Sie sind auf Seite 1von 12

ŞEHİT CASIM YILMAZ

ANADOLU LİSESİ
9.SINIF ALMANCA DERS
NOTLARI

HAZIRLAYAN: ÖZGE BULUT


Guten Morgen- Günaydın Guten Tag - İyi günler

Okunuşu ( Guten Morgın) Okunuşu (Guten Tag)

Guten Abend- İyi akşamlar Gute Nacht- İyi geceler

Okunuşu (Guten Abınd) Okunuşu (Gute Naht)

Wörter (Kelimeler) Günaydın …………………………………….


Gut İyi

Morgen Sabah İyi günler…………………………………….

Tag Gün
İyi Akşamlar…………………………………
Abend Akşam
Nacht Gece
İyi geceler……………………………………….
Aşağıda verilen durumlara uygun ifadeleri yazınız!

..……………. ………………. ………………… ………………

Begrüssung ( Selamlaşma)
Okunuşları
Hallo
Hallo Merhaba!
Zervus
Servus Merhaba!
Guten tag
Guten Tag İyi günler!
Guten Morgın
(Guten Morgen Günaydın!
Guten Abınd
Guten Abend İyi akşamlar!
Gute Naht
Gute Nacht İyi geceler
Gürüs got
Grüss Gott Selamlar!
Gürüs dih
Grüss dich Selam!

HALLO, ALİ! HALLO, ECE!

Selamlaşma ifadelerini diyalog şeklinde


tekrarlayınız!
VERABSCHIEDUNG (VEDALAŞMA)
Aufwiedersehen Hoşça kal! (yüz yüze vedalarda söylenir)
Aufwiederhören Hoşça kal! (telefonu kapatırken söylenir)
Bis später Sonra görüşürüz !
Bis bald Yakında görüşürüz !
Tschüs Güle güle ! Okunuşları

aufvidezeyn

WÖRTER (Kelimeler) aufviderhörın

Gott Allah bis şıpeter

wieder Tekrar bis bald


sehen görmek çüss
Abend Akşam
hören duymak
später sonra
Gruß selam
Bis bald!
bald yakında Tschüs!

Vedalaşma ifadelerini diyalog şeklinde tekrarlayınız!


Almanca Tanışma İfadeleri

 Wer bist du ? (ver bis du) Ich bin Özge. ( ih bin…….)


(Sen kimsin) ( Ben Özge)

 Wie ist dein Name? ( vi ist dayn name) Mein Name ist Ali. (Mayn name ist……)
(Senin adın ne?) (Benim adım Ali)

 Wie heißt du? (vi hayst du) Ich heisse Merve ( ih hayze…….)
(Adın nedir?) (Ben Merve)

 Wie heissen Sie? (vi hayzın zi) Ich heisse Özge Bulut (Resmi kişiler için)

2
Zahlen (Sayılar)

1 Eins (Ayns) 11 Elf (elf)


2 Zwei (Zıvay) 12 zwölf (zıvölf)
3 Drei (Dıray) 13 dreizehn (dırayseyn)
4 Vier (Fiya) 14 vierzehn (fiyaseyn)
5 Fünf (Fünf) 15 fünfzehn (fünfseyn)
6 Sechs (Zeks) 16 sechzehn (zekseyn)
7 Sieben (Ziğbın) 17 siebzehn (zibseyn)
8 Acht (Aht) 18 achtzehn (ahtseyn)
9 Neun (Noyn) 19 neunzehn (noynseyn)
10 Zehn (Seyn) 20 zwanzig (sıvanzih)

Schreiben Sie richtige Zahlen ( Doğru sayıları yazınız) !

3 ……. On altı …….. zwei …….


