Sie sind auf Seite 1von 8

Kartela e Llogar

Filtrat
Dt. Dok.: 01/01/2021 - 31/12/2021

Pershkrimi:

Nr ref. Lloji Dt. Regj. Nr. dok Dt. Dok

401118 ALSTEZO SHPK

84 FBT 2/9/2021 893 1/6/2021

156 FBT 2/9/2021 895 1/6/2021

161 FBT 2/9/2021 892 1/6/2021

162 FBT 2/9/2021 894 1/6/2021

163 FBT 2/9/2021 890 1/6/2021

170 FBT 2/9/2021 891 1/6/2021

158 FBT 2/9/2021 897 1/7/2021

159 FBT 2/9/2021 896 1/7/2021

157 FBT 2/9/2021 899 1/11/2021

160 FBT 2/9/2021 898 1/11/2021

171 FBT 3/1/2021 211 2/6/2021

176 FBT 3/1/2021 212 2/6/2021

173 FBT 3/1/2021 213 2/7/2021

172 FBT 3/1/2021 214 2/8/2021

554 FBT 4/6/2021 041 3/10/2021

559 FBT 4/6/2021 039 3/10/2021

560 FBT 4/6/2021 040 3/10/2021

555 FBT 4/6/2021 045 3/11/2021

557 FBT 4/6/2021 046 3/11/2021

558 FBT 4/6/2021 042 3/11/2021


561 FBT 4/6/2021 044 3/11/2021

562 FBT 4/6/2021 043 3/11/2021

556 FBT 4/6/2021 047 3/12/2021

890 FBT 5/7/2021 832 4/1/2021

887 FBT 5/7/2021 783 4/2/2021

882 FBT 5/7/2021 249 4/6/2021

872 FBT 5/7/2021 786 4/12/2021

869 FBT 5/7/2021 787 4/13/2021

942 P 5/18/2021 9 4/19/2021

885 FBT 5/7/2021 983 4/30/2021

895 FBT 5/7/2021 980 4/30/2021

896 FBT 5/7/2021 981 4/30/2021

897 FBT 5/7/2021 979 4/30/2021

898 FBT 5/7/2021 978 4/30/2021

899 FBT 5/7/2021 977 4/30/2021

1282 FBT 6/7/2021 222 5/18/2021

1284 FBT 6/7/2021 223 5/18/2021

1281 FBT 6/7/2021 224 5/19/2021

1289 FBT 6/7/2021 225 5/19/2021

1283 FBT 6/7/2021 226 5/20/2021

1285 FBT 6/7/2021 227 5/20/2021

1286 FBT 6/7/2021 232 5/26/2021

1287 FBT 6/7/2021 233 5/26/2021


1288 FBT 6/7/2021 231 5/26/2021

1440 P 6/23/2021 6 6/3/2021

1990 FBT 7/12/2021 248 6/14/2021

1991 FBT 7/12/2021 249 6/14/2021

1994 FBT 7/12/2021 250 6/14/2021

1995 FBT 7/12/2021 744 6/17/2021

1998 FBT 7/12/2021 745 6/17/2021

2000 FBT 7/12/2021 746 6/17/2021

1996 FBT 7/12/2021 749 6/18/2021

1997 FBT 7/12/2021 748 6/18/2021

