Sie sind auf Seite 1von 12

Aspekte neu.

Mittelstufe Deutsch.

Lehrbuch mit DVD.

B1 plus.

Programm germäß $14 JuSchG.

Langenscheidt.

Yeni aspektlər.

Orta alman dili.

DVD ilə dərslik.

B1 plus.

$ 14 JuSchG görə proqram.

Langenscheidt.

Filmseiten von Ulrike Moritz und Nana Ochmann--Ulrike Moritz və Nana Ochmann film
səhifələri.

Von: Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.


Filmseiten von: Ulrike Moritz, Nana Ochmann.
Redaktion: Annerose Bergmann in Zusammenarbeit mit Cornelia Rademacher.
Layout: Andrea Pfeifer.
Umschlaggestaltung: Studio Sehübel, München (Foto Treppe: drsg98 - Fotolia.com; Foto
Grashalm: Eiskönig - Fotolia.com).
Zeichnungen: Daniela Kohl.
Schnitt und Programmierung: Florian Baer, Plan 1, München.
Verlag und Autoren danken Harald Bluhm, Ulrike Moritz und Margret Radi für die
Begutachtung sowie allen Kolleginnen und Kollegen, die Aspekte 1 neu erprobt und mit
wertvollen Anregungen zur Entwicklung des Lehrwerks beigetragen haben.
Müəllif: Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
Film səhifələri: Ulrike Moritz, Nana Ochmann.
Redaktor: Annerose Bergmann, Cornelia Rademacher ilə birlikdə.
Layihə: Andrea Pfeifer.
Qapaq dizaynı: Studio Sehübel, Münhen (pilləkən fotoşəkili: drsg98 - Fotolia.com; ot bıçağı:
Eiskönig - Fotolia.com).
Rəsmlər: Daniela Kohl.
Redaktə və proqramlaşdırma: Florian Baer, Plan 1, Münhen.
Nəşriyyat və müəlliflər qiymətləndirməyə görə Harald Bluhm, Ulrike Moritz və Margret Radi -
yə, həmçinin Aspect 1 -i yenidən sınayan və dərsliyin hazırlanmasında dəyərli təkliflər verən
bütün həmkarlarına təşəkkür edirəm.

Aspekte neu 1 - Materialien.


Lehrbuch mit DVD
Lehrbuch
Audio-CDs zum Lehrbuch
Arbeitsbuch mit Audio-CD
Lehr- und Arbeitsbuch 1 mit Audio-CD, Teil 1
Lehr- und Arbeitsbuch 1 mit Audio-CD, Teil 2
Lehrerhandbuch mit digitaler Medien-DVD-ROM
lntensivtrainer
www.aspekte.biz
www.klett-langenscheidt.de/aspekte-neu
Yeni aspektlər 1 - materiallar.
DVD ilə dərslik
Dərs kitabı
Dərslik üçün audio CD
Audio CD ilə iş dəftəri
Audio CD ilə dərslik və iş dəftəri 1, hissə 1
Dərslik və iş dəftəri 1 audio CD ilə, 2 -ci hissə
Rəqəmsal media DVD-ROM ilə Müəllim Bələdçisi
intensiv məşqçi
www.aspekte.biz
www.klett-langenscheidt.de/aspekte-neu

Symbole in Aspekte

Hören Sie auf der CD 1 zum Lehrbuch Track 2.

Hierzu gibt es eine Übung im gleichen Modul im Arbeitsbuch.

Rechercheaufgabe
In einigen Ländern ist es nicht erlaubt, in das Kursbuch hineinzuschreiben. Wir weisen
daraufhin, dass die in den Arbeitsanweisungen formulierten Schreibaufforderungen immer auch
im separaten Schulheft erledigt werden können.
Aspektdə simvollar
CD 1 -də dərsliyin 2 -ci hissəsini dinləyin.
İş kitabında eyni modulda bunun üçün bir məşq var.
Tədqiqat vəzifəsi
Bəzi ölkələrdə dərs kitabına yazmağa icazə verilmir. Qeyd etmək istərdik ki, iş təlimatında
yazılmış yazılı istəklər həmişə ayrı bir məşq kitabında tamamlana bilər.

