Sie sind auf Seite 1von 3

Jovans Welt der deutschen Sprache

Video 5: Zadaci za vežbanje

I Napišite dijalog upoznavanja sa počeka klipa 5 (00:42 – 1:42)

Jovan: Guten Tag!


Sie: ___________________________!
Jovan: __________________________?
Sie: _____________________ . _________________________?
Jovan: ___________________________. Es freut mich.
Sie: ____________________________.
Jovan: ________________________________
Sie: ____________________. Und wie ist dein Vorname?
Jovan: _____________________________. ____________________________?
Sie: ______________________________. ______________________________?
Jovan. Mein Familienname ist Markov. _______________________________?
Sie: _________________________. _____________________?
Jovan: _____________________________. ______________________________?
Sie: ___________________________________. ____________________________?
Jovan: Ich komme aus Serbien. Gut. _____________________________________.
Sie: ______________________________

II Prebacite dijalog iz prvog zadatka u oblik za persiranje

Jovan: Guten Tag!


Sie: ___________________________!
Jovan: __________________________?
Sie: _____________________ . _________________________?
Jovan: ___________________________. Es freut mich.
Sie: ____________________________.
Jovan: ________________________________
Sie: ____________________. Und wie ist dein Vorname?
Jovan: _____________________________. ____________________________?
Sie: ______________________________. ______________________________?
Jovan. Mein Familienname ist Markov. _______________________________?
Sie: _________________________. _____________________?
Jovan: _____________________________. ______________________________?
Sie: ___________________________________. ____________________________?
Jovan: Ich komme aus Serbien. Gut. _____________________________________.
Sie: ______________________________

1
III Ukoliko to niste do sada uradili, upišite sada loto kombinacije iz uvodnog klipa
(43:50 - : 44:35)

a) Brojevima

Kolona I: ___________________________________________
Kolona II:___________________________________________
Kolina III: __________________________________________

b) Slovima:

Kolona I :

1) ______________________________ 2) ______________________________
3) _______________________________ 4) ______________________________
5) ______________________________ 6) ______________________________
7) ______________________________

Kolona II :

1) ______________________________ 2) ______________________________
3) _______________________________ 4) ______________________________
5) ______________________________ 6) ______________________________
7) ______________________________

Kolona I :

1) ______________________________ 2) ______________________________
3) _______________________________ 4) ______________________________
5) ______________________________ 6) ______________________________
7) ______________________________

2
IV Napišite brojeve koji su dobijeni sabiranjem dva broja putem bacanja kockice na
kraju Videa 5 ( 39:04 – 43:28) Prvi rezultat sabiranja dva broja je 11

a) Brojevima

11,______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) Slovima

1) elf 2) ___________________ 3) ______________________

4) ____________________ 5) ___________________ 6) ______________________

7) ____________________ 8) ___________________ 9) _______________________

10) ____________________ 11) ___________________ 12) ______________________

13) ____________________ 14) ___________________ 15) ______________________

16) ____________________ 17) ___________________18) ______________________

19) ____________________ 20) ___________________ 21) ______________________

22) ____________________ 23) ___________________ 24) ______________________

25) ____________________ 26) ___________________27) ______________________

28) ____________________ 28) ___________________ 30) ______________________

Das könnte Ihnen auch gefallen