1999 FBT 7/12/2021 747 6/18/2021

1750 P 7/2/2021 35 6/25/2021

2577 FBT 7/29/2021 18/2021 7/6/2021

2579 FBT 7/29/2021 17/2021 7/6/2021

2572 FBT 7/29/2021 19/2021 7/7/2021

2573 FBT 7/29/2021 22/2021 7/7/2021

2575 FBT 7/29/2021 21/2021 7/7/2021

2542 FBT 7/29/2021 37/2021 7/9/2021

2544 FBT 7/29/2021 40/2021 7/10/2021

2669 FBT 7/29/2021 41/2021 7/10/2021

2619 FBT 7/29/2021 154/2021 7/28/2021

2627 FBT 8/9/2021 1/2021 7/30/2021


2628 FBT 8/9/2021 1/1/2021 7/30/2021

2629 FBT 8/9/2021 1/03ff4dc9 7/30/2021

2730 FBT 8/31/2021 1/202123996 8/17/2021

2731 FBT 8/31/2021 1/2021/23995 8/17/2021

2732 FBT 8/31/2021 1/2021/23994 8/17/2021

2733 FBT 8/31/2021 1/2021/23993 8/17/2021

2734 FBT 8/31/2021 1/2021/23992 8/17/2021

Copyright © IMB
Instituti i Modelimeve ne Biznes
www.imb.al
Kartela e Llogarive
Dt. Regj. 01/01/1900 - 31/12/9999 Nr. Dok.:

Nr. Llogarie 401118 Nr. Reference:

Ndermarrja: Aparati KESH Sha Lloj Dok.:

Gjendja ne monedhe baze Gjendja ne monedhe llogari


Përshkrimi
Debi Kredi Debi Kredi
LEK
Gjendja me pare: .00 6,855,600.00 .00 6,855,600.00

Riparim automjeti
.00 43,200.00 .00 43,200.00
AA447AV
Sherbim dhe riparim
automjetesh per HEC .00 5,001,600.00 .00 5,001,600.00
Koman
Sherbim per Autobusin .00 100,800.00 .00 100,800.00
AA487LA
Riparim Automjetesh .00 173,280.00 .00 173,280.00
AA957GV .
Sherbime dhe riparim
Per automjetin .00 268,320.00 .00 268,320.00
BC0037B
Riparim automjeti
.00 244,800.00 .00 244,800.00
AA901AY
Riparime dhe sherbime .00 267,360.00 .00 267,360.00
automjeti AA349AX
Sherbime dhe riparime .00 209,880.00 .00 209,880.00
automjeti TR2674N
Riparim automjet
.00 523,680.00 .00 523,680.00
AA145NC
Riparim dhe sherbim .00 553,680.00 .00 553,680.00
automjeti AA347AX
Riparim Auto AA736OZ .00 230,400.00 .00 230,400.00
Furnizim me Antifrize .00 152,640.00 .00 152,640.00
Hec Koman
Riparim Auto AA132KY .00 579,480.00 .00 579,480.00

