250

Werkstoff
Federnstahldraht


Nichtrostender Stahl


Toleranzen

DIN 17223 C / Werkstoff 1.1200 /


EN10270-1
DIN 17224 / X10CrNi18-8 Werkstoffnr.
1.14310 / AISI 302 / EN10270-3
DIN 2095-2 / DIN 2098-2 / EN10270-2

Ausfhrung
Windungsrichtung
senToleranzen

rechts
Ganze deutsche sen.
senstellung beliebig.
DIN 2097-2

Oberflchenbehandlung
Die Federn sind gelt. Gegen Aufpreis ist jede
Oberflchenbehandlung mglich. Jedoch nicht ab Lager.

Franais

English

Deutsch

d Draaddikte
Dm Diameter hart op hart
Di Inwendige diameter (Dm - d)

Diamtre du fil
Diamtre moyen
Diamtre intrieur

Wire diameter
Mean coil diameter
Inside diameter

Drahtdurchmesser
Mittlere Windungsdurchmesser
Innerer Durchmesser

Du Uitwendige diameter (Dm + d)


Lo Ongespannen lengte

Diamtre extrieur
Longueur libre

Outside diameter
Free length

uerer Durchmesser
Ungespannte Lnge

max. extended length


Body length
Initial force
Load at Ln in Newton
Compression at Fn
Rate

Gespannte Lnge
Lnge des Federkrpers
Vorspannung
Belastung bei Ln in Newton
Federweg bei Fn in mm
Federrate

Ln
Lk
Fo
Fn
Sn
C

Nederlands

Wie unsere Druckfedern so sind auch die Zugfedern aus dem


Vorrat hohen Qualittsanforderungen angepasst. Bei allen
Zugfedern entspricht der sendurchmesser dem Durchmesser des
Federkrpers. Die Zugfedern sind unter Vorspannung gewickelt.
Wie die anderen Teile aus dem Programm, knnen Sie diese Federn
fr Versuchszwecke, Entwicklungs- und Reparaturarbeiten und fr
den Erstmusterbau anwenden.

Temperatur
Federstahl
max. +80
Nichtrostender Stahl max. 250

Surface treatment
The springs are oiled. On request it is possible to supply them
against an additional price with other surface treatments. However
these are not available from stock.

 ugfedern aus Federstahl und nichtrostenZ


dem Federstahl

Maximale gespannen lengte Ln Longueur en charge


Lengte body
Longueur
Voorspanning
Force initiale
Kracht bij gespannen lengte in N Charge en Ln en Newton
Uittrekking bij kracht Fn
Compression en charge Fn
Krachttoename per mm
Raideur

www.tevema.com

43

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

0,32

0,40

0,50

44

Dm

1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
4,00
4,00
4,00
4,00
5,18
5,18
5,18
5,18
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60
2,00
2,00
2,00

Lo

4,70
6,00
7,90
10,80
15,60
22,00
7,60
11,80
16,60
18,90
21,10
23,70
26,20
28,80
8,70
12,90
17,70
20,00
21,90
24,80
27,30
29,90
10,00
14,20
19,00
23,50
13,20
16,10
20,90
27,30
8,50
13,70
19,70
22,60
25,30
28,50
31,70
34,90
9,60
14,80
20,80
23,70
26,50
29,70
32,90
36,10
10,90
16,10
22,10
25,00
27,80
31,00
34,20
37,40
12,50
17,70
23,70
29,40
12,70
14,30
16,70
20,30
26,30
34,30
7,90
10,40
10,90

Lk

Fo

1,89
3,19
5,09
7,99
12,79
19,19
3,68
7,88
12,68
14,98
17,18
19,78
22,28
24,88
3,52
7,72
12,52
14,82
16,72
19,62
22,12
24,72
3,38
7,58
12,38
16,88
4,45
7,35
12,15
18,55
4,72
9,92
15,92
18,82
21,52
24,72
27,92
31,12
4,56
9,76
15,76
18,66
21,46
24,66
27,86
31,06
4,42
9,62
15,62
18,52
21,32
24,52
27,72
30,92
4,22
9,42
15,42
21,12
1,54
3,14
5,54
9,14
15,14
23,14
5,20
7,70
8,20

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,24
0,24
0,24
0,24
0,09
0,09
0,09
0,09
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,36
0,36
0,36
0,36
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
3,65
3,65
3,65

C N/mm Sn

3,27
1,79
1,08
0,67
0,41
0,27
0,65
0,29
0,18
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09
0,33
0,14
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,18
0,07
0,04
0,03
0,06
0,04
0,02
0,01
1,55
0,70
0,43
0,36
0,32
0,28
0,24
0,22
0,77
0,34
0,21
0,17
0,15
0,13
0,12
0,10
0,41
0,18
0,11
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,22
0,09
0,06
0,04
0,32
0,13
0,07
0,04
0,03
0,02
8,47
5,53
5,17

2,12
3,88
6,45
10,37
16,85
25,50
8,16
18,37
30,04
35,63
40,98
47,30
53,38
59,70
12,98
30,03
49,52
58,86
66,58
78,35
88,50
99,06
19,81
47,04
78,16
107,33
46,33
78,85
132,68
204,44
6,43
14,16
23,09
27,41
31,42
36,18
40,95
45,71
10,30
23,18
38,03
45,21
52,15
60,07
67,99
75,92
15,83
36,30
59,93
71,35
82,37
94,97
107,57
120,17
24,01
56,70
94,42
130,25
12,91
31,04
58,22
99,00
166,96
257,57
2,76
4,23
4,52

Fn

7,91
7,91
7,91
7,91
7,91
7,91
5,94
5,94
5,94
5,94
5,94
5,94
5,94
5,94
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
4,63
3,70
3,70
3,70
3,70
2,85
2,85
2,85
2,85
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
11,26
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
7,02
5,61
5,61
5,61
5,61
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
27,03
27,03
27,03

Nummer

T30620
T30620A
T30620B
T30620C
T30620D
T30620E
T30630
T30630A
T30630B
T30630C
T30630D
T30630E
T30630F
T30630G
T30635
T30635A
T30635B
T30635C
T30635D
T30635E
T30635F
T30635G
T30640
T30640A
T30640B
T30640C
T30650
T30650A
T30650B
T30650C
T30700
T30700A
T30700B
T30700C
T30700D
T30700E
T30700F
T30700G
T30710
T30710A
T30710B
T30710C
T30710D
T30710E
T30710F
T30710G
T30720
T30720A
T30720B
T30720C
T30720D
T30720E
T30720F
T30720G
T30730
T30730A
T30730B
T30730C
T30740
T30740A
T30740B
T30740C
T30740D
T30740E
T30800
T30805
T30810

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Fo C N/mm Sn


0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3,0
3,0
3,0

2,81
1,54
0,93
0,58
0,35
0,23
0,56
0,25
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09
0,08
0,28
0,12
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
0,04
0,15
0,06
0,04
0,03
0,05
0,03
0,02
0,01
1,33
0,60
0,37
0,31
0,27
0,24
0,21
0,19
0,66
0,29
0,18
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09
0,35
0,15
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
0,19
0,08
0,05
0,03
0,27
0,11
0,06
0,04
0,02
0,01
7,27
4,75
4,44

Fn

2,07 6,62
3,78 6,62
6,29 6,62
10,11 6,62
16,43 6,62
24,86 6,62
7,95 4,97
17,91 4,97
29,28 4,97
34,73 4,97
39,95 4,97
46,11 4,97
52,03 4,97
58,20 4,97
12,65 3,88
29,27 3,88
48,27 3,88
57,37 3,88
64,90 3,88
76,37 3,88
86,27 3,88
96,56 3,88
19,31 3,10
45,85 3,10
76,17 3,10
104,61 3,10
45,15 2,39
76,84 2,39
129,30 2,39
199,23 2,39
6,34 9,54
13,97 9,54
22,78 9,54
27,04 9,54
31,00 9,54
35,70 9,54
40,40 9,54
45,10 9,54
10,16 7,44
22,86 7,44
37,52 7,44
44,61 7,44
51,45 7,44
59,26 7,44
67,08 7,44
74,90 7,44
15,61 5,95
35,81 5,95
59,12 5,95
70,38 5,95
81,26 5,95
93,69 5,95
106,12 5,95
118,55 5,95
23,69 4,75
55,93 4,75
93,13 4,75
128,48 4,75
12,73 3,59
30,61 3,59
57,42 3,59
97,63 3,59
164,66 3,59
254,02 3,59
2,69 22,64
4,13 22,64
4,41 22,64

Nummer

Prijsgroep

T40620
T40620A
T40620B
T40620C
T40620D
T40620E
T40630
T40630A
T40630B
T40630C
T40630D
T40630E
T40630F
T40630G
T40635
T40635A
T40635B
T40635C
T40635D
T40635E
T40635F
T40635G
T40640
T40640A
T40640B
T40640C
T40650
T40650A
T40650B
T40650C
T40700
T40700A
T40700B
T40700C
T40700D
T40700E
T40700F
T40700G
T40710
T40710A
T40710B
T40710C
T40710D
T40710E
T40710F
T40710G
T40720
T40720A
T40720B
T40720C
T40720D
T40720E
T40720F
T40720G
T40730
T40730A
T40730B
T40730C
T40740
T40740A
T40740B
T40740C
T40740D
T40740E
T40800
T40805
T40810

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

0,500,550,63

Dm

Lo

2,00 13,40
2,00 15,40
2,00 17,40
2,50
9,70
2,50 16,20
2,50 23,70
2,50 28,00
2,50 31,50
2,50 35,50
2,50 39,50
2,50 43,50
3,00
9,50
3,00 12,50
3,00 17,00
3,00 24,50
3,00 290,00
3,20 10,80
3,20 17,30
3,20 24,80
3,20 28,30
3,20 31,80
3,20 35,80
3,20 39,80
3,20 43,80
4,00 12,10
4,00 18,60
4,00 26,10
4,00 29,60
4,00 33,10
4,00 37,10
4,00 41,10
4,00 45,10
5,00 12,70
5,00 13,70
5,00 14,20
5,00 15,70
5,00 20,20
5,00 27,70
5,00 31,20
5,00 34,70
5,00 37,70
5,00 38,70
5,00 42,70
5,00 46,70
6,30 15,70
6,30 22,20
6,30 29,70
6,30 36,80
2,25
8,80
2,25 12,10
2,25 17,00
2,95
9,90
2,95 13,20
2,95 18,10
2,95 26,40
5,45 13,90
5,45 17,20
5,45 22,10
5,45 30,40
5,45 41,40
2,37
9,00
2,37
9,70
2,37 12,80
2,37 13,50
2,37 17,80
2,37 19,20
3,17 12,30

Lk

Fo

10,70
12,70
14,70
6,10
12,60
20,10
24,40
27,90
31,90
35,90
39,90
5,00
8,00
12,50
20,00
285,50
5,94
12,44
19,94
23,44
26,94
30,94
34,94
38,94
5,80
12,30
19,80
23,30
26,80
30,80
34,80
38,80
4,60
5,60
6,10
7,60
12,10
19,60
23,10
26,60
29,60
30,60
34,60
38,60
5,26
11,76
19,26
26,36
5,74
9,04
13,94
5,58
8,88
13,78
22,08
5,08
8,38
13,28
21,58
32,58
5,87
6,57
9,67
10,37
14,67
16,07
7,73

3,65
3,65
3,65
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,54
0,54
0,54
0,54
4,23
4,23
4,23
2,97
2,97
2,97
2,97
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
4,16

C N/mm Sn

3,90
3,26
2,80
3,64
1,68
1,04
0,85
0,74
0,65
0,58
0,52
2,62
1,57
0,98
0,61
0,04
1,79
0,81
0,50
0,42
0,37
0,32
0,28
0,25
0,94
0,42
0,26
0,22
0,19
0,16
0,15
0,13
0,62
0,50
0,46
0,36
0,22
0,13
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,27
0,11
0,07
0,05
8,67
5,30
3,36
3,97
2,40
1,51
0,93
0,70
0,41
0,25
0,15
0,10
14,50
12,79
8,40
7,80
5,41
4,92
4,47

5,99
7,17
8,34
5,19
11,21
18,15
22,14
25,38
29,08
32,79
36,49
6,06
10,09
16,15
26,24
383,57
8,36
18,35
29,88
35,25
40,63
46,78
52,93
59,07
12,91
28,74
47,01
55,54
64,06
73,80
83,55
93,29
15,88
19,75
21,69
27,50
44,93
73,98
87,54
101,10
112,72
116,59
132,08
147,58
29,93
70,81
117,98
162,63
3,16
5,16
8,15
5,32
8,81
14,00
22,78
17,03
29,44
47,86
79,07
120,43
2,65
3,00
4,57
4,93
7,10
7,81
6,50

Fn

27,03
27,03
27,03
21,61
21,61
21,61
21,61
21,61
21,61
21,61
21,61
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
16,87
16,87
16,87
16,87
16,87
16,87
16,87
16,87
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
13,49
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
8,54
8,54
8,54
8,54
31,61
31,61
31,61
24,10
24,10
24,10
24,10
13,02
13,02
13,02
13,02
13,02
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
33,22

Nummer

T30815
T30820
T30825
T30826
T30826A
T30826B
T30826C
T30826D
T30826E
T30826F
T30826G
T30830
T30840
T30850
T30860
T30870
T30875
T30875A
T30875B
T30875C
T30875D
T30875E
T30875F
T30875G
T30876
T30876A
T30876B
T30876C
T30876D
T30876E
T30876F
T30876G
T30880
T30881
T30882
T30890
T30900
T30910
T30911
T30912
T30920
T30921
T30922
T30923
T30924
T30925
T30926
T30927
T30930
T30940
T30950
T30960
T30970
T30980
T30990
T31000
T31010
T31020
T31030
T31040
T31048
T31050
T31049
T31060
T31065
T31070
T31071

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

Fo C N/mm Sn


3,0
3,0
3,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
3,6
3,6
3,6
2,5
2,5
2,5
2,5
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
3,5

3,35
2,80
2,41
3,13
1,45
0,89
0,73
0,64
0,56
0,49
0,44
2,25
1,35
0,84
0,52
0,04
1,53
0,70
0,43
0,36
0,32
0,27
0,24
0,22
0,81
0,36
0,22
0,19
0,16
0,14
0,12
0,11
0,53
0,43
0,39
0,31
0,19
0,11
0,10
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,23
0,10
0,06
0,04
7,45
4,55
2,89
3,41
2,06
1,30
0,80
0,60
0,35
0,21
0,13
0,08
12,45
10,99
7,22
6,70
4,65
4,23
3,84

5,85
6,99
8,14
5,06
10,94
17,72
21,61
24,77
28,39
32,00
35,62
5,91
9,85
15,76
25,61
374,36
8,16
17,91
29,16
34,41
39,66
45,66
51,66
57,66
12,60
28,05
45,88
54,20
62,52
72,03
81,54
91,05
15,50
19,28
21,17
26,84
43,85
72,20
85,43
98,65
109,99
113,77
128,89
144,01
29,21
69,09
115,12
158,68
3,13
5,12
8,08
5,28
8,74
13,89
22,60
16,89
29,20
47,47
78,43
119,45
2,63
2,99
4,54
4,90
7,06
7,76
6,46

Fn

Nummer

Prijsgroep

22,64
22,64
22,64
18,11
18,11
18,11
18,11
18,11
18,11
18,11
18,11
15,08
15,08
15,08
15,08
15,08
14,13
14,13
14,13
14,13
14,13
14,13
14,13
14,13
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
9,03
7,16
7,16
7,16
7,16
26,92
26,92
26,92
20,52
20,52
20,52
20,52
11,08
11,08
11,08
11,08
11,08
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
28,33

T40815
T40820
T40825
T40826
T40826A
T40826B
T40826C
T40826D
T40826E
T40826F
T40826G
T40830
T40840
T40850
T40860
T40870
T40875
T40875A
T40875B
T40875C
T40875D
T40875E
T40875F
T40875G
T40876
T40876A
T40876B
T40876C
T40876D
T40876E
T40876F
T40876G
T40880
T40881
T40882
T40890
T40900
T40910
T40911
T40912
T40920
T40921
T40922
T40923
T40924
T40925
T40926
T40927
T40930
T40940
T40950
T40960
T40970
T40980
T40990
T41000
T41010
T41020
T41030
T41040
T41048
T41050
T41049
T41060
T41065
T41070
T41071

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

45

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

0,630,70

46

Dm

3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,87
3,87
3,87
3,87
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
5,67
5,67
5,67
5,67
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
7,97
7,97
7,97
7,97
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
7,30
7,30
7,30
7,30

Lo

20,40
29,90
34,30
38,70
43,80
48,80
53,90
12,10
15,90
21,60
31,00
13,50
21,70
31,20
35,60
40,00
45,10
50,10
55,20
15,10
23,30
32,80
37,20
41,60
46,70
53,70
58,80
40,80
53,40
67,20
78,60
17,20
25,40
34,90
39,20
43,60
48,70
53,70
58,80
16,10
19,90
25,60
35,00
47,60
19,90
28,10
37,60
46,40
11,10
15,30
21,60
32,10
46,10
13,50
17,70
24,00
34,50
48,50
17,50
21,70
28,00
38,50
52,50
18,30
22,50
28,80
39,30

Lk

Fo

15,83
25,33
29,73
34,13
39,23
44,23
49,33
6,27
10,07
15,77
25,17
7,49
15,69
25,19
29,59
33,99
39,09
44,09
49,19
7,29
15,49
24,99
29,39
33,79
38,89
45,89
50,99
31,73
44,33
58,13
69,53
7,05
15,25
24,75
29,05
33,45
38,55
43,55
48,65
5,77
9,57
15,27
24,67
37,27
6,69
14,89
24,39
33,19
7,32
11,52
17,82
28,32
42,32
7,02
11,22
17,52
28,02
42,02
6,52
10,72
17,02
27,52
41,52
6,42
10,62
16,92
27,42

4,16
4,16
4,16
4,16
4,16
4,16
4,16
3,15
3,15
3,15
3,15
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
1,71
1,71
1,71
1,71
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
0,81
0,81
0,81
0,81
6,81
6,81
6,81
6,81
6,81
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,56
1,56
1,56
1,56

C N/mm Sn

2,09
1,29
1,09
0,95
0,82
0,73
0,65
3,09
1,85
1,15
0,71
2,36
1,07
0,66
0,56
0,48
0,42
0,37
0,33
1,24
0,55
0,34
0,29
0,25
0,22
0,18
0,16
0,18
0,13
0,10
0,08
0,64
0,28
0,17
0,14
0,13
0,11
0,10
0,09
0,76
0,44
0,27
0,16
0,11
0,33
0,14
0,08
0,06
11,78
7,21
4,56
2,82
1,87
3,41
2,05
1,28
0,79
0,52
0,94
0,54
0,33
0,20
0,13
0,77
0,44
0,27
0,17

13,92
22,62
26,64
30,67
35,34
39,92
44,59
7,77
13,01
20,87
33,83
9,96
21,88
35,68
42,07
48,46
55,87
63,13
70,54
15,38
34,31
56,25
66,41
76,57
88,35
104,52
116,29
94,39
132,64
174,52
209,13
24,02
54,71
90,27
106,36
122,83
141,92
160,63
179,72
19,88
34,58
56,63
92,99
141,73
37,50
88,25
147,05
201,52
3,77
6,15
9,74
15,71
23,67
8,64
14,39
23,01
37,37
56,52
20,55
35,38
57,62
94,70
144,13
23,42
40,62
66,41
109,40

Fn

33,22
33,22
33,22
33,22
33,22
33,22
33,22
27,20
27,20
27,20
27,20
26,51
26,51
26,51
26,51
26,51
26,51
26,51
26,51
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
21,16
18,54
18,54
18,54
18,54
16,76
16,76
16,76
16,76
16,76
16,76
16,76
16,76
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
13,17
13,17
13,17
13,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
33,30
33,30
33,30
33,30
33,30
21,03
21,03
21,03
21,03
21,03
19,58
19,58
19,58
19,58

Nummer

T31071A
T31071B
T31071C
T31071D
T31071E
T31071F
T31071G
T31080
T31090
T31100
T31110
T31111
T31111A
T31111B
T31111C
T31111D
T31111E
T31111F
T31111G
T31115
T31115A
T31115B
T31115C
T31115D
T31115E
T31115F
T31115G
T31116
T31116A
T31116B
T31116C
T31117
T31117A
T31117B
T31117C
T31117D
T31117E
T31117G
T31117F
T31120
T31130
T31140
T31150
T31160
T31165
T31165A
T31165B
T31165C
T31170
T31180
T31190
T31195
T31196
T31200
T31210
T31220
T31230
T31235
T31240
T31250
T31260
T31270
T31280
T31281
T31281A
T31281B
T31281C

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fo C N/mm Sn


3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,7
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,7
0,7
0,7
0,7
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3

1,79
1,10
0,94
0,81
0,71
0,63
0,56
2,66
1,59
0,99
0,61
2,02
0,92
0,57
0,48
0,42
0,36
0,32
0,29
1,06
0,48
0,29
0,25
0,21
0,18
0,16
0,14
0,15
0,11
0,08
0,07
0,55
0,24
0,15
0,12
0,11
0,09
0,08
0,07
0,65
0,38
0,23
0,14
0,09
0,28
0,12
0,07
0,05
10,12
6,19
3,91
2,43
1,61
2,93
1,76
1,10
0,68
0,45
0,80
0,47
0,29
0,17
0,11
0,66
0,38
0,23
0,14

13,83
22,47
26,48
30,48
35,12
39,67
44,31
7,72
12,93
20,74
33,61
9,90
21,74
35,45
41,80
48,15
55,52
62,73
70,10
15,28
34,09
55,89
65,99
76,08
87,78
103,85
115,55
93,78
131,78
173,40
207,78
23,87
54,36
89,68
105,67
122,03
141,00
159,59
178,55
19,75
34,35
56,26
92,39
140,81
37,25
87,67
146,08
200,19
3,74
6,10
9,66
15,58
23,48
8,57
14,27
22,82
37,07
56,06
20,38
35,09
57,15
93,92
142,94
23,23
40,28
65,86
108,50

Fn

Nummer

Prijsgroep

28,33
28,33
28,33
28,33
28,33
28,33
28,33
23,20
23,20
23,20
23,20
22,61
22,61
22,61
22,61
22,61
22,61
22,61
22,61
18,05
18,05
18,05
18,05
18,05
18,05
18,05
18,05
15,82
15,82
15,82
15,82
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,07
14,07
14,07
14,07
14,07
11,24
11,24
11,24
11,24
43,57
43,57
43,57
43,57
43,57
28,35
28,35
28,35
28,35
28,35
17,91
17,91
17,91
17,91
17,91
16,68
16,68
16,68
16,68

T41071A
T41071B
T41071C
T41071D
T41071E
T41071F
T41071G
T41080
T41090
T41100
T41110
T41111
T41111A
T41111B
T41111C
T41111D
T41111E
T41111F
T41111G
T41115
T41115A
T41115B
T41115C
T41115D
T41115E
T41115F
T41115G
T41116
T41116A
T41116B
T41116C
T41117
T41117A
T41117B
T41117C
T41117D
T41117E
T41117G
T41117F
T41120
T41130
T41140
T41150
T41160
T41165
T41165A
T41165B
T41165C
T41170
T41180
T41190
T41195
T41196
T41200
T41210
T41220
T41230
T41235
T41240
T41250
T41260
T41270
T41280
T41281
T41281A
T41281B
T41281C

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

0,70
0,800,90
Dm

Lo

7,30 53,30
3,20 12,60
3,20 17,40
3,20 24,60
4,00 15,50
4,00 17,90
4,00 25,90
4,00 37,90
4,00 43,50
4,00 49,10
4,00 55,50
4,00 61,90
4,00 68,30
4,70 15,00
4,70 19,80
4,70 27,00
4,70 39,00
4,70 290,00
5,00 17,90
5,00 28,30
5,00 40,30
5,00 45,10
5,00 50,70
5,00 57,10
5,00 63,50
5,00 69,90
5,60 36,40
5,60 49,20
5,60 62,00
5,60 74,80
6,30 19,20
6,30 29,60
6,30 41,60
6,30 47,20
6,30 52,80
6,30 59,20
6,30 65,60
6,30 72,00
7,00 22,50
7,20 26,50
8,00 21,90
8,00 32,30
8,00 44,30
8,00 49,90
8,00 55,50
8,00 61,90
8,00 68,30
8,00 74,70
8,20 20,60
8,20 25,40
8,20 32,60
8,20 44,60
8,20 60,60
10,00 25,10
10,00 35,50
10,00 47,50
10,00 58,70
3,60 14,20
3,60 19,60
3,60 27,70
3,60 41,20
5,40 62,10
5,40 17,10
5,40 22,50
5,40 30,60
5,40 44,10
7,60 48,50

Lk

41,42
8,28
13,08
20,28
9,74
12,14
20,14
32,14
37,74
43,34
49,74
56,14
62,54
7,98
12,78
19,98
31,98
282,98
10,34
20,74
32,74
37,54
43,14
49,54
55,94
62,34
27,76
40,56
53,36
66,16
9,30
19,70
31,70
37,30
42,90
49,30
55,70
62,10
11,34
14,98
8,94
19,34
31,34
36,94
42,54
48,94
55,34
61,74
7,28
12,08
19,28
31,28
47,28
8,54
18,94
30,94
42,14
9,34
14,74
22,84
36,34
54,00
9,00
14,40
22,50
36,00
36,44

Fo

1,56
8,71
8,71
8,71
6,53
6,53
6,53
6,53
6,53
6,53
6,53
6,53
6,53
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,79
4,04
4,04
4,04
4,04
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
2,80
2,66
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
1,31
1,31
1,31
1,31
10,83
10,83
10,83
10,83
6,32
6,32
6,32
6,32
6,32
3,71

C N/mm Sn

0,11
13,62
8,30
5,23
5,83
4,60
2,70
1,66
1,41
1,23
1,07
0,94
0,85
4,48
2,68
1,68
1,03
0,11
2,80
1,34
0,84
0,73
0,63
0,55
0,48
0,43
0,71
0,48
0,36
0,29
1,57
0,71
0,43
0,37
0,32
0,28
0,24
0,22
0,92
0,63
0,80
0,35
0,21
0,18
0,16
0,14
0,12
0,11
0,93
0,54
0,33
0,20
0,13
0,43
0,18
0,11
0,08
15,28
9,32
5,88
3,64
0,72
4,72
2,83
1,77
1,09
0,39

166,73
4,19
6,87
10,90
7,89
10,01
17,07
27,66
32,61
37,55
43,20
48,85
54,49
8,82
14,72
23,56
38,30
346,61
13,31
27,81
44,55
51,25
59,06
67,98
76,91
85,84
47,49
70,04
92,58
115,13
19,10
42,47
69,43
82,01
94,59
108,97
123,35
137,73
29,46
42,03
30,05
68,44
112,73
133,41
154,08
177,70
201,33
224,95
25,19
43,84
71,83
118,47
180,65
45,61
106,91
177,63
243,63
4,58
7,52
11,92
19,25
66,08
10,08
16,80
26,88
43,68
89,54

Fn

19,58
65,73
65,73
65,73
52,57
52,57
52,57
52,57
52,57
52,57
52,57
52,57
52,57
44,73
44,73
44,73
44,73
44,73
42,04
42,04
42,04
42,04
42,04
42,04
42,04
42,04
37,53
37,53
37,53
37,53
33,35
33,35
33,35
33,35
33,35
33,35
33,35
33,35
30,01
29,17
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24
26,24
25,60
25,60
25,60
25,60
25,60
20,98
20,98
20,98
20,98
80,86
80,86
80,86
80,86
53,86
53,86
53,86
53,86
53,86
38,23

Nummer

T31281D
T31290
T31300
T31310
T31311
T31311A
T31311B
T31311C
T31311D
T31311E
T31311F
T31311G
T31311H
T31320
T31330
T31340
T31350
T31360
T31361
T31361A
T31361B
T31361C
T31361D
T31361E
T31361F
T31361G
T31362
T31362A
T31362B
T31362C
T31363
T31363A
T31363B
T31363C
T31363D
T31363E
T31363F
T31363G
T31364
T31365
T31366
T31366A
T31366B
T31366C
T31366D
T31366E
T31366F
T31366G
T31370
T31380
T31390
T31400
T31410
T31411
T31411A
T31411B
T31411C
T31420
T31430
T31440
T31445
T31446
T31450
T31460
T31470
T31480
T31483

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Fo C N/mm Sn


1,3
7,4
7,4
7,4
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
3,4
3,4
3,4
3,4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,4
2,3
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,1
1,1
1,1
1,1
9,2
9,2
9,2
9,2
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
3,2

0,09
11,70
7,13
4,49
5,01
3,95
2,32
1,43
1,21
1,05
0,92
0,81
0,73
3,85
2,31
1,44
0,89
0,10
2,40
1,15
0,72
0,62
0,54
0,47
0,42
0,37
0,61
0,41
0,31
0,25
1,35
0,61
0,37
0,31
0,27
0,24
0,21
0,19
0,79
0,54
0,69
0,30
0,18
0,15
0,13
0,12
0,10
0,09
0,80
0,46
0,28
0,17
0,11
0,37
0,16
0,10
0,07
13,12
8,00
5,05
3,12
0,62
4,05
2,43
1,52
0,93
0,33

165,35
4,16
6,83
10,84
7,85
9,95
16,97
27,50
32,42
37,33
42,95
48,56
54,18
8,77
14,63
23,42
38,08
344,58
13,23
27,65
44,29
50,95
58,71
67,59
76,46
85,34
47,21
69,63
92,04
114,45
18,99
42,21
69,02
81,52
94,03
108,33
122,62
136,92
29,29
41,78
29,87
68,03
112,06
132,60
153,15
176,63
200,12
223,60
25,03
43,58
71,39
117,75
179,57
45,34
106,25
176,54
242,14
4,56
7,48
11,85
19,15
65,73
10,03
16,71
26,74
43,45
89,06

Fn

Nummer

Prijsgroep

16,68
56,10
56,10
56,10
44,86
44,86
44,86
44,86
44,86
44,86
44,86
44,86
44,86
38,17
38,17
38,17
38,17
38,17
35,88
35,88
35,88
35,88
35,88
35,88
35,88
35,88
32,03
32,03
32,03
32,03
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
25,61
24,89
22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
22,40
21,85
21,85
21,85
21,85
21,85
17,90
17,90
17,90
17,90
69,04
69,04
69,04
69,04
45,99
45,99
45,99
45,99
45,99
32,64

T41281D
T41290
T41300
T41310
T41311
T41311A
T41311B
T41311C
T41311D
T41311E
T41311F
T41311G
T41311H
T41320
T41330
T41340
T41350
T41360
T41361
T41361A
T41361B
T41361C
T41361D
T41361E
T41361F
T41361G
T41362
T41362A
T41362B
T41362C
T41363
T41363A
T41363B
T41363C
T41363D
T41363E
T41363F
T41363G
T41364
T41365
T41366
T41366A
T41366B
T41366C
T41366D
T41366E
T41366F
T41366G
T41370
T41380
T41390
T41400
T41410
T41411
T41411A
T41411B
T41411C
T41420
T41430
T41440
T41445
T41446
T41450
T41460
T41470
T41480
T41483

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
L
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

47

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

0,901,00


1,10


48

Dm

Lo

7,60 61,10
7,60 73,70
7,60 98,90
9,10 23,00
9,10 28,40
9,10 36,50
9,10 50,00
9,10 68,00
4,00 15,80
4,00 21,80
4,00 30,80
5,00 19,40
5,00 32,40
5,00 36,40
5,00 47,40
5,00 48,40
5,00 54,40
5,00 61,40
5,00 63,40
5,00 69,40
5,00 77,40
5,00 85,40
6,00 19,00
6,00 25,00
6,00 34,00
6,00 49,00
6,00 290,00
6,30 21,40
6,30 34,40
6,30 49,40
6,30 56,50
6,30 63,50
6,30 71,50
6,30 79,50
6,30 87,50
7,00 42,00
8,00 24,00
8,00 37,20
8,00 52,20
8,00 59,20
8,00 66,20
8,00 74,20
8,00 82,20
8,00 90,20
8,40 38,00
8,40 53,00
8,40 80,00
8,40 90,80
10,00 25,40
10,00 27,40
10,00 31,40
10,00 40,40
10,00 55,40
10,00 62,40
10,00 69,40
10,00 75,40
10,00 77,40
10,00 85,40
10,00 93,40
12,50 31,40
12,50 44,40
12,50 59,40
12,50 73,40
4,40 17,40
4,40 24,00
4,40 33,90
4,40 50,40

Lk

49,04
61,64
86,84
8,24
13,64
21,74
35,24
53,24
10,40
16,40
25,40
12,20
25,20
29,20
40,20
41,20
47,20
54,20
56,20
62,20
70,20
78,20
10,00
16,00
25,00
40,00
281,00
11,86
24,86
39,86
46,96
53,96
61,96
69,96
77,96
31,20
11,40
24,60
39,60
46,60
53,60
61,60
69,60
77,60
24,68
39,68
66,68
77,48
9,20
11,20
15,20
24,20
39,20
46,20
53,20
59,20
61,20
69,20
77,20
10,70
23,70
38,70
52,70
11,46
18,06
27,96
44,46

Fo

3,71
3,71
3,71
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
13,14
13,14
13,14
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
9,85
7,66
7,66
7,66
7,66
7,66
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
6,10
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,53
4,53
4,53
4,53
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
3,28
1,97
1,97
1,97
1,97
15,68
15,68
15,68
15,68

C N/mm Sn

0,29
0,23
0,16
1,09
0,63
0,38
0,23
0,15
16,93
10,34
6,52
7,28
3,37
2,89
2,08
2,03
1,76
1,53
1,48
1,33
1,18
1,06
5,24
3,14
1,97
1,21
0,17
3,75
1,71
1,05
0,89
0,77
0,67
0,59
0,53
0,98
1,91
0,84
0,52
0,44
0,38
0,33
0,29
0,26
0,73
0,44
0,26
0,23
1,24
1,00
0,72
0,44
0,27
0,23
0,20
0,18
0,17
0,15
0,13
0,54
0,23
0,14
0,10
18,59
11,36
7,17
4,44

121,29
153,03
216,52
26,90
46,70
76,39
125,87
191,84
5,04
8,26
13,09
9,47
20,46
23,85
33,15
33,99
39,07
44,99
46,68
51,75
58,52
65,28
11,06
18,43
29,49
47,92
344,06
14,75
32,41
52,79
62,43
71,94
82,81
93,68
104,54
50,97
23,13
52,49
85,84
101,41
116,98
134,77
152,56
170,36
58,27
95,18
161,61
188,19
29,00
36,07
50,22
82,05
135,10
159,85
184,61
205,83
212,90
241,19
269,48
54,77
128,17
212,86
291,91
5,50
9,01
14,27
23,04

