Sie sind auf Seite 1von 3

DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM NURUL IHSAN PALANGKA RAYA


Alamat: Komplek Agra Budi Karyamarga Jl. Dr. Murjani No. 28
Telp. (0536) 3232067 Palangkaraya 73111
NPSN : 30208770 Terakreditasi “B”

JADWAL MATA PELAJARAN


SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KELAS KELAS
JAM JAM
HARI WAKTU HARI WAKTU
KE KE
7–1 7–2 7–3 7–4 8–1 8–2 8–3 8–4 9–1 9–2 9–3 9–4
1 06.30 – 07.20 UPACARA BENDERA 1 06.30 – 07.20 UPACARA BENDERA
2 07.20 – 08.00 BARB/U BK/L BIND/P PAI/T PAI/K PKn/O 2 07.20 – 08.00 PJO/S IPA/D PJO/V BIN/M BING/C PKn/F
S IST 08.00 – 08.20 ISTIRAHAT S 3 08.00 – 08.40 PJO/S IPA/D PJO/V BIN/M BING/C PKn/F
E 3 08.20 – 09.00 IPS/E PKn/F BIND/P PAI/T PAI/K IPA/R E IST 08.40 – 09.00 ISTIRAHAT
N 4 09.00 – 09.40 IPS/E PKn/F FQH/N SBD/J PJO/S IPA/R N 4 09.00 – 09.40 BARB/U MTK/V BIND/M FQH/I PAI/G IPA/D
I 5 09.40 – 10.20 MTK/W IPA/R PKn/F BING/H PJO/S PAI/K I 5 09.40 – 10.20 PKn/O MTK/V BIND/M MTK/Q BARB/U IPA/D
N 6 10.20 – 11.00 MTK/W IPA/R PKn/F BING/H SBD/J PAI/K N 6 10.20 – 11.00 PKn/O BARB/U FQH/I MTK/Q BK/L IPS/E
IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R
7 12.15 – 13.00 TILAWATI 7 12.15 – 13.00 TILAWATI

1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS 1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS
2 07.20 – 08.00 BK/L BARB/U BING/H BIND/P IPS/X SBD/J 2 07.20 – 08.00 MTK/V PJO/S BING/C IPS/E BIND/M PAI/G
S IST 08.00 – 08.20 ISTIRAHAT S 3 08.00 – 08.40 MTK/V PJO/S BING/C IPS/E BIND/M PAI/G
E 3 08.20 – 09.00 PKn/F PAI/T BING/H BIND/P IPS/X PJO/S E IST 08.40 – 09.00 ISTIRAHAT
L 4 09.00 – 09.40 PKn/F PAI/T IPA/R FQH/N PKn/O PJO/S L 4 09.00 – 09.40 SBD/J BK/L BARB/U PJO/V PAI/G IPS/E
A A
5 09.40 – 10.20 BING/H MTK/W IPA/R PKn/F BIND/P PKn/O 5 09.40 – 10.20 IPS/X PAI/K IPS/E PJO/V MTK/Q BING/C
S S
6 10.20 – 11.00 BING/H MTK/W BK/L PKn/F BIND/P FQH/N 6 10.20 – 11.00 IPS/X PAI/K IPS/E BARB/U MTK/Q BING/C
A A
IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R
7 12.15 – 13.00 TILAWATI 7 12.15 – 13.00 TILAWATI
1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS 1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS
2 07.20 – 08.00 SBD/J IPS/E BARB/U BK/L MTK/V BIND/P 2 07.20 – 08.00 IPA/D IPS/X MTK/Q PKn/F IPS/E BIND/M
IST 08.00 – 08.20 ISTIRAHAT 3 08.00 – 08.40 IPA/D IPS/X MTK/Q PKn/F IPS/E BIND/M
R 3 08.20 – 09.00 PJO/S IPS/E PAI/T IPA/R MTK/V BIND/P R IST 08.40 – 09.00 ISTIRAHAT
A 4 09.00 – 09.40 PJO/S SBD/J PAI/T IPA/R PKn/O MTK/V A 4 09.00 – 09.40 BK/L BING/C PAI/G IPA/D PKn/F FQH/I
B B
5 09.40 – 10.20 PAI/T PJO/S MTK/W IPS/E BING/H MTK/V 5 09.40 – 10.20 BIND/M BING/C PAI/G IPA/D SBD/J MTK/Q
U U
6 10.20 – 11.00 FQH/N PJO/S MTK/W IPS/E BING/H BARB/U 6 10.20 – 11.00 BIND/M SBD/J BK/L PAI/G FQH/I MTK/Q
IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R
7 12.15 – 13.00 TILAWATI 7 12.15 – 13.00 TILAWATI

1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS 1 06.30 – 07.20 HAFALAN BIMBINGAN KELAS
2 07.20 – 08.00 PAI/T BING/H SBD/J BARB/U BK/L IPS/X 2 07.20 – 08.00 BING/C BIND/M PKn/F PAI/G IPA/D PJO/V
K IST 08.00 – 08.20 ISTIRAHAT K 3 08.00 – 08.40 BING/C BIND/M PKn/F BK/L IPA/D PJO/V
A 3 08.20 – 09.00 BIND/P BING/H PJO/S MTK/W IPA/R IPS/X A IST 08.40 – 09.00 ISTIRAHAT
M 4 09.00 – 09.40 BIND/P FQH/N PJO/S MTK/W IPA/R BK/L M 4 09.00 – 09.40 PAI/K FQH/I IPA/D SBD/J PJO/V BARB/U
I 5 09.40 – 10.20 IPA/R BIND/P IPS/E PJO/S BARB/U BING/H I 5 09.40 – 10.20 PAI/K PKn/O IPA/D BING/C PJO/V SBD/J
S 6 10.20 – 11.00 IPA/R BIND/P IPS/E PJO/S FQH/N BING/H S 6 10.20 – 11.00 FQH/I PKn/O SBD/J BING/C PKn/F BK/L
IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R IST 11.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R
7 12.15 – 13.00 TILAWATI 7 12.15 – 13.00 TILAWATI

J 1 06.30 -08.00 BIMBINGAN DAN SETORAN HAFALAN J 1 06.30 -08.00 BIMBINGAN DAN SETORAN HAFALAN
U IST 08.00 – 09.00 I S T I R A H A T U IST 08.00 – 09.00 I S T I R A H A T
M 2 09.00 – 10.00 SHOLAT DHUHA DAN KAJIAN JUM’AT M 2 09.00 – 10.00 SHOLAT DHUHA DAN KAJIAN JUM’AT
A A
T IST 10.00 – 11-00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T J U M A’ T T IST 10.00 – 11.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T J U M A’ T

S 1 06.30 – 07.30 SENAM KESEGARAN JASMANI S 1 06.30 – 07.30 SENAM KESEGARAN JASMANI
A IST 07.30 – 08.00 I S T I R A H A T A IST 07.30 – 08.00 I S T I R A H A T
B 2 08.00 – 09.00 BIMBINGAN DAN SETORAN B 2 08.00 – 09.00 BIMBINGAN DAN SETORAN
T T
3 09.00 – 10.00 SHOLAT DHUHA DAN KAJIAN 3 09.00 – 10.00 SHOLAT DHUHA DAN KAJIAN
U U
IST 10.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R IST 10.00 – 12.00 I S T I R A H A T DAN S H O L A T D Z U H U R

Direktur Yayasan Pendiidikan Al-Ihsan : Drs Masripani


Kepala Sekolah : Taufik Adji Sasono, S.Pd.
KODE GURU : KODE MATA PELAJARAN :
A. Drs. Masripani N. Ahmad Sofiyan
B. Taufik Adji Sasono, S. Pd. O. M. Majidi Hadi A, S.H PAI : Pendidikan Agama Islam ARB : Bahasa Arab
C. Zainah Syafitri, S.Pd,M.Pd P. Rosmiati, S.Pd PKN : Pendidikan kewarga Negaraan BK : Bimbingan Konseling
D. Sri Widayati, S.Pd Q. Lupi Apiani, S.Pd INDO : Bahasa Indonesia HFLN : Hafalan
E. Kominem, S.Pd R. Aminah, S. Pd. ING : Bahasa Inggris
F. Yayuk Setiyaningsih, S.Pd S. Sando Franskusuma, S.Pd MTK : Matematika
G. Chairun Ni’mah, S.Pd.I.M.Pd T. Rahmi, M.Pd IPA : Ilmu Pengetahuan Alam
H. Anggriani, S.Pd U. Noor Hasanah, S.Pd IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial
I. Muhammad Syahren V. Yuan Ahmad AL. S.Pd SBD : Seni Budaya
J. Noor Halimah, S.Pd.I W. Endah Fitria, S.Pd PJO : Pendidikan Olahraga
K. M. Slamet Nur Widodo, S.Pd.I X. Nova Fauziah, S.Pd.,MA FQH : Fiqih
L. Ani Susiastry, S.Pd
M. Markholifahannor, S.Pd

Palangka Raya, 08 Juli 2022


Mengetahui,
Kepala SMP Islam Nurul Ihsan Wakasek Kurikulum

Taufik Adji Sasono, S. Pd. Sri Widayati, S.Pd


NIP. 19680324 199903 2 003