Sie sind auf Seite 1von 142

Reservdelsbok Tempo F

Spare Parts List Serie


Ersatzteil- TPF 6-8
TPF0001030-TPF0001864

verzeichnis
902653
27.08.2018
ver. 5
1 Innehållsförteckning
Table of contents
Innhaltsverzeichnis
Fig. / Abb.
1 Slitdelar,
Wear parts,
Verschleissteile........................................................................................ 9
2 Dragögla,
Towing eyelet,
Zugöse................................................................................................. 11
3 Drag,
Draw bar,
Deichsel ............................................................................................... 13
4 Ram TPF6 (700-800mm),
Frame TPF6 (700-800mm),
Rahmen TPF6 (700-800mm) ................................................................... 15
5 Ram- stel TPF6 (900-1000mm),
Frame- rigid TPF6 (900-1000mm),
Rahmen- starr TPF6 (900-1000mm) ......................................................... 17
6 Ram TPF8,
Frame TPF8,
Rahmen TPF8........................................................................................ 19
7 Vingfällning inkl. hydraulik,
Wing folding incl. Hydraulics,
Klappvorrichtung inkl. Hydraulik .............................................................. 21
8 Hjulupphängning,
Wheel suspension,
Fahrgestell............................................................................................ 23
9 Hjulupphängning- hydraulik,
Wheel suspension- hydraulics,
Fahrgestell- Hydraulik ............................................................................ 25
10 Stänkskydd,
Mud guard,
Schmutzfänger ...................................................................................... 27
11 Spårluckrare,
Track eradicator,
Spurenlockerer ...................................................................................... 29
12 Radrensare- flytande,
Row cleaner- floating,
Klutenräumer- Schwimmend gelagerter .................................................... 31
13 Radrensare,
Row cleaner,
Klutenräumer ........................................................................................ 33
14 Systemlåda (låda),
System box (casing),
Steuereinheit (Gehäuse) ......................................................................... 35
15 Hydraulblock,
Hydraulic block,
Hydraulikblock ...................................................................................... 37
16 Elsystem- kablage och givare,
Electrikal system- cable harness and sensors,
Elektrik- kabelanlage und geber............................................................... 39
17 Elsystem- Gateway,
Electrikal system- Gateway,
Elektrik- Gateway .................................................................................. 41
18 Elsystem- E-control,
Electrikal system- E-control,
Elektrik- E-control.................................................................................. 43
19 Elsystem- ControlStation,
Electrikal system- ControlStation,
Elektrik- ControlStation .......................................................................... 45

27.08.2018 5 3
20 Säkerhetspaket,
Security package,
Sicherheitspaket .................................................................................... 47
21 LGF-skylt,
Warning sign,
Warntafel ............................................................................................. 49
22 Broms- pneumatisk,
Brake- pneumatic,
Bremse- Pneumatisch............................................................................. 51
23 Broms- hydraulisk,
Brake- hydraulic,
Bremse- Hydraulisch .............................................................................. 55
24 Plattform TPF6,
Platform TPF6,
Trittbrett TPF6....................................................................................... 59
25 Plattform,
Platform,
Trittbrett .............................................................................................. 61
26 Belysning,
Lighting,
Beluchtung ........................................................................................... 63
27 Drivenhet PTO,
Driving unit PTO,
Antrieb PTO .......................................................................................... 65
28 Drivenhet PTO- fläkt,
Driving unit PTO- fan,
Antrieb PTO- Gebläse ............................................................................. 67
29 Drivenhet / fläkt hydraulisk,
Driving unit / fan hydraulic,
Antrieb / Gebläse hydraulisch .................................................................. 69
30 Drivenhet hydraulisk- hydraulik (1400-),
Driving unit hydraulic- hydraulics (1400-),
Antrieb hydraulisch- Hydraulik (1400-) ..................................................... 71
31 Drivenhet hydraulisk- hydraulik (-1399),
Driving unit hydraulic- hydraulics (-1399),
Antrieb hydraulisch- Hydraulik (-1399) ..................................................... 73
32 Gödning- gödningsenhet,
Fertilizer- fertilizer unit,
Düngemittel- Düngeaggregat .................................................................. 75
33 Gödning- sålåda,
Fertilizer- hopper,
Düngemittel- Behälter ............................................................................ 77
34 Gödning- omrörare,
Fertilizer- agitator,
Düngemittel- Umrührer .......................................................................... 79
35 Gödning- såhus,
Fertiliser- seed feed housing,
Düngemittel- dosiereinheit ...................................................................... 81
36 Fyllskruv,
Filling auger,
Befüllschnecke ...................................................................................... 83
37 Markör (TPF6),
Bout marker (TPF6),
Spuranzeiger (TPF6) .............................................................................. 85
38 Markör- hydraulik (TPF6),
Bout marker- hydraulics (TPF6),
Spuranzeiger- Hydraulik (TPF6) ............................................................... 87
39 Markör (TPF8),
Bout marker (TPF8),
Spuranzeiger (TPF8) .............................................................................. 89

4 27.08.2018 5
40 Markör- hydraulik (TPF8),
Bout marker- hydraulics (TPF8),
Spuranzeiger- Hydraulik (TPF8) ............................................................... 91
41 Pneumatiksystem- utsäde,
Pneumatic system- Seed,
Pneumatikanlage- Saatgut ...................................................................... 93
42 Pneumatiksystem / frötransport- gödning,
Pneumatic system / seed transport- fertilizer,
Pneumatikanlage / Saatguttransport- Düngemittel ..................................... 95
43 Förhöjt luftintag,
Elevated air intake,
Erhöhter Luftansaug............................................................................... 97
44 Radenhet- viktöverföring hyd.
Row unit- Row weight transfer hyd.
Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd. ..................................................... 99
45 Radenhet- viktöverföring hyd. block,
Row unit-Row weight transfer hyd. Block,
Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd.Block ............................................ 101
46 Radenhet- parallellänkage (hydraulisk),
Row unit- parallel transfer (hydraulic),
Säaggregat- Parallelgelenk (Hydraulisch) ................................................ 103
47 Radenhet- parallellänkage (fjäder),
Row unit- parallel transfer (spring),
Säaggregat- Parallelgelenk (Federung) ................................................... 105
48 Radenhet- djupinställning,
Row unit- drilling depth,
Säaggregat- Ablagetiefe ....................................................................... 107
49 Radenhet- fröplacering,
Row unit- seed placement,
Säaggregat- Saatablage ....................................................................... 109
50 Radenhet- closing wheel,
Row unit- closing wheel,
Säaggregat- closing wheel .................................................................... 111
51 Radenhet- sålåda,
Row unit- seed hopper,
Säaggregat- Saatgutbehälter................................................................. 113
52 Radenhet- såhus,
Row unit- seed feed housing,
Säaggregat- Dosiereinheit..................................................................... 115
53 Radenhet- såskiva,
Row unit- seed disc,
Säaggregat- Säscheibe ......................................................................... 117
54 Radenhet- sårör / såbill,
Row unit- conductor tube / seed coulter,
Säaggregat- Saatrohr / säschaar ........................................................... 119
55 Mikrogranulat- Sålåda,
Micro granulate- Seed hopper,
Mikrogrannulat- Saatgutbehälter............................................................ 121
56 Mikrogranulat- såhus (1177-),
Micro granulate- seed feed housing (1177-),
Mikrogrannulat- Dosiereinheit (1177-) .................................................... 123
57 Mikrogranulat- såhus (-1176),
Micro granulate- seed feed housing (-1176),
Mikrogrannulat- Dosiereinheit (-1176) ................................................... 125
58 Mikrogranulat- såbill,
Micro granulate- seed coulter,
Mikrogrannulat- Säschaar ..................................................................... 127
59 Verktyg, Tools, Werkzeug ..................................................................... 129
60 Dekaler, Decals, Aufkleber .................................................................... 131

27.08.2018 5 5
1 Förklaringar av koder
Explanations of codes
Erklärung kodes
Förkortning Svenska English Deutsch
Shortening
Verkürzungen
EXT Förlängning Extension Verlängerung
LH Vänster Left hand Links
RH Höger Right hand Rechts
IN Inre Inner Innere
OUT Yttre Outer Äußere
UP Övre Upper Obere
LOW Undre Lower Untere
FR Främre Front Vordere
REAR Bakre Rear Hintere
CR Mitt Center Mitte
ML Hane Male Männchen
FML Hona Female Weibchen
SPEC Special Special Special
PL Slät Plain Glatt
ST Rak Straight Gerade
TW Vriden Twisted Gedreht
ANG Böjd Bent Gebogen
TO Tandad Toothed Gezahnt
TR Traktormönstrat Tractor tread Tractor profil
RB Ribbat Ribbed Gerippt
ASSY Komplett Complete Komplett
P.OF Antal i förpackning Package of Anzahl pro Verpackung
DI Diameter inre Inner diameter Innendurchmesser
DO Diameter yttre Outer diameter Außendurchmesser
D Hydraulcylinder diameter Hydraulcylinder diameter Hydraulcylinder durchmesser
H Höjd Height Höhe
L Längd Lenght Länge
T Tjocklek Thickness Dicke
V Volym Volume Volumen
W Bredd Width Breite
WI Bred Wide Breit
NW Smal Narrow Schmal
Z Antal kuggar Number of cogs Anzahl Zacken

27.08.2018 5
27.08.2018 5 7
Fig. / Abb. 1
1

Antal slitdelar / maskin


Number of wear plates / machine
Anzahl Verschlei ß teile/ Maschine
6 Row 8 Row

Såtallrik, utsäde 199210 (1177-)


Seed disc, seed 181900 (-1176) 12 16
Säscheibe, Saatgut

Såbill, utsäde (1177-)


203795 16mm 6 8
Seed coulter, seed (1177-)
203799 22mm 6 8
Säschar, Saatgut (1177-)

Såbill, utsäde (-1176) 192435 16 mm 6 8


Seed coulter, seed (-1176) 192439 22mm 6 8
Säschar, Saatgut (-1176)

Avskrapare, såtallrik 466289 LH 6 8


Scraper, seed disc 466288 RH 6 8
Abstreifer, Säscheibe

Såtallrik, gödning
Seed disc, fertilizer 180078 6 8
Säscheibe, Düngemittel

Såbill, gödning 179593 LH 3 4


Seed coulter, fertilizer 182565 RH 3 4
Säschar, Düngemittel

Hjulavskrapare, bärhjul radenhet 212038 LH (1520-) 6 8


Wheel scraper, gauge wheel row unit 212039 RH (1520-) 6 8
Radabstreifer, Tiefenführungsrad Säaggregat
169402 LH (-1519)
169403 RH (-1519)
Hjulavskrapare, transporthjul
Wheel scraper, carrier wheel 307002 2 4
Radabstreifer, Fahrgestell

Flytande radrensare, tallrik (1400-) LH 204040 12 16


Floating row cleaner, disc (1400-) RH 204043
Schwimmend gelagerter Klutenräumer, Scheibe
(1400-)
Radrensare, tallrik (-1399) 156565 12 16
Row cleaner, disc (-1399)
Klutenräumer, Scheibe (-1399)
Spårluckrare, spets 192213 4 4
Track eradicator, tip
Spurenluckerer, Spitze
Spårluckrare RH 205263 2 2
Track eradicator LH 205264 2 2
Spurenluckerer

21

8 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 1

Slitdelar TPF6, TPF8


Wear parts
Verschleissteile Slitdelar, Wear parts, Verschleissteile

27.08.2018 5 9
10
2 4 4
1 1 1
Fig. / Abb. 2

3 5 6

7 10 15

1 1 1
11 11

8 12 12
12

9 13 14 16

42
3

27.08.2018 5
Fig. / Abb. 2

Dragögla TPF6, TPF8


Towing eyelet
Zugöse Dragögla, Towing eyelet, Zugöse

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50001606011 Skruv Screw Schraube M16x60
2 52011600041 Bricka Washer Scheibe M16
3 471464 Dragögla Towing eyelet Zugöse DI:40mm
4 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
5 213430 Dragögla Towing eyelet Zugöse DI:50mm
6 471524 Dragögla, kulhandske Towing eyelet, ball coupling Zugöse, Zugkugelkupplung DI:80 mm
7 164473 Dragögla Towing eyelet Zugöse DI:42mm
8 213482 O-ring O-ring Runddichtring D:60x3
9 213483 Kula Ball Kugel D:42mm
10 164471 Dragögla Towing eyelet Zugöse DI:51mm
11 205259 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel M10x1
12 205258 O-ring O-ring Runddichtring D:90x3
13 164314 Kula Ball Kugel DI:51mm
14 164315 Kula Ball Kugel DI:57mm
15 164472 Dragögla Towing eyelet Zugöse DI:71mm
16 164316 Kula Ball Kugel DI:71mm

27.08.2018 5 11
Fig. / Abb. 3
5

63

12 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 3

Drag TPF6, TPF8


Draw bar
Deichsel Drag, Draw bar, Deichsel

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50002008011 Skruv Screw Schraube M20x80
2 52002000041 Bricka Washer Scheibe M20
3 51012000011 Låsmutter Lock nut Sicherugnsmutter M20 10.9
4 156331 Dragrör Draw-bar tube Rohr
5 50020802021 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M8x20
6 50000809021 Skruv Screw Schraube M8x90
7 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
8 176872 Plåt Plate Blech
9 197914 Axel Axle Achse 1520-
9 415182 Skruv Screw Schraube M24x120, 10.9 -1519
10 51023000011 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M30 1403-
10 50001605021 Skruv Screw Schraube M16x50 1177-1402
10 51023000011 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M30 -1176
11 52003000041 Bricka Washer Scheibe M30 1403-
11 193763 Bricka Washer Scheibe DO: 60 T: 8 1177-1402
11 52003000041 Bricka Washer Scheibe M30 -1176
12 496019 Ledbult Pin bolt Gelenkbolzen 1403-
12 193762 Ledbult Pi--bolt Gelenkbolzen 1177-1402
12 496019 Ledbult Pin bolt Gelenkbolzen -1176
13 305166 Tryckstång Push rod Druckstange ASSY
14 495429 Dragrör Draw-bar tube Rohr
15 50001612021 Skruv Screw Schraube M16x120
16 440418 Distansrör Distance tube Distanz Rohr
17 52141600041 Bricka Washer Scheibe 17,5x56x5
18 51011600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
19 454452 Stödben Support Stützbein
20 401029 Sprint Pin Splint
21 405080 Låsnål Locking pin Arretierstift
22 50002408021 Skruv Screw Schraube M24x80
23 475066 Bygel Clamp Bügel
24 484601 Kedja Chain Kette
25 52002400041 Bricka Washer Scheibe M24
26 51012400021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M24