Fn

38,23
38,23
38,23
31,91
31,91
31,91
31,91
31,91
98,50
98,50
98,50
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
78,77
65,62
65,62
65,62
65,62
65,62
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
62,49
56,22
49,18
49,18
49,18
49,18
49,18
49,18
49,18
49,18
46,83
46,83
46,83
46,83
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
39,31
31,42
31,42
31,42
31,42
118,00
118,00
118,00
118,00

Nummer

T31483A
T31483B
T31483C
T31490
T31500
T31510
T31520
T31530
T31540
T31550
T31560
T31565
T31565A
T31565B
T31565C
T31565D
T31565E
T31565F
T31565G
T31565H
T31565J
T31565K
T31570
T31580
T31590
T31600
T31610
T31611
T31611A
T31611B
T31611C
T31611D
T31611E
T31611F
T31611G
T31612
T31613
T31613A
T31613B
T31613C
T31613D
T31613E
T31613F
T31613G
T31614
T31614A
T31614B
T31614C
T31620
T31621
T31630
T31640
T31650
T31655
T31656
T31660
T31660A
T31661
T31662
T31663
T31664
T31665
T31666
T31670
T31680
T31690
T31693

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
D
D
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
G
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Fo C N/mm Sn


3,2
3,2
3,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
11,2
11,2
11,2
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
5,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
3,9
3,9
3,9
3,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
1,7
1,7
1,7
1,7
13,3
13,3
13,3
13,3

0,24
0,19
0,14
0,93
0,54
0,33
0,20
0,13
14,54
8,88
5,60
6,25
2,89
2,48
1,79
1,74
1,52
1,32
1,27
1,14
1,01
0,91
4,50
2,70
1,69
1,04
0,14
3,22
1,47
0,90
0,76
0,66
0,57
0,51
0,45
0,84
1,64
0,72
0,44
0,37
0,32
0,28
0,25
0,22
0,62
0,38
0,22
0,19
1,07
0,86
0,62
0,38
0,23
0,19
0,17
0,15
0,15
0,13
0,11
0,46
0,20
0,12
0,09
15,97
9,75
6,16
3,82

120,63
152,20
215,35
26,76
46,44
75,96
125,17
190,79
5,03
8,23
13,04
9,44
20,40
23,77
33,04
33,89
38,94
44,84
46,53
51,59
58,33
65,07
11,02
18,37
29,40
47,77
342,95
14,70
32,31
52,62
62,23
71,71
82,54
93,37
104,20
50,80
23,05
52,31
85,56
101,08
116,59
134,32
152,06
169,79
58,07
94,86
161,07
187,56
28,90
35,95
50,05
81,77
134,64
159,31
183,98
205,13
212,18
240,37
268,57
54,58
127,72
212,12
290,89
5,48
8,97
14,21
22,95

Fn

32,64
32,64
32,64
27,24
27,24
27,24
27,24
27,24
84,28
84,28
84,28
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
56,15
56,15
56,15
56,15
56,15
53,47
53,47
53,47
53,47
53,47
53,47
53,47
53,47
48,11
42,08
42,08
42,08
42,08
42,08
42,08
42,08
42,08
40,07
40,07
40,07
40,07
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
33,64
26,89
26,89
26,89
26,89
100,89
100,89
100,89
100,89

Nummer

Prijsgroep

T41483A
T41483B
T41483C
T41490
T41500
T41510
T41520
T41530
T41540
T41550
T41560
T41565
T41565A
T41565B
T41565C
T41565D
T41565E
T41565F
T41565G
T41565H
T41565J
T41565K
T41570
T41580
T41590
T41600
T41610
T41611
T41611A
T41611B
T41611C
T41611D
T41611E
T41611F
T41611G
T41612
T41613
T41613A
T41613B
T41613C
T41613D
T41613E
T41613F
T41613G
T41614
T41614A
T41614B
T41614C
T41620
T41621
T41630
T41640
T41650
T41655
T41656
T41660
T41660A
T41661
T41662
T41663
T41664
T41665
T41666
T41670
T41680
T41690
T41693

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
L
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

1,10


1,20
1,25

Dm

4,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
4,80
4,80
4,80
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
4,25
4,25
4,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
7,95
8,75
8,75
8,75
8,75
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
11,45
11,45
11,45
11,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45
12,45

Lo

72,40
20,60
27,20
37,10
53,60
75,60
27,80
34,40
44,30
60,80
82,80
19,00
26,20
37,00
23,00
30,20
41,00
59,00
290,00
30,20
37,40
48,20
66,20
90,20
17,30
24,80
34,80
24,30
40,50
55,30
68,10
76,80
86,80
96,80
106,00
27,00
43,30
58,50
70,80
79,50
89,50
99,50
109,00
47,00
59,50
72,00
97,00
30,20
46,50
61,20
74,00
82,70
92,70
102,00
112,00
71,30
96,30
121,00
146,00
34,20
50,50
65,20
80,00
88,70
98,70
108,70
118,70

Lk

66,46
11,06
17,66
27,56
44,06
66,06
10,16
16,76
26,66
43,16
65,16
12,52
19,72
30,52
12,02
19,22
30,02
48,02
279,02
11,12
18,32
29,12
47,12
71,12
11,90
19,40
29,40
15,30
31,50
46,30
59,10
67,80
77,80
87,80
97,00
14,94
31,24
46,44
58,74
67,44
77,44
87,44
96,94
33,50
46,00
58,50
83,50
14,54
30,84
45,54
58,34
67,04
77,04
86,34
96,34
52,94
77,94
102,64
127,64
14,04
30,34
45,04
59,84
68,54
78,54
88,54
98,54

Fo

15,68
9,56
9,56
9,56
9,56
9,56
3,99
3,99
3,99
3,99
3,99
18,41
18,41
18,41
10,53
10,53
10,53
10,53
10,53
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76
24,15
24,15
24,15
14,84
14,84
14,84
14,84
14,84
14,84
14,84
14,84
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
10,61
9,19
9,19
9,19
9,19
7,48
7,48
7,48
7,48
7,48
7,48
7,48
7,48
5,85
5,85
5,85
5,85
4,99
4,99
4,99
4,99
4,99
4,99
4,99
4,99

C N/mm Sn

2,95
6,28
3,78
2,37
1,46
0,96
1,40
0,81
0,50
0,30
0,20
20,25
12,38
7,82
6,02
3,62
2,26
1,39
0,24
1,56
0,90
0,55
0,34
0,22
38,03
22,31
14,39
9,06
4,21
2,83
2,20
1,91
1,66
1,47
1,33
4,52
2,06
1,37
1,08
0,94
0,81
0,72
0,65
1,44
1,04
0,81
0,56
2,38
1,07
0,71
0,55
0,48
0,42
0,37
0,33
0,40
0,27
0,20
0,16
1,26
0,55
0,37
0,28
0,24
0,21
0,19
0,17

34,72
11,38
18,92
30,24
49,09
74,23
31,14
53,83
87,86
144,57
220,20
5,95
9,74
15,42
13,41
22,34
35,72
58,03
344,36
33,21
57,32
93,48
153,75
234,10
3,99
6,80
10,55
11,56
24,89
37,07
47,60
54,75
62,98
71,21
78,78
18,45
40,42
60,90
77,48
89,20
102,68
116,16
128,96
52,95
73,48
94,00
135,05
28,46
63,37
94,85
122,26
140,89
162,30
182,22
203,63
148,14
219,79
290,58
362,23
43,64
99,26
149,42
199,92
229,61
263,73
297,86
331,98

Fn

118,00
81,08
81,08
81,08
81,08
81,08
47,54
47,54
47,54
47,54
47,54
138,94
138,94
138,94
91,30
91,30
91,30
91,30
91,30
56,42
56,42
56,42
56,42
56,42
175,99
175,99
175,99
119,62
119,62
119,62
119,62
119,62
119,62
119,62
119,62
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
85,39
85,39
85,39
85,39
75,07
75,07
75,07
75,07
75,07
75,07
75,07
75,07
65,21
65,21
65,21
65,21
59,96
59,96
59,96
59,96
59,96
59,96
59,96
59,96

Nummer

T31695
T31700
T31710
T31720
T31730
T31735
T31740
T31750
T31760
T31770
T31780
T31790
T31800
T31810
T31820
T31830
T31840
T31850
T31860
T31870
T31880
T31890
T31900
T31910
T31911
T31912
T31913
T31913A
T31913B
T31913C
T31913D
T31913E
T31913F
T31913G
T31913H
T31914
T31914A
T31914B
T31914C
T31914D
T31914E
T31914F
T31914G
T31915
T31915A
T31915B
T31915C
T31916
T31916A
T31916B
T31916C
T31916D
T31916E
T31916F
T31916G
T31917
T31917A
T31917B
T31917C
T31918
T31918A
T31918B
T31918C
T31918D
T31918E
T31918F
T31918G

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
E
E
F
G
E
E
E
E
E
E
F
F

Fo C N/mm Sn


13,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
15,7
15,7
15,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
20,6
20,6
20,6
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
7,8
7,8
7,8
7,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
5,0
5,0
5,0
5,0
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

2,53
5,40
3,25
2,03
1,25
0,83
1,20
0,69
0,43
0,26
0,17
17,39
10,63
6,71
5,17
3,11
1,94
1,20
0,20
1,34
0,77
0,47
0,29
0,19
32,66
19,17
12,36
7,78
3,62
2,43
1,89
1,64
1,43
1,26
1,14
3,88
1,77
1,18
0,92
0,80
0,70
0,62
0,56
1,24
0,89
0,70
0,48
2,04
0,92
0,61
0,47
0,41
0,36
0,32
0,29
0,34
0,23
0,18
0,14
1,08
0,48
0,32
0,24
0,21
0,18
0,16
0,14

34,59
11,34
18,85
30,12
48,90
73,94
31,01
53,60
87,49
143,97
219,28
5,93
9,71
15,37
13,37
22,26
35,61
57,85
343,26
33,10
57,13
93,17
153,24
233,32
3,99
6,80
10,55
11,56
24,88
37,05
47,58
54,73
62,96
71,18
78,75
18,44
40,40
60,88
77,45
89,17
102,64
116,11
128,91
52,93
73,44
93,96
134,99
28,45
63,33
94,80
122,20
140,82
162,22
182,13
203,53
148,06
219,67
290,42
362,03
43,62
99,20
149,33
199,81
229,48
263,58
297,68
331,78

Fn

100,89
69,32
69,32
69,32
69,32
69,32
40,65
40,65
40,65
40,65
40,65
118,89
118,89
118,89
78,12
78,12
78,12
78,12
78,12
48,27
48,27
48,27
48,27
48,27
151,01
151,01
151,01
102,64
102,64
102,64
102,64
102,64
102,64
102,64
102,64
80,66
80,66
80,66
80,66
80,66
80,66
80,66
80,66
73,27
73,27
73,27
73,27
64,41
64,41
64,41
64,41
64,41
64,41
64,41
64,41
55,96
55,96
55,96
55,96
51,45
51,45
51,45
51,45
51,45
51,45
51,45
51,45

Nummer

Prijsgroep

T41695
T41700
T41710
T41720
T41730
T41735
T41740
T41750
T41760
T41770
T41780
T41790
T41800
T41810
T41820
T41830
T41840
T41850
T41860
T41870
T41880
T41890
T41900
T41910
T41911
T41912
T41913
T41913A
T41913B
T41913C
T41913D
T41913E
T41913F
T41913G
T41913H
T41914
T41914A
T41914B
T41914C
T41914D
T41914E
T41914F
T41914G
T41915
T41915A
T41915B
T41915C
T41916
T41916A
T41916B
T41916C
T41916D
T41916E
T41916F
T41916G
T41917
T41917A
T41917B
T41917C
T41918
T41918A
T41918B
T41918C
T41918D
T41918E
T41918F
T41918G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
M
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
J
J
H
H
J
K
H
H
H
H
H
H
J
J

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

49

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

1,251,30
1,401,50
1,6050

Dm

15,95
15,95
15,95
15,95
10,00
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
8,60
8,60
8,60
8,60
8,60
8,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
8,50
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,40
9,40
9,40
9,40
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,10
11,10
11,10
11,10
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
15,40
15,40
15,40
15,40
15,40
16,00

Lo

39,80
56,10
70,80
91,90
134,00
22,10
30,50
43,10
64,10
92,10
26,90
35,30
47,90
68,90
96,90
290,00
34,90
43,30
55,90
76,90
105,00
218,00
23,60
25,30
33,20
34,90
46,00
49,30
31,00
51,80
61,40
75,80
87,00
98,20
111,00
123,00
136,00
30,10
39,70
54,10
78,10
34,20
55,00
79,00
93,60
104,00
117,00
130,00
143,00
68,00
92,00
115,00
139,00
38,20
59,00
83,00
94,20
105,00
118,00
131,00
143,00
39,70
49,30
63,70
87,70
120,00
43,80

Lk

13,34
29,64
44,34
65,44
118,34
14,54
22,94
35,54
56,54
84,54
13,94
22,34
34,94
55,94
83,94
277,04
12,94
21,34
33,94
54,94
83,04
205,40
14,96
16,66
24,56
26,26
37,36
40,66
19,48
40,28
49,88
64,28
75,48
86,68
99,48
111,48
124,48
16,06
25,66
40,06
64,06
19,08
39,88
63,88
78,48
88,88
101,88
114,88
127,88
50,90
74,90
97,90
121,90
18,58
39,38
63,38
74,58
85,38
98,38
111,38
123,38
14,86
24,46
38,86
62,86
95,16
17,88

Fo

2,81
2,81
2,81
2,81
8,52
24,36
24,36
24,36
24,36
24,36
13,74
13,74
13,74
13,74
13,74
13,74
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
17,52
31,06
31,06
31,06
31,06
31,06
31,06
23,30
23,30
23,30
23,30
23,30
23,30
23,30
23,30
23,30
18,67
18,67
18,67
18,67
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
17,09
14,62
14,62
14,62
14,62
12,11
12,11
12,11
12,11
12,11
12,11
12,11
12,11
8,37
8,37
8,37
8,37
8,37
7,77

C N/mm Sn

0,63
0,27
0,18
0,12
0,32
23,74
14,48
9,14
5,66
3,75
6,87
4,11
2,57
1,58
1,04
0,31
1,89
1,09
0,67
0,41
0,27
0,62
30,50
27,06
17,75
16,53
11,40
10,43
11,67
5,39
4,32
3,33
2,82
2,45
2,13
1,90
1,70
8,89
5,35
3,34
2,06
6,11
2,79
1,72
1,39
1,22
1,07
0,94
0,85
1,58
1,07
0,81
0,65
3,22
1,45
0,89
0,75
0,65
0,57
0,50
0,45
2,21
1,28
0,79
0,48
0,31
1,60

69,36
162,88
247,21
368,27
232,75
6,75
11,07
17,55
28,35
42,74
15,50
25,89
41,46
67,43
102,04
340,76
36,83
63,63
103,84
170,86
260,53
209,89
6,67
7,52
11,46
12,31
17,85
19,50
14,07
30,45
38,00
49,34
58,15
66,97
77,04
86,49
96,72
15,84
26,35
42,13
68,42
21,74
47,62
77,47
95,63
108,57
124,74
140,91
157,08
76,02
113,03
148,50
185,51
33,47
74,46
121,76
143,84
165,12
190,75
216,37
240,02
40,31
69,49
113,26
186,21
284,39
53,59

Fn

46,76
46,76
46,76
46,76
83,74
184,75
184,75
184,75
184,75
184,75
120,23
120,23
120,23
120,23
120,23
120,23
75,96
75,96
75,96
75,96
75,96
147,18
234,48
234,48
234,48
234,48
234,48
234,48
187,52
187,52
187,52
187,52
187,52
187,52
187,52
187,52
187,52
159,55
159,55
159,55
159,55
149,96
149,96
149,96
149,96
149,96
149,96
149,96
149,96
135,07
135,07
135,07
135,07
119,91
119,91
119,91
119,91
119,91
119,91
119,91
119,91
97,28
97,28
97,28
97,28
97,28
93,62

Nummer

T31919
T31919A
T31919B
T31919C
T31919E
T31920
T31930
T31940
T31941
T31942
T31950
T31960
T31970
T31980
T31985
T31990
T32000
T32010
T32020
T32030
T32040
T32041
T32045
T32050
T32055
T32060
T32065
T32070
T32071
T32072
T32073
T32074
T32075
T32076
T32077
T32078
T32079
T32080
T32090
T32100
T32110
T32111
T32111A
T32111B
T32111C
T32111D
T32111E
T32111F
T32111G
T32112
T32112A
T32112B
T32112C
T32114
T32114A
T32114B
T32114C
T32114D
T32114E
T32114F
T32114G
T32120
T32130
T32140
T32150
T32160
T32161

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
E
E
E
E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
J
E
E
E
E
E
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
E
E
F
F
E
E
E
E
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E

Fo C N/mm Sn


2,4
2,4
2,4
2,4
7,3
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
15,0
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
12,5
12,5
12,5
12,5
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
6,7

0,54
0,23
0,15
0,10
0,28
20,39
12,44
7,85
4,86
3,22
5,90
3,53
2,21
1,36
0,90
0,27
1,62
0,94
0,57
0,35
0,23
0,53
26,20
23,24
15,24
14,19
9,79
8,96
10,02
4,63
3,71
2,86
2,43
2,11
1,83
1,63
1,46
7,64
4,59
2,87
1,77
5,25
2,40
1,47
1,19
1,05
0,91
0,81
0,73
1,36
0,92
0,70
0,56
2,77
1,24
0,76
0,64
0,56
0,49
0,43
0,39
1,89
1,10
0,67
0,41
0,27
1,38

69,31
162,76
247,04
368,01
232,32
6,76
11,08
17,57
28,37
42,78
15,51
25,91
41,50
67,48
102,12
341,03
36,85
63,67
103,91
170,96
260,69
209,83
6,69
7,54
11,50
12,35
17,91
19,57
14,12
30,55
38,14
49,51
58,36
67,21
77,32
86,80
97,06
15,89
26,45
42,28
68,66
21,82
47,78
77,74
95,96
108,94
125,17
141,40
157,62
76,29
113,42
149,02
186,15
33,58
74,72
122,18
144,33
165,69
191,40
217,11
240,84
40,44
69,72
113,64
186,83
285,34
53,77

Fn

40,13
40,13
40,13
40,13
71,76
158,71
158,71
158,71
158,71
158,71
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
65,26
65,26
65,26
65,26
65,26
126,31
201,98
201,98
201,98
201,98
201,98
201,98
161,54
161,54
161,54
161,54
161,54
161,54
161,54
161,54
161,54
137,44
137,44
137,44
137,44
129,18
129,18
129,18
129,18
129,18
129,18
129,18
129,18
116,35
116,35
116,35
116,35
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
103,29
83,80
83,80
83,80
83,80
83,80
80,64

Nummer

Prijsgroep

T41919
T41919A
T41919B
T41919C
T41919E
T41920
T41930
T41940
T41941
T41942
T41950
T41960
T41970
T41980
T41985
T41990
T42000
T42010
T42020
T42030
T42040
T42041
T42045
T42050
T42055
T42060
T42065
T42070
T42071
T42072
T42073
T42074
T42075
T42076
T42077
T42078
T42079
T42080
T42090
T42100
T42110
T42111
T42111A
T42111B
T42111C
T42111D
T42111E
T42111F
T42111G
T42112
T42112A
T42112B
T42112C
T42114
T42114A
T42114B
T42114C
T42114D
T42114E
T42114F
T42114G
T42120
T42130
T42140
T42150
T42160
T42161

H
H
H
H
J
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
H
J
K
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
J
J
J
H
H
H
H
H
H
H
H
J
J
K
K
H
H
J
K
H
H
J
J
J
K
K
K
H
H
H
J
K
H

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

1,60


1,80

2,00
Dm

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
7,20
7,20
7,20
7,20
7,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
14,20
14,20
14,20
14,20
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
18,20
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Lo

64,60
88,60
99,80
111,00
123,00
136,00
149,00
50,20
71,00
95,00
117,00
28,40
39,20
55,40
82,40
118,00
33,20
44,00
60,20
87,20
123,00
290,00
84,60
109,00
134,00
159,00
46,00
56,80
73,00
100,00
136,00
145,00
170,00
29,60
31,60
41,60
43,60
57,60
61,60
38,30
54,80
66,80
94,80
96,80
108,00
122,00
126,00
138,00
154,80
170,00
38,00
50,00
68,00
98,00
42,80
58,80
98,80
112,00
126,00
142,00
158,00
174,00
48,40
64,40
87,40
104,00
118,00

Lk

38,68
62,68
73,88
85,08
97,08
110,08
123,08
17,08
37,88
61,88
83,88
18,68
29,48
45,68
72,68
108,28
18,08
28,88
45,08
72,08
107,88
274,88
62,28
86,68
111,68
136,68
16,48
27,28
43,48
70,48
106,48
115,48
140,48
18,80
20,80
30,80
32,80
46,80
50,80
23,90
40,40
52,40
80,40
82,40
93,60
107,60
111,60
123,60
140,40
155,60
20,00
32,00
50,00
80,00
23,90
39,90
79,90
93,10
107,10
123,10
139,10
155,10
23,20
39,20
62,20
78,80
92,80

Fo

7,77
7,77
7,77
7,77
7,77
7,77
7,77
4,66
4,66
4,66
4,66
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
24,38
24,38
24,38
24,38
24,38
24,38
14,80
14,80
14,80
14,80
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
46,65
46,65
46,65
46,65
46,65
46,65
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
34,99
27,21
27,21
27,21
27,21
25,66
25,66
25,66
25,66
25,66
25,66
25,66
25,66
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49

C N/mm Sn

0,70
0,43
0,36
0,31
0,27
0,24
0,22
0,86
0,37
0,22
0,16
30,55
18,63
11,75
7,28
4,84
11,14
6,70
4,19
2,58
1,71
0,66
1,11
0,79
0,61
0,50
2,18
1,25
0,77
0,47
0,31
0,28
0,23
37,90
33,87
22,11
20,67
14,21
13,05
14,89
8,49
6,47
4,16
4,06
3,56
3,09
2,97
2,68
2,36
2,12
10,48
6,29
3,93
2,42
7,62
4,40
2,14
1,83
1,59
1,38
1,22
1,09
3,75
2,14
1,32
1,04
0,88

122,06
201,07
237,94
274,81
314,31
357,10
399,90
81,36
190,67
316,81
432,43
8,30
13,61
21,57
34,84
52,34
16,31
27,12
43,35
70,39
106,25
273,52
119,77
168,09
217,59
267,10
48,70
84,52
138,26
227,83
347,25
377,10
460,04
8,12
9,09
13,92
14,89
21,66
23,59
16,69
29,27
38,42
59,77
61,29
69,83
80,50
83,55
92,70
105,50
117,09
19,94
33,23
53,17
86,40
26,38
45,66
93,84
109,75
126,61
145,89
165,16
184,44
42,50
74,58
120,69
153,97
182,04

Fn

93,62
93,62
93,62
93,62
93,62
93,62
93,62
74,84
74,84
74,84
74,84
292,06
292,06
292,06
292,06
292,06
206,07
206,07
206,07
206,07
206,07
206,07
147,93
147,93
147,93
147,93
115,35
115,35
115,35
115,35
115,35
115,35
115,35
354,47
354,47
354,47
354,47
354,47
354,47
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
283,51
236,20
236,20
236,20
236,20
226,74
226,74
226,74
226,74
226,74
226,74
226,74
226,74
177,06
177,06
177,06
177,06
177,06

Nummer

T32161A
T32161B
T32161C
T32161D
T32161E
T32161F
T32161G
T32162
T32162A
T32162B
T32162C
T32170
T32180
T32190
T32195
T32195A
T32200
T32210
T32220
T32230
T32235
T32240
T32241
T32241A
T32241B
T32241C
T32250
T32260
T32270
T32280
T32290
T32291
T32292
T32293
T32300
T32305
T32310
T32315
T32320
T32321
T32321A
T32321B
T32321C
T32321D
T32321E
T32321F
T32321G
T32321H
T32321J
T32321K
T32330
T32340
T32350
T32360
T32361
T32361A
T32361B
T32361C
T32361D
T32361E
T32361F
T32361G
T32362
T32362A
T32362B
T32362C
T32362D

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
E
E
E
F
F
F
F
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
J
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
K
K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
K
K
K
K
L

Fo C N/mm Sn


6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
4,0
4,0
4,0
4,0
33,1
33,1
33,1
33,1
33,1
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
20,9
12,7
12,7
12,7
12,7
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
40,1
40,1
40,1
40,1
40,1
40,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
23,4
23,4
23,4
23,4
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
22,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

0,60
0,37
0,31
0,27
0,23
0,21
0,18
0,74
0,32
0,19
0,14
26,24
16,00
10,10
6,25
4,16
9,57
5,75
3,60
2,22
1,47
0,57
0,95
0,68
0,53
0,43
1,87
1,08
0,66
0,40
0,26
0,24
0,20
32,55
29,09
18,99
17,76
12,21
11,21
12,79
7,29
5,56
3,57
3,48
3,06
2,65
2,55
2,30
2,02
1,82
9,00
5,40
3,38
2,08
6,55
3,78
1,84
1,57
1,36
1,18
1,05
0,94
3,22
1,84
1,14
0,89
0,75

122,47
201,74
238,73
275,72
315,35
358,29
401,23
81,62
191,29
317,83
433,82
8,33
13,67
21,66
34,99
52,57
16,38
27,24
43,54
70,69
106,71
274,69
120,27
168,79
218,50
268,22
48,90
84,87
138,83
228,76
348,67
378,64
461,91
8,18
9,15
14,02
14,99
21,81
23,75
16,81
29,47
38,68
60,18
61,71
70,31
81,05
84,12
93,33
106,23
117,90
20,08
33,46
53,53
86,99
26,56
45,97
94,48
110,49
127,47
146,88
166,29
185,69
42,79
75,08
121,50
155,01
183,27

Fn

80,64
80,64
80,64
80,64
80,64
80,64
80,64
64,47
64,47
64,47
64,47
251,78
251,78
251,78
251,78
251,78
177,65
177,65
177,65
177,65
177,65
177,65
127,53
127,53
127,53
127,53
99,44
99,44
99,44
99,44
99,44
99,44
99,44
306,36
306,36
306,36
306,36
306,36
306,36
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
245,03
204,14
204,14
204,14
204,14
195,96
195,96
195,96
195,96
195,96
195,96
195,96
195,96
153,03
153,03
153,03
153,03
153,03

Nummer

Prijsgroep

T42161A
T42161B
T42161C
T42161D
T42161E
T42161F
T42161G
T42162
T42162A
T42162B
T42162C
T42170
T42180
T42190
T42195
T42195A
T42200
T42210
T42220
T42230
T42235
T42240
T42241
T42241A
T42241B
T42241C
T42250
T42260
T42270
T42280
T42290
T42291
T42292
T42293
T42300
T42305
T42310
T42315
T42320
T42321
T42321A
T42321B
T42321C
T42321D
T42321E
T42321F
T42321G
T42321H
T42321J
T42321K
T42330
T42340
T42350
T42360
T42361
T42361A
T42361B
T42361C
T42361D
T42361E
T42361F
T42361G
T42362
T42362A
T42362B
T42362C
T42362D

H
J
J
K
K
K
K
H
J
K
K
H
H
H
J
K
H
H
H
H
J
N
J
J
K
K
H
H
L
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
N
N
N
N
N

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

51

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

2,00
2,20


2,50

52

Dm

16,00
16,00
16,00
16,00
16,60
16,60
16,60
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
12,80
12,80
12,80
12,80
12,80
17,80
17,80
17,80
17,80
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
10,50
10,50
10,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
15,50
15,50
15,50
15,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Lo

132,00
148,00
164,00
180,00
65,00
147,00
160,00
50,80
54,80
62,80
70,80
72,80
80,80
110,00
111,00
124,00
138,00
151,00
154,00
170,00
186,00
62,80
78,80
118,00
146,00
34,80
48,00
67,80
101,00
145,00
41,20
54,40
74,20
107,00
151,00
90,90
112,00
134,00
156,00
55,60
68,80
88,60
122,00
166,00
40,30
55,30
77,80
48,50
81,00
118,00
136,00
153,00
173,00
193,00
213,00
48,30
63,30
85,80
123,00
54,10
62,00
86,60
124,00
141,00
159,00
179,00
199,00

Lk

106,80
122,80
138,80
154,80
38,72
120,72
133,72
18,40
22,40
30,40
38,40
40,40
48,40
77,60
78,60
91,60
105,60
118,60
121,60
137,60
153,60
21,40
37,40
76,60
104,60
22,92
36,12
55,92
89,12
133,12
22,12
35,32
55,12
87,92
131,92
62,82
83,92
105,92
127,92
20,32
33,52
53,32
86,72
130,72
25,90
40,90
63,40
30,50
63,00
100,00
118,00
135,00
155,00
175,00
195,00
24,90
39,90
62,40
99,60
29,80
37,70
62,30
99,70
116,70
134,70
154,70
174,70

Fo

17,49
17,49
17,49
17,49
16,44
16,44
16,44
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
11,66
7,00
7,00
7,00
7,00
56,16
56,16
56,16
56,16
56,16
34,23
34,23
34,23
34,23
34,23
20,67
20,67
20,67
20,67
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
65,79
65,79
65,79
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
52,46
38,92
38,92
38,92
38,92
37,16
37,16
37,16
37,16
37,16
37,16
37,16
37,16

C N/mm Sn

0,76
0,66
0,58
0,52
1,94
0,60
0,54
2,49
2,00
1,44
1,12
1,06
0,88
0,54
0,53
0,46
0,39
0,35
0,34
0,30
0,27
1,08
0,59
0,28
0,20
37,18
22,71
14,34
8,86
5,89
12,57
7,56
4,73
2,92
1,93
1,54
1,14
0,90
0,74
2,80
1,62
0,99
0,60
0,39
36,73
22,38
14,11
18,19
8,42
5,22
4,41
3,84
3,34
2,95
2,65
11,93
7,14
4,46
2,75
8,90
6,90
4,06
2,50
2,13
1,84
1,60
1,41

210,11
242,19
274,26
306,34
79,45
256,88
285,01
52,29
65,04
90,54
116,05
122,42
147,93
241,02
244,21
285,66
330,29
371,74
381,30
432,31
483,32
98,74
180,18
379,71
522,23
9,99
16,36
25,91
41,92
63,15
20,67
34,36
54,91
88,94
134,59
124,13
167,33
212,38
257,42
56,55
97,74
159,53
263,76
401,08
12,06
19,80
31,39
20,61
44,53
71,76
85,00
97,51
112,23
126,95
141,67
25,63
42,78
68,52
111,08
33,34
42,99
73,03
118,70
139,46
161,44
185,86
210,29

Fn

177,06
177,06
177,06
177,06
170,65
170,65
170,65
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
141,58
113,19
113,19
113,19
113,19
427,76
427,76
427,76
427,76
427,76
293,97
293,97
293,97
293,97
293,97
211,29
211,29
211,29
211,29
172,45
172,45
172,45
172,45
172,45
508,82
508,82
508,82
427,34
427,34
427,34
427,34
427,34
427,34
427,34
427,34
344,55
344,55
344,55
344,55
333,77
333,77
333,77
333,77
333,77
333,77
333,77
333,77

Nummer

T32362E
T32362F
T32362G
T32362H
T32363
T32363A
T32363B
T32370
T32371
T32380
T32381
T32382
T32390
T32395
T32400
T32401
T32402
T32410
T32411
T32412
T32413
T32414
T32414A
T32414B
T32414C
T32420
T32430
T32440
T32441
T32442
T32450
T32460
T32470
T32480
T32481
T32482
T32482A
T32482B
T32482C
T32490
T32500
T32510
T32520
T32530
T32540
T32550
T32560
T32565
T32565A
T32565B
T32565C
T32565D
T32565E
T32565F
T32565G
T32570
T32580
T32590
T32600
T32601
T32601A
T32601B
T32601C
T32601D
T32601E
T32601F
T32601G

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
L
L
L
L
K
L
L
K
K
K
K
K
K
L
K
L
L
K
L
L
L
K
K
L
L
K
K
K
K
L
K
K
K
K
L
K
L
L
L
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
N
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M

Fo C N/mm Sn


15,1
15,1
15,1
15,1
14,1
14,1
14,1
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6,0
6,0
6,0
6,0
47,8
47,8
47,8
47,8
47,8
29,1
29,1
29,1
29,1
29,1
17,6
17,6
17,6
17,6
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
56,8
56,8
56,8
45,3
45,3
45,3
45,3
45,3
45,3
45,3
45,3
33,6
33,6
33,6
33,6
32,1
32,1
32,1
32,1
32,1
32,1
32,1
32,1

0,65
0,57
0,50
0,45
1,67
0,52
0,46
2,13
1,72
1,23
0,96
0,91
0,75
0,46
0,46
0,39
0,34
0,30
0,29
0,26
0,23
0,92
0,51
0,24
0,17
31,94
19,51
12,32
7,61
5,05
10,79
6,49
4,06
2,51
1,66
1,32
0,98
0,77
0,64
2,40
1,39
0,85
0,51
0,34
31,54
19,22
12,12
15,63
7,23
4,49
3,79
3,30
2,87
2,54
2,27
10,24
6,14
3,83
2,36
7,64
5,93
3,49
2,15
1,83
1,58
1,37
1,21

211,52
243,82
276,11
308,40
79,99
258,61
286,93
52,63
65,47
91,14
116,82
123,24
148,91
242,62
245,83
287,56
332,49
374,21
383,83
435,18
486,53
99,39
181,36
382,20
525,65
9,95
16,29
25,81
41,76
62,89
20,58
34,22
54,68
88,57
134,03
123,60
166,63
211,49
256,34
56,31
97,32
158,85
262,64
399,36
12,19
20,00
31,72
20,82
44,99
72,51
85,89
98,53
113,41
128,28
143,15
25,89
43,23
69,24
112,24
33,68
43,43
73,79
119,93
140,91
163,12
187,80
212,47

Fn

153,03
153,03
153,03
153,03
147,49
147,49
147,49
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
122,36
97,83
97,83
97,83
97,83
365,69
365,69
365,69
365,69
365,69
251,31
251,31
251,31
251,31
251,31
180,63
180,63
180,63
180,63
147,43
147,43
147,43
147,43
147,43
441,33
441,33
441,33
370,66
370,66
370,66
370,66
370,66
370,66
370,66
370,66
298,85
298,85
298,85
298,85
289,50
289,50
289,50
289,50
289,50
289,50
289,50
289,50

Nummer

Prijsgroep

T42362E
T42362F
T42362G
T42362H
T42363
T42363A
T42363B
T42370
T42371
T42380
T42381
T42382
T42390
T42395
T42400
T42401
T42402
T42410
T42411
T42412
T42413
T42414
T42414A
T42414B
T42414C
T42420
T42430
T42440
T42441
T42442
T42450
T42460
T42470
T42480
T42481
T42482
T42482A
T42482B
T42482C
T42490
T42500
T42510
T42520
T42530
T42540
T42550
T42560
T42565
T42565A
T42565B
T42565C
T42565D
T42565E
T42565F
T42565G
T42570
T42580
T42590
T42600
T42601
T42601A
T42601B
T42601C
T42601D
T42601E
T42601F
T42601G

