Sie sind auf Seite 1von 9

…………………….

Określenia czasu …………………………………………………………………………………………


o Das jahr, -e – rok
o Der monat, -e – miesiąc
o Die woche, -n – tydzień
o Der tag, -e – dzień
o Die stunde, -n – godzina
o Die minute, -n – minuta
o Die sekundę, -n – sekunda

o das schaltjahre – rok przystępny


o die unterrichtsstunde – godzina lekcyjna
o es gipt = ist/sind – jest/są

…………………….
Pory dnia …………………………………………………………………………………………………………….

o der morgen – ranek


o der vormittag – przedpołudnie
o der mittag – południe
o der nachmittag – popołudnie
o der abend – wieczór
o die nacht – noc

…………………….
Godziny ………………………………………………………………………………………………………………….
Wie spät ist es? Pytania o godzinę
Wie viel uhr ist es? Odp. Es ist … - Jest …

 5:00/ es ist fünf uhr, es ist fünf


 7:08/ es ist sieben uhr acht, es ist acht nach sieben
 9:30/ es ist neun uhr dreißig, es ist helb zehn
 4:15/ es ist vier uhr fünfzehn, es ist viertel nach vier
 11:57/ es ist elf uhr siebenundfünfzig, es ist drei vor zwölf

Uhr – godzina
Vor – przed
Halb – wpółdo
Nach – po
Viertel – kwadrans
Um – o
Um wie viel uhr? – o której godzinie?

…………………….
Zwroty …………………………………………………………………………………………………………………….
o Ertschuldigung – przepraszam
o Tut mir leid – przykro mi
o Ich habe keine uhr – nie mam zegarka
o Danke – dziękuję
o Vielen dank – wielkie dzięki
o Bitte – proszę
o Bitte schön – proszę bardzo

…………………….
Czasowniki rozdzielnie zlorzone …………………..……………………………….
o aufstehen - wstawać
o ausführen - wyprowadzać
o einpacken - pakować
o zurückkommen - wracać
o fernsehen - oglądać telewizję
o einschlafen - zasypiać
o einkaufen - robić zakupy
o aufräumen - sprzątać

o Ich stehe um 6 Uhr auf.  - Wstaję o 6.


o Er schläft am Abend. - On śpi wieczorem.
o Er schläft am Abend ein. - On zasypia wieczorem.

…………………………………….
Czynnosci …………………..……………………………………………………….………………
o frühstücken - jeść śniadanie
o zu Mittag essen - jeść obiad
o zu Abend essen - jeść kolację
o nach Hause - do domu
o Zähne putzen - myć zęby

…………………………………….
Miejsca …………………..……………………………………………………….………………
o der Park - park
o der Aquapark - aquapark
o der Tanzkurs - kurs tańca
o der Zoo - zoo
o der Supermarkt - supermarket
o der Sportplatz - boisko sportowe
o der Skatepark - skatepark
o der Garten - ogród
o die Discothek (die Disco) - dyskoteka
o die Schule - szkoła
o die Pizzeria - pizzeria
o die Eisdiele - lodziarnia
o die Party - impreza
o das Schwimmbad - basen
o das Museum - muzeum
o das Theater - teatr
o das Cafe - kawiarnia
o das Kino - kino
o das Stadion - stadion
o das Konzert - konzert
o das Schulfest - festyn szkolny

o Wohin? - Dokąd?
o gehen - iść
o Wohin gehst du? (Wo gehst du hin?) - Dokąd idziesz?
o in - do ( IV przypadek)
o auf - na (IV przypadek)
 Ich gehe in den Park. 
 Er geht in die Schule.
 Wir gehen in das Kino.
o in + das = ins
o auf + das = aufs
Zapamiętaj!
zu Martha - do Marty
zu Tomek - do Tomka
Ich gehe zu Kasia.

Kommst du mit? - Idziesz ze mną?


Odpowiedzi potwierdzające:
o Prima.
o Super
o Na, klar.
o Ja, gern.
o Ja, das geht.
Odpowiedzi przeczące:
o Nein, da kann ich nicht. - Nie, nie mogę.
o Ich habe keine Zeit/keine Lust. - Nie mam czasu/ ochoty
o Schade, das geht nicht. - Szkoda, nie uda się.
o Nein, leider nicht. - Nie , niestety nie.

Czasowniki złożone:
o die Musik - muzyka
der Lehrer - nauczyciel
der Musiklehrer - nauczyciel muzyki

o klein -mały
das Geld - pieniądze
das Kleingeld - drobne (pieniądze)

o der Tennis
der Tisch - stół
der Tennistisch - stół tenisowy
der Tischtennis - tenis stołowy

Das könnte Ihnen auch gefallen