27.08.2018 5 13
Fig. / Abb. 4
7

84

14 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 4

Ram (700-800mm) TPF6


Frame (700-800mm)
Rahmen (700-800mm) Ram (700-800mm), Frame (700-800mm), Rahmen (700-800mm)

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
2 175850 Lock Cover Deckel
3 185428 O-ring O-ring Runddichtring
4 50332421011 Skruv Screw Schraube M6S M24x210 10.9
5 52092535140 Bricka Washer Scheibe
6 464730 Tapp Stud Zapfen
7 51222400011 Mutter Nut Mutter M6M M24 10.9
8 156424 Ram Frame Rahmen
8 182602 Ram Frame Rahmen 700,
stödhjul,
suppor wheel,
stützrad
8 182594 Ram Frame Rahmen 750, 762, 800,
stödhjul,
support wheel,
stützrad
9 467862 Glidlager Slide bearing Gleitlager
10 498135 Sprint Pin Splint
11 156425 Ram Frame Rahmen 700
11 156427 Ram Frame Rahmen 750/762
11 156428 Ram Frame Rahmen 800
12 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
13 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
14 50001204021 Skruv Screw Schraube M12x40
15 164724 Plåt Plate Blech LH
16 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
17 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
18 50000802021 Skruv Screw Schraube M8x20
19 166301 Bussning Bushing Buchse
20 50020803021 Skruv Screw Schraube
21 164725 Plåt Plate Blech RH
22 156426 Ram Frame Rahmen
22 182603 Ram Frame Rahmen 700,
stödhjul,
suppor wheel,
stützrad
22 182595 Ram Frame Rahmen 750, 762, 800,
stödhjul,
support wheel,
stützrad
23 154218 Plåt Plate Blech
24 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
25 51001600021 Mutter Nut Mutter M16
26 50001605021 Skruv Screw Schraube M16x50
27 50001604021 Skruv Screw Schraube M16x40
28 52041200091 Låsbricka Locking washer Sicherungsscheibe
29 212003 Givare Sensor Geber 1412-
29 473619 Givare Sensor Geber -1411

27.08.2018 5 15
Fig. / Abb. 5
9

105

16 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 5

Ram- stel (900-1000mm) TPF6


Frame- rigid (900-1000mm)
Rahmen- starr (900-1000mm) Ram- stel (900-1000mm), Frame- rigid (900-1000mm), Rahmen- starr (900-1000mm)

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 165751 Ram Frame Rahmen
2 467862 Glidlager Slide bearing Gleitlager
3 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
4 165765 Plåt Plate Blech
5 50000802021 Skruv Screw Schraube M8x20
6 154218 Plåt Plate Blech
7 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
8 50001605021 Skruv Screw Schraube M16x50
9 51001600021 Mutter Nut Mutter M16

27.08.2018 5 17
Fig. / Abb. 6
11

126

18 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 6

Ram TPF 8
Frame
Rahmen Ram, Frame, Rahmen

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
2 175850 Lock Cover Deckel
3 185428 O-ring O-ring Runddichtring
4 50332421011 Skruv Screw Schraube M6S M24x210 10.9
5 52092535140 Bricka Washer Scheibe
6 464730 Tapp Stud Zapfen
7 51222400011 Mutter Nut Mutter M6M M24 10.9
8 181941 Ram Frame Rahmen LH, 700
8 181943 Ram Frame Rahmen LH, 750
8 181945 Ram Frame Rahmen LH, 762
8 181947 Ram Frame Rahmen LH, 800
9 467862 Glidlager Slide bearing Gleitlager
10 498135 Sprint Pin Splint
11 156430 Ram Frame Rahmen 700
11 156433 Ram Frame Rahmen 750/762
11 156438 Ram Frame Rahmen 800
12 166301 Bussning Bushing Buchse
13 50020803021 Skruv Screw Schraube
14 173778 Plåt Plate Blech LH
15 50001204021 Skruv Screw Schraube M12x40
16 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
17 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
18 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
19 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
20 50000802021 Skruv Screw Schraube M8x20
21 173779 Plåt Plate Blech RH
22 181942 Ram Frame Rahmen RH, 700
22 181944 Ram Frame Rahmen RH, 750
22 181946 Ram Frame Rahmen RH, 762
22 181948 Ram Frame Rahmen RH, 800
23 50001605021 Skruv Screw Schraube M16x50
24 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
25 153680 Hylsa Sleeve Hülse
26 154218 Plåt Plate Blech
27 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
28 51001600021 Mutter Nut Mutter M16
29 52041200091 Låsbricka Locking washer Sicherungsscheibe
30 212003 Givare Sensor Geber 1412-
30 473619 Givare Sensor Geber -1411

27.08.2018 5 19
Fig. / Abb. 7
13

147

20 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 7

Vingfällning inkl. hydraulik TPF6, TPF8


Wing folding incl. Hydraulics
Klappvorrichtung inkl. Hydraulik Vingfällning inkl. hydraulik, Wing folding incl. Hydraulics, Klappvorrichtung inkl. Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 415191 Skruv Screw Schraube M20x160, 10.9
2 52002000041 Bricka Washer Scheibe M20
3 499764 Länk Link Gelenk
4 51012000011 Låsmutter Lock nut Sicherugnsmutter M20 10.9
5 53000503091 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x30
6 499931 Rundstång Round bar Rundstange
7 499763 Länk Link Gelenk
8 499796 Distans Spacer Distanz
9 428048 Kolvstångshuvud Piston rod head Kolbenstangenende
10 428684 Mutter Nut Mutter M20x1,5
11 499797 Distans Spacer Distanz
12 480470 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder D:60/30 L:811/500
12 480474 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
13 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
14 491563 Koppling Coupling Kupplung 1/4"
15 406753 Hålskruv, strypt 1,5 mm Hole screw, reducing 1,5 mm Hohlschraube, gedrosselt 1,5 mm 1/4"
16 406751 Hålskruv, banjo Hole screw, banjo Hohlschraube, Banjo 1/4"
17 50001207021 Skruv Screw Schraube M12x70
18 490396 Hylsa Sleeve Hülse
19 158001 Hydraulblock Hydraulic block Hydraulikblock ASSY
20 490397 Hylsa Sleeve Hülse
21 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4"
22 52022000041 Bricka Washer Scheibe TBRSB 21x52x8
23 401782 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/2"
24 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
25 401776 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung ML, 1/2"
26 427914 Skydd Cover Schutz 1/2"
27 499875 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch D:1/4" L: 6000 mm -1657
ASSY
28 499876 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch D:1/4" L:1535 mm
29 499877 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch D:1/4" L: 935 mm
30 499897 Ventil Valve Ventil
31 158339 Solenoid Solenoid Magnetschalter
32 411307 Plastring, röd Plastic ring, red Kunststoffring, rot - -1657
33 411306 Plastring, röd Plastic ring, red Kunststoffring, rot + -1657
34 214737 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4" L :6200 1658-
ASSY
35 214736 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4" L :6200 1658-
ASSY
36 203028 Slangmärkning, röd Hose marking, red Schlauchkennzeichnung, Rot - 1658-
37 203027 Slangmärkning, röd Hose marking, red Schlauchkennzeichnung, Rot + 1658-

27.08.2018 5 21
Fig. / Abb. 8
15

168

22 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 8

Hjulupphängning TPF6, TPF8


Wheel suspension
Fahrgestell Hjulupphängning, Wheel suspension, Fahrgestell

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 155382 Hjul Wheel Rad 10.0/75x15,3 700
1 155379 Hjul Wheel Rad 11.5/80x15,3 750-1000
1 155381 Däck Tyre Reifen 10.0/75x15,3 700
1 155378 Däck Tyre Reifen 11.5/80x15,3 700-1000
1 455345 Fälg Rim Felge
2 452620 Nav Hub Nabe ASSY
3 181325 Hjularm Wheel support shaft Radarm 700
3 181323 Hjularm Wheel support shaft Radarm 750-1000
3 181327 Hjularm, Broms Wheel support shaft, Brake Radarm, Bremse 750-1000
4 181326 Hjularm Wheel support shaft Radarm 700
4 181324 Hjularm Wheel support shaft Radarm 750-1000
4 181328 Hjularm, Broms Wheel support shaft, Brake Radarm, Bremse 750-1000
5 155383 Hjul Wheel Rad 10.0/75x15,3 700
5 155380 Hjul Wheel Rad 11.5/80x15,3 750-1000
5 155381 Däck Tyre Reifen 10.0/75x15,3 700
5 155378 Däck Tyre Reifen 11.5/80x15,3 750-1000
5 455345 Fälg Rim Felge
6 453528 Tätningsring Sealing ring Dichtungsring
7 159914 O-ring O-ring Runddichtring
8 453527 Tätning Seal Dichtung
9 408173 Navskruv Hub screw Nabenschraube M18x1.5-6g L:54
10 408170 Rullager Roller bearing Rollenlager 32211
11 50051000861 Stoppskruv Stop screw Anschlagschraube M10x8
12 428723 Mutter Nut Mutter M18x1.5
13 408169 Rullager Roller bearing Rollenlager 32208
14 52004068540 Slitbricka Wear washer Verschleißscheibe
15 404557 Kronmutter Castle nut Kronenmutter M40x1,5
16 53010505590 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x55
17 408165 Navkapsel Hub cap Radkappe Ø86
18 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
19 175850 Lock Cover Deckel
20 185428 O-ring O-ring Runddichtring
21 50332415011 Skruv Screw Schraube M24x150
22 464730 Tapp Stud Zapfen
23 164879 Shims Shims Shims Ø 79mm
24 155001 Plåt Plate Blech
25 50021202021 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M12x20
26 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
27 50061203521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x35
28 307002 Avskrapare Scraper Abstreifer
29 497693 Arm Arm Arm LH
30 497829 Arm Arm Arm RH
31 52002400041 Bricka Washer Scheibe M24

27.08.2018 5 23
Fig. / Abb. 9
17

189

24 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 9

Hjulupphängning- hydraulik TPF6, TPF8


Wheel suspension- hydraulics
Fahrgestell- Hydraulik Hjulupphängning- hydraulik, Wheel suspension- hydraulics, Fahrgestell- Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
2 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
3 414651 Adapter Adapter Adapter DO: R3/8"/DI: 3/8"
4 151981 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder ASSY
4 151985 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
4 491480 Potentiometer Potentiometer Potentiometer
5 432675 Adapter Adapter Adapter
6 499889 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 2210 700-800
6 165759 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 2830 900-1000
7 499864 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 1585 700-800
7 165758 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 1845 900-1000
8 499866 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 1985 700-800
8 165757 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 2345 900-1000
9 152127 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 3530 700
9 499884 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 3660 750-800
9 170078 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 3017 900-1000
10 152128 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 6160 700
10 499885 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 6510 750-800
10 170079 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 5224 900-1000
11 152129 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 3910 700
11 499886 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 4160 750-800
11 170080 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 3/8" L: 3517 900-1000
12 401762 Låsnål Locking pin Arretierstift 3,5 mm
13 499881 Spärr Catch Sperre
14 404131 Sprint Pin Splint 12x85
15 151234 Fäste Bracket Halterung
16 165451 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme Ø110-130
17 51193900051 Mutter Nut Mutter M39x1,5
18 151976 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder ASSY
18 151979 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
19 54017100094 Låsring Circlip Seegerring
20 498865 Lagring Bearing Lager
21 408473 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel M8, 45º
22 491481 Plugg Plug Pfropfen M8x8
23 52003900041 Bricka Washer Scheibe M39
24 53000807091 Spännstift Roll pin Spannstift Ø8x70
25 408471 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M6
26 498396 Kolvstångshuvud Piston rod head Kolbenstangenende
27 497136 Skydd Cover Schutz

27.08.2018 5 25
Fig. / Abb. 10
19

2010

26 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 10

Stänkskydd TPF6, TPF8


Mud guard
Schmutzfänger Stänkskydd, Mud guard, Schmutzfänger

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51011000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
2 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
3 207155 Fäste Bracket Befästigung
4 50001002521 Skruv Screw Schraube M10x25
5 50001006021 Skruv Screw Schraube M10x60
6 216086 Skydd Cover Schutz W:270 700
6 216082 Skydd Cover Schutz W:320 800-1000
7 50001004022 Skruv Screw Schraube M10x40

27.08.2018 5 27
Fig. / Abb. 11
21

2211

28 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 11

Spårluckrare TPF6, TPF8


Track eradicator 1400 -
Spurenlockerer Spårluckrare, Track eradicator, Spurenlockerer

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50001623021 Skruv Screw Schraube M16x230
2 187499 Överfall Cover Führungsplatte
3 206592 Ram Frame Rahmen
4 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
5 50001205021 Skruv Screw Schraube M12x50
6 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
7 206591 Fäste Bracket Befästigung
8 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
9 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
10 205263 Spårluckrare Track eradicator Spurenlockerer RH
11 205264 Spårluckrare Track eradicator Spurenlockerer LH
12 427316 Plogbult Plough bolt Bolzen M10x55
13 192213 Spets Tip Spitze T:8 mm
14 51131000021 Mutter Nut Mutter M6MF-8 M10
15 210526 Spårluckrare Track eradicator Spurenlockerer LH
16 210527 Spårluckrare Track eradicator Spurenlockerer RH
17 413896 Plastplugg Plastic plug Kunststoffpfropfen 60x60