O
O
O
O
N
O
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
N
N
N
O
O
O
O
O
P
O
O
O
O
P
O
O
P
P
O
O
O
O
P
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
Q
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

2,50


2,80


3,20Dm

16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
32,00
32,00
32,00
32,00
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
17,20
22,20
22,20
22,20
22,20
27,20
27,20
27,20
27,20
27,20
12,80
12,80
12,80
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
18,80
18,80
18,80
18,80
20,00
20,00

Lo

219,00
60,50
93,00
130,00
148,00
165,00
185,00
205,00
225,00
68,50
71,00
101,00
138,00
156,00
173,00
193,00
213,00
234,00
64,30
79,30
102,00
139,00
189,00
79,70
112,00
149,00
184,00
44,20
61,00
86,20
128,00
184,00
53,80
70,60
95,80
112,00
138,00
146,00
171,00
194,00
202,00
143,00
171,00
199,00
227,00
69,80
86,60
112,00
154,00
210,00
50,60
69,80
98,60
62,00
103,00
151,00
174,00
196,00
221,00
247,00
273,00
60,20
79,40
108,00
156,00
68,40
110,00

Lk

194,70
29,00
61,50
98,50
116,50
133,50
153,50
173,50
193,50
28,00
30,50
60,50
97,50
115,50
132,50
152,50
172,50
193,50
22,90
37,90
60,60
97,60
147,60
26,60
58,90
95,90
130,90
29,08
45,88
71,08
112,88
168,88
27,88
44,68
69,88
86,08
112,08
120,08
145,08
168,08
176,08
108,08
136,08
164,08
192,08
25,88
42,68
68,08
110,08
166,08
33,32
52,52
81,32
38,96
79,96
127,96
150,96
172,96
197,96
223,96
249,96
32,12
51,32
79,92
127,92
38,16
79,76

Fo

37,16
26,23
26,23
26,23
26,23
26,23
26,23
26,23
26,23
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49
17,49
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
9,84
9,84
9,84
9,84
85,90
85,90
85,90
85,90
85,90
48,44
48,44
48,44
48,44
48,44
48,44
48,44
48,44
48,44
32,70
32,70
32,70
32,70
22,74
22,74
22,74
22,74
22,74
109,78
109,78
109,78
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
82,33
65,98
65,98
65,98
65,98
60,38
60,38

C N/mm Sn

1,26
4,69
2,11
1,30
1,09
0,95
0,82
0,73
0,65
2,50
2,27
1,10
0,67
0,56
0,49
0,42
0,38
0,33
2,94
1,70
1,03
0,63
0,41
1,26
0,54
0,33
0,24
47,49
28,97
18,28
11,34
7,51
13,74
8,23
5,14
4,14
3,15
2,94
2,42
2,09
1,99
1,52
1,20
0,99
0,85
3,78
2,19
1,34
0,81
0,53
54,12
33,05
20,87
23,34
10,87
6,69
5,65
4,92
4,29
3,78
3,38
17,79
10,69
6,71
4,13
12,22
5,58

234,71
51,29
114,20
185,81
220,65
253,56
292,27
330,98
369,69
78,49
86,18
178,52
292,40
347,80
400,13
461,68
523,24
587,88
65,44
113,56
186,37
305,06
465,46
124,50
291,35
482,49
663,29
12,04
19,73
31,28
50,43
76,08
27,63
46,14
73,90
91,74
120,39
129,20
156,74
182,08
190,89
196,32
248,53
300,75
352,96
65,63
113,41
185,63
305,07
464,31
13,54
22,17
35,11
25,34
54,40
88,42
104,72
120,31
138,03
156,45
174,88
28,52
47,46
75,67
123,01
39,15
85,74

Fn

333,77
266,93
266,93
266,93
266,93
266,93
266,93
266,93
266,93
213,46
213,46
213,46
213,46
213,46
213,46
213,46
213,46
213,46
209,27
209,27
209,27
209,27
209,27
166,68
166,68
166,68
166,68
657,57
657,57
657,57
657,57
657,57
428,03
428,03
428,03
428,03
428,03
428,03
428,03
428,03
428,03
331,52
331,52
331,52
331,52
270,50
270,50
270,50
270,50
270,50
842,37
842,37
842,37
673,80
673,80
673,80
673,80
673,80
673,80
673,80
673,80
573,37
573,37
573,37
573,37
538,93
538,93

Nummer

T32601H
T32602
T32602A
T32602B
T32602C
T32602D
T32602E
T32602F
T32602G
T32603
T32603A
T32603B
T32603C
T32603D
T32603E
T32603F
T32603G
T32603H
T32610
T32620
T32630
T32640
T32650
T32651
T32651A
T32651B
T32651C
T32660
T32670
T32680
T32681
T32682
T32690
T32700
T32710
T32711
T32720
T32721
T32722
T32723
T32724
T32725
T32726
T32727
T32728
T32730
T32740
T32750
T32760
T32770
T32780
T32790
T32800
T32801
T32801A
T32801B
T32801C
T32801D
T32801E
T32801F
T32801G
T32810
T32820
T32830
T32840
T32842
T32842A

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
N
L
L
M
M
M
M
N
N
L
L
L
M
M
M
M
N
N
L
L
L
L
L
L
L
M
M
L
L
L
M
M
L
L
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
N
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
M
M
M
M
M
M

Fo C N/mm Sn


32,1
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
8,5
8,5
8,5
8,5
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
41,9
28,3
28,3
28,3
28,3
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
94,8
94,8
94,8
71,1
71,1
71,1
71,1
71,1
71,1
71,1
71,1
57,0
57,0
57,0
57,0
52,2
52,2

1,09
4,03
1,81
1,11
0,94
0,82
0,71
0,62
0,56
2,14
1,95
0,94
0,58
0,48
0,42
0,36
0,32
0,29
2,53
1,46
0,89
0,54
0,36
1,08
0,46
0,28
0,20
40,79
24,88
15,70
9,74
6,45
11,80
7,07
4,41
3,55
2,71
2,52
2,08
1,79
1,71
1,31
1,03
0,85
0,73
3,24
1,88
1,15
0,70
0,46
46,48
28,39
17,92
20,04
9,34
5,75
4,85
4,22
3,68
3,25
2,90
15,28
9,18
5,76
3,54
10,50
4,79

237,15
51,82
115,38
187,73
222,93
256,17
295,28
334,40
373,51
79,29
87,06
180,35
295,40
351,37
404,23
466,42
528,60
593,90
66,11
114,72
188,28
308,19
470,22
125,76
294,31
487,38
670,01
12,18
19,97
31,66
51,04
77,00
27,96
46,69
74,79
92,85
121,83
130,75
158,62
184,26
193,18
198,66
251,50
304,34
357,17
66,41
114,75
187,84
308,69
469,82
13,68
22,40
35,48
25,61
54,97
89,35
105,82
121,58
139,48
158,10
176,72
28,82
47,96
76,46
124,30
39,56
86,64

Fn

289,50
231,53
231,53
231,53
231,53
231,53
231,53
231,53
231,53
185,15
185,15
185,15
185,15
185,15
185,15
185,15
185,15
185,15
181,51
181,51
181,51
181,51
181,51
144,57
144,57
144,57
144,57
571,26
571,26
571,26
571,26
571,26
371,85
371,85
371,85
371,85
371,85
371,85
371,85
371,85
371,85
288,01
288,01
288,01
288,01
234,99
234,99
234,99
234,99
234,99
730,69
730,69
730,69
584,46
584,46
584,46
584,46
584,46
584,46
584,46
584,46
497,35
497,35
497,35
497,35
467,48
467,48

Nummer

Prijsgroep

T42601H
T42602
T42602A
T42602B
T42602C
T42602D
T42602E
T42602F
T42602G
T42603
T42603A
T42603B
T42603C
T42603D
T42603E
T42603F
T42603G
T42603H
T42610
T42620
T42630
T42640
T42650
T42651
T42651A
T42651B
T42651C
T42660
T42670
T42680
T42681
T42682
T42690
T42700
T42710
T42711
T42720
T42721
T42722
T42723
T42724
T42725
T42726
T42727
T42728
T42730
T42740
T42750
T42760
T42770
T42780
T42790
T42800
T42801
T42801A
T42801B
T42801C
T42801D
T42801E
T42801F
T42801G
T42810
T42820
T42830
T42840
T42842
T42842A

Q
P
P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
O
O
O
P
R
Q
Q
Q
Q
P
P
P
Q
Q
P
P
P
Q
P
Q
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
R
T
P
P
P
Q
S
S
S
S
S
S
S
Q
Q
Q
R
S
S

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

53

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

3,203,60


4,00


54

Dm

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,80
32,80
32,80
32,80
32,80
40,00
40,00
40,00
40,00
14,40
14,40
14,40
14,40
14,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
28,40
28,40
28,40
28,40
36,40
36,40
36,40
36,40
36,40
16,00
16,00
16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
24,00
24,00
24,00
24,00
25,00

Lo

158,00
180,00
202,00
228,00
254,00
279,00
76,40
118,00
166,00
188,00
210,00
236,00
262,00
287,00
87,60
90,80
129,00
177,00
199,00
222,00
247,00
273,00
298,00
82,60
102,00
131,00
179,00
243,00
100,00
142,00
190,00
234,00
56,90
78,50
111,00
165,00
237,00
68,10
89,70
122,00
176,00
248,00
154,00
179,00
205,00
230,00
92,10
114,00
146,00
200,00
272,00
63,20
87,20
123,00
85,60
141,00
193,00
217,00
245,00
277,00
309,00
341,00
76,00
100,00
136,00
196,00
93,60

Lk

127,76
149,76
171,76
197,76
223,76
248,76
37,16
78,76
126,76
148,76
170,76
196,76
222,76
247,76
35,76
38,96
77,16
125,16
147,16
170,16
195,16
221,16
246,16
29,32
48,72
77,72
125,72
189,72
33,76
75,76
123,76
167,76
37,46
59,06
91,56
145,56
217,56
36,06
57,66
89,96
143,96
215,96
109,36
134,36
160,36
185,36
33,06
54,96
86,96
140,96
212,96
41,60
65,60
101,40
56,80
112,20
164,20
188,20
216,20
248,20
280,20
312,20
40,00
64,00
100,00
160,00
55,80

Fo

60,38
60,38
60,38
60,38
60,38
60,38
42,81
42,81
42,81
42,81
42,81
42,81
42,81
42,81
27,44
27,44
27,44
27,44
27,44
27,44
27,44
27,44
27,44
26,11
26,11
26,11
26,11
26,11
16,47
16,47
16,47
16,47
135,12
135,12
135,12
135,12
135,12
79,87
79,87
79,87
79,87
79,87
51,86
51,86
51,86
51,86
33,04
33,04
33,04
33,04
33,04
163,99
163,99
163,99
122,99
122,99
122,99
122,99
122,99
122,99
122,99
122,99
95,66
95,66
95,66
95,66
90,20

C N/mm Sn

3,43
2,92
2,54
2,20
1,94
1,74
6,44
2,90
1,77
1,50
1,31
1,13
1,00
0,90
3,20
2,92
1,41
0,86
0,73
0,63
0,54
0,48
0,43
3,71
2,13
1,30
0,79
0,52
1,75
0,74
0,44
0,33
60,93
37,20
23,45
14,53
9,64
19,36
11,63
7,28
4,48
2,96
2,54
2,06
1,72
1,48
4,34
2,49
1,53
0,93
0,61
67,74
41,35
26,15
24,70
12,05
8,14
7,08
6,15
5,34
4,72
4,23
20,96
12,58
7,86
4,84
12,89

Fn

139,50 538,93
164,14 538,93
188,78 538,93
217,90 538,93
247,02 538,93
275,02 538,93
60,26 431,05
134,09 431,05
219,27 431,05
258,31 431,05
297,35 431,05
343,49 431,05
389,62 431,05
433,99 431,05
96,51 336,64
105,99 336,64
219,21 336,64
361,48 336,64
426,69 336,64
494,86 336,64
568,96 336,64
646,02 336,64
720,12 336,64
81,51 328,42
142,06 328,42
232,56 328,42
382,36 328,42
582,08 328,42
144,61 269,21
343,35 269,21
570,49 269,21
778,70 269,21
14,77 1.034,95
24,19 1.034,95
38,37 1.034,95
61,92 1.034,95
93,33 1.034,95
31,83 696,19
53,01 696,19
84,68 696,19
137,63 696,19
208,23 696,19
185,85 524,42
229,78 524,42
275,46 524,42
319,40 524,42
86,72 409,01
151,18 409,01
245,38 409,01
404,33 409,01
616,27 409,01
16,16 1.258,35
26,47 1.258,35
41,85 1.258,35
35,78 1.006,53
73,31 1.006,53
108,54 1.006,53
124,81 1.006,53
143,78 1.006,53
165,46 1.006,53
187,14 1.006,53
208,82 1.006,53
35,44 838,65
59,07 838,65
94,52 838,65
153,59 838,65
55,46 805,07

Nummer

T32842B
T32842C
T32842D
T32842E
T32842F
T32842G
T32843
T32843A
T32843B
T32843C
T32843D
T32843E
T32843F
T32843G
T32845
T32845A
T32845B
T32845C
T32845D
T32845E
T32845F
T32845G
T32845H
T32850
T32860
T32870
T32880
T32890
T32895
T32895A
T32895B
T32895C
T32900
T32910
T32920
T32921
T32922
T32930
T32940
T32950
T32960
T32961
T32962
T32962A
T32962B
T32962C
T32970
T32980
T32990
T33000
T33010
T33020
T33030
T33040
T33041
T33041A
T33041B
T33041C
T33041D
T33041E
T33041F
T33041G
T33050
T33060
T33070
T33080
T33081

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
M
N
N
N
O
O
M
M
N
N
O
O
O
O
M
M
M
N
N
O
O
O
O
M
M
M
M
N
M
N
N
O
M
M
M
N
O
M
M
M
N
O
N
N
N
O
M
M
N
N
O
M
M
M
M
N
N
N
O
O
O
P
M
M
M
M
M

Fo C N/mm Sn


52,2
52,2
52,2
52,2
52,2
52,2
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
14,2
14,2
14,2
14,2
117,4
117,4
117,4
117,4
117,4
69,4
69,4
69,4
69,4
69,4
45,1
45,1
45,1
45,1
28,7
28,7
28,7
28,7
28,7
142,2
142,2
142,2
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
106,7
83,0
83,0
83,0
83,0
78,2

2,95
2,50
2,18
1,89
1,66
1,49
5,53
2,49
1,52
1,29
1,12
0,97
0,86
0,77
2,75
2,51
1,21
0,73
0,62
0,54
0,47
0,41
0,37
3,19
1,83
1,12
0,68
0,45
1,50
0,63
0,38
0,28
52,33
31,95
20,14
12,48
8,28
16,63
9,99
6,25
3,85
2,54
2,18
1,77
1,47
1,27
3,72
2,14
1,32
0,80
0,52
58,18
35,51
22,46
21,21
10,35
6,99
6,08
5,28
4,59
4,06
3,63
18,00
10,80
6,75
4,15
11,07

Fn

140,96 467,48
165,86 467,48
190,76 467,48
220,18 467,48
249,60 467,48
277,90 467,48
60,89 373,90
135,48 373,90
221,55 373,90
260,99 373,90
300,44 373,90
347,06 373,90
393,68 373,90
438,50 373,90
97,50 292,01
107,08 292,01
221,47 292,01
365,21 292,01
431,09 292,01
499,96 292,01
574,82 292,01
652,68 292,01
727,54 292,01
82,35 284,88
143,52 284,88
234,95 284,88
386,29 284,88
588,08 284,88
146,09 233,52
346,86 233,52
576,31 233,52
786,65 233,52
15,01 903,13
24,59 903,13
39,00 903,13
62,95 903,13
94,88 903,13
32,35 607,51
53,88 607,51
86,08 607,51
139,91 607,51
211,67 607,51
188,91 457,62
233,56 457,62
280,00 457,62
324,65 457,62
88,14 356,91
153,66 356,91
249,40 356,91
410,95 356,91
626,36 356,91
16,39 1.095,95
26,86 1.095,95
42,47 1.095,95
36,30 876,63
74,38 876,63
110,13 876,63
126,63 876,63
145,88 876,63
167,88 876,63
189,88 876,63
211,88 876,63
35,96 730,41
59,94 730,41
95,90 730,41
155,83 730,41
56,27 701,17

Nummer

Prijsgroep

T42842B
T42842C
T42842D
T42842E
T42842F
T42842G
T42843
T42843A
T42843B
T42843C
T42843D
T42843E
T42843F
T42843G
T42845
T42845A
T42845B
T42845C
T42845D
T42845E
T42845F
T42845G
T42845H
T42850
T42860
T42870
T42880
T42890
T42895
T42895A
T42895B
T42895C
T42900
T42910
T42920
T42921
T42922
T42930
T42940
T42950
T42960
T42961
T42962
T42962A
T42962B
T42962C
T42970
T42980
T42990
T43000
T43010
T43020
T43030
T43040
T43041
T43041A
T43041B
T43041C
T43041D
T43041E
T43041F
T43041G
T43050
T43060
T43070
T43080
T43081

S
S
T
W
W
W
S
S
S
S
W
W
W
W
S
S
S
S
S
W
W
W
W
Q
Q
S
T
V
S
S
S
W
P
P
P
S
W
P
P
P
Q
W
S
S
W
W
P
P
Q
Q
S
P
P
P
S
S
S
W
W
W
V
V
P
P
P
Q
S

Extension Springs
Zugfedern

Trekveren
Ressorts de traction

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

4,004,505,00


Dm

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
17,50
17,50
17,50
27,50
27,50
27,50
27,50
45,50
45,50
45,50
45,50
45,50
20,00
20,00
20,00
31,00
31,00
31,00
31,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Lo

149,00
201,00
225,00
253,00
285,00
317,00
349,00
104,00
160,00
212,00
236,00
264,00
296,00
328,00
360,00
117,00
173,00
225,00
249,00
277,00
309,00
341,00
373,00
103,00
127,00
163,00
223,00
303,00
70,30
97,30
138,00
86,30
113,00
154,00
221,00
115,00
142,00
183,00
250,00
340,00
79,00
109,00
154,00
96,60
127,00
172,00
247,00
127,00
157,00
202,00
277,00
377,00

Lk

111,20
163,20
187,20
215,20
247,20
279,20
311,20
53,60
109,60
161,60
185,60
213,60
245,60
277,60
309,60
52,20
108,20
160,20
184,20
212,20
244,20
276,20
308,20
36,40
60,40
96,40
156,40
236,40
46,90
73,90
114,60
44,90
71,60
112,60
179,60
41,20
68,20
109,20
176,20
266,20
52,00
82,00
127,00
49,80
80,20
125,20
200,20
46,00
76,00
121,00
196,00
296,00

Fo

90,20
90,20
90,20
90,20
90,20
90,20
90,20
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
61,50
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
208,79
208,79
208,79
114,54
114,54
114,54
114,54
49,29
49,29
49,29
49,29
49,29
244,46
244,46
244,46
136,03
136,03
136,03
136,03
61,11
61,11
61,11
61,11
61,11

C N/mm Sn

6,23
4,19
3,64
3,16
2,75
2,43
2,17
6,42
3,02
2,02
1,75
1,52
1,32
1,16
1,04
3,38
1,56
1,04
0,91
0,78
0,68
0,60
0,54
4,67
2,68
1,64
0,99
0,65
82,73
50,54
31,86
22,37
13,47
8,36
5,16
5,44
3,13
1,91
1,16
0,76
84,67
51,68
32,62
23,85
14,21
8,89
5,48
6,21
3,59
2,20
1,33
0,88

Fn

114,78 805,07
170,46 805,07
196,16 805,07
226,14 805,07
260,40 805,07
294,67 805,07
328,93 805,07
88,38 628,79
188,17 628,79
280,83 628,79
323,60 628,79
373,49 628,79
430,52 628,79
487,54 628,79
544,56 628,79
136,58 502,88
295,27 502,88
442,62 502,88
510,62 502,88
589,97 502,88
680,64 502,88
771,32 502,88
862,00 502,88
96,67 490,60
168,27 490,60
275,68 490,60
454,70 490,60
693,39 490,60
16,74 1.593,96
27,41 1.593,96
43,48 1.593,96
40,20 1.014,03
66,77 1.014,03
107,57 1.014,03
174,24 1.014,03
103,58 612,55
179,78 612,55
295,50 612,55
484,60 612,55
738,61 612,55
19,34 1.881,94
31,68 1.881,94
50,20 1.881,94
45,18 1.213,83
75,84 1.213,83
121,23 1.213,83
196,87 1.213,83
111,26 752,23
192,66 752,23
314,78 752,23
518,29 752,23
789,65 752,23

Nummer

T33081A
T33081B
T33081C
T33081D
T33081E
T33081F
T33081G
T33082
T33082A
T33082B
T33082C
T33082D
T33082E
T33082F
T33082G
T33083
T33083A
T33083B
T33083C
T33083D
T33083E
T33083F
T33083G
T33090
T33100
T33110
T33120
T33130
T33140
T33150
T33160
T33170
T33180
T33190
T33200
T33210
T33220
T33230
T33240
T33250
T33260
T33270
T33280
T33290
T33300
T33310
T33320
T33330
T33340
T33350
T33360
T33370

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Prijs-
groep
N
N
N
O
O
P
P
M
N
O
O
O
P
P
Q
M
N
O
P
P
P
Q
Q
M
M
N
O
P
M
M
M
M
M
N
O
M
N
O
P
Q
M
M
N
M
N
N
P
N
O
P
Q
R

Fo C N/mm Sn


78,2
78,2
78,2
78,2
78,2
78,2
78,2
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3
35,6
35,6
35,6
35,6
35,6
35,6
35,6
35,6
33,8
33,8
33,8
33,8
33,8
182,2
182,2
182,2
100,0
100,0
100,0
100,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
212,9
212,9
212,9
118,5
118,5
118,5
118,5
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2

5,35
3,60
3,13
2,72
2,36
2,08
1,87
5,51
2,59
1,74
1,51
1,30
1,13
1,00
0,89
2,90
1,34
0,90
0,78
0,67
0,58
0,51
0,46
4,01
2,31
1,41
0,85
0,56
71,05
43,41
27,36
19,22
11,57
7,18
4,43
4,67
2,69
1,64
1,00
0,65
72,72
44,39
28,02
20,49
12,21
7,64
4,70
5,34
3,08
1,89
1,15
0,75

Fn

116,45 701,17
172,94 701,17
199,02 701,17
229,43 701,17
264,20 701,17
298,96 701,17
333,72 701,17
89,67 547,64
190,90 547,64
284,90 547,64
328,29 547,64
378,91 547,64
436,76 547,64
494,60 547,64
552,45 547,64
138,55 437,98
299,52 437,98
448,99 437,98
517,98 437,98
598,47 437,98
690,45 437,98
782,43 437,98
874,42 437,98
98,06 427,28
170,70 427,28
279,65 427,28
461,25 427,28
703,37 427,28
17,10 1.397,11
27,99 1.397,11
44,40 1.397,11
41,05 888,81
68,18 888,81
109,84 888,81
177,91 888,81
105,74 536,90
183,54 536,90
301,67 536,90
494,72 536,90
754,03 536,90
19,71 1.646,32
32,29 1.646,32
51,16 1.646,32
46,05 1.061,86
77,29 1.061,86
123,54 1.061,86
200,63 1.061,86
113,36 658,05
196,31 658,05
320,73 658,05
528,09 658,05
804,58 658,05

Nummer

Prijsgroep

T43081A
T43081B
T43081C
T43081D
T43081E
T43081F
T43081G
T43082
T43082A
T43082B
T43082C
T43082D
T43082E
T43082F
T43082G
T43083
T43083A
T43083B
T43083C
T43083D
T43083E
T43083F
T43083G
T43090
T43100
T43110
T43120
T43130
T43140
T43150
T43160
T43170
T43180
T43190
T43200
T43210
T43220
T43230
T43240
T43250
T43260
T43270
T43280
T43290
T43300
T43310
T43320
T43330
T43340
T43350
T43360
T43370

S
W
W
W
W
V
V
S
S
S
W
W
W
V
V
S
S
W
W
W
V
V
V
P
P
Q
S
U
P
Q
Q
Q
Q
R
S
Q
R
S
U
W
Q
Q
R
Q
R
R
U
R
S
U
W
X

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

55

Trekveren 1000 mm zonder ogen


Ressorts de traction 1000 mm sans boucles
Extension springs 1000 mm without loops
Zugfedern 1000 mm ohne sen

Trekveren 1000 mm zonder ogen

De trekveren van 1000 worden geleverd zonder ogen. De veerkon


stante is afhankelijk van de lengte en het aantal windingen.
Indien u bijvoorbeeld de veer met de helft inkort, wordt de
veerkonstante verdubbeld.

Zugfedern 1000 mm ohne sen

Zugfedern von 1000 mm sind produziert ohne sen. Die Federrate


ist abhngig von der Lnge und der Anzahl Windungen.
Zum Beispiel: Wann Sie die Feder halbieren, wird die Federrate
Zweimahl so Gro.

Ressorts de traction 1000 mm sans boucles

Les ressorts de traction de 1000 mm sont fabriqus sans boucles.


Le raideur sera dpendant de longueur et le nombre de spires.
Quand vous diminuez le ressort avec 50%, le raideur augmente
avec 50%.

Extension springs 1000 mm without loops

Extension springs of 1000 mm are produced without loops.


The springrate depends on the length and the number of coils.
For example: when you halve the spring, the rate is dubbling.

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1


d0,4

0,5

0,63

0,8

1

1,25

1,6

2

2,2

2,5

2,8

3,2

4

5

Dm
2
3
3
5
3,9
6,4
4,7
8,2
6
10
7,3
11,8
9,4
15,4
12
20
12,8
21,8
15,5
25,5
17,2
27,2
18,8
32,8
24
41
31
50

Nederlands

d Draaddikte
Dm Diameter hart op hart (Di + d)
Lo Ongespannen ophanglengte

56

Lo
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

C N/mm
0,0131
0,00389
0,0119
0,00255
0,0172
0,00388
0,0324
0,0061
0,0475
0,0103
0,0805
0,019
0,13
0,0295
0,19
0,041
0,252
0,0511
0,269
0,0605
0,348
0,0879
0,519
0,0978
0,762
0,153
1,08
0,258

Nummer

prijsgroep

T39000
T39010
T39020
T39030
T39040
T39050
T39060
T39070
T39080
T39090
T39100
T39110
T39120
T39130
T39140
T39150
T39160
T39170
T39180
T39190
T39200
T39210
T39220
T39230
T39240
T39250
T39260
T39270

AF
AF
AH
AH
AJ
AJ
AK
AK
AL
AL
AN
AN
AO
AO
AP
AP
AR
AR
AS
AS
AU
AU
AV
AV
AX
AX
AY
AY

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


C N/mm
0,0117
0,0035
0,0104
0,4522
0,0153
0,0035
0,0288
0,0054
0,0423
0,0092
0,0717
0,0169
0,1157
0,0263
0,1691
0,0365
0,2243
0,0455
0,2395
0,0539
0,3098
0,0782
0,4620
0,0871
0,6783
0,1362
0,9614
0,2297

Nummer

Prijsgroep

T49000
T49010
T49020
T49030
T49040
T49050
T49060
T49070
T49080
T49090
T49100
T49110
T49120
T49130
T49140
T49150
T49160
T49170
T49180
T49190
T49200
T49210
T49220
T49230
T49240
T49250
T49260
T49270

AH
AH
AK
AK
AL
AL
AO
AO
AP
AP
AT
AT
AV
AV
DK
DK
AX
AX
AY
AY
AZ
AZ
DL
DL
DL
DL
DA
DA

Franais

English

Deutsch

Diamtre du fil
Diamtre moyen (Di + d)
Longueur libre

Wire diameter
Mean coil diameter
Free length

Drahtdurchmesser
Mittlerer Windungsdurchmesser
Ungespannte Lnge

www.tevema.com

De veren kunnen in andere materiaalsoorten geleverd worden,


echter tegen meerprijs.
Les ressorts peut tre livrs avec dautres traitements o
materieaux. Ceci engendre un surcot et un dlai de livraison
plus long.

Against an additional price it is possible to supply the springs with


other surface treatment or other material. However these are not on
stock.
Die Federen sind gegen Aufpreis auch in andere
Oberflcherbehandlungen oder Werkstoffen lieferbar.

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-3

Du

Lo

Nummer

Prijsgroep

Du

Lo

Nummer

Prijsgroep

0,3

0,4


0,48
0,5


0,6


0,63

0,75
0,80,95

1


1,2

2,5
3
3
4
4,3
4,38
4
5
5,4
5
5,5
6
4,53
6,83
8,45
5,7
6
7
8
8,65
10,65
7,2
8
10
8,9
10

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

TRM001
TRM002
TRM003
TRM004
TRM005
TRM006
TRM007
TRM008
TRM009
TRM010
TRM011
TRM012
TRM013
TRM014
TRM015
TRM016
TRM017
TRM018
TRM019
TRM020
TRM021
TRM022
TRM023
TRM024
TRM025
TRM026

F
F
F
F
F
H
H
H
H
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
N
N

1,2


1,5
1,8

1,92

2,4


2,5

33,8

10,9
12
13,4
11,2
12
13,7
15
16,7
15
18
14,1
15,2
17,1
21
18
20
17,6
21,5
26,3
20
25
22,1
25
26,9
30
27,7

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

TRM027
TRM028
TRM029
TRM030
TRM031
TRM032
TRM033
TRM034
TRM035
TRM036
TRM037
TRM038
TRM038A
TRM039
TRM040
TRM041
TRM042
TRM043
TRM044
TRM045
TRM046
TRM047
TRM048
TRM049
TRM050
TRM051

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
P
P
P
P
Q

Nederlands

d Draaddikte
Du Buitendiameter
Lo Ongespannen ophanglengte

Franais

English

Deutsch

Diamtre du fil
Diamtre exterieure
Longueur libre

Wire diameter
Outside diameter
Free length

Drahtdurchmesser
Auerer Durchmesser
Ungespannte Lnge

www.tevema.com

57

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

Trekveren 500 mm zonder ogen in verenstaal


Ressorts de traction 500 mm sans boucles
Extension springs 500 mm without loops
Zugfedern 500 mm ohne sen

Schroefogen voor trekveren


Boulons pour ressorts de traction
Bolts for extension springs
Zugfederbolzen

Schroefogen voor trekveren

De schroefogen kunnen worden gebruikt voor het monteren van


een trekveer. Door de lengte van de trekveer door middel van een
schroefoog aan te passen, kan de kracht van de veer makkelijk
aangepast worden. De schroefogen zijn in zes soorten te verkrijgen.
Indien een schroefoog op de wijze word gemonteerd als figuur B.,
dan kan de kracht makkelijk worden aangepast zonder de veer
stuk te maken. Wanneer de inbouwruimte begrensd is, dan kan de
veer worden ingebouwd op de wijze als figuur B. Figuur C laat een
schroefoog zien, gebruikt als een hefboom. De schroefogen kunnen
op aanvraag verzinkt geleverd worden.

Boulons pour ressorts de traction

Ces boulons sont utiliss pour le placement de ressorts de traction.


La modification de la longueur dun ressort de traction au moyen
dun boulon permet une adaptation aise de sa force. Six types
diffrents de boulons sont disponibles. Si le boulon est appliqu
comme indiqu par figure B, la force peut facilement tre ajuste
sans dtruire le ressort. Si lencombrement est limit le ressort
peut tre plac comme indiqu par figure B. Figure C montre un
boulon qui est utilis comme un levier. Des boulons zingus sont
disponibles sur demande.

Bolts for extension springs

These bolts are used for placing extension springs. Changing


the length of an extension spring by means of a bolt allows an
easy adaptation of its force. There are six different kinds of bolts
available.
If the bolt is applied as shown in Figure B, the force can easily be
modulated without destroying the spring. If the construction space
is limited, the spring can be placed as shown in Figure B. Figure C
shows a bolt which is used as a lever. Zinc-covered bolts can be
delivered upon request.

Zugfederbolzen

Diese Bolzen knnen fr die Montage von Zugfedern verwendet


werden. Wird die Lnge einer Zugfeder durch einen Bolzen
moduliert, kann die Federkraft leicht angepasst werden. Die
Bolzen sind in sechs Sorten erhltlich.Wird ein Federbolzen wie in
Abbildung B montiert, dann kann die Federkraft einfach moduliert
werden, ohne die Feder zu beschdigen. Wenn der Einbauraum
begrenzt ist, kann die Feder wie in Abbildung B montiert werden.
Abbildung C zeigt den Federbolzen als Hebelarm. Die Bolzen sind
auf Wunsch verzinkt erhltlich.

Nederlands

Franais

English

Deutsch

L
a
b
c
Dt

totale lengte
diameter van de opening/gat
lengte van het oog
dikte van het oog
max. draaddikte

longueur totale
diamtre de louverture
longueur de la boucle
paisseur de la boucle
paisseur max. du fil

total length
diameter of the opening
length of the loop
thickness of the loop
max. thickness of wire

totale Lnge
Durchmesser der ffnung
Lnge der se?
Dicke der se
max. Drahtdicke

58

www.tevema.com

Dt

Nummer

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M14

12
18
20
25
35
45
55

1,2
1,6
2,2
2,7
3,7
5,2
6,4

3,2
4,5
5,5
6,7
9
11
16

1,7
2
2,5
3
4
5
7

1,0
1,5
2,0
2,5
3,5
5,0
6,0

PR003
PR004
PR005
PR006
PR008
PR010
PR014

Prijs

Op aanvraag
Catgorie de prix sur demande
Price category upon request
Preisgruppe auf Anfrage
Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

www.tevema.com

59

Eindloze Garter-veren in RVS


Ressorts (de traction) sans fin Garter
Endless Garter (extension) springs
Endlose Garter-(Zug)federn

Eindloze Garter-veren in RVS

Garter-veren zijn trekveren waarvan de uiteinden in elkaar gedraaid


kunnen worden, zodat ze een ring vormen. Zij worden hoofdzakelijk
gebruikt voor een gecontroleerde druk bij rand afsluiters, ter
compensatie van randslijtage en verandering in volume door
vloeistof of temperatuur. Zij worden tevens gebruikt als kleine
aandrijfriem of voor elektrische verbindingen. De veren hebben een
hoge voorspanning voor een maximale constante kracht. De einden
zijn dusdanig gewikkeld dat zij een sterke verbinding vormen,
terwijl de buitendiameter nagenoeg gelijk blijft. De Garter veren zijn
verkrijgbaar in diverse lengten, maar kunnen ook op de gewenste
lengte gemaakt worden door het eenvoudig af te knippen van het
niet taps toelopende gedeelte en de uiteinden in elkaar draaien (zie
fig.1).
Materiaal
Roestvaststaal
toleranties

RVS 302, DIN 17224


Op buitendiameter +/- 0,13 / Bij een spanning
op 4,75 uittrekking +/-10%.