Riparim Auto AA552RD .00 698,640.00 .00 698,640.00


Sherbime dhe riparime
mjeti SH9035D sipas .00 28,800.00 .00 28,800.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA145NC sipas .00 230,400.00 .00 230,400.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA150NC sipas .00 26,400.00 .00 26,400.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA053AX sipas .00 305,280.00 .00 305,280.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti TR2847N sipas .00 144,600.00 .00 144,600.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA014NC sipas .00 268,560.00 .00 268,560.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA348AX sipas .00 164,160.00 .00 164,160.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA146NC sipas .00 192,240.00 .00 192,240.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA478MS sipas .00 388,800.00 .00 388,800.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA481MS sipas .00 474,960.00 .00 474,960.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA473PI sipas .00 534,960.00 .00 534,960.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA478MS sipas .00 144,000.00 .00 144,000.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA147NC sipas .00 19,440.00 .00 19,440.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA378OZ sipas .00 336,000.00 .00 336,000.00
situacionit
bashkengjitur
Alstezo Lik Ft. Riparim 8,852,880.00 .00 8,852,880.00 .00
Automjete sipas K
4593/8 dt. 12.11.2018
Sherbime dhe riparime
mjeti AA324LA sipas .00 307,440.00 .00 307,440.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA471PI sipas .00 700,080.00 .00 700,080.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA472PI sipas .00 631,200.00 .00 631,200.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA053AX sipas .00 51,360.00 .00 51,360.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA605OC sipas .00 108,720.00 .00 108,720.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA736OZ sipas .00 192,000.00 .00 192,000.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA149NC sipas .00 67,440.00 .00 67,440.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA150NC sipas .00 41,040.00 .00 41,040.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA348AX sipas .00 146,880.00 .00 146,880.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti BC0037B sipas .00 143,520.00 .00 143,520.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti TR2674N sipas .00 231,480.00 .00 231,480.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA319DH sipas .00 197,760.00 .00 197,760.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti SH9086D sipas .00 61,200.00 .00 61,200.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA472PI sipas .00 68,880.00 .00 68,880.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA478MS sipas .00 144,240.00 .00 144,240.00
situacionit
bashkengjitur
Alstezo- Lik pjesor
Riparim automjete 5,502,360.00 .00 5,502,360.00 .00
sipas kontrates 4593/8
dt.12.11.2018
Sherbime dhe riparime
mjeti AA053AX sipas .00 288,000.00 .00 288,000.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AB280CP sipas .00 206,520.00 .00 206,520.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AA132KY sipas .00 312,000.00 .00 312,000.00
situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti AB146NC sipas .00 83,520.00 .00 83,520.00
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti AA150 NC .00 52,800.00 .00 52,800.00
Administrata KESH
sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti AA349AX .00 36,960.00 .00 36,960.00
Administrata KESH
sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti AA147NC .00 234,720.00 .00 234,720.00
Administrata KESH
sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti AA148NC .00 41,040.00 .00 41,040.00
Administrata KESH
sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti AA347AX .00 151,680.00 .00 151,680.00
Administrata KESH
sipas situacionit
ALSTEZO lik ft. per
bashkengjitur
riparim automjete 1,403,160.00 .00 1,403,160.00 .00
sipasn kon 4593/8
Sherbime dhe riparime
dt.12.11.2018
mjeti VOLKSWAGEN .00 69,120.00 .00 69,120.00
TRANSPORTER
AA347AX sipas
situacionit dhe riparime
Sherbime
bashkengjitur
mjeti FORD KUGA .00 41,040.00 .00 41,040.00
AA145 NC sipas
situacionit dhe riparime
Sherbime
bashkengjitur
mjeti SKAF KEID te .00 20,640.00 .00 20,640.00
HEC Fierze sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti FORD KUGA .00 41,040.00 .00 41,040.00
AA147NC sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti BC0760B sipas .00 189,960.00 .00 189,960.00
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti Autobus Indbus .00 591,120.00 .00 591,120.00
AA487LA sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti NISAN PATROL .00 136,680.00 .00 136,680.00
BC0325B Fierze sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti Ford AA481MS .00 231,240.00 .00 231,240.00
HEC Koman sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti FIAT SH9106D .00 194,160.00 .00 194,160.00
sipas situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti FORD EDGE .00 470,880.00 .00 470,880.00
AA736OZ HEC Fierza
sipas situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti VW Transporter .00 347,040.00 .00 347,040.00
AA447AV HEC Fierza
sipas situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti VW CRAFTER .00 103,440.00 .00 103,440.00
AA957GV HEC Fierza
sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti Autobus .00 547,200.00 .00 547,200.00
OTOCAR AA478MS
HEC Koman sipas
situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti Autobus FORD .00 500,880.00 .00 500,880.00
Tranzit AA473PI HEC
Koman sipas situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti Fiat Dukato .00 201,600.00 .00 201,600.00
SH9106D HEC Vau
Dejes sipas situacionit
bashkengjitur
Sherbime dhe riparime
mjeti FORD KUGA .00 86,400.00 .00 86,400.00
AA150NC administrata
KESH sipas situacionit
Sherbime dhe riparime
bashkengjitur
mjeti FORD KUGA .00 41,040.00 .00 41,040.00
AA149NC sipas
situacionit
bashkengjitur
Levizja 15,758,400.00 20,620,320.00 15,758,400.00 20,620,320.00

Gjendja 0 11717520 0 11717520

Levizja gjithsej 15,758,400.00 20,620,320.00


Gjendja gjithsej
0 11717520

1/1

Das könnte Ihnen auch gefallen