27.08.2018 5 29
Fig. / Abb. 12
23

2412

30 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 12

Radrensare- flytande TPF6, TPF8


Row cleaner- floating 1400 -
Klutenräumer- Schwimmend gelagerter Radrensare- flytande, Row cleaner- floating, Klutenräumer- Schwimmend gelagerter

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 206244 Handtag Handle Handgriff
2 204923 Fjäder Spring Feder
3 50001208021 Skruv Screw Schraube M12x80
4 204880 Hylsa Sleeve Hülse
5 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
6 204987 Länk Link Gelenk
7 204884 Länk Link Gelenk
8 206541 Sprint Pin Splint
9 445190 Gummispännare Rubber strap Gummihalterung
10 50001206021 Skruv Screw Schraube M12x60
11 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
12 204821 Länk Link Gelenk
13 181898 Axel Axle Achse
14 184235 Bricka Washer Scheibe
15 50060803521 Vagnsbult Bolt Bolzen M8x35
16 204040 Tallrik Disc Scheibe LH
17 51211600021 Mutter Nut Mutter
18 186492 Lock Cover Deckel
19 205485 Hjul Wheel Rad
20 204051 Plåt Plate Blech
21 51130800021 Mutter Nut Mutter M8
22 204043 Tallrik Disc Scheibe RH

27.08.2018 5 31
Fig. / Abb. 13
25

2613

32 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 13

Radrensare TPF6, TPF8


Row cleaner - 1399
Klutenräumer Radrensare, Row cleaner, Klutenräumer

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 156563 Skruv Screw Schraube
2 156564 Lock Cover Deckel
3 156565 Tallrik Disc Scheibe
4 156566 Skruv Screw Schraube
5 156567 Nav Hub Nabe
6 156568 Mutter Nut Mutter
7 156572 Skydd Cover Schutz
8 156571 Distans Spacer Distanz
9 156569 Bricka Washer Scheibe
10 156570 Mutter Nut Mutter
11 156591 Sprint Pin Splint
12 156574 Mutter Nut Mutter
13 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
14 156575 Fäste Bracket Halterung
15 50061203521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x35
16 156573 Fäste Bracket Halterung
17 156576 Distans Spacer Distanz
18 156579 Distans Spacer Distanz
19 156592 Sprint Pin Splint
20 156577 Fäste Bracket Halterung
21 156578 Skruv Screw Schraube

27.08.2018 5 33
Fig. / Abb. 14
27

2814

34 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 14

Systemlåda (låda) TPF6, TPF8


System box (casing)
Steuereinheit (Gehäuse) Systemlåda (låda), System box (casing), Steuereinheit (Gehäuse)

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 429895 Vred Handle Kurbel
2 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
3 150693 Kåpa Cover Schutz
4 50000809021 Skruv Screw Schraube M8x90
5 427414 Popnit Pop rivet Niet
6 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
7 150004 Hållare Holder Halterung
8 51000800021 Mutter Nut Mutter M8
9 50000805021 Skruv Screw Schraube M8x50
10 50000601221 Skruv Screw Schraube M6x12
11 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
12 51000600021 Mutter Nut Mutter M6
13 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
14 51010800021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
15 609056 Clipslist, metervara Strip, sold by the metre Leiste, Meterware
16 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
17 50001604521 Skruv Screw Schraube M16x45
18 50000801621 Skruv Screw Schraube M8x16
19 415571 Handtag Handle Handgriff
20 165830 Låda Box Behälter

27.08.2018 5 35
Fig. / Abb. 15
29

3015

36 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 15

Hydraulblock TPF6, TPF8


Hydraulic block
Hydraulikblock Hydraulblock, Hydraulic block, Hydraulikblock

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 499863 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 1/2" L: 6700 -1657 ASSY
2 411928 Plugg Plug Pfropfen 1/4"
3 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4"
4 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
5 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
6 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
7 401773 Nippel Nipple Nippel 3/8"-1/2"
8 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
9 411929 Plugg Plug Pfropfen 3/8"
10 158339 Solenoid Solenoid Magnetschalter
11 499897 Ventil Valve Ventil
12 499895 Ventil Valve Ventil
13 499896 Ventil Valve Ventil
14 51011000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
15 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
16 180267 Slanghållare Hose holder Schlauchhalter
17 50061206021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x60
18 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
19 50280805021 Skruv Screw Schraube M8x50
20 53000803591 Spännstift Roll pin Spannstift Ø8x35
21 150724 Slanghållare Hose holder Schlauchhalter Assy
22 449608 Gummielement Rubber element Gummiteil
23 450369 Gummielement Rubber element Gummiteil
24 491752 Plåt Plate Blech
25 51050800021 Vingmutter Wing nut Flügelmutter M8
26 486452 Plåt Plate Blech
27 401776 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung ML, 1/2"
28 427914 Skydd Cover Schutz 1/2"
29 158002 Hydraulblock Hydraulic block Hydraulikblock ASSY
30 411301 Plastring, gul Plastic ring, yellow Kunststoffring, gelb - -1657
31 411300 Plastring, gul Plastic ring, yellow Kunststoffring, gelb + -1657
32 214734 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2" L :6900 1658- ASSY
33 214735 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2" L :6900 1658- ASSY
34 203022 Slangmärkning, gul Hose marking, yellow Schlauchkennzeichnung, Gelb - 1658-
35 203021 Slangmärkning, gul Hose marking, yellow Schlauchkennzeichnung, Gelb + 1658-

27.08.2018 5 37
Fig. / Abb. 16
31

3216

38 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 16

Elsystem- kablage och givare TPF6, TPF8


Electrikal system- cable harness and sensors
Elektrik- kabelanlage und geber Elsystem- kablage och givare, Electrikal system- cable harness and sensors, Elektrik- kabelanlage und geber

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 190489 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 700
1 190492 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 750-762
1 190495 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 800
1 165764 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 900-1000
1 192258 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 700
stödhjul,
support wheel,
stützrad
1 192260 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 750-762
stödhjul,
support wheel,
stützrad
1 192262 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 800
stödhjul,
support wheel,
stützrad
1 190480 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 700
1 190483 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 750-762
1 190486 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 800
2 190490 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 700
2 190493 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 750-762
2 190496 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 800
2 165763 Kablage Cable harness Kabel TPF6, 900-1000
2 190481 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 700
2 190484 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 750-762
2 190487 Kablage Cable harness Kabel TPF8, 800
3 157333 Kablage Cable harness Kabel TPF6
3 154035 Kablage Cable harness Kabel TPF8
4 167110 Kablage Cable harness Kabel
5 174515 Givare Sensor Geber HDSCS
6 445825 Induktiv givare Inductiv sensor Induktiv Geber 100° C
7 192290 Induktiv givare Inductiv sensor Induktivgeber 6mm
8 160566 Säkring Fuse Sicherung 60A
9 160155 Relä Relay Relais
10 150311 Workstation (WS9) Workstation (WS9) Workstation (WS9)
11 167198 Kablage Cable harness Kabel
12 160571 Batterianslutning Battery connection Batterieanschluss +
13 497136 Skydd Cover Schutz
14 491591 Kabel Cable Kabel L:540 mm
14 150755 Kabel Cable Kabel L:1300 mm
15 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
16 52040800091 Taggbricka Tooth lock washer Zackenscheibe M8
17 169667 Lås Lock Schloß
18 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
19 50000601621 Skruv Screw Schraube M6x16
20 52000600041 Bricka Washer Scheibe M6
21 468811 Fäste Bracket Halterung
22 474203 Givare Sensor Geber
22 484190 Givare UK Sensor UK Geber UK
23 50001604521 Skruv Screw Schraube M16x45
24 195564 Kablage Cable harness Kabel Option
25 212003 Givare Sensor Geber 1412-
25 473619 Givare Sensor Geber -1411
26 207277 Lock, Sats Cover, Kit Abdeckung, Staz
27 190473 Lock Cover Abdeckung
28 169445 Lock Cover Abdeckung
29 199518 Reparationssats Repair kit Reparatursatz 3-pol
29 199519 Reparationssats Repair kit Reparatursatz 4-pol
29 199520 Reparationssats Repair kit Reparatursatz 7-pol, black
29 199521 Reparationssats Repair kit Reparatursatz 7-pol, grey

27.08.2018 5 39
Fig. / Abb. 17
33

3417

40 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 17

Elsystem- Gateway TPF6, TPF8


Electrikal system- Gateway
Elektrik- Gateway Elsystem- Gateway, Electrikal system- Gateway, Elektrik- Gateway

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 169238 Kåpa Cover Schutz
2 196066 Kablage Cable harness Kabel 1134-
2 177829 Kablage Cable harness Kabel -1133
3 189721 Kablage Cable harness Kabel L:3000mm
3 189720 Kablage Cable harness Kabel L:5500mm
4 165327 Gateway, TP Gateway, TP Gateway (TP)
5 50030603021 Skruv Screw Schraube M6x30
6 52000600041 Bricka Washer Scheibe M6
7 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
8 173107 Plåt Plate Blech
9 433110 Gummidämpare Rubber damper Gummidämpfer
10 176374 Fäste Bracket Halterung
11 50000601221 Skruv Screw Schraube M6x12
12 176372 Plåt Plate Blech
13 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
14 50011004021 Skruv Screw Schraube M10x40
15 50001005021 Skruv Screw Schraube M10x50
16 50001007021 Skruv Screw Schraube M10x70
17 609915 List, Metervara Strip, per metre Leiste, Meterware
18 51131000021 Mutter Nut Mutter M6MF-8 M10
19 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
20 186534 Kablage Cable harness Kabel -1133
21 196916 Kablage Cable harness Kabel 1134-
22 167446 Säkring Fuse Sicherung 5A
22 167449 Säkring Fuse Sicherung 20A
22 167450 Säkring Fuse Sicherung 25A
23 175065 Lock Cover Deckel
24 172447 Kablage Cable harness Kabel
25 178168 Säkring Fuse Sicherung 30A
26 491873 Säkring Fuse Sicherung 60A
27 208666 Lock Cover Abdeckung ASSY

27.08.2018 5 41
Fig. / Abb. 18
35

2
3

3618

42 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 18

Elsystem- E-control TPF6, TPF8


Electrikal system- E-control
Elektrik- E-control Elsystem- E-control, Electrikal system- E-control, Elektrik- E-control

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 172495 Hållare E-Control Holder E-Control Halterung E-Control
2 184801 Kabel Cable Kabel
3 177670 Fäste Bracket Befästigung ASSY

27.08.2018 5 43
Fig. / Abb. 19
37

3819

44 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 19

Elsystem- ControlStation TPF6, TPF8


Electrikal system- ControlStation
Elektrik- ControlStation Elsystem- ControlStation, Electrikal system- ControlStation, Elektrik- ControlStation

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 425848 Fäste Bracket Halterung
2 51000800021 Mutter Nut Mutter M8
3 51050800021 Vingmutter Wing nut Flügelmutter M8
4 50010805021 Skruv Screw Schraube M8x50
5 50100301072 Skruv Screw Schraube M3x10
6 425949 Lock Cover Deckel
7 427794 Packning Seal Dichtung
8 425947 Kontaktdon, 4-pol Connector, 4-pole Kontaktvorrichtung, 4-Pol
9 50100302072 Skruv Screw Schraube M3x20
10 427799 Mutter Nut Mutter M8
11 50000801221 Skruv Screw Schraube M8x12
12 425848 Fäste Bracket Halterung
13 427348 Fjärrkontroll, ställbar giva Remote control, adjustable rate Remote, Verstellbare Dosierung
14 427735 Kabel Cable Kabel L:170 mm
15 458571 Control Station Control Station Control Station
16 427779 Mellankabel Intermediate cable Zwischenkabel L:3000 mm
17 427341 Säkring Fuse Sicherung 25A
18 427342 Strömbrytare Switch Schalter
19 441239 Power box Power box Power Box
20 428017 Kabel för programmering, Cable for programming, Programmierkabel, L:2000 mm
9-pol. 9-pol. 9 pol.
20 154844 Kabel för programmering, Cable for sw-download, Progammierkabel, L:1800 mm
USB USB USB

27.08.2018 5 45
Fig. / Abb. 20
39

4020

46 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 20

Säkerhetspaket TPF6, TPF8


Security package
Sicherheitspaket Säkerhetspaket, Security package, Sicherheitspaket

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 489729 Varningsskylt Warning panel Warntafel
2 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
3 161632 Fäste Bracket Halterung
4 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
5 175314 Magnet Magnet Magnet
6 161629 Klämma Clamp Schelle
7 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
8 52050824242 Nitbricka Washer Scheibe M8
9 160061 Distans Spacer Distanz
10 165312 Fäste Bracket Halterung
11 50030603021 Skruv Screw Schraube M6x30
12 489652 Varningsskylt Warning panel Warntafel
13 421434 Dekal Sticker Aufkleber "25 km/h"
14 188863 Fäste Bracket Befästigung
15 189671 Fäste Bracket Befästigung
16 52090600041 Bricka, nit Washer, rivet Scheibe, Niete M6
17 189672 Fäste Bracket Befästigung
18 165357 Fäste Bracket Befästigung
19 165424 Fäste Bracket Halterung
20 165420 Distans Spacer Distanz
21 165049 Fäste Bracket Halterung
22 419338 Fäste Bracket Halterung
23 419317 Kil Key Keil

