Sie sind auf Seite 1von 39

JNANOD~YA TANTRAM

sft 0

«qq')~ f'{"q)~

Sf10

~~c(~\"f~

frcl~T
:a'q~

r.ftiifilTfil~~!fi

~" ~

;r~ ~'-1' ~)a- tft;r'tT


fffiir(=f) fW~T ~'''"''
UR'tlQ I

~;a1~ ~~

qy~T"m

~"*"~

~~TlfCfi ~

."T~"TCi5~

~io ~"

,,~;nCOl "'~IilTti

",~,!q ~

~:

~~f~f~~
~, <m:fIJTdT

~: '"

WIT

fsrfctr

crem, <ITo

21/4 2 ~ 0,

~m,

crrourm

RARE BUDDHIST TEXT SERIES-~

JNANODAYA TANTRAM

Editors:
PROF. SAMDHONG RINPOCHE Project Director PROF. VRAJVALLABH DWIVEDi Deputy Director

RARE BUDDHIST TEXT PROJECT Central Institute of Higher Tibetan Studies SARNATH, VARNASI
B. E. 2531 C. E. 1988

Co-Editors Pt. Janiirdana Pandeya Baniirasi IiiI Dr. Thiikur Sain Nagi Mahendr Ratn Vajryacharya Yen. Wangchuk Dorje

Price: Rs.

15.00

© Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath. 1988

Published by : Central Instituta of Higher Tibetan Studies. Samath, Varanasi.

Plmted by: Ratna Printing Works, Kamachha, Varanasi.

~~

GI1:G: ;:~ m~pitiif<{T"fiT ~

q,\+f.if~~,)

~!llfa

~ f~<{iEfi 11-8-1987

~ Rullf

~ 3l~~R left:' ~ ~~ :q~~ 31'"fi ff ~F{~lfcp.r "fiT sr"fiTQFf fCfilfT iifT ~~ ~ 1 lf~ cr;:=;r f$6llT, :qlfT, lITlf 3l1~ 3l~'CH fcimm ff fci~'qi 5£T:G:a;:~T ~ liTlf fcr~Tlf ~ ay;:aif~ aTTffi ~ 1

~ff
fci~ur

f~,

crTCfi_ ~~

~it ifi ~

ff ft:~

an,

<IiTll":qifjT~ rrrf?lfT

ay;:~tf~ ~lf
lfllf,

'i,fl:tzrl lITlf,

aft~ "'IifiT CJiT fcrcr~


cr~;:afa~<Ii

an,

"'ITi(')~!ftif lfFr ~

~T CJiT fcilzrT

~Cfi, \VJCfi') mCAT ~t;{~ifil:r

sr<IiT~ qaTlfT lflI"T ~ 1 ~~ lflfT ~ 1 lf~ ~;:~ aTfa~q

5£T~ ~iifsmT

sr~Tqrlf lfTlf <IiTfcrcr~ot ~Cfi, ~:qifj

fcr~fu: ayT~ q~~<{

fq~~ <Ii')~Tcr<{TCJiT~
quf<{ Sf~~

qre{ CJiT fa"RfT aT~ ~~~ if~l @CfT 1 ~if f~aff "fiT a~6 ~ ~ ~~~ GI1:G: q;:~ QrTt-lzrTiififTr;HT SfCJiTQr;:fT't ~;:~ ff ~~CJiT ~ffT~Qr fClilfTlflfT ~ I ~~"fiT qTOCfiT ~
~J{~

ff

GIl:G: ~

ff

qfur~

lITlf CJiT~~

<Ii,ffl ~ 1 ~~

ST~~

~6

~tJ;

~it ST~;:ifffl

l'iT aT2~q ~ ,~ ~~

~1
~if~

fGA 11 ~~~Tifi ~ur ~~ ST<IiT,~ <Ii-~~lf


!-

3TTt-lR ~

~;:~ ~ qTif <IiTf<{~Rur fctitrT lflfT~,

~~~relf

Cfi1OJ{T1J~,itqre

~o 3165 8,

~o II,

~crrr1lTU

mA,

~uT 1 ~
~-~To

\iflf~T~ ~qT&JTzr \lfT ifi ~~~ <Ii') STfcrfffler I f~fer, ~ul 1 ~ i;flf~T~ ~\lfT

ayo CJiToito ~o 513 9, er~ ~o 19, itcrru

ifi ~q~ CfiTsrfCffufq 1 iT-"o 310 CfiToito ~o 31338, ~ qrn <Ii')srfaf~fq 1 q-~ffC~c II-184, &-~ffc~c ( 9-11 :q-~~ ttiR Q.~crT~ ~iif er~ ~o 20, ~lf~')

ft;5fif, ~tii 1

61'0 oT~if

itm

3lTtti

Cf(Yi

fU~\lf;:~, ~1

aT1tf,CfiT tJ;J{0 Gfto Gfto.

er~ ~o 13, itcniT Wifer,

~uf 1

m~fq)~

~o f~o ~o roo ~o

CfT'TO'[~T1 ~it fSTC ~~T f\if~T1f~ srfCf ~q! lfiT, .. ·aTitRCliT, Q;ffo 5£')0 Gfto.I-120,

~'ifT~, ~uf

er~ ~o 20,

ilc:rro f~,

) q~ if@ ~ 1 ffT~s6tfq)Qr ifio fao ~o roo ~o 1 ffT~ifiT~ lfiR"·aT1tR:<IiT. tJ;ffo Gfto Gfto-I-72, ~o f~o ~o roo er~ ~o 13,
~o

aTf'l! ~ I

ilc:rro refer, ~uf

( WCf ij ~fU6CT

) I ffT~fqj~

vi
~-d~a ~;:I!~ ~'f itCfl.lT 1!f'fqfij'GTWTiliiu iiffllH, do 143, q~ do 11, ilqru fffl'q, ~ I m~sfitf~ ~a faa \jo roo do I Gf-~ ~~ ~'f itcPit"'do m~sfit~ Eliorno \jo f~o UO I
~-arr1flT ~

142,

~o 20, ~q~ 26,

~,

~uf I

<fi101lT1l~, 21634, q~ do do fiifWfij' 5Tfa ~o fao \jo f~o UO I

~m d~~,

~q;:rmu

fcnfq, ~uf I

)f-rrTl.lCfiCfT¥

anmr~, ~f~~

~~,

do 13279, q::{~o 9, ~cr'frif"U fwfq, !,{uT I

G-~~G tfir~""~<fiT, ~llo qTo GiTo-I-74, q::{;jo 19, i'Jqru~, 5Tfa~o \jo fao f~o do , aI~~ ~ attlO'ftl.l I

llTilisfilfw,u

~'f 11 ~~~1 <fiT ij'~ ~ ~rcrerr<fT mv.r tim~<f aft~ wqrG:<f 'fi~ ~ ~ \jqVrCI +IT~ij' ;_:{;:v.r~ ~v.rr'f aIm ';!u a~~ ~ ~q! if@ ~ qt~ ~ I ~«ij'+Gfrer fC ~~ ~ fcmFll ~ ~ 'iiI ~crma 'fi~it I

~ ~~~ <fll ~<?i+l<fi~ril ij fiif'f ol.lf~lIT aft~ d~v.rraITil ~~l.lCIT ott ~, fGr'f'iiTf'fi 'fIll f.:r~ aiq~ f<fi~T 'tJ'iiT~, ~'f'iiT ~ll arr+lH tcIT'iiT~'fi~ ~ I ~~+I GfT ~ «;:v.r~~ ~~<fT it 'firlf~ fqiflrif 'fiT +IT ~ll er~qr<: ~~~, fGf~il ~T CRq~CIT iil q1Od'fi~. WqTG:'f atfu' 'fitlf ~:q~ ~q iil ~ Cfi~ ~ ~q ij ~ij' ;;r;:v.r 'fiT ~~
5T~a f<fil.lT I ~

PREFACE
The J;;.anodaya T antra which is of the Yoga genre of the Buddhist Tantra as of the three other classes, the Kriya, the Carya and the Anuttara Tantras, is being published here as a part of the first volume of the Rare Buddhist Minor Text Series, appearing in the Dhi review. . The text enumerates under wheels of the mind, speech and body the ten grounds (Bhumis) and the twenty four establishments (Pithas] to be reflected upon. These postulates precede the description of the nervous system and the numerous Cakras in the body. The awareness of the vital limbs is important in the comprehension of the esoteric system. The work further elicits understanding of the Sahaja-Prajfia Yoga, Vasanta-Tilaka Yoga, Samutpann-Krama Yoga and the PrajfiopAya Yoga with the purifying methods of the six cakras and the five sensory perceptions. The work presents a total view of esotericism, The Tibetan translation of Keeping in view these importance the to be published by The Project, We are readers. yoga, as found in Buddhist the text has not been found. work is included in the texts happy to bring it out for the

For the presentament of the text in its edited form acknowledgement is due to the following organisations for furbishing the contextual matters. a. National Archives of kathmandu, Nepal. Ms. No. 3/658 fol. 11, Devanagari Script-Complete. Ms-in Prof. J. Upadhyaya's private collections. b, NAKN. Ms, No. 5/39, fol, 19, Nevari Script, Complete, c. NAKN, Ms. No. 3/338, fol. 20, Devanagari 1.1swith Thakur Sen Negi.

(Ms)

Script, Complete.

d. Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, Ms. No. lVIBB. 11-184, fol, 13, Nevari Script, complete, microfische coPy in the S~ntarak~hita Library, Saranath,

viii

Preface

e. IASWR, USA, Ms No. MBB, 1.120, fo1. 20, Nevarl Script, incomplete, microfische copy in Santarak,hita library, Saranath. f. IASWR, Ms. No. MBB, 1-72, fo1. 13·Nevari Script, incomplete fragile last part. microfische copy. in Santarak*hita Library, Saranath. g. Sanskrit MSS in Tokyo University Library, Japan. MS. No. 143, fol, 11, Nevarl Script, complete, microfilm, Santrak*hita Library, Saranath. h. SMTUL, MS. No. 142, fol. 20, Devanagarl Script, complete, microfilm, Santarak,hita Library, Saranath, MS. No. 2/634, fol. 26, Devanagari Script, complete, zyrox copy in the Santraksbita Library, Sarana tho j. Gaekwad Oriental Institute, Baroda, 1\1S. No. 13279/29 fo1.9. Davanagari Script, complete. k. IASWR, USA, MS. No. MBB·.174, fo1. 19, Nevari Script, microfische copy in the Santarak*hita Library, Saranath, illegible. We are very grateful to individuals and the Institutes which made the mansuscripts available for us. I also express my pleasure for the work done by the scholars of the project in bringing it out in an accomplished form.
S. Rinpocbe
Director

i. Asha Safu Kusi collections, Kathmandu,

Rare Buddhist text Project

st({fICl"fT

Preface
~~~~ ~r"CI\iit"rddt4