Uitvoering
Wikkelrichting
rechts


Oppervlaktebehandeling
De veren zijn geolied.

Tegen meerprijs zijn andere materiaalsoorten en oppervlakte


behandelingen leverbaar. Dit brengt echter een langere levertijd met
zich mee. Wij kunnen ook de door u gewenste garterveer op maat
maken, volgens uw specificaties.

Ressorts Garter fabriqus en acier


inoxydable

Les ressorts Garter sont des ressorts de traction dont les extrmits
se laissent visser lune dans lautre, ce qui en fait un ressort en
forme danneau. Ils sont principalement utiliss pour maintenir une
pression dfinie dans des embouts pour compenser les pertes au
bord ou les changements de volume, occasionns par des liquides
ou par la temprature. En plus, ils peuvent faire office de courtes
courroies de transmission ou de connexions lectriques.
Ces ressorts possdent une forte contrainte initiale afin de
maintenir un maximum de force constante. Les extrmits sont
enroules de faon former un solide branchement bien que le
diamtre extrieur reste quasiment inchang.
Les ressorts Garter sont disponibles en plusieurs longueurs, mais
leur longueur peut tre adapte en coupant simplement la portion
inutile lextrmit cylindrique. Ensuite les extrmits peuvent tre
visses lune dans lautre (voir figure 1).
60

Matire
Acier inoxydable: RVS 302, DIN 17224
Tolrance:
pour diamtre extrieur +/- 0.13 mm;
pour une contrainte de 4.75 Traction +/- 10 %
Production
Enroul:

droite

Traitement de surface
Les ressorts sont huils.
Au cas o une autre matire ou un autre traitement de surface soit
dsir, le prix sera adapt. En plus, ceci peut causer des dlais de
livraison plus longs. Sur demande nous pouvons produire nimporte
quel ressort Garter selon vos spcifications.

Endless Garter springs made of


stainless steel

Garter springs are extension springs whose ends can be screwed


into each other, which results in a ring-shaped spring. They are
mainly used to maintain a defined pressure in end closures, for
compensation of losses at the edge or of volume changes induced
by fluids or temperature. Moreover, they may serve as short
transmission belts or for electrical connections.
These springs have a high initial tension in order to maintain a
maximum of constant force. The ends are coiled in such a way that
they form a strong junction although the external diameter remains
merely unchanged. Garter springs are available in several lengths,
but their length can be adapted by just cutting off the unnecessary
portion at the cylindrical end. Afterwards, the endings can still be
screwed into each other (see Figure 1).
Material
Stainless steel
Tolerance:

RVS 302, DIN 17224


for external diameter 0.13; for a tension of
4.75 extension 10 %

Production
Coiled:

right-hand

Surface treatment
The springs are oiled.
If different material or surface treatment is requested, a surcharge
will be levied. Moreover, this will result in a prolonged delivery time.
Upon request, we can produce any tailor-made Garter spring
according to your specifications.

www.tevema.com

Endlose Garter-Federn in rostfreiem Stahl

Garter-Federn sind Zugfedern, deren Enden ineinander geschraubt


werden knnen, so dass sie einen Ring bilden. Sie werden
hauptschlich fr kontrolliertem Druck bei Randverschlssen, zur
Kompensation von Randabnutzung oder von Volumennderungen
durch Flssigkeiten oder Temperatur verwendet. Weiterhin eignen
sie sich als kleine Keilriemen oder fr elektrische Verbindungen.
Die Federn haben eine hohe Vorspannung zur Aufrechterhaltung
einer maximalen konstanten Kraft. Die Enden sind so gewickelt,
dass sie eine starke Verbindung bilden, obwohl der uere
Durchmesser etwa gleich bleibt.
Garter-Federn sind in verschiedenen Lngen erhltlich, knnen
aber auch auf die gewnschte Lnge gebracht werden, indem
einfach das nicht bentigte Stck vom zylindrischen Ende
abgeschnitten wird.
Danach werden die Enden ineinander gedreht (siehe Abb. 1).

Du

0,25


0,28


0,30

0,36

0,41

0,46


0,611,57


1,57


1,57


1,98


1,98


2,39


2,39


2,77


2,77


3,18


4,76


6,35

Di

Lo

28,04
56,34
112,9
28,02
56,32
112,9
27,99
56,29
112,9
27,99
56,29
112,9
27,94
56,24
112,8
27,94
56,24
112,8
27,89
56,19
112,8
27,89
56,19
112,8
27,84
56,14
112,7
55,99
112,58
209,6
55,99
112,58
209,6
55,99
112,58
209,6

88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
88,9
177,8
355,6
177,8
355,6
665,4
177,8
355,6
665,4
177,8
355,6
665,4

Werkstoff
Rostfreier Stahl
Toleranzen:

RVS 302, DIN 17224


Fr Auendurchmesser 0,13 / bei
Spannung auf 4,75 Extension 10 %

Ausfhrung
Windungsrichtung

rechts

Oberflchenbehandlung
Die Federn sind gelt.
Gegen einen Aufpreis sind auch andere Werkstoffsorten und
Oberflchenbehandlungen lieferbar. Dies fhrt jedoch zu einer
Verlngerung der Lieferzeit.
Wir knnen auch die von Ihnen gewnschte Garter-Feder auf Ma
und nach Ihren Spezifikationen anfertigen.

kracht bij
4.75 mm uittrekking (N)

Fo

Nummer

prijsgroep

0,91
0,80
0,75
1,20
1,01
0,92
1,71
1,41
1,26
2,07
1,94
1,87
3,40
3,09
2,93
2,26
2,11
2,03
2,96
2,62
2,46
2,44
2,24
2,14
3,14
2,76
2,57
5,05
4,47
4,20
3,50
3,36
3,30
3,16
3,11
3,08

0,192
0,168
0,158
0,253
0,213
0,194
0,360
0,297
0,265
0,436
0,408
0,394
0,716
0,651
0,617
0,476
0,444
0,427
0,623
0,552
0,518
0,514
0,472
0,451
0,661
0,581
0,541
1,063
0,941
0,884
0,737
0,707
0,695
0,665
0,655
0,648

0,69
0,69
0,69
0,83
0,83
0,83
1,11
1,11
1,11
1,81
1,81
1,81
2,78
2,78
2,78
1,95
1,95
1,95
2,29
2,29
2,29
2,05
2,05
2,05
2,38
2,38
2,38
3,89
3,89
3,89
3,22
3,22
3,22
3,06
3,06
3,06

GV6010
GV6011
GV6012
GV6013
GV6014
GV6015
GV6016
GV6017
GV6018
GV6019
GV6020
GV6021
GV6022
GV6023
GV6024
GV6025
GV6026
GV6027
GV6028
GV6029
GV6030
GV6031
GV6032
GV6033
GV6034
GV6035
GV6036
GV6037
GV6038
GV6039
GV6040
GV6041
GV6042
GV6043
GV6044
GV6045

P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T
P
R
T

Spanning bij 4.75 mm uittrekking (N) - veerconstante - Nummer - prijsgroep


Contrainte un tirage de 4.75 mm (N) rigidit numro catgorie de prix
Tension at 4.75 mm extension (N) spring coefficient number price category
Spannung bei 4,75 mm Dehnung Federkonstante Nummer - Preisgruppe

Nederlands

Franais

English

Deutsch

Du
d
Di

Lo
C
Fo

buitendiameter veer
draaddikte
binnendiameter
gemonteerd (+/-)
gestrekte lengte (+/-)
veerconstante
voorspanning

diamtre extrieur
paisseur du fil
diamtre intrieur
au placement (+/-)
longueur tire (+/-)
rigidit
force initiale

external diameter
thickness of wire
internal diameter
when placed ()
extended length ()
spring coefficient
initial force

uerer Durchmesser
Drahtdicke
innerer Durchmesser
montiert ()
gestreckte Lnge ()
Federkonstante
Vorspannung

www.tevema.com

61

Trekveren/Ressorts de traction
Extension springs/Zugfedern

Stempelveren/Drukveren voor hoge belasting


Ressorts doutils
Die Springs/Heavy duty springs
Werkzeug Druckfedern

Stempelveren

Stempelveren zijn speciaal ontwikkeld om een hoge belasting in


begrensde ruimten te verkrijgen, zoals stempelhuizen. De hoge
eisen die aan deze veren worden gesteld zijn een gevolg van
de hoge frequenties waarmee stempels worden belast. Door
toepassing van hoogwaardige chroomvanadium verenstaal
(50CrV4/ DIN 17225/ SAE 6150) wordt een maximum aan
drukkracht en levensduur bereikt. De stempelveren range is te
verdelen in 8 groepen, ingedeeld naar diameter. Hierdoor wordt
het mogelijk gemaakt om in dezelfde stempelhuizen, veren toe te
passen met verschillende drukkrachten, welke aangepast zijn aan
het te stampen werkstuk. Hierdoor wordt een langere levensduur
verkregen van de stempels en stempelhuizen.
Binnen elke groep loopt de spanning op, welke herkenbaar is aan
de volgend kleurcodering:
middel = blauw
middelzwaar = rood
zwaar = koper
extra-zwaar = groen

Werktemperatuur: 200 C

Bij hogere temperaturen gelieve in conact te
treden met afdeling engineering.

Ressorts doutils

La longueur L1 peut tre utilise une frquence de 1000 cycles


par heure.
Pour calculer la contrainte une longueur charge spcifique, le
nombre de millimtres de compression doit tre multipli par la
force du ressort.
Temprature de service: jusque 200 C

Die springs

Die springs are especially made for use where high load is required
in a confined space. The high demand placed upon these springs is
a result of the high frequencies with which the dies are charged.
The use of high quality chromium vanadium steel (50CrV4/DIN
17225/SAE 6150) combines maximum load with a long lifespan. Die
springs have an oval wire profile.
Our assortment of die springs consists of 8 groups according to
their diameter. Herewith it is possible to select springs of different
load characteristics for the same tooling already adapted for
pressed parts. This results in a longer operating lifespan for your
dies and die sets.
Within each group, the increasing tension is marked by colour
codes as follows:

Les ressorts doutils sont spcialement fabriqus pour des


applications o une haute charge est requise dans un espace
encombr. La forte sollicitation de ces ressorts provient de la
haute frquence avec laquelle ils sont chargs. Lutilisation dacier
au chrome vanadium de haute qualit (50CrV4/DIN 17225/SAE
6150) marie une force maximale avec une longue dure de vie.
Les rondelles doutils ont un profil de fil ovale. Notre assortiment
de rondelles doutils comporte 8 groupes selon les diamtre des
rondelles. Ceci permet de slectionner des ressorts avec des
caractristiques de charge diffrentes pour les mmes outils,
adapts la matire travailler. Le rsultat sera une plus longue
dure de vie pour vos rondelles et pour vos outillages.
62

moyenne = bleu
moyennement forte = rouge
forte = jaune
extra forte = vert

Bij de gegeven L1 kan de veer gebruikt worden met een frequentie


van 1000 indrukkingen per uur.
Voor het vaststellen van de spanning bij een willekeurige
gespannen lengte, dient u het aantal milimeters indrukking te
vermenigvuldigen met de veerconstante.

Dans chaque groupe laugmentation de la contrainte est indique


par un code couleur comme suit :

medium = blue
medium heavy = red
heavy = copper
extra heavy = green
The length L1 can be used at a frequency of 1000 cycles per hour.
For calculating the tension at a certain loaded length, the amount of
millimetres of compression has to be multiplied by the force rate of
the spring.
Working temperature:

www.tevema.com

up to 200 C

Werkzeug Druckfedern

Werkzeug Druckfedern wurden speziell entwickelt, um eine hohe


Belastung in begrenzten Rumen zu erzielen, beispielsweise in
Werkzeuggehusen.
Die hohen Anforderungen, die an diese Federn gestellt werden,
sind eine Folge der hohen Frequenz, mit der die Werkzeuge bzw.
Stempel belastet werden.
Durch Verwendung von hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
(50CrV4/DIN 17225/SAE 6150) werden ein Maximum an Druckkraft
und Lebensdauer erreicht. Die Federn haben ein ovales Drahtprofil.
Das Werkzeug Druckfedern-Sortiment lsst sich in 8 Gruppen
entsprechend dem Durchmesser verteilen. Hiermit wird mglich,
dass in dasselbe Federgehuse Federn mit verschiedener
Druckkraft eingebaut werden, die an das Stanzen des
entsprechenden Werkstcks angepasst werden knnen.
Hiermit wird eine lngere Lebensdauer der Werkzeuge und der
Federgehuse erzielt.
Innerhalb jeder Gruppe erhht sich die Spannung, die an den
folgenden Farbcodes erkennbar ist:
mittel = blau
mittelschwer = rot
schwer = Kupfer
extraschwer = grn
Bei einer gegebenen L1 (gespannter Lnge) kann die Feder mit
einer Frequenz von 1000 Kompressionen per Stunde verwendet
werden.
Zwecks Bestimmung der Spannung bei einer willkrlich gespannten
Lnge muss die Kompression in Millimetern mit der Federkonstante
multipliziert werden.
Betriebstemperatur: bis 200 C

In geval van hogere frequenties, gelden de volgende percentages:


En cas de frquence plus lev les pourcentages suivants
seront appliqus:
In case of higher frequencies, percentages are applicable as follows:
Im Falle hherer Frequenzen gelten die folgenden
Prozentstze:
Veerweg in % van Lo
blauwe veren
25 - 30%
ressorts bleus
blue springs
blaue Federn

van de ongespannen lengte


de la longueur libre
of free length
der ungespannten Lnge

rode veren
20 - 25%
ressorts rouges
red springs
rote Federn

van de ongespannen lengte


de la longueur libre
of free length
der ungespannten Lnge

koper/gele veren
15 - 20%
ressorts cuivre/jaunes
copper/yellow springs
kupferfarbige/gelbe
Federn

van de ongespannen lengte


de la longueur libre
of free length

groene veren
15%
ressorts verts
green springs
grne Federn

van de ongespannen lengte


de la longueur libre
of free length
der ungespannten Lnge

De toleranties op de gespannen lengte zijn als volgt:


Pour la longueur de contrainte les tolrances sont les
suivantes:
Tolerances at loaded length are as follows:
Die Toleranzen bei gespannter Lnge sind folgende:
Lengte in mm
Longueur en mm
Length in mm
Lnge in mm

0 - 60
61 - 105
106 - 200
201 - 250
251 - 305

Nederlands

der ungespannten Lnge

toleranties in mm
Tolrances en mm
Tolerances in mm
Toleranzen in mm2,5
3,5
5
6,5
10

Franais

English

Deutsch

Lo ongespannen lengte
Ln maximale ingedrukte lengte

longueur libre
longueur de contrainte
maximale

free length
maximum loaded length

ungespannte Lnge
maximale gespannte Lnge

Fn kracht bij maximalegespannen lengte

force longueur de contrainte force at maximum


maximale
loaded length

Kraft bei maximaler


gespannter Lnge

C veerconstante
bus busmaat
as asmaat

rigidit - facteur de rigidit


dimension de cavit
axe

Federkonstante
Hlse
Dorn

rate - spring coefficient


hole size
rode

www.tevema.com

63

Stempelveren/Ressorts doutils/
Die Springs/Werkzeug Druckfedern

Die Springs
Druckfedern fr Werkzeuge

Stempelveren
Ressorts doutils
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

Asmaat 4,78 mm Busmaat 9,53 mmLo
mm

25,40


31,75


38,10


44,45


50,80


63,50


76,20


304,80

64

Asmaat 7,14 mm Busmaat 12,70 mm

Ln
mm

Fn
N

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

12,70
16,00
17,78
19,05
15,88
20,00
22,23
23,81
19,05
24,00
26,67
28,58
22,23
28,00
31,12
33,34
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
152,40
192,02
213,36
228,60

133,48
148,11
146,76
244,67
150,18
150,13
163,45
202,96
133,35
165,36
160,13
208,50
132,24
167,10
196,16
223,81
124,46
164,65
192,18
200,15
133,35
172,69
183,45
194,63
140,21
148,02
168,02
216,79
160,02
178,19
192,02
200,41

10,51
15,76
19,26
38,53
9,46
12,78
17,16
25,57
7,00
11,73
14,01
21,89
5,95
10,16
14,71
20,14
4,90
8,76
12,61
15,76
4,20
7,35
9,63
12,26
3,68
5,25
7,35
11,38
1,05
1,58
2,10
2,63

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST50300
ST50310
ST50320
ST50330
ST50340
ST50350
ST50360
ST50370
ST50380
ST50390
ST50400
ST50410
ST50420
ST50430
ST50440
ST50450
ST50460
ST50470
ST50480
ST50490
ST50500
ST50510
ST50520
ST50530
ST50540
ST50550
ST50560
ST50570
ST50580
ST50590
ST50600
ST50610

BA
BA
BB
BB
BA
BA
BB
BC
BB
BB
BC
BC
BB
BB
BC
BD
BC
BC
BD
BD
BC
BD
BE
BE
BD
BE
BE
BF
BT
BT
BV
BW

Lo
mm

Ln
mm

Fn
N

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

25,4031,7538,1044,4550,8063,5076,2088,90
114,30
139,70
165,10
190,50
88,90


304,80


12,70
16,00
17,78
19,05
15,88
20,00
22,23
23,81
19,05
24,00
26,67
28,58
22,23
28,00
31,12
33,34
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
57,15
69,85
82,55
95,25
56,13
66,68
66,80
152,40
192,02
213,36
228,60

244,60
276,49
314,93
333,63
227,97
267,49
310,23
333,61
226,89
234,57
310,21
333,57
233,58
244,89
322,31
330,82
244,60
246,79
293,52
311,40
250,19
246,93
280,23
319,72
233,55
281,38
296,27
300,23
233,36
251,46
258,45
231,14
180,98
229,36
233,58
309,62
187,45
236,83
256,03
333,76

19,26
29,42
41,33
52,54
14,36
22,77
32,57
42,03
11,91
16,64
27,14
35,02
10,51
14,89
24,17
29,77
9,63
13,13
19,26
24,52
7,88
10,51
14,71
20,14
6,13
9,98
12,96
15,76
5,25
4,40
3,70
2,80
1,90
7,00
10,51
14,01
1,23
2,10
2,80
4,38

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST50620
ST50630
ST50640
ST50650
ST50660
ST50670
ST50680
ST50690
ST50700
ST50710
ST50720
ST50730
ST50740
ST50750
ST50760
ST50770
ST50780
ST50790
ST50800
ST50810
ST50820
ST50830
ST50840
ST50850
ST50860
ST50870
ST50880
ST50890
ST50900
ST50901
ST50902
ST50903
ST50904
ST50910
ST50920
ST50930
ST50940
ST50950
ST50960
ST50970

BB
BB
BC
BD
BB
BC
BC
BD
BC
BC
BD
BE
BC
BC
BD
BE
BD
BD
BE
BF
BD
BE
BF
BF
BE
BE
BF
BG
BF
BJ
BK
BL
BL
BF
BG
BH
BV
BV
BW
BW

www.tevema.com

Die Springs
Druckfedern fr Werkzeuge

Stempelveren
Ressorts doutils

1 N = 0,10197 KG

Asmaat 8,73 mm Busmaat 15,88 mmLo
mm

25,40


31,75


38,10


44,45


50,80


63,50


76,20


88,90


101,60


304,80

Asmaat 9,53 mm Busmaat 19,05 mm

Ln
mm

Fn
N

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

12,70
16,00
17,78
19,05
15,88
20,00
22,23
23,81
19,05
24,00
26,67
28,58
22,23
28,00
31,12
33,34
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
56,01
62,23
66,68
50,80
64,01
71,12
76,20
152,40
192,02
213,36
228,60

364,74
493,77
565,79
700,53
355,92
442,29
493,68
653,34
360,24
469,01
544,41
633,79
373,60
483,86
560,47
622,74
391,41
487,19
555,04
644,91
333,69
473,19
567,12
611,66
373,76
493,68
576,53
633,79
373,82
489,78
569,67
622,74
391,67
500,35
576,38
600,46
426,72
533,43
480,06
600,46

28,72
52,54
74,25
110,32
22,42
37,65
51,83
82,31
18,91
33,27
47,63
66,54
16,81
29,42
42,03
56,04
15,41
25,92
36,42
50,78
10,51
20,14
29,77
38,53
9,81
17,51
25,22
33,27
8,41
14,89
21,36
28,02
7,71
13,31
18,91
23,64
2,80
4,73
5,25
7,88

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST50980
ST50990
ST51000
ST51010
ST51020
ST51030
ST51040
ST51050
ST51060
ST51070
ST51080
ST51090
ST51100
ST51110
ST51120
ST51130
ST51140
ST51150
ST51160
ST51170
ST51180
ST51190
ST51200
ST51210
ST51220
ST51230
ST51240
ST51250
ST51260
ST51270
ST51280
ST51290
ST51300
ST51310
ST51320
ST51330
ST51340
ST51350
ST51360
ST51370

BC
BD
BD
BE
BD
BD
BE
BE
BD
BE
BE
BF
BE
BE
BF
BF
BE
BF
BF
BG
BF
BF
BG
BH
BF
BG
BH
BH
BG
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BJ
BW
BW
BW
BX

Lo
mm

Ln
mm

25,4031,7538,1044,4550,8063,5076,2088,90101,60114,30127,00139,70152,40
165,10
190,50
152,40


304,80


12,70
16,00
17,78
19,05
15,88
20,00
22,23
23,81
19,05
24,00
26,67
28,58
22,23
28,00
31,12
33,34
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
56,01
62,23
66,68
50,80
64,01
71,12
76,20
57,15
72,01
80,01
85,73
63,50
80,01
88,90
95,25
69,85
88,01
97,79
104,78
76,20
82,55
95,25
96,01
106,68
114,30
152,40
192,02
213,36
228,60

www.tevema.com

Fn
N
693,93
822,89
1.441,17
1.556,83
711,68
781,68
1.467,80
1.529,00
667,13
790,00
1.313,08
1.484,57
684,97
829,40
1.401,11
1.459,52
640,59
816,31
1.323,75
1.512,32
667,07
789,90
1.334,45
1.390,02
640,46
711,05
1.361,08
1.351,03
622,74
737,46
1.307,63
1.342,83
640,59
789,81
1.334,41
1.334,52
640,65
829,33
1.321,19
1.326,17
667,39
740,56
1.301,12
1.306,51
672,66
724,16
1.247,66
1.314,93
667,51
561,34
552,45
740,37
1.281,07
1.301,12
640,08
710,49
1.281,07
1.267,97

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

54,64
87,56
189,13
245,17
44,83
66,54
154,10
192,63
35,02
56,04
114,88
155,86
30,82
50,43
105,07
131,34
25,22
43,43
86,86
119,08
21,01
33,62
70,05
87,56
16,81
25,22
59,54
70,92
14,01
22,42
49,03
60,42
12,61
21,01
43,78
52,54
11,21
19,61
38,53
46,41
10,51
15,76
34,15
41,15
9,63
14,01
29,77
37,65
8,76
6,80
5,80
13,13
28,02
34,15
4,20
6,30
14,01
16,64

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Blauw
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST51380
ST51390
ST51400
ST51410
ST51420
ST51430
ST51440
ST51450
ST51460
ST51470
ST51480
ST51490
ST51500
ST51510
ST51520
ST51530
ST51540
ST51550
ST51560
ST51570
ST51580
ST51590
ST51600
ST51610
ST51620
ST51630
ST51640
ST51650
ST51660
ST51670
ST51680
ST51690
ST51700
ST51710
ST51720
ST51730
ST51740
ST51750
ST51760
ST51770
ST51780
ST51790
ST51800
ST51810
ST51820
ST51830
ST51840
ST51850
ST51860
ST51861
ST51862
ST51870
ST51880
ST51890
ST51900
ST51910
ST51920
ST51930

BH
BH
BH
BJ
BH
BH
BH
BJ
BH
BH
BJ
BJ
BH
BJ
BJ
BK
BJ
BJ
BJ
BK
BJ
BJ
BK
BK
BJ
BK
BK
BK
BK
BK
BL
BM
BK
BL
BM
BN
BL
BL
BN
BO
BL
BM
BO
BP
BM
BN
BP
BR
BM
BN
BP
BN
BQ
BS
BW
BX
BY
BY

Stempelveren/Ressorts doutils/
Die Springs/Werkzeug Druckfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

65

Die Springs
Druckfedern fr Werkzeuge

Stempelveren
Ressorts doutils
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

Asmaat 12,70 mm Busmaat 25,40 mmLo
mm

Ln
mm

25,40


31,75


38,1044,45


50,8063,5076,2088,90101,60114,30127,00139,70


152,40177,80


203,20


304,80


12,70
16,00
17,78
15,88
20,00
22,23
19,05
24,00
26,67
28,58
22,23
28,00
31,12
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
56,01
62,23
66,68
50,80
64,01
71,12
76,20
57,15
72,01
80,01
85,73
63,50
80,01
88,90
95,25
69,85
88,01
97,79
76,20
96,01
106,68
114,30
88,90
112,01
124,46
101,60
128,02
142,24
152,40
192,02
213,36
228,60

66

Fn
N
1.223,14
1.250,78
2.775,59
1.250,95
1.283,65
2.855,60
1.167,57
1.224,47
2.369,90
2.668,81
1.167,70
1.267,20
2.428,57
1.156,46
1.316,66
2.401,98
2.579,88
1.111,89
1.275,54
2.268,47
2.490,95
1.100,71
1.234,33
2.177,64
2.455,35
1.167,70
1.244,34
2.129,60
2.428,53
1.067,31
1.211,21
2.135,12
2.455,42
1.040,70
1.259,00
2.113,64
2.442,02
1.067,44
1.185,09
2.081,78
2.401,89
1.076,39
1.158,87
2.113,52
1.067,56
1.184,71
2.049,63
2.401,82
1.121,03
1.151,91
2.092,53
1.067,82
1.158,59
2.049,48
1.066,80
1.224,75
1.921,15
2.348,48

Asmaat 15,88 mm Busmaat 31,75 mm

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

96,31
133,09
364,25
78,80
109,27
299,80
61,29
86,86
207,34
280,19
52,54
77,05
182,12
45,53
70,05
157,61
203,14
35,02
54,29
119,08
156,91
28,89
43,78
95,26
128,89
26,27
37,83
79,85
109,27
21,01
32,22
70,05
96,67
18,21
29,77
61,64
85,46
16,81
25,22
54,64
75,65
15,41
22,42
50,43
14,01
21,01
44,83
63,04
12,61
17,51
39,23
10,51
15,41
33,62
7,00
10,86
21,01
30,82

Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST51940
ST51950
ST51960
ST51970
ST51980
ST51990
ST52000
ST52010
ST52020
ST52030
ST52040
ST52050
ST52060
ST52070
ST52080
ST52090
ST52100
ST52110
ST52120
ST52130
ST52140
ST52150
ST52160
ST52170
ST52180
ST52190
ST52200
ST52210
ST52220
ST52230
ST52240
ST52250
ST52260
ST52270
ST52280
ST52290
ST52300
ST52310
ST52320
ST52330
ST52340
ST52350
ST52360
ST52370
ST52380
ST52390
ST52400
ST52410
ST52420
ST52430
ST52440
ST52450
ST52460
ST52470
ST52480
ST52490
ST52500
ST52510

BJ
BK
BK
BK
BK
BL
BK
BK
BL
BN
BK
BL
BL
BK
BL
BM
BO
BL
BL
BM
BO
BL
BM
BN
BP
BM
BN
BO
BQ
BM
BN
BO
BR
BM
BO
BP
BS
BN
BP
BQ
BT
BQ
BQ
BR
BP
BR
BS
BV
BQ
BT
BU
BS
BV
BW
BX
BX
BY
BZ

Lo
mm

Ln
mm

38,10


44,45


50,8063,5076,2088,90101,60114,30127,00139,70


152,40177,80


203,20254,00304,80


19,05
24,00
26,67
22,23
28,00
31,12
25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
56,01
62,23
66,68
50,80
64,01
71,12
76,20
57,15
72,01
80,01
85,73
63,50
80,01
88,90
95,25
69,85
88,01
97,79
76,20
96,01
106,68
114,30
88,90
112,01
124,46
101,60
128,02
142,24
152,40
127,00
160,02
177,80
190,50
152,40
192,02
213,36
228,60

www.tevema.com

Fn
N
1.654,68
2.824,19
4.243,39
1.650,21
2.903,14
4.240,66
1.565,66
2.843,83
3.992,58
4.270,12
1.601,15
2.567,30
3.923,16
4.003,20
1.601,34
2.527,87
3.810,99
3.949,83
1.556,64
2.534,41
3.512,17
3.923,16
1.565,66
2.422,43
3.544,21
3.736,34
1.601,34
2.369,99
3.506,84
3.923,06
1.512,57
2.386,15
3.536,06
3.780,79
1.566,04
2.389,58
3.464,28
1.600,96
2.468,67
3.394,71
3.736,47
1.618,87
2.303,83
3.437,23
1.565,66
2.422,43
3.501,54
3.700,78
1.601,47
2.386,15
3.416,05
3.736,34
1.601,72
2.448,37
3.330,24
3.522,73

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

86,86
200,34
371,25
74,25
176,52
318,01
61,64
151,30
261,98
336,23
50,43
109,27
205,94
252,17
42,03
89,66
166,71
207,34
35,02
77,05
131,69
176,52
30,82
64,44
116,28
147,10
28,02
56,04
102,27
137,29
23,82
50,78
92,81
119,08
22,42
46,23
82,66
21,01
43,78
74,25
98,07
18,21
35,02
64,44
15,41
32,22
57,44
72,85
12,61
25,39
44,83
58,84
10,51
21,71
36,42
46,23

Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST52520
ST52530
ST52540
ST52550
ST52560
ST52570
ST52580
ST52590
ST52600
ST52610
ST52620
ST52630
ST52640
ST52650
ST52660
ST52670
ST52680
ST52690
ST52700
ST52710
ST52720
ST52730
ST52740
ST52750
ST52760
ST52770
ST52780
ST52790
ST52800
ST52810
ST52820
ST52830
ST52840
ST52850
ST52860
ST52870
ST52880
ST52890
ST52900
ST52910
ST52920
ST52930
ST52940
ST52950
ST52960
ST52970
ST52980
ST52990
ST53000
ST53010
ST53020
ST53030
ST53040
ST53050
ST53060
ST53070

BM
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BO
BQ
BO
BO
BP
BS
BO
BP
BQ
BT
BP
BP
BR
BV
BQ
BQ
BS
BW
BR
BS
BT
BW
BS
BT
BV
BX
BT
BV
BW
BV
BW
BW
BY
BW
BW
BX
BW
BX
BY
CA
BX
BY
BZ
CC
BZ
CA
CB
CE

Die Springs
Druckfedern fr Werkzeuge

Stempelveren
Ressorts doutils

1 N = 0,10197 KG

Asmaat 19,05 mm Busmaat 38,10 mmLo
mm

Ln
mm

50,8063,5076,2088,90101,60114,30127,00139,70


152,40177,80


203,20254,00304,80


25,40
32,00
35,56
38,10
31,75
40,01
44,45
47,63
38,10
48,01
53,34
57,15
44,45
56,01
62,23
66,68
50,80
64,01
71,12
76,20
57,15
72,01
80,01
85,73
63,50
80,01
88,90
95,25
69,85
88,01
97,79
76,20
96,01
106,68
114,30
88,90
112,01
124,46
101,60
128,02
142,24
152,40
127,00
160,02
177,80
190,50
152,40
192,02
213,36
228,60

Fn
N
2.357,37
3.554,89
5.081,32
8.362,19
2.501,90
3.521,90
5.170,74
8.184,36
2.401,82
3.080,76
5.204,08
7.712,77
2.335,40
3.041,29
4.969,42
7.628,29
2.401,82
3.159,98
4.867,96
7.614,92
2.302,00
3.199,31
4.707,67
7.405,78
2.334,90
3.028,04
4.750,31
7.561,58
2.263,14
3.113,75
4.697,27
2.268,47
3.002,10
4.675,78
7.365,87
2.257,17
3.041,29
4.633,11
2.277,87
2.896,84
4.611,62
7.188,20
2.223,77
2.896,46
4.590,29
7.472,68
2.135,12
2.844,21
4.611,32
7.258,81

Asmaat 25,40 mm Busmaat 50,80 mm

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

92,81
189,13
333,42
658,44
78,80
149,90
271,43
515,55
63,04
109,27
227,65
404,87
52,54
92,46
186,33
343,23
47,28
84,06
159,71
299,80
40,28
75,65
137,29
259,17
36,77
64,44
124,68
238,16
32,40
60,24
112,08
29,77
53,24
102,27
193,33
25,39
46,23
86,86
22,42
38,53
75,65
141,50
17,51
30,82
60,24
117,68
14,01
25,22
50,43
95,26

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST53080
ST53090
ST53100
ST53110
ST53120
ST53130
ST53140
ST53150
ST53160
ST53170
ST53180
ST53190
ST53200
ST53210
ST53220
ST53230
ST53240
ST53250
ST53260
ST53270
ST53280
ST53290
ST53300
ST53310
ST53320
ST53330
ST53340
ST53350
ST53360
ST53370
ST53380
ST53390
ST53400
ST53410
ST53420
ST53430
ST53440
ST53450
ST53460
ST53470
ST53480
ST53490
ST53500
ST53510
ST53520
ST53530
ST53540
ST53550
ST53560
ST53570

BO
BR
BS
BW
BP
BS
BU
BW
BQ
BU
BW
BX
BR
BW
BW
BX
BT
BW
BW
BY
BU
BW
BX
BY
BW
BX
BX
BZ
BW
BX
BY
BW
BX
BY
CA
BX
BY
BZ
BY
BZ
CA
CD
BZ
CB
CC
CG
CB
CD
CE
CJ

Lo
mm

63,5076,2088,90101,60114,30127,00139,70


152,40177,80


203,20254,00304,80


www.tevema.com

Ln
mm

Fn
N

31,75 5.560,06
40,01 4.871,45
44,45 8.673,66
47,63 10.608,47
38,10 5.537,84
48,01 4.739,69
53,34 8.006,49
57,15 10.408,35
44,45 5.044,19
56,01 4.607,98
62,23 7.939,66
66,68 9.901,24
50,80 5.337,56
64,01 4.371,20
71,12 8.006,49
76,20 9.785,60
57,15 5.304,09
72,01 4.443,52
80,01 7.205,70
85,73 9.447,47
63,50 5.226,69
80,01 4.608,31
88,90 7.339,20
95,25 9.607,55
69,85 4.795,20
88,01 4.562,07
97,79 7.339,28
76,20 5.204,46
96,01 4.661,03
106,68 7.525,97
114,30 9.447,66
88,90 4.857,50
112,01 4.608,31
124,46 7.659,62
101,60 5.070,86
128,02 4.634,34
142,24 7.793,13
152,40 8.896,10
127,00 4.625,34
160,02 4.278,91
177,80 7.338,82
190,50 9.340,85
152,40 4.671,06
192,02 4.424,20
213,36 6.725,41
228,60 9.500,62

C
N/mm

Kleur

Nummer

Prijsgroep

175,12
207,34
455,31
668,25
145,35
168,11
350,24
546,37
113,48
140,09
297,70
445,50
105,07
116,28
262,68
385,26
92,81
105,07
210,14
330,62
82,31
98,07
192,63
302,60
68,65
88,26
175,12
68,30
82,66
164,61
247,97
54,64
70,05
143,60
49,91
61,64
127,84
175,12
36,42
45,53
96,31
147,10
30,65
39,23
73,55
124,68

Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen
Blauw
Rood
Koper
Groen

ST53580
ST53590
ST53600
ST53610
ST53620
ST53630
ST53640
ST53650
ST53660
ST53670
ST53680
ST53690
ST53700
ST53710
ST53720
ST53730
ST53740
ST53750
ST53760
ST53770
ST53780
ST53790
ST53800
ST53810
ST53820
ST53830
ST53840
ST53850
ST53860
ST53870
ST53880
ST53890
ST53900
ST53910
ST53920
ST53930
ST53940
ST53950
ST53960
ST53970
ST53980
ST53990
ST54000
ST54010
ST54020
ST54030

BW
BX
BX
BZ
BX
BX
BY
BZ
BX
BX
BY
CA
BX
BY
BY
CB
BY
BY
BZ
CB
BY
BZ
BZ
CC
BZ
CA
CA
BZ
CA
CB
CE
CB
CB
CC
CB
CC
CD
CH
CE
CF
CG
CK
CG
CH
CJ
CM

Stempelveren/Ressorts doutils/
Die Springs/Werkzeug Druckfedern

1 KG = 9,80665 NEWTON

67

ISO Stempelveren
Ressort doutils selon ISO
ISO Die Springs
Werkzeugdruckfedern nach ISO

ISO Die Springs

ISO Die springs are especially made for use where high load is
required in an confined space. The high demand placed upon
these springs is a result of the high frequencies with which the
dies are charged. The use of high quality chromium vanadium
steel combines maximum load with a long lifespan. The springs
are manufactured in accordance with ISO 10243. The spring ends
are ground square. Other raw materials are available for special
conditions and environments. Heat resistance is up to 230 degree.
Prices on request.