27.08.2018 5 47
Fig. / Abb. 21
41

4221

48 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 21

LGF-skylt TPF6, TPF8


Warning sign
Warntafel LGF-skylt, Warning sign, Warntafel

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 413376 Dekal "LGF" Sticker "Slow vehicle" Aufkleber "Warndreieck" 400x350
2 189898 Plåt Plate Blech
3 159874 Fäste, Pesticid Bracket, Pesticide Halterung, Pestizid
4 160027 Fäste Bracket Halterung
5 50290802521 Skruv Screw Schraube 8x25
6 52050824242 Nitbricka Washer Scheibe M8
7 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
8 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6

27.08.2018 5 49
Fig. / Abb. 22
43

4422

50 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 22

Broms- pneumatisk TPF6, TPF8


Brake- pneumatic
Bremse- Pneumatisch Broms- pneumatisk, Brake- pneumatic, Bremse- Pneumatisch

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 150114 Justerskruv Auto adjuster kit Justierschraub
2 150116 Plugg Plug Pfropfen
3 476262 Bricka Washer Scheibe
5 499992 Banjoskruv Banjo screw Banjo-schraube
6 150120 Rör Tube Rohr
7 474206 Bricka Washer Scheibe
8 50000802021 Skruv Screw Schraube M8x20
9 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
10 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
11 150175 Plåt Plate Blech
12 150176 Plåt Plate Blech
13 52081600041 Nordlockbricka Nordlock washer Scheibe, Nordlock M16
14 51191600011 Mutter Nut Mutter 16x1,5
15 150106 Bromssköld Brake plate Bremseblech RH
15 150105 Bromsköld Brake plate Bremseblech LH
16 150113 Bromscylinder Brake cylinder Bremszylinder
17 150104 Skruv Screw Schraube
18 172627 Bromsbackar inkl. fjädersats
Brake shoes inkl. spring set Bremsbacken inkl. Federsatz ASSY
19 150107 Plåt Plate Blech
20 52030600091 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M6
21 50000601221 Skruv Screw Schraube M6x12
22 453260 Fälgskruv Rim screw Felgenschraube
23 497648 Bromstrumma Brake drum Bremstrommel
24 453528 Tätningsring Sealing ring Dichtungsring
25 453527 Tätning Seal Dichtung
26 408170 Rullager Roller bearing Rollenlager 32211
27 408169 Rullager Roller bearing Rollenlager 32208
28 52004068540 Slitbricka Wear washer Verschleißscheibe
29 452624 Nav Hub Nabe ASSY
30 50051000861 Stoppskruv Stop screw Anschlagschraube M10x8
31 404557 Kronmutter Castle nut Kronenmutter M40x1,5
32 53010505590 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x55
33 408165 Navkapsel Hub cap Radkappe Ø86
34 428723 Mutter Nut Mutter M18x1.5
35 150713 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch
36 150714 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch
37 463243 Bricka Washer Scheibe
38 463247 Nippel Nipple Nippel
39 463248 Nippel Nipple Nippel
40 50140603021 Skruv Screw Schraube
41 150122 Hydraulrör Hydraulic tubing Hydraulikrohr
42 463246 Fördelare Distributor Verteiler
43 150121 Rör Tube Rohr
44 150125 Bromsvajer Brake wire Bremsseil
45 498244 Gaffellänk Fork link Gabelstück
46 495451 Bygel Clamp Bügel
47 50011004021 Skruv Screw Schraube M10x40
48 50001005021 Skruv Screw Schraube M10x50
49 454870 Länk Link Gelenk
50 498452 Lina Line Seil
51 51011000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
52 499638 Plåt Plate Blech
53 150207 Fäste Bracket Halterung
54 150202 Plåt Plate Blech
55 427611 Plugg Plug Pfropfen
56 419530 Push-in koppling Push-in fitting Steckkupplung M22x1,5-10x1,5
57 419502 Ledningsfilter Pipe filter Leitungsfilter
58 419544 O-ring O-ring Runddichtring
59 419545 Stödring Stay ring Stützring
60 419526 Rörkoppling Pipe fitting Rohranschluß
61 419542 Hydraulrör Hydraulic tubing Hydraulikrohr Ø12x150
62 497202 Nippel Nipple Nippel
63 497047 Slang, gul Hose, yellow Schlauch, Gelb
64 419501 Kopplingsnäve matarledning Socket for feed tube Anschluß Zufuhrleitung
(gul) (yellow) (gelb)
65 419500 Kopplingsnäve matarledning Socket for feed tube Anschluß Zufuhrleitung
(röd) (red) (rot)

27.08.2018 5 51
Fig. / Abb. 22
45

4622

52 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 22

Broms- pneumatisk TPF6, TPF8


Brake- pneumatic
Bremse- Pneumatisch Broms- pneumatisk, Brake- pneumatic, Bremse- Pneumatisch

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


66 419525 Kopparbricka Copper washer Kupferscheibe
67 497048 Slang, röd Hose, red Schlauch, Rot
68 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
69 150206 Fäste Bracket Halterung
70 50001002521 Skruv Screw Schraube M10x25
71 150204 Fäste Bracket Halterung
72 499372 Lufttank Air tank Lufttank ASSY
73 150185 Bromsplåt Brake plate Bremsblech 6 Row
73 150710 Bromsplåt Brake plate Bremsblech 8 Row
74 451001 Koppling Coupling Kupplung M22x1,5-10x1,5
75 419506 Avtappningsventil Bleed valve Ablaßventil
76 419538 Nippel Nipple Nippel 1/4"
77 499375 Membrancylinder Membrane cylinder Membranzylinder
78 497752 Plugg Plug Pfropfen M18x1,5
79 463223 Cylinder Ram Zylinder
80 463224 Behållare Container Behälter
81 150205 Fäste Bracket Halterung
82 497392 Förslitningsindikator Wear indicator Verschleissanzeige
83 609165 Plastslang, metervara Plastic hose, per metre Kunststoffschlauch, Meterware D:10mm
84 172626 Bromsbackar inkl. fjädersats Brake shoes inkl. spring set Bremsbacken inkl. Federsatz ASSY
85 172717 Fjädersats för bromsbackar Spring set for brakeshoes Federsatz für Bremsbacken
86 419529 Push-in koppling Push-in fitting Steckkupplung M16x1,5-10x1,5
87 464658 Adapter Adapter Adapter
88 464659 Nippel Nipple Nippel
89 419512 Nippel Nipple Nippel M16x1,5
90 467592 Klammer Clamp Schelle
91 150108 Fjäder Spring Feder
92 150110 Fjäder Spring Feder
93 150109 Fjäder Spring Feder

27.08.2018 5 53
Fig. / Abb. 23
47

4823

54 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 23

Broms- hydraulisk TPF6, TPF8


Brake- hydraulic
Bremse- Hydraulisch Broms- hydraulisk, Brake- hydraulic, Bremse- Hydraulisch

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 472975 Bricka Washer Scheibe
2 174495 Slang Hose Schlauch
3 499992 Banjoskruv Banjo screw Banjo-schraube
4 50140601621 Skruv Screw Schraube M6x16
5 150175 Plåt Plate Blech
6 150176 Plåt Plate Blech
7 51221600011 Mutter Nut Mutter M6M M16
8 52081600045 Nordlockbricka Nordlock washer Scheibe, Nordlock NL 16
9 50000802021 Skruv Screw Schraube M8x20
10 150105 Bromsköld Brake plate Bremseblech LH
10 150106 Bromssköld Brake plate Bremseblech RH
11 155852 Plugg Plug Pfropfen
12 150113 Bromscylinder Brake cylinder Bremszylinder
13 150104 Skruv Screw Schraube
14 150116 Plugg Plug Pfropfen
15 150114 Justerskruv Auto adjuster kit Justierschraub
16 172627 Bromsbackar inkl. fjädersats Brake shoes inkl. spring set Bremsbacken inkl. Federsatz ASSY LH
16 172626 Bromsbackar inkl. fjädersats Brake shoes inkl. spring set Bremsbacken inkl. Federsatz ASSY RH
17 150107 Plåt Plate Blech
18 52030600091 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M6
19 50000601221 Skruv Screw Schraube M6x12
20 453260 Fälgskruv Rim screw Felgenschraube
21 497648 Bromstrumma Brake drum Bremstrommel
22 159914 O-ring O-ring Runddichtring
23 453528 Tätningsring Sealing ring Dichtungsring
24 453527 Tätning Seal Dichtung
25 408170 Rullager Roller bearing Rollenlager 32211
26 50051000861 Stoppskruv Stop screw Anschlagschraube M10x8
27 408169 Rullager Roller bearing Rollenlager 32208
28 52004068540 Slitbricka Wear washer Verschleißscheibe
29 404557 Kronmutter Castle nut Kronenmutter M40x1,5
30 53010505590 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x55
31 408165 Navkapsel Hub cap Radkappe Ø86
32 428723 Mutter Nut Mutter M18x1.5
33 452624 Nav Hub Nabe ASSY
34 172717 Fjädersats för bromsbackar Spring set for brakeshoes Federsatz für Bremsbacken
35 150110 Fjäder Spring Feder
36 150108 Fjäder Spring Feder
37 150109 Fjäder Spring Feder
38 477048 Slanghållare Hose holder Schlauchhalter
39 427220 Slanghållare Hose holder Schlauchhalter
40 50140603021 Skruv Screw Schraube
41 150122 Hydraulrör Hydraulic tubing Hydraulikrohr
42 463246 Fördelare Distributor Verteiler
43 467160 Bricka Washer Scheibe
44 479963 Adapter Adapter Adapter
45 463247 Nippel Nipple Nippel
46 463243 Bricka Washer Scheibe
47 463248 Nippel Nipple Nippel
48 150713 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch
49 51031000021 Mutter Nut Mutter
50 498244 Gaffellänk Fork link Gabelstück
51 495451 Bygel Clamp Bügel
52 50011004021 Skruv Screw Schraube M10x40
53 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
54 50001005021 Skruv Screw Schraube M10x50
55 454870 Länk Link Gelenk
56 498452 Lina Line Seil
57 497755 Bromshantag Brake levers Bremshebel
58 51011000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
59 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
60 150125 Bromsvajer Brake wire Bremsseil
61 499638 Plåt Plate Blech
62 450353 Bromssnabbkoppling Brake quick coupling Schnellkupplung, ISO 5676 FML
Bremsenanschluss
63 450332 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe M18

27.08.2018 5 55
Fig. / Abb. 23
49

5023

56 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 23

Broms- hydraulisk TPF6, TPF8


Brake- hydraulic
Bremse- Hydraulisch Broms- hydraulisk, Brake- hydraulic, Bremse- Hydraulisch

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


64 450329 Adapter Adapter Adapter DO: R3/8"/DO:
M18
65 482042 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch
66 476261 Adapter Adapter Adapter
67 473051 Skruv Screw Schraube
68 419538 Nippel Nipple Nippel 1/4"
69 476270 Plugg Plug Pfropfen
70 478296 Bricka Washer Scheibe
71 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
72 50030801221 Skruv, insex Screw, socket cap Schraube, innensechskant M8x12
73 150839 Plåt Plate Blech
74 150836 Ventil Valve Ventil 6 row
74 150837 Ventil Valve Ventil 70 bar 8 row

27.08.2018 5 57
Fig. / Abb. 24
51

5224

58 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 24

Plattform TPF6
Platform
Trittbrett Plattform, Platform, Trittbrett

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50001609021 Skruv Screw Schraube M16x90
2 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
3 404326 Plastplugg Plastic plug Kunststoffpfropfen
4 499793 Rör Tube Rohr
5 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
6 50001606021 Skruv Screw Schraube M16x60
7 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
8 494804 Plåt Plate Blech
9 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
10 50290802521 Skruv Screw Schraube 8x25
11 181221 Förstärkning Reinforcement Verstärkung
12 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
13 50001206021 Skruv Screw Schraube M12x60
14 53021503090 Spännstift Roll pin Spannstift Ø15x30
15 178292 Plåt Plate Blech
16 494803 Fyrkantrör Square tube Viehrkanrohr
17 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
18 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
19 52050800041 Bricka Washer Scheibe M8
20 407032 Gummispännare Rubber strap Gummihalterung
21 50000806021 Skruv Screw Schraube M8x60
22 499989 Handtag Handle Handgriff
23 422636 Plugg Plug Pfropfen
24 479477 Plåt Plate Blech
25 418590 Popnit Pop rivet Niet
26 407015 Fäste Bracket Halterung
27 178295 Stege Ladder Leiter
28 50061206021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x60
29 428545 Fotsteg Footstep Fusstritt
30 421028 Buffert Buffer Puffer
31 479451 Plattform Platform Trittbrett

27.08.2018 5 59
Fig. / Abb. 25
53

5425

60 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 25

Plattform TPF6, TPF8


Platform
Trittbrett Plattform, Platform, Trittbrett

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50001609021 Skruv Screw Schraube M16x90
2 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
3 404326 Plastplugg Plastic plug Kunststoffpfropfen
4 494803 Fyrkantrör Square tube Viehrkanrohr
5 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
6 50001606021 Skruv Screw Schraube M16x60
7 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
8 494804 Plåt Plate Blech
9 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
10 50290802521 Skruv Screw Schraube 8x25
11 181221 Förstärkning Reinforcement Verstärkung
12 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
13 50001206021 Skruv Screw Schraube M12x60
14 53021503090 Spännstift Roll pin Spannstift Ø15x30
15 178292 Plåt Plate Blech
16 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
17 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
18 52050800041 Bricka Washer Scheibe M8
19 407032 Gummispännare Rubber strap Gummihalterung
20 50000806021 Skruv Screw Schraube M8x60
21 499989 Handtag Handle Handgriff
22 422636 Plugg Plug Pfropfen
23 479477 Plåt Plate Blech
24 418590 Popnit Pop rivet Niet
25 407015 Fäste Bracket Halterung
26 178295 Stege Ladder Leiter
27 50061206021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x60
28 428545 Fotsteg Footstep Fusstritt
29 421028 Buffert Buffer Puffer
30 479451 Plattform Platform Trittbrett
31 499811 Plåt Plate Blech

