Sie sind auf Seite 1von 17

Mr.sc. Olga Maga, dipl.ing.arh.

Kolegiji: ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE ZAVRNI RADOVI Tematska jedinica:

ARHITEKTONSKI NACRTI

IDEJNI
PROJEKT

TLOCRT 1:200 1:500

IDEJNI PROJEKT PRESJEK M 1:200 1:500


GRAEVINSKI FAKULTET KAMPUS TRSAT

GLAVNI projekt
TLOCRT 1:100

GLAVNI PROJEKT PRESJEK M 1:100

IZVEDBENI PROJEKT

TLOCRT 1:50

IZVEDBENI PROJEKT PRESJEK M 1:50

GLAVNI PROJEKT TLOCRT M1:100


VIESTAMBENE GRAEVINE DRENOVA

GLAVNI PROJEKT DIO TLOCRTA M 1:100

GLAVNI PROJEKT UZDUNI PRESJEK M 1:100

GLAVNI PROJEKT
POPRENI PRESJEK M 1:100