ISO Stempelveren

ISO stempelveren zijn ontwikkeld om een hoge belasting in


begrensde ruimten te verkrijgen en een optimale levensduur te
verkrijgen. De hoge eisen die aan deze veren worden gesteld zijn
een gevolg van de hoge frequenties waarmee stempels worden
belast. De ISO stempelveren zijn ontwikkeld volgens ISO 10243.
Ze zijn gemaakt van Chroom Vanadium staal met een hoge
trekvastheid. De uiteinden zijn aangelegd en geslepen. Andere
materialen voor speciale condities zijn op aanvraag leverbaar. De
levertijd is echter aanzienlijk langer. Ze zijn te gebruiken bij een
temperatuur tot 230 graden. Prijzen op aanvraag.

ISO Werkzeug Druckfedern wurden speziell entwickelt, um eine


hohe Belastung in begrenzten Rumen zu erzielen, beispielsweise
in Werkzeuggehusen. Die hohen Anforderungen, die an diese
Federn gestellt werden, sind eine Folge der hohen Frequenz,
mit der die Werkzeuge bzw. Stempel belastet werden. Durch
verwendung von hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl werden
ein Maximum an Druckkraft und Lebendauer erreicht. Andere
Materialen sind auch Lieferbar. Die Federn sind produciert nach
ISO 10243. Die Temperatur ist am maximum 230 Grade. Preise auf
Anfrage.

Toegestane veerweg tov Lo

Kleurcodering:


Lichte belasting
Light Duty
Charge lgre
Leichte Belastung

groen
green
verte
grn

Middelzware belasting
Medium Duty
Charge moyenne
Medium Belastung

blauw
Blue
Bleu
Blau

Zware belasting
Heavy Duty
Charge forte
Schwere Belastung

rood
Red
rouge
Rot

Extra zware belasting


Extra heavy duty
Charge extra forte
Extra Schwere Belastung

geel
yellow
jaune
gelbe

dynamisch
ca. 3 milj. cycli

dynamisch
ca. 1,5 milj. cycli

statisch
belast

groen

25%

30%

35%

blauw

20%

25%

30%

rood

15%

20%

25%

geel

20%

25%

30%

Ressort doutils selon ISO

Les ressorts doutils ISO sont spcialement fabriqus pour des


applications o une haute charge est requise dans une espace
encombr. La forte sollicitation de ces ressorts provient de la haute
frquence avec laquelle ils sont chargs. Les ressorts doutils
ISO sont produit selon ISO 10243. Les ressorts doutils ISO sont
fabriqus partir dacier au Chrome Vanadium. Les extrmits
sont rapproches et meules. Autres matriaux sont disponibles
pour des conditions et des environnements particuliers. Rsistance
230 dgres. Prix sur demande.
68

Werkzeugdruckfedern nach ISO

www.tevema.com

1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Groen - lichte belasting


Vert - charge lgre
Green - light duty
Grn - leichte Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

1012,5
16

20

2532


5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16


Lo

25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115

bloklengte

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

LDG10-5-25
LDG10-5-32
LDG10-5-38
LDG10-5-44
LDG10-5-51
LDG10-5-64
LDG10-5-76
LDG10-5-305
LDG12,5-6,3-25
LDG12,5-6,3-32
LDG12,5-6,3-38
LDG12,5-6,3-44
LDG12,5-6,3-51
LDG12,5-6,3-64
LDG12,5-6,3-76
LDG12,5-6,3-89
LDG12,5-6,3-305
LDG16-8-25
LDG16-8-32
LDG16-8-38
LDG16-8-44
LDG16-8-51
LDG16-8-64
LDG16-8-76
LDG16-8-89
LDG16-8-102
LDG16-8-305
LDG20-10-25
LDG20-10-32
LDG20-10-38
LDG20-10-44
LDG20-10-51
LDG20-10-64
LDG20-10-76
LDG20-10-89
LDG20-10-102
LDG20-10-115
LDG20-10-127
LDG20-10-139
LDG20-10-152
LDG20-10-305
LDG25-12,5-25
LDG25-12,5-32
LDG25-12,5-38
LDG25-12,5-44
LDG25-12,5-51
LDG25-12,5-64
LDG25-12,5-76
LDG25-12,5-89
LDG25-12,5-102
LDG25-12,5-115
LDG25-12,5-127
LDG25-12,5-139
LDG25-12,5-152
LDG25-12,5-178
LDG25-12,5-203
LDG25-12,5-305
LDG32-16-38
LDG32-16-44
LDG32-16-51
LDG32-16-64
LDG32-16-76
LDG32-16-89
LDG32-16-102
LDG32-16-115

10,0
8,5
6,8
6,0
5,0
4,3
3,2
1,1
17,9
16,4
13,6
12,1
11,4
9,3
7,1
5,4
1,4
23,4
22,9
19,3
17,1
15,7
10,7
10,0
8,6
7,8
2,5
55,8
45,0
33,3
30,0
24,5
20,0
16,0
14,0
12,0
10,9
9,5
8,4
7,5
4,0
100,0
80,3
62,0
52,9
44,0
35,2
28,0
24,0
21,1
18,7
16,7
15,3
14,0
12,5
10,4
7,0
94,0
79,5
67,0
53,0
44,0
37,2
32,0
29,0

62,5
68,0
64,6
66,0
63,8
68,8
60,8
83,9
111,9
131,2
129,2
133,1
145,4
148,8
134,9
120,2
106,8
146,3
183,2
183,4
188,1
200,2
171,2
190,0
191,4
198,9
190,6
348,8
360,0
316,4
330,0
312,4
320,0
304,0
311,5
306,0
313,4
301,6
291,9
285,0
305,0
625,0
642,4
589,0
581,9
561,0
563,2
532,0
534,0
538,1
537,6
530,2
531,7
532,0
556,3
527,8
533,8
893,0
874,5
854,3
848,0
836,0
827,7
816,0
833,8

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
76,3
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8

www.tevema.com

75,0
81,6
77,5
79,2
76,5
82,6
73,0
100,7
134,3
157,4
155,0
159,7
174,4
178,6
161,9
144,2
128,1
175,5
219,8
220,0
225,7
240,2
205,4
228,0
229,6
238,7
228,8
418,5
432,0
379,6
396,0
374,9
384,0
364,8
373,8
367,2
376,1
362,0
350,3
342,0
366,0
750,0
770,9
706,8
698,3
673,2
675,8
638,4
640,8
645,7
645,2
636,3
638,0
638,4
667,5
633,4
640,5
1071,6
1049,4
1025,1
1017,6
1003,2
993,2
979,2
1000,5

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
91,5
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5

87,5
95,2
90,4
92,4
89,3
96,3
85,1
117,4
156,6
183,7
180,9
186,3
203,5
208,3
188,9
168,2
149,5
204,8
256,5
256,7
263,3
280,2
239,7
266,0
267,9
278,5
266,9
488,3
504,0
442,9
462,0
437,3
448,0
425,6
436,1
428,4
438,7
422,3
408,7
399,0
427,0
875,0
899,4
824,6
814,7
785,4
788,5
744,8
747,6
753,3
752,7
742,3
744,3
744,8
778,8
738,9
747,3
1250,2
1224,3
1196,0
1187,2
1170,4
1158,8
1142,4
1167,3

8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
106,8
8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
106,8
8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
106,8
8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
106,8
8,8
11,2
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
106,8
13,3
15,4
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3

103,0
111,4
106,1
108,0
104,5
111,8
99,8
137,5
184,4
214,8
212,2
217,8
238,3
244,6
221,5
197,1
175
241,0
300,0
301,1
307,8
328,1
281,4
312,0
313,9
326,0
312,5
569,2
562,5
499,5
540,0
490,0
500,0
480,0
490,0
492,0
501,4
484,5
470,4
457,5
488,0
1020,0
1003,8
930,0
952,2
880,0
880,0
840,0
840,0
865,1
860,2
851,7
856,8
854,0
887,5
842,4
854,0
1410,0
1431,0
1340,0
1325,0
1320,0
1302,0
1312,0
1334,0

10,3
13,1
15,6
18,0
20,9
26,0
31,2
125,0
10,3
13,1
15,6
18,0
20,9
26,3
31,2
36,5
125
10,3
13,1
15,6
18,0
20,9
26,3
31,2
36,5
41,8
125,0
10,2
12,5
15,0
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
41,0
46,0
51,0
56,0
61,0
122,0
10,2
12,5
15,0
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
41,0
46,0
51,0
56,0
61,0
71,0
81,0
122,0
15,0
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
41,0
46,0

69

ISO Stempelveren/Ressorts
doutils ISO/ISO Die Springs/
ISO Werkzeug Druckfedern

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO
1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Groen - lichte belasting


Vert - charge lgre
Green - light duty
Grn - leichte Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

32


40
5063
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Toleranties
Tolrances
Tolerances
Toleranzen


Lo

127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
254
305

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

LDG32-16-127
LDG32-16-139
LDG32-16-152
LDG32-16-178
LDG32-16-203
LDG32-16-254
LDG32-16-305
LDG40-20-51
LDG40-20-64
LDG40-20-76
LDG40-20-89
LDG40-20-102
LDG40-20-115
LDG40-20-127
LDG40-20-139
LDG40-20-152
LDG40-20-178
LDG40-20-203
LDG40-20-254
LDG40-20-305
LDG50-25-64
LDG50-25-76
LDG50-25-89
LDG50-25-102
LDG50-25-115
LDG50-25-127
LDG50-25-139
LDG50-25-152
LDG50-25-178
LDG50-25-203
LDG50-25-254
LDG50-25-305
LDG63-38-76
LDG63-38-89
LDG63-38-102
LDG63-38-115
LDG63-38-127
LDG63-38-152
LDG63-38-178
LDG63-38-203
LDG63-38-254
LDG63-38-305

25,0
23,0
21,5
18,2
15,8
12,5
10,3
92,0
73,0
63,0
51,0
43,0
39,6
37,0
32,0
28,0
25,2
22,7
17,0
14,8
156,0
125,0
109,0
94,0
81,0
71,0
66,5
60,0
52,0
44,0
35,0
28,5
189,0
158,0
131,0
116,0
103,0
84,3
71,5
61,7
47,0
38,2

793,8
799,3
817,0
809,9
801,9
793,8
785,4
1173,0
1168,0
1197,0
1134,8
1096,5
1138,5
1174,8
1112,0
1064,0
1121,4
1152,0
1079,5
1128,5
2496,0
2375,0
2425,3
2397,0
2328,8
2254,3
2310,9
2280,0
2314,0
2233,0
2222,5
2173,1
3591,0
3515,5
3340,5
3335,0
3270,3
3203,4
3181,8
3131,3
2984,5
2912,8

31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

volgens ISO 10243


selon ISO 10243
in accordance with ISO 10243
nach ISO 10243

Bloklengte Lc
Dflexion maxi
Max. Deflexion
Blocklnge Lc

Busmaat
Logement
Hole size
Hlse

Kracht
Charge
Load
Eindruckung

Asmaat
Axe
Rod
Dorn

Veerweg
Dflexion
Deflexion
Federweg

70

bloklengte

www.tevema.com

952,5
959,1
980,4
971,9
962,2
952,5
942,5
1407,6
1401,6
1436,4
1361,7
1315,8
1366,2
1409,7
1334,4
1276,8
1345,7
1382,4
1295,4
1354,2
2995,2
2850,0
2910,3
2876,4
2794,5
2705,1
2773,1
2736,0
2776,8
2679,6
2667,0
2607,8
4309,2
4218,6
4008,6
4002,0
3924,3
3844,1
3818,1
3757,5
3581,4
3495,3

38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5

1111,3
1119,0
1143,8
1133,9
1122,6
1111,3
1099,5
1642,2
1635,2
1675,8
1588,7
1535,1
1593,9
1644,7
1556,8
1489,6
1570,0
1612,8
1511,3
1579,9
3494,4
3325,0
3395,4
3355,8
3260,3
3156,0
3235,2
3192,0
3239,6
3126,2
3111,5
3042,4
5027,4
4921,7
4676,7
4669,0
4578,4
4484,8
4454,5
4383,8
4178,3
4077,9

44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9
106,8
17,9
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9
106,8
22,4
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
48,7
53,2
62,3
71,1
88,9
106,8
26,6
31,2
35,7
40,3
44,5
53,2
62,3
71,1
88,9
106,8

1275,0
1288,0
1311,5
1292,2
1279,8
1275,0
1256,6
1840,0
1825,0
1890,0
1785,0
1763,0
1821,6
1887,0
1792,0
1708,0
1789,2
1838,7
1734,0
1805,6
3900,0
3750,0
3815,0
3854,0
3726,0
3621,0
3724,0
3660,0
3692,0
3564,0
3570,0
3477,0
5670,0
5530,0
5371,0
5336,0
5253,0
5142,3
5076,5
4997,7
4794,0
4660,4

51,0
56,0
61,0
71,0
81,0
102,0
122,0
20,0
25,0
30,0
35,0
41,0
46,0
51,0
56,0
61,0
71,0
81,0
102,0
122,0
25,0
30,0
35,0
41,0
46,0
51,0
56,0
61,0
71,0
81,0
102,0
122,0
30,0
35,0
41,0
46,0
51,0
61,0
71,0
81,0
102,0
122,0

1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Blauw - middelzware belasting


Bleu - charge moyenne
Blue - medium duty
Blau - medium Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

1012,5
16

20

2532


5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16


Lo

25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115

bloklengte

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

MDB10-5-25
MDB10-5-32
MDB10-5-38
MDB10-5-44
MDB10-5-51
MDB10-5-64
MDB10-5-76
MDB10-5-305
MDB12,5-6,3-25
MDB12,5-6,3-32
MDB12,5-6,3-38
MDB12,5-6,3-44
MDB12,5-6,3-51
MDB12,5-6,3-64
MDB12,5-6,3-76
MDB12,5-6,3-89
MDB12,5-6,3-305
MDB16-8-25
MDB16-8-32
MDB16-8-38
MDB16-8-44
MDB16-8-51
MDB16-8-64
MDB16-8-76
MDB16-8-89
MDB16-8-102
MDB16-8-305
MDB20-10-25
MDB20-10-32
MDB20-10-38
MDB20-10-44
MDB20-10-51
MDB20-10-64
MDB20-10-76
MDB20-10-89
MDB20-10-102
MDB20-10-115
MDB20-10-127
MDB20-10-139
MDB20-10-152
MDB20-10-305
MDB25-12,5-25
MDB25-12,5-32
MDB25-12,5-38
MDB25-12,5-44
MDB25-12,5-51
MDB25-12,5-64
MDB25-12,5-76
MDB25-12,5-89
MDB25-12,5-102
MDB25-12,5-115
MDB25-12,5-127
MDB25-12,5-139
MDB25-12,5-152
MDB25-12,5-178
MDB25-12,5-203
MDB25-12,5-305
MDB32-16-38
MDB32-16-44
MDB32-16-51
MDB32-16-64
MDB32-16-76
MDB32-16-89
MDB32-16-102
MDB32-16-115

16,0
13,0
11,9
10,3
8,9
7,5
5,3
1,6
30,0
24,8
21,4
18,5
15,5
12,1
10,2
8,4
2,1
49,4
37,1
33,9
30,0
26,4
20,5
17,8
15,2
13,5
4,8
98,0
72,6
56,0
47,5
41,7
32,3
25,1
22,0
19,8
18,1
16,6
15,1
13,2
6,1
147,0
118,0
93,0
80,8
68,6
53,0
43,2
38,2
33,0
28,0
25,9
23,2
20,8
17,8
15,8
10,2
185,0
158,0
134,0
99,0
80,5
69,1
58,8
51,5

80,0
83,2
90,4
90,6
90,8
96,0
80,6
97,6
150,0
158,7
162,6
162,8
158,1
154,9
155,0
149,5
128,1
247,0
237,4
257,6
264,0
269,3
262,4
270,6
270,6
275,4
292,8
490,0
464,6
425,6
418,0
425,3
413,4
381,5
391,6
403,9
416,3
421,6
419,8
401,3
372,1
735,0
755,2
706,8
711,0
699,7
678,4
656,6
680,0
673,2
644,0
657,9
645,0
632,3
633,7
641,5
622,2
1406,0
1390,4
1366,8
1267,2
1223,6
1230,0
1199,5
1184,5

5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
61,0
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0

www.tevema.com

100,0
104,0
113,1
113,3
113,5
120,0
100,7
122,0
187,5
198,4
203,3
203,5
197,6
193,6
193,8
186,9
160,1
308,8
296,8
322,1
330,0
336,6
328,0
338,2
338,2
344,3
366,0
612,5
580,8
532,0
522,5
531,7
516,8
476,9
489,5
504,9
520,4
527,1
524,7
501,6
465,1
918,8
944,0
883,5
888,8
874,7
848,0
820,8
850,0
841,5
805,0
822,3
806,2
790,4
792,1
801,9
777,8
1757,5
1738,0
1708,5
1584,0
1529,5
1537,5
1499,4
1480,6

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
76,3
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8

120,0
124,8
135,7
136,0
136,2
144,0
120,8
146,4
225,0
238,1
244,0
244,2
237,2
232,3
232,6
224,3
192,2
370,5
356,2
386,5
396,0
403,9
393,6
405,8
405,8
413,1
439,2
735,0
697,0
638,4
627,0
638,0
620,2
572,3
587,4
605,9
624,5
632,5
629,7
601,9
558,2
1102,5
1132,8
1060,2
1066,6
1049,6
1017,6
985,0
1019,9
1009,8
966,0
986,8
967,4
948,5
950,5
962,2
933,3
2109,0
2085,6
2050,2
1900,8
1835,4
1845,0
1799,3
1776,8

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
91,5
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5

152,0
158,6
171,4
172,0
172,7
182,3
153,2
185,6
285,0
302,6
308,2
309,0
300,7
294,0
294,8
283,9
243,6
469,3
452,6
488,2
501,0
512,2
498,2
514,4
513,8
523,8
556,8
921,2
871,2
784,0
783,8
792,3
775,2
702,8
726,0
752,4
778,3
796,8
785,2
752,4
695,4
1381,8
1416,0
1302,0
1333,2
1303,4
1272,0
1209,6
1260,6
1254,0
1204,0
1243,2
1206,4
1185,6
1192,6
1200,8
1162,8
2590,0
2607,0
2546,0
2376,0
2254,0
2280,3
2234,4
2214,5

9,5
12,2
14,4
16,7
19,4
24,3
28,9
116,0
9,5
12,2
14,4
16,7
19,4
24,3
28,9
33,8
116,0
9,5
12,2
14,4
16,7
19,4
24,3
28,9
33,8
38,8
116,0
9,4
12,0
14,0
16,5
19,0
24,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
52,0
57,0
114,0
9,4
12,0
14,0
16,5
19,0
24,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
52,0
57,0
67,0
76,0
114,0
14,0
16,5
19,0
24,0
28,0
33,0
38,0
43,0

71

ISO Stempelveren/Ressorts
doutils ISO/ISO Die Springs/
ISO Werkzeug Druckfedern

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO
1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Blauw - middelzware belasting


Bleu - charge moyenne
Blue - medium duty
Blau - medium Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

32


40
50
63

16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Toleranties
Tolrances
Tolerances
Toleranzen


Lo

127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
229
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
229
254
305

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

MDB32-16-127
MDB32-16-139
MDB32-16-152
MDB32-16-178
MDB32-16-203
MDB32-16-254
MDB32-16-305
MDB40-20-51
MDB40-20-64
MDB40-20-76
MDB40-20-89
MDB40-20-102
MDB40-20-115
MDB40-20-127
MDB40-20-139
MDB40-20-152
MDB40-20-178
MDB40-20-203
MDB40-20-254
MDB40-20-305
MDB50-25-64
MDB50-25-76
MDB50-25-89
MDB50-25-102
MDB50-25-115
MDB50-25-127
MDB50-25-139
MDB50-25-152
MDB50-25-178
MDB50-25-203
MDB50-25-229
MDB50-25-254
MDB50-25-305
MDB63-38-76
MDB63-38-89
MDB63-38-102
MDB63-38-115
MDB63-38-127
MDB63-38-152
MDB63-38-178
MDB63-38-203
MDB63-38-229
MDB63-38-254
MDB63-38-305

44,8
42,3
37,8
32,5
28,9
21,4
18,3
181,6
140,0
108,0
90,7
81,0
71,8
62,7
57,5
51,6
44,1
36,7
30,1
24,6
209,0
168,0
140,0
119,0
106,0
97,0
87,0
80,0
69,5
59,8
50,9
43,9
38,6
312,0
260,0
221,0
187,0
168,0
136,0
114,0
100,0
89,2
78,4
64,7

1137,9
1175,9
1149,1
1157,0
1173,3
1087,1
1116,3
1852,3
1792,0
1641,6
1614,5
1652,4
1651,4
1592,6
1598,5
1568,6
1570,0
1490,0
1529,1
1500,6
2675,2
2553,6
2492,0
2427,6
2438,0
2463,8
2418,6
2432,0
2474,2
2427,9
2331,2
2230,1
2354,6
4742,4
4628,0
4508,4
4301,0
4267,2
4134,4
4058,4
4060,0
4085,4
3982,7
3946,7

25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
45,8
50,8
61,0
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
35,6
40,6
45,8
50,8
61,0

volgens ISO 10243


selon ISO 10243
in accordance with ISO 10243
nach ISO 10243

Bloklengte Lc
Dflexion maxi
Max. Deflexion
Blocklnge Lc

Busmaat
Logement
Hole size
Hlse

Kracht
Charge
Load
Eindruckung

Asmaat
Axe
Rod
Dorn

Veerweg
Dflexion
Deflexion
Federweg

72

bloklengte

www.tevema.com

1422,4
1469,9
1436,4
1446,3
1466,7
1358,9
1395,4
2315,4
2240,0
2052,0
2018,1
2065,5
2064,3
1990,7
1998,1
1960,8
1962,5
1862,5
1911,4
1875,8
3344,0
3192,0
3115,0
3034,5
3047,5
3079,8
3023,3
3040,0
3092,8
3034,9
2914,0
2787,7
2943,3
5928,0
5785,0
5635,5
5376,3
5334,0
5168,0
5073,0
5075,0
5106,7
4978,4
4933,4

31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
38,0
44,5
50,8
57,3
63,5
76,3

1706,9
1763,9
1723,7
1735,5
1760,0
1630,7
1674,5
2778,5
2688,0
2462,4
2421,7
2478,6
2477,1
2388,9
2397,8
2353,0
2354,9
2235,0
2293,6
2250,9
4012,8
3830,4
3738,0
3641,4
3657,0
3695,7
3627,9
3648,0
3711,3
3641,8
3496,8
3345,2
3531,9
7113,6
6942,0
6762,6
6451,5
6400,8
6201,6
6087,6
6090,0
6128,0
5974,1
5920,1

38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
68,7
76,2
91,5
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
45,6
53,4
60,9
68,7
76,2
91,5

2150,4
2199,6
2154,6
2177,5
2196,4
2033,0
2086,2
3450,4
3360,0
3024,0
2993,1
3078,0
3087,4
3009,6
2990,0
2941,2
2954,7
2789,2
2859,5
2804,4
5016,0
4704,0
4620,0
4522,0
4558,0
4656,0
4524,0
4560,0
4656,5
4544,8
4377,4
4170,5
4400,4
8736,0
8580,0
8398,0
8041,0
8064,0
7752,0
7638,0
7600,0
7671,2
7448,0
7375,8

48,0
52,0
57,0
67,0
76,0
95,0
114,0
19,0
24,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
52,0
57,0
67,0
76,0
95,0
114,0
24,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
52,0
57,0
67,0
76,0
86,0
95,0
114,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
57,0
67,0
76,0
86,0
95,0
114,0

1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Rood - zware belasting


Rouge - charge forte
Red - heavy duty
Rot - schwere Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

1012,5
16

20

2532


5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16


Lo

25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115

bloklengte

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

HDR10-5-25
HDR10-5-32
HDR10-5-38
HDR10-5-44
HDR10-5-51
HDR10-5-64
HDR10-5-76
HDR10-5-305
HDR12,5-6,3-25
HDR12,5-6,3-32
HDR12,5-6,3-38
HDR12,5-6,3-44
HDR12,5-6,3-51
HDR12,5-6,3-64
HDR12,5-6,3-76
HDR12,5-6,3-89
HDR12,5-6,3-305
HDR16-8-25
HDR16-8-32
HDR16-8-38
HDR16-8-44
HDR16-8-51
HDR16-8-64
HDR16-8-76
HDR16-8-89
HDR16-8-102
HDR16-8-305
HDR20-10-25
HDR20-10-32
HDR20-10-38
HDR20-10-44
HDR20-10-51
HDR20-10-64
HDR20-10-76
HDR20-10-89
HDR20-10-102
HDR20-10-115
HDR20-10-127
HDR20-10-139
HDR20-10-152
HDR20-10-305
HDR25-12,5-25
HDR25-12,5-32
HDR25-12,5-38
HDR25-12,5-44
HDR25-12,5-51
HDR25-12,5-64
HDR25-12,5-76
HDR25-12,5-89
HDR25-12,5-102
HDR25-12,5-115
HDR25-12,5-127
HDR25-12,5-139
HDR25-12,5-152
HDR25-12,5-178
HDR25-12,5-203
HDR25-12,5-305
HDR32-16-38
HDR32-16-44
HDR32-16-51
HDR32-16-64
HDR32-16-76
HDR32-16-89
HDR32-16-102
HDR32-16-115

22,1
17,5
17,1
15,0
12,8
10,7
7,5
2,1
42,1
33,2
29,3
24,6
19,6
15,0
13,2
11,4
2,8
75,7
52,8
48,5
42,8
37,1
30,3
25,7
21,7
19,3
7,1
216,0
168,0
129,0
112,0
94,0
72,1
59,7
50,5
44,2
38,4
34,1
31,0
28,2
15,0
375,0
297,0
219,0
187,0
156,0
123,0
99,0
84,0
73,0
65,0
57,7
52,7
47,8
41,0
35,8
22,9
388,0
324,0
272,0
212,0
172,0
141,0
122,0
107,0

82,9
84,0
97,5
99,0
97,9
102,7
85,5
96,1
157,9
159,4
167,0
162,4
149,9
144,0
150,5
152,2
128,1
283,9
253,4
276,5
282,5
283,8
290,9
293,0
289,7
295,3
324,8
810,0
806,4
735,3
739,2
719,1
692,2
680,6
674,2
676,3
662,4
649,6
646,4
643,0
686,3
1406,3
1425,6
1248,3
1234,2
1193,4
1180,8
1128,6
1121,4
1116,9
1121,3
1099,2
1098,8
1089,8
1094,7
1090,1
1047,7
2211,6
2138,4
2080,8
2035,2
1960,8
1882,4
1866,6
1845,8

3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
20,9
22,8
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
20,9
22,8
26,7
30,5
45,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3

www.tevema.com

110,5
112,0
130,0
132,0
130,6
137,0
114,0
128,1
210,5
212,5
222,7
216,5
199,9
192,0
200,6
202,9
170,8
378,5
337,9
368,6
376,6
378,4
387,8
390,6
386,3
393,7
433,1
1080,0
1075,2
980,4
985,6
958,8
922,9
907,4
898,9
901,7
883,2
866,1
861,8
857,3
915,0
1875,0
1900,8
1664,4
1645,6
1591,2
1574,4
1504,8
1495,2
1489,2
1495,0
1465,6
1465,1
1453,1
1459,6
1453,5
1396,9
2948,8
2851,2
2774,4
2713,6
2614,4
2509,8
2488,8
2461,0

5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
61,0
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0

138,1
140,0
162,5
165,0
163,2
171,2
142,5
160,1
263,1
265,6
278,4
270,6
249,9
240,0
250,8
253,7
213,5
473,1
422,4
460,8
470,8
473,0
484,8
488,3
482,8
492,2
541,4
1350,0
1344,0
1225,5
1232,0
1198,5
1153,6
1134,3
1123,6
1127,1
1104,0
1082,7
1077,3
1071,6
1143,8
2343,8
2376,0
2080,5
2057,0
1989,0
1968,0
1881,0
1869,0
1861,5
1868,8
1832,0
1831,3
1816,4
1824,5
1816,9
1746,1
3686,0
3564,0
3468,0
3392,0
3268,0
3137,3
3111,0
3076,3

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
76,3
6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
76,3
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8

165,8
168,0
194,9
198,0
195,8
205,4
171,0
192,2
315,8
318,7
334,0
324,7
299,9
288,0
301,0
304,4
256,2
567,8
506,9
552,9
565,0
567,6
581,8
586,0
579,4
590,6
649,7
1620,0
1612,8
1419,0
1456,0
1410,0
1369,9
1373,1
1363,5
1370,2
1344,0
1295,8
1302,0
1297,2
1365,0
2812,5
2851,2
2409,0
2431,0
2340,0
2337,0
2277,0
2268,0
2263,0
2275,0
2192,6
2213,4
2198,8
2173,0
2183,8
2083,9
4268,0
4212,0
4080,0
4028,0
3956,0
3807,0
3782,0
3745,0

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
91,5
7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
91,5
7,5
9,6
11,0
13,0
15,0
19,0
23,0
27,0
31,0
35,0
38,0
42,0
46,0
91,0
7,5
9,6
11,0
13,0
15,0
19,0
23,0
27,0
31,0
35,0
38,0
42,0
46,0
53,0
61,0
91,0
11,0
13,0
15,0
19,0
23,0
27,0
31,0
35,0

73

ISO Stempelveren/Ressorts
doutils ISO/ISO Die Springs/
ISO Werkzeug Druckfedern

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO
1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Rood - zware belasting


Rouge - charge forte
Red - heavy duty
Rot - schwere Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

32


40
50


16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Toleranties
Tolrances
Tolerances
Toleranzen

Lo

127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127

152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

HDR32-16-127
HDR32-16-139
HDR32-16-152
HDR32-16-178
HDR32-16-203
HDR32-16-254
HDR32-16-305
HDR40-20-51
HDR40-20-64
HDR40-20-76
HDR40-20-89
HDR40-20-102
HDR40-20-115
HDR40-20-127
HDR40-20-139
HDR40-20-152
HDR40-20-178
HDR40-20-203
HDR40-20-254
HDR40-20-305
HDR50-25-64
HDR50-25-76
HDR50-25-89
HDR50-25-102
HDR50-25-115
HDR50-25-127
HDR50-25-139
HDR50-25-152
HDR50-25-178
HDR50-25-203
HDR50-25-254
HDR50-25-305

93,0
86,0
78,0
67,2
59,1
46,4
38,0
350,0
269,0
219,0
190,0
163,0
142,0
128,0
115,0
105,0
89,0
77,0
61,0
51,0
413,0
339,0
288,0
245,0
215,0
192,0
168,0
154,0
134,0
117,0
89,0
73,0

1771,7
1793,1
1778,4
1794,2
1799,6
1767,8
1738,5
2677,5
2582,4
2496,6
2536,5
2493,9
2449,5
2438,4
2397,8
2394,0
2376,3
2344,7
2324,1
2333,3
3964,8
3864,6
3844,8
3748,5
3708,8
3657,6
3502,8
3511,2
3577,8
3562,7
3390,9
3339,8

19,1
20,9
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
20,9
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
20,9
22,8
26,7
30,5
38,1
45,8

volgens ISO 10243


selon ISO 10243
in accordance with ISO 10243
nach ISO 10243

Bloklengte Lc
Dflexion maxi
Max. Deflexion
Blocklnge Lc

Busmaat
Logement
Hole size
Hlse

Kracht
Charge
Load
Eindruckung

Asmaat
Axe
Rod
Dorn

Veerweg
Dflexion
Deflexion
Federweg

74

bloklengte

www.tevema.com

2362,2
2390,8
2371,2
2392,3
2399,5
2357,1
2318,0
3570,0
3443,2
3328,8
3382,0
3325,2
3266,0
3251,2
3197,0
3192,0
3168,4
3126,2
3098,8
3111,0
5286,4
5152,8
5126,4
4998,0
4945,0
4876,8
4670,4
4681,6
4770,4
4750,2
4521,2
4453,0

25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
35,6
40,6
50,8
61,0

2952,8
2988,5
2964,0
2990,4
2999,3
2946,4
2897,5
4462,5
4304,0
4161,0
4227,5
4156,5
4082,5
4064,0
3996,3
3990,0
3960,5
3907,8
3873,5
3888,8
6608,0
6441,0
6408,0
6247,5
6181,3
6096,0
5838,0
5852,0
5963,0
5937,8
5651,5
5566,3

31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
12,8
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3
16,0
19,0
22,3
25,5
28,8
31,8
34,8
38,0
44,5
50,8
63,5
76,3

3534,0
3612,0
3588,0
3561,6
3605,1
3526,4
3458,0
5250,0
5111,0
5037,0
5130,0
5053,0
4970,0
4864,0
4830,0
4830,0
4717,0
4697,0
4636,0
4641,0
7847,0
7797,0
7776,0
7595,0
7525,0
7296,0
7056,0
7084,0
7102,0
7137,0
6764,0
6643,0