VII

f.;;r~~ ~~
2 3

m-dq!ft6r:qtl:q~ ~~~T~
~~~~

~~
~~~~~~

3lr""6'lcihr~mtfm~
<'<

3 3 3
l

"q~~~iifm~fir~mswqr~m;;l;{J ~fcrqr~.qijil;{
"qrtft ~m'll;{ ~;nrq~:q~~fl:rsrfirrerT'I"~~ ;fff'll;{
c,

i:rmcrt ~~"

3 3 4 4 S 6 7 8 8 9
10

~m;:t ~1l!ma~{?~rd~I"ft3:

"q~R

~Hflijqr{r-<!~l;{t

~cr Clir:l~

ifTiT~ifi'Rl1Cliq~tmiji":

~!Ilijimqi'fTlWT:
~iifc;mr:l)~: ijT6~1:fmqijmrr:
q~;:crf(f{?Cfilft~:

~'l~q~ ifi'"l1:f)Q: smTqr1:f~:

~'lififq~:

qs::q;nAfcf~rn: ~CliT~orT
'"

13 IS 17

fqro~i~T

~ 'lq: lrifiTqll
~: ij"srq~l:.fTfq mif m'l)~lfT~

:q~~~ ~~I

~ru~3 =q ~~~f ~Tm 4lfi~Ufrq: II AAWltT l1~)~~T ~~aR:~~~ mTfiT~ f~qre~ ~T=t ~m~it err ~~ fcr~ mqst~s,!Cf~ ~~it
~~IGI~~T:

.. I

II ~
~~5

t:('I

~fij'i

~cn:ri: ~mq~s~fl1fu,
~. ~lO :q~~

sriifuqh~~: 1l=qr!~~~~: 18q~:qifi~ 15 ~;rmT I a~ lllq~

ijCff:1lri:
I ~

5IWfuqR~~s~fl.lfCT f~8:Wl" [f:q~J ar.:rij

'TqrSSClT~T~lt~~~1I

mt~ Cfc1411(9

=q~e:l~
q~~ :q

~lt+l1J~
mCflf'l14 l1~fcrcrTijq-

~Rf q~:qcr~

lllq~:qCflr+rRq~

"@:rrfUr :q

:q+f+rtij<:ttil $IICfl~+rf~\lf~ '

..

l"fcrnFt 18m~
cp)uf20S~
ill

~l

9S!tcr~

~f~I

mro
~

:q~rw ~ \iGl1~T

qmrij~:

II 2 II lIS n.nr-;:=+ q1Jl{1 Fc' GI~+rltql"'l1.~-qq: I 31;:cr~ . ~Cfi ~0lJ8ij()qT~~ccm+fCli: I


tfTO:-'Cf·'

~ell1~t:tiij~:qT:

~qRlt+rN~C{
~q:

ucp~sq~~~f~~~~(~):qcfi*lrfi25qij[:J~;f

I f~~CflT(cf;fi[W:u~

ftrTi

trRrraro:rir

~(W!) ~mij(fu")~crm 1!ffiT[o:rJIT ~ijf~q


1. ~-"f
®;-l8.~.iffOf

, 2.
, 5. <nf~-"f. if 'Cf iiI'. ,

'a:)\

<t+r: ~1"-11fi4"'(1~'
I6

~Neli:
~.

3. ~~-Cfi. iiI'.'

4. it

f.,ooa--Cfi. if. iiI'. iff. , 7. CfT'CfTc{T~-Cfi. if. 'Cf. 6=. "-1. ~. , ~.


CfiCT~-'Cf. ~ l1'.....

8.

11~-Cfi ~ "

9.

II. ~fu-So.,
14. ~-~. 17. cf\m-ifi

12. q5'T:fCfiWf-~.,
I
1 S. ~T~."f

10. ~"(~:;:rcrn1t-T:f.' !p'i:lCfirlH~q-ifi. 'Cf. "-1.~. iiI'.~.' 13. ~~.,


iiI'. Of.'
...:t ~

~.iff.Of , ~-'Cf. 19.

16. ;j1Z'5lij('3[I<J~.

if. 'Cf. "-1. iiI'. iff. 01'. , ~:"6= "-1 iff.' 'Ef. 6=. "f. s. or. ,
iff.

if. So. I '24.

18. ~-~.'

~'3R#-if. ~. if. 'Cf.,

iiI'.,

11~-'Ef"

20. Cfimt-So."-1. 23.


q~:<rT-iiI'.Of.'

iiI'. iff. I

21. ~cf-ifi.
Cfi~~<ru1i1rn-Cfi.

22. ~fcT~G'C{IZ'5I;;<nI-~.
e:m-6=. f~-if I 26. faSN-Cfi"

or.,

a;:g:m-"-1.' I

25. T:fIfil1rJfffi-'Ef~.or" +r~~-ifi.if.iiI'.,

~~Fi-So.

, fa~~.

ijC(:

q~~lf (~) ef.=cu1t qTll+iU~~~ ,


morqu~,
ijrJ:f~mH

'iTfuC(~

f?{~ll'Jl1lr.ll{l{u~~l-'{,
~~~~~~~ I

iif~(~) ~~
:qo:~~ qG5f~~~q ~CflT~

~(~)
l~~;f

:q~

\3"~~!Yl~wr~l{Nllo;~,
'lT6T

era~C'!~sNfirct

~~~~~
~q:q;:~tti~~:·

~~
~~T~-

lI~Cf~I~~C1ICflI~~ii~q~TR?CfiTf~iif8~Tt

~[~]f~~;:;rmiijifCfi' ijlfftT1iS:~C{I ~~)rrCfiTlfRliCfi' 6 CJirf~mcr~q'fll~tf

~fcr~im<f1C1{Cfi'

P.>iT~l{, erer: ~f"ifTUJifitf.:r~


~l(;%l{r~~mq(ri)

ij~!W-J~ij~crnrollP:r<t

~ [TJmfcrCfl-

85Tm~q= "~(~)fcr~enferrg;~cr~Tc( 8cr~aT~T@11N-

~q:, Cler:~:q~
~~r.nfR~

er~(~)~ IJ:cfcWi~lfCT6': ~cflffa[:J ~~T ~~Ifi'tlifilm 6T~r, ~~fu~~T ~ijrm~q'f ~~l{lf{I:'

;:rrtT
~~,
~~

~T

I qfill=f~~ qfill=fiff6[:]

~W-I~

~urrmij~mcrWi~en
i{~ATl=f"T~

.,m
I

~f~~~ ~Ofi{fcr:
~~Jj~g;i
11

~~fq~r ~~rijt!'q'f

~fT.roft
:ql0

9~[qJ

wTCJi[r:]~a,
1

~CJi)uT'I q~

«~~

sr"~CJiT:

cftNf:q:Oq~r qT~(GfT~)

:J:q~:~~

GfTNf:q'ctCfi~~CJir: I

sf

18 ~ <a

tfa q~l~~.~ 14:~fqCl\Sr~faa~et f~t"l)c6~~,q'i f 66: ~ ~ a; art qy ~t tt m Cfit Gt Cfit ijij CJit ~1'r Cfit m ;:f f« mr GITiiff&1muT ll~o:f ~ ~ I Cl6: ~lf~qf~f«~~cmlf~ll8if~~o:ijq~ 3f\5ITifrit 5T:qQr,
18 1& ~ 111 111

I)

~I ~

11 ~

~'.I '"

., I'1'1\'~

~~flrt

~etl~m)if~

:q1l6f~,

aftfum-~mlJfcpQf ~r~-

(~).4~~qw~
1IfiVcr~ ~~

U~Alfi
~«T I

5Tlfrqfcr(m) I lffirCJilii
~Rr lIII~~flH~qt~~:~r;r~
I

~fCfCtiG~(~)
I

L ~-'if. I 2. ~-So."f. I 3. fm'l":-<Ii. arrfut;r-~. ;nfu!"-i>f. if. Of. I 5. ''fiTfu' rrTfre-<li. ;r. "f. Gf. I 6. ~,~ 11 ~-Of. 8, <rG.ir~-So.
'T. ~. 9. I
I

4. ~-'fi
I

n., '~~:'
~. ;r. ~. I
I

7. ~fi:m--<ti, .. ..

9. ~

Cfiq'-Cfi. So. Gf. I "f. ,

10.
"f.

'<R!m-<li. \.9'. tl. ~. So. 'il. \if.

12.

"R!~-~.

13.

~-s20.

~. Of.'

1S.

!:fif~.~.,

~-505f.~.if. I 16.

''tit

sm' ~

14. m'"-5o.:;:J., i5ft~ 'Ef., ~-i5f. Of. I fGfqlj~: !fTO:1. I 17. ~-5o.' 18. Sf-50. 21.
if-50., 'O'e!-. ri-"f. I

\if.'

11. f6ct;t~.

19. lIT-5o.:;:J.

\if. ~. Of. I

~--\.9. 'il. I 1,,'"

23. qre-5o. I 24. ~-<Ii. \.9'. ;r. ~. S-. "f. \if. I 25. 27 • I~, ~ . ~.~,.~ ~II~-Cfi. ~.q.&.9.~.H.or. I

qm1. I

26.

'm' ~-~.

22. ,*-5o.
'.:lI

m~Tcf{rqT1{Cfiurl~~~q~ ~e~ ~m

~TifTiT

fCl(~)~;rmJ ~i:rJQ~Cl~STm ~~ ~~T


FiT~:

atfl:rcr1tfTam:~~T

2qcFfTtT

~~U I

~(;flcmc-q~
f

~cruJ

CfT(lfT)~q~~~~gtjT8cf~·~~lJCl"~ ~T~~~lJ~Tifl!'f ay~RCfi:


8

:q)~~tT

I I I

~qq>J6fct~~~8 CfiT1{~Cfi~ Ilf'frrr~;mTI

I f:q~:q~ q+i R"" I~

~'U

3lfelCl"~T lJ~T;:rril ~rqc{T I

ani ~'f~

qG3t\l1~9 f1:r~q~ +f~T;:rrit +f~r~T

Iff"!f

!:I"~TCfiU 1 O~f.:r~)q~T;:rl!

+TWCl"R~Wf~T
1

STm'frm Cl"T~ ~m I Cfi)~~ ;:rrfu~~T~P.1r I

cmT

Cl"~CfiT~ -~~+fT~TCl"~ 18~~rhwhrr'fif I


C\ ..