1. Auflage 1 5 4 3 2 1 //2016 2015 2014


© Klett-Langenscheidt GmbH, München, 2014.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung in anderen als den
gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.
Satz und Repro: Satzkasten, Stuttgart.
Gesamtherstellung: Print Consult GmbH, München.
1 -ci nəşr 1 5 4 3 2 1 l 2016 2015 2014
© Klett-Langenscheidt GmbH, Münhen, 2014.
Əsər və onun hissələri müəllif hüquqları ilə qorunur. Qanunla icazə verilən hallar istisna
olmaqla, hər hansı bir istifadə üçün naşirin əvvəlcədən yazılı razılığı tələb olunur.
Yazı tərtibatı və rep: yazı qutusu, Ştutqart.
Ümumi istehsal: Print Consult GmbH, Münhen.

Inhalt.
Leute heute.
Auftakt--Über verschiedene Personen sprechen.

Modul 1--Gelebte Träume.


Einen Text über Lebensträume verschiedener Personen verstehen.
Grammatik: Tempusformen: Über Vergangenes sprechen

Modul 2--In aller Freundschaft.


Ein Radiobeitrag über Freundschaft verstehen.

Modul 3--Heldenhaft.
Eine besondere Person präsentieren.
Grammatik: Verben und Ergänzungen.

Modul 4--Vom Glücklichsein.


Über Glück diskutieren.
In einer E-Mail Freude ausdrücken und gratulieren.
Strategie: Komplexe Höraufgaben bearbeiten.

Porträt-Anne-Sophie Mutter.
Grammatik- Rückschau.
Film-Die Chefin.
Məzmun.
İnsanlar bu gün.
Prelude - Fərqli insanlar haqqında danışmaq.
Modul 1 - Yaşayan xəyallar.
Fərqli insanların xəyalları haqqında bir mətn anlayın.
Qrammatika: Gərgin formalar: keçmişdən danışmaq
Modul 2 - Bütün dostluqda.
Dostluq haqqında bir radio xəbərini anlayın.
Modul 3 - Qəhrəmanlıq.
Xüsusi birini təqdim edin.
Qrammatika: fellər və əlavələr.
Modul 4 - Xoşbəxtlik haqqında.
Xoşbəxtliyi müzakirə edin.
Bir e -poçtda sevinc və təbriklərinizi bildirin.
Strategiya: Mürəkkəb dinləmə vəzifələri üzərində işləmək.

Portret-Anne-Sophie Mutter.
Qrammatikaya baxış.
Film-Patron.
`´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Lösungen zum Lehrbuch-Dərsliyin həlli yolları


````````````````````````````````````````

Kapitel 1: Leute heute.- Fəsil 1: İnsanlar bu gün.


Sie lernen
Modul 1: Einen Text über Lebensträume verschiedener Personen verstehen
Modul 2: Einen Radiobeitrag über Freundschaft verstehen
Modul 3: Eine besondere Person präsentieren
Modul 4 : Über Glück diskutieren
Modul 4 : In einer E-Mail Freude ausdrücken und gratulieren.
Grammatik
Modul 1 : Tempusformen: Über Vergangenes sprechen
Modul 3 : Verben und Ergänzungen
Sən öyrən
Modul 1: Fərqli insanların həyat xəyalları haqqında bir mətni anlayın
Modul 2: Dostluq haqqında bir radio hesabatını anlamaq
Modul 3: Xüsusi birini təqdim etmək
Modul 4: Xoşbəxtliyin müzakirəsi
Modul 4: Bir e -poçtda sevincinizi və təbriklərinizi bildirin.

qrammatika
Modul 1: Gərgin formalar: Keçmişdən danışmaq
Modul 3: Verblər və Əlavələr
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
``````````````````````````````````````````````

A .Ich bin seit drei Jahren geschieden und alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter. Sie
heißt Klara und ist vier Jahre alt. Manchmal...--- A. Üç ildir boşanmışam və azyaşlı qızım olan
tək anayam. Adı Klara və dörd yaşında. Arada bir ...
B. Ich bin Berlinerin, ganz klar. Hier leben Menschen aus allen Ecken der Welt und das lässt alle
Lebensstile zu. Hier fühle ich mich einfach wohl, das ist meine Heimat. Wenn ich woanders bin,
vermisse ich Berlin immer. Trotzdem......---- Mən, əlbəttə, Berlindəyəm. Dünyanın hər yerindən
insanlar burada yaşayır və bu, bütün həyat tərzlərinə imkan verir. Burada özümü yaxşı hiss
edirəm, bura mənim evimdir. Başqa bir yerdə olanda həmişə Berlin üçün darıxıram. Buna
baxmayaraq ...
C . Ich bin in einer Kleinstadt in Norddeutschland aufgewachsen. Dann habe ich viele Jahre in
Herne gelebt und gearbeitet. Vor zwei Jahren bin ich wegen einer neuen Stelle nach Wien
gekommen. Ich wohne in einem Apartmentkomplex mit lauter kleinen Wohnungen.
Vielleicht...--- Almaniyanın şimalında kiçik bir şəhərdə böyümüşəm. Sonra uzun illər Herne
şəhərində yaşadım və çalışdım. İki il əvvəl Vyanaya yeni bir iş üçün gəldim. Çox kiçik
mənzillərdən ibarət bir mənzil kompleksində yaşayıram. Ola bilər...
D. Zu Hause sprechen wir nur Arabisch. Allerdings bin ich in Deutschland geboren und habe so
eigentlich zwei Muttersprachen. In der Schule habe ich noch Englisch und ein bisschen
Französisch gelernt. Mehrere Sprachen zu können, ist toll. Und ...-- Evdə yalnız ərəbcə danışırıq.
Ancaq mən Almaniyada doğulmuşam və buna görə də iki ana dilim var. Məktəbdə ingiliscə və
bir az fransızca öyrəndim. Bir neçə dil bilmək əladır. Və ...
E. Im Sommer gehe ich gern schwimmen, im Winter spiele ich oft mit Freunden Eishockey auf
einem kleinen See bei mir um die Ecke. Meine größte Leidenschaft ist aber Fußball. Mein Herz
schlägt für Borussia Dortmund. Ich gehe fast jedes Wochenende ins Stadion. Das ist einfach ein
tolles Erlebnis. Wenn ...---- Yaz aylarında üzgüçülük etməyi xoşlayıram, qışda dostlarımla tez -
tez məndən küncdəki kiçik bir göldə buz hokeyi oynayıram. Amma ən böyük ehtirasım
futboldur. Borussia Dortmund üçün ürəyim döyünür. Demək olar ki, hər həftə sonu stadiona
gedirəm. Sadəcə böyük bir təcrübədir. Əgər ...
F. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Schornsteinfeger gemacht. Ich arbeite in einem
kleinen Betrieb. Die Arbeit finde ich super. Die meisten Leute freuen sich, mich zu sehen, weil
sie immer noch glauben, dass ein Schornsteinfeger Glück bringt. Aber ...--- Məktəbdən sonra
baca süpürgəsi kimi məşq etdim. Kiçik bir şirkətdə işləyirəm. Məncə iş böyükdür. Əksər insanlar
məni görməkdən məmnundurlar, çünki hələ də baca süpürgəsinin uğur gətirəcəyinə inanırlar.
Amma ...
1a. Lesen Sie die Kurztexte. Über welche Themen sprechen die Leute? Notieren Sie.
A1a Mögliche Lösung:
A – Familie: alleinerziehend, geschieden, Tochter
B – Heimat: Berlinerin, Menschen aus der ganzen Welt, viele Lebensstile, Heimweh an anderen
Orten
C – Wohnsituation: in Kleinstadt aufgewachsen, in Herne gelebt, nach Wien gekommen, kleine
Wohnung in Apartmentkomplex
D – Sprachen: zu Hause Arabisch, 2 Muttersprachen: Deutsch und Arabisch, Schule: 2 weitere
Sprachen
E– Hobbys: Sommer: Schwimmen, Winter: Eishockey, Fußballfan
F – Beruf: Ausbildung Schornsteinfeger, kleiner Betrieb

A1a Mümkün həll:


A - Ailə: tək valideyn, boşanmış, qızı
B - Ev: Berlinli, dünyanın hər yerindən gələn insanlar, bir çox həyat tərzi, başqa yerlərdə ev
həsrəti
C - Yaşayış vəziyyəti: kiçik bir şəhərdə böyüdü, Herne şəhərində yaşadı, Vyanaya gəldi, bir
mənzil kompleksində kiçik bir mənzil
D - Dillər: evdə ərəb, 2 ana dili: alman və ərəb, məktəb: 2 digər dillər
E hobbi: yay: üzgüçülük, qış: buz xokkeyi, futbol həvəskarı
F - Peşə: Şagirdlik baca süpürmə, kiçik biznes
b. Arbeiten Sie in Gruppen. Jede Gruppe wählt einen Text aus, schreibt ihn zu Ende und stellt
„ihre Person" vor.
2. Stellen Sie sich vor. Sagen Sie zu jedem Thema aus 1 a einige Sätze über sich selbst.

1a. Qısa mətnləri oxuyun. İnsanlar hansı mövzulardan danışırlar? Yazın.


Ailə
B: ...
b. Qruplarda iş. Hər qrup bir mətn seçir, onu bitirir və "öz şəxsiyyətini" təqdim edir.
2. Özünüzü təqdim edin. 1 a -da hər mövzu üçün özünüz haqqında bir neçə cümlə söyləyin.

Gelebte Träume.- Yaşayan xəyallar.


1. Was bedeutet dieser Spruch? Diskutieren Sie: Ist das möglich? Träume nitltt dein leben - lebe
deinen Traum!
Bu söz nə deməkdir? Müzakirə edin: mümkündürmü? Həyatını xəyal etmə - xəyalını yaşa!
2. Sehen Sie sich die Fotos an. Um welche Träume könnte es hier gehen?
Şəkillərə baxın. Bu hansı xəyallar haqqında ola bilər?
3a. Lesen Sie den Artikel und notieren Sie Stichpunkte in eine Tabelle wie auf der nächsten
Seite.
Məqaləni oxuyun və sonrakı səhifədəki kimi cədvələ güllə nöqtələrini yazın.
Gelebte Träume- Yaşayan xəyallar
Der eine hat einen großen Traum, der nächste vielleicht mehrere kleine. Die Träume der
Menschen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Manche sind realistisch und manche
scheinen vielleicht völlig unerreichbar. Es gibt Menschen, die trotzdem nicht aufgeben. Und
plötzlich ist der Lebenstraum ganz nah .„
Birinin böyük bir xəyalı var, digərinin bəlkə də bir neçə kiçik. İnsanların xəyalları insanların
özləri qədər fərqlidir.Bəziləri realdır, bəziləri isə əlçatmaz görünə bilər. Hələ də təslim olmayan
insanlar var. Və birdən ömürlük yuxu çox yaxındır. "
Erfolgreich sein als Sängerin, einmal die Nummer eins in den Charts und Millionen Klicks für
den eigenen Musikclip im Internet - davon träumte die 23-jährige Leonie Walter schon als
Teenager. Sie nahm Gesangsund- und Tanzunterricht und vor ein paar Jahren sah es aus, als
würde sich ihr Traum auch erfüllen. Leonie nahm an einer Castingshow teil und kam in die vom
Fernsehsender zusammengestellte Band. Auf einmal war sie berühmt. Die Band brachte ein
Album heraus und die drei jungen Sängerinnen galten als neue Stars am deutschen Pophimmel.
Doch der Anfangseuphorie folgte bald die Ernüchterung: Das zweite Album verkaufte sich nur
noch mäßig, die Auftritte wurden immer weniger, schließlich trennte sich die Band. Im Moment
verdient Leonie ihren Lebensunterhalt in einem Coffee Shop. „ Meinen Traum habe ich aber
trotzdem noch nicht aufgegeben. Ich versuche es einfach weiter. Eine neue Band habe ich auch
schon", sagt sie.
Müğənni kimi uğur qazanmaq üçün bir zamanlar çizelgələrdə bir nömrəli və İnternetdəki öz
klipinin milyonlarla kliklənməsi-23 yaşlı Leonie Walterin bir gənclikdə xəyal etdiyi budur.
Mahnı və rəqs dərsləri aldı və bir neçə il əvvəl xəyalının gerçəkləşmək üzrə olduğu görünürdü.
Leonie bir kastinq şousunda iştirak etdi və televiziya stansiyası tərəfindən qurulan qrupa girdi.
Birdən məşhur oldu. Qrup bir albom çıxardı və üç gənc müğənni Alman pop səmasında yeni
ulduz sayıldı. Ancaq ilk eyforiya tezliklə xəyal qırıqlığı ilə nəticələndi: İkinci albom yalnız orta
səviyyədə satıldı, görünüşləri getdikcə azaldı və nəhayət qrup ayrıldı. Hal -hazırda Leonie
qəhvəxanada qazanc əldə edir. "Yenə də xəyalımdan əl çəkmədim. Sadəcə cəhd etməyə davam
edirəm. Artıq yeni bir qrupum var "deyir.

Der 44-jährige Georg Schröder wuchs in einem kleinen Dorf bei Innsbruck auf. Seine Eltern
wollten aus ihm einen Lehrer machen-doch er träumte von der großen weiten Welt. Nach der
Matura hatte er zunächst Geschichte und Völkerkunde studiert, doch dann begann er mit seinen
Expeditionen und verwirklichte seinen Traum, die Wüsten dieser Erde kennenzulernen. „ Ich
habe viele Landschaften ,ausprobiert'. Aber es war die Wüste, die mich vom ersten Schritt an
gefangen genommen hat", berichtet Schröder, der heute als Experte für Abenteuer und
Grenzerfahrungen gilt.
44 yaşlı Georg Schröder, Innsbruck yaxınlığındakı kiçik bir kənddə böyüdü. Valideynləri onu
müəllimə çevirmək istəyirdilər - amma o, böyük dünyanı xəyal edirdi. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra əvvəlcə tarix və etnologiya təhsili aldı, lakin sonra ekspedisiyalarına başladı və bu
dünyanın çöllərini tanımaq arzusunu həyata keçirdi. "Mən bir çox mənzərəni sınadım". Ancaq
məni ilk addımdan tutan çöl idi "dedi Schröder, indi macəra və sərhəd təcrübələri üzrə
mütəxəssis.
Profifußballer - das wollte der 38-jährige Matthias Holzner immer werden. Als Kind und
Jugendlicher verbrachte er jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Er trainierte und trainierte.
Und tatsächlich konnte er mit 16 Jahren zu einem großen Verein wechseln. Für ein paar Jahre
lief alles wie geplant. Aber ein Nachmittag änderte alles: Nachdem sich Matthias schwer am
Knie verletzt hatte, musste er den Traum von der Profikarriere schweren Herzens aufgeben. „Das
war eine schwierige Zeit, aber mit der Unterstützung meiner Familie habe ich meinen Weg
gefunden." Matthias machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und eröffnete später eine
eigene Praxis. „Aber die Liebe zum Fußball habe ich nie verloren. In meiner Freizeit trainiere ich
eine Kindermannschaft und samstags gehe ich ins Stadion, um meinen alten Verein anzufeuern."
Peşəkar futbolçu-38 yaşlı Matthias Holznerin həmişə olmaq istədiyi budur. Uşaq və yeniyetmə
ikən hər boş dəqiqəsini futbol meydançasında keçirirdi. Təlim etdi və məşq etdi. Və əslində 16
yaşında böyük bir kluba keçə bildi. Bir neçə il ərzində hər şey planlaşdırıldığı kimi getdi. Ancaq
bir günortadan sonra hər şey dəyişdi: Matthias dizindən ciddi bir zədə aldıqdan sonra ağır bir
ürəklə peşəkar bir karyera arzusundan əl çəkməli oldu. "Bu çətin bir vaxt idi, ancaq ailəmin
dəstəyi ilə yolumu tapdım." Matthias fizioterapevt kimi təhsil aldı və daha sonra öz praktikasını
açdı. "Ancaq futbola olan sevgimi heç itirməmişəm. Birini sərbəst şəkildə məşq edirəm. time
Uşaq komandası və şənbə günləri köhnə klubumu sevindirmək üçün stadiona gedirəm. "

Wer? Traum? Situation früher? Situation jetzt?


Əvvəlki vəziyyət? Vəziyyət indi?
Leonie nahm Gesangs- und
Tanzunterricht

b . Arbeiten Sie zu dritt. Jeder stellt anhand der Stichpunkte eine Person vor.
Üç nəfərlik bir qrupda işləyirlər. Hər biri güllə nöqtələrindən istifadə edərək bir insanı təqdim
edir.
c. Welche Person finden Sie am interessantesten? Warum?
Hansı insanı ən maraqlı hesab edirsiniz? Niyə?
4a .Mit den folgenden Zeitformen kann man Vergangenes ausdrücken. Notieren Sie zu jeder
Zeitform einen Beispielsatz aus dem Text.
4a Aşağıdakı zamanlar keçmişi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. Hər zaman üçün mətndən
bir cümlə nümunəsi yazın.
Perfekt Präteritum Plusquamperfekt
Nachdem sich Matthias
schwer am Knie verletzt
hatte, musste er den Traum
von der Profikarriere
schweren Herzens aufgeben.

b .Wann verwendet man welche Zeitform? Ergänzen Sie die Regeln.


Über Vergangenes berichten.
1. mündlich berichten: meistens _____________
2. schriftlich berichten:
z.B. in E-Mails/Briefen: meistens __Perfekt___________
z.B. in Zeitungsartikeln/Romanen: meistens _____________
3. haben und sein/ Modalverben: meistens _____________
4. von einem Ereignis berichten, das vor einem anderen Ereignis in
der Vergangenheit passiert ist: meistens _____________

b. Hansı zamanı istifadə edirsiniz? Qaydaları tamamlayın.


Keçmiş haqqında hesabat.
1. şifahi olaraq bildirin:
2. yazılı hesabat:
məsələn e -poçtlarda / məktublarda:
məsələn qəzet məqalələrində / romanlarda:
3. var və onun / modal felləri:
4. Keçmişdə başqa bir hadisədən əvvəl baş verən bir hadisəni bildirin:

ümumiyyətlə _____________ _
ümumiyyətlə _____________
ümumiyyətlə --------------
ümumiyyətlə _____________
5 . Welchen Traum haben Sie sich schon erfüllt?
Welche Träume hatten Sie als Kind?
Was ist jetzt Ihr großer Traum?
Sprechen Sie zu zweit und berichten Sie dann im Kurs über den Traum Ihres Partners/ Ihrer
Partnerin.
Ismail hat schon als Kind davon geträumt, einmal nach Nepal zu reisen. Er wollte schon immer

Rita wollte unbedingt . .. Nachdem sie ihre Ausbildung beendet hatte..
Paolas großer Traum ist ...
5. Hansı arzunuzu artıq yerinə yetirmisiniz?
Uşaqlıqda nə xəyallarınız var idi?
İndi böyük arzunuz nədir?
Cüt -cüt danışın və sonra kursdakı yoldaşınızın xəyalını danışın.
Uşaqlıqda İsmayıl bir gün Nepala getməyi xəyal edirdi. Həmişə istəyirdi. ..
Rita həqiqətən istədi. .. Təhsilini bitirdikdən sonra ..
Paolanın ən böyük arzusu ...

Das könnte Ihnen auch gefallen