38,0
42,0
46,0
53,0
61,0
76,0
91,0
15,0
19,0
23,0
27,0
31,0
35,0
38,0
42,0
46,0
53,0
61,0
76,0
91,0
19,0
23,0
27,0
31,0
35,0
38,0
42,0
46,0
53,0
61,0
76,0
91,0

1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Geel - extra zware belasting


Jaune - charge extra forte
Yellow - extra heavy duty
Gelbe - extra Schwere Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

1012,5
16

20

25

32
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16


Lo

25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115
127
152

bloklengte

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

EHG10-5-25
EHG10-5-32
EHG10-5-38
EHG10-5-44
EHG10-5-51
EHG10-5-64
EHG10-5-76
EHG10-5-305
EHG12,5-6,3-25
EHG12,5-6,3-32
EHG12,5-6,3-38
EHG12,5-6,3-44
EHG12,5-6,3-51
EHG12,5-6,3-64
EHG12,5-6,3-76
EHG12,5-6,3-89
EHG12,5-6,3-305
EHG16-8-25
EHG16-8-32
EHG16-8-38
EHG16-8-44
EHG16-8-51
EHG16-8-64
EHG16-8-76
EHG16-8-89
EHG16-8-102
EHG16-8-305
EHG20-10-25
EHG20-10-32
EHG20-10-38
EHG20-10-44
EHG20-10-51
EHG20-10-64
EHG20-10-76
EHG20-10-89
EHG20-10-102
EHG20-10-115
EHG20-10-127
EHG20-10-139
EHG20-10-152
EHG20-10-305
EHG25-12,5-32
EHG25-12,5-38
EHG25-12,5-44
EHG25-12,5-51
EHG25-12,5-64
EHG25-12,5-76
EHG25-12,5-89
EHG25-12,5-102
EHG25-12,5-115
EHG25-12,5-127
EHG25-12,5-152
EHG25-12,5-178
EHG25-12,5-203
EHG25-12,5-305
EHG32-16-38
EHG32-16-44
EHG32-16-51
EHG32-16-64
EHG32-16-76
EHG32-16-89
EHG32-16-102
EHG32-16-115
EHG32-16-127
EHG32-16-152

36,8
27,9
23,7
19,2
16,5
13,2
10,9
2,6
58,5
43,9
36,0
30,3
26,2
21,2
17,1
14,5
4,3
118,0
89,0
72,1
60,9
52,3
41,2
34,1
29,5
25,6
8,4
293,0
224,0
177,0
149,0
128,0
99,0
81,7
69,5
60,6
53,0
47,5
43,0
39,0
21,2
374,4
346,0
244,0
207,5
161,0
130,8
110,5
96,3
85,7
76,3
63,5
53,9
47,0
30,9
528,2
424,4
353,0
269,2
218,5
180,3
155,0
140,0
124,0
102,0

138,0
133,9
135,1
126,7
126,2
126,7
124,3
119,0
219,4
210,7
205,2
200,0
200,4
203,5
194,9
193,6
196,7
442,5
427,2
411,0
401,9
400,1
395,5
388,7
393,8
391,7
384,3
1098,8
1075,2
1008,9
983,4
979,2
950,4
931,4
927,8
927,2
914,3
904,9
896,6
889,2
969,9
1797,1
1972,2
1610,4
1587,4
1545,6
1491,1
1475,2
1473,4
1478,3
1453,5
1447,8
1439,1
1431,2
1413,7
3010,7
2801,0
2700,5
2584,3
2490,9
2407,0
2371,5
2415,0
2362,2
2325,6

3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
45,8
3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
20,9
22,8
45,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
26,7
30,5
45,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8

www.tevema.com

156,4
151,8
153,1
143,6
143,1
143,6
140,8
134,8
248,6
238,8
232,6
226,6
227,2
230,7
220,9
219,4
223,0
501,5
484,2
465,8
455,5
453,4
448,3
440,6
446,3
443,9
435,5
1245,3
1218,6
1143,4
1114,5
1109,8
1077,1
1055,6
1051,5
1050,8
1036,2
1025,5
1016,1
1007,8
1099,2
2036,7
2235,2
1825,1
1799,0
1751,7
1689,9
1671,9
1669,8
1675,4
1647,3
1640,8
1631,0
1622,0
1602,2
3412,2
3174,5
3060,5
2928,9
2823,0
2727,9
2687,7
2737,0
2677,2
2635,7

4,3
5,4
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
15,1
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
51,9
4,3
5,4
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
23,6
25,8
51,9
5,4
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8
30,3
34,5
51,9
6,5
7,5
8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8

184,0
178,6
180,1
169,0
168,3
169,0
165,7
158,6
292,5
281,0
273,6
266,6
267,2
271,4
259,9
258,1
262,3
590,0
569,6
548,0
535,9
533,5
527,4
518,3
525,1
522,2
512,4
1465,0
1433,6
1345,2
1311,2
1305,6
1267,2
1241,8
1237,1
1236,2
1219,0
1206,5
1195,4
1185,6
1293,2
2396,2
2629,6
2147,2
2116,5
2060,8
1988,2
1966,9
1964,5
1971,1
1938,0
1930,4
1918,8
1908,2
1884,9
4014,3
3734,7
3600,6
3445,8
3321,2
3209,3
3162,0
3220,0
3149,6
3100,8

5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
61,0
5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
61,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
35,6
40,6
61,0
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4

228,2
223,2
225,2
211,2
214,5
211,2
207,1
197,6
362,7
351,2
342,0
333,3
340,6
339,2
324,9
319,0
326,8
731,6
712,0
685,0
669,9
679,9
659,2
647,9
649,0
665,6
638,4
1816,6
1792,0
1681,5
1639,0
1664,0
1584,0
1552,3
1529,0
1575,6
1537,0
1520,0
1505,0
1482,0
1611,2
2995,2
3287,0
2684,0
2697,5
2576,0
2485,2
2431,0
2503,8
2485,3
2441,6
2413,0
2371,6
2397,0
2348,4
5017,9
4668,4
4589,0
4307,2
4151,5
3966,6
4030,0
4060,0
3968,0
3876,0

6,2
8,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
76,0
6,2
8,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
22,0
76,0
6,2
8,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
22,0
26,0
76,0
6,2
8,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
22,0
26,0
29,0
32,0
35,0
38,0
76,0
8,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
22,0
26,0
29,0
32,0
38,0
44,0
51,0
76,0
9,5
11,0
13,0
16,0
19,0
22,0
26,0
29,0
32,0
38,0

75

ISO Stempelveren/Ressorts
doutils ISO/ISO Die Springs/
ISO Werkzeug Druckfedern

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO

ISO Stempelveren
Ressorts doutils ISO
1 KG = 9,80665 NEWTON

ISO Die springs


ISO Werkzeug Druckfedern

Geel - extra zware belasting


Jaune - charge extra forte
Yellow - extra heavy duty
Gelbe - extra Schwere Belastung

1 N = 0,10197 KG

dynamisch belast

dynamisch belast

statisch belast

ca. 3 miljoen cycli

ca. 1,5 miljoen cycli

Busmaat Asmaat

3240


50
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Toleranties
Tolrances
Tolerances
Toleranzen


Lo

178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
152
203
254
305
64
76
89
102
115
127
152
203
254
305

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

Kracht

Veerweg

art.nr.

C N/mm

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

(N)

(mm)

EHG32-16-178
EHG32-16-203
EHG32-16-254
EHG32-16-305
EHG40-20-51
EHG40-20-64
EHG40-20-76
EHG40-20-89
EHG40-20-102
EHG40-20-115
EHG40-20-127
EHG40-20-152
EHG40-20-203
EHG40-20-254
EHG40-20-305
EHG50-25-64
EHG50-25-76
EHG50-25-89
EHG50-25-102
EHG50-25-115
EHG50-25-127
EHG50-25-152
EHG50-25-203
EHG50-25-254
EHG50-25-305

88,2
76,0
60,8
49,0
628,0
487,0
379,0
321,0
281,0
245,0
221,0
168,0
132,0
107,0
87,8
709,0
572,0
475,0
405,0
352,0
316,0
239,0
187,0
153,0
127,0

2354,9
2314,2
2316,5
2241,8
4804,2
4675,2
4320,6
4285,4
4299,3
4226,3
4210,1
3830,4
4019,4
4076,7
4016,9
6806,4
6520,8
6341,3
6196,5
6072,0
6019,8
5449,2
5694,2
5829,3
5810,3

26,7
30,5
38,1
45,8
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
30,5
38,1
45,8
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
30,5
38,1
45,8

volgens ISO 10243


selon ISO 10243
in accordance with ISO 10243
nach ISO 10243

Bloklengte Lc
Dflexion maxi
Max. Deflexion
Blocklnge Lc

Busmaat
Logement
Hole size
Hlse

Kracht
Charge
Load
Eindruckung

Asmaat
Axe
Rod
Dorn

Veerweg
Dflexion
Deflexion
Federweg

76

bloklengte

www.tevema.com

2668,9
2622,8
2625,3
2540,7
5444,8
5298,6
4896,7
4856,7
4872,5
4789,8
4771,4
4341,1
4555,3
4620,3
4552,4
7713,9
7390,2
7186,8
7022,7
6881,6
6822,4
6175,8
6453,4
6606,5
6585,0

30,3
34,5
43,2
51,9
8,7
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8
34,5
43,2
51,9
10,9
12,9
15,1
17,3
19,6
21,6
25,8
34,5
43,2
51,9

3139,9
3085,6
3088,6
2989,0
6405,6
6233,6
5760,8
5713,8
5732,4
5635,0
5613,4
5107,2
5359,2
5435,6
5355,8
9075,2
8694,4
8455,0
8262,0
8096,0
8026,4
7265,6
7592,2
7772,4
7747,0

35,6
40,6
50,8
61,0
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
40,6
50,8
61,0
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
30,4
40,6
50,8
61,0

3880,8
3876,0
3891,2
3724,0
8164,0
7792,0
7201,0
7062,0
7306,0
7105,0
7072,0
6384,0
6732,0
6848,0
6672,8
11344,0
10868,0
10450,0
10530,0
10208,0
10112,0
9082,0
9537,0
9792,0
9652,0

44,0
51,0
64,0
76,0
13,0
16,0
19,0
22,0
26,0
29,0
32,0
38,0
51,0
64,0
76,0
16,0
19,0
22,0
26,0
29,0
32,0
38,0
51,0
64,0
76,0

www.tevema.com

77
Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

Torsieveren 180
Ressorts de torsion 180
Torsion springs 180
Schenkelfedern 180

Les ressorts de torsion s emploient pour obtenir un moment lors


dun certain dplacement angulaire. Le ressort de torsion s utilise
le plus souvent autour dun axe. Les ressorts de torsion peuvent
donner ou garder de lnergie selon quils ont t chargs dans
le sens ou contresens de lenroulement. Lnergie livre par
ressort de torsion est appel moment et est spcifi en Newton par
milimtre.
Cela correspond la force multiplie par le levier. Pour dterminer
la force une certaine distance, calcule partir du centre des
spires,
il faut diviser le moment par cette distance. Lorsque lon bouge les
bras et que le ressort est charg dans le sens de lenroulement,
il faut tenir compte du fait que le diamtre intrieure diminue. Les
valeurs du moment que vous trouvez dans le catalogue ne tiennent
pas compte de la tension supplmentaire exerce par les bras.
Les ressorts sont livrs avec deux bras droits (180C).

 orsieveren uit staal en


T
roestvaststaal

Torsieveren worden ook wel draaiveren genoemd. Zij worden


gebruikt om een moment te verkrijgen bij een bepaalde
hoekverdraaiing en worden op buigen belast. De veer draait om de
hartlijn heen. Torsieveren kunnen tegen- of met de wikkelrichting
mee belast worden en dus energie opslaan en energie leveren.
De energie die een torsieveer levert wordt gekenmerkt als moment
in Newton milimeter. Dit is de kracht vermenigvuldigd met de arm.
Voor de bepaling van de kracht, op een bepaalde afstand gerekend
vanaf het hart van de windingen, wordt het moment gedeeld door
die afstand. Torsieveren worden meestal om een as gebruikt.
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de interne
diameter van de veer kleiner wordt bij het verdraaien van de armen,
indien de veer met wikkelrichting mee belast wordt.
Bij het gegeven moment is er geen rekening gehouden met de extra
spanning die optreedt in de arm.
Indien de door u gewenste torsieveer niet in deze catalogus terug te
vinden is, kunnen wij een veer volgens uw specificatie vervaardigen.
Werkstof
Verenstaal
Roestvaststaal

Toleranties
Uitvoering
Wikkelrichting
Stand van de
armen

Spoed

Din 17223 C / werkstofnr. 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi 18-8 werkstofnr. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

Matiere
Acier ressorts
Acier inoxydable

Tolrances

Din 17223C / no. 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

Finition
Enroulement

 Droite ou gauche (mentionner sur la


commande)
Position des bras Ils sont sans courbures, donc 180.
Nous pouvons adapter les courbures suivant
demande. Ceci engendre un surcot et un dlai
de livraison plus long.
Pas
Les ressorts sont enrouls sans pas
(sp = d).
Traitement
Les ressorts sont huils. Dautres traitements sont possibles.
Ceci engendre un surcot et un dlai de livraison plus long.

Rechts of Links (bij bestelling vermelden)


Deze zijn zonder buigingen, dus 180.
In overleg kan de stand van de armen
aangepast worden. Tevens kunnen wij
torsieveren volgens klantspecificatie
produceren.
De veren zijn zonder spoed gewikkeld (sp = d)

Oppervlaktebehandeling
De veren zijn geolied. Tegen meerprijs zijn andere
oppervlaktebehandelingen leverbaar, maar dit vereist een langere
levertijd.

78

 essorts de torsion dacier de ressorts et


R
dacier inoxydable

www.tevema.com

 orsion spring in music wire and


T
strainless steel

 chenkelfedern aus Federstahl und nicht


S
rostenden Federstahl

Torsion springs are used to achieve a moment in case of a specific


adjustment. They are widely useful to store and release energy of
rotation or to maintain a pressure over a short distance. Usually
they are used over a supporting mandrel or arbor. It has to be taken
into consideration that a springs diameter becomes smaller in case
of adjustment of the legs. In case of the above-mentioned moment
the additional tension occuring in the leg has not been taken into
account. We deliver the springs with two straight legs.

Schenkelfedern werden gebraucht, um bei einer gewissen


Winkelverschiebung ein Moment herbeizufhren. Meistens
werden sie um einen Dorn herum gebraucht. Es ist dem
Umstand Rechnung zu tragen, dab bei Justierung der Beine der
Durchmesser der Federn kleiner wird.
Bei obigem Moment ist der zustzlichen Spannung, die im Bein
auftritt, keine Rechnung getragen worden. Die Federn werden mit
zwei geraden Beinen geliefert.

Materials
Music wire
Strainless steel
wire
Tolerances

Werkstoff
Federnstahldraht
Nichtrostenden
Stahl
Toleranzen

Production
Coiled

: Righthand or lefthand ( this has to be


mentioned at the order)
Position of poles : The springs are made without deflexions,
therefore 180. On request we can make some
extra deflexions.
Surface treatment
The springs are oiled. On request it is possible to supply them
against a higher price.

Nederlands

Din 17223 C / Werkstoff 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi 18-8 Werkstoffnr. 1.14310
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

Ausfhrung
Windungsrichtung rechts oder links
Abbiegungen
Die Schenkel laufen tangential ab und haben
keine Abbiegungen. Gegen Aufpreis knnen wir
Abbiegungen machen.
Steigung
Die Federn sind gewickelt ohne Steigung
(s = d)
Oberflchenbehandlung
Die Federn sind gelt. Gegen Aufpreis sind auch andere
Oberflcherbehandlungen lieferbar.

Franais

English

Deutsch

d Draaddikte
Dm Diameter hart op hart (Di + d)
Di Inwendige diameter

Diamtre du fil
Diamtre moyen (Di + d)
Diamtre intrieure

Wire diameter
Mean coil diameter
Inside diameter

Drahtstrke
Mittlerer Windungsdurchmesser
Innerer Windungsdurchmesser

Du Uitwendige diameter
N Aantal windingen
Lo Ongespannen lengte

Diamtre extrieure
Nombre de spires
Longueur libre

Outside diameter
Number of coils
Free length

Auerer Windungsdurchmesser
Anzahl der Windungen
Ungespannte Lnge

Hoekverdraaiing (graden)
M Moment
R Lengte arm tot aangrijppunt

Dplacement angulaire
Moment
Levier

Angular adjustment
Moment
Arm

Verdrehungswinkel
Biegemoment
Arm

F
A

Force en Newton
Longueur dabout

Force in Newton
Length of leg

Kraft in Newton
Schenkellnge

Kracht in N
Pooklengte

Lo = (N+1) x d

Dm = Di +Du
2
www.tevema.com

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

Din 17223 C / No. 1.1200 / EN10270-1


Din 17224 / X10CrNi 18-8 no. 1.4310 /
AISI 302 / EN10270-3
Din 2076-2 / EN10270-2

M=RxF
79

Torsieveren 180
Ressorts de torsion 180
1 KG = 9,80665 NEWTON

Torsion springs 180


Schenkelfedern 180

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1

80


d
0,50


0,63


0,80


1,00


1,25


1,60


1,80


2,00


2,20


360


360


360


360


360


360


360


360


360

M
Nmm
20


40


80


160


280


580


830


1100


1460


A
30


35


40


45


60


60


60


70


80


N
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6
12
11
10
9
8
7
6


Dm
5,3
5,8
6,3
7
7,9
9
10,5
6,6
7,2
8
8,9
10
11,4
13,3
8,6
9,4
10,4
11,5
12,9
14,8
17,3
10,5
11,5
12,6
14
15,8
18,1
21,1
14,7
16
17,6
19,6
22
25,2
29,4
19
20,8
22,9
25,4
28,6
32,6
38,1
21,3
23,3
25,6
28,4
32
36,5
42,6
24,5
26,7
29,4
32,7
36,8
42
49
27
29,5
32,5
36,1
40,6
46,4
54,1

Nummer
L/R
TV01100
TV01110
TV01120
TV01130
TV01140
TV01150
TV01160
TV01170
TV01180
TV01190
TV01200
TV01210
TV01220
TV01230
TV01240
TV01250
TV01260
TV01270
TV01280
TV01290
TV01300
TV01310
TV01320
TV01330
TV01340
TV01350
TV01360
TV01370
TV01380
TV01390
TV01400
TV01410
TV01420
TV01430
TV01440
TV01450
TV01460
TV01470
TV01480
TV01490
TV01500
TV01510
TV01520
TV01530
TV01540
TV01550
TV01560
TV01570
TV01580
TV01590
TV01600
TV01610
TV01620
TV01630
TV01640
TV01650
TV01660
TV01670
TV01680
TV01690
TV01700
TV01710
TV01720

Prijs-
groep
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D

www.tevema.com

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3Dm
4,9
5,3
5,8
6,5
7,3
8,3
9,7
6,1
6,7
7,4
8,2
9,2
10,5
12,3
8
8,7
9,6
10,6
12
13,7
15,9
9,7
10,6
11,7
13
14,6
16,7
19,5
13,6
14,8
16,3
18,1
20,4
23,3
27,1
17,6
19,2
21,1
23,5
26,4
30,2
35,2
19,7
21,5
23,6
26,3
29,5
33,8
39,4
22,6
24,7
27,2
30,2
34
38
45,3
25
27,2
30
33,3
37,5
42,8
50

Nummer
L/R
TV02100
TV02110
TV02120
TV02130
TV02140
TV02150
TV02160
TV02170
TV02180
TV02190
TV02200
TV02210
TV02220
TV02230
TV02240
TV02250
TV02260
TV02270
TV02280
TV02290
TV02300
TV02310
TV02320
TV02330
TV02340
TV02350
TV02360
TV02370
TV02380
TV02390
TV02400
TV02410
TV02420
TV02430
TV02440
TV02450
TV02460
TV02470
TV02480
TV02490
TV02500
TV02510
TV02520
TV02530
TV02540
TV02550
TV02560
TV02570
TV02580
TV02590
TV02600
TV02610
TV02620
TV02630
TV02640
TV02650
TV02660
TV02670
TV02680
TV02690
TV02700
TV02710
TV02720

Prijsgroep
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E

Torsieveren 180
Ressorts de torsion 180
1 KG = 9,80665 NEWTON

Torsion springs 180


Schenkelfedern 180

1 N = 0,10197 KG
Verenstaal DIN 17223-1.1200 EN10270-1


d
2,50


360

M
Nmm
2070


A
90


N
12
11
10
9
8
7
6


Dm
31,8
34,7
38,2
42,4
47,7
54,5
63,6

Nummer
L/R
TV01730
TV01740
TV01750
TV01760
TV01770
TV01780
TV01790

Prijs-
groep
E
E
E
E
E
E
E


Dm
29,4
32
35,3
39,2
44,1
50,4
58,7

Nummer
L/R
TV02730
TV02740
TV02750
TV02760
TV02770
TV02780
TV02790

Prijsgroep
F
F
F
F
F
F
F

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

www.tevema.com

81

Torsieveren/roestvast staal
Ressorts de torsion fabriqus/acier inoxydable
Torsion springs/stainless steel
Schenkelfedern/rostfreiem Stahl

Torsieveren in roestvaststalen uitvoeringCylindrisch gewikkelde torsieveren worden gebruikt om een
radiale kracht of een hoekverdraaiing te verkrijgen. Indien de veer
gespannen is, wordt het materiaal blootgesteld aan een buiging.
Normaliter, wordt de binnendiameter van de veer gemonteerd om
een as. De veer moet op een wijze gemonteerd worden dat er altijd
speling is tussen de binnendiameter van de veer en de as.
Torsieveren hebben een rechte veerkarakteristiek. Bijvoorbeeld
indien een veer bij 10 verdraaiing een moment van 1 N/mm geeft,
dan heeft deze veer een moment van 2N/mm bij 20 verdraaiing.
Een moment is gelijk aan de kracht x de pooklengte,
d.w.z. M= F x R.
Hoe dichter bij het einde van de pook de belasting wordt toegepast,
hoe minder tegenkracht wordt behaald. Indien de maximum
verdraaiing () wordt gebruikt, dan is een maximum van ca. 10.000
verdraaiingen toegestaan. Indien de toegestane verdraaiing slechts
voor 80% wordt benut, dan stijgt de levensduur tot ca. 200.000
- 400.000 belastingen. Indien slechts 70% van de toegestane
verdraaiing wordt benut, dan kan men uitgaan van een nagenoeg
oneindige levensduur. Berekening volgens DIN 2088
De veren zijn verkrijgbaar in een linkse en rechtse uitvoering. U dient
de draairichting bij bestelling op te geven. Dit kan eenvoudig door
achter de artikelcode een L voor de linkse uitvoering een R voor de
rechtse uitvoering te zetten. De poken van dit programma zijn recht.
Wij kunnen echter tegen meerprijs iedere door u gewenste pook
maken. U dient hiertoe voor een tekening of model te zorgen.
U kunt de veren ook in andere materiaal soorten bestellen.

Ressorts de torsion fabriqus en


acier inoxydable

Les ressorts de torsion enrouls en cylindre sont utiliss pour crer


une force axiale ou une torsion angulaire. Pendant la contrainte la
matire est expose une torsion. Dans des conditions normales
les ressorts de torsion sont utiliss dans un mandrin de support
ou avec un axe. Lapplication doit se faire de faon, ce quil ait
toujours une tolrance entre le diamtre intrieur du ressort et laxe
La charge doit tre applique de faon aboutir en une fixation si
la contrainte augmente dans ce sens spcifique. Afin de diminuer la
friction sur laxe, nous vous recommandons dutiliser une contrainte
constante aux extrmits des bras.
82

Les ressorts de torsion montrent un facteur de rigidit linaire. Par


exemple si un ressort montre un moment de 1 N/mm une torsion
de 10 , un moment de 2 N/mm sera atteint une torsion de 20 .
Le moment gale le produit de force fois longueur de bras, soit
M = F x A. Plus une force agit prs de lextrmit dun bras, moins
sera la force antagoniste atteinte.
Si la torsion maximale () est utilise, maximum 10.000 torsions
sont permises. Si 80 % de la torsion maximale est utilise, la dure
de vie augmente de 200 000 400 000 charges. Si seulement 70
% de la torsion maximale est utilise, une dure de vie illimite peut
tre attendue.
Les ressorts de torsion sont disponibles enrouls gauche ou
droite. Le sens de lenroulement doit tre mentionne dans votre
commande. La faon la plus facile cest dajouter simplement L
aprs le code article pour un enroulement gauche et un R pour
un enroulement droite. Les bras dans ce programme sont droits.
Nous pouvons fabriquer nimporte quelle forme de bras. Le prix
sera adapt et nous vous prions dajouter un croquis ou un modle.
Vous pouvez galement commander des ressorts fabriqus dans
une autre matire.

Torsion springs made of stainless steel

Cylindrically coiled torsion springs are used for creating an axial


force or an angular torsion. During tension, the material is exposed
to a torsion. Under normal conditions, torsions springs are used
over a supporting mandrel or arbour. Application has to be
performed in such a way that there is always a tolerance between
the internal diameter of the spring and the rode. The load must be
applied in such a way, that torsion results in a fixation if the tension
increases in that particular direction. In order to reduce friction on
the rode, we recommend to use a constant tension at the ends of
the legs.
Torsion springs show a linear spring coefficient. E.g., if a spring
shows a momentum of 1 N/mm upon a torsion of 10, a momentum
of 2 N/mm will be achieved at a torsion of 20.
The momentum is equal to the product of force times arm length,
i.e. M = F x A. The closer to a force acts the end of a leg, the less
counter-force will be achieved. If the maximum torsion () is used,
a maximum of 10 000 torsions is allowed. If 80 % of the maximum
torsion is used, the lifespan is raised to 200 000 to 400 000 loads.
If only 70 % of the maximum torsion is used, an unlimited lifespan

www.tevema.com

can be expected.
Torsion springs are available in left-hand and right-hand coiling. The
coiling direction has to be mentioned in your order. This can easily
be done by adding an L behind the article code for left-hand
coiling and an R for right-hand coiling. The legs in this programme
are straight. We can produce any shape of legs. This, however, will
result in a surcharge and we kindly ask you to add a drawing or
a model. Also, you may order springs made of a different kind of
material.

Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl

Zylindrisch gewickelte Schenkelfedern werden verwendet, um eine


axiale Kraft oder eine Winkeldrehung zu erzielen.
Wenn die Feder gespannt ist, wird das Material einer Torsion
ausgesetzt.
Im Normalfall wird die Schenkelfeder auf einen Dorn montiert. Die
Montage muss so erfolgen, dass immer ein Spielraum zwischen der
Feder und dem Dorn bleibt.
Die Belastung wird so angesetzt, dass die Torsion die Feder
festhlt, wenn die Belastung in dieser Richtung zunimmt. Um die
Friktion am Dorn zu vermindern wird angeraten, die Enden der
Schenkel unter einer konstanten Spannung zu halten.
Schenkelfedern haben eine lineare Federcharakteristik. Wenn
beispielsweise eine Feder bei einer Torsion von 10 ein Moment von

Wird die maximale Torsion () gebraucht, dann ist ein Maximum


von 10 000 Belastungen zulssig. Wird die zulssige Torsion nur zu
80 % benutzt, so steigt die Lebensdauer auf 200 000 bis 400 000
Belastungen. Werden nur 70 % der zulssigen Torsion benutzt,
kann man eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer annehmen.
Die Federn sind in den Windungsrichtungen rechts und links
erhltlich. Die Windungsrichtung ist bei Bestellung anzugeben.
Dies ist einfach mglich, indem nach dem Artikelcode L fr
linksdrehend und R fr rechtsdrehend zugefgt werden. Die
Schenkel in diesem Programm sind gerade. Wir knnen jedoch
gegen einen Aufpreis jede gewnschte Schenkelform herstellen.
Dazu bentigen wir eine Zeichnung oder ein Modell. Es knnen
auch Federn aus anderen Werkstoffen bestellt werden.

Rechts gewikkeld
Enroulement droite
right-hand coiled
Schenkel ungespannt rechts gewickelt

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

1 N/mm ergibt, dann ergeben 20 ein Moment von 2 N/mm.


Das Moment ist gleich der Kraft x Schenkellnge, d.h., M = F x A
Je dichter am Schenkelende eine Belastung wirkt, desto weniger
Gegenkraft wird wirksam.

Links gewikkeld
Enroulement gauche
left-hand coiled
Schenkel ungespannt
links gewickelt

a = Arm/pook

www.tevema.com

83

Torsieveren in roestvaststalen uitvoering


Torsion springs made of stainless steel
Ressorts de torsion fabriqus / acier inoxydable Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Di

Asmaat

Nw

Positie (zie tek.)


Lo

Mn
Nmm

C
Nmm/

nummer
L/R

Prijsgroep

0,4


0,5


0,62
3
5
2,5
3,5
6
3
5


1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
4

2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75

A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
2
2,8
4
5,2
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
2
2,8
4
5,2
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
2
2,8
4
5,2
1,5
1,5
1,5
2
2
2,5
3,5
5
6,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2,5
3,5
5
6,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2,5
3,5
5
6,5
1,8
1,8
1,8
2,4
2,4
3
4,2
6
7,8
1,8
1,8
1,8
2,4

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8

32
36
40
44
48
68
104
140
192
45
51
57
62
68
96
147
198
272
72
81
90
99
108
153
234
315
432
30
34
38
42
45
64
98
132
181
40
45
50
55
60
86
131
176
242
65
74
82
90
98
139
213
286
391
30
34
37
41
45
63
97
130
179
46
52
58
64

0,291
0,258
0,233
0,211
0,194
0,137
0,089
0,066
0,048
0,207
0,182
0,163
0,150
0,137
0,097
0,063
0,047
0,034
0,129
0,115
0,103
0,094
0,086
0,061
0,040
0,030
0,022
0,557
0,491
0,439
0,398
0,371
0,261
0,170
0,127
0,092
0,418
0,371
0,334
0,304
0,278
0,194
0,127
0,095
0,069
0,257
0,226
0,204
0,186
0,170
0,120
0,078
0,058
0,043
0,993
0,876
0,805
0,727
0,662
0,473
0,307
0,229
0,166
0,648
0,573
0,514
0,466

TS100100
TS100110
TS100120
TS100130
TS100140
TS100150
TS100160
TS100170
TS100180
TS100190
TS100200
TS100210
TS100220
TS100230
TS100240
TS100250
TS100260
TS100270
TS100280
TS100290
TS100300
TS100310
TS100320
TS100330
TS100340
TS100350
TS100360
TS100370
TS100380
TS100390
TS100400
TS100410
TS100420
TS100430
TS100440
TS100450
TS100460
TS100470
TS100480
TS100490
TS100500
TS100510
TS100520
TS100530
TS100540
TS100550
TS100560
TS100570
TS100580
TS100590
TS100600
TS100610
TS100620
TS100630
TS100640
TS100650
TS100660
TS100670
TS100680
TS100690
TS100700
TS100710
TS100720
TS100730
TS100740
TS100750
TS100760

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

84

www.tevema.com

Torsieveren in roestvaststalen uitvoering


Torsion springs made of stainless steel
Ressorts de torsion fabriqus / acier inoxydable Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

0,6

0,75


1
Di

5
7
3,5
6
9
5
7
12


Asmaat

4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10

Nw

Positie (zie tek.)


Lo

Mn
Nmm

C
Nmm/

nummer
L/R

Prijsgroep

3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75

A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

2,4
3
4,2
6
7,8
1,8
1,8
1,8
2,4
2,4
3
4,2
6
7,8
2,25
2,25
2,25
3
3
3,75
5,25
7,5
9,75
2,25
2,25
2,25
3
3
3,75
5,25
7,5
9,75
2,25
2,25
2,25
3
3
3,75
5,25
7,5
9,75
3
3
3
4
4
5
7
10
13
3
3
3
4
4
5
7
10
13
3
3
3
4
4
5
7
10

29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
29,8
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
54,9
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127

70
99
151
203
278
63
71
79
87
94
134
205
275
378
28
31
35
38
42
59
90
121
167
44
50
55
61
66
94
143
193
265
64
72
80
88
96
135
207
279
382
29
32
36
39
43
61
93
125
172
38
43
48
52
57
81
124
167
229
62
70
77
85
93
132
201
271

0,426
0,301
0,197
0,147
0,107
0,473
0,420
0,377
0,343
0,317
0,222
0,145
0,108
0,079
1,961
1,771
1,569
1,445
1,307
0,931
0,610
0,454
0,329
1,248
1,098
0,998
0,900
0,832
0,584
0,384
0,284
0,207
0,858
0,763
0,686
0,624
0,572
0,407
0,265
0,197
0,144
4,379
3,969
3,528
3,256
2,953
2,082
1,366
1,016
0,738
3,342
2,953
2,646
2,442
2,228
1,568
1,024
0,760
0,555
2,048
1,814
1,649
1,494
1,366
0,962
0,632
0,469

TS100770
TS100780
TS100790
TS100800
TS100810
TS100820
TS100830
TS100840
TS100850
TS100860
TS100870
TS100880
TS100890
TS100900
TS100910
TS100920
TS100930
TS100940
TS100950
TS100960
TS100970
TS100980
TS100990
TS101000
TS101010
TS101020
TS101030
TS101040
TS101050
TS101060
TS101070
TS101080
TS101090
TS101100
TS101110
TS101120
TS101130
TS101140
TS101150
TS101160
TS101170
TS101180
TS101190
TS101200
TS101210
TS101220
TS101230
TS101240
TS101250
TS101260
TS101270
TS101280
TS101290
TS101300
TS101310
TS101320
TS101330
TS101340
TS101350
TS101360
TS101370
TS101380
TS101390
TS101400
TS101410
TS101420
TS101430

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

www.tevema.com

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

85

Torsieveren in roestvaststalen uitvoering


Torsion springs made of stainless steel
Ressorts de torsion fabriqus / acier inoxydable Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

1
1,25


1,5


2


86

Di

12
6
9
14
7
12
17
9
14

Asmaat

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12

Nw

Positie (zie tek.)