27.08.2018 5 61
Fig. / Abb. 26
55

5626

62 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 26

Belysning TPF6, TPF8


Lighting
Beluchtung Belysning, Lighting, Beluchtung

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 489441 Kablage Cable harness Kabel
2 489447 Kabel Cable Kabel L: 2500 mm
3 489443 Kabel Cable Kabel L: 3500 mm
4 158761 Reflex Reflex Reflex
5 164385 Fäste Bracket Halterung
6 51010400021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M4
7 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
8 164384 Fäste Bracket Halterung
9 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
10 50000805021 Skruv Screw Schraube M8x50
11 498094 Belysning Lighting Beleuchtung LED
12 50030402021 Skruv, insex Screw, socket cap Schraube, innensechskant M4x20
13 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
14 162418 Fäste Bracket Halterung
15 471539 Reflex Reflex Reflex
16 50040602022 Skruv Screw Schraube M6x20
17 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
18 52050824242 Nitbricka Washer Scheibe M8
19 160061 Distans Spacer Distanz
20 159589 Fäste Bracket Halterung
21 188856 Fäste Bracket Befästigung
22 188865 Belysning Lighting Beleuchtung
23 50030403521 Skruv Screw Schraube M4x35 1160-
23 50030403021 Skruv Screw Schraube M4x30 -1159
24 188858 Fäste Bracket Befästigung
25 162967 Fäste Bracket Halterung
26 164962 Fäste Bracket Halterung
27 162338 Fäste Bracket Halterung

27.08.2018 5 63
Fig. / Abb. 27
57

5827

64 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 27

Drivenhet PTO TPF6, TPF8


Driving unit PTO
Antrieb PTO Drivenhet PTO, Driving unit PTO, Antrieb PTO

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
2 497528 Plåt Plate Blech
3 497527 Plåt Plate Blech
4 485168 Rem Belt Keilriemen 440 RPM
4 160293 Rem Belt Keilriemen 540 RPM
4 485169 Rem Belt Keilriemen 880 RPM
4 160294 Rem Belt Keilriemen 1000 RPM
5 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
6 412339 Bricka Washer Scheibe
7 485161 Remhjul, ink rem Belt wheel incl. Belt Reimenradeinschl. Keilriemen 440 RPM
7 160295 Remhjul, ink Rem Belt wheel incl. Belt Reimenradeinschl. Keilriemen 540 RPM
7 485162 Remhjul, ink rem Belt wheel incl. Belt Reimenradeinschl. Keilriemen 880 RPM
7 160296 Remhjul, ink Rem Belt wheel incl. Belt Reimenradeinschl. Keilriemen 1000 RPM
8 489009 Gummielement Rubber element Gummiteil
9 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
10 50000804521 Skruv Screw Schraube M8x45
11 54016200094 Låsring Circlip Seegerring SGH 62
12 497125 Sektion Section Sektion ASSY
13 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
14 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
15 498174 Låsmutter Lock nut Sicherugnsmutter
16 498175 Låsbricka Locking washer Sicherungsscheibe
17 420644 Lagring Bearing Lager 32062RS1 Std.
18 498176 Distans Spacer Distanz
19 167270 Axel Axle Achse ASSY
20 485353 Koppling Coupling Kupplung
21 50110600861 Insexskruv Socket head cap screw Innensechskantschraube
22 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
23 491136 Plåt Plate Blech
24 487865 Generator Generator Generator
25 50001008021 Skruv Screw Schraube M10x80
26 50001012021 Skruv Screw Schraube M10x120
27 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
28 156550 Fäste Bracket Befästigung
29 50011214021 Skruv Screw Schraube 12x140
30 490856 Axel Axle Achse
31 495981 Hylsa Sleeve Hülse
32 52002000041 Bricka Washer Scheibe M20
33 54021500091 Låsring Circlip Springring RS15
34 51012000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M20
35 419174 Plattkil Flat key Flachkeil RK 8x7x55
36 497126 Sektion Section Sektion
37 167271 Axel Axle Achse ASSY
38 50001207021 Skruv Screw Schraube M12x70
39 429895 Vred Handle Kurbel
40 497660 Kraftöverf. axel Transmission axle Transmissionsachse 6 Splines
40 151459 Kraftöverföringsaxel Transmission axle Transmissionsachse 12 Splines
41 497530 Kåpa Cover Schutz
42 154314 Spännare Tightener Klemmspannstock
43 442392 Popnit Pop rivet POP Niete
44 497917 Popnit Pop rivet Niet
45 487870 Spännare Tightener Klemmspannstock
46 156420 Plåt Plate Blech
47 51170800021 Mutter Nut Mutter M8
48 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
49 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
50 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16

27.08.2018 5 65
Fig. / Abb. 28
59

6028

66 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 28

Drivenhet PTO- fläkt TPF6, TPF8


Driving unit PTO- fan
Antrieb PTO- Gebläse Drivenhet PTO- fläkt, Driving unit PTO- fan, Antrieb PTO- Gebläse

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 485585 Fläkthus Fan housing Gebläsegehäuse ASSY
2 483040 Skruv Screw Schraube 3,5x12
3 482072 Galler Grating Gitter
4 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
5 412339 Bricka Washer Scheibe
6 50030602021 Skruv Screw Schraube M6x20
7 477490 Fläkthjul Fan wheel Flügelrad
8 484384 Mutter Nut Mutter
9 51040600021 Mutter Nut Mutter M6
10 50061206021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x60
11 495967 Plåt Plate Blech
12 52000600041 Bricka Washer Scheibe M6
13 50000602521 Skruv Screw Schraube M6x25
14 419174 Plattkil Flat key Flachkeil RK 8x7x55
15 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
16 412473 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme Ø130-165
17 494515 Rör Tube Rohr
18 172038 Spjäll Draught valve Drosselklappe
19 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
20 51170800021 Mutter Nut Mutter M8

27.08.2018 5 67
Fig. / Abb. 29
61

6229

68 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 29

Drivenhet / fläkt hydraulisk TPF6, TPF8


Driving unit / fan hydraulic
Antrieb / Gebläse hydraulisch Drivenhet / fläkt hydraulisk, Driving unit / fan hydraulic, Antrieb / Gebläse hydraulisch

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50270602512 Skruv Screw Schraube 60x25
2 52050600041 Bricka Washer Scheibe 7x25x1.5
3 157360 Galler Grating Gitter
4 155008 Kona Cone Konus
5 162747 Fläkthus Fan housing Gebläsegehäuse
6 50000807021 Skruv Screw Schraube M8x70
7 172500 List Strip Leiste
8 50061204521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x45
9 52051235341 Bricka Washer Scheibe M12
10 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
11 205267 Plåt Plate Blech
12 162748 Fläkthus Fan housing Gebläsegehäuse
13 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
14 412339 Bricka Washer Scheibe
15 153741 Fläkthjul Fan wheel Flügelrad
16 155471 Rem Belt Keilriemen
17 50000802521 Skruv Screw Schraube M8x25
18 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
19 50061003021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M10x30
20 50061010021 Vagnsbult Bolt Bolzen
21 162746 Plåt Plate Blech
22 155472 Plåt Plate Blech
23 160238 Generator Generator Generator ASSY
24 52031000091 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M10
25 51011000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
26 50001008021 Skruv Screw Schraube M10x80
27 159018 Kåpa Cover Schutz
28 429895 Vred Handle Kurbel
29 158191 Lucka Cover Klappe
30 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
31 50270602512 Skruv Screw Schraube 60x25
32 50061206021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x60
33 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
34 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
35 159069 Fäste Bracket Halterung
36 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
37 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
38 163256 Plåt Plate Blech
39 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16 -1657
40 419174 Plattkil Flat key Flachkeil RK 8x7x55
41 466355 Stödlager Support bearing Stützlager
42 205268 Plåt Plate Blech
43 51011600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16 1658-

27.08.2018 5 69
Fig. / Abb. 30
63

6430

70 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 30

Drivenhet hydraulisk- hydraulik TPF6, TPF8


Driving unit hydraulic- hydraulics 1400 -
Antrieb hydraulisch- Hydraulik Drivenhet hydraulisk- hydraulik, Driving unit hydraulic- hydraulics, Antrieb hydraulisch- Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 427914 Skydd Cover Schutz 1/2"
2 401776 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung ML, 1/2"
3 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
4 401773 Nippel Nipple Nippel 3/8"-1/2"
5 163662 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8" L:2400 -1657 ASSY
6 163660 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2" L:2400 -1657 ASSY
7 206610 Plastring, svart Plastic ring, black Kunststoffring, Schwarz "+" -1657
8 206611 Plastring, svart Plastic ring, black Kunststoffring, Schwarz "-" -1657
9 204699 Skydd Cover Schutz
10 167654 Koppling Coupling Kupplung 3/4" (20mm)
11 425862 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/4"
12 427451 Adapter Adapter Adapter 3/4"-3/4"
13 207909 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/4", L:2400
14 207908 Backventil Non-return valve Rückschlagventil
15 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
16 402266 Plugg Plug Pfropfen 1/4"
17 204694 Hydraulblock Hydraulic block Hydraulikblock
18 422259 O-ring O-ring Runddichtring
19 422113 Backventil Check valve Rückschlagventil 1658-
19 174979 Backventil Check valve Rückschlagventil -1657
20 50030604521 Skruv Screw Schraube M6x45
21 168821 Plugg Plug Pfropfen DO:3/4"
22 401789 Nippel Nipple Nippel 1/4"-3/8"
23 472149 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2", L:470
24 465952 Nippel Nipple Nippel
25 430569 Bricka Washer Scheibe M12
26 50370803021 Skruv Auger Schraube M6S M8x30
27 499382 Hydraulmotor Hydraulic motor Hydraulik Motor
27 154145 Tätning Seal Dichtung
28 466371 Distans Spacer Distanz
29 478380 Splinesaxel Axle Achse
30 419191 Bricka Washer Scheibe M12
31 419192 Mutter Nut Mutter M12x1,5
32 427453 Adapter Adapter Adapter 1/2"-1/2"
33 204695 Hydraulblock Hydraulic block Hydraulikblock
34 204021 Plugg Plug Pfropfen DO:1/2"
35 214732 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4" L :2400 1658- ASSY
36 214733 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8" L :2400 1658- ASSY
37 203029 Slangmärkning, svart Hose marking, black Schlauchkennzeichnung, + 1658-
Schwartz
38 203030 Slangmärkning, svart Hose marking, black Schlauchkennzeichnung, - 1658-
Schwartz

27.08.2018 5 71
Fig. / Abb. 31
65

6631

72 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 31

Drivenhet hydraulisk- hydraulik TPF6, TPF8


Driving unit hydraulic- hydraulics - 1399
Antrieb hydraulisch- Hydraulik Drivenhet hydraulisk- hydraulik, Driving unit hydraulic- hydraulics, Antrieb hydraulisch- Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 419192 Mutter Nut Mutter M12x1,5
2 419191 Bricka Washer Scheibe M12
3 478380 Splinesaxel Axle Achse
4 466371 Distans Spacer Distanz
5 50030603021 Skruv Screw Schraube M6x30
6 50030604521 Skruv Screw Schraube M6x45
7 52030600091 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M6
8 494487 Anslutningsnippel Connection nipple Anschluß nippel
9 422259 O-ring O-ring Runddichtring
10 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
11 401773 Nippel Nipple Nippel 3/8"-1/2"
12 427466 T-adapter T-connector T-adapter 1/2"
13 180761 Plugg Plug Pfropfen
14 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
15 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
16 430209 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe M12
17 420192 Kopparbricka Copper washer Kupferscheibe
18 465952 Nippel Nipple Nippel
19 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4"
20 499382 Hydraulmotor Hydraulic motor Hydraulik Motor
20 154145 Tätning Seal Dichtung
21 402266 Plugg Plug Pfropfen 1/4"
22 422081 Ventilblock Valve block Ventilblock
23 422259 O-ring O-ring Runddichtring
24 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
25 425862 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/4"
26 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
27 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
28 427454 Adapter Adapter Adapter 3/4"-1/2"
29 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
30 401776 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung ML, 1/2"
31 427914 Skydd Cover Schutz 1/2"
32 419194 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung ML, 3/4"
33 430555 Skydd Cover Schutz 3/4"
34 419195 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung FML, 3/4"
35 411302 Plastring, vit Plastic ring, white Kunststoffring, weiß +
36 411303 Plastring, vit Plastic ring, white Kunststoffring, weiß -
37 163660 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2" L:2400
38 472149 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2", L:470
39 163661 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/2" L:2400
40 163662 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8" L:2400

27.08.2018 5 73
Fig. / Abb. 32
67

6832

74 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 32

Gödning- gödningsenhet TPT 6-7


Fertilizer- fertilizer unit
Düngemittel- Düngeaggregat Gödning- gödningsenhet, Fertilizer- fertilizer unit, Düngemittel- Düngeaggregat