8 …… Yirmi ……….. zwanzig …..
10 ……. On bir ………. Acht ……
7 ……. Altı ……. Elf ……..
1 ………. On dört ………. Fünfzehn ….
9 ………. On sekiz ……… Neunzehn …
5 ……… İki ………. Eins ……
13 ………. On dokuz ………. Sieben ……
Deustch
(Wir sagen unser Alter) – Yaşımızı söylüyoruz

Wie alt bist du? - Ich bin vierzehn Jahre alt


(Kaç yaşındasın) (Ben 14 yaşındayım)

Wie alt ist Sie? - Sie ist fünfzehn Jahre alt


(O kaç yaşında) (Kız) ( O kız 15 yaşında)

Wie alt ist er? - Er ist sechzehn Jahre alt


( O kaç yaşında) (Erkek) (O erkek 16 yaşında)

Antworten Sie die Fragen! (Soruları cevaplayınız)

17
15rfr151
5
20

Wie alt ist Sie? Wie alt ist er?


…………………………... ………………………….

1
Wohnort (Yaşadığımız yer)

Woher kommst du? - Ich komme aus Turkei


(Nereden geliyorsun) (Ben Türkiye’den geliyorum)

Woher kommt Sie? - Sie kommt aus Russland


(O nereden geliyor) (Kız) ( O kız Rusya’dan geliyor)

Woher kommt er? - Er kommt aus Deutschland


(O nereden geliyor) (Erkek) (O erkek Almanya’dan geliyor)

Länder (Ülkeler)
kommen ( gelmek)
Türkiye – Türkei
(Ben) ich komme
Almanya- Deutschland
(Sen) du kommst
İngiltere – England
(O) er/sie/es kommt
Rusya- Russland

Antworten Sie die Fragen!

j
Russland
Woher kommt er?
………………………………………….

2
Wo wohnst du ? Ich wohne in Şanlıurfa
(Nerede yaşıyorsun) (Ben Şanlıurfa’da yaşıyorum)

Wo wohnt Sie? Sie wohnt in Muğla


(O nerede yaşıyor?) (Kız) (O kız Muğla’da yaşıyor)

Wo wohnt er? Er wohnt in Diyarbakır


(O nerede yaşıyor?) (Erkek) (O erkek Diyarbakır’da yaşıyor)

wohnen : yaşamak
(Ben) Ich wohne
(Sen) du wohnst
(O) er/Sie/es wohnt

Antworten Sie die Fragen! (Soruları cevaplayınız)

İZMİR Wo wohnt er?


…………………………..

Wo wohnt Sie?
………………………………….
MARDİN

3
Wer bist du? - Ich bin Ali
(Sen kimsin?) ( Ben Ali’yim) Sein : olmak
(Ben) Ich bin

Wer ist Sie ? - Sie ist Gözde (Sen) du bist

(O kız kim) ( O kız Gözde) (O) er/Sie/es ist

Wer ist er? - Er ist Murat


( O erkek kim) ( O erkek Murat)

Burak
Derya Ozan Özge

Wer ist Sie? Wer ist er?


Wer ist Sie? ……………………..
…………………..
Wer ist er? ……………………..
……………………….

4
Antworten Sie die Fragen!

- Wer ist er? …………


Alper - 15 - Wie alt ist er?........
Türkei - Bursa
- Woher kommt er?......
15
- Wo wohnt er?........

Türkei

Bursa

-Wer ist Sie?........


Laura – 13
Deutschland
- Wie alt ist Sie?.......

Berlin -Woher kommt Sie?....

-Wo wohnt Sie?........

Antworte dir selbst! (Kendin cevapla)

-Wer bist du? ………………………………


-Wie alt bist du? …………………………….
-Woher kommst du? ………………………….
-Wo wohnst du? …………………………………

5
Wie geht es dir/Ihnen?

☹☹
Lies den Dialog! (Diyaloğu okuyun)
Es geht mir nicht gut!
Es geht mir nicht so gut! Alina : Guten Tag, Frau Müller!
Es geht mir schlecht!
Frau Müller : Guten Tag, Alina! Wie geht es dir?

Alina : Danke, gut! Wie geht es Ihnen?


😑😑
Frau Müller : Danke, es geht mir auch gut!
Es geht!
Na ja, es geht so!

😊😊 heissen (adı olmak)


Danke, es geht mir gut! ich heise
Danke, es geht mir sehr gut! du heist
Danke, es geht mir prima!
er/sie/es heist
Sie heisen
Sein (olmak)
ich bin
Du bist
Er/sie/es ist
Sie sind

Das könnte Ihnen auch gefallen