»~~~T

~fu

'3tfel~i{ ayfq~ijT-

Cfire'i ~ ~iTll1 Gre'~T18


~I

m~~

l'~mrT'fCl"ffi~r ;:rTtT ~mrr ~~~q2;~(~I)~

~~I'1r~ ~lJr+fr~?ft I ~~TcpCfiol; Cl"G3t', ~ w.:~)~-31f.~l 're1:tA~_18 »°'CfifT'fTtT ~CfiurT I ~ifr~

mifT;:c{~ fmrrrfT~r @lTFf;:rr I ~fij \3"q~~~~r~5I'~TS;cqT~»1m;:r,{, ~ CWI!,:qijii{ ~if -ayr+f_:qUlJ~lfmif: I , ~ij~T q~~~rIS ~ ijfWllTm~»·~~q~ STfiJTtn;:r~ ~r~ I ~ I
1 I iT. '<f. I

itf

~irlJ19('ll11)

fcr~qr&rt(m)
~

if~TGrffil2 ~q~;:rm:q~ d'iqG:q)~lf1i1q~~ijq~ ~Gr;:rm

, ~~ijrm q~~
J

~~,

;:ri1'1i~ ~U~~)~ I ~a i:rinrq~~+fT'1f~qr:jT

~iT~
'3'~1qCfi'{

W'~rq
~-

~crr;:rr~r :qijiqf+fUTT ~ I

;:rif~(~)~~' ~r~~)~ ijffiOO ~ciTu I ~ ~ijsa~11I ay~~ ~OT;:rm ~ffi , ~fa ~~ri=f ~qfcr+rfl:r;r~~Rmr~
1. ~~. 5. OOT-Of. I 8. 11. f,:r~~-Cfi. ~~T-'<f. ~-'<f.
iff.

iT. So. "f. ~. 01. I


~~;;;{.fij'W-Cfi.

2. q"U-:;;r. I 3. U. iiff~-Gf. iT. iif., I

'g:<it' ;nf~-Gf. I

4. ~T-~.~.

6. ~a-: qi '+rflr' qc;r' ;nf~-Cfi. ~. iT. "f. ~. ~. iff. Of I ~ iT. iif. 01. I 12. ~-Cfi. ~ifftT-"f. I I

7. ~~-Cfi. , 13. 19. '~'

fufi-~. ~. I 9.

I 1O. 5T+r~-Cfi. ~. iT. iif'J ~-'if.

'llfurtr.,

~. ~. iT. 'if. ~. iif. I 14. ~+rn-'<f., ~-'if. I 15. ~5T+rT-'<f. I 16. ~T-~. I 17. '~flr';nf~-Cfi.~.iT."f.~.iif. 20. iT. I 24. 18. ~-Cfi. 21. ~._:q.

So. "f. ~. iff., CfiTf:;:~-Cfi.

s., fwr-iif. I

a-'IT-Cfi.iT.iif. I

I 22.

~T'if11G~~-

Cfi.iT. I 23. ~~l[a-T-Cfi.

wiJ1i~-@.

I 25. 'I~~-Cfi.

iT, Gf. iff. I

+ru ~~lf~~T:qfficrl!q~T ifOTA'Tit :qijiCffcr;;TI 8~~afllt~~(~) Cf~~~~fu'9T4Cf~ ij"+rRrit ~TCfTliT I ~cr ~W1~Ren:Jit'Ell'ffi;;q~fqD~T'lli ... 1 ~fcr Cf)TlJ8:qijif'lliTur+r ~ crrerre4lf.taf.:r qrCll~+r~: I ... I ~lSft ~qro-~~+rf+r-~~q-rWrerrfar~Tq~ I ~~cfID~ ~m;;rit CfiTCfilBfT, ~falur;;mr-~rHID~ 'C!lu;;T~T ~~, ~ q-f~~T~ 8Jfl"~;;Rm ~T;;T~, crrlJimfT~falU1ID~ af~;;~T ~Cfi~r~T, ~n+rCfiUTJT~ ~qerrU 8 ;;Tit If+r~T7, OOurCfiUT ~~~ :qijir.n~T lf~ffi, c::falUJ~~ CfTlfoit8~=tiT_

~OO

If+rti$, CfT+r~~ ttm~ tCf~Tar~al.,m lfql1~;;T 1 ar;r ~fq~cf Cftrl'~-CJl1=fqT~flfrit~~ q-~qT~ur~fe1OTq-~ "" ~ 1 zrT 0 ~rf~zr: 1 ({fe1QTq~zrw ({fe1ur~q:;(n~Qfcrrq~<fCfi~ ~aT:

f~T(<<{T) ltTFFm(<=lf:)

mr 1

~T CfiTurcrr-

~~T~+rT~fi:."lf ll~~ ~rGfitcr I lfR Cf~r@'~ mqq~etO:lf&i- 1 1 fcr~q~~l 2+p,f(<=er)q~~~ ~~l!C::~ ~;:~~q13 fcr~rolf er<=+r'ellm f;;u~~ 2ITq~ UOO~9)~qtl& 51~TtGf~t18 ;;r~qt17 Cf~qrU@ ~TCfitcr I a~ ~~(~) f~~~qrffcr~ftCI~: ~~T?1T ~fTf:S<fTl :STf9)<=lfrfc:::srfCfi;;Tfq~Fnl s
\l

fcl~TOlf'irir=cfijiro:crcifcrolfTCfCfi +r~r~T;:f ! (\~ijiijeJ~ lfrq~~~( ~) FFClitc{ I ercr: 11 ~Tit;; Cfr~l!~TCll ~~~ 11 ~q]lffit~Tc::itc! I :qTf<mt

-qffi"1.~h:f~Tm+r~~~C{ I ~m)sf~lf.cfl'li'~ ~ 3T~cr~q~~+rTcrcf~


~iifT, ~ ~:,

I~

ij" ~1iaTtGfT({ lfu I


~ti'l~iit~q'$q1::qrt~+f)1::) I 4Eq;gIlq:
2.
I ~-~.6=.~.i3f.~.Of.,

tfcr I 8il't~)(q ( Q)
~.if.

1. ~--<fi.~. I 4. ~@"_:q. 11.


51'. I ~.

if. i3f. I

s. Of. ,
~-Of.

~-'e.£.
I

5.

6,

~-~,OI',

7.
I

cmt-Of.

3. ~--<fi'J I 8. ~~--<fi.

~~.i3f.0I'. I 6=.

9. ~

sr~I4C1(<1.-cti. I if. ~-6=.

10.

srmwf(ulfT-"'.~. I

if. i3f. 01'.,

SIl'GI'mT~-'e.£. 16! ~~.

~m-~. I
if. 'e.£.~, i3f.~.

=<r,
~.
,

=<r.

12.
I

~-6=.

=<r.

13. '~'
i3f. I I

;;rffir--<fi.
if.~.

14. ~-'e.£. 'e.£, I


~-Of.

15. ~-",.if. <rT6~-~. ssfl4~Y(Hh-~"

17

;;r~R!~.~.
if.

if. 'e.£. 6=. '<T.,

18. ;;riT-=<r.
~«-6=. I

~.
01'. I

6=. 01'. I

19. ;rr<i--<fi.
-cti. if. i3f.

20.
I

?l~~W:r~-~.

21. ~
I

sr.,

~1Jf-6=.,

22. m;;-'e.£.,

23. ~;:i\,-~.

24

.~_:q.,

s
~ ij~ ~

l11m l11Q'RT ~.
~

zit~

Iftm:lJ<{

~TCflIQICjfg;,!

II 3 II
I :q II 4 II

fij4iJd ~~" ~~sftr 1~ql(U;1(1I~if lI1mutI(1Ic~('+lTT~)


ij?;fT

mrrcr:

1I=titffil{-

c01:8~~t ~ ~~~ ~'l: I ~~ g cft=t~: ~ elfT'lqU ~q: II ffOmmcr f~d ~ f:q;:ffiJffU;F(c!lq~ft II , ,


.

5 II ~~

3T'iT4q~iT ~lfd
:q~lf( :q~(ijiTfUr) f~q:

~R:,lI,~qFf ~~~ct fcnHoq ~c~~


I cr;r

'nf+rl!~ :q~:~fuG:~lIfcf~

~ffifu:q~fC!~>S~JI~~T ~(~)~:
~
~l
O~

err

:qg:~ft!~

:qg~r.rt ~)~~~Cfilut fqf:q?f f.:rmUf:q~ G:~:q8

CflCflTOOR ID"f'!{~mr~S:~'lTf.:f fC!'~)q~~Hf'l iITf?I~iI'q~rn~q


~
~

m ~ ffiiIR~,!
~~ll

5PlTfcr~ mCl'itcr

iilSi\l ~lff:q~ af~ ~ ~t;IT qf at ~~;~aT 3TCll:q c cr q ~ 11~ m(m)·


I ~G:lf' 3n!8G:~ :qi1W

~mfct~q
~T* ~

~cnT~ "qTCIlfcr I Cflu3 ~~~~~aTfC!'~~


I

crrl
~~

Stfts~~·

~~~

af~ ~

~)~~~n:T Jfell HctCfiT~

mCl'ilq I fmfu
q~~{Cf-

~~~mf~~r
~ I ~~ G:~

~~~~~eTUfM"~T
Cflctm:rfc{irTf~ir~'lTf.:r
8 fqmcr~ I

irlf;sr~~

tlq~~

cr~qf~ ~T~~C!'U;:r1~Jfa)
qeiJ :qijiirit

q'b"ll

18~CfIT~'lT~S5('ct 1 'i f~l

1931l1C!'TS~:-~cf~~~
1.
~-<Il.~. \51".

~ctrrot·O

U~CllT<fl:ifa I

or.

I 2.

Cfi.~.~.~.'<T.\5I".~.or.) ~m~-s:, (:;r)~ an<rfuT1f+fTlf~ an!'t f<PiTlRf~>n' ~~f1;rCfi: q'fO:-~. I 8. ;f~-~. I 9. ~T-<Il., WlSUfT-tT.51". s., \ 1SUf-s:. '<T. ~. I 10. '~' rrrfur-Cfi. ~. ~. 'tf. 5-. :jf.~. I 11. 1iJ:-:q. or., ~-:jf. I 12. ~~-Cfi.~.~. il'!'. I 13. '~m;:lI'5r~mh:ft<r~m ~If.qf<l~~"'n' ~~Cfi: m;:-il'!'., 'qt' rrrf~cr.-;;r. or. I 14. ~':-il'!'. ~. I 15. '«~~5-. '<T. I 16. ~-Cfi. ~. ~. '9. i5f. or. I 17. ll;('qf:q'-tT. '9. 6. :jf. or. I 18. '!:TT~~. ~. '9. 5-. \51". s. I 19. 3{q' ~r-~. '9. 5-. '€f. I 20. f;;<lhor~-:q., f'f'fi'li-Cfi.~. I 21. ~-~. '9. :q. \51"., ~em:-or. I

SIl-<fi. ~. I 3. crli-or. I 4. OM' 1f-tT.• ITU-'tf. I 5.~ll!;ID'~-'<T. I 6. ':q' i'fTf~-g. \51". s. or. I 7. I~<{iis~.

lcrCT~' :qg;~:q~,! :qq_t(g;~):qCl~ql;


&lOT-3TA~ ·tf{fli '1~ -fcr~~-~~T'1'~

lJ?;JT~

fcrmolJ
-

fcrm-~-~~- ;r1lf8 -amfl"CT~- ~cr~~6_ -f.:I'ffl"CTTB fI ~I<8f.j) -AIS4"'1 fcrtfTCifi-

fI~=sjcr~~ -~CTTCRCf-~T;:rcr~ -~ ~rm: - ~fI(>lHf.:r-~~ftcr-~

-~:~-UCfffi:o -~'

~-fi:rUeT

- f~:;f - mCf~II-3l'T:qp:f-~ - ~~T


-

~'7-lRcfro

- ~cfro

-lfrqlfto - CT~-~-cf1iflT~-fl"rm:-lJCifiR-~:q;:rT- m'i~~T-~T¥T-~CTT


-qlJT
-

fITfI'~-~u-crro-Cifilf~ ~·~T-IDtf~"~-9:CfT~·fI"elJT~

~r -3T'1fm:Cifir~T 9 -ifqr - ij1lT~

5fllTq- ~~~~

-CfTUar«T - iiflf~T~ •

CfiTm-

mur~ISIT
..

..~tf~I1i[-3l'ef~T=;rT;, ~(q-fuf~~

- mlS;r -

aitW:rT'1'''iifT~-~cft~-']!~ro" Cfffi-ftf:a--~lSfI"-ijf.:'i4TCTr;, ijqr-\3'tf~ u(m)eT;:r'fI"~HJrel'i-9:tefi -3TTtf-ij;jf·~Tq;-~ -Cifi~1JfT - ~f~\3'Qe:rT -~lf)q-3l'1lftq-Aznq-lt~q-~fq~~


1C

- ~[Ttf -

.. 3{tf~ql~rCff{-\3'~~~-:qg;

:ijrq~f<:r~rG[I

~'lquf4TcrCfuT-~~of-~~oT-~CifiT~-31~

- ~Cifi~ - ~1iflT~_Wl1_"tJTllijji:rm-m.~ ~-"I~~~~\~

CifiTf~-m-~-~q

f;:r+riur -

fIW~~-lfCifif{ • ~CifiT~ ~rm:-cfCfif(-~T~ :qg;~~ fCf'flT&f :q~«iTiifrll


ij"~~lf

&l~-cl~-m:-Vs::-tflf-aro-~ra:-4TCTr~-tf~-31rCifiro-~Cfm*l ~ ~ '~.

qcf ;~"f)fli :qg;~lffCf~


~: ~iif~ ~cr?f1lTCTr; 18~cfiSll~crr; ~rfutm;:r14f1"crt~~cr
1II~~~~

e:R~

fq-

cm:lJ)fq<ft;rQs~<fiT~tJf mltj :qiji:qg;~zt lfrGlR~(~~)

crT;
~-

itc{

ma

I cr~
lll

f:q~

~rq~C[ I CfiTlf:qg;~zt(lf)~Tm ~~ i(~RliitTq"Tq),,:

iifrlfffl

~fa ilT;:r)qql'7
3{~ ~lfliFT

,,=;tfct I

EflUOr~
'1T~~
~~'1'

cnir'1T('1') 5fCfirsm~ ;:rTf1:rflllS~lfCTT ~~q~Ssf~TCffi ~,ffi~(e-cf)1i~ Cifiuotfl[.:CllfCTT ~mcr~ ~olmlT

1. CI"'f-s-. I 2. '~' ;;rffir-ifi. if. ~. I 3. llTm<t-iJ'. ~. So. '<1'. I 4. ~'1fG-or I 5. ~ifi. if., ~-'<I'. I 6. ~~-ifi. if. ~. s. I 7. ~~ifi-~. '<1'. I 8. f;::rf1:rm-s:. I 9. ~-iJ'., i'fl'f+Ri~-~.1 10. m-'<I'. I 11. 'dQllj!>I*lI ~. if. '<1'. I 12. Cflm-ifi. if. I 13. tr~ifi. if. '5f. ~~.~.~.

sr. 01'., ~sfrtlir-=q. ~.

14.

f~'1#1I'1~crt-ifi. ~. if. 'Cf. So. '<1'. '5f.

s.

15.

m<R

'5f. or., trroi-~. I 16.

?N-OT.

17.

I~'

'1'ITfG-:q. I

€A" 5litqp:r-~r~GJT-v~-31lf~Cfllf~-Sl~'dM{SbfiI~-f~"l~r~-cr(8l) ref{if~-\3"~~muwrt( lJ'f)- mntfM¥ifor ~t;:r~~ q (¥i l$!f~?ffd -~+rf¥i~-~~Cflr~-ctt<m:atctn1:-mcmlrcr-~lfmiIT(;:r)-qr~91~Cfll(Cf))-~(~)ij1

'lT~;:rr-~tffflfiFlm"-~;:rfq~~~C[

+rel{llr ~ "lrNCfir gl{iiqCfi~rSm~~ ~~f=crD~ ~~~f,:;:r+rr ~qr;:rr ~~CJf~ftqr~(ql~)ar epfCfiTlJ'Cffc1i.r:q\9~qr ;jff;:r~rflfCf)f I ~ ~ ~ fum ;:rr~(:) I ~ ij~~(?) ~: ll()f.:I'1l~ ~ I err: ff~8;rqqf(0ffiT v~~ I~CflGlfiilcrr ~~~Cf)flJr~[:] 4~~~(;:'f)_ mf~~CfmcrT ~tTN1~~C[ I ~ffCfiqf'fmll
+r~ lJrcr~~ fcrlSq8 I RtTcl 5I"~Ttrr:r~tTm:(~I:)

~cr'

~qr~~

ffi ij~~Cf)T f7;r?! 8~( CJ~ffiCfll~ ~m Rijo~qq: ) 1IF.r~Tolf)~~q~ ~~(~)~)~CJ:1°11


\jCf~ ..

II ~ II I
\9 II

~Gf f~lJ aCfm ~[: ] w~uft~ 3iurffiT~(Cfl1~)~ ~ I aci'r q~'Cfrc~OT f.f:~ClJ ~~tfffi"ft ~~~GfT'ft 5I"~~Gf srmlf ~. ~t~iji~r1 ij~CJf1 ~~tfCJf1 ~crr ~ct aro~tt<<< f~~ro:~ FrtTClf ~sfct~qNur ~ ~~~Clr~(CJtm:) sr~~~ 8l)f~lfA;:r fifrklJ ~':l~Gf 5[F.rJrtf~~ltc[ I ~ ~ P.1CFm efI1_~(r ~:(;:ffi) m~(lffir[1J
--..--.-.-- ..--.-----

cr~l1

~tf:vfiqr(qt

)~~Iffil'i ij~~ij~crfl1Jf11 ~cqr ~-

1.
~-1fi.

a- Tf:-Cfi.
ll. So. I
So. I

~-Cfi.

7.

ro.

'" ~~a--~. '<1.

~. if. '<1. So. '<1'. ~. I 2. qrf~ifi-Cfi. S:., ;;fTr:rf'iffiCfi-'<I'. 3. fc4<lcr-Cfi.S:., I 4. '~m) ;ffi~-Cfi. ~. if. So. ;;r. I 5. +!1'1(11+!<fi-Cfi. So. I 6. ~~.,
So. ;;r.

or. I 8. fcr~T-Cfi.

So. I 9. fcrfcl'illt'INI-Cfi. if.So. ,

~~-Jf.

sr.

01', I

~[1J

ep;rflTcrtfCf)~rffll

'CJgm~~D'fCf~r+r~cfet fuf4~fllmID mCf&ffcr I


""
~ONTq~if:

I ~Cf1l~cr(c.:c)~'f: ~rrmCfitcr I ~Cf+r'~"!f~~ij(cr)s)f~(T~Cf +r~fl!insq~

2;'n:rr f'f1lTur~ W1CIT,

~f~ ifT")~~ ~~~SlifT~)f(fq(tT ~) f~

Cfiurn

Fr+rTur~~
t11fqiji~
~ffi1lfT ~~I

~CfW..mqTffi(f~)
~GR~qr~ur mGf~cr I

~elcr~crt fcr~Cfir~qt srIDlJ.cqc~


Gf~Far~~~ql~ U~~ij+ITq;:;:rr~-

Cfirf~f~EJ~q(J)'

ij(U)~+~ uro/cn-(~)
~

o';f ~(UT~rit;:t

Q~~TCfiro+rrct

..
'if~ il'T")t~ q~;"f~~~~)f(:
1I~~Cf11) 6:;rr~~Q{ Yf

lIliJ":
f.:rlr;ft

ct*olf: Gffite1:fT;:f

~~ffi

I
II ~ II I

o~~
'l

f~:q,,~
~
~

'l:q
Yf
ij'
~7

em~~ [:]

~Tm

~fcr:

'l :t:f II ~ II ['l ] ~ e1:fT;:f 'l +r06~ ClIq 1=4''1~ I Frll'lt: 6tft3 ~T ijq ~: II ~ 0 II

srfu+rT~

:q

Gf~~r'lt ~lI[:J !'~T({(~)~qfcr

a-

ID'1"ltr?f 1 O~~T fug~ 1 ] +rT~~) tTlFIrqq: II ~~ II f.:rf+r~ f~fu ~rofP::rrf.:'ff+rD'rf'f H ~ qo::q~T I am: U~!Fl( )~cr 1 30Tf'lll'TftT(tTT)~T(UT~oij'T II ~ ~ II ~ sr~lf +rUf-qCfiTCfir~ ~+rTCfiT"( f~cfr:f';fill I

crffilt

~ToTCfir~
u~ffi,*
t

:q~~

iftqq~C(

II

q~:q1f ~ ~CT

f'f~~

tTtTUTij'f.:'f+rl!II ~ ~ It

q5:~TCfirUlffcr
I

1. lfR:r~.
4. 'ON'

2. llc<:ITElfd"-Cfi. 18.
61".

if. lOT. So. ~. ~ ••

ifTf~-l..9. ~. sr., ON'T"{-iT. 6. +i'I~~. I:f. So. , 7. f~-Cfi.


s. or. I 11. <:ffifU-Cfi.
I:f.

s.,

3NU-'f. 8.
I

~qqlfd"-'f. I 3. ~~-(3. '" '" 5. ~T Wlfa- +rl<tTlT:-<1i. 9.

I:f. '<1". I iT. I:f. So. ,

I:f. So. I ~-iT.

~lTI-if. I

it-6I"~.'
So. iif. I

i;f.

s.,

12.

~TfYf-Cfi.

10 Qm"-'<I".~. 13,~-

ifi. iT. &. Gf. ,

~+l1'l!. mflTrrt lftiT~CfR! "~T~l{rw:rr8 fuf;g\lfTlfa ~ ~: fEfi ~rr: fu~lf: erll:T[:] ~CI~EfiR"lJ:
~Cflf~a:
1

II

II 14 II

I
I! 15 II

aWmrr~iTUfT~rftT
'" ~PHSfRf '"

~~ID~ln:6~

{{QltC{lSq ({,~q~~llltT:

3T~ <!ilSUfT~~lft ~CI+I~r( ~:) I

cfT~c.ft=(W~\lft fcRe~
~~

~NcrC{
.....

~T II 16 II
I

~~~T

t".

~Cf~q~

:q~: +I"~~:

«'l\iq
~

qT~fif'=lfT

(<<it)

f~ijT

II 17 II

ij"~ffi: Hn~( ~:) ~fJ!fl:I(l)~Rr ~~ I l ~tiCl: f~fu4 ~lf=;ffi~ crt+lR~ijfT(\jl[T:)~~Cfffi:1I 18 II

CfTm~mf6
3TCI' :

\ifiTC{

~cf

t~CR~t:r~

cwn-~II

wrtfur

EfiqifOJ

~ ..

~T~

CfPtrr qJflJfilT 11 19 II lfFIT qTq~CfT~meA: I ~qlql{o/{r~il~ ijcf~r~Tfcrqfijfcr:


II 20 II

Cffq\jffqEfi<:t

filcl[
If)~:

~fcr ~ fh.~lf
f~~~ qs::qtGJfq :q

fcr:q=tq ~t:ifTN: ~~r

titq'l

crcq<::II 21 II II 22 II

Glut,

fcr:q=t~EfiquiGJC{ I

f.:rfqCifi~+I"Efil ~CfT ~s:ijfitc{ EfiT~:qCfi'{

If)I7rrr~=olfClt rWTI ilTlfct q<:if q~q I '" .. ~\jfff~8G1l@4!wrf~: ij"~\jl[T(\jl[):q f~'elRa: II 23 II iiCqTSm ij'Cf~lf
f.irtTcr+lGJ"tCfm:
I)

~T'i:l<t ij'Cf<:ri
I

~~ ~oli ~!cr(a)
aijTtlf

fCf'el(~)Cjl<:fq+l"<:(~rO ~fiffcrecf~l1

~cfij"~Tff:if~~l[~~~~~tq)TcriTT~T

cJRT: rQ"T~~Cfir'm fijijf~Cffu~cH anc+m):ifT~t§\qT: I' 24 II .fa ~t~)qQ SfilTql~ll)tT:


I. ~~-Cfi. I 2. ~+T~-'<T. I 3. il"r'filJT-Cfi.'f.'Hr. I 4. ~f,[-<fi.~. I S. iffiT-<fi.~.'f.'<T. 50.~. I 6. c:n+l:qrfr~.~.Of. I 7. fil\<i-G.Of., ~:~. I 8. wi'JWT-Cfi q~-'f.,
I

9. ~-Cfi.~.'f.s:.:q.~.~.

I 10.

~-'<if.

I 11.

f~~~~~.

'Ef. ~. '<if. s., ~~-'fi.

'f. ,

10

ON ~:qijiPf~;r~-

fu~;r

fu'i~ ~~
$fT~~1

~i:?T~:q

Cfi1J~

~lJo:rTnrCJ: I
II 25 II

qaq :q~:~~Il"'mn:{
all! mCJCfi~~olJ~~ ~

:q~~~ ;fer ~~o:r'j ~~

~fuCJ~ I

~:q

8~lr zy; ~
" ...

:q ~lCfiT~ Q\l5l'lJTflr;:ft
"

ciCfiT~

~m ~
6

, II 26 II elJTCCfT

Il~:q~

qf~ctn-fuCJ1i I 1!fG::qiji: ·l!fGqcTCfiT~1i~'i~~ cr~~:,


~5 Il~I~~ ~qm~

aTe1)~:,
I
e

3TliT~:,
~

-.:I""

I CJ?1~-

cfU;:ro:r:, ~~:,

3lf;rCJT~fcr
.::r.:::":r=rr.r~ -~~;:~-~e:'1I~~-

~q~-I':~~CfireT-~Cfio:~l
I I

ij"ill'1~¥~'~

~8~TCfiT~.(~)
~~~~cr~

I)Pfmo:r~~-3fTCfiT~-crrl1~~-~1io:r:-~=sr-~TOf-CfiTlf-:q~
ti[~lJ-

a\jfl~~-a)lJ~l~ ~

~qmqi!.1 ~~-~-~~-rrnr-~~-~

~cr ~~~:

I enf~~ulO_~_
I

q'G;ft-aro

11

-~):q'1"T-m1iCfiT-q~T ~ I~
~r~~~~TTCfiT-(

~null

~fcr I ~-iftw-~-~m-~"-

q'Q"~TiT~~~:

'Cf+f1e:lJT;r~mr;r
~iif~~~UJ 14'i~t-olJT~o:r~]15

~rCfiT~i!. '1"To:rTf~+rPfuf\if~ I
;;r~~cr;:f ~~~

q)~sr~q",fO:scrlf_18 II

18sr~
~~;:ftqp::rij"~ ~ I

II 27 II

ON ijJ~rcrifTw~'1"T arq~

sr~q~
1ie:lJ~

m~~\if6T

II 28 II

cpe:€?I~ijCflI~i(~T)

~;:rT

~~(@t)

€t~~ron~ GiTNfq~~m~ II 29 II m~T ~(~)fcr~TlJ(aT) ~~prr<r.-ffiflrOfiTI c;; sr~ ~"IGlo:rT wwo:rr'm~ '1H-sCflI: II 30 II ----------------17 e.......,;ri..

1.

~1::;;:q1~?;-<fi.~.~.~.\if. I "if ~ I

2.
I

~1Jf-~.

3.

~:q.rltT-<fi.,

;;pi

<i ~ -{_ "if W<tiT"lf't'9. \if. I I I I I

~. \if , ~

q,;;r<n-'9. "if. I 'ilfur-"if. 11. <ffiT_<fi. I I

4. "tfIti4'Uj4Cf1I{_<fi., I

=<rni-~"

q~'tli!ICflI{-~.

5.

f.orcr-<fi.
~-CfI.

6. '~'
I

7. ~-"if.~. 12. ~1-"if.

8. q~'if~r~-"if.

10.

~-\if.or.

13. ~-Cfl.~.~.'9.~."if. I

9. m-\if.~. 14. ~-"tf.

1S.

~.tT.'9.~."if.~.

16. ~-\if.~.

17. ~~

--------~------

i1
3ffi'
~1

~l(T~T 8l()Ao:rT~T(~:)
5

~Tfij ~o:rP:JT~ ~("{)~

..~ (lq.lI: 'I I @TIlo:r;:rf " 31 II


I

ffi ~

~ctT·~ffi: ~~+nf~ffi: f.fifTforctT Cfi'FrSl'l()

mfFTCflT~i1T fd{'l H:51l(T (fficrm:) ~ ~hnm~tl()

'Sf'elRT lIT ~~'11 'l11~~

'1Tf ~CflT: II
8

32

II

01:
I

~ffi
~T Cf~T: ~fficf 'Sf~~Tf fcAT~)
5Rl(~
8

er4~ III[:] ~fcr


o:rrfuCflT: ij'qT: ij'~~ijJTCfT(cf)

ifCf: II 33 II

~U"{~"{oft
fC[1l~ f!lUGTfficf:q

~qCfrc'fCflT: " 34 ~crffi I a~CfT'fl(ij'ciqr ] f.;&l~~!lcr:

Wtc! fCrut
~ f.f;fa)

Cf~ifT~fEf~l()it;:r

II 35 II
I

~~ft![: ] ft~fcr[:
tcrT~

CfTqtfTcrarc:t
~~~
1

>rcrcra II 36 II
I
I

mcrltq:
~

fcrgfcr \i :qiji ~ ~ fqfq


~ (1~oo:qiji' ~

9ilff.f~ijiJr ~~\ilf

Cf~T mcrit~
~:q~

mer

tJTcrit::r II 37 II

ij'l='luT \.9T~C!
'f'Ol(~
~

!l&lT~ ~:;:q~
1)

fugfu II
~

38

II

o:rT'+lJ'mT iji'f mcriR{ I


srm!lTl(~ II 39 II

iti1cr ~;:r ~~: a.=r a.rcr 1lI titito:r ij'ftFm 1 8 fij'fu

i:A

~~~o:rT
U

I
II 40 II

'fm~
~

crt:? :q ~~fu~
1.
6-. :q. I cr~-Cfi, if.~. I sr. 61'. I

15~~

I
3.
if.

f.:rqfUJT18CflT~ \if1i11l(Tftrf.ftf~)
2. 8.
~-13.

\'11S(l(): II 41 "
mFrfr;:trs;:rT-'fi.

S. 'i'f., q-zy:rtJTT-'Ef. I

So,
'Ef. ~ I

~. 61'., li'l~Ii'ljI~I:-'Ef.

4. ~~:-<fi.
if. ~. I ~-Cfi.

if. ~. I

S.

~lH-'fi.

s. 9.

6. mr:~.

7.

~-Cfi.

if., SRlm-lS. 'Ef. 'i'f g I if" if. 'Ef, s.

~Tf.l--Ofi.

10. 'efOC-s;. :q,

~-61'.
iif. I

11. ;;~--Ofi.
~:-Cfi.~. I

;:fT~-s.
'i'f. I ~~tniT:-'fi.

"l.,

rr1W~,
~~fu-'Ef. 13· 61')

rrRll'm-OJ.I
So. :q. I
~-'Ef.
~'I

12. 15.

arr ~-Cfi.

'i'f-Cfi ~. I

13.

14

16. ~-:q.

17,

IJ;ftia.i'i'lltl:

-'i'f. I

~lll'"'icl!~

enf~

m~:

I II 42 II

~(a)~

mqqp.1OJ ;r:;~~a:q ~qffi-i{

~Tt(rcr
~ ~
8:q~: ~

~lJT'l~

crrq:(1)
ijll~

~CfiTWf~~~'

liTsm ~~fi$l'crTUJCfiT~Cfi: 43 II
,

I'

crrqf'lcrTuT fltwn;r~(a:) Ol>ffufudf"'~(ut) ~ll~~~aT(a:)

II 44 II I II 45 II
I

mlla

eTIlfT1:

4 ~'i:fq;i
II

~ Q;Gi~a\1fTffillF'(

lJ~~~

~f'l;fol!. \icr~itq
;jf~

~
'TT~~ ~~
~~
..

f.:n:fm ~ti ~U~


~~~~
3T~f:q<.fiIJ~ ~
~~
\l
..

<=rT~~

erif:q~

;:rIlIa- ~RJfCfi:(Cfli{)
~~T~

II 46 "
I
8

~q~it

elI'TOO' 7 fT:;;~f.:Cf
~AT ~+fCfi~
f' f'

a:rfinIMili
~

II 47 II

~1J1+{ I
CfifllfqC{ II 48 " I
, II 49 II

miltf
~~
ijiftij' ~ ~

qcA ~tt

1 0

~~~T( 'TTffCf ~T)

CfiTR~:q 'lfflCfiT~ f~~HJ


a1T~lf'TT ~~

fq\9~;:r ~f.:cr ~:
fq~q :q I
~({l'

lf~HrT fCfCfiT~RaflfT;:l1<=rijrss:q~ll~qlf
~cifct
3lRlfT;:t

ffi=lfTC{ ~w:J~rr
ifl I

~~C{

II 50 II

~qTi ~mftS[rOJlf'qlfr't I f:CC'dI~q +rcrkllfd mcr~rrT II ~atlfTi

~a

51

II

f;f6 in,,)~qq~~lifq~fi:q)q:
1.
iifi.

~<i

~-<fi.

IT. ~., Wf-'if. \ 2 ~~;;ffi~4i.~.;r. 'ef. Of., ~Hfil{1lf-'if. ~. IT. I I 7. ~4i. I

\ 3. ~-

IT. \

4. S~....cfi
50.Gr. I
'ii

~Tq:-~. \<T. IT. 'ef.


&.

Gf. Of., llF{

f~-=q.
I 12. ~-if.

6. ~-'fi.,
'ef. So 'if. g. ~o

~-1f. 9.lilif-"t.
Gf.
~:

or.

'if.~.

I 8. l!f~4i.

\<T. iT. "T. So, 'if. ~. I

110. ~-'if.

11. '<R:it(f-'fi. ~. IT. 'ef. ~. Gr.

or.

s. or.

:;ffiir

~~'

~(ll~fm;g(

15

~o

)~mfqmi~(

54 )_

If(O; I

~T~:1:frc+r 1 tNID'f 9 fq~qT~-

ffif~~~q~qf~

+felt

lI;;lTcr~~~r.f

8~~~qtf(uiY'+rw

q~~~1
(1)

!J:qzy;

srfcAT~q
~~q

iif~:q~

ar~

q~

Wffi~ ,

(2)

~f~

(3) qf~q~~

q;:r:q~ ~~ ;:rrR~~qT~q I '" " @UsU~T€iqmCfiT~:q't +rTi1freIlCfllR'icpfqT"f~ I ~Tm~ct q~r:q~+rfT.:rqW


c

(4) =3tf~~

Cfifij"~
qqlJf~

"

~(cf)~'lT1 fcr~f01:f
~

Clef: ~~'i

qffi~

t:fT?f1Jf ~

f-.sr~Cf;:f
I

~8rn

?lfeR f.sr1:fA"f"f~~uf ~ij'~T:-~fcr

:;rll~~ if)~~;:f

fGf~Olf ~

~cffiur

~q+rff:1lIS:~

I CI~~-~

I:p~mm-cr
~

~mur~'iJ'Wif'f: ~ffi:~

qs:~f.:srllf:1f~,! I lle1:JID'q!J:cffcr~~·iJf1=;.~q-3fq ",.nC:14U-

~fu qs::q~qfCfllTcrl! , :q~-q~-w=mCfi-q<qST~-fq~crgICfl


'"

q~:qGICflmfCf+ITCf) ~~C{ I srTUTcrrq -art1T'iCfTq '~1l~-~w=rcrP1-&JA'qP! ~fcr qs::qqTll- l1~ttfu I H' qrf:q~ -qT~lJfr-arr"l1tluJT .q~<=r~itsaU.q~Tf~<ft 11 qs::q~lI~J

q:ro-~:;r-~)~-it~TqCfl·~l{~Tif

~a q~o~ql{l!

..

~Cl{~-

~rC!-~cr~~-Clr;rtTT~-t>51~~rC!

~ -cr~llT -~r
~U15

~cr qs::q~T~fcrmerl! , s)f~(~)-~1 II

qs::qiJfTffifu, if~ 14cr~fcr(

ccIT )f'cl'U-~furt>51:q~ -mm+fClftarPd3TrC:~-ij'B"CH-sr~lJa-~UTT-~~lW!17l!.T;rn-q'Pf-f~-ij+rr~-srm

-PdTifarU qs::q~ciTij'+r~fcr

I 3TrCfiT~-arTq-~cfr-aiJf-Cf17l q~:q;JUs~-

fCfm~fu I ~q-~~·q;:er-W-~~-fcr~TCfl!' 1SOTif-~( ~)fGf~~q~TC!~r<t qs::q~riffl{fa,


~ qs:~f.:~q'

crffis+"ll~ ~critq 18 I
if. 'Ef. So. "f. if. I
ijf, ijf.

1.
~-ijf.

'UfTrn-<li.~.

I 2.

q-mm:-5o.

ijf.

sr.,

~Trn-'<I".I 3. <rJT-'<I". I 7.

4. ;pi-<Ii. I
I

5.

l!fCffi -Gfi.
or

or.

6 . l:m I

--:q. I

'liw -<Ii. J
I

CfiTltITT -'<I" .,

8.

~r{ar-ijf.

9. '~fu' ;:rrff<:r-OT.,
'Cf. '<1".
ijf.~. ijf.

<.fRift-'f.

11. \1cl'Tm-Ofi. ~.if,


'Cf. I

~fu:--'fi., ~~-'Cf. 12. ~fu:--'fi. '<1". I


16.
~fu-if.

14. ifl::~.

15.

~U-5o.

'Ef., I

qRfi:fT-5o., 13 ~qt-<li. "f. I ~mfu-'5-, Gf. or,


10.

~toffu-"f. ~.

17.

~-<Ii.

l1f. 50. ~.

18.

~tcrq-Ofi-

14 ~~'fT ~~ql{, qr.:f

~~fl~~~, la{-;f(W;)<t
:;_oiia~
~1J2ffilT~mij'~q' ~ \lf~:q~8~ql{, ~~~IfJ{.,

~m~,
fcTm~
I

~croT<t
~~'f

qq~~,

~~
I

2;~~fqf'iftfll~qur cmtifa:rr'1l~~ql{'1

~<t

q.:r:q~~ql!4 ~l!,
1.1\

iT&fotrrmmwr
8~~crqr~~~ql!,
ij'ql'l.
!;..,. 11 ... ~

~ei~'lTrJ:7 fq~rolf
at~
9~ef~'1lT~l!-~j
I

CRt: Br~mUf
o~qflQ

~'4
Br~~

~f:q"dI{lr(~):q~lf1t1

Ifm~
~:qg:it'f
~

cn~l~a~mql{,

~~'f

+t1"'I~CGIT

~\lff :q Cfll~q

ri :q ~~Sftcr18 'f1G1l~,\~uTiiCf~ at~


'1l'-ll{? ~'iT ~ Cfl1tifqr~, ~<t115

3l«f[ <tl ~lJf~

fF.f~~

~q
~U~~"dlfl!

I II 52 II
1

€til
I

Cfa~,\Qf~1tit'1
~'f

4qs::qTCflTUsfta, ~ qs::qT~-

~~~,
I
18

q'f:q~ql!,

anctiT~~~~,
~~q,! I

~oifid~ ~:q~ql!, ~~.,l" ~~~\ift :q CliT~q


qOI"lflt~-~UfiiCf~ lll~lfcr'f U
I ~ ~

~ecff~18mij;:r
I I

m~

a6: ~~flJ ~qQJl{ I ~~CfiIi1Il{T;r(rn)

ij'~

arr"liT~:q~ -famq: I

~~ql:q~-~cn~,! II

~~~lffq~S:~q

DirE( ~Tiftql(E(;~ ~~lca~ "

..

1. ~-if 4. 5, 6, '~'
~-1lI'

~ I 2.

f<ffi;:r-~. 1[, if.

1lI'.

or.

3, ~~,

~. if.

1lI'.

s.

iOf. Of. I

;:nfut-~.~. if, 1lI'. s: ~. il1. Of. I 7, ~q'-'if. ~. I 8, ~~il~. if. "1'., 'if., <!i'1o~~--r..Of I 9. 3TtT"R'-'if. I 10. irlfHfi., ~-~. tJ'. 1lI'. if.~. \
'if. l1TifnT~+rniT I 16. 13. f~?:f€f;:r-s:. I <T'J 14.~3Tl!=t;:r~.~.~ '<1:. I ~. <T. 1lI'. 5-. '<1:. ~. ~R~f~

11. mfq(GfT~ ~.if 'cLs "I'.'l1.or. I 12 ~ emfrsfq~.if.'<I:. I 15 17. iRRT'ifFf~~

~eof+rt-3-.,

a~~~.
~-'Cf
"'I

~.tlll!m-~. I
. '

I 18. ~~-<fi.<T.,
~

s: I 19. ~_

iiJ'.

Of. 1 20

'da

GflWTR% ~~

~TfTq~.

s. ~. il1. or. I

aif1I"lr~f.IO'TarTfq am ~S!llfTq;:~r

arcr:··~~

am: e\~IfI~tJt mA 8f'.rnr.~ ~ ~qiJj~tlr"lt4

15b 3 Ia I 9b 12 b 9a 52a 44 b
33 b

~ ~:
aT ~

(Ofei$ltlfflrr

50b 35b 34b 31b sreTAT lIT 5b 32b 18b 13b 40b 24b 29b 49a
26a

ffi=mGfq~itrr
~1J.~ij"~rar

lftf.:r~:
~cir{~:

~ ~T:

fa{;Jfi:?T~(~)

OfdME1f<tqYOI
8fC11{ffl ~:

~ffi~~ ~

arnsr.rr

28 b

~~'SJ.fflirt
~~~mccrT

mr~~tlTm~:
oufiCfiT: Ui!4f:

eci;4tci

50a 21 a 48a 47 b 34a 14a

" arr ~ ~)itrr arrr~ ~ct~ffi:


ij~~Cf)~ ~, 0fiJl5~ :q ~'iir~ GW-¥~d'~~ =tcr

miTzi ~OfiT'iiT'

f~~ srzr~Rr

v;qitUiftla: ~

~ qq··A e'f"lEil to •.,.,;

18 a
8a 29 a 37 b 6b 15a 42 a
24a

~m~~rif ~ltfll'Rt ~m~ffi tlTS~"

m$fi i~~

46b 27a 43b 9b 9a

t(tflitrllE1¥il tlTlf:
ifi~~~ijifim

iliiff.wl~

f..,~:m~: ~: faT ~lW1ftllOfir~


~~~~

ifiqitI4ffif"lior ...

rr:q~~m~ rr ffif1r;:f 'Cf ~ rr ~iJiTsqt ~ rr ~~"titl1 ~ rrr~ 8lcftf:q~

lOa
51a 47a 12a
6a

f"l'lYoj:qi:Pq-~ f~tfTcq-<tlT
~;f('f~~

frrfi:rffi~F.i;: iJj'T~ I:fTtJt

pm+llt:q~ CfiToTS!HfGfCli ~
'8Rl~~ ~f{~rr :qsi:
('f¥{T ~

ROO ~q.:ffifa fqt~~


~emfu~
~"'flfl~~ol frrr.n:rr

~~TlIa ~

17 a 2b 38a 4b 4 5a 51 b 3a 11 b ~b

f.:rcriurrm iJi'1'i'ittIT ~
~

41b 22b 13c


22a

tp;;r~fq. :q cruT'I
fqoSTd'rn ~~ ~iJj'lf~ijl~~f~: S£C1t&l ~ct ~~ ~ ~Uf:qifir~ fq1Ji

35a 23b 37a 13a

srerr:rr

~cfrrT~rrt

30b

16

~)~inJ~liqllt1

sr~~
~~T~~

cl ~~ ft:Jfu:

~~&lI~M~if
~~T~

iA

~Cf m~if

~ttltrj ~sr~~ ~w.rr ~i!fi'fiTlft f~f~~~q~

lft~m~~

Cf1i:q~~~
CJ'+t'31,qifl~)

CfT+tT~ ~

f~

fcreT;:j crT~~

zr)q) CfTq)~(f IF-f iitm:(


:q

fq~'<i0dT(d)srffi4il~iT '" ~ f.:rrf~) CfT1!

fcrm&r~~Iqa..~..~
cfR:cfIt~~)~iift ~:qm~~t

cft~~~~lft

36a 39a 27c 14b 40a 3b 23a 28a 33a 25b 4la 20b 20a 19a 2a 7a 36b 7b 16b Sa 26b

~w.f:q~ f~w~:q

~m l1lfi:ij ON p!TT ~
~ ~ f.:rtI~: !ft%
~(ij) ~ 1tICl+tI~1J(
~~iifr~

~~~~

~~I;:6 ~~tj
~~ ~Cfr~

ri :q ~msffir
~Cfiro
~lfcm:~T

~u'f@~~
~i!fiTl[~qy

mmWi
~~R ~)
CfTl[:

~~~fq~llj fmft :q CCW4ll1rti

f~a

iif'=1l.n~Cf

f~fcr~~~~: w.r f~TlTftti ~li

~zrf&'31Trcf

CfTlt

Ib 2Sa 27b 16a lOb 42b 46b 39b S2b 49b I1b 38b 32a 48b 44a 30a 11a 4a 2Ib 46a 43a

f~'lt~;qr;IIlq1J(T -e
~ ~ ~ 8 3 10 13
4

ariT.PRI at r"W{ii r (orm)


~uft

atf.
am;r

crrq:

arsrfuftmf;:rqtur ('llf1t)
aTfl:rcm:r
3Tf'ffiT'llT

13 12 3 13 10 3 14 8 4 4 4 10 14 8 8

7 4 7 3 4 3
II

3RITm:
~

~fu1i
~
3T'"1WT ( ~f1t)

a!1fI' a!1fI'bfTU
~
3T~

"

atf"hI4~'''' am (''IT~r) ~t~)


~
aT~

3T1!cmra~
~~fc<!;y

2
9

31lO'<ff~f~

3 7
5

ar<f;:r

~
3TNcm:

aTf~
~+r

('ll1l:!)

~~ ~ ~ ~

"

4 12 12 6,7,10 4,13 14
6

5
6

at!:i~~
~
at<{~

2,14 10,11 12 8 3 13 4,5,10 1 2 1


1

0fCftfq ~ifl~ 3T~

3fiRI'
~T

wrr~

25

aw:r
3llZ~

~
~ ~ ~

(m;:r)

3
6

8 5 3 6,13 5,8

~ ~~~~
~m;:r

dI?Ij'lI<i'lI~

at'1SC~ar'1l

am:~
~

~ ~

1 1

18
3ffif~

str.t'ilQ8~
7 3 5 ,HH
~Wf1lT ~im ~~ CJ'Tlt

(en)

4
7 4

3ff~<: ~T

ar.m:
3fT ("ffi;r)

3
13

;;~rrJ
\3Tf~

'"

13 I

aneJilioft
3ffcfR: ~ 31TcIiT~
arTlfiT~ 3iTiJiT~~

.
(il:H:)

6 6.13 3 13,14
10
4

~q~~

~If!fto
~~ ~qqm ~~ ~ \3'IfTlI' \3TfTlr (~) 2,6-8,10

3 3 3 3

8
4

3f~
3iT'if17i

6
3 6

3iT~l[W16cn

6
6 6 12

am~m=q

~ilm
~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
-e

3ffilftfro
~

4
'ifsti 11 12 7

a;mfur

(m<f)

13 13
1

ai'ffcro~

~~m
~~
amI "Jq 3TFR 3iTCf

.3
7 12

14
6

5
6
14 9 6

1,6,13
14

amt~

a;t«~'1IUij'

snfw ~R?
~


anw: ~-~
~

2,6,8 7
2 8

7 3
4 2,6,7

5
7 5,6 4 14 2

~(m)

aft~
~ ~ ~~ iJiC1iR ~
~l{

~
~ :ffl~ ~ ~~~

(<flit)

3
6 4

5
2

6,13 13

~""'2'"''''
~~8J1;T~ ~
Iti'O

19
[3 6 2,13 5 4 2 4 3 14 6,13 3 ,"3 7 2 9 3,13
2

1 2 3,5;6,10,12 11 1,10
1

~
iO (~)

'l'e4I'ltsli1

ii!(~)
~
*iil(\¥I"~1 ",jul"lf~«1

"'~~'f"l
~ ~

6,1
2

ifi'<leCfi

~ ~ ~ ~

~a.r
",4fo1e4sti+t

10 11 1 6 6

ififw (~)
~
ifiI!ITl:r

e1TR (qrolim)
~

3
14 4 3
9

~(;mT)

e1rnm;:
'"

~ ~

cmft
iflTImfifl

(9'lli@1l'1ll(

3,11 9 4 2 2,3,13 8 3 3 1 8 6,11

~
iflTlf ifl1lI"'I'sti

3 7,10 4 6 11 2,6,8 2 6 12 13 1 14 13,14 14 6 4 1

~ (ftmr) @~(m)
i@lug'll%ifr

~~
iflTlilII'lI'
iflT\?

mffi'ifiT(
~ ~ ~ ~

@U~

(ifTit)

ttrrre
ifilfwttl1f1Cl' 'ifiTU


~

.m.(~)ttr.f

'l'1fT
4J1JTT

(;nit)

,~
f'i
~

~ ~~
'flfT

10. [3 2 6
I

F pm
~

f1rfuw
~ ~
1~I~Sjl91~

3,4

4
5

20
~ ~ ~

m,,'mt'l~
10,11,12
9

vir
~
::iHIO+t°ii:~

6
2 2 7;14 14 14 1,7,12 3,7 5 8 5 14 13,14 14
1

m
~ ~ ~ \l1~ill~Cfi

3 13 13,14
9

v~
~ ~

3 7,10 6 3 4 10,13 1,4,7,11,12 5,6 13 5 4 3 3 4 10,13 3 2 1 1,2,5 4,10,13 5 1 6

fi:ffi
~ ~ ~rq

~
'CAT

(;nir)

~
~TUt' 'ifsfi

(om'l)

f... I +t fUr ;:a


~

:;;rw;;r~l{

~'li~ 'iJOf'li0lrt~

'<fSfiS1'li
~l{

.. '<fW
:;:ffireT (mit =
moT)

:;l~

6 3 3,13 6 6 3 2 8 6,13 13;14 4 2,6,7 6 5,10,13 1,5 (lffifqm)


4

'ifsfiqfu;ff '<f5fiill!itOrT

~ ::qifit

~'I Gf~,*
~'{

(;nir)

:om
'0

GfW(~)
~
Ofq'

~lf '<f~rm

~ ~ ~ ~

~ ~ ~
GfT~

~m
~
'<fC!~T

~
~T iiTR

lIltr

~~~rcr
~

6 1 2 5,10
6

m~
~~T

'6 :6
1

'<fC!:~
~:~

~
~-m<f

'<fC!:~
~

7,8

f.f~lI""Ifi1IG~
\iitgwtlw

21 2
6

~iii;"lwCl(!r ~
~<iST

i1fiti;ft
~ ~ ~

2,4,13 4 l3 2 6 11 4,6,7,8 13 6,10,13 S


2

1 a;;ui 2,4 4 2,13 4


4

~
~~

~o
ct'reT ~ ~
CITU

~mur~
~(rn)
~~ ~qro;r G:fu°1l4i1 ~

~ifmT

4
4

mt!
dl'1"'''lw

7 14

m~

ram

S 14 8 8 6,13

~
1ffi~

(3T1'{~)

7 4 4 4
2

fffi1.T ftmi!fiT
~

1ffi qffiqm

G:~ G:R ~~ ~ ~

tfto

1ffi~

(;nit)

.. ffi1S
~ ~ ~ ~ ~ ~

4 1,10 14 7,10 1,10 13 2,13

(lffiflrnT)

m~

S 7 8 6,

i:~ i:~
~
~ ~

('ltlf)

2 3 12
11, 6

2,S
4,10 7,9 13 13 13 2 3 13

mer

~cr
~i4dl~"l'" ~ ~ ~ ~ a"l~llil
Qtf (~)

mFf
~ ~ ~ ~
~liT

H 12 3,6 1,11 12
3 3

13
6

We (~)
'PIm;

golili:4Cfl€,qT Ii: If.,. .'

7 ~

l3

'*4 (!~wtlfOf
'?

22
[~

iU;ft'QtI~

~~
m~laij alr..~I'$I1 al<'4lf<i5.n 5':iIOf

S,10 2 5 5 6 4 1 2 3 12 367,11 5,7,8,12 3 10,13 10 6 4 8

;:rr~q

6 3,5,6,10 .2 6 5 11 12 13 4 3 11 8 8 8 6 8 4

"fiN
~ ~w ~ ~~
ifRiIi OfI f<it>I.·5q 1'>1

iT

am (1fT)

fl¥
~r1f

~ ~
~CfiFf ~'<rsti

"Tftrcmr
~

f.ffi:ffi
foif~*,f~f4 f.:p;rq

~mot ~~ ~~ ~~

f.rrWr
fOf~

m\il'lTlR
mN
f.:IiNmot

!:llii{f.rr (~)
~ijll'Rflf

6
3 11 12 2,6,11 4,5,7,8 6 12 12 11 9
11

~ ~
"1'flR41"'1(

1
10 10 1,13 8 5,8 3 8 2 3 3
1

f.I1iefijll~
~CfiFf

~ ,qRiT<
6lfFf

f.lllfqr:;m

f.:t\lrnr
f.;.ri1Jr

~"
em?!'

(1fTU'RlT)

f.IcrioriifiTW
foi<4ioll"'l (

"@iii<ij<4~!01

f.Ifcr~
~ ~
foi6iifl1411114j

'fit (~)
~
OR

1
7 6 10
(aR)

13 4,7,10,11 2,3,4,7,10 4,7,11 10

<iTfm'
;:nit ~ ~ ~

f,:rf;tm ;fu?
~

~ ~

1
1, 1~

fimtll!8iii'P.tt
ifO""iji.iilfd

23 12 2,13 4 13 6,10,13 4,6,13 4 13,14 2 3 3

~ ~
.,.",...iillotfOll!!f4:

13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 14 9 13 13 14 8,13,14 13,14 13
~

~ ~~

~(m)
qrf:;;r.ft ~
qldl...,;;nlCfi Qldl""'" IfMl
!fI'lf

~
qO"Ej('1tll410

~ ~ ~

~ ~
QI«OI(~f~

~o
qs::q ¥IUs""

rp:qquf
cp:qq~

~ fJlf;ur
!Wfl1JT

3
4 12 11

~ ~~
Qs::qICfiI( Qs::ql&:~~ Q~f..sjA Q~f..S:lj
qGT

Nus

m;
Ifto
~

MUslcfld

11
6 3 2,6,8,13 6
7

firnCffl:\'

13 3 10 13 13 3 13 13 10 4 6 4 9 4

(otM)

~"«r

IN

~r
~ ~

~f;n;ft
~~TCfi

3 6 6 2 11 4,8,9,14 3 2,13 4 6,13 6 1,6,13 13,14 lQ

w.ffi~
IN,~ 1N'mi.iR INWT
~m<f

'!w5't (¥I...,lj

~ ~
~l

~ ~ ~

~
IRIi' ~

~
IRIi' ¥I"'Jf

'f-f~
~ ~ ~~

rrow:f .~qfu .
.

6
7

24 ~ iFw;~ SlWfutr~;a
ST'<fUST

m;(tClCa .."'!_

14 14

OfTli5f-Et£II (lIT) q~

4 6 2,13,14 9,14 4 2,6 5,7 6 2 2,14 14 2,7,10 7 10 6,7 10 10 6 14 13 3 11 J 2 6


J

0I'lliIf

1 2 2,6,8,10,13 3 7 7,11 9 3 6
8

if1W
~

smr smr (q'f~fqCfT)

f.r~
~Tm:

srmcflJf
~

or.e: ...
~

sl*i\q 14~1.1

~ (qfUqm) srfUr~
~~

~~(m)
~
~ ~

~fll ailfclA'ct .ilMf"l'ct ~ ailNf"l'ctC'~T

(;nit)

2,13 I1 2 7 3 3 2 5 4

.n~
ot~

otl~

SI~(~)

~
~J1IS

snn (;nit)
!fmllm(m)
~~

~
ijfl@IUjI~I~

srmmr
~ wwr (<rfll)

~
WTT

("T6T)

2 6 7,11
1

~ ~~

~ ~.f.Ttsct;r~

mcnmcr

m t:IFf
~

7 13 3 6 3 11 1 9 3 3 2,3

N~
'li6 'liN
~
qrm: 'lfol''4~fqdlii q~

6
3 5,12 2,3 5 3 6 1 1,4,6,8,9 9 13

~ "

WI'U
~~ ~ ~ ~ ~

m-fucIi

~(~)
~

~
lRT
q'Ef

~ (00)

14

~"~qQf'
~U ('fT6T) 2 10 13
I
¥i~1~'tl11i
~'q'Sfi

25 6,7 2,5 1 10
1

~hr
~
¥iQl¥i06"w

~
llT~ ¥ilq'tll'!~

~ ~ ~
1IiI':~

7 6.11 10,12,13 1 4 6 7 6 8
4

6,10,13 13 6 3 13 3 4 14 2 11 10 3,4 6 6 12 12 12 6 3 3 3,13 6 14 6


4

1l11:uft

lfI'lf
¥iTlfurr
if~~

~ ~ ~
1l'Ufq
~T'fl11: mi

llTWCf ¥i1~¥iOSM

~ ~ 1lf;n '" ~

~
¥i~~R:ifi (m)

3 7 12 14 2 2
4

~(~r) ¥i'mrt
'" ~
1lO¥ilf

~ ~
~1! ~TW

~ ~ ~

10 2,3 2 3

~
~w

~AmT

~ ~
~T

1l~r.rwr
1l~

(:qUiT)

3 9 3
3

~ ~" ~ ~
~~fuf,q

1Wt
~~
If'tlT~

~ ~ ~ ~
ij~lijl"'"

6 8,9 6 3 4 6 6

~ ~
If¥i'~

4
4

~ ~
1I1<i\Ni1",

4 6 11 9

~qfu

26

$n..)~~

<Wr
~ ~To
lf~

5,8,9,11 5 6 5 4,6,9 5,8,9 9 7,11 5,14 14 6,13 6 3 13 3 10 10,13 10,11 7


2

~
~T.:q<fT ~:q.ft

l,10 6,10 13 13 3 3 13 3 13
1

lftm
~)~

~~

~f~
Cf\;;f~

zil;fR zilf~
"{m

q'WGl'fi
Cf\;;f~

q~mT
Cf\;;fl"J¥{ Cf\;;fSl1lT

~TFi~

~~
~TFi~T ~,JfT

3
1

C1\t4S1ICflR Cf'\1;f~iIT Cf'\1;fltm

(;:nsT)

3
2

~c;m<fi

~
'{~~

q~fir;rT
q~~
<'.I"\t4"mTif <'.I"\t4"m=q

10 2,4,13
1

~
~<fT

24,10
3

~~-~~;:rr
~~ (<{f'gTj

q'W~~ q<{~
q;:1{<fT

13 14 8 13 3 2,S

"{WI'
~
'{f~

14 6,10 3 6 10,13 10 2,13 13 3

~~

C1fu( 00)C1W $
~

'"

~ ~ ~

6
8

em;:cr
C1iji'fj fdw"li

moft (<rm)
~ ~

lfttr

8 5,6,10 3,7
6

$m: ~
<mf <fT+t

~
~Cfl

(;nit)

3 3

~ ~
W'<f1JI'

ro.n
10,11 12 14 6

6,9
3,4
4

<fl+t"Cfl11f
C1T~1;fi

C1Tlfim
C11lr.mfT

9 4 4

~
Wl+tT

(;nil")

2,13

~~

t"~U~~qGl)

21
4

_1II1fTfUr
~ ~~
q Ili""'ld
ifPtOl(

fcNq~~
fcNq'il
r.rSQf'.J I~

4
9 9

4
'6 I

(m)

4 6,11,12,13 1,10 2 3 1 6 4 4 2 14 2 2 12 5,6


1

erR
cftWNoft cfmr
~ ~

CfPl
~

<m~

5,6,9 5
9

'I'Pi~
~

5 9 H 3

cmfu~
~

cft7.f ( m:tlrnT )
~:q

crro@"
ql(I@~w qlqUI¥lU!&w

,J
3


fCj'lii!~

00-00
~1W (fm) q~·lIt'lii'i:i[

"lii~ <!~

1
7 9

·fcAin
.~

~ ~ ~

..

10 ·6 4,10 6 13 5,10

~
fCj~Hiillg fCj~l'1t'1i~iiI

..

10 10
1

~
olt~

fcrm;:r ~

~
~T
$T

CfPI

13
9

.f.r.fro
~ ~

5 11 6 6 3
3

(iITiT)

~ ~ ~ ~

·3 10,13

.~(~)
f.f(cft)~mft
f<rofT""~
~T

2
6 1,11,12,14

.f.fw)q
fcr<:r<f
~
fEprnCji

6 3 6 5 -6 5 13

~
fmrr

('1Tit)

2,4

2
7

~
f:!J«f 1fl!4 1'1

f~~ fuwr
~

10 2,5

la

28 fum
fintt~CflH

iIT"~'~
6 12 5 3 13 13 S 12 13 6 4 6 13 5,6 7 7 11 3 1,2,13 3 13 6 4 2,3,5,9 10,13 6 3 13
4
I!f~

10
10 10 10,14 10
~~T

~~ ~~ ~~ ~~
q)~ q)~~

<iWi
qftw (~)

~~

~fu:Itw.f
~ ~ ~;ro ~
\(ifI<I~1

m~~
~ ~ ~ ~+rm ~~~ ~

'"

5 5 5

8 7 11 13 2 2 13 13 4 8 9 6 3 2,3,6,11 5,7 7 10 2,5 6 6 2,8 2 7,8 7 6,7,10 10 6 12

\(II'

WT
~.~
~~T

~~TN'
~~
~T

~ ~

m~

("1m)

~~Jlrn' ~'iI:"l~sM lI)l1' ~~lf

~
~1liT ~

~ ~

..

~~A

~~ ~

P.fi~
~ ~ ~
~T

~~-Rmur
~
~ClRllifilfil

rofur
~
~;;r ~'>rifITlJ ~~!nI141.1 ~~IR~ifll ~~\ijI<1i'f.{ ~~I<1('<fi~\ij

'iIFI'

'iT~
~CI~T

4 10,12 10-12 10 2 10 10

~~f~(~)
I!f~

O!ij~f""fil"'lrit

~qcrcm:

~f.ma
~

~~

fltftlG!"iCl~"qft

29

m
~

t.rftrm;;
~~~!;f
ij"(lR

mm

9 6 3 10,12 10 6 9,11,12 6,9 3 8 3 8,9,11 3, 11 3 11 4 12 12 7 3 3 3 2 3 3 13 2,13 3 7 2 7

~
~ ~~
~'14~1~

(.00)

3 3 3 3 9 6 11

'"

~ ~

~ fumy ~ ~

~(~)
m;RT

..

7
3

f~(~)

fum (;nit) fuf4


~
ij11l1;:ct"lI'!:T

m
~~

2 10 13 10 2
8

fIlq:j"l \tt....

wa
~ ~ ~

~llFr ~ (.00)
~~
'"

3 4 4,13 7 4 1 12 5,10 3 10 6,13 3 1,1l,IL,14 11 14

~
~GtSl ..)€j
~&T

PT(~)
~ ~ ~ ~

(;nit)

~ ~ ~

~<4f<ol
~~ ~ ~ ~ ~

p~
~ ~ ~

WfOiiftq

~~(m)

~.~ ~
~ ~

(;nit)

4 6 14 11
(;

m m~
~ ~ ~ ~

roll

1fCliifliifl14

2 14 14 3 3 3 ~

rn

~f!

30

~~

~
~ ~ ~

(<nit)

3
14

~ ~~ ~ ~~ ~~ ~
~Cfi

2,5 5,10 3
12

13 3 5 3 2,5,6,10 11

fcrn
~

~ (~)

12 10 2,5,9,10 ]0

fcm

Wlffi