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
2 187499 Överfall Cover Führungsplatte
3 189139 Arm Arm Arm
4 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
5 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
6 53000503091 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x30
7 203413 Plåt Plate Blech
8 401762 Låsnål Locking pin Arretierstift 3,5 mm
9 51071200021 Mutter Nut Mutter M12
10 175802 Bricka Washer Scheibe
11 175797 Axel Axle Achse
12 187509 Handtag Handle Handgriff
13 470616 Fjäder Spring Feder
14 52050800041 Bricka Washer Scheibe M8
15 50290801621 Skruv Screw Schraube
16 180072 Fjäderdämpare (mjuk) Spring damper (soft) Federdämpfer (weich)
16 203407 Fjäderdämpare (hård) Spring damper (stiff) Federdämpfer (fest)
17 154615 Tätning Seal Dichtung
18 156329 Glidlager Slide bearing Gleitlager
19 210107 Plåt Plate Blech
20 498768 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme 40-60 A2
21 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
22 50001617021 Skruv Screw Schraube M16x170
23 170649 Diffusor Diffuser Diffusor RH
24 415710 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M14
25 415090 Slangklämma, rostfritt stål Hose clamp, stainless steel Schlauchklemme, edelstahl 26-38 A2 RF
26 52001400041 Bricka Washer Scheibe M14
27 51121400021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M14
28 182565 Såbill Seed coulter Säschar RH
29 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
30 50001606021 Skruv Screw Schraube M16x60
31 52091622140 Bricka Washer Scheibe Ø16x22x1,0
32 185865 Hjul Wheel Rad ASSY
32 193829 Fälg Rim Felge Ø285
32 193830 Däck Tyre Reifen Ø351
32 193831 Skruv Auger Schraube M6
32 193832 Mutter Nut Mutter M6
32 465911 Kullager Ball bearing Kugellager
33 186978 Axel Axle Achse
34 51032400021 Mutter Nut Mutter M24
35 179240 Hjularm Wheel support shaft Radarm RH
36 52002600041 Bricka Washer Scheibe M26
37 175800 Axel Axle Achse
38 180078 Tallrik Disc Scheibe
39 50001201621 Skruv Screw Schraube M12x16
40 154947 Plåt Plate Blech
41 187240 Axel Axle Achse
42 50001623021 Skruv Screw Schraube M16x230
43 175804 Axel Axle Achse
44 51001600021 Mutter Nut Mutter M16
45 406021 Låsring Circlip Seegerring AS 30x2
46 405814 Kullager Ball bearing Kugellager
47 405813 Tätningsring Sealing ring Dichtring
48 420832 Lagerhus Bearing housing Lagergehäuse ASSY
49 413545 V-ring V-ring V-Ring
50 189141 Arm Arm Arm RH -1657
51 220013 Arm Arm Arm RH ASSY 1658-
52 170266 Diffusor Diffuser Diffusor LH
53 179593 Såbill Seed coulter Säschar LH
54 179241 Hjularm Wheel support shaft Radarm LH
55 189140 Arm Arm Arm LH -1657
56 220014 Arm Arm Arm LH ASSY 1658-

27.08.2018 5 75
Fig. / Abb. 33
69

7033

76 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 33

Gödning- sålåda TPF6, TPF8


Fertilizer- hopper
Düngemittel- Behälter Gödning- sålåda, Fertilizer- hopper, Düngemittel- Behälter

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 172128 Låda Box Behälter TPF6
1 171084 Låda Box Behälter TPF8, TPF6 900-1000
2 499625 Lock Cover Abdeckung LH
3 499626 Lock Cover Abdeckung RH
4 50140601221 Skruv Screw Schraube M6x12
5 407015 Fäste Bracket Halterung
6 418590 Popnit Pop rivet Niet
7 50000801622 Skruv Screw Schraube M8x16
8 52000800042 Bricka Washer Scheibe M8
9 415571 Handtag Handle Handgriff
10 184016 Galler Grating Gitter TPF6
10 184017 Galler Grating Gitter TPF8, TPF6 900-1000
11 496250 Plattstång Flat bar steel Flachstahl TPF6
11 496251 Plattstång Flat bar steel Flachstahl TPF8, TPF6 900-1000
12 609878 Lina Line Seil 6 mm
13 496257 Rör Tube Rohr TPF6
13 496251 Plattstång Flat bar steel Flachstahl TPF8, TPF6 900-1000
14 417898 Ändskydd Cover Schutz
15 496258 Rör Tube Rohr TPF6
15 496253 Rör Tube Rohr TPF8, TPF6 900-1000
16 421132 Plugg Plug Pfropfen
17 407032 Gummispännare Rubber strap Gummihalterung
18 52001800041 Bricka Washer Scheibe M18
19 496259 Presenning Tarpaulin Plane TPF6
19 496254 Presenning Tarpaulin Plane TPF8, TPF6 900-1000
20 496260 Presenning Tarpaulin Plane TPF6
20 496255 Presenning Tarpaulin Plane TPF8, TPF6 900-1000
21 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
22 151828 Distans Spacer Distanz W:0,5mm
23 151838 Distans Spacer Distanz W:1,0mm
24 157779 Distans Spacer Distanz W:0,5mm
25 157780 Distans Spacer Distanz W:1,0mm
26 50001606021 Skruv Screw Schraube M16x60
27 176895 Plugg Plug Pfropfen
28 176880 Plugg Plug Pfropfen
29 176281 Lock Cover Deckel
30 176895 Plugg Plug Pfropfen
31 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
32 609017 Tätningslist, metervara Sealing strip, per metre Dichtleiste, Meterware 30x4

27.08.2018 5 77
Fig. / Abb. 34
71

7234

78 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 34

Gödning- omrörare TPF6, TPF8


Fertilizer- agitator
Düngemittel- Umrührer Gödning- omrörare, Fertilizer- agitator, Düngemittel- Umrührer

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
2 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
3 176627 Plåt Plate Blech
4 176868 Vinkelväxel Angle gear Winkelgetriebe
5 51010800021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
6 176630 Motor Motor Motor 20CC
7 52000800042 Bricka Washer Scheibe M8
8 50030802523 Skruv Screw Schraube M8x25
9 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
10 172246 Genomföring Cover Schutz
11 50000804022 Skruv Screw Schraube M8x40
12 50060803022 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M8x30
13 175871 Omrörare Agitator Umrührer TPF6
13 172124 Omrörare Agitator Umrührer TPF8,
TPF6 900-1000
14 50000805022 Skruv Screw Schraube M8x50
15 171361 Lagring Bearing Lager
16 175869 Omrörare Agitator Umrührer TPF6
16 172122 Omrörare Agitator Umrührer TPF8,
TPF6 900-1000
17 176231 Ventil Valve Ventil 3/8"
18 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
19 401789 Nippel Nipple Nippel 1/4"-3/8"
20 176229 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4" L:6250
21 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4"
22 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
23 161279 Koppling Coupling Kupplung 1/4"
24 161278 Koppling Coupling Kupplung 1/4"
25 491368 Adapter Adapter Adapter 1/2"-1/4"
26 414223 Kulventil Ball valve Kugelventil 1/4"
27 470434 Nippel Nipple Nippel 1/2"
29 411913 Nippel Nipple Nippel 1/4"-3/8" inv.
30 414651 Adapter Adapter Adapter DO: R3/8"/DI: 3/8"
31 411929 Plugg Plug Pfropfen 3/8"
32 411917 Anslutningsnippel T-rör Connection nipple T-piece Anschlußnippel T-Stück 3/8"
33 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
34 161281 Koppling Coupling Kupplung 3/8"
35 161280 Koppling Coupling Kupplung 3/8"
36 401773 Nippel Nipple Nippel 3/8"-1/2"
37 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
38 181908 Nippel Nipple Nippel
39 427454 Adapter Adapter Adapter 3/4"-1/2"
40 425862 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/4"

27.08.2018 5 79
Fig. / Abb. 35
73

7435

80 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 35

Gödning- såhus TPF6, TPF8


Fertiliser- seed feed housing
Düngemittel- dosiereinheit Gödning- såhus, Fertiliser- seed feed housing, Düngemittel- dosiereinheit

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
2 52001000042 Bricka Washer Scheibe M10
3 152416 Bladfjäder Plate spring Blattfeder
4 50060802022 Vagnsbult Bolt Bolzen M8x20
5 50000805022 Skruv Screw Schraube M8x50
6 52000800042 Bricka Washer Scheibe M8
7 495388 Spak Lever Hebel
8 420461 Klaffspak, utsäde Flap lever, seed Klappehebel, Saatgut ASSY
9 50000806022 Skruv Screw Schraube M8x60
10 420568 Ring Ring Ring
11 420567 Ring Ring Ring
12 169744 Klaff Flap Klappe ASSY
13 50010503022 Skruv Screw Schraube M5x30
14 169745 Klaff Flap Klappe
15 419093 Fjäder Spring Feder
16 420255 Klaffnav Flap hub Klappennabe
17 167756 Adapter Adapter Adapter
18 419090 Vridprovsklaff Flap, calibration Klappe Abdreh
19 199810 Tätning Seal Dichtung
20 50270401612 Skruv Screw Schraube PT K 40x16
21 50000501222 Skruv Screw Schraube M5x12
22 169000 Lagring Bearing Lager
23 199816 Såhus Seed feed housing Dosiereinheit 1177-
23 498954 Såhus Seed feed housing Dosiereinheit -1176
24 169746 Lucka Cover Klappe
25 168993 Täcklock Cover Deckel
26 168992 Distans Spacer Distanz
27 307865 Lucka Cover Schiebeklappe
28 475501 Hake Hitch Haken
29 169750 Drivenhet Driving unit Antriebseinheit
30 495501 Axel Axle Achse Ø19.8, L: 1642 TPF6
30 492932 Axel Axle Achse Ø:19,8, L:2200 TPF8
31 163052 Axel Axle Achse Ø:12, L:1678 TPF6
31 163051 Axel Axle Achse Ø:12, L:2240 TPF8
32 158669 Utmatarvals Seed feed wheel Dosierwalze
33 173412 Utmatarvals Seed feed wheel Dosierwalze
34 496168 Utmatarvals Seed feed wheel Dosierwalze

27.08.2018 5 81
Fig. / Abb. 36
75

7636

82 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 36

Fyllskruv TPF6, TPF8


Filling auger
Befüllschnecke Fyllskruv, Filling auger, Befüllschnecke

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 176752 Rör Tube Rohr
2 176686 Tratt Funnel Trichter
3 176873 Slang Hose Schlauch
4 172037 Fäste Bracket Befästigung
5 50002016021 Skruv Screw Schraube M20x160
6 51012000021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M20
7 176696 Spärr Catch Sperre
8 402220 Låsnål Locking pin Arretierstift
9 176695 Spärr Catch Sperre
10 176685 Ledbult Pi--bolt Gelenkbolzen
11 52001000042 Bricka Washer Scheibe M10
12 51011000022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M10
13 50001210021 Skruv Screw Schraube M12x100
14 50001003022 Skruv Screw Schraube M10x30
15 50001004022 Skruv Screw Schraube M10x40
16 176692 Lock Cover Deckel
17 176687 Fäste Bracket Befästigung
18 176688 Tätning Seal Dichtung
19 176881 Flänslager Flanged bearing Flanschlager
20 408471 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M6
21 176691 Handtag Handle Handgriff
22 176879 Länk Link Gelenk
23 176875 Länk Link Gelenk
24 51001000022 Mutter Nut Mutter M10
25 176693 Stång Rod Stange
26 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
27 51011200021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M12
28 50001002522 Skruv Screw Schraube M6S M10x25
29 52031018292 Fjäderbricka Spring washer Federscheibe M10
30 176683 Fäste Bracket Befästigung
31 176684 Tätning Seal Dichtung
32 50000802022 Skruv Screw Schraube M8x20
33 52000800042 Bricka Washer Scheibe M8
34 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
35 176690 Galler Grating Gitter
36 176694 Gummitätning Rubber packing Kautschukdichtung
37 176871 Lucka Cover Klappe
38 50001002022 Skruv Screw Schraube M10x20
39 153634 Hydraul motor Hydraulic motor Hydraulik Motor
40 151688 Adapter Adapter Adapter
41 176414 Hydraulrör Hydraulic tubing Hydraulikrohr
42 176413 Hydraulrör Hydraulic tubing Hydraulikrohr
43 51010800022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
44 50000805022 Skruv Screw Schraube M8x50
45 50000605021 Skruv Screw Schraube M6x50
46 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
47 174893 Koppling Coupling Kupplung
48 174894 Koppling Coupling Kupplung
49 174895 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch
50 174887 Koppling Coupling Kupplung
51 174890 Koppling Coupling Kupplung
52 176689 Skruv Auger Schraube
53 176682 Skruv Auger Schraube
54 176874 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme
55 174886 Ventil Valve Ventil
56 50000803521 Skruv Screw Schraube M8x35
57 176867 Klammer Clamp Schelle

27.08.2018 5 83
Fig. / Abb. 37
77

7837

84 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 37

Markör TPF6
Bout marker
Spuranzeiger Markör, Bout marker, Spuranzeiger

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50001201621 Skruv Screw Schraube M12x16
2 443333 Tallrik Disc Scheibe Ø325 mm
3 433236 Pinnfäste Tine bracket Zinkenträger
4 50061410021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M14x100
5 51131400021 Mutter Nut Mutter
6 406021 Låsring Circlip Seegerring AS 30x2
7 422669 Fäste Bracket Halterung
8 202181 Pinne Tine Zinken
9 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
10 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
11 465271 Fäste Bracket Halterung
12 413545 V-ring V-ring V-Ring
13 50001208021 Skruv Screw Schraube M12x80
14 150878 Fyrkantrör Square tube Vierkantrohr
15 152840 Markörarm Bout marker arm Arm Spuranzeiger
16 405080 Låsnål Locking pin Arretierstift
17 401029 Sprint Pin Splint
18 50061210021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x100
19 152838 Plåt Plate Blech
20 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
21 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
22 151409 Hylsa Sleeve Hülse
23 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
24 425108 Lagring Bearing Lager
25 159475 Axel Axle Achse
26 155631 Gummidämpare Rubber damper Gummidämpfer
27 152839 Plåt Plate Blech
28 50021203521 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M12x35
29 404326 Plastplugg Plastic plug Kunststoffpfropfen
30 405814 Kullager Ball bearing Kugellager
31 405813 Tätningsring Sealing ring Dichtring
32 419998 Spets Tip Spitze ST, B:45 mm
33 201787 Pinne Tine Zinken Crossboard
34 50061203521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x35
35 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
36 430700 Pinnfäste Tine bracket Zinkenträger

