Sie sind auf Seite 1von 5

Umweltfreundlich? ► Çevre dostu?

1
A
Arbeiten Sie zu zweit. Fragen Sie nach den fehlenden Zahlen und notieren Sie sie.
Çiftler halinde çalışın. Eksik sayıları isteyin ve yazın.

D A CH D A CH

Einwohner Nüfus Einwohner


83.019.213 8.603.900 8.902.600
Fläche Yüzey Fläche
83.879 KM² 357.121 KM² 41.285 KM²
Einwohner km² başına Einwohner pro
pro Km² 237 214 nüfus Km² 107

B
Wussten Sie das schon? Kommentieren Sie die Sätze.
Biliyor musun? Cümleleri yorumlayın.

1 Ich habe nicht gewusst, dass die Deutschen so viel Schokolade essen.
Almanların bu kadar çok çikolata yediğini bilmiyordum.

2 Mich hat sehr überrascht, dass in der Schweiz über die Hälfte der Energie aus Wasserstoff kommt.
İsviçre'de enerjinin yarısından fazlasının hidrojenden gelmesine çok şaşırdım.

3 Für mich war ganz neu, dass in Österreich jeder Mensch im Jahr ca. 3.900,- € für die Ernährung ausgibt.
Benim için Avusturya'daki herkesin yılda yaklaşık 3.900 € yemek harcaması tamamen yeniydi.

4 Ich habe noch nie davon gehört, dass 48 % der Deutschen der Meinung sind, dass es wichtig ist, ein Auto zu besitzen.
Almanların %48'inin araba sahibi olmanın önemli olduğunu düşündüğünü hiç duymadım.

2
A
Mit der Natur leben. Wie heißen die Wörter? Ergänzen Sie.
Doğa ile yaşayın. kelimeler nelerdir? Tamamlayınız.

1 Alles, was um uns herum ist, nennt man die Umwelt.


Çevremizdeki her şeye çevre denir.

2 Wenn man aus einem alten Produkt etwas Neues macht, heißt das das Recycling.
Eski bir üründen yeni bir şey yapmaya geri dönüşüm denir.

3 Das bleibt übrig und man wirft es weg: der Müll / der Abfall
Geriye kalan bu ve onu atıyorsunuz: çöp/çöp

4 So heißen die Dinge, die man isst: die Lebensmittel.


Yediğiniz şeylerin adı budur: gıda.

5 Material, das man zum Einpacken verwendet, nennt man die Verpackung.
Paketlemede kullanılan malzemeye ambalaj denir.
6 Wenn man wenig Energie verbraucht, dann kann man Energie sparen.
Daha az enerji kullanırsanız, enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

B
Was passt nicht in die Reihe? Streichen Sie durch. Nutzen Sie das Wörterbuch.
Seriye uymayan nedir? Geçin. Sözlüğü kullanın.

1 die Klimaerwärmung beobachten schnützen aufhalten


küresel ısınma ► izlemek korumak alı koymak

2 Ressourcen wie z. B. Wasser sparen verschwenden halten


gibi kaynaklar örneğin su ► biriktirmek boşa harcamak Tut

3 die Erde kaufen zerstören schnützen


Dünya ► satın almak tahrip etmek korumak

4 Fortschritte machen erkennen holen


ilerlemek ► Yapmak tanımak getirmek için

5 ökologische Landwirtschaft ernten unterstützen fördern


Organik tarım ► hasat toplamak destek maddi olarak desteklemek

6 die Umweltverschmutzung stoppen aufbauen reduzieren


kirlilik ► durdurmak kurmak azaltmak

7 Maßnahmen für den Umweltschutz nehmen ergreifen durchsetzen


Çevre koruma önlemleri ► almak kapmak zorla yaptırmak

8 schädliche Abgase messen verringern haben


zararlı egzoz gazları ► ölçü almak azaltmak sahip olmak

9 Ursachen für den Klimawandel erforschen bekämpfen tun


iklim değişikliğinin nedenleri ► keşfetmek kavga yapmak

10 die Ernte sparen vernichten zerstören


hasat ► biriktirmek imha etmek yıkmak

C
Wählen Sie vier Begriffe aus 2b und Schreiben Sie je einen Satz.
2b'den dört terim seçin ve her biri için bir cümle yazın.

3
4

3
A
Lesen Sie den Text über den "ökologischen Fußabdruck" Beschriften Sie dann die Abbildung.
"Ekolojik Ayak İzi" ile ilgili metni okuyun Ardından resmi etiketleyin.

Der ökologische Fußabdruck


Der ökologische Fußabdruck zeigt, wie viele Ressourcen man verbraucht. So kann man sehen, wie umweltfreundlich jemand lebt.
Ekolojik ayak izi, kaç kaynağın kullanıldığını gösterir. Böylece birinin ne kadar çevre dostu yaşadığını görebilirsiniz.

Die fünf Bereiche des Fußabdrucks


Ayak izinin beş alanı

Wohnen: Wie wohnen wir (Haus, Wohnung …)? Mit wie vielen Personen? Wie heizen wir? …
Blau %15
Konut: Nasıl yaşıyoruz (ev, apartman...)? Kaç kişiyle? Nasıl ısıtırız? …

Ernährung: Was essen und trinken wir? Sind die Lebensmittel Bio-Produkte oder nicht? Wie oft konsumieren wir Fleisch, Fisch und Milchprodukte?
Grün %22
Beslenme: Ne yiyoruz, ne içiyoruz? Gıda organik mi değil mi? Et, balık ve süt ürünlerini ne sıklıkla tüketiyoruz?

Mobilität: Welche Verkehrsmittel nutzen wir? Nutzen wir das Auto, das Fleugzeug, Bus und Bahn oder gehen wir zu Fuß oder fahren mit dem Fahhrad?
rot %16
Hareketlilik: Hangi ulaşım araçlarını kullanıyoruz? Arabayı, uçağı, otobüsü ve treni mi kullanırız yoksa yürür müyüz yoksa bisiklete mi bineriz?

Konsum: Welche Produkte kaufen wir (z. B. Kleidung, Fernseher, Computer, Möbel) Welche Dienstleistungen (Friseur, Restaurant, Werkstatt …) nutzen wir?
gelb %19
Tüketim: Hangi ürünleri alıyoruz (örn. giysi, televizyon, bilgisayar, mobilya) Hangi hizmetleri (kuaför, restoran, atölye...) kullanıyoruz?

Gesselschaftlicher Overhead: Verbrauch, den man nicht eindeutig einer Person zuordnen kann, z. B. der Bau von Schulen, Krankenhäusern und Straßen oder der Energieverbrauch von Polizei und Feuerwehr.
grau %28
Toplumsal genel gider: Bir kişiye açıkça tahsis edilemeyen tüketim, örn. B. okulların, hastanelerin ve yolların inşası veya polis ve itfaiyenin enerji tüketimi.

B
Lesen Sie den Text noch einmal. Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an.
Metni tekrar okuyun. Hangi ifadeler doğrudur? İşaretle.

Der ökologische Fußabdruck zeigt nur, wie viel jemand im jahr einkauft.
Ekolojik ayak izi sadece bir kişinin bir yılda ne kadar satın aldığını gösterir.

R Mit dem ökologischen Fußabdruck kann man umweltfreundliches Verhalten erkennen.


Ekolojik ayak izi ile çevre dostu davranışı tanıyabilirsiniz.

R Wie wir zur arbeit fahren, ist für den ökologischen Fußabdruck auch wichtig.
İşe nasıl gittiğimiz de ekolojik ayak izi için önemlidir.

Der ökologische Fußabdruck informiert darüber, wo man Produkte einkaufen soll.


Ekolojik ayak izi, ürünlerin nereden satın alınacağı hakkında bilgi sağlar.

4
A Das Öko-Duell
Eko düello

Komparativ und Superlativ. Lesen Sie den Text und markieren Sie die Formen der Adjektive (Grundform, Komparativ, Superlativ) in drei verschiedenen Farben.
Karşılaştırıcılar ve vurgulayıcılar. Metni okuyun ve sıfatların formlarını (temel form, karşılaştırmalı, üstün) üç farklı renkte işaretleyin.

Sind Geräte von früher besser?


Geçmişten gelen cihazlar daha mı iyi?

Haben Sie auch schon öfter gedacht, dass moderne Geräte nicht so lang funktionieren wie
ältere Geräte. Möglicherweise haben Sie mit dieser Vermutung recht: Eine aktuelle Studie
hat gezeigt, dass einige Firmen bei der Produktion von Haushaltsgeräten schlechtes Material
einsetzen, das nur für relativ kurze Zeit hält. Das ist für viele Elektrohändler gut, am meisten
aber profitieren davon die Firmen: Erstens ist die Produktion billiger und zweitens muss der
Kunde schneller ein neues Gerät kaufen. Und für wen ist es am ärgerlichsten? Für und Kunden!
Modern cihazların çalıştıkları kadar uzun süre çalışmadığını hiç düşündünüz mü?
Eski cihazlar. Bu varsayım konusunda haklı olabilirsiniz: Yakın tarihli bir çalışma
ev aletleri üretiminde bazı firmaların kötü malzeme kullandığını göstermiştir.
Sadece nispeten kısa bir süre süren kullanım. Çoğu elektronik perakendecisi için sorun değil, çoğunlukla ancak
şirketler bundan faydalanıyor: Birincisi, üretim daha ucuz ve ikincisi,
Müşteri daha hızlı yeni bir cihaz satın alır. Ve kimin için en sinir bozucu? Ve müşteriler için!

B
Ordnen Sie die Adjektive aus 4a in eine Tabelle und ergänzen Sie auch die anderen Formen.
4a'daki sıfatları bir tabloda düzenleyin ve diğer formları da doldurun.

Grundform Komparativ Superlativ


gut besser am besten iyi
oft öfter am öftesten sık
modern moderner am modernsten modern
lang länger am längsten uzun
alt älter am ältesten yaşlı
aktuell aktueller am aktuellsten şuan
schlecht schlechter am schlechtesten kötü
kurz kürzer am kürzesten kısa
viel mehr am meisten çok
billig billiger am billigsten ucuz
schnell schneller am schnellsten hızlı
neu neuer am neuesten yeni
ärgerlich ärgerlicher am ärgerlichsten sinir bozucu

C
Schreiben Sie je vier Vergleiche mit (genau)so … wie und mit Komparativ + als.
Her biri (tam olarak) gibi ve karşılaştırmalı + daha ile dört karşılaştırma yazın.

Ich finde E-Books genauso gut wie Bücher.


E-kitapların da kitaplar kadar iyi olduğunu düşünüyorum.

Grundform + (genau)so … wie Komparativ + als


1 Dieses Radio ist genauso teuer wie ein neues Handy. 1 Der neue Kühlschrank ist leiser als der alte.
Bu radyo, yeni bir cep telefonu kadar pahalı. Yeni buzdolabı eskisinden daha sessiz.

2 Bist du mit dem Lesen auch schon so weit wie ich? 2 Mein Fahrrad fährt schneller als dein Fahrrad.
Okumaktan benim kadar uzak mısın? Benim bisikletim senin bisikletinden daha hızlı gidiyor.

3 Nichts ist so langweilig wie das Warten auf den Bus. 3 Ich finde E-Books besser als Bücher aus Papier.
Otobüs beklemek kadar sıkıcı bir şey yok. E-kitapların kağıt kitaplardan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

4 Er macht nicht so viele Fehler wie ich. 4 Der neue Chef ist angenehmer als Herr Frank.
O benim kadar hata yapmaz. Yeni patron, Bay Frank'ten daha hoş.

Das könnte Ihnen auch gefallen