Sie sind auf Seite 1von 3

Nume și prenume elev ___________________

Clasa _____________
Data _____________

Test – Puteri. Radicali. Logaritmi.


NR. 1

 Se acordă 10p din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

SUBIECTUL I 30p

1. (5p) Să se ordoneze crescător 6; √ 1000 ;log 2 32.


3

1 2 3 99
2. (5p) Să se verifice egalitatea lg + lg +lg +…+lg =−2.
2 3 4 100
3
3. (5p) Să se raționalizeze 3 .
√3
()
−3
1
4. (5p) Să se calculeze −log 5 25.
2
5. (5p) Arătați că √ 3 ∙ ( √3−1 ) ∙ ( √ 3+1 )− √ 12=0.
6. (5p) Să se arate că log 4 ( 7− √ 5 ) + log 4 ( 7+ √ 5 )−log 4 11 este număr natural.

SUBIECTUL II 30p

1. Fie expresia E ( x )=√ 90−x−x2 .


4

a) (5p) Scoateți factorii de sub radical pentru numărul E(6).


b) (5p) Calculați [E(0)], unde [a] reprezintă partea întreagă a numărului a.
c) (5p) Determinați x ЄR pentru care este definită corect expresia E(x).
1
2. Fie an= 3 , ∀ n ≥ 1.
√ n+1−√3 n
a) (5p) Calculați a1.
b) (5p) Raționalizați a3.
c) (5p) Comparați a−1 1 cu √ 2−1 .

SUBIECTUL III 30p

1. Se dă numărul real a = 2 log √ 3 ( √3 √3 ) .


3
7

a) (5p) Arătați că a=7.

() ()
2 n−6 a
1 1
b) (5p) Aflați cel mai mic număr natural n pentru care ≤ .
2 2
c) (5p) Determinați x>0 din egalitatea log 4 x + log 16 x +log 2 x=a .
2. Fie numărul ax=log x+1 ( 3 x−2 ) .
a) (5p) Aflați valorile reale ale lui x pentru care ax are sens.
b) (5p) Calculați a1.
2 a3 +1
c) (5p) Arătați că log 112 196= .
2+ a3
Nume și prenume elev ___________________
Clasa _____________
Data _____________
Test – Puteri. Radicali. Logaritmi.
NR. 2

 Se acordă 10p din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

SUBIECTUL I
30p

1. (5p) Să se ordoneze crescător 7 ; √−100000 ; log 7 343.


5

2 3 4 100
2. (5p) Să se verifice egalitatea lg + lg +lg +…+lg =2.
1 2 3 99
3
3. (5p) Să se raționalizeze 4 .
√3
()
−2
1
4. (5p) Să se calculeze −log 7 49 .
5
5. (5p) Arătați că √ 5 ∙ ( 2−√ 3 ) ∙ ( 2+ √ 3 )− √5=0.
6. (5p) Să se arate că log 3 ( 5−√ 7 ) +log 3 ( 5+ √ 7 )−log 3 2 este număr natural.

SUBIECTUL II
30p

1. Fie expresia E ( x )=√ 4 9−x 2 .


4

a) (5p) Scoateți factorii de sub radical pentru numărul E(1).


b) (5p) Calculați [E(0)], unde [a] reprezintă partea întreagă a numărului a.
c) (5p) Determinați x ЄR pentru care este definită corect expresia E(x).
1
2. Fie an= 3 , ∀ n ≥1.
√ n+1+ √3 n
a) (5p) Calculați a1.
b) (5p) Raționalizați a3.
c) (5p) Comparați a−1 1 cu √ 2+1.

SUBIECTUL III
30p

1. Se dă numărul real a = 12 log 3 ( 3 √ 9 √ 3 √ 3 ) .


3

a) (5p) Arătați că a=23.

() ()
2 n+5 a
4 4
b) (5p) Aflați cel mai mic număr natural n pentru care ≤ .
3 3
a−2
c) (5p) Determinați x>0 din egalitatea log 9 x +log 81 x + log 3 x= .
4
2. Fie numărul ax=log x ( 2 x−3 ) .
a) (5p) Aflați valorile reale ale lui x pentru care ax are sens.
b) (5p) Calculați a3.
Nume și prenume elev ___________________
Clasa _____________
Data _____________
2+a4
c) (5p) Arătați că log 100 80= .
2 a4 +1

Das könnte Ihnen auch gefallen