27.08.2018 5 85
Fig. / Abb. 38
79

8038

86 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 38

Markör- hydraulik TPF6


Bout marker- hydraulics
Spuranzeiger- Hydraulik Markör- hydraulik, Bout marker- hydraulics, Spuranzeiger- Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
2 161713 Hylsa Sleeve Hülse
3 428048 Kolvstångshuvud Piston rod head Kolbenstangenende
4 50001612021 Skruv Screw Schraube M16x120
5 428684 Mutter Nut Mutter M20x1,5
6 480470 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder D:60/30
L:811/500
6 480474 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
7 490397 Hylsa Sleeve Hülse
8 490396 Hylsa Sleeve Hülse
9 50001207021 Skruv Screw Schraube M12x70
10 156478 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 1/4" L:
3830
10 185860 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4", 700,
L:4010 stödhjul,
support wheel,
stützrad
10 185859 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4", 750/762/800,
L:4180 stödhjul,
support wheel,
stützrad
11 156477 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 1/4" L:
3280
11 185861 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4", 700,
L:3560 stödhjul,
support wheel,
stützrad
11 185858 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:1/4", 750/762/800,
L:3630 stödhjul,
support wheel,
stützrad
12 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
13 491563 Koppling Coupling Kupplung 1/4"
14 406751 Hålskruv, banjo Hole screw, banjo Hohlschraube, Banjo 1/4"
15 458958 Länkhuvud Linkage Head Gelenkkopf

27.08.2018 5 87
Fig. / Abb. 39
81

8239

88 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 39

Markör TPF8
Bout marker
Spuranzeiger Markör, Bout marker, Spuranzeiger

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 150399 Lina Line Seil L: 2480mm
2 182714 Axel Axle Achse
3 180659 Glidlager Slide bearing Gleitlager
4 181951 Markörarm Bout marker arm Arm Spuranzeiger L= 2201 mm RH
4 181950 Markörarm Bout marker arm Arm Spuranzeiger L= 2201 mm LH
5 163108 Hylsa Sleeve Hülse
6 181954 Fäste Bracket Befästigung RH
6 181953 Fäste Bracket Befästigung LH
7 182708 Fäste Bracket Befästigung RH
7 182707 Fäste Bracket Befästigung LH
8 181955 Axel Axle Achse
9 404326 Plastplugg Plastic plug Kunststoffpfropfen
10 50001008021 Skruv Screw Schraube M10x80
11 172115 Distans Spacer Distanz
12 491352 Fjäder Spring Feder
13 172119 Magnet Magnet Magnet
14 499630 Fyrkantrör Square tube Vierkantrohr L:1885 mm
15 50001607011 Skruv Screw Schraube M16x70
16 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
17 151409 Hylsa Sleeve Hülse
18 407661 Smörjnippel Grease nipple Schmiernippel ST, M8
19 425108 Lagring Bearing Lager
20 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
21 50001607021 Skruv Screw Schraube M16x70
22 50001611021 Skruv Screw Schraube M16x110
23 50001612021 Skruv Screw Schraube M16x120
24 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
25 50001609021 Skruv Screw Schraube M16x90
26 52001400041 Bricka Washer Scheibe M14
27 51011400021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M14, Nyloc
28 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
29 50061208521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x85
30 430700 Pinnfäste Tine bracket Zinkenträger
31 201787 Pinne Tine Zinken Crossboard
32 419998 Spets Tip Spitze ST, B:45 mm
33 50061203521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x35
34 50061410021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M14x100
35 433236 Pinnfäste Tine bracket Zinkenträger
36 202181 Pinne Tine Zinken
37 50001208021 Skruv Screw Schraube M12x80
38 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
39 465271 Fäste Bracket Halterung
40 405813 Tätningsring Sealing ring Dichtring
41 413545 V-ring V-ring V-Ring
42 405814 Kullager Ball bearing Kugellager
43 406021 Låsring Circlip Seegerring AS 30x2
44 422669 Fäste Bracket Halterung
45 443333 Tallrik Disc Scheibe Ø325 mm
46 50001201621 Skruv Screw Schraube M12x16
47 189894 Tätning Seal Dichtung

27.08.2018 5 89
Fig. / Abb. 40
83

8440

90 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 40

Markör- hydraulik TPF8


Bout marker- hydraulics
Spuranzeiger- Hydraulik Markör- hydraulik, Bout marker- hydraulics, Spuranzeiger- Hydraulik

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 53042009071 Sprint Pin Splint
2 53000403091 Spännstift Roll pin Spannstift Ø4x30
3 52002000041 Bricka Washer Scheibe M20
4 428048 Kolvstångshuvud Piston rod head Kolbenstangenende
5 428684 Mutter Nut Mutter M20x1,5
6 151011 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder ASSY
6 480474 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
7 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
8 491563 Koppling Coupling Kupplung 1/4"
9 406755 Hålskruv, strypt 2,5 mm Hole screw, reducing 2,5 mm Hohlschraube, gedrosselt 2,5 mm 1/4"
10 406751 Hålskruv, banjo Hole screw, banjo Hohlschraube, Banjo 1/4"
11 490397 Hylsa Sleeve Hülse
12 490396 Hylsa Sleeve Hülse
13 50001207021 Skruv Screw Schraube M12x70
14 458958 Länkhuvud Linkage Head Gelenkkopf
15 499813 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 1/4" L: 4560
16 499812 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI: 1/4" L: 4020

27.08.2018 5 91
Fig. / Abb. 41
85

8641

92 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 41

Pneumatiksystem- utsäde TPF6, TPF8


Pneumatic system- Seed
Pneumatikanlage- Saatgut Pneumatiksystem- utsäde, Pneumatic system- Seed, Pneumatikanlage- Saatgut

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 164637 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme D: 60-80
2 497403 Rör Tube Rohr TPF 6
3 497401 Fördelare Distributor Verteiler TPF 8
4 497404 Rör Tube Rohr TPF 6
5 497402 Fördelare Distributor Verteiler TPF 8
6 412472 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme Ø104-138
7 494516 Bälg Bellows Balg
8 609872 Slang, metervara Hose, per metre Schlauch, Meterware Ø70
9 50060805021 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M8x50
10 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
11 51010800021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
12 50020802021 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M8x20
13 497716 Plåt Plate Blech
14 168172 Plåt Plate Blech

27.08.2018 5 93
Fig. / Abb. 42
87

8842

94 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 42

Pneumatiksystem / frötransport- gödning TPF6, TPF8


Pneumatic system / seed transport- fertilizer
Pneumatikanlage / Saatguttransport- Düngemittel Pneumatiksystem / frötransport- gödning, Pneumatic system / seed transport- fertilizer, Pneumatikanlage / Saatguttransport- Dü ngemittel

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 609021 Såslang, metervara Seed hose, per metre Säschlauch, Meterware Ø32
2 422774 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme Ø38
3 493263 Ejektor Ejector Injektor
4 498768 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme 40-60 A2
5 609882 Slang, metervara Hose, per metre Schlauch, Meterware Ø40
6 497332 Fördelare Distributor Verteiler TPF 8
6 497335 Fördelare Distributor Verteiler TPF 6
7 497917 Popnit Pop rivet Niet
8 412473 Slangklämma Hose clamp Schlauchklemme Ø130-165
9 165027 Luftslang Air hose Luftschlauch Ø140 mm
10 609297 List, metervara Strip, per metre Leiste, Meterware
11 51080800021 Mutter, Tensilock Nut, Tensilock Mutter, Tensilock M8
12 498603 Plåt Plate Blech
13 50060802521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M8x25
14 494865 Rör Tube Rohr
15 497136 Skydd Cover Schutz
16 50290803521 Skruv Screw Schraube M8x35
17 52050824242 Nitbricka Washer Scheibe M8
18 166614 Lina Line Seil
19 454870 Länk Link Gelenk
20 164762 Plåt Plate Blech
21 609170 Såslang (slät insida), Seed hose (flat inside), Säschlauch (innen glatt), Ø40
metervara per metre Meterware
22 167756 Adapter Adapter Adapter

27.08.2018 5 95
Fig. / Abb. 43
89

9043

96 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 43

Förhöjt luftintag TPF6, TPF8


Elevated air intake
Erhöhter Luftansaug Förhöjt luftintag, Elevated air intake, Erhöhter Luftansaug

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 156627 Rör Tube Rohr
2 156632 Lock Cover Deckel
3 442392 Popnit Pop rivet POP Niete
4 161410 Fäste Bracket Halterung PTO
4 161409 Rör Tube Rohr Hydraul
5 50270602512 Skruv Screw Schraube 60x25
6 156633 Plåt Plate Blech
7 52051000041 Bricka Washer Scheibe
8 50001003021 Skruv Screw Schraube M10x30
9 52000600041 Bricka Washer Scheibe M6
10 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
11 50000604021 Skruv Screw Schraube M6x40
12 52090600041 Bricka, nit Washer, rivet Scheibe, Niete M6

27.08.2018 5 97
Fig. / Abb. 44
91

9244

98 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 44

Radenhet- viktöverföring hyd. TPF6, TPF8


Row unit- Row weight transfer hyd. 1400 -
Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd. Radenhet- viktöverföring hyd., Row unit- Row weight transfer hyd., Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd.

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 164631 Skydd Cover Schutz 1520-
1 195097 Skydd Cover Schutz -1519
2 162544 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung 1/4" 1520-
2 189420 Snabbkoppling Quick coupling Schnellkupplung 3/8" -1519
3 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4" 1520-
3 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8" -1519
4 411913 Nippel Nipple Nippel 1/4"-3/8" inv. 1520-
4 411914 Anslutningsnippel Connection nipple Anschlußnippel 3/8"-3/8" -1519
5 207465 Adapter Adapter Adapter 3/8"-3/8"-1/4"
6 207470 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8", L:750
7 207912 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8", L:1200
8 207914 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8", L:610
9 207906 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8", L:560
10 207905 Hydraulslang Hydraulic hose Hydraulikschlauch DI:3/8", L:4140
11 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
12 161280 Koppling Coupling Kupplung 3/8"
13 161281 Koppling Coupling Kupplung 3/8"
14 181908 Nippel Nipple Nippel
15 401773 Nippel Nipple Nippel 3/8"-1/2"
16 427454 Adapter Adapter Adapter 3/4"-1/2"
17 401774 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/2"
18 425862 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/4"
19 205604 Kablage Cable harness Kabel

27.08.2018 5 99
Fig. / Abb. 45
93

9445

100 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 45

Radenhet- viktöverföring hyd.block TPF6, TPF8


Row unit-Row weight transfer hyd. Block 1400 -
Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd.Block Radenhet- viktöverföring hyd.block, Row unit-Row weight transfer hyd. Block, Säaggregat- Gewichsverlagerung Hyd.Block

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 207347 Fäste Bracket Befästigung
2 401777 Nippel Nipple Nippel 3/8"
3 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
4 191655 Hydraulblock Hydraulic block Hydraulikblock
5 204023 Ventil Valve Ventil
6 203596 Ventil Valve Ventil
7 204024 O-ring O-ring Runddichtring
8 189422 Ventil Valve Ventil
9 402203 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 3/8"
10 442429 Adapter Adapter Adapter 1520-
10 193275 Givare Sensor Geber -1519
11 52001000041 Bricka Washer Scheibe M10
12 50001012021 Skruv Screw Schraube M10x120

27.08.2018 5 101
Fig. / Abb. 46
95

9646

102 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 46

Radenhet- parallellänkage (hydraulisk) TPF6, TPF8


Row unit- parallel transfer (hydraulic) 1400 -
Säaggregat- Parallelgelenk (Hydraulisch) Radenhet- parallellänkage (hydraulisk), Row unit- parallel transfer (hydraulic), Säaggregat- Parallelgelenk (Hydraulisch)

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
2 494545 Överfall Cover Führungsplatte
3 212185 Fäste Bracket Befästigung 1520-
3 161237 Fäste Bracket Halterung -1519
4 50001623021 Skruv Screw Schraube M16x230
5 50020801621 Skruv Screw Schraube M8x16
6 154947 Plåt Plate Blech
7 154941 Axel Axle Achse
8 199894 Konsol Bracket Konsole
9 199847 Länkarm Link arm Gelenkarm
10 50001208021 Skruv Screw Schraube M12x80
11 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
12 51171200011 Mutter Nut Mutter
13 156329 Glidlager Slide bearing Gleitlager
14 154615 Tätning Seal Dichtung
15 161074 Hydraulcylinder Hydraulic ram Hydraulik zylinder D:32/16, L:210/80
15 166624 Tätningssats Sealing kit Dichtungssatz
16 402202 Gummistålbricka Rubber steel washer Gummistahlscheibe 1/4"
17 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4"
18 465747 Adapter Adapter Adapter DI:1/4" 1520-
18 401790 Nippel Nipple Nippel 1/4"-1/4" -1519
19 54013500094 Spårring Circlip Nutenring
20 462727 Glidlager Slide bearing Gleitlager DI:20 DO:35

27.08.2018 5 103
Fig. / Abb. 47
97

9847

104 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 47

Radenhet- parallellänkage (fjäder) TPF6, TPF8


Row unit- parallel transfer (spring)
Säaggregat- Parallelgelenk (Federung) Radenhet- parallellänkage (fjäder), Row unit- parallel transfer (spring), Säaggregat- Parallelgelenk (Federung)

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
2 494545 Överfall Cover Führungsplatte
3 212185 Fäste Bracket Befästigung 1520-
3 161237 Fäste Bracket Halterung -1519
4 50001623021 Skruv Screw Schraube M16x230
5 157361 Fjäder Spring Feder
6 154941 Axel Axle Achse
7 154947 Plåt Plate Blech
8 50020801621 Skruv Screw Schraube M8x16
9 199894 Konsol Bracket Konsole 1489-
9 170036 Konsol Bracket Konsole -1488
10 199847 Länkarm Link arm Gelenkarm 1489-
10 172112 Ram Frame Rahmen -1488
11 50061208521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x85 1489-
11 50061208021 Vagnsbult Bolt Bolzen M12x80 -1488
12 188630 Sprint Pin Splint
13 402220 Låsnål Locking pin Arretierstift
14 199848 Plåt Plate Blech 1489-
14 156619 Plåt Plate Blech -1488
15 199849 Distans Spacer Distanz
16 51171200011 Mutter Nut Mutter 1489-
16 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9 -1488
17 154615 Tätning Seal Dichtung
18 156329 Glidlager Slide bearing Gleitlager
19 194964 Låsanordning Locking device Verriegelung Tillbehör,
accessorie,
Zubehör

27.08.2018 5 105
Fig. / Abb. 48
99

10048

106 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 48

Radenhet- djupinställning TPF6, TPF8


Row unit- drilling depth
Säaggregat- Ablagetiefe Radenhet- djupinställning, Row unit- drilling depth, Säaggregat- Ablagetiefe

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 183556 Bricka Washer Scheibe
2 52002600041 Bricka Washer Scheibe M26
3 184186 Axel Axle Achse
4 53030604071 Saxpinne Split pin Hohlstift
5 154615 Tätning Seal Dichtung
6 156329 Glidlager Slide bearing Gleitlager
7 173354 Hjularm Wheel support shaft Radarm LH
8 51032400021 Mutter Nut Mutter M24
9 50021202021 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M12x20
10 212038 Avskrapare Scraper Abstreifer LH 1520-
10 169402 Avskrapare Scraper Abstreifer LH -1519
11 161230 Axel Axle Achse
12 465914 Hjul Wheel Rad ASSY
13 465911 Kullager Ball bearing Kugellager
14 50001606021 Skruv Screw Schraube M16x60
15 207516 Ram Frame Rahmen 1400-
15 192785 Ram Frame Rahmen -1399
16 51001200021 Mutter Nut Mutter M12
17 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
18 50001203021 Skruv Screw Schraube M12x30
19 496585 Länk Link Gelenk
20 212039 Avskrapare Scraper Abstreifer RH 1520-
20 169403 Avskrapare Scraper Abstreifer RH -1519
21 156907 Hjularm Wheel support shaft Radarm RH
22 50290803521 Skruv Screw Schraube M8x35
23 183091 Fjäder Spring Feder
24 183090 Hylsa Sleeve Hülse
25 207988 Handtag Handle Handgriff ASSY 1400-
25 204431 Handtag Handle Handgriff ASSY 1209-1399
25 183093 Handtag Handle Handgriff ASSY -1208
26 50000802521 Skruv Screw Schraube M8x25
27 204430 Arm Arm Arm 1400-
27 183155 Arm Arm Arm -1399
28 53000503091 Spännstift Roll pin Spannstift Ø5x30
29 155517 Stag Stay Strebe
30 51010800021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M8
31 156233 Shims Shims Shims

27.08.2018 5 107
108
2 3 5
4
Fig. / Abb. 49

6
12 7
8
13
14
5
15
16 9
17 18 7
19
10
20 6 2

23
24 37
24 3
30 32
25 31
21 22
11
27
28 33 35
26 28 28
29
29 29

21 34 21 36 21
101

10249

27.08.2018 5
Fig. / Abb. 49

Radenhet- fröplacering TPF6, TPF8


Row unit- seed placement
Säaggregat- Saatablage Radenhet- fröplacering, Row unit- seed placement, Säaggregat- Saatablage

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 466289 Avskrapare Scraper Abstreifer
2 487624 Avskrapare Scraper Abstreifer
3 186492 Lock Cover Deckel
4 51211600021 Mutter Nut Mutter
5 199210 Tallrik Disc Scheibe 1177-
5 181900 Tallrik Disc Scheibe -1176
6 184235 Bricka Washer Scheibe
7 52092028140 Bricka Washer Scheibe 20x28x1 Din 988
8 181898 Axel Axle Achse
9 181897 Axel Axle Achse
10 487675 Fjäder Spring Feder
11 466288 Avskrapare Scraper Abstreifer
12 50001002521 Skruv Screw Schraube M10x25
13 208335 Plåt Plate Blech
14 212582 Distans Spacer Distanz
15 211945 Fjäder Spring Feder
16 50001206021 Skruv Screw Schraube M12x60
17 52051235341 Bricka Washer Scheibe M12
18 50001201621 Skruv Screw Schraube M12x16
19 52011200041 Bricka Washer Scheibe M12
20 211167 Arm Arm Arm
21 465911 Kullager Ball bearing Kugellager
22 207533 Hylsa Sleeve Hülse
23 52091622140 Bricka Washer Scheibe Ø16x22x1,0
24 52050800041 Bricka Washer Scheibe M8
25 50000803021 Skruv Screw Schraube M8x30
26 211127 Hjul Wheel Rad ASSY
27 211267 Hjul Wheel Rad
28 50000601621 Skruv Screw Schraube M6x16
29 51010600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
30 50021202021 Skruv, Tensilock Screw, Tensilock Schraube, Tensilock M12x20
31 165740 Fäste Bracket Halterung
32 50140802021 Skruv Screw Schraube M8x20
33 170343 Hjul (mjukt) Wheel (soft) Rad (weich) ASSY 60 Shore
34 485683 Hjul Wheel Rad 60 shore
35 151827 Hjul Wheel Rad ASSY 70 shore
36 151826 Hjul Wheel Rad 70 shore
370 51031600021 Mutter Nut Mutter M16

27.08.2018 5 109
Fig. / Abb. 50
103

10450

110 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 50

Radenhet- closing wheel TPF6, TPF8


Row unit- closing wheel
Säaggregat- closing wheel Radenhet- closing wheel, Row unit- closing wheel, Säaggregat- closing wheel

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50061212021 Vagnsbult Bolt Bolzen M12x120
2 218920 Tätning Seal Dichtung 1658-
2 161233 Tätning Seal Dichtung -1657
3 156329 Glidlager Slide bearing Gleitlager
4 164773 Hylsa Sleeve Hülse
5 51171200011 Mutter Nut Mutter
6 212034 Fjäder Spring Feder 1520-
6 481129 Fjäder Spring Feder -1519
7 196888 Arm Arm Arm 430mm
8 157033 Arm Arm Arm 300mm
9 210125 Arm Arm Arm
10 210124 Axel Axle Achse
11 210283 Hylsa Sleeve Hülse
12 211168 Fjäder Spring Feder
13 50031006021 Skruv Screw Schraube
14 169270 Hjul, Stål Wheel, Steel Rad, Stahl 330x25 ASSY
15 169274 Mutter Nut Mutter M8
16 52000800041 Bricka Washer Scheibe M8
17 50000801621 Skruv Screw Schraube M8x16
18 50001609021 Skruv Screw Schraube M16x90
19 52011600041 Bricka Washer Scheibe M16
20 169271 Bricka Washer Scheibe
21 465911 Kullager Ball bearing Kugellager
22 51131600021 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M16
23 169268 Däck (slätt) Tyre (plane) Reifen (glatt) 25mm
24 178415 Hjul, Stål Wheel, Steel Rad, Stahl 330x50 ASSY
25 50001611021 Skruv Screw Schraube M16x110
26 178414 Däck (slätt) Tyre (plane) Reifen (glatt) 50mm
27 198220 Hjul Wheel Rad 325x50 ASSY
28 51000800021 Mutter Nut Mutter M8
29 176563 Tallrik Disc Scheibe LH
30 176564 Tallrik Disc Scheibe RH
31 176568 Navkapsel Hub cap Nabenkappe
32 50001610021 Skruv Screw Schraube M16x100
33 176570 Flänsmutter Flanged nut Flanschmutter
34 176566 Nav Hub Nabe
35 176591 Distans Spacer Distanz
36 176567 Lagerlock Bearing cover Lagerdeckel
37 176569 Vagnsbult Bolt Bolzen
38 52001600041 Bricka Washer Scheibe M16
39 220081 Fjäder Spring Feder

27.08.2018 5 111
Fig. / Abb. 51
105

10651

112 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 51

Radenhet- sålåda TPF6, TPF8


Row unit- seed hopper
Säaggregat- Saatgutbehälter Radenhet- sålåda, Row unit- seed hopper, Säaggregat- Saatgutbehälter

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50140803021 Skruv Screw Schraube M8x30
2 494502 Förstärkning Reinforcement Verstärkung
3 51010600022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
4 52000600042 Bricka Washer Scheibe M6
5 152041 Skruv Screw Schraube
6 486871 Klammer Clamp Schelle
7 154655 Behållare Container Behälter
8 174482 Tätning Seal Dichtung
9 486148 Rundstång Round bar Rundstange
10 50000602522 Skruv Screw Schraube M6x25
11 157046 Rör Tube Rohr
12 51321200021 Mutter Nut Mutter
13 52001200041 Bricka Washer Scheibe M12
14 51131200011 Mutter Nut Mutter M12, 10.9
15 52051235341 Bricka Washer Scheibe M12
16 50061203521 Vagnsbult Carriage bolt Bolzen M12x35
17 489201 Lås Lock Schloß
18 489025 Handtag Handle Handgriff
19 489234 Fjäder Spring Feder
20 496614 Fjäder Spring Feder
21 496609 Stöd Support Stütse
22 168990 Lock Cover Deckel
23 609008 Tätningsslist, metervara Sealing strip, per metre Dichtleiste, Meterware

27.08.2018 5 113
Fig. / Abb. 52
107

10852

114 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 52

Radenhet- såhus TPF6, TPF8


Row unit- seed feed housing
Säaggregat- Dosiereinheit Radenhet- såhus, Row unit- seed feed housing, Säaggregat- Dosiereinheit

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 50260501622 Skruv Screw Schraube 5x16
2 489841 Lock Cover Deckel
3 208344 Motor Motor Motor 1400-
3 184797 Motor Motor Motor -1399
4 170306 Lucka Cover Klappe
5 180771 Vred Handle Kurbel
6 184024 Adapter Adapter Adapter
7 186890 Stoppskruv Set screw Madenschraube
8 176226 Såhus Seed feed housing Dosiereinheit RH
9 493484 Tätning Seal Dichtung
10 211513 Galler Grating Gitter RH 1520-
10 171333 Galler Grating Gitter RH -1519
11 489399 Kugghjul Gear Zahnrad
12 176965 Singulator Singulator Vereinzeler ASSY
13 488129 Rulle Roller Rolle
14 50270401612 Skruv Screw Schraube PT K 40x16
15 497381 Nav Hub Nabe
16 491789 Sprint Pin Splint
17 491980 Tätning Seal Dichtung
18 492251 Vred Handle Kurbel
19 492261 Arm Arm Arm
20 490455 Fjäder Spring Feder
21 492260 Fäste Bracket Halterung
22 475614 Sprint Pin Splint
23 493945 Rulle Roller Rolle
24 176255 Lock Cover Deckel
25 176583 Avdelare Devider Trennwand
26 489426 Bladfjäder Plate spring Blattfeder
27 177630 Tätning Seal Dichtung
28 181815 Klaff Flap Klappe
29 184417 Lucka Cover Klappe
30 51010600022 Låsmutter Lock nut Sicherungsmutter M6
31 184749 Skydd Cover Schutz
32 183253 Sprint Pin Splint
33 187941 Såhus Seed feed housing Dosiereinheit RH ASSY
34 199893 Galler Grating Gitter
35 199891 Galler Grating Gitter RH

27.08.2018 5 115
Fig. / Abb. 53
109

11053

116 27.08.2018 5
Fig. / Abb. 53

Radenhet- såskiva TPF6, TPF8


Row unit- seed disc
Säaggregat- Säscheibe Radenhet- såskiva, Row unit- seed disc, Säaggregat- Säscheibe

Pos No. Svenska English Deutsch Dim


1 172803 Tallrik, Solros (sats) Disc, Sunflower seed (kit) Scheibe, Sonnenblume 2125P-32 /
(Satz) TGW -60
2 491647 Tallrik, Solros (sats) Disc, Sunflower seed (kit) Scheibe, Sonnenblume 2130P-32 /
(Satz) TGW -60
3 499376 Tallrik, Solros (sats) Disc, Sunflower seed (kit) Scheibe, Sonnenblume 2135P-32 /
(Satz) TGW 60-80
4 499377 Tallrik, Solros (sats) Disc, Sunflower seed (kit) Scheibe, Sonnenblume 2140P-32 /
(Satz) TGW 80-
5 490846 Tallrik, Majs (sats) Disc, Maize (kit) Scheibe, Mais (Satz) 3240P-32 /
TGW -150
6 490451 Tallrik, Majs (sats) Disc, Maize (kit) Scheibe, Mais (Satz) 3250P-32 /
TGW 150-250
7 490457 Tallrik, Majs (sats) Disc, Maize (kit) Scheibe, Mais (Satz) 3255P-32 /
TGW 250-350
8 491975 Tallrik, Majs (sats) Disc, Maize (kit) Scheibe, Mais (Satz) 3260P-32 /
TGW 350-
9 158214 Tallrik, Sockerbetor (sats) Disc, Sugarbeet (kit) Scheibe, Zuckerrüben (Satz) 4125P-32
10 166025 Tallrik, Bomull (sats) Disc, Botton (kit) Scheibe, Baumwolle (Satz) 6535P-32
11 151101 Tallrik, Sorghum (sats) Disc, Sorghum (kit) Scheibe, Sorgum (Satz) 8323P-32 /
TGW 25-45
12 188189 Tallrik, Soja (sats) Disc, Soya (kit) Scheibe, Soja (Satz) 8345-P-32
13 188190 Tallrik, Soja (sats) Disc, Soya (kit) Scheibe, Soja (Satz) 8350P-32
14 155273 Tallrik, Soja (sats) Disc, Soya (kit) Scheibe, Soja (Satz) 12040F-32 /
TGW 125-260
15 176995 Tallrik, Raps (sats) Disc, Rape Seed (kit) Scheibe, Raps (Satz) 12114P-32 /