Lo

Mn
Nmm

C
Nmm/

nummer
L/R

Prijsgroep

12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5

A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C

35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

13
3,75
3,75
3,75
5
5
6,25
8,75
12,5
16,25
3,75
3,75
3,75
5
5
6,25
8,75
12,5
16,25
3,75
3,75
3,75
5
5
6,25
8,75
12,5
16,25
4,5
4,5
4,5
6
6
7,5
10,5
15
19,5
4,5
4,5
4,5
6
6
7,5
10,5
15
19,5
4,5
4,5
4,5
6
6
7,5
10,5
15
19,5
6
6
6
8
8
10
14
20
26
6
6
6

127
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
397
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931

372
27
30
33
37
40
57
87
117
160
38
42
47
52
57
80
123
165
226
56
63
70
77
84
119
182
245
337
25
28
31
35
38
53
82
110
151
40
45
50
55
60
85
130
175
239
55
62
68
75
82
116
178
239
328
24
27
30
33
35
50
77
103
142
34
39
43

0,341
8,815
7,933
7,212
6,432
5,950
4,175
2,736
2,034
1,488
6,263
5,667
5,064
4,577
4,175
2,975
1,935
1,442
1,053
4,250
3,778
3,400
3,091
2,833
2,000
1,308
0,971
0,706
15,880
14,179
12,806
11,343
10,447
7,491
4,841
3,609
2,629
9,925
8,822
7,940
7,218
6,617
4,671
3,054
2,269
1,661
7,218
6,403
5,838
5,293
4,841
3,422
2,230
1,661
1,210
38,792
34,481
31,033
28,212
26,600
18,620
12,091
9,039
6,556
27,382
23,872
21,651

TS101440
TS101450
TS101460
TS101470
TS101480
TS101490
TS101500
TS101510
TS101520
TS101530
TS101540
TS101550
TS101560
TS101570
TS101580
TS101590
TS101600
TS101610
TS101620
TS101630
TS101640
TS101650
TS101660
TS101670
TS101680
TS101690
TS101700
TS101710
TS101720
TS101730
TS101740
TS101750
TS101760
TS101770
TS101780
TS101790
TS101800
TS101810
TS101820
TS101830
TS101840
TS101850
TS101860
TS101870
TS101880
TS101890
TS101900
TS101910
TS101920
TS101930
TS101940
TS101950
TS101960
TS101970
TS101980
TS101990
TS102000
TS102010
TS102020
TS102030
TS102040
TS102050
TS102060
TS102070
TS102080
TS102090
TS102100

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

www.tevema.com

Torsieveren in roestvaststalen uitvoering


Torsion springs made of stainless steel
Ressorts de torsion fabriqus / acier inoxydable Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

2


2,5


3Di

14

23
12
17
28
14
23
34

Asmaat

12
12
12
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
12
12
12
12
12
12
12
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30

Nw

Positie (zie tek.)


Lo

Mn
Nmm

C
Nmm/

nummer
L/R

Prijsgroep

2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5

D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

8
8
10
14
20
26
6
6
6
8
8
10
14
20
26
7,5
7,5
7,5
10
10
12,5
17,5
25
32,5
7,5
7,5
7,5
10
10
12,5
17,5
25
32,5
7,5
7,5
7,5
10
10
12,5
17,5
25
32,5
9
9
9
12
12
15
21
30
39
9
9
9
12
12
15
21
30
39
9
9
9
12
12
15
21

931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
1755
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914

47
52
73
112
151
206
54
60
67
74
81
114
175
235
323
25
28
31
34
37
52
80
107
147
33
37
41
45
50
70
107
144
198
52
58
65
71
77
110
168
226
310
23
26
29
32
35
49
75
101
138
35
40
44
48
53
75
115
154
211
50
56
63
69
75
107
163

19,809
17,904
12,753
8,313
6,166
4,519
17,241
15,517
13,896
12,581
11,494
8,167
5,320
3,962
2,882
70,200
62,679
56,613
51,618
47,432
33,750
21,938
16,402
11,939
53,182
47,432
42,805
39,000
35,100
25,071
16,402
12,188
8,864
33,750
30,259
27,000
24,718
22,792
15,955
10,446
7,765
5,661
126,696
112,077
100,483
91,063
83,257
59,469
38,853
28,851
21,116
83,257
72,850
66,227
60,708
54,981
38,853
25,339
18,922
13,810
58,280
52,036
46,254
42,232
38,853
27,234
17,877

TS102110
TS102120
TS102130
TS102140
TS102150
TS102160
TS102170
TS102180
TS102190
TS102200
TS102210
TS102220
TS102230
TS102240
TS102250
TS102260
TS102270
TS102280
TS102290
TS102300
TS102310
TS102320
TS102330
TS102340
TS102350
TS102360
TS102370
TS102380
TS102390
TS102400
TS102410
TS102420
TS102430
TS102440
TS102450
TS102460
TS102470
TS102480
TS102490
TS102500
TS102510
TS102520
TS102530
TS102540
TS102550
TS102560
TS102570
TS102580
TS102590
TS102600
TS102610
TS102620
TS102630
TS102640
TS102650
TS102660
TS102670
TS102680
TS102690
TS102700
TS102710
TS102720
TS102730
TS102740
TS102750
TS102760
TS102770

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

www.tevema.com

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

87

Torsieveren in roestvaststalen uitvoering


Torsion springs made of stainless steel
Ressorts de torsion fabriqus / acier inoxydable Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

3

4


5

88

Di

34

17
28
45
23
34
55Asmaat

30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Nw

Positie (zie tek.)


Lo

Mn
Nmm

C
Nmm/

nummer
L/R

Prijsgroep

8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
8,75
12

D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A
A
B
C
D
A
B
C
D
A

80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

30
39
12
12
12
16
16
20
28
40
52
12
12
12
16
16
20
28
40
52
12
12
12
16
16
20
28
40
52
15
15
15
20
20
25
35
50
65
15
15
15
20
20
25
35
50
65
15
15
15
20
20
25
35
50
65

2914
2914
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
6710
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536
12536

219
301
20
23
25
28
30
43
65
88
121
31
35
38
42
46
65
100
134
184
47
53
59
65
70
100
153
205
282
21
23
26
28
31
44
67
90
123
29
32
36
39
43
61
93
125
172
44
50
55
61
66
94
143
192
264

13,306
9,681
335,500
291,739
268,400
239,643
223,667
156,047
103,231
76,250
55,455
216,452
191,714
176,579
159,762
145,870
103,231
67,100
50,075
36,467
142,766
126,604
113,729
103,231
95,857
67,100
43,856
32,732
23,794
596,952
545,043
482,154
447,714
404,387
284,909
187,104
139,289
101,919
432,276
391,750
348,222
321,436
291,535
205,508
134,796
100,288
72,884
284,909
250,720
227,927
205,508
189,939
133,362
87,664
65,292
47,485

TS102780
TS102790
TS102800
TS102810
TS102820
TS102830
TS102840
TS102850
TS102860
TS102870
TS102880
TS102890
TS102900
TS102910
TS102920
TS102930
TS102940
TS102950
TS102960
TS102970
TS102980
TS102990
TS103000
TS103010
TS103020
TS103030
TS103040
TS103050
TS103060
TS103070
TS103080
TS103090
TS103100
TS103110
TS103120
TS103130
TS103140
TS103150
TS103160
TS103170
TS103180
TS103190
TS103200
TS103210
TS103220
TS103230
TS103240
TS103250
TS103260
TS103270
TS103280
TS103290
TS103300
TS103310
TS103320
TS103330

F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

www.tevema.com

Dubbel gewikkelde torsieveren uit Roestvaststaal


Ressorts de torsion double enroulement fabriqus en acier inoxydable
Double-coiled torsion springs made of stainless steel
Doppelt gewickelte Schenkelfedern aus rostfreiem Stahl

Dubbel gewikkelde torsieveren uit


Roestvaststaal

De poken van dit programma zijn recht. Wij kunnen echter tegen
meerprijs iedere door u gewenste pook maken. U dient hiertoe voor
een tekening of model te zorgen. U kunt de veren ook in andere
materiaal soorten bestellen.

Ressorts de torsion double enroulement


fabriqus en acier inoxydable

Les bras dans ce programme sont droits. Nous pouvons fabriquer


nimporte quelle forme de bras. Le prix sera adapt et nous vous
prions dajouter un croquis ou un modle. Vous pouvez galement
commander des ressorts fabriqus dans une autre matire.

Double-coiled torsion springs made of


stainless steel

We can produce any shape of legs. This, however, will result in a


surcharge and we kindly ask you to add a drawing or a model. Also,
you may order springs made of a different kind of material.

Doppelt gewickelte Schenkelfedern aus


rostfreiem Stahl

Die Schenkel in diesem Programm sind gerade. Wir knnen jedoch


gegen einen Aufpreis jede gewnschte Schenkelform herstellen.
Dazu bentigen wir eine Zeichnung oder ein Modell. Es knnen
auch Federn aus anderen Werkstoffen bestellt werden.

Positie ongespannen

www.tevema.com

89

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

nederlands

Franais

English

Deutsch

d
Di
Nw

draaddikte
inwendige diameter
werkzame windingen

paisseur du fil
diamtre intrieur
nombre de spires utiles

thickness of wire
internal diameter
number of effective coils

Drahtdicke
innerer Durchmesser
wirksame Windungen

a
b
c

pooklengte
lengte van de frame
breedte van de frame

longueur du bras
longueur de la construction
largeur de la construction

length of the leg


length of the frame
width of the frame

Schenkellnge
Rahmenlnge
Rahmenbreite

Lo

Mn


lengte in ongespannen
toestand
maximum toegestane
verdraaiing
hoekverdraaiing bij Mn

longueur non chargetorsion maximale

unloaded length

Maximum torsion

Lnge im ungespannten
Zustand
maximal zulssige Torsion

angle de torsion Mn

torsion angle at Mn

Torsionswinkel bei maximal


zulssiger Torsion

facteur de rigidit

spring coefficient

Federkonstante

C Nmm/ veerconstante

Dubbel gewikkelde torsieveren uit roestvaststaal Double-coiled torsion springs


Ressorts de torsion double enroulement
Doppelt gewickelte Schenkelfedern
1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG
Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3

Di

0,4


0,5


0,6


0,75


1

3


3,5


5


6


7

90

asmaat Nw Positie2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6

2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5

A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C

a
b
(zie tek.)

16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10

Lo

7
7
7
7,5
7,5
8,5
10,2
8,5
8,5
8,5
9,5
9,5
10,5
12,5
10,1
10,1
10,1
11,3
11,3
12,5
15
12
12
12
13,5
13,5
15
18
14,5
14,5
14,5
16,5
16,5
18,5
22,5

Mn
Nmm
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
33,4
59,6
59,6
59,6
59,6
59,6
59,6
59,6
110
110
110
110
110
110
110
254
254
254
254
254
254
254

www.tevema.com

C
Nmm/

45
51
57
62
68
96
147
40
45
50
55
60
86
131
46
52
58
64
70
99
151
44
50
55
61
66
94
143
38
43
48
52
57
81
124

0,413
0,365
0,326
0,300
0,274
0,194
0,127
0,835
0,742
0,668
0,607
0,557
0,388
0,255
1,296
1,146
1,028
0,931
0,851
0,602
0,395
2,500
2,200
2,000
1,803
1,667
1,170
0,769
6,684
5,907
5,292
4,885
4,456
3,136
2,048

Nummer

Prijsgroep

DWT 200100
DWT 200110
DWT 200120
DWT 200130
DWT 200140
DWT 200150
DWT 200160
DWT 200170
DWT 200180
DWT 200190
DWT 200200
DWT 200210
DWT 200220
DWT 200230
DWT 200240
DWT 200250
DWT 200260
DWT 200270
DWT 200280
DWT 200290
DWT 200300
DWT 200310
DWT 200320
DWT 200330
DWT 200340
DWT 200350
DWT 200360
DWT 200370
DWT 200380
DWT 200390
DWT 200400
DWT 200410
DWT 200420
DWT 200430
DWT 200440

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J

Dubbel gewikkelde torsieveren


Ressorts de torsion double enroulement
1 KG = 9,80665 NEWTON

Double-coiled torsion springs


Doppelt gewickelte Schenkelfedern

1 N = 0,10197 KG1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

Roestvast DIN 17224-1.4310 EN10270-3


d

Di

1,25
9


1,5
12


2
14


2,5
17


3
23


4
28


5
34

asmaat Nw Positie8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30

2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5
2
2,25
2,5
2,75
3
4,25
6,5

A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C

a
b
(zie tek.)
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
24
24
24
24
24
24
24
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

c

11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
21
21
21
21
21
21
21
26
26
26
26
26
26
26
31
31
31
31
31
31
31
36
36
36
36
36
36
36

Lo

18,5
18,5
18,5
21
21
23,5
28,5
22
22
22
25
25
28
34
28
28
28
32
32
36
44
36
36
36
41
41
46
56
44
44
44
50
50
56
68
55
55
55
63
63
71
87
66
66
66
76
76
86
106

Mn
Nmm
476
476
476
476
476
476
476
800
800
800
800
800
800
800
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
3510
3510
3510
3510
3510
3510
3510
5828
5828
5828
5828
5828
5828
5828
13420
13420
13420
13420
13420
13420
13420
25072
25072
25072
25072
25072
25072
25072

www.tevema.com

C
Nmm/

Nummer

Prijsgroep

38
42
47
52
57
80
123
40
45
50
55
60
85
130
34
39
43
47
52
73
112
33
37
41
45
50
70
107
35
40
44
48
53
75
115
31
35
38
42
46
65
100
29
32
36
39
43
61
93

12,526
11,333
10,128
9,154
8,351
5,950
3,870
20,000
17,778
16,000
14,545
13,333
9,412
6,154
53,824
46,923
42,558
38,936
35,192
25,068
16,339
106,364
94,865
85,610
78,000
70,200
50,143
32,804
166,514
145,700
132,455
121,417
109,962
77,707
50,678
432,903
383,429
353,158
319,524
291,739
206,462
134,200
864,552
783,500
696,444
642,872
583,070
411,016
269,591

DWT 200450
DWT 200460
DWT 200470
DWT 200480
DWT 200490
DWT 200500
DWT 200510
DWT 200520
DWT 200530
DWT 200540
DWT 200550
DWT 200560
DWT 200570
DWT 200580
DWT 200590
DWT 200600
DWT 200610
DWT 200620
DWT 200630
DWT 200640
DWT 200650
DWT 200660
DWT 200670
DWT 200680
DWT 200690
DWT 200700
DWT 200710
DWT 200720
DWT 200730
DWT 200740
DWT 200750
DWT 200760
DWT 200770
DWT 200780
DWT 200790
DWT 200800
DWT 200810
DWT 200820
DWT 200830
DWT 200840
DWT 200850
DWT 200860
DWT 200870
DWT 200880
DWT 200890
DWT 200900
DWT 200910
DWT 200920
DWT 200930

K
K
K
K
K
K
K
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Torsieveren/Ressorts de torsion/
Torsion springs/Schenkelfedern

91

92

www.tevema.com

Gasveren

Wat is een gasveer?


In een cilinder is telescopisch een zuiger met een doorsnede
D gemonteerd. De afdichting A tussen de zuigerstang en de
cilinderwand dicht de binnenruimte van de atmosfeer af.
De gasdruk P, welke druk uitoefent op de zuigerstangdoorsnede
D die door de afdichting loopt, zorgt voor de (theoretische)
uitschuifkracht F. Zie selectie van gasveer.
Drukcilinder

Veerkarakteristiek van verschillende typen veren


De veerkarakteristiek is de krachttoename gedurende de slag.
De gasveer onderscheidt zich van andere soorten veren, zoals
schotelveren, spiraalveren en rubberveren door een lineaire en
vlakke veerkarakteristiek.

Progressiviteit
De progressiviteit van de gasveer is afhankelijk van de verhouding
tussen het volume van de zuigerstang en het stikstofvolume.
Hoe groter het stikstofvolume in vergelijking met het zuigerstang
volume, hoe vlakker de veer karakteristiek.
Inschuifkracht

Type

Halve slag

Volle slag

Gasveer
06-15
08-19
08-23
10-23
10-28
14-28
20-45

12 %
14 %
8 %
14 %
12 %
20 %
14 %

27 %
33 %
19 %
33 %
21 %
50 %
33 %

Gastrekveer
08-19
08-28
10-28

00 %
00 %
00 %

25 %
47 %
60 %

Gasveren/Ressorts gaz
Gas springs/Gasfedern

Uitschuifkracht

Voorbeeld: De uitschuifkracht van een gasveer type 10-23 met een


kracht van 1000N in uitgeschoven toestand van de zuigerstang
heeft bij een ingeschoven toestand van de zuigerstang een
uitschuifkracht van ca. 1330N.

www.tevema.com

93

Inbouw
In de cilinder zit naast stikstof, een geringe
hoeveelheid olie. Deze olie zorgt voor:
- smering van de zuigerstang
- smering van de afdichting
- einddemping
Weg-tijd diagram
Stand A geeft de uitgeschoventoestand aan.
Stand B geeft de ingeschoventoestand aan.
Verschil tussen A en B is de slag (C).
De demping (II) geschiedt zowel bij uitgaande als ingaande
slag.

Demping van de uitschuifsnelheid


Ook deze eigenschap kan al naar gelang de gewenste toepassing aangepast worden.

Invloed van temperatuur


Standaard gasveren zijn, zonder aanpassingen, inzetbaar
binnen een temperatuurbereik van +50C tot -10C
(nominaal 20C). Naar wens kunnen gasveren worden

geproduceerd die inzetbaar zijn bij extremere temperaturen.
De uitschuifkracht stijgt en daalt lineair met het
temperatuurverschil: ca. 3,4% per 10C.
Levensduur
De levensduur van een gasveer is van vele factoren afhankelijk.
Bij een juiste inbouw, goed onderhoud en gebruik hebben gasveren en
lange levensduur. Ze zijn echter, net als de meeste andere bewegende
delen, aan slijtage onderhevig.

94

www.tevema.com

Keuze van de gasveer


De keuze van de te gebruiken gasve(e)r(en) is in de eerste plaats
afhankelijk van de vereiste kracht en de benodigde slag. Extreme
slaglengtes dienen zoveel mogelijk vermeden te worden.
Kracht
De kracht van een gasveer wordt in N (Newton) aangegeven (1 kg =
9,81 N).
Berekening van een gasveer
G = Gewicht klep (kg)
Z = Aangrijppunt van t gewicht (G) van de klep
S = Schanierpunt van de klep
D = Draaipunt van de gasveer aan de klep
O = Draaipunt gasveer aan het vaste frame
A = Horizontale afstand zwaarte-, scharnierpunt
K = Momentarm = loodrechte afstand gasveer / schanier (S)
X = Af te leggen weg voor draaipunt (D) van de gasveer
F = Uitschuifkracht van de gasveer

Formule
F = (( G x A ) : K ) + 10% toeslag

Voorbeeld
G = 40 kg A = 500 mm K = 200 mm

In dit geval wordt de benodigde kracht:
(40 x 500) : 200 + 10% = 110 kg (1100N)

Afhankelijk van constuctiemogelijkheden kan men hier een gasveer
met 1100N of meerdere gasveren met een totale kracht van 1100N
inzetten.

F4
In

F(N)
F3

2Fw

F1
5

Uit

Slagminus 2 x 5 mm.
27% Progressiviteit bij volle slag

www.tevema.com

Gasveren/Ressorts gaz
Gas springs/Gasfedern

Toeslag
Voor extreme omstandigheden (sneeuwlasten en/of rukwinden),
wordt bij de berekening van de benodigde gasveerkracht een
veiligheidsmarge van +10% aangehouden.

Toleranties
Van 200N tot 600N 7%, daarboven 5%.

Let op!
Gasveren bevatten hoge drukken!! Gasveren mogen daarom
nooit worden geopend of beschadigd!!

95

Inbouwadvies voor gasveren

1. Op plaatsen waar door het uitvallen van gasveren schade


ontstaat aan personen en/of goederen, moeten aanvullende
veiligheidsmaatregelen genomen worden.

2. Gasdruk- c.q. gastrekveren dienen steeds opgeslagen te
worden met de zuigerstang neerwaarts gericht. Na een
langdurige rustperode kan een kleefeffect ontstaan.
Hierdoor kan bij een eerste ingebruikname een hogere kracht
nodig zijn om de gasveer te bedienen.

3. Bij het gebruik kan een minimale hoeveelheid hydraulische
olie naar buiten treden, wees derhalve voorzichtig met bijv.
etenswaren en grondwater. Voor speciale toepassingen kunnen
gasveren worden geleverd met een non-toxische olie.

4. Om een voortdurende smering van de afdichting te
waarborgen, moeten gasveren steeds gemonteerd worden met
de zuigerstang in neerwaartse richting wijzend. Drooglopen
van de zuigerstangafdichting leidt tot beschadiging en derhalve
tot drukverlies.
5. De zuigerstang mag nooit beschadigd-, vervuild- of gelakt
worden, lakresten of vuil leiden onherroepelijk tot beschadiging
en tot uitval van de gasveer

96

6. Een starre inbouw van de gasveer dient vermeden te


worden, ogen, gaffels e.d. dienen vrij te kunnen draaien om
dwarskrachten op de gasveer te vermijden.

7. Aangeschroefde bevestigingsdelen dienen volledig dragend
aangeschoefd te worden; Indien bevestigingsdelen kunnen
lostrillen, dienen deze geborgd te worden (lijmen).

8. Gasveren mogen uitsluitend axiaal worden belast.

9. Gasveren mogen als eindaanslag worden gebruikt indien de
belasting niet meer bedraagt dan de op de gasveer vermelde
kracht + 30 %.
Gasveren mogen nooit overstrekt c.q. gestuikt worden.

10. Standaard gasveren zijn inzetbaar bij temperaturen van -10
tot +50 Celsius. Temperatuursschommelingen beinvloeden de
kracht van de gasveer (ca. 3,4 % per 10 C)
Op bestelling kunnen wij gasveren produceren welke inzetbaar
zijn bij temperaturen van -30 tot +200 Celsius.

11. Gasveren zijn geen beveiligingsdelen! Gasveren zijn aan
slijtage onderhevig en moeten daarom, afhankelijk van de
gebruiksintensiteit, met enige regelmaat worden vervangen.

12. Gasveren bevatten hoge drukken!! Gasveren mogen
daarom nooit worden geopend of beschadigd!!

www.tevema.com

Order form gas spring


individual production

Name of the company:


Customers number:
Address:
Place:

Phone:

Fax:

Specifications

Position 1

Position 2

Diameter rod
Diameter cylinder

Unloaded total length (A)


Loaded total length (B)
Inserted length (C)

mm
mm

mm
mm

mm
HOH/DRDR*

mm

mm
mm

mm
mm

Fixation cylinder**
cylinder
Fixation rod

Force

Quantity per delivery
Annual quantity
Requested time of delivery

Other data:

HOH/DRDR*

Gasveren/Ressorts gaz
Gas springs/Gasfedern

Zip:

* * HOH = Heart to heart length of the gas spring measured between the heart of the
fixation at the cylinder side to the heart of the fixation on the rod side.
DRDR = Wire-wire: length of the gas spring, measured without the screwed wire.
** Here you may mention the number of the fixation (BA1 through BA7)
Dont forget to mention the respective diameter D!
To all our offers, to all received orders and to all concluded contracts apply the conditions of METAALUNIE most recently
deposed at the Office of the Court of Commerce in Rotterdam. Terms and conditions of delivery are sent upon request.
Payment net within 30 days after the date of invoice. Damage claims within 14 days after receipt of goods. Delivered goods
remain property of TEVEMA Technical Supply B.V. unless they are completely paid.

www.tevema.com

97

Schotelveren volgens DIN 2093


Rondelles belleville DIN 2093
DISC springs to DIN 2093
Tellerfedern nach DIN 2093

Schotelveren volgens DIN 2093

Schotelveren worden in kleine ruimtes toegepast en kunnen grote


kracht leveren. Berekeningen van schotelveren zijn in de DIN
2092 aangegeven. De schotelveren van TEVEMA zijn vervaardigd
onder strikte kwaliteitsnormen en overeenkomstig de DIN 2093
belastingskarakteristieken. Zij zijn geschikt voor een scala van
toepassingen waarvoor een hoge vermoeidheidsgraad verlangd
wordt. Er dient rekening gehouden te worden dat de diameter
(Di) kleiner en de buitendiameter (Du) groter wordt bij belasting.
Schotelveren hebben een degressieve weg/kracht verhouding.
Met schotelveren kunnen zogenaamde veerkolommen worden
samengesteld, gebruikmakend van verschillende combinatie en/
of stapelmethodieken. De veerkarakteristieken worden benvloed
door de wijze van stapelen of samenstellen. Het werken met
veerkolommen wordt gedaan om de relatief kleine veerweg
van n enkele schotelveer te vergroten of een extreem hoge
kracht te veroorzaken bij een relatief korte veerweg. Van de
stapelmogelijkheden zijn er enkele te vinden in bijgaand voorbeeld.
Tijdens indrukking dient u rekening te houden met het kleiner
worden van de binnendiameter (Di) en het groter worden van de
buitendiameter (Du).
Indien de veerkolom om en om gestapeld wordt (B), is de kracht
van de veerkolom gelijk aan de kracht van een enkele veer. De
totale indrukking wordt namelijk gelijk over alle veren verdeeld. De
totale veerweg is gelijk aan de totale som van de indrukking.

Indien de veerkolom wordt samengesteld uit een aantal in elkaar
gestapelde (geneste) veren (A), is de kracht gelijk aan de som van
de krachten van alle veren. Ook nu wordt iedere veer even ver
ingedrukt. Indien men enkele veren gelijkgericht in elkaar gestapeld
heeft en vervolgens een veerkolom samenstelt van een aantal van
deze stapeltjes om en om, dan is de kracht van deze veerkolom
gelijk aan de som van de krachten van ieder in elkaar
gestapelde gedeelte (C). De indrukking is de som van de
indrukkingen per in elkaar gestapelde gedeelte.


98

Het is ook mogelijk om schotelveren samen te stellen van


verschillende materiaaldikten. Het resultaat is dan een veerkolom
met een progressief weg/kracht karakteristiek.


De met * gemerkte posten zijn gemporteerd uit Amerika, gebaseerd
op afmetingen in inches.Veren gemerkt met een R zijn van
roestvaststaal. Prijzen hiervan liggen hoger dan die van andere
posten. Alle prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Afwijkende maten
zijn leverbaar op aanvraag.

Rondelles Belleville DIN 2093

Les Rondelles Belleville semploient pour des espaces rduits


et peuvent exercer des forces importantes. Soumises lors de
leur fabrication un contrle trs svre pour satisfaire aux
caractristiques de la norme DIN 2093, les rondelles type Belleville
de notre gamme peuvent tre utilises des contraintes trs
leves, les calculs de fatigue sont conformes la norm DIN 2092.
Il faut prendre en compte que lors de leur compression le diamtre
intrieur (Di) se rduit et que le diamtre extrieur (Du) sagrandit.
Les rondelles de type Belleville ont un rapport dgressif entre la
force et la course.
Les rondelles Belleville permettent de construire de colonnesressorts en utilisant diffrentes combinaisons ou mthodes
dempilage. Les caractristiques des rondelles se modifient selon
la composition ou la manire dempiler. Ces colonnes sont utilises
afin daugmenter la course dune seule rondelle ou pour obtenir une
trs grande force pour une course rduite.
Quelques exemples de combinaisons vous sont montrs ci-dessus.
Les rondelles Belleville permettent la construction dite colonne de
rondelles Belleville utilisant diffrentes mthodes de combinaison
et/ou structure. Les caractristiques du ressort sont influences par
la faon de combinaison. Des colonnes de ressorts sont utilises
pour amplifier le mouvement relativement petit dun seul ressort
sous compression (B), afin de produire une trs grande force mais
en maintenant le mouvement rduit (A). Lexemple montre diffrents
types de combinaison.
Pendant la compression on doit tenir compte dune rduction du
diamtre intrieur (Di) et dun agrandissement du diamtre extrieur
(Du).
Alterner la combinaison dans une colonne de ressorts, aboutit
une force totale qui est la mme que celle dun seul ressort. Si les

www.tevema.com

ressorts sont combins en embotant un ressort dans lautre, la


force atteinte sera la somme de toutes les forces individuelles.

Les positions marques * sont importes des Etats-Unis. Leur


dimension est indique en pouce . Les ressorts marqus R
sont en acier inoxydable. Leurs prix sont plus levs que ceux des
autres articles. Tous les prix sont disponibles sur demande.
Des dimensions divergentes sont disponibles sur demande.
Les rfrences marques par un * sont importes des Etats Unis et
leurs dimensions sont bases sur des mesures en pouces.
Les rfrences suivies dun R sont fabriques en acier inoxydable.
Leur prix est plus lev que celui des autres rfrences. Tous les
prix peuvent sobtenir sur simple demande.

Die Tellerfedern werden unter strengsten Qualittskontrollen


hergestellt, um den DIN 2093 Belastungskriterien zu entsprechen.
Diese Federn sind speziell fr Dauerbelastungs- und
Anwendungsbereiche geeignet, welche ermdungsfreie Federn
erfordern. Die Festigkeitsberechnungen entsprechen DIN 2092.

Disc springs DIN 2093

Belleville spring washers are manufactured under strict quality


control to conform to DIN 2093 load characteristics. Disc springs in
this range are especially suited for high loads in small spaces.
By combining them in varying sequence, each size gives numerous
load-carrying possibilities. It has to be taken into account that when
compressing the springs, the inside diameter becomes smaller and
the outside diameter bigger. Stress calculations are conform to
DIN 2092.
Disc springs allow the construction of so-called disc columns
using different methods of combination and/or structure. Spring
characteristics are influenced by the way of combination. Spring
columns are used in order to amplify the relatively small movement
(B) of one single spring under compression or in order to induce
a very strong force while keeping the movement small (A). The
example shows different ways of combination.

Tellerfedern nach DIN 2093

Mit Tellerfedern knnen so genannte Federsulen


zusammengestellt werden, wobei man verschiedene
Kombinationen und/oder Stapelmethoden anwendet. Die
Federkraftcharakteristika werden durch die Art des Stapelns oder
der Kombination beeinflusst. Man arbeitet mit Federsulen, um
den relativ kleinen Federweg (B) einer einzelnen Tellerfeder zu
vergrern oder um bei relativ kurzem Federweg (A) eine extrem
hohe Kraft zu erzeugen. Einige Stapelmglichkeiten sind in der
Abbildung dargestellt.
Whrend der Kompression sind die Verkleinerung des inneren
Durchmessers (Di) und die Zunahme des ueren Durchmessers
(Du) zu bercksichtigen.
Wenn die Federsule alternierend gestapelt wird, entspricht die
Kraft der Sule der Kraft einer einzelnen Feder. Wird die Federsule
aus ineinander gestapelten Federn zusammengestellt, dann ist die
Kraft gleich der Summe der Krfte aller Federn.
Die mit * markierten Positionen werden aus den USA importiert. Die
Abmessungen sind auf der Maeinheit inch basiert. Federn mit
der Markierung R sind aus rostfreiem Stahl verfertigt. Die Preise
liegen hher als bei anderen Positionen. Alle Preise sind auf Anfrage
erhltlich. Abweichende Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

During compression, a decrease of the internal diameter (Di) and an


increase of the external diameter (Du) must be considered.
Alternating combination in a spring column results in a total force
which is the same as that one of a single spring. If the springs are
combined by fitting one spring into the other, the resulting force
amounts to the sum of all individual forces.

Nederlands

Du Uitwendige diameter
Di Inwendige diameter
Lo Ongespannen lengte

Franais

English

Deutsch

Diamtre extrieur
Diamtre intrieur
Longueur libre

Outside diameter
Inside diameter
Free height

Auendurchmesser
Innerdurchmesser
Ungespannte Hhe

Thickness
Loaded height
Load at Ln in Newton

Materialdicke
Gespannte Hhe
Belastung bei Ln in Newton

t
Materiaaldikte
Epaisseur
Ln Gespannen lengte
Longueur en charge
Fn Kracht bij gespannen lengte in N Charge en Ln en Newton

www.tevema.com

Schotelveren/Rondelles belleville
DISC springs/Tellerfedern

Positions marked * are imported from the USA. Their dimension


is given in the unit inch. Springs marked R are made of stainless
steel. Their prices are higher than those of other items. All prices are
available upon request.
Deviating sizes are available upon request.
Partnumber marked with * are imported from USA and marked with
R are stainless steel. These prices are higher than those of other
items. All prices are given on request.

99

Schotelveren
Rondelles belleville

Disc Springs
Tellerferdern

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

1 daN = 10 N


Du


Di


Lo

4,756
6,357,147,928

8,71


9,53

10


11,1
12
12,50


12,7

2,363,2
3,183,53,963,24,2

4,16


3,18
4,83
3,2


4,2


5,20
3,5
5,594,2


5,2

6,20

4,16
6,48

0,17
0,17
0,25
0,25
0,3
0,22
0,22
0,34
0,34
0,25
0,33
0,38
0,38
0,27
0,27
0,42
0,42
0,2
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,33
0,41
0,47
0,47
0,38
0,38
0,44
0,51
0,51
0,3
0,4
0,5
0,4
0,5
0,6
0,25
0,4
0,40
0,5
0,50
0,56
0,41
0,41
0,51
0,58
0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,35
0,5
0,50
0,6
0,7
0,70
0,64
0,46
0,46

0,33
0,33
0,38
0,38
0,45
0,44
0,44
0,51
0,51
0,51
0,54
0,58
0,58
0,55
0,55
0,64
0,64
0,4
0,55
0,6
0,55
0,45
0,45
0,55
0,55
0,6
0,6
0,61
0,66
0,71
0,71
0,69
0,69
0,71
0,76
0,76
0,65
0,7
0,75
0,5
0,75
0,85
0,55
0,7
0,70
0,75
0,75
0,81
0,79
0,79
0,81
0,86
0,8
0,85
0,9
0,9
0,95
0,80
0,85
0,85
0,95
1
1,00
0,94
0,86
0,86

100


Fn
Ln Newton
0,25
0,25
0,32
0,32
0,34
0,33
0,33
0,43
0,43
0,38
0,43
0,48
0,48
0,41
0,41
0,53
0,53
0,25
0,36
0,45
0,36
0,26
0,26
0,36
0,36
0,45
0,45
0,46
0,53
0,58
0,58
0,53
0,53
0,58
0,64
0,64
0,39
0,47
0,56
0,47
0,56
0,66
0,33
0,53
0,48
0,56
0,56
0,69
0,58
0,58
0,66
0,74
0,5
0,59
0,6
0,6
0,69
0,46
0,59
0,59
0,69
0,77
0,78
0,79
0,66
0,66

30
30
68
68
119
52
42
117
117
76
109
149
149
83
83
184
184
26
106
185
92
41
39
118
130
209
206
111
160
229
185
156
156
205
267
267
100
181
282
191
296
490
58
209
184
326
286
245
178
178
254
358
181
288
353
349
581
151
331
258
551
659
580
322
200
200


Nummer
VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
RVS
VST
RVS
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS

S82000
S82000R
S82010
S82020R
S82025
S82030
S82040R
S82050
S82060R
S82070
S82080
S82090
S82090R
S82100
S82110R
S82120
S82130R
S82135
S82140
S82150
S82155R
S82158
S82159R
S82160
S82160R
S82165R
S82170
S82180
S82190
S82200
S82220
S82225
S82230R
S82240
S82250
S82260R
S82270
S82280
S82290
S82300
S82310
S82320
S82325
S82330
S82330R
S82340
S82340R
S82350
S82360
S82360
S82370
S82380
S82390
S82400
S82410
S82420
S82430
S82434
S82440
S82440R
S82450
S82470
S82470R
S82480
S82490
S82500R

Prijsgroep


Du


Di


Lo

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

12,7
14


14,27
15
15,8
15,8816,00
17,45
1818,8

19,05


2021,8
22,23

22,5

6,48
7,2


4,83
5,26,2


8,2

8,2
8,058,20
5,59
6,26,2
8,2
9,2

9,2
10,2
6,48
9,65

8,210,212,3
11,23

11,2

0,55
0,55
0,64
0,64
0,97
0,5
0,50
0,8
0,71
0,4
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,25
0,56
0,56
0,81
0,81
0,40
0,6
0,60
0,70
0,9
0,86
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,7
0,70
0,8
1
1,00
0,7
1
0,3
0,35
0,91
0,71
0,71
0,86
1,02
1,02
1,42
0,6
0,7
0,8
0,9
0,5
0,4
0,8
0,8
0,9
1
1,1
1,25
0,35
0,79
1,14
0,6

0,91
0,91
0,97
0,97
1,19
0,9
0,90
1,1
1,07
0,95
1
1,05
1,1
1
1,05
1,1
1,1
1,2
0,55
1,07
1,07
1,22
1,22
0,90
1,05
1,05
1,15
1,25
1,27
1
1,1
1,2
1,25
1,3
1,25
1,25
1,3
1,3
1,40
1,2
1,4
0,65
0,7
1,37
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,78
1,3
1,35
1,4
1,5
1,15
0,9
1,35
1,35
1,45
1,55
1,55
1,75
0,75
1,5
1,7
1,4

www.tevema.com


Fn
Ln Newton
0,74
0,74
0,79
0,79
1,09
0,6
0,60
0,87
0,89
0,54
0,62
0,71
0,8
0,62
0,71
0,8
0,8
0,9
0,25
0,81
0,81
1,02
1,02
0,53
0,71
0,71
0,81
0,99
1,07
0,55
0,65
0,75
0,84
0,92
0,84
0,84
0,92
0,92
1,10
0,82
1,1
0,3
0,35
1,14
0,99
0,99
1,12
1,24
1,24
1,6
0,77
0,86
0,95
1,05
0,66
0,52
0,94
0,94
1,04
1,14
1,21
1,38
0,35
1,14
1,42
0,8

298
298
423
423
845
279
246
796
387
178
279
407
563
292
424
583
666
1005
25
311
311
645
645
154
410
466
561
1010
556
141
245
400
561
735
601
536
582
781
1061
566
1255
34
58
654
489
489
738
1045
1045
1913
413
577
760
1049
254
99
748
671
1064
1422
1520
2475
51
600
1181
425

VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
RVS
VST
VST
RVS
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST


Nummer

Prijsgroep

S82510
S82520R
S82530
S82540R
S82550
S82560
S82560R
S82570
S82580
S82590
S82600
S82610
S82620
S82630
S82640
S82650
S82660
S82670
S82676
S82680
S82690R
S82700
S82710R
S82715
S82720
S82720R
S82725R
S82730
S82740
S82750
S82760
S82770
S82780
S82790
S82800
S82800R
S82805
S82810
S82810R
S82820
S82830
S82836
S82838
S82840
S82850
S82860R
S82870
S82880
S82890R
S82900
S82910
S82920
S82930
S82940
S82943
S82944
S82950
S82950R
S82960
S82970
S82980
S82985
S82987
S82990R
S83000
S83005

Prices on request
Preise auf Anfrage

Springs marked with R are made from stainless steel.


Federn markiert mit R sind hergestellt aus nichtrostendem Stahl.

Nummers met toevoeging R zijn vervaardigd van roestvaststaal.


Les references suivies dun R sont fabriquees en acier inox.

Schotelveren
Rondelles belleville

Disc Springs
Tellerferdern

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

1 daN = 10 N


Di


Lo

22,5

2323,7
23,8
25
25,4

25,7
28
29,7
28


28,5731,531,7
31,75

34
3,4

11,2

8,2


9,9


10,2


12,2


14,3
8,05
12,2


12,5

12,83

14,3
10,2
17,3
12,2


14,29,65
14,4


16,3


12,2
16,320,4
16

12,3


14,3

16,3

0,8
1,25
0,7
0,8
0,9
0,8
0,9
1
0,9
1
1,25
1,25
1
1,5
0,4
1,14
0,7
0,9
1
1,25
1,5
0,89
0,89
1,09
1,27
1,27
1,85
0,4
0,8
1
1,25
1,25
1,5
0,4
1
1,25
1,5
0,8
1
1,25
1,5
1,35
1,42
1,42
0,96
0,8
1,25
1,25
1
1,5
1,75
1,75
2
0,4
1,02
1,02
1,3
1,57
1,57
2,26
1
1,25
1,5
1,25
1,5
1,5

1,45
1,75
1,5
1,55
1,7
1,6
1,7
1,8
1,65
1,7
1,9
1,85
1,6
2
0,9
1,7
1,6
1,6
1,8
1,95
2,05
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
2,31
0,9
1,75
2
2,25
2,05
2,2
1,1
1,95
2,1
2,25
1,8
1,8
2,1
2,15
2,03
2,13
2,13
1,85
1,85
2,15
2,15
2,1
2,35
2,45
2,45
2,75
1,1
2,08
2,08
2,21
2,34
2,34
2,82
2,25
2,45
2,7
2,4
2,55
2,55


Fn
Ln Newton
0,96
1,37
0,9
0,99
1,1
1,2
1,25
1,35
1,09
1,17
1,41
1,4
1,15
1,63
0,4
1,42
0,92
1,07
1,2
1,42
1,64
1,3
1,3
1,45
1,57
1,57
2,08
0,4
1,04
1,25
1,5
1,45
1,67
0,4
1,24
1,46
1,69
1,05
1,2
1,46
1,66
1,68
1,78
1,78
1,4
1,06
1,47
1,47
1,27
1,71
1,92
1,92
2,19
0,4
1,55
1,55
1,75
1,96
1,96
2,54
1,31
1,55
1,8
1,54
1,76
1,76

707
1932
549
730
1079
917
1196
1598
1059
1314
2310
2334
1217
3295
86
970
599
862
1358
2213
2922
779
779
1112
1512
1512
3002
68
672
1285
2393
1666
2721
75
1265
2079
3079
801
1108
2236
2844
1330
1801
1801
867
687
1912
1682
1167
2686
3874
3404
6170
73
1023
1023
1512
2112
211
4359
1192
2020
3364
2010
2991
3187


Nummer
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST

S83010
S83020
S83030
S83040
S83050
S83060
S83070
S83080
S83090
S83100
S83105
S83110
S83114
S83115
S83119
S83120
S83125
S83130
S83134
S83135
S83140
S83150
S83160R
S83170
S83180
S83190R
S83200
S83202
S83210
S83220
S83230
S83230R
S83235
S83237
S83240
S83250
S83260
S83265
S83270
S83280
S83290
S83300
S83310
S83320R
S83330
S83335
S83340
S83340R
S83344
S83345
S83350
S83352R
S83355
S83357
S83360
S83370R
S83380
S83390
S83400R
S83410
S83420
S83430
S83440
S83450
S83460
S83470

Prijsgroep


Du


Di


Lo

3,4
34,6

34,93


35,536,6
38,1


39,6
4041,6
44,45

45


46,5
47,63
5050,8

51,5
54,5
56

16,3
20,4
22,4
17,58


18,320,4
12,83
19,18

25,5
14,3


16,3

18,3
20,4

25,5
22,35

22,4


30,5
16
18,4
20,4

22,4

25,4


25,4

35,5
40,5
28,5

2
0,4
0,5
1,12
1,12
1,7
0,9
1,25
2
2
0,5
1,78
1,14
1,14
1,51
1,83
1,83
2,72
0,5
1,25
1,5
2
1,5
2
2
1
1
1,5
2
2,25
2,5
0,5
1,45
2,16
1,25
1,75
2,5
0,6
2,18
1,25
1,5
2
2,5
3
2
2,5
2
2,5
1,25
1,25
1,5
2
2,25
2,5
3
1,65
1,65
2,13
2,46
2,46
3,61
0,6
0,6
1,5
2
3

2,85
1,1
1,2
2,24
2,24
2,57
2,05
2,25
2,8
2,8
1,3
2,64
2,36
2,36
2,59
2,72
2,72
3,4
1,3
2,65
2,75
3,05
2,8
3,1
3,15
2,3
2,3
2,65
3,1
3,15
3,45
1,4
3,66
3,25
2,85
3,05
3,5
1,5
3,28
2,85
3,3
3,5
3,85
3,7
3,5
3,85
3,6
3,9
2,85
2,85
3,1
3,4
3,75
3,9
4,1
3,3
3,3
3,45
3,68
3,68
4,5
1,5
1,5
3,45
3,6
4,3

www.tevema.com


Fn
Ln Newton
2,41
0,4
0,5
1,65
1,65
2,13
1,19
1,5
2,2
2,2
0,5
2,21
1,75
1,75
2,06
2,26
2,26
3,07
0,7
1,3
1,8
2,25
1,82
2,27
2,29
1,33
1,33
1,79
2,27
2,47
2,74
0,5
2,16
2,69
1,65
2,07
2,75
0,6
2,72
1,25
1,95
2,37
2,9
3,2
2,37
2,84
2,4
2,85
1,65
1,65
1,9
2,35
2,62
2,85
3,27
2,49
2,49
2,79
3,07
3,07
4,06
0,6
0,6
1,99
2,4
3,32

5776
55
121
1179
1179
2513
832
1716
5256
4562
105
2202
1263
1263
2024
2962
2962
6227
105
1814
2589
4835
2775
5247
5688
1016
894
2648
5766
6551
9512
100
2002
4048
1890
3677
7796
151
3248
1459
2628
4629
7355
6374
4746
7992
5256
8482
1549
1363
2512
4805
7217
9169
12101
2628
2628
3803
5247
5247
10720
134
139
2621
4511
11523

VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST


Nummer

Prijsgroep

S83480
S83486
S83488
S83490
S83500R
S83510
S83515
S83520
S83530
S83530R
S83538
S83540
S83550
S83560R
S83570
S83580
S83590R
S83600
S83606
S83610
S83620
S83630
S83640
S83650
S83660
S83665
S83669R
S83670
S83680
S83690
S83700
S83708
S83710
S83720
S83725
S83730
S83740
S83746
S83750
S83755
S83760
S83770
S83780
S83790
S83800
S83810
S83820
S83830
S83835
S83836R
S83838
S83840
S83845
S83850
S83860
S83870
S83880R
S83890
S83900
S83910R
S83920
S83922
S83924
S83925
S83930
S83940

Schotelveren/Rondelles belleville
DISC springs/Tellerfedern


Du

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Prices on request
Preise auf Anfrage

Springs marked with R are made from stainless steel.


Federn markiert mit R sind hergestellt aus nichtrostendem Stahl.

Nummers met toevoeging R zijn vervaardigd van roestvaststaal.


Les references suivies dun R sont fabriquees en acier inox.

101

Schotelveren
Rondelles belleville

Disc Springs
Tellerferdern

1 KG = 9,80665 NEWTON

1 N = 0,10197 KG

1 daN = 10 N
Springs marked with R are made from stainless steel.
Federn markiert mit R sind hergestellt aus nichtrostendem Stahl.


Du

57,15
60


61,5
63
63,5
67,5
69,85


70
71
71,5


74,5
76,2


79,5


80


84,5
89,5


90


94,5
95,25
99


100102


Di


Lo

19,18
28,58

20,4


25

25,5

30,5


40,5
31


31,75


50,5
34,93

24,5
25,5
30,5

35,5


40,5

36


45,5
50,5
55,5
25,4
38,1
50,5
55,5
31


36
4160,5
60,5
65,5
46

75,5
31,75
65,5
70,5
41

512,59
1,85
2,82
2
2,5
3
2
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
0,7
1,8
2,5
3,5
2,03
2,03
3,05
0,7
2,21
3,35
3,5
2
2,5
3
3
3,5
4
4
5
2
2,5
4
0,7
0,7
0,8
3,43
2,36
0,8
0,8
2,5
3
4
3
2,25
3
4
5
0,9
0,9
0,9
3,5
5
1
4,27
1
1
4
5
2,5
2,7
3,5
4
4

3,89
3,76
4,19
4,1
4,3
4,7
4,1
4,3
4,4
4,65
4,7
5
5
1,8
4,15
4,25
4,9
4,06
4,06
4,57
1,7
4,39
4,,98
6
4,5
4,9
5,1
5,1
5,3
5,8
5,6
6,4
4,6
4,5
5,6
2,1
2,1
1,9
5,13
4,8
2,3
2,3
5,3
5,5
6,1
5,7
5,2
5,3
6,2
6,7
2,5
2,5
2,5
6
7
2,2
6,38
2,6
2,6
7,2
7,75
6,2
6,2
6,3
7
7


Fn
Ln Newton
3,23
2,87
3,53
2,52
2,95
3,42
2,5
2,95
3
3,41
3,4
3,87
3,87
0,7
2,35
2,95
3,85
3,05
3,05
3,81
0,7
3,35
4,19
2,5
2,6
3,1
3,5
3,5
1,8
4,45
4,4
5,35
2,65
3
4,4
0,7
0,7
0,8
4,17
3,63
0,8
0,8
3,2
3,6
4,5
3,07
2,99
3,6
4,55
5,4
0,9
0,9
0,9
4,1
5,5
1
5,31
1
1
4,8
5,7
2,7
3,58
4,2
4,75
4,75

4501
3247
6494
4724
7293
11563
4805
7433
8267
11866
13386
18319
16120
169
4463
7257
15200
3874
3874
7826
163
4270
8674
25309
4491
8090
11474
12454
20714
24173
23338
40600
5141
6796
20790
152
179
217
7655
4937
196
227
7235
10503
19613
12013
6609
10640
23104
34029
320
257
299
14416
31774
353
11605
278
316
20398
32754
8609
8604
13219
20790
20662


Nummer
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
RVS
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
RVS

S83950
S83960
S83970
S83974
S83975
S83976
S83980
S83990
S84000
S84010
S84020
S84030
S84030R
S84034
S84035
S84040
S84050
S84060
S84070R
S84080
S84084
S84090
S84100
S84105
S84110
S84120
S84130
S84140
S84145
S84150
S84155
S84160
S84168
S84170
S84180
S84182
S84184
S84185
S84190
S84210
S84212
S84214
S84215
S84220
S84230
S84240
S84245
S84250
S84260
S84270
S84271
S84273
S84277
S84280
S84290
S84292
S84300
S84304
S84305
S84310
S84320
S84325
S84326
S84330
S84340
S84340R

Prijsgroep


Du

100


109


112
114
119


124
125
129


139


140


149


150


160


180


200


225
250
265
280
300
315
335
355
375
400


Di
51

70,5
75,5
57


90,5
75,5
85,5
90,5
51


6164


71


85,5
95,5
90,5
101
72

95,5
106
61

71

81

82

92

82


92
102
112
112


127


136
141
151
161
171
181,2
191,2
201,2

www.tevema.com


Lo

5
6
1,25
1,25
3
4
6
1,25
1,25
1,25
1,25
4
5
6
5
6
8
5
5
7
8
6
5,75
8
1,25
1,25
1,25
1,25
5
8
1,5
1,5
5
6
6
8
8
10
6
10
6
10
8
10
12
10
8
10
12
13,1
14
14
16
8
12
10
12
14
14,7
15,5
16,7
17,5
18,6
19,7
20,8
22,2

7,8
8,2
2,7
2,7
6,9
7,2
8,5
2,45
2,8
2,8
3
8,5
8,9
9,4
9
9,6
10,9
8,5
8,5
10
10,6
9,3
9,3
10,9
3,2
3,2
3,25
3,25
9
11,2
3,2
3,2
10,3
10,8
10,85
12,05
12
13,4
10,5
13,5
11,1
14
14,2
15,5
16,6
15,6
13,6
15,6
16,2
18,2
18,2
17,5
19,8
14,5
17
17
19,3
19,6
20,5
21,7
23,3
24,4
25,9
27,5
29
31


Fn
Ln Newton
5,7 36677
6,55 48543
1,25
393
1,25
438
3,97 10483
4,8 17946
6,6 44130
1,25
464
1,25
344
1,25
422
1,25
454
5,1 20006
6
31087
6,85 44816
6
34323
6,9 51191
8,72 94634
5,9 30401
5,88 29892
7,75 64724
8,65 87083
5,3 65200
6
65207
8,72 106598
1,25
391
1,25
483
1,25
337
1,25
409
6
28243
8,8 86299
1,5
421
1,5
500
6,3 31381
7,2 45846
7,2 49033
9
91790
9
99341
10,85 161810
7,12 41580
10,9 140235
7,3 38050
11 127094
9,55 78944
11,4 130723
12 238000
11,4 138862
9,4 77473
11,4 147492
13,05 185346
15,05 289180
15,05 292238
14,88 256618
17 426589
9,6 71589
13,25 172989
11,75 120328
12,82 210691
15,4 251639
16,15 307084
17,05 340946
18,35 395086
19,23 435093
20,43 488165
21,65 552076
22,85 611676
24,4 695912


Nummer
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST
VST

S84350
S84360
S84361
S84362
S84365
S84370
S84380
S84382
S84384
S84385
S84386
S84390
S84400
S84410
S84420
S84430
S84440
S84450
S84455
S84460
S84470
S84471
S84475
S84480
S84485
S84486
S84487
S84488
S84490
S84500
S84505
S84506
S84510
S84520
S84530
S84540
S84550
S84560
S84570
S84580
S84590
S84600
S84610
S84620
S84625
S84630
S84640
S84650
S84660
S84665
S84670
S84676
S84680
S84690
S84700
S84710
S84715
S84720
S84734
S84735
S84736
S84737
S84738
S84739
S84740
S84741

Prijsgroep

Prices on request
Preise auf Anfrage

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Nummers met toevoeging R zijn vervaardigd van roestvaststaal.


Les references suivies dun R sont fabriquees en acier inox.

www.tevema.com

Konstante krachtveren/Ressorts de
traction force constante/
Extension springs of constant force/
Konstante Zugfedern

103

Konstante krachtveren
Ressorts de traction force constante
Extension springs of constant force
Konstante Zugfedern

Konstante krachtveren in Roestvaststaal


(type 301)

Konstante krachtveren zijn een speciale variant van trekveren.


Zij zijn vervaardigd van opgerolde bladveerstrippen, met een
dusdanige curve dat iedere winding strak tegen de ring van de
binnenzijde ligt. De konstante krachtveer is zeer geschikt voor een
lange veerweg zonder krachttoename. Gewoonlijk wordt de veer
strak om een bus gewonden waarbij het veereind aan de te veren
project wordt bevestigd. Uiteraard kan het ook andersom, waarbij
het veereind aan het te veereind stationair wordt bevestigd en
de veer zelf voor de vering zorgt. Konstante krachtveren hebben
aanzienlijke mogelijkheden. Zo kan men bijvoorbeeld de kracht
vermenigvuldigen door twee of meer veren te gebruiken in tandem,
rug aan rug of in elkaar geschoven.
Bij volledige uitrekking dient tenminste 1,5 winding op de bus te
blijven! De binnendiameter zet zich strak op de bus vast, zodat in de
meeste gevallen geen extra bevestiging nodig is.

Maximale werktemperatuur: 150C.
Bij hogere temperaturen gelieve in conact te treden met afdeling
engineering.

Ressorts de traction force constante en


acier inoxydable (Type 301)

Les ressorts de traction force constante constituent une version


particulire de ressorts de traction. Ils sont fabriqus de bandes
enroules dacier ressort. Chaque spire est attache de faon
serre lanneau intrieur.
Les ressorts de traction force constante sont extrmement
appropris pour effectuer des mouvements linaires pendant que la
force est presque constante.
Le ressort est enroul de faon serre autour dun cylindre et son
extrmit est fixe lobjet. Si le diamtre intrieur du ressort est
plus petit que le diamtre nominal, le ressort doit tre charg ou
coup afin de le fixer sur le cylindre ou sur le porteur.
La fin du ressort peut tre fixe de faon stationnaire. Dans ce cas
le ressort mme est responsable pour son lasticit. Si le cylindre
de support est abandonn, la dimension de laxe devrait donner
suffisamment despace pour viter le blocage du ressort sur laxe.
Lors de ltirage complet, au moins 1,5 spires devraient rester sur le
cylindre. Le diamtre intrieur senroule de faon serre autour du
cylindre, ce qui rend une fixation complmentaire superflue dans la
plupart des cas.

Extension springs of constant force are a particular version of


extension springs. They are produced from wound-up strips of
spring steel. Each coil is closely attached to the inner ring.
Extension springs of constant force are highly suitable to perform
linear movements whilst the force rate is nearly constant.
The spring is closely wound around a cylinder, and its end is fixed
to the object. If the internal diameter of the spring is smaller than the
nominal diameter, the spring must be loaded or torn in order to fix it
on the cylinder or carrier.
The end of the spring can be fixed in a stationary manner. In this
case, the spring itself is responsible for its elasticity. If the carrying
cylinder is abandoned, the dimension of the axis (rode) should give
enough space to prevent a blocking of the spring on the axis.
Upon full extension there should remain at least 1.5 coil on the
cylinder. The internal diameter winds closely around the cylinder,
which in most of the cases makes an additional fixation redundant.
Maximum working temperature: 150 C

Konstante Zugfedern aus rostfreiem Stahl


(Typ 301)

Konstante Zugfedern sind eine spezielle Variante der Zugfedern. Sie


werden aus aufgerollten Blattfederstreifen hergestellt, wobei jede
Windung straff gegen den Ring an der Innenseite anliegt.
Die konstante Zugfeder ist ausgezeichnet geeignet, um eine lineare
Bewegung auszufhren, wobei die Kraftzunahme beinahe konstant
bleibt.
Die Feder wird straff um eine Hlse oder etwas hnliches
gewunden, wobei das Federende am Objekt befestigt wird.
Wenn der innere Durchmesser der Feder kleiner als der nominale
Durchmesser ist, muss die Feder entrollt oder gestreckt werden,
um sie auf die Hlse oder den Trger aufzubringen.
Das Federende kann auch stationr befestigt werden, so dass die
Feder selbst fr Federung sorgt. Wird keine Hlse gebraucht, dann
muss der gewhlte Achsendurchmesser genug Raum lassen, um
eine Blockade der Feder auf der Achse zu vermeiden.
Beim vlligen Auszug mssen mindestens 1,5 Windung auf der
Hlse verbleiben. Der innere Durchmesser legt sich dann straff
an die Hlse an, so dass in den meisten Fllen keine zustzliche
Befestigung erforderlich ist.
Maximale Betriebstemperatur: 150 C

La temprature maximale de service: 150 C.


104

Extension springs of constant force made of


stainless steel (Type 301)

www.tevema.com

Lo

Lw1

Lw2

Di

B (bus)

F in N

Nummer

Levensduur 4.000 cycli - Dure de vie 4. 000 cycles - Lifespan at 4. 000 cycles - Lebensdauer bei 4. 000 Zyklen0,10
6,35 381
15,49
305
8,64
10,16
2,22
9,5
3,3
12,7
0,13
7,87 457
19,05
381
10,67
12,7
3,34
9,5
3,3
12,7
0,15
9,4
559
23,37
457
12,95
15,75
4,98
9,5
3,3
12,7
0,18
12,7
660
26,92
533
14,99
19,05
7,21
9,5
3,3
12,7
0,20
14,99 762
30,99
610
17,27
22,1
10,54
9,5
4,7
22,2
0,25
17,27 864
38,86
686
21,59
25,4
15,57
9,5
4,7
22,2
0,30
20,57 965
46,74
762
25,91
31,75
22,24
9,5
4,7
22,2
0,36
25,4 1092
54,36
838
30,23
38,1
31,14
9,5
4,7
22,2

Levensduur 40.000 cycli - Dure de vie 40. 000 cycles - Lifespan at 40. 000 cycles - Lebensdauer bei 40. 000 Zyklen0,15
9,4
533
51,56
305
28,7
34,54
1,11
9,5
3,3
12,7
0,18
12,7
635
59,94
381
33,27
40,13
1,65
9,5
3,3
12,7
0,20
14,99 762
69,09
457
38,35
45,97
2,22
9,5
4,7
22,22
0,25
17,27 914
85,85
533
47,75
57,4
3,34
9,5
4,7
22,22

Prijsgroep

KK1000
KK1010
KK1020
KK1030
KK1040
KK1050
KK1060
KK1070

BG
BG
BK
BH
BL
BJ
BM
BK

KK1080
KK1090
KK1100
KK1110

BM
BO
BN
BS

Nummer - Prijsgroep / nombre - catgorie de prix / Number - Price category / Nummer - Preisgruppe

Nederlands

Franais

English

Deutsch

s
Di
b
B

materiaaldikte
binnendiameter
breedte
busmaat

paisseur du matriaux
diamtre intrieur
largeur
dimension du cylindre

thickness of material
internal diameter
width
size of cylinder

Materialdicke
innerer Durchmesser
Breite
Hlsenabmessung

d gatdiameter
F kracht in Newtons
Lo ongespannen lengte
Lw1 initile lengte

diamtre de louverture
force en Newton
longueur libre
longueur initiale

diameter of the opening


force in Newton
unloaded length
initial length

Durchmesser der ffnung


Kraft in Newton
ungespannte Lnge
Anfangslnge

Lw2 werklengte
a afstand middellijn -

gateinde radius
r
radius bandeinde

longueur active
distance ligne mdiane
fin de louverture
rayon aprs placement final

working length
distance middle line
end of opening
radius after final placement

Arbeitslnge
Abstand Mittellinie
-ffnungsende
Radius bei Einbau

www.tevema.com

105

Konstante krachtveren/Ressorts de
traction force constante/
Extension springs of constant force/
Konstante Zugfedern

Afwijkende maten (voornamelijk in grote aantallen) kunt u bij ons op verzoek verkrijgen, d.m.v. het sturen van een gedetailleerde tekening.
Des dimensions divergentes sont disponibles sur demande (de prfrence pour de grosses quantits), condition que vous nous
envoyiez un dessin dtaill.
Deviating sizes are available upon request (preferably at high quantities) provided you send us a detailed drawing.
Abweichende Abmessungen (hauptschlich in groen Mengen) knnen Sie auf Anfrage erhalten, wenn Sie uns eine
Detailzeichnung zusenden.

Golfringen
Rondelles ondules
Wave spring washers
Federscheiben gewelt

Golfringen

Wave spring washers

Golfringen worden gewoonlijk toegepast voor belasting in kleine


ruimten en worden vaak tussen kogellagers gemonteerd. Zij worden
gebruikt om axiale speling op te vangen. Het materiaal waarvan zij
gemaakt zijn is volgens de norm SAE 1075 - 1095 of DIN 17222
(Ck 75) wnr. 1.1248. Nummers gemerkt met een R zijn van
roestvaststaal volgens DIN 17224 Wnr. 1.4310 (AISI 302).
Veren W61300 R tot en met W 61320 R maken 2 golven en
golfringen W 61330 tot en met W 61750 hebben 3 golven.

Manufactured in high-carbon steel wave spring washers are


normally used in thrustloading applications for small deflections,
particularly where radial space is limited. A typical example is the
axial loading of ball bearings. The material is according to SAE 1075
-1095 or DIN 17222 (Ck 75) no. 1.1248. Part numbers with suffix R
are strainless steel according to DIN 17224 no. 1.4310 (AISI 302).
Part numbers W61300 R till W 61320 have 2 waves and part
numbers W 61330 till W 61750 have three waves.

Rondelles ondules

Les rondelles ondules sont spcialement conues pour


compenser une charge axiale sous une dflexion minimale, le plus
souvent pour compenser un jeu entre des roulements billes. La
matire utilise pour leur fabrication est conforme aux normes
SAE 1075 - 1095 ou DIN 17222 (Ck 75) no. 1.1248. Les refrences
marques dun R sont en acier inoxydable selon DIN 17224 no
1.4310 (AISI 302).
Les refrences W61300 R W 61320 R ont 2 ondulations et les
refrences W 61330 W 61750 ont 3 ondulations.

Federscheiben gewellt

Die Federscheiben gewellt finden Verwendung wo Axialspielraum


ausgeglichen werden mu. Der Werkstoff entspricht SAE 1075
-1095 oder DIN 17222 (Ck 75) no. 1.1248. R in Verbindung mit
Best nr. bedeutet nicht rostender Federstahl nach DIN 17224
-1.4310
(AISI 302). Federscheiben W 61300 R bis W 61320 R haben
2 Wellen und Federscheiben W 61330 bis W 61750 haben 3 Wellen.

Nederlands

Franais

English

Deutsch

Du
Di

Uitwendige diameter
Inwendige diameter

Diamtre extrieur
Diamtre intrieur

Outside diameter
Inside diameter

Auendurchmesser
Innendurchmesser

Lo
t
Ln

Ongespannen lengte
Materiaaldikte
Gespannen lengte

Longueur libre
Epaisseur
Longueur en charge

Free height
Thickness
Loaded height

Ungespannte Hhe
Materialdicke
Gespannte Hhe

Fn
Kracht bij gespannen lengte in N Charge en Ln en Newton Load at Ln in Newton
Di & Du In vlakke toestand
Avant formage
Compressed
106

www.tevema.com

Belastung bei Ln in Newton


Zusammengedrckt

1 KG = 9,80665 NEWTON

Wave spring washers


Federscheiben gewelt

1 N = 0,10197 KG

In vlakke maat FnNewton


Di
Du
t
Lo
Ln
15%
3,40
4,65
0,09
0,58
0,30
1,11 - 2,22
4,92
6,15
0,14
0,76
0,38
2,22 - 4,45
6,17
7,75
0,17
0,76
0,38
2,22 - 4,45
6,73
9,32
0,15
0,76
0,38
8,90 - 17,80
6,73
9,32
0,15
0,76
0,38
8,90 - 17,80
10,08
12,29
0,23
0,74
0,51
13,35 - 22,25
8,89
12,50
0,18
0,89
0,51
13,35 - 22,25
8,89
12,50
0,18
0,89
0,51
13,35 - 22,25
11,66
15,44
0,20
0,94
0,64
13,35 - 22,25
11,18
15,70
0,20
1,02
0,64
13,35 - 22,25
11,18
15,70
0,20
1,02
0,64
13,35 - 22,25
14,94
18,57
0,23
1,19
0,76
13,35 - 22,25
13,94
18,64
0,23
1,27
0,76
17,80 - 31,20
13,94
18,64
0,23
1,27
0,76
17,80 - 31,20
16,51
21,72
0,25
1,52
0,76
17,80 - 31,20
16,51
21,72
0,25
1,52
0,76
17,80 - 31,20
18,26
23,30
0,25
1,68
0,84
26,70 - 40,10
19,81
25,50
0,27
1,80
0,89
31,20 - 44,50
21,31
27,43
0,29
1,85
0,91
35,60 - 53,40
21,74
27,99
0,30
1,91
0,94
40,10 - 57,90
22,89
29,44
0,33
2,03
1,02
44,50 - 62,30
24,41
31,37
0,36
2,21
1,09
57,90 - 75,70
26,70
34,32
0,38
2,51
1,24
71,20 - 89,00
30,51
39,19
0,43
2,67
1,32
84,60 - 102,40
30,51
39,19
0,51
3,18
1,57
120,20 - 155,70
31,47
40,46
0,46
2,79
1,39
93,50 - 120,20
32,03
41,17
0,47
2,84
1,42
97,90 - 124,60
35,66
46,20
0,51
3,18
1,57
115,70 - 151,30
40,01
51,51
0,56
3,56
1,75
137,90 - 173,60
42,11
54,15
0,58
3,76
1,85
146,90 - 191,40
47,55
61,47
0,64
4,27
2,08
178,00 - 223,00
52,55
67,18
0,71
4,67
2,29
223,00 - 285,00
56,88
71,53
0,76
5,00
2,47
254,00 - 325,00
61,47
79,20
0,89
5,26
2,64
343,00 - 441,00
66,12
84,53
0,91
5,77
2,84
352,00 - 450,00
69,60
89,38
0,97
5,94
2,95
392,00 - 498,00
77,39
99,49
1,07
6,55
3,25
467,00 - 601,00
85,60
109,22
1,14
7,67
3,76
547,00 - 699,00
91,74
117,53
1,19
8,49
4,11
623,00 - 792,00
98,81
126,92
1,27
9,02
4,37
694,00 - 881,00
106,88
137,36
1,35
9,86
4,75
770,00 - 983,00
115,06
147,75
1,40
11,18
5,31
850,00 - 1081,00
122,00
156,79
1,47
11,76
5,59
935,00 - 1193,00
130,05
166,37
1,55
12,60
5,97
1019,00 - 1295,00
137,36
176,40
1,60
13,65
6,43
1104,00 - 1406,00
144,07
186,06
1,65
14,61
6,83
1193,00 - 1522,00

Nummer
W61300R
W61310R
W61320R
W61330
W61340R
W61350
W61360
W61370R
W61380
W61390
W61400R
W61410
W61420
W61430R
W61440
W61450R
W61460
W61470
W61480
W61490
W61500
W61510
W61520
W61530
W61540
W61550
W61560
W61570
W61580
W61590
W61600
W61610
W61620
W61630
W61640
W61650
W61660
W61670
W61680
W61690
W61700
W61710
W61720
W61730
W61740
W61750

Prijsgroep
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
M
M
M
R
R
R
T
T
U
W
X
X
Y

Voor afwijkende maten zie pagina 134 + 140


Autres rondelles ondules sur page 134 + 140
Different wave springs washers on page 134 + 140
Abweichenden Abmessungen am Seite 134 + 140

www.tevema.com

107

Golfringen/Rondelles ondules/Wave
spring washers/Federscheiben gewelt

Golfringen
Rondelles ondules

108

www.tevema.com

Golfringen/Rondelles ondules/Wave
spring washers/Federscheiben gewelt

Multigolfringen
Rondelles ondufil multispires
Multiwavesprings
Federscheiben multi gewelt

Rondelles ondufil multispires

Suite une cooperation avec la societ A. Borrelly, nous avons


largi notre gamme. La societ A. Borrelly, fond en 1933, est
spcialise dans la domaine des rondelles ondules. Pour tout
renseignement vous pouvez nous consulter.
Quand lespace est limite et une force importante est requise,
les rondelles ondules multi peuvent remplacer des ressorts de
compression. Avec les ressorts ondules multi, on obtient la mme
force dun tiers de la course dun ressort de compression.
Cest donc une bonne alternative pour les ressorts de compression,
qui ont une course assez longue, et les rondelles belleville qui nont
quune petite course.

Multigolfringen

Ter uitbreiding van ons assortiment zijn wij een


samenwerkingsverband aangegaan met de firma A. Borrelly. Wij zijn
importeur voor Nederland en Belgi van de producten gefabriceerd
door A. Borrelly. Borrelly bestaat sinds 1933 en is gespecialiseerd in
golfveren. De prijzen en levertijden van de producten kunnen bij ons
opgevraagd worden.
Multigolfringen kunnen een drukveer